1. BORUSSIA nr 23 2001, Olsztyn 2001, 258 s., 10 zł

2. BORUSSIA nr 28 2002, Olsztyn 2002, 174 s., 10 zł

3. BORUSSIA nr 3/4 1992, Olsztyn 1992, 204 s., 30 zł

4. DER redliche Ostpreusse. Ein Kalenderbuch fur 1971, Leer 1970, 128 s., 20 zł

5. DER redliche Ostpreusse. Ein Kalenderbuch fur 1973, Leer 1972, 128 s., 20 zł

6. ECHA przeszłości VIII, Olsztyn 2007, 380 s., 27 zł

7. ECHA przeszłości I, Olsztyn 2000, 241 s., 30 zł

8. ECHA przeszłości VI, Olsztyn 2005, 358 s., 30 zł

9. EŁCKI Przegląd Historyczny 2014-2015. Modernizacja, Ełk 2015, 220 s., 25 zł

10. ERMLANDBUCH 2014, Munster 2014, 256 s., 20 zł

11. ERMLANDBUCH 1981, Osnabruck 1980, 304 s., 24 zł

12. ERMLANDBUCH 1991, Osnabruck 1990, 240 s., 20 zł

13. ERMLANDBUCH 1996, Osnabruck 1995, 240 s., 20 zł

14. ERMLANDBUCH 1997, Osnabruck 1996, 240 s., 20 zł

15. ERMLANDBUCH 1994, Osnabruck 1993, 240 s., 20 zł

16. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 8 (2005), Giżycko 2005, 88 s., 15 zł

17. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 6 (2005), Giżycko 2005, 66 s., 15 zł

18. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 9 (2006), Giżycko 2006, 80 s., 16 zł

19. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 10 (2006), Giżycko 2006, 70 s., 16 zł

20. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 2 (2003), Giżycko 2003, 69 s., 18 zł

21. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej Seria Prehistorii i Historii nr 1. Rok 1948 Styczeń Nr (19), Olsztyn 1948, 24 s., 15 zł

22. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej Seria Sztuki i Kultury nr 2. Rok 1947 Kwiecień Nr 4 (10), Olsztyn 1947, 12 s., 18 zł

23. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej Seria Sztuki i Kultury nr 2. Rok 1948 Kwiecień Nr 4 (22), Olsztyn 1948, 59-82 s., 20 zł

24. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej. Seria Prehistorii i Historii Nr 6. Rok 1947 Październik - Listopad Nr 10 - 11 (16 - 17), Olsztyn 1947, 20 s., 18 zł

25. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej Seria Prehistorii i Historii nr 4. Rok 1947 Lipiec-sierpień Nr 7-8 (13-14), Olsztyn 1947, 27 s., 15 zł

26. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej Seria Prehistorii i Historii nr 5. Rok 1947 Wrzesień Nr 9 (15), Olsztyn 1947, 19 s., 18 zł

27. KALENDARZ Olsztyna 2003 a w nim kalendarium oraz wiele ciekawych historii o przeszłości miasta, czasach dzisiejszych także wieści innych i informacji bez liku a wszystko to w jubileuszowym roku założenia grodu 650 lat temu, Olsztyn 2002, 320 s., 39 zł

28. KALENDARZ Olsztyna 2004 a w nim kalendarium historie bardziej lub mniej znane z dziejów miasta i o jego mieszkańcach również innych wieści oraz informacji bez liku a wszystko to w kolejnym roku XXI wieku, Olsztyn 2003, 320 s., 40 zł

29. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XI, a w nim kalendarium oraz wszystko to, co powinno nas interesować z racji poznawania dziejów miasta, a także być przydatne na co dzień w kolejnym roku 2009, Olsztyn 2008, 319 s., 43 zł

30. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XII. Niech służy wszechmożliwie czytelnikom w kolejnym roku 2010, Olsztyn 2009, 320 s., 40 zł

31. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XIII. Tradycyjnie z kalendarium pełen bogato ilustrowanych ciekawostek z życia miasta oraz istotnych informacji do codziennego użytku w roku 2011, Olsztyn 2010, 320 s., 40 zł

32. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XIV. A w nim kalendarium, historie różne z dziejów miasta i czasów obecnych bogato ilustrowane także innych wieści oraz informacji bez liku a wszystko to do codziennego użytku w roku 2012, Olsztyn 2011, 320 s., 45 zł

33. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XV. A w nim kalendarium, pełno informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta, wydany na Jubileuszowy Rok założenia Grodu 660 lat temu. 2013, Olsztyn 2012, 320 s., 39 zł

34. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XVII. A w nim kalendarium, pełno informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta a wszystko to przygotowane na rok 2015, Olsztyn 2014, 320 s., 40 zł

35. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XVIII. A w nim kalendarium, dużo informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta oraz warmińsko-mazurskiego regionu bogato ilustrowanych i użytecznych a wszystko to przygotowane na rok 2016, Olsztyn 2016, 320 s., 39 zł

36. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XIX. A w nim kalendarium, dużo informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta oraz warmińsko-mazurskiego regionu bogato ilustrowanych i użytecznych a wszystko to przygotowane na rok 2017, Olsztyn 2017, 320 s., 40 zł

37. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XX. A w nim kalendarium, dużo informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta oraz warmińsko-mazurskiego regionu bogato ilustrowanych i użytecznych a wszystko to przygotowane na rok 2018, Olsztyn 2018, 320 s., 40 zł

38. KOMENTARZE Fromborskie. Zeszyt III, Olsztyn 1970, 223 s., 15 zł

39. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2019 nr 2 (304), Olsztyn 2019, 189-440 s., 15 zł

40. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2018 nr 3 (301), Olsztyn 2018, 409-624 s., 15 zł

41. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2017 nr 1 (295), Olsztyn 2017, 167 s., 15 zł

42. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2017 nr 2 (296), Olsztyn 2017, 169-376 s., 15 zł

43. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2017 nr 3 (297), Olsztyn 2017, 377-544 s., 15 zł

44. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2017 nr 4 (298), Olsztyn 2017, 545-760 s., 15 zł

45. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2018 nr 1 (299), Olsztyn 2018, 208 s., 15 zł

46. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2018 nr 2 (300), Olsztyn 2018, 209-408 s., 15 zł

47. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2018 nr 4 (302), Olsztyn 2018, 625-800 s., 15 zł

48. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2019 nr 3 (305), Olsztyn 2019, 441-672 s., 15 zł

49. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2019 nr 1 (303), Olsztyn 2019, 188 s., 15 zł

50. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1992 nr 2 (196), Olsztyn 1992, 99-222 s., 15 zł

51. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1992 nr 1 (195), Olsztyn 1992, 98 s., 15 zł

52. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 1 (199), Olsztyn 1993, 129 s., 15 zł

53. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 2 (200), Olsztyn 1993, 130-374 s., 15 zł

54. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 3 (201), Olsztyn 1993, 375-482 s., 15 zł

55. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 4 (202), Olsztyn 1993, 483-575 s., 15 zł

56. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 1 (203), Olsztyn 1994, 112 s., 15 zł

57. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 2-3 (204-205), Olsztyn 1994, 113-383 s., 15 zł

58. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 4 (206), Olsztyn 1994, 383-494 s., 15 zł

59. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 1 (207), Olsztyn 1995, 122 s., 15 zł

60. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 2 (208), Olsztyn 1995, 123-222 s., 15 zł

61. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 3 (209), Olsztyn 1995, 223-334 s., 15 zł

62. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 4 (210), Olsztyn 1995, 335-460 s., 15 zł

63. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 1 (211), Olsztyn 1996, 162 s., 15 zł

64. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 2 (212), Olsztyn 1996, 163-346 s., 15 zł

65. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 3 (213), Olsztyn 1996, 347-503 s., 15 zł

66. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 4 (214), Olsztyn 1996, 503-718 s., 15 zł

67. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 1 (215), Olsztyn 1997, 146 s., 15 zł

68. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 2 (216), Olsztyn 1997, 147-290 s., 15 zł

69. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 3 (217), Olsztyn 1997, 291-530 s., 15 zł

70. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 4 (218), Olsztyn 1997, 531-688 s., 16 zł

71. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 1 (219), Olsztyn 1998, 198 s., 15 zł

72. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 2 (220), Olsztyn 1998, 199-350 s., 15 zł

73. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 3 (221), Olsztyn 1998, 351-570 s., 15 zł

74. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 4 (222), Olsztyn 1998, 571-720 s., 15 zł

75. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1999 nr 1 (223), Olsztyn 1999, 178 s., 16 zł

76. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1999 nr 2 (224), Olsztyn 1999, 179-310 s., 16 zł

77. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1999 nr 3 (225), Olsztyn 1999, 311-514 s., 16 zł

78. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1999 nr 4 (226), Olsztyn 1999, 515-706 s., 16 zł

79. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 1 (227), Olsztyn 2000, 154 s., 16 zł

80. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 2 (228), Olsztyn 2000, 155-302 s., 16 zł

81. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 3 (229), Olsztyn 2000, 303-550 s., 16 zł

82. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 4 (230), Olsztyn 2000, 551-698 s., 16 zł

83. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 1 (231), Olsztyn 2001, 146 s., 16 zł

84. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 2 (232), Olsztyn 2001, 147-358 s., 16 zł

85. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 3 (233), Olsztyn 2001, 359-522 s., 16 zł

86. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 4 (234), Olsztyn 2001, 523-696 s., 16 zł

87. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 1 (235), Olsztyn 2002, 150 s., 16 zł

88. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 2 (236), Olsztyn 2002, 151-326 s., 16 zł

89. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 3 (237), Olsztyn 2002, 327-494 s., 16 zł

90. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 4 (238), Olsztyn 2002, 495-662 s., 16 zł

91. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 1 (239), Olsztyn 2003, 146 s., 16 zł

92. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 2 (240), Olsztyn 2003, 147-249 s., 16 zł

93. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 3 (241), Olsztyn 2003, 250-414 s., 16 zł

94. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 4 (242), Olsztyn 2003, 415-646 s., 16 zł

95. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 1 (243), Olsztyn 2004, 130 s., 16 zł

96. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 2 (244), Olsztyn 2004, 131-282 s., 16 zł

97. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 3 (245), Olsztyn 2004, 283-402 s., 16 zł

98. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 4 (246), Olsztyn 2004, 407-620 s., 16 zł

99. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 1 (247), Olsztyn 2005, 121 s., 16 zł

100. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 2 (248), Olsztyn 2005, 122-276 s., 16 zł

101. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 4 (250), Olsztyn 2005, 469-612 s., 16 zł

102. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2006 nr 1 (251), Olsztyn 2006, 168 s., 16 zł

103. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2006 nr 2 (252), Olsztyn 2006, 169-324 s., 16 zł

104. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2006 nr 4 (254), Olsztyn 2006, 458-586 s., 16 zł

105. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2006 nr 3 (253), Olsztyn 2006, 324-458 s., 16 zł

106. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 1 (255), Olsztyn 2007, 128 s., 16 zł

107. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 2 (256), Olsztyn 2007, 129-284 s., 16 zł

108. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 3 (257), Olsztyn 2007, 285-458 s., 16 zł

109. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 4 (258), Olsztyn 2007, 459 s., 16 zł

110. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1985 nr 1-2 (167-168), Olsztyn 1985, s., 24 zł

111. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2011 nr 3 (273), Olsztyn 2011, 439-606 s., 16 zł

112. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2008 nr 2 (260), Olsztyn 2008, 107-244 s., 16 zł

113. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2008 nr 4 (262), Olsztyn 2008, 397-555 s., 16 zł

114. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2008 nr 3 (261), Olsztyn 2008, 249-396 s., 16 zł

115. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2009 nr 1 (263), Olsztyn 2009, 172 s., 16 zł

116. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2009 nr 2 (264), Olsztyn 2009, 173-310 s., 16 zł

117. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2010 nr 2 (268), Olsztyn 2010, 103-244 s., 16 zł

118. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2010 nr 1 (267), Olsztyn 2010, 102 s., 16 zł

119. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2010 nr 4 (270), Olsztyn 2010, 414-587 s., 16 zł

120. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2010 nr 3 (269), Olsztyn 2010, 245-412 s., 16 zł

121. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2011 nr 1 (271), Olsztyn 2011, 198 s., 16 zł

122. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2011 nr 2 (272), Olsztyn 2011, 199-438 s., 16 zł

123. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2011 nr 4 (274), Olsztyn 2011, 607-806 s., 16 zł

124. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 4 (278), Olsztyn 2012, 645-837 s., 16 zł

125. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 1 (275), Olsztyn 2012, 224 s., 16 zł

126. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 2 (276), Olsztyn 2012, 224-438 s., 16 zł

127. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 3 (277), Olsztyn 2012, 439-644 s., 16 zł

128. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2013 nr 3 (281), Olsztyn 2013, 443-642 s., 16 zł

129. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2013 nr 1 (279), Olsztyn 2013, 176 s., 16 zł

130. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2013 nr 4 (282), Olsztyn 2013, 643-874 s., 16 zł

131. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2013 nr 2 (280), Olsztyn 2013, 177-442 s., 16 zł

132. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1958 nr 3 (61), Olsztyn 1958, 193-324 s., 20 zł

133. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1962 nr 3 (77), Olsztyn 1962, 529-736 s., 20 zł

134. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1964 nr 4 (86), Olsztyn 1964, 425-568 s., 20 zł

135. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1972 nr 2-3 (116-117), Olsztyn 1972, 263-488 s., 20 zł

136. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1967 nr 4 (98), Olsztyn 1967, 473-592 s., 20 zł

137. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1978 nr 3 (141), Olsztyn 1978, 342-490 s., 15 zł

138. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1988 nr 1-2 (179-180), Olsztyn 1988, 190 s., 15 zł

139. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1963 nr 3 (81), Olsztyn 1963, 333-504 s., 20 zł

140. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1979 nr 1 (143), Olsztyn 1979, 136 s., 15 zł

141. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1957 nr 3 (58), Olsztyn 1957, 129-196 s., 20 zł

142. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1960 nr 3 (69), Olsztyn 1960, 313-473 s., 20 zł

143. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1977 nr 1 (135), Olsztyn 1977, 137, [1] s., 20 zł

144. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1974 nr 3 (125), Olsztyn 1975, 237-388 s., 20 zł

145. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1968 nr 3 (101), Olsztyn 1968, 449-528 s., 20 zł

146. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1973 nr 1-2 (119-120), Olsztyn 1973, 197 s., 15 zł

147. LANDKREIS Allenstein Ostpreussen. 25. Heimatbrief der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land e. V. Weihnachten 1994, Hagen 1994, 204 s., 24 zł

148. LITERATURA Ludowa 1959 nr 3-4. Warmia i Mazury, Wrocław 1959, 134 s., 15 zł

149. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 13/2010, Giżycko-Olsztyn 2010, 103 s., 21 zł

150. MASOVIA. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur Nr 16/2019, Olsztyn-Giżycko 2019, 239, [2] s., 35 zł

151. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 5/2002, Giżycko 2002, 262 s., 30 zł

152. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 3/2000, Giźycko 2000, 278 s., 30 zł

153. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 6/2003, Giżycko 2003, 219 s., 30 zł

154. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 4/2001, Giżycko 2001, 218 s., 30 zł

155. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 8/2005, Giżycko 2005, 227 s., 36 zł

156. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 7/2004, Giżycko 2004, 166 s., 30 zł

157. MASOVIA. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu dawnych ziem pruskich Nr 14/2016, Olsztyn 2016, 165 s., 30 zł

158. MASOVIA. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu dawnych ziem pruskich Nr 15/2018, Olsztyn-Giżycko 2018, 156, [3] s., 30 zł

159. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 8/9 2006/2007, Mrągowo 2008, 242 s., 30 zł

160. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 2/2000, Mrągowo 2000, 138 s., 20 zł

161. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 6/7 2004/2005, Mrągowo 2006, 408 s., 25 zł

162. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 1/1999, Mrągowo 1999, 113 s., 25 zł

163. NEIDENBURGER Heimatbrief nr 115 2000, Leer 2000, 130 s., 10 zł

164. NEIDENBURGER Heimatbrief nr 116 2001, Leer 2001, 114 s., 10 zł

165. NOWE Studia Grunwaldzkie. Tom III, Stębark 2017, 86 s., 15 zł

166. OKOLICE Ostródy 2010, Ostróda 2010, 206 s., 30 zł

167. OLSZTYŃSKI Rocznik Konserwatorski, Olsztyn 2014, 96 s., 27 zł

168. OLSZTYN. Architektura i sztuka 1918-1945, Olsztyn 2015, 128 s., 25 zł

169. ORDINES MILITARES. vol. XVI: 2011 (Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten / The Military Orders in Times of Change and Crisis), Toruń 2011, 342 s., 40 zł

170. ORDINES MILITARES. vol. XV: 2009 (Die Rolle der Schriftlichkeit in den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters : innere Organisation, Sozialstruktur, Politk) , Toruń 2009, 327 s., 48 zł

171. ORDINES MILITARES. vol. XVII: 2012 (Colloquia Torunensia Historica / Yearbook for the Study of the Military Orders), Toruń 2012, 226 s., 40 zł

172. OSTERODER Zeitung. Heimatbrief der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpr. e. V. Folge 94, Osterode am Harz 2000, 124 s., 10 zł

173. PRACE i Materiały Etnograficzne. Tom XIX. OLSZTYŃSKIE., Olsztyn 1961, 240 s., 40 zł

174. PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim Tom II, Olsztyn 2007, 185 s., 25 zł

175. PRYZMAT. Pismo NZS ART Olsztyn nr 1 Grudzień 1988, Olsztyn 1988, 10 s., 8 zł

176. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok VI wrzesień październik 1950 Nr 9/10, Poznań 1950, 218-462 s., 30 zł

177. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok IV Nr 1/13/ Marzec 67 , Olsztyn 1967, 48 s., 20 zł

178. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok II Nr 2-3/3-4/ Luty-marzec 1964, Olsztyn 1964, 40 s., 24 zł

179. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok I Nr 1 Grudzień 1963, Olsztyn 1963, 36 s., 24 zł

180. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok II Nr 1/2/ Styczeń 1964, Olsztyn 1964, 56 s., 24 zł

181. REGIONY i pogranicza 1/2008, Olsztyn 2008, 224 s., 16 zł

182. REGIONY i pogranicza 2/2009, Olsztyn 2009, 266 s., 16 zł

183. REGIONY i pogranicza 3/2010, Olsztyn 2010, 294 s., 26 zł

184. REGIONY i pogranicza 4/2011, Olsztyn 2011, 192 s., 26 zł

185. REGIONY i pogranicza 5/2017, Olsztyn 2017, 182 s., 29 zł

186. RENOWACJE i zabytki nr 4 (48) 2013. , Warszawa 2013, 180 s., 15 zł

187. ROCZNIK Działdowski Tom VII, Działdowo 2007, 132 s., 25 zł

188. ROCZNIK Działdowski 1998, Działdowo 1998, 130 s., 25 zł

189. ROCZNIK Działdowski. Tom X, Działdowo 2017, 352 s., 30 zł

190. ROCZNIK Działdowski. Tom IX, Działdowo 2014, 328 s., 32 zł

191. ROCZNIK Ełcki 2013 Tom X, Ełk 2014, 132 s., 20 zł

192. ROCZNIK Ełcki 2006 Tom III, Ełk 2007, 161 s., 20 zł

193. ROCZNIK Ełcki 2008 Tom V, Ełk 2009, 214 s., 20 zł

194. ROCZNIK Ełcki 2007 Tom IV, Ełk 2008, 151 s., 20 zł

195. ROCZNIK Mazurski Tom XXII 2018, Szczytno 2018, 159, [1] s., 40 zł

196. ROCZNIK Mazurski Tom XII 2008, Szczytno 2008, 183 s., 30 zł

197. ROCZNIK Mazurski Tom XIV 2010, Szczytno 2010, 288 s., 30 zł

198. ROCZNIK Mazurski Tom XV 2011, Szczytno 2011, 413 s., 40 zł

199. ROCZNIK Mazurski Tom XVI 2012, Szczytno 2012, 304 s., 40 zł

200. ROCZNIK Mazurski Tom XVII 2013, Szczytno 2013, 351 s., 40 zł

201. ROCZNIK Mazurski Tom XX 2016, Szczytno 2016, 217, [2] s., 40 zł

202. ROCZNIK Mazurski Tom XXI 2017, Szczytno 2017, 176, [1] s., 40 zł

203. ROCZNIK Mazurski Tom XXIII 2019, Szczytno 2019, 309, [1] s., 40 zł

204. ROCZNIK Olsztyński. Tom XVI, Olsztyn 1989, 515 s., 15 zł

205. ROCZNIK Olsztyński. Tom XVIII, Olsztyn 2009, 485 s., 50 zł

206. ROCZNIK Olsztyński. Tom VIII, Olsztyn 1968, 318 s., 30 zł

207. ROCZNIK Olsztyński. Tom VII, Olsztyn 1968, 327 s., 30 zł

208. ROCZNIK Olsztyński. Tom VI, Olsztyn 1966, 406 s., 25 zł

209. ROCZNIKI Biblioteczne Rok XXV 1981 Zeszyt 1-2, Warszawa-Wrocław 1983, 306 s., 18 zł

210. ROSPOND Stanisław, Kultura językowa na Pomorzu Mazowieckim w XVI wieku, Olsztyn 1948, 47-57 s., 15 zł

211. STUDIA Angerburgica Tom 16, Węgorzewo 2017, 193, [2] s., 30 zł

212. STUDIA Angerburgica Tom 8, Węgorzewo 2003-2004, 128 s., 25 zł

213. STUDIA Angerburgica Tom 9, Węgorzewo 2004, 100 s., 25 zł

214. STUDIA Angerburgica Tom 11, Węgorzewo 2006, 181 s., 32 zł

215. STUDIA Angerburgica Tom 12, Węgorzewo 2006, 66 s., 25 zł

216. STUDIA Angerburgica Tom 15, Węgorzewo 2009, 172 s., 25 zł

217. STUDIA Elbląskie. Tom I, Elbląg 1999, 278 s., 25 zł

218. STUDIA Elbląskie. Tom II, Elbląg 2000, 466 s., 25 zł

219. STUDIA Elbląskie. Tom III, Elbląg 2001, 334 s., 25 zł

220. STUDIA Elbląskie. Tom VII, Elbląg 2006, 420 s., 25 zł

221. STUDIA Elbląskie. Tom X, Elbląg 2009, 494 s., 24 zł

222. STUDIA Ełckie 11 (2009), Ełk 2009, 420 [1] s., 27 zł

223. STUDIA Warmińskie. TOM XXXI, Olsztyn 1994, 273 s., 30 zł

224. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVII/1, Olsztyn 2000, 271 s., 25 zł

225. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVIII, Olsztyn 2001, 469 s., 30 zł

226. STUDIA Warmińskie. TOM XXIX (1992), Olsztyn 1996, 308 s., 36 zł

227. STUDIA Warmińskie. TOM XLI/XLII 2004/5, Olsztyn 2005, 468 s., 30 zł

228. STUDIA Warmińskie. TOM XLIII (2006), Olsztyn 2007, 338 s., 30 zł

229. STUDIA Warmińskie. TOM XXXIX, Olsztyn 2002, 567 s., 30 zł

230. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVII/2, Olsztyn 2000, 275-649 s., 30 zł

231. STUDIA Warmińskie. TOM XXXV/1 (1998/1), Olsztyn 1998, 220 s., 30 zł

232. STUDIA Warmińskie. TOM XXXV/2 (1998/2), Olsztyn 1998, 221-617 s., 30 zł

233. STUDIA Warmińskie. TOM XXXIII, Olsztyn 1997, 402 s., 32 zł

234. STUDIA Warmińskie. TOM XXVIII (1991), olsztyn 1995, 278, XVI s., 39 zł

235. STUDIA Warmińskie. TOM XXVII (1990), Olsztyn 1995, 375 s., 36 zł

236. STUDIA Warmińskie. TOM XLIV/XLV (2007-2008), Olsztyn 2008, 306 s., 30 zł

237. STUDIA Warmińskie. TOM L (2013), Olsztyn 2013, 344 s., 32 zł

238. STUDIA Warmińskie. TOM XXXII (1995), Olsztyn 1995, 423 s., 35 zł

239. STUDIA Warmińskie. TOM XLIX (2012), Olsztyn 2012, 426 s., 32 zł

240. STUDIA Warmińskie. TOM LI (2014), Olsztyn 2014, 375 s., 30 zł

241. STUDIA Warmińskie. TOM XLVIII (2011), Olsztyn 2011, 362 s., 30 zł

242. STUDIA Warmińskie. TOM XV, Olsztyn 1978, 664 s., 40 zł

243. STUDIA Warmińskie. TOM VII, Olsztyn 1970, 382 s., 40 zł

244. STUDIA Warmińskie. TOM XIII, Olsztyn 1976, 686 s., 40 zł

245. STUDIA Warmińskie. TOM XVII, Olsztyn 1980, 472 s., 40 zł

246. STUDIA Warmińskie. TOM VI, Olsztyn 1969, 635 s., 30 zł

247. STUDIA Warmińskie. TOM I, Olsztyn 1964, 478 s., 40 zł

248. STUDIA Warmińskie. TOM II, Olsztyn 1965, 505 s., 40 zł

249. STUDIA Warmińskie. TOM III, Olsztyn 1966, 446 s., 40 zł

250. STUDIA Warmińskie. TOM IV, Olsztyn 1967, 570 s., 40 zł

251. STUDIA Warmińskie. TOM VIII, Olsztyn 1971, 536 s., 30 zł

252. STUDIA Warmińskie. TOM IX, Olsztyn 1972, 568 s., 40 zł

253. STUDIA Warmińskie. TOM X, Olsztyn 1973, 546 s., 40 zł

254. STUDIA Warmińskie. TOM XI, Olsztyn 1974, 655 s., 36 zł

255. STUDIA Warmińskie. TOM XII, Olsztyn 1975, 652 s., 36 zł

256. STUDIA Warmińskie. TOM XVI, Olsztyn 1979, 530 s., 36 zł

257. STUDIA Warmińskie. TOM XVIII, Olsztyn 1981, 618 s., 35 zł

258. STUDIA Warmińskie. TOM XXI, Olsztyn 1984, 441 s., 30 zł

259. STUDIA Warmińskie. TOM XXII-XXIII (1985-1986), Olsztyn 1992, 372 s., 40 zł

260. STUDIA Warmińskie. TOM XXIV, Olsztyn 1987, 367 s., 24 zł

261. STUDIA Warmińskie. TOM XIX, Olsztyn 1982, s., 40 zł

262. STUDIA Warmińskie. TOM V, Olsztyn 1968, 608 s., 40 zł

263. STUDIA Warmińskie. TOM XX, Olsztyn 1991, 574 s., 40 zł

264. STUDIA Warmińskie. TOM XXVI, Olsztyn 1994, 340 s., 32 zł

265. TREUBURGER Heimatbrief nr 8. Listopad/ grudzień 1984. Plastycy, Olecko 199?, 70 s., 36 zł

266. WARMIA i MAZURY. Kultura Społeczeństwo Region. Miesięcznik. Grudzień 2000. Nr 2/2, Olsztyn 2000, 48 s., 10 zł

267. WARMIŃSKO-MAZURSKIE Studia z Historii Najnowszej. Tom I, Olsztyn 2016, 328 s., 30 zł

268. WARMIŃSKO-Mazurski Biuletyn Konserwatorski Rocznik II 2000, Olsztyn 2000, 240 s., 40 zł

269. ZAPISKI historyczne. Poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Tom LX - Rok 1995 zeszyt 1, Toruń 1995, 170 s., 15 zł

270. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 2. Rzemiosło artystyczne, Olsztyn 1998, 178 s., 25 zł

271. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 3. Sztuka staroobrzędowców, Olsztyn 1999, 106 s., 20 zł

272. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 4. Staroobrzędowcy w Polsce, Olsztyn 2000, 147 s., 25 zł

273. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 5. Kartografia, Olsztyn 2000, 108 s., 25 zł

274. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 6. Ikona Sacrum i piękno, Olsztyn 2010, 157 s., 30 zł

275. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku. Rok 2 (2011) Zeszyt 2, Olsztynek 2011, 116 s., 15 zł

276. ZESZYTY Naukowe XX. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adam Chętnika, Ostrołęka 2006, 280 s., 24 zł

277. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 8. Prace Historyczne zeszyt I, Olsztyn 1977, 212 s., 30 zł

278. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 13. Prace Historyczne zeszyt II, Olsztyn 1998, 263 s., 30 zł