1. ACHREMCZYK Stanisław, Droga do Uniwersytetu, Olsztyn 2014, 159 s., 29 zł

2. ACHREMCZYK Stanisław, Historia olsztyńskich wodociągów, Olsztyn 2015, 124, [5] s., 30 zł

3. ACHREMCZYK Stanisław, Historia Warmii i Mazur. Tom I-II. Tom I Pradzieje -1772, Tom II 1772 - 2018, Olsztyn 2018, 1359 (paginacja ciagła) s., 135 zł

4. ACHREMCZYK Stanisław, Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne, Olsztyn 2008, 347 s., 39 zł

5. ACHREMCZYK Stanisław, O Olsztynie, Olsztyn 2018, 128 s., 35 zł

6. ACHREMCZYK Stanisław, Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Iławy spisane przez ... by jako dokument wydarzeń roku 2005 w pamięci potomnych jak najdłużej pozostał, Olsztyn 2006, 155 s., 39 zł

7. ACHREMCZYK Stanisław, Olsztyn. Stolica Warmii i Mazur, Olsztyn 2016, 343 s., 45 zł

8. ACHREMCZYK Stanisław, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 1961-2005 , Olsztyn 2007, 56 s., 15 zł

9. ACHREMCZYK Stanisław, Sejmik Generalny Prus Królewskich w latach 1526-1772, Olsztyn 2016, 274 s., 40 zł

10. ACHREMCZYK Stanisław, Warmia, Olsztyn 2000, 368 s., 50 zł

11. ACHREMCZYK Stanisław, MARCHWIŃSKI Roman, Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 1994, 274 s., 36 zł

12. ACHREMCZYK Stanisław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn br., 118 s., 32 zł

13. ACHREMCZYK Stanisław, Wojciech Kętrzyński. Kustosz narodowej pamięci, Kętrzyn 2018, 320 s., 36 zł

14. ACHREMCZYK Stanisław, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn 1991, 324 s., 50 zł

15. ACHREMCZYK Stanisław, Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772, Olsztyn 1999, 223 s., 25 zł

16. ADAMOWICZ Krystyna, GŁADKOWSKA Helena, Otwórzmy serca przed Słońcem. "Kaziuki - Wilniuki" w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński br., 1995 s., 30 zł

17. ADLER Emil, Johann Gottfried Herder i idea człowieczeństwa. Przyczynek do historii niemieckiego oświecenia, Olsztyn 1961, 68 s., 30 zł

18. ALMANACH 2015 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Olsztyn 2015, 292, [3] s., 39 zł

19. ALTMAJER Wojciech, Terra Nulla. Wiek XIII, Olsztyn 2016, 303 s., 45 zł

20. AMBER Ludwika, Geografia pamięci i inne wiersze, Olsztyn 2010, 127 s., 24 zł

21. ANDRUSIKIEWICZ Anna, Wanderungen durch Olsztyn, Olsztyn br., 96 s., 20 zł

22. ANDRUSIKIEWICZ Anna, Olsztyn i okolice. Informator turystyczny, Gdańsk 1982, 52 s., 10 zł

23. ANDRZEJEWSKI Dariusz, Dawne Nowe Miasto Lubawskie w stu ilustrowanych opowieściach, Dąbrówno 2018, 112 s., 64 zł

24. ANTOLOGIA reportażu. Olsztyn - Warmia - Mazury , Olsztyn 2012, 69 s., 15 zł

25. ARS VITAE. Antologia twórczości artystycznej lekarzy z Warmii i Mazur (słowo-obraz), Olsztyn 2008, 119 s., 45 zł

26. ARTYLERZYŚCI z Węgorzewa w czasach przełomu 1999-2012, Węgorzewo 2012?, 95 s., 60 zł

27. AUGUSIEWICZ Sławomir, JASIŃSKI Janusz, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek, Olsztyn 2005, 350 s., 50 zł

28. BACHAR Jan, Plenery bezledzkie 1979-2001. Malarstwo Akwarela Gwasz Pastele Rysunek Grafika Rzeźba, Olsztyn 2002, 253 s., 40 zł

29. BADANIA regionalne nad dziejami Polski Ludowej. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Giżycku (27-28 VI 1966), Olsztyn 1967, 127, [2] s., 40 zł

30. BADOWSKA Stanisława, Czasopismo "Warmia i Mazury" w latach 1955-1965. Zarys monograficzny, Olsztyn 1968, 61 s., 20 zł

31. BAJKI mazurskie, Dąbrówno 2019, 120 s., 45 zł

32. BAŁDOWSKI Jan, Województwo olsztyńskie. Vademecum turystyczne, Warszawa 1980, 108, nlb. 8 s., 10 zł

33. BAŁDOWSKI Jan, Województwo olsztyńskie. 500 pytań turystyczno-krajoznawczych, Olsztyn 1972, 100 s., 15 zł

34. BAŁDOWSKI Jan, Święta Lipka, Olsztyn 1979, 24 s., 15 zł

35. BAŁDOWSKI Jan, Śladami Kopernika. 100 pytań i odpowiedzi, Olsztyn 1970, 25 s., 15 zł

36. BAŁDOWSKI Jan, Informator przewodnicki, Olsztyn 1987, 18 s., 10 zł

37. BAŁDOWSKI Jan, Kanał Elbląsko-Ostródzki, Olsztyn 1980, 18 s., 10 zł

38. BAŁDOWSKI Jan, Kanał Ostródzko-Elbląski. Miniprzewodnik , Gdańsk 2000?, 32 s., 10 zł

39. BAŁDOWSKI Jan, Szlaki turystyczne Warmii i Mazur. Olsztyn - Ostróda - Lubawa - Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik, Olsztyn 1971, 10 s., 10 zł

40. BAŁDOWSKI Jan, LUDWICKI Kazimierz, Szlakiem Kopernika. Przewodnik, Warszawa 1973, 139 s., 20 zł

41. BAŁDOWSKI Jan , Śladami Kopernika. 200 pytań i odpowiedzi, Olsztyn 1972?, 44 s., 12 zł

42. BANACH Malwina, 300 dni bez psychiatry, Olszyn 2018, 47 s., 15 zł

43. BARAŃSKI Marek, Poezja w miejscach publicznych, Olsztyn 2008, 47 s., 15 zł

44. BARAŃSKI Marek L., Wiersze magnetofonowe, Olsztyn 2004, 80 s., 10 zł

45. BARAŃSKI Marek L., Piecyk na niebie, Olsztyn 2000, 67 s., 15 zł

46. BARCJA zaprasza / Welcome to Bartia, Kętrzyn 2019, 59 s., 30 zł

47. BARCZEWO, Bydgoszcz 199?, 14 s., 10 zł

48. BARCZEWSKI Walenty ks., Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego, Olsztyn 2015, 155 s., 35 zł

49. BARCZEWSKI Walenty, Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane, Olsztyn 1977, 281 s., 18 zł

50. BARTOŚ Magdalena, WRÓBLEWSKA Kamila, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, 51, [61] s., 25 zł

51. BARTOŚ Magdalena, WRÓBLEWSKA Kamila, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, 116 s., 20 zł

52. BARTOŚ Magdalena, Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu. Johann Gottfried Herder Museum in Morąg, Olsztyn 2009, 32 s., 10 zł

53. BASARA A., BASARA J., Studia fonetyczne z Warmii i Mazur. I Konsomatyzm, Wrocław 1959, 237 s., 60 zł

54. BAŻANOWSKI Rudolf, Kościoły i parafie Diecezji Mazurskiej. Przeszłość i teraźniejszość. Historia kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym uwzględnieniem ich losów po 1945 roku. Tom I-II, Olsztyn 2019, 416, 399 s., 200 zł

55. BEBA Bożena, Obyczajowość w rodzinie wśród mieszkańców Olsztyna, Olsztyn 1994, 121 s., 32 zł

56. BEBA Bożena, Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2008, 155 s., 30 zł

57. BEDNARSKI Zenobiusz, Chciałbym Ci o tym opowiedzieć. Wspomnienia Zenobiusza Bednarskiego, Gdańsk-Warszawa-Olsztyn 2016, 254, [1] s., 35 zł

58. BeJot (Bołdak-Janowska) Tamara, Ceremonia węglowa, Olsztyn 2011, 52 s., 15 zł

59. BERLIŃSKA Bogumiła, KARPIŃSKA Regina, 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Przeszłość i współczesność 1945-2005, Olsztyn 2005, 143 s., 25 zł

60. BERNHARD Jerzy, GRABOWSKI Zbigniew, Sieć osadniczo-rolna województwa olsztyńskiego w planie perspektywicznym, Olsztyn 1963, 64 s., 30 zł

61. BERNHARDT Jerzy, Żołnierze Armii Krajowej z Warmii i Mazur, Olsztyn 2006, 252 s., 42 zł

62. BEŚKA Krzysztof, Ballady kamienne. Rzecz o rzeźbach olsztyńskich, Olsztyn 1995, 59 s., 20 zł

63. BEŚKA Krzysztof, Jeziorak, Iława 2000, 48 s., 15 zł

64. BIAŁUŃSKI Grzegorz, JASIŃSKI Grzegorz, A Brief History of Warmia and Mazury, Dąbrówno 2014, 128 s., 45 zł

65. BIAŁUŃSKI Grzegorz, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek), Olsztyn 2012, 262 s., 35 zł

66. BIAŁUŃSKI , Grzegorz Białuński. We wspomnieniach, Olsztyn-Giżycko 2019, 143 s., 50 zł

67. BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa SSK "Pojezierze" 1957-1972, Olsztyn 1972, 132 s., 20 zł

68. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1971-1973, Olsztyn 1976, 315 s., 20 zł

69. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1992-1993, Olsztyn 1999, 294 s., 20 zł

70. BIBLIOTEKI olsztyńskie. Informator, Olsztyn 1960, 27 s., 6 zł

71. BIEDRZYCKA-GOZDEK Zofia, Siedem dni wokół Olsztyna, Olsztyn br. (lata dzieiwęćdziesiąte XX w.?), 32 s., 10 zł

72. BIELAWNY Krzysztof ks., Świątynie ewangelickie dawniej i dziś w byłych Prusach Wschodnich, Gietrzwałd 2018, 594, [6] s., 80 zł

73. BIELIKOWICZ Stanisław, Wincuk gada, Olsztyn 1977, 216 s., 20 zł

74. BIELINOWICZ Adam ks., Katechizacja w Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej w latach 1945-2005, Olsztyn 2010, 256 s., 40 zł

75. BIEŃKOWSKA Barbara, Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku, Wrocław 1971, 293 s., 48 zł

76. BIEŃKOWSKI Wiesław, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka, Olsztyn 1964, 251 s., 30 zł

77. BIRKENMAJER Ludwik Antoni, Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel. W 450-rocznicę jego urodzin, Kraków 1923, [4], 126 s., 44 zł

78. BISKUP Marian, Regesta Copernicana, Wrocław 1973, 241 s., 24 zł

79. BISKUP Marian, Wojna pruska czyli walka Polski z zakonem krzyżackim 1519-1521. U źródeł sekularyzacji Prus krzyżackich część II, Olsztyn 1991, 574 s., 40 zł

80. BISKUPIEC. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969, 372 s., 50 zł

81. BIULETYN Informacyjny Olsztyńskiego Komitetu Organizacyjnego Kopernik 505 - Olsztyn 78, Olsztyn 1978, 36 s., 12 zł

82. BŁAŻEJEWSKA Anna, Gotycka rzeźba Marii z ciałem Chrystusa z Ostródy. Plastyczna interpretacja wizji mistycznej, Toruń 2005, 252 s., 30 zł

83. BŁĘKITNA nostalgia. Antologia poezji znad Jezioraka, Katowice 2010, 149 s., 25 zł

84. BOEHM Jan, Feliks Nowowiejski artysta i wychowawca, Olsztyn 1985, 211 s., 30 zł

85. BOGACZEWICZ-BIEDA Wiesława, Życie mówi - wdzięczność śpiewa, Olsztyn 2000, 54 s., 15 zł

86. BOGDAN Danuta, Sejmik Warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Olsztyn 1994, 207 s., 45 zł

87. BOGDAN Danuta, Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696, Olsztyn 2017, 151 s., 39 zł

88. BOGUCKA Bogumiła, Mój Biskupiec, Dąbrówno 2018, 239 s., 45 zł

89. BOGUCKI Ryszard, The Drwęca and Pasłęka Region. Tourist Guide, Ostróda 2008, 103 s., 25 zł

90. BOJARSKA-WASZCZUK Małgorzata, WASZCZUK Tomasz, Szukając słońca piątej po południu. Fotografia, Olsztyn 2003, nlb. 32 s., 20 zł

91. BOLIŃSKA-WALENDZIK Iwona, Five o'clock in Olsztyn. Historia pewnego domu, Olsztyn 2019, 135 s., 30 zł

92. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Bycie i lu!, Wrocław 2017, 116 s., 15 zł

93. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Hop! Hop! Hop! Traktat o samotności, Wrocław 2013, 87 s., 16 zł

94. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Ta opowieść jest po prostu za szybka, któż ją wytrzyma, Wałbrzych 2002, 111 s., 16 zł

95. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Rytmy polskie i niepolskie. Opowiadań naiwnych ciąg dalszy, Olsztyn 1998, 224 s., 20 zł

96. BORAWSKA Teresa, Thiedemann Giese 1480-1550 w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, 451 s., 20 zł

97. BORKOWSKI Ryszard Longin, Zwyczajne wiersze. Pory/wy, Olsztyn 2006, 95 s., 22 zł

98. BORSUK Magdalena, Cień ćmy, Olsztyn 2008, 144 s., 15 zł

99. BORYS , Józef Borys, Olsztyn 1974, 16 s., 24 zł

100. BOSEK Zbigniew, Olsztyn z lotu ptaka 2, Olsztyn 2014, 207 s., 60 zł

101. BOSEK Zbigniew, Olsztyn z lotu ptaka, Olsztyn 2009, 187 s., 79 zł

102. BRACKA Irena, Poezja Romantyczna, Elbląg 2002, 54 s., 15 zł

103. BRAKONIECKI Kazimierz, Poświaty, Olsztyn 1996, 71 s., 15 zł

104. BRAKONIECKI Kazimierz, W Bretanii, Olsztyn 2009, 158 s., 30 zł

105. BROWIŃSKI Czesław, Olsztyn 1945-1970, Olsztyn 1974, 356 s., 15 zł

106. BRYWCZYŃSKI Lech, A jak Ajakos. Dramaty jednoaktowe - wybór, Elbląg 2011, 265 s., 26 zł

107. BRZESKI Tadeusz Prawdzic, Wkraczanie w biel, Olsztyn 1998, 30 s., 15 zł

108. BUBLEWICZ Beata, 6 bieg. Wspomnienia o mistrzu rajdowym Marianie Bublewiczu. Grzegorz Gac, Henryk Gawuć, Zbigniew Próchniak, Janusz Śmiłowski, Olsztyn 2011, 241, [22] s., 25 zł

109. BUJANOWSKI Norbert ks., Warmińskie impresje. Pluski i Orzechowo, Olsztyn 2008, 80 s., 48 zł

110. BUŁGAJEWSKA-GRYGIEL Ewa, Ucieczka Bezgrzesznej, Olsztyn 2016, 47 s., 20 zł

111. BURCZYK Piotr, Z ukrycia, Olsztyn 2017, 35 s., 15 zł

112. BURKE Edmund, Wystawa malarstwa. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Luty - Marzec 1966, Olsztyn 1966, 12 s., 20 zł

113. BRUSKI Ireneusz St. ks., Przybywam do Was. Jan Paweł II w Olsztynie 5-6 VI 1991, Olsztyn 1991, 80 s., 15 zł

114. BURZYŃSKI Roman, Lidzbark Warmiński, Warszawa 1972, 103 s., 10 zł

115. CHAZBIJEWICZ Selim Mirza, CZACHOROWSKI Musa Caxarxan, Tylko niebo, Wrocław 2016, 26 s., 10 zł

116. CHEŁCHOWSKI Wincenty Władysław, Współcześni Mazurzy i inne szkice, Olsztyn 2008, 155 s., 25 zł

117. CHŁOSTA Jan, Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995 (Przewodnik monograficzny), Olsztyn 1997, 165 s., 24 zł

118. CHŁOSTA Jan, Wokół spraw warmińskich. Rzecz o redaktorach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939., Warszawa 1986, 83 s., 20 zł

119. CHŁOSTA Jan, Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła, Olsztyn 1980, 169 s., 16 zł

120. CHŁOSTA Jan, Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 , Olsztyn 1991, 155 s., 27 zł

121. CHŁOSTA Jan, W obronie ojców mowy i wiary. Jan Liszewski redaktor, wydawca, poeta., Olsztyn 2007, 173 s., 27 zł

122. CHŁOSTA Jan, Warmiak z Podhala. Władysław Gębik pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 2006, 202 s., 32 zł

123. CHŁOSTA Jan, KSIĄŻEK Marek, Dzieje Dywit, Olsztyn 2008, 64 s., 16 zł

124. CHŁOSTA Jan, KSIĄŻEK Marek, Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 1911-2011, Olsztyn 2011, 111 s., 32 zł

125. CHŁOSTA Jan, DĄBROWSKI Stanisław, Ruś nad Łyną, Olsztyn 2004, 112 s., 27 zł

126. CHŁOSTA Jan, Niemiec z polską duszą. Nad biografią Eugeniusza Buchholza, Olsztyn 2016, 141 s., 33 zł

127. CHŁOSTA Jan, Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy, Olsztyn 1993, 87 s., 30 zł

128. CHŁOSTA Jan, DĄBROWSKI Stanisław, Ruś nad Łyną, Olsztyn 2019, 111. [1] s., 30 zł

129. CHODYNIECKA-KUBERSKA Marcelina, Olsztyn Tożsamość. Poszukiwanie architektonicznego charakteru współczesnego Olsztyna, Olsztyn 2007?, 20 s., 20 zł

130. CHOJNACKI Władysław, SZYMAŃSKA-JASIŃSKA Małgorzata, Bibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w języku polskim (XVI-XIX wiek), Warszawa 2001, 222 s., 50 zł

131. CHOJNACKI Władysław, WAJSBROT Tamara, Twórczość Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Bibliografia, Olsztyn 1977, 93 s., 20 zł

132. CHOJNOWSKI Zbigniew, Śniardwy, Olsztyn (1993), 35 s., 24 zł

133. CHOJNOWSKI Zbigniew, Widny kres, Sopot 2017, 79, [1] s., 15 zł

134. CHOJNOWSKI Zbigniew, Mam pytanie. Wiersze dla Witka i innych dzieci, Olsztyn 2002, 37, [1] s., 20 zł

135. CHOJNOWSKI Zbigniew, Mazurske odjezdy. Vybor poezie z let 1980-2011, Opava 2012, 153 s., 30 zł

136. CHOJNOWSKI Zbigniew, Michał Kajka poeta mazurski, Olsztyn 1992, 158 s., 20 zł

137. CHOJNOWSKI Zbigniew, Kamienna kładka. Wiersze wybrane z lat 1980-2011, Dąbrówno 2012, 144 s., 22 zł

138. CHOJNOWSKI Zbigniew, Rozwidlenia, Olsztyn 2008, 72 s., 20 zł

139. CHOJNOWSKI Zbigniew, Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, Olsztyn 2011, 247 s., 38 zł

140. CHOJNOWSKI Zbigniew, Ląd gordyjski, Gołdap 2006, 70 s., 20 zł

141. CHORĄŻUK Bogdan, Dziennik inwigilacyjny, Olsztyn 1965, 39 s., 24 zł

142. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Koncert we Fromborku, Olsztyn 1993, 74, [2] s., 15 zł

143. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Hipokrene warmińska, Olsztyn 1969, 73 s., 20 zł

144. CHRZANOWSKI Tadeusz, Działalność artystyczna Tomasza Trettera, Warszawa 1984, 255 + 124 ilur. s., 20 zł

145. CHUDZIKOWSKA-WOŁOSZYN Małgorzata, Spór o tradycję patrystyczną w Księgach Karolińskich. Studium historyczno-filologiczne, Olsztyn 2011, 172 s., 25 zł

146. CICHOWICZ Jerzy, Mazurskie echa. Przewodnik literacko-historyczny po Pojezierzu Ełckim i Mazurach, Ełk 2008, 68 s., 20 zł

147. CYFUS Edward, Kele wsi chałupa, Dąbrówno 2018, 278 s., 45 zł

148. CZACHAROWSKI Krzysztof, Wiersze, Olsztyn 1993, 48 s., 24 zł

149. CZERWIŃSKI Aleksander, KONIECZNY Kazimierz, Przewodnik po Muzeum i Polu Grunwaldzkim, Olsztyn 1963, 39 s., 15 zł

150. CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn. Przestrzeń radości, Olsztyn 2009, 128 s., 59 zł

151. CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn ein Ort der Freude, Olsztyn 2009, 128 s., 55 zł

152. CZTERYSTOPIĘĆDZIESIĘCIOLECIE 450-lecie Hołdu Pruskiego. Katalog wystawy kwiecień - październik 1975 roku, Olsztyn 1975, 24 s., 15 zł

153. CZUBIEL Lucjan, OGRODZIŃSKI Władysław, Frombork und Umgebung, Gdańsk 1968, 47 s., 12 zł

154. CZUBIEL Lucjan, Zabytki Warmii i Mazur, Poznań 1971, 160 s., 25 zł

155. CZYNNIK ludzki a marketing terytorialny, Lidzbark Warmiński 2009, 186 s., 24 zł

156. DANTYSZEK Jan, Pieśni, Olsztyn 1987, 137; [1] s., 16 zł

157. DANTYSZEK Jan, Pieśni, Olsztyn 1987, 137, [1] s., 15 zł

158. DARMOCHWAŁ Tomasz, RUMIŃSKI Jacek, Warmia i Mazury. Przewodnik, Białystok 1994, 215 s., 15 zł

159. DARSKA Bernardetta, Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej, Olsztyn 2006, 310 s., 20 zł

160. DARSKI Wojciech Marek, Mała antologia mazurska. Pasja według mnie, Giżycko 2013, 99, [2] s., 25 zł

161. DARSKI Wojciech Marek, Pocztówki z Mazur, Giżycko-Warszawa 2005, 247 s., 48 zł

162. DARSKI Wojciech Marek, Mazury od środka. Bedeker dla przyjaciół. 133 miejsca, które warto odwiedzić. Kilkaset wariantów tras zwiedzania. 334 fotografie. 8 przydatnych map, Giżycko 2015, 248 s., 45 zł

163. DARSKI Wojciech Marek, The Big Blue. Exploring Giżycko Municypality, Giżycko 2012, 100 s., 42 zł

164. DAWNY portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego. Katalog wystawy. Muzeum Mazurskie Olsztyn 1965, Olsztyn 1965, 43, [5], [42] s., 30 zł

165. DAWNY portret dziecka ze zbiorów polskich. Katalog wystawy Olsztyn maj - październik 1976 rok, Olsztyn 1965, 95 s., 35 zł

166. DĄBROWSKI Jan, PAWEŁCZYK Bożena, Dąg. 630-lecie wsi, Ostróda 2012, 59 s., 20 zł

167. DĄBROWSKI Mirosław, Olsztyńskie wspomnienia muzyczne z lat 1945-1948, Olsztyn 1980, 152 s., 18 zł

168. DŁUGOSZ Jan, Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami, Olsztyn 2010, 95 s., 25 zł

169. DŁUGOSZ , Jana Długosza Banderia Prutenorum, Warszawa 1958, 339, [6] s., 45 zł

170. DOENHOFF Marion Grafin, Kindheit in Ostpreussen, Berlin 1988, 221, [1] s., 30 zł

171. DOENHOFF Marion grafin, Namen die keiner mehr nennt. Ostpreussen - Menschen und Geschichte, Munchen 1970, 138 s., 25 zł

172. DOENHOFF Marion gr., Polen und Deutsche. Die schwierige Versoehnung, Frankfurt 1991, 217 s., 25 zł

173. DOM WARMIŃSKI jako markowy produkt rynkowy, Lidzbark Warmiński 2007, 168 s., 24 zł

174. DOMAGAŁA Bożena, Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji, Olsztyn 2009, 212 s., 35 zł

175. DONELAJTIS Krystyn, Pory roku. Metai, Olsztyn-Białystok 1982, 207 s., 20 zł

176. DRAMOWICZ Marta, Poboczem A-4, Olsztyn 1999, 31 s., 12 zł

177. DREJ Szymon, SZYMKIEWICZ Marian, Traktem biskupów warmińskich, Olsztyn 2006, 12 s., 12 zł

178. DREJ Szymon, Święta Warmia, Olsztyn 2007, 128 s., 39 zł

179. DROGI na Warmię i Mazury. Wspomnienia, relacje, zbiory rodzinne, Olsztyn 2019, 132 s., 30 zł

180. DUDZIK Marian, Szlak grunwaldzki, Warszawa 1976, 32 s., 10 zł

181. DUDZIŃSKA Zofia, Walka Męczeństwo Cmentarze. Przewodnik po miejscach pamięci narodowej Warmii i Mazur, Olsztyn 1973, 98, [30] s., 20 zł

182. DUMA Jerzy, Onomastyka regionalna. , Olsztyn 2006, 196 s., 25 zł

183. DUNAJEWSKI Henryk, Mikołaj Kopernik, Studia nad myślą społeczno-ekonomiczną i działalnością gospodarczą, Warszawa 1957, 467 s., 32 zł

184. DUTKIEWICZ Ryszard F., TARASIEWICZ Sława, Gołdapskie. Obrazy czasów minionych. Opowieści Puszczy Rominckiej. Bilder der vergangen Jahre. Geschichten aus der Rominter Heide, Suwałki 2014, 104 s., 25 zł

185. DUTKIEWICZ Ryszard F., I pokłoniłem się Madonnom, Gołdap 2000, 32 s., 12 zł

186. DUTKIEWICZ Ryszard F., I pokłoniłem się Madonnom, Gołdap 2000, 32 s., 16 zł

187. DWADZIEŚCIA 25 lat Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego 1989-2013, Olsztyn 2013, 104 s., 45 zł

188. DWADZIEŚCIA XX lat Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Olsztyn 1966, 87 s., 20 zł

189. DWADZIEŚCIA 25 lat Bartoszyckiej Grupy Literackiej BARCJA 1983-2008, Olsztyn 2009, 191 s., 30 zł

190. DWADZIEŚCIA 20 lat pracy publicznych bibliotek powszechnych województwa olsztyńskiego 1946-1966, Olsztyn 1966, 192 s., 12 zł

191. DWADZIEŚCIA 25 lat bibliotek publicznych województwa olsztyńskiego 1946-1971. Biblioteki publiczne Warmii i Mazur wczoraj - dziś - jutro, Olsztyn 1971, 10 s., 10 zł

192. DWUDZIESTA XX rocznica powstania PPR na Warmii i Mazurach. Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 1965, 121 s., 25 zł

193. DWUDZIESTOLECIE Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej. Wierność tradycji - służba współczesności, Olsztyn 2012, 401 s., 40 zł

194. DWUDZIESTY XXV Przegląd Twórczości Klubu Plastyka Amatora Sąsiedzi, Olsztyn 2005, 48 s., 20 zł

195. DWURNIK Edward, Miasta 2002, Warszawa 2002, nlb. 34 s., 80 zł

196. DZIEDZICTWO Warmii. Odkrywamy Warmię na nowo, Lidzbark Warmiński 2013, 103, [3] s., 24 zł

197. DZIEDZICTWO Warmii. Warmia w Koronie - wokół drugiego pokoju toruńskiego, Lidzbark Warmiński 2016, 94, [1] s., 25 zł

198. DZIEDZICTWO Warmii. Lidzbark Warmiński w wieku Oświecenia, Lidzbark Warmiński 2015, 79 s., 25 zł

199. DZIEJE Działdowa i Działdowszczyzny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, Działdowo 2019, 599 s., 50 zł

200. DZIEJE literatury mazurskiej, Dąbrówno 2009, 168 s., 45 zł

201. DZIEJE Warmii i Mazur w zarysie. Tom 2. Od 1871 do 1975 roku, Warszawa 1983, 337 s., 25 zł

202. DZIĘKUJĘ Warmii za papieża, Olsztyn 1991, 56 s., 15 zł

203. DZIĘKUJĘ Warmii za papieża, Olsztyn 2005, 23 + 57 kol. ilustracji s., 15 zł

204. DZITKO Boghan, Szok, Warszawa 1987, 291 s., 20 zł

205. DZITKO Bohdan, Synek, Warszawa 1983, 253 s., 20 zł

206. DZITKO Bohdan, Król sezonu 60, Warszawa 1985, 193 s., 20 zł

207. DZITKO Bohdan, Tutejsza, Olsztyn 2012, 190 s., 20 zł

208. DZITKO Bohdan, W Szampanii pod Epernay. Opowiadania, Olsztyn 1985, 280 s., 15 zł

209. DZITKO Bohdan, Lamus. Opowiadanie, Olsztyn 1988, 12 s., 30 zł

210. DZITKO Bohdan, Ta jasność, ta ciemność (opowiadania), Kraków 1987, 283 s., 10 zł

211. EHRLICH Willi, HECHT Wolfgang, Pamięci J. G. Herdera. Przewodnik po wystawie. Das Herder-Museum in Morąg. Ein Wegweiser, Weimar 1977, 48, 16 s., 15 zł

212. ELBLĄG, Bydgoszcz 1999, 74 s., 30 zł

213. ELBLĄG i okolice na starych pocztówkach, Elbląg 2012, 455 s., 130 zł

214. ELBLĄG. Kanał Elbląski, Elbląg 2009, 120 s., 55 zł

215. ERTEL Lech, Nocna zmiana. Liryki, Ostróda 1985, 19 s., 15 zł

216. FALICKI Bogusław, Próba generalna ucieczki, Olsztyn 1979, 84, [3] s., 15 zł

217. FILIPKOWSKI Tadeusz, Nauczyciele polscy w Niemczech 1919-1939. Portret zbiorowy, Olsztyn 1992, 136 s., 30 zł

218. FILIPOWICZ Stanisław, Lot i kara, Olsztyn 1984, 75 s., 15 zł

219. FLORYAN-LOVBORG Ewa, Od czasu do czasu. Wspomnienia, Olsztyn 2010, 431 s., 32 zł

220. FORNALCZYK Feliks, Świadomość dziedzictwa. O prozie olsztyńskiego środowiska pisarskiego, Olsztyn 1978, 226 s., 20 zł

221. FRANCZUK Jarosław, Stare Juchy, Stare Juchy? br., 36 s., 30 zł

222. FRAS Zbigniew, KASPAREK Norbert, Królewiec w oczach Polaków XIX wieku, Olsztyn 1998, 159 s., 30 zł

223. GAŁCZYŃSKA Kira, Byłam szefową, Lublin 1988, 195 s., 12 zł

224. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Kronika olsztyńska, Olsztyn 1987, 171 s., 30 zł

225. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Książka mówi do stroskanego, Łódź 1974, 10 s., 45 zł

226. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Pieśni, Warszawa 1965, 24 s., 35 zł

227. GARWOLIŃSKI Tomasz ks., Zabytkowe zbiory Biblioteki "Hosianum" prezentowane na wystawach współfinansowanych przez Samorząd Olsztyna, Olsztyn 2016, 107 s., 25 zł

228. GAUDENZ Blanche, Ernst Wiechert in der Schweiz 1948-1950, Uerikon 1988, 47 + 8 str. wkładka z wierszami autora s., 30 zł

229. GAWROŃSKA Helena, LOSSOW Konstanty, Rekultywacja Jeziora Długiego w Olsztynie, Olsztyn 2005, 52 s., 25 zł

230. GĄSIOROWSKI Andrzej, Młodzież polska Prus Wschodnich 1919-1939, Olsztyn 1989, 355 s., 64 zł

231. GERMAN Edmund, Gorzki pąk rzeczywistości, Olsztyn 1960, 56 s., 10 zł

232. GERMAN Edmund, Odgłosy skłóceń, Olsztyn 1969, 30 s., 12 zł

233. GERSS Marcin, O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich, Olsztyn 1997, 244 s., 30 zł

234. GERŻAŁEK Adam, Adam Gerżałek 1898 -1965. Malarstwo Rysunek. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Marzec - Kwiecień 1966, Olsztyn 1966, 16 s., 24 zł

235. GĘBIK Władysław, Dla nas słońce nie zachodzi, Olsztyn 1985, 231, [2] s., 25 zł

236. GĘBIK Władysław, O Michale Lengowskim pieśniarzu warmińskim w setną rocznicę urodzin, Olsztyn 1972, 75 s., 10 zł

237. GĘBIK Władysław, O cieśli - co na deskach wiersze pisywał, Olsztyn 1958, 10 s., 15 zł

238. GĘBIK Władysław, Z diabłami na ty. (W obozach Tapiau, Hohenburch, Stutthof, Sachsenhausen i Gusen), Gdańsk 1972, 333 s., 24 zł

239. GĘBIK , Władysław Gębik (1900-1986). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa , Olsztyn 1994, 83 s., 35 zł

240. GĘBIK Władysław, XX lat Gimnazjum w Kwidzynie, Olsztyn 1957, nlb. 56 s., 20 zł

241. GIEDRYS Grzegorz, Debiut, Olsztyn 2009, 34 s., 10 zł

242. GISGES JAn Maria, Wieczory nad jeziorami, Olsztyn 1984, 91 s., 12 zł

243. GIZEWIUSZ Gustaw, Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym Prowincji Pruskiej, Olsztyn 2004, 190 s., 27 zł

244. GLINIECKI Tomasz, Elbląskie okruchy XX wieku, Elbląg 2013, 252, [3] s., 35 zł

245. GLINIECKI Tomasz, Walki o Elbląg. Styczeń - luty 1945, Elbląg 2016, 247, [8] s., 35 zł

246. GŁADKOWSKA Ewa, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego, Olsztyn 2003, 154. nlb. 10 s., 25 zł

247. GMURKOWSKA Dorota, Historia niespełnionej miłości, Olsztyn 2002, 54 s., 15 zł

248. GOLIŃSKI Edward ks., Felietony i artykuły, Olsztyn 2012, 145, [2] s., 20 zł

249. GOLIŃSKI Edward ks., Model wychowania religijnego w rodzinie pracowników PGR i rolników indywidualnych, Olsztyn 2004, 146 s., 25 zł

250. GOŁĘBIOWSKI Stefan, Drzewieniec, Olsztyn 1985, 79 s., 15 zł

251. GOŁOWICZ Wacław, Głęboki teren, Olsztyn 1961, 38 s., 20 zł

252. GONSEROWSKI Annette, Geliebte Freundin Sehnsucht / Ukochana Przyjaciółko Tęsknoto. Gedichte / Wiersze, Olsztyn SQL, 74 s., 20 zł

253. GOŚCINIEC Niborski, Olsztyn-Nidzica 2019, 151 s., 42 zł

254. GÓRA Konopki, Węgorzewo 2010, 104 s., 25 zł

255. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Przeczucie bitwy, Olsztyn 1979, 70 s., 18 zł

256. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Ktoś po drugiej stronie, Olsztyn 1989, 201 s., 15 zł

257. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Przesilenie, Olsztyn 2008, 181 s., 20 zł

258. GÓRNIEWICZ Józef, ACHREMCZYK Stanisław, 60-lecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, 127 s., 35 zł

259. GÓRNY Jan Jerzy ks., Mikołaj Kopernik Kanonik warmiński Astronom, Olsztyn 2010, 85, [2] s., 20 zł

260. GÓRNY Jan_Jerzy ks. dr, Miłujmy czynem i prawdą. Z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji ks. dr Edmunda Piszcza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego , Olsztyn 2006, 160 s., 40 zł

261. GÓRSKI Karol, Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986, 222 s., 40 zł

262. GÓRSKI Karol, Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika, Toruń 1972, 53 s., 9 zł

263. GRABOWSKA Celina, STRZYŻEWSKA Małgorzata, Olsztyn 1900-2000, Olsztyn 2000, 120 s., 20 zł

264. GREGOROVIUS Ferdinand, Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom. Publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach Neue Konigsberger Zeitung, Olsztyn 2018, 394 s., 36 zł

265. GREGOROVIUS Ferdynand, Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa, Olsztyn 2015, 303 s., 40 zł

266. GROCHOLSKA Daniela, Spacer emeryta, Olsztyn 2015, 56, [2] s., 19 zł

267. GRODZIŃSKI Juliusz, Przyczepieni do holu, Olsztyn 1976, 183 s., 6 zł

268. GROSS Radosław, Powszechna Organizacja "Służba Polsce" w województwie olsztyńskim w latach 1948-1955, Olsztyn 2011, 384, 9 załączników s., 39 zł

269. GROT , I do Warmii przylgnęła, przyrosła. Wspomnienia o Otylii Grotowej, Olsztyn 1999, 136 s., 30 zł

270. GRUNWALD. Przewodnik historyczny a w nim, historia prawdziwa zmagań Królestwa Polskiego z Krzyżakami, jako też sławnej klęski grunwaldzkiej, którą Władysław, król Polski, tymże Krzyżakom zadał Roku Pańskiego 1410, Olsztyn 2010, 111 + rozkładany folder s., 27 zł

271. GRUNWALD. Dwa utwory z I połowy XX wieku z Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 32 s., 5 zł

272. GRUNWALD. "Rota" Nowowiejski. Konferencja naukowa, Olsztyn, 14 czerwca 2010, Olsztyn 2010, 214 s., 27 zł

273. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Miasto Bajek, Olsztyn 2008, 36 s., 20 zł

274. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Tajemnice zamku nad Łyną, Olsztyn 2013, 36 s., 21 zł

275. GRZESIAK Zdzisław, Prognoza ludności i bilans siły roboczej województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967, 109 s., 15 zł

276. GUSKA Ewa, Muzeum Warmii i Mazur w latach 1945-1985, Olsztyn 1985, 28 s., 15 zł

277. HANDBUCHLEIN fur die Bruderschaft von dem allerheiligsten Sakramente des Altars wie sie in den Pfarreien des Bistums Ermland errchtet ist, Braunsberg 1909, 32 s., 40 zł

278. HEIDE Jerzy Wojciech ks., Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego z różnych pisarzy historii pruskiej zebrane przez księdza... kanonika chełmińskiego archiprezbitera proboszcza lidzbarskiego, Olsztyn 2006, 150 s., 30 zł

279. HERMAN Radosław, Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości, Ełk- Łódź 2015, 103 s., 32 zł

280. HISTORIA Elbląga. Tom I (do 1466 r.), Gdańsk 1993, 304 s., 20 zł

281. HISTORIA Lidzbarka Warmińskiego. Tom II cz. 2, Lidzbark Warmiński UM, 496, [2] s., 64 zł

282. HISTORIA Lidzbarka Warmińskiego. Tom I, Lidzbark Warmiński 2008, 594 s., 60 zł

283. HISTORIA odkrywana na nowo. Krzyżacy na Warmii i Mazurach. 1-6 lipca 2010, Purda 2010, 95 s., 39 zł

284. HISTORIA Pomorza Tom III (1850-1918) Część II. Zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, Poznań 1996, 370 s., 50 zł

285. HISTORIA Wydziału Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 1950-2000, Olsztyn 1999, 229 s., 50 zł

286. HOCHLEITNER Janusz, Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako elementy ludowego systemu komunikacji, Olsztyn 2006, 170 s., 35 zł

287. HOCHLEITNER Janusz, SŁODOWNIK Lech, Święty Gaj - miejsce męczeństwa Świętego Wojciecha, Elbląg 1997, 80 s., 16 zł

288. HOFFMANN Mieczysław, SIKORSKI Jerzy, Iława i okolice, WA-G 1971, 48 s., 12 zł

289. HOFFMANN Mirosław J., Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e, Olsztyn 1999, 404 s., 40 zł

290. HOFFMANN Egbert A., GROSS Hedy, Ostpreußischer Sommer heute. Begegnungen – Gespräche Beobachtungen, Leer (Ostfriesland) 1976, 133 s., 25 zł

291. HOLZ Arno, Dziewięć wiersz miłosnych / Neun Liebesgedichte, Kętrzyn 2017, 113, [3] s., 40 zł

292. HOLZ Arno, Phantasus / Fantazus, Kętrzyn 2013, 229 s., 40 zł

293. HOSIANUM. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2006, 72 s., 15 zł

294. HOZJUSZ Stanisław, Cenzura albo rozsądek jednego katolika przy prawej wierze stojącego, na rozsądek i cenzurę ministrów tygurskich i heidelberskich, około nauki przeciw Trójcy Świętej w Polsce niedawno rozsianej. Książki uczone i pożyteczne, a tych czasów, których się wiele Sekt namnożyło, bardzo potrzebne, Teraz z łacińskiego języka na Polski przełożone Kraków 1569, Olsztyn 2007, 157 s., 50 zł

295. HOZJUSZ Stanisław, Poezje, Olsztyn 1988, LX, 24, 138 s., 15 zł

296. HRYNKIEWICZ Jan, Echa wspomnień, Olsztyn 1998, 55 s., 15 zł

297. HRYNKIEWICZ Jan, Zatrzymaj się na chwilę, Olsztyn 1991, 80 s., 12 zł

298. HRYNKIEWICZ Jan, Zatrzymaj się na chwilę, Olsztyn 1991, 64 s., 15 zł

299. HRYNKIEWICZ Jan, Nadzieja w krzyżu. Śladami Chrystusa w strofach poezji, Olsztyn 1992, 24 s., 12 zł

300. HRYNKIEWICZ Jan, Port wiary, Olsztyn 1997, 23 s., 12 zł

301. HUMMELKER Hans, Die Glocken von Braunsberg. Leben und Werk der Ehrw. M. Regina Protmann Stifterin der Schwesterngenossenschaft von der hl. Katharina V.M., Munster 1982, 103 s., 30 zł

302. HUMOR polityczny 1989-2014, Olsztyn 2014, 181 s., 22 zł

303. HUSZCZA Jan, Podróż sentymentalna, Olsztyn 1972, 102 s., 15 zł

304. HUSZCZA Jan, Lata spośród lat, Olsztyn 1983, 90 s., 15 zł

305. IGNACIUK Jerzy, Sonety Cyrku Salto, Olsztyn 1983, 86 s., 12 zł

306. IGNACIUK Jerzy, Sceny wielkiego głodu. Wiersze z lat 1978-1979, Olsztyn 1982, 107 s., 12 zł

307. IGNACIUK Jerzy, Odwróceni od słońca, Olsztyn 1978, 56 s., 15 zł

308. IŁAWA , IŁAWA, Olsztyn 1999, 310 s., 50 zł

309. IŁAWA, Giżycko po 2000?, 24 cm s., 20 zł

310. IŁAWA , IŁAWA. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1972, 470 s., 45 zł

311. INSTYTUT Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje, profil badawczy, absolwenci., Olsztyn 2013, 334, [1] s., 35 zł

312. INSTYTUT Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olszynie wczoraj i dziś 1979-1999, Olsztyn 1999, 232 s., 32 zł

313. IWASZCZYSZYN , Elwira Iwaszczyszyn, Olsztyn 2006, 31, [1] s., 15 zł

314. IWASZCZYSZYN , Elwira Iwaszyszyn, Olsztyn 1997, 16 s., 10 zł

315. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Burg der Bischofe von Ermland in Heilsberg. Reisefuhrer, Olsztyn 2017, 88 s., 35 zł

316. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Burgen im Deutschordensstaat Preusen. Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren, Olsztyn 2009, 454 s., 109 zł

317. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Schloesser und Gutshaeuser im ehemaligen Ostpreussen, Olsztyn 2001, 397 s., 100 zł

318. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone? Nowe wydanie, Olsztyn 2001, 398 s., 99 zł

319. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim. Przewodnik, Olsztyn 2017, 88 s., 35 zł

320. JAGUCKI Janusz, JAGUCKA Danuta, Biskup biskupina bezpieka. Z biskupem Januszem Jaguckim i jego żoną Danutą rozmawia Mariusz Piotrowski, Giżycko 2015, Wydawnictwo Mazurskie s., 39 zł

321. JAK w XXI wiek. Poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej, Olsztyn 2002, 255 s., 24 zł

322. JAKUBIEC Henryk, Odnajdywanie świata, Olsztyn 1994, 96 s., 15 zł

323. JAKUBIEC Henryk, Leśne pastwiska, Olsztyn 1982, 87 s., 15 zł

324. JAKUBIEC Henryk, Kształty cienia, Olsztyn 1967, 48 s., 24 zł

325. JAŁOWIECKI Michał, Bardovsky, Olsztyn 2009, 224 s., 24 zł

326. JAN Paweł II w Elblągu, Elbląg 1999, 72 s., 40 zł

327. JANOWSKI Antoni, Powrót z nocy, Olsztyn 2001, 48 s., 18 zł

328. JANTAR Jerzy, Wilcze legowisko, Olsztyn 1970, 210 s., 12 zł

329. JANUSZKO Zbigniew, KIEŁCZEWSKA-ZALESKA Maria, Województwo olsztyńskie. Zarys geografii gospodarczej, Warszawa 1955, 109 s., 20 zł

330. JANYSZEK-KUJAWA Michalina, Wiersze dokonane, Olsztyn 2010, 62 s., 15 zł

331. JAREMCZUK Edward Janusz, Elbląski wielki gołąb. Legenda. Die "Grosse Taube" von Elbing. Eine stadtische Fluglegende, Elbląg 2013, 32 s., 30 zł

332. JASIŃSKI Stanisław, Ełcka Kolej Wąskotorowa 1913, Ełk 2018, 215 s., 49 zł

333. JASIŃSKI Grzegorz, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2003, 503 s., 45 zł

334. JASIŃSKI Janusz, Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI - XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, Olsztyn 2006, 571 s., 36 zł

335. JASIŃSKI Janusz, Napoleon w Olsztynie i okolicach (1807), Olsztyn 2003, 77 s., 20 zł

336. JASIŃSKI Janusz, Andrzej Samulowski 1840-1928. O narodowe oblicze Warmii, Olsztyn 1976, 222 s., 20 zł

337. JASIŃSKI Janusz, MAŁŁEK Janusz, Kancjonał mazurski. Przedwczoraj, wczoraj, obecnie, Olsztyn 2017, 141, [2] s., 42 zł

338. JASIŃSKI Grzegorz, SZYMAŃSKA-JASIŃSKA Małgorzata, Mazurzy wobec wiary i Kościoła. Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli w XIX wieku, Dąbrówno 2018, 260, [1] s., 50 zł

339. JASIŃSKI Janusz, Migawki z życia mojego, Dąbrówno 2017, 128 s., 35 zł

340. JASIŃSKI Janusz, Powstania narodowe, Olsztyn br., [175] s., 64 zł

341. JASIŃSKI Grzegorz, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Dąbrówno 2020, 502 s., 64 zł

342. JASIŃSKI Janusz, Warmia, Olsztyn br., 228 s., 80 zł

343. JASIŃSKI Janusz, Wstępy do pamiętników, Olsztyn br., 111 s., 35 zł

344. JASKÓLSKA Wioletta, Portret mojego miasta. Lidzbark Warmiński. , Olsztyn 2008, 128 s., 49 zł

345. JASKÓŁOWSKI Paweł, Miłomłyn 1990-2010, Miłomłyn 2013, 182 s., 20 zł

346. JASZCZUK Paweł, Sponsor, Olsztyn 1995, 106 s., 15 zł

347. JASZCZUK Paweł, Plan Sary, Warszawa 2011, 235 s., 20 zł

348. JĘZYKI lustrami kultury, Olsztyn 2014, 331 s., 25 zł

349. JEŻEWSKI Wojciech, Reprezentacyjny Zespół Taneczny Olsztyna RADOŚĆ 1976-2006, Olsztyn 2006, 158 s., 30 zł

350. JÓZEFCZYK Mieczysław, Elbląg 1722-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, Pelpin 2000, 285 s., 40 zł

351. IUBILAEUM Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki "Hosianum", Olsztyn 2014, 271 s., 60 zł

352. JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI Antoni, Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno-wschodniej w ciągu dziejów, Olsztyn 1999, 170 s., 25 zł

353. KAJKA Michał, Wybór wierszy, Warszawa 1954, 138 s., 40 zł

354. KAJKA Michał, Z duchowej mej niwy..., Olsztyn 1982, 284 s., 20 zł

355. KAJKA , Michał Kajka. Utwory 1892-1989. Teksty niedrukowane oraz po raz pierwszy drukowane po śmierci poety, Olsztyn 2018, 126, [10] s., 33 zł

356. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja, Stanisław Hozjusz jako humanista 1504-1579. Studium z dziejów kultury renesansowej, Olsztyn 2004, 193 s., 35 zł

357. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja, Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582, Olsztyn 1992, 255 s., 24 zł

358. KAMIEŃSKI Andrzej, Stany Prus Książęcych wobec rządów Brandenburgii w drugiej połowie XVII wieku, Olsztyn 1995, 181, nlb. 10 s., 25 zł

359. KANON krajoznawczy Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 128 s., 26 zł

360. KANT Arno, MAŁŁEK Karol, Mazurski śpiewnik regionalny, Działdowo 2013, 60 s., 30 zł

361. KAPLICA na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje Architektura Fundacje artystyczne Konserwacja i restauracja, Olsztyn 2010, 143 s., 33 zł

362. KAPUSTO Wacław, Znany nieznany. Fotografika, Olsztyn 2005, 200 s., 39 zł

363. KAPUSTO , Wystawa fotografii Wacława Kapusto. Olsztyn - Zamek - 1960 r., Olsztyn 1960, nlb. 20 s., 30 zł

364. KARCZEWSKI Maciej, Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach, Poznań-Białystok 2011, 483 s., 70 zł

365. KARCZEWSKI Maciej, Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn 2001, 196 s., 30 zł

366. KASPAREK Norbert, Polnische Aufstandische in Ost- und Westpreussen (1831-1833), Dąbrówno 2012, 165, [2] s., 50 zł

367. KASS Wojciech, Ba!, Sopot 2014, 55 s., 15 zł

368. KASS Wojciech, Przestwór. Godziny, Sopot 2015, 63 s., 15 zł

369. KATALOG der Stadtbibliothek zu Elbing. Zweiter Band, Elbing 1894, Druck von Reinhold Kuhn s., 180 zł

370. KATALOG obiektów noclegowo-gastronomicznych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląg-Milejewo 2011, 106 s., 20 zł

371. KATARZYŃSKI Władysław, Koguty blaszane, Olsztyn 1986, 76 s., 12 zł

372. KATARZYŃSKI Władysław, Koguty blaszane, Olsztyn 1986, 76 s., 15 zł

373. KATARZYŃSKI Władysław, Najbliżej ziemi, Olsztyn 1978, 46 s., 15 zł

374. KAWECKI Jan, ROMAN Bolesław, Ełk. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970, 330 s., 39 zł

375. KĄKOLEWSKI Igor, Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego, Warszawa 2000, 244 s., 30 zł

376. KEMPA Robert, Twierdza Boyen w Giżycku. Praktyczny przewodnik., Giżycko 2012, 72 s., 25 zł

377. KERN , Wystawa grafiki Danuty Kern. Styczeń - luty 1963, Olsztyn 1963, 14 s., 10 zł

378. KĘTRZYN - oni tworzyli historię. Życiorysy mieszkańców, Olsztyn-Kętrzyn 2007, 191 s., 40 zł

379. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O Mazurach, Olsztyn 1968, 106 s., 20 zł

380. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich. Tom I-II, Olsztyn 2009, 825 (paginacja ciągła) s., 63 zł

381. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Z księgi pieśni człowieka niemczonego, Olsztyn 1980, 137 s., 20 zł

382. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Wiersze nieznane, Olsztyn 1973, 105 s., 27 zł

383. KĘTRZYŃSKI , Wojciech Kętrzyński (1838-1918). Patron miasta, Olsztyn-Kętrzyn 2008, 144, XV s., 40 zł

384. KĘTRZYŃSKI , Wojciech Kętrzyński. Wstęp do wystawy. Muzeum Mazurskie w Olsztynie, Olsztyn 1968, 15 s., 10 zł

385. KICOWSKA Alicja Daniela, Średnie szkolnictwo rolnicze na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975, Olsztyn 1986, 222 s., 36 zł

386. KIEŁBIK Jerzy, Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka., Olsztyn 2007, 186 s., 35 zł

387. KIJEWSKI Kamil Patryk, Kwiat życia, Olsztyn 2014?, 90 s., 20 zł

388. KILANOWSKI Andrzej ks., Ks. kan. Mieczysław Wojciuk (1913-1973). Monografia, Elbląg 2015, 158 s., 40 zł

389. KLEJMONT Wacław, Nad rozbitą amforą. Epigramy, Gołdap 2002, 51 s., 12 zł

390. KLEMENS Edward, Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1976, 110 s., 25 zł

391. KLONOWSKI Franciszek, Park etnograficzny w Olsztynku, Olsztyn 1966, 35 s., 12 zł

392. KLUK Iwona Beata, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2004, 48 s., 17 zł

393. KNOSAŁA Władysława, Była nas gromadka spora, Olsztyn 1972, 293 s., 25 zł

394. KNOSAŁA , Nauczycielka ze sporej gromadki. wspomnienia o Władysławie Knosała, Olsztyn 1998, 130 s., 36 zł

395. KOCZAN-SNARSKA Regina, Dni, Olsztyn , 32 s., 10 zł

396. KOLENDO Jerzy, Za kordonem, Gdynia 1963, 176 s., 12 zł

397. KONGRES Wiedeński, Olsztyn 2016, 220 s., 35 zł

398. KOPERNIK , Mikołaja Kopernika Lokacje łanów opuszczonych, Olsztyn 1970, 115 s., 30 zł

399. KOPICZKO Andrzej, Dzieje Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Tom 2: Od 1821 roku, Olsztyn 2010, 150 s., 30 zł

400. KOPICZKO Andrzej, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821. Część 2. Słownik, Olsztyn 2000, 371 s., 50 zł

401. KOPICZKO Andrzej, ŻOŁNIERKIEWICZ Julian, Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 1903-2003, Olsztyn 2004, 224 s., 30 zł

402. KOPICZKO Andrzej ks., Kościoły i kaplice w Olsztynie, Olsztyn 2000, 154 s., 30 zł

403. KOPICZKO Andrzej ks., Porta Domini. Kościoły jubileuszowe i sanktuaria Świętego Krzyża w archidiecezji warmińskiej, Olsztyn 2002, 143, [1] s., 45 zł

404. KOREJWO Mariusz Tomasz, Na północ od Warszawy, Olsztyn 2016, 512 s., 30 zł

405. KOREJWO Mariusz Tomasz, PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990. Struktury, organizacja, ludzie. Oddziaływanie na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego, Olsztyn 2011, 404 s., 40 zł

406. KOREWA SI Jan ks., Z dziejów Diecezji Warmińskiej. Geneza braniewskiego Hozianum. Przyczynek do dziejów zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą (1549-1564), Poznań 1965, 242 s., 25 zł

407. KOROTAJOWA Krystyna, Oficyna Braniewska 1589-1773, Olsztyn 1964, 79, [9] s., 30 zł

408. KOROWAJ Tadeusz, Rastenburg / Kętrzyn. Dzieje miasta, Kętrzyn 2012, 312 s., 50 zł

409. KOSSAKOWSKI Jan Eustachy, Notatki z lat dziecięcych 1903-1910, Olsztyn 2016, 140 s., 40 zł

410. KOWALEWSKI Krzysztof, Wersalka, Olsztyn br., 44 s., 15 zł

411. KOZIEŁŁO-POKLEWSKI Bohdan, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921-1933, Olsztyn 1995, 160 s., 35 zł

412. KOZIEŁŁO-POKLEWSKI Bohdan Jerzy, Od Wersalu do Poczdamu. Studia i materiały, Olsztyn 2010, 244 s., 36 zł

413. KOZŁOWSKI Janusz B., KOZŁOWSKA Aldona, Przewodnik po okolicach Ostródy. Fuehrer durch die Umgebung von Osterode, Ostróda 2006, 56 s., 30 zł

414. KRACZKOWSKA Bożena, Mały człowiek z wielkim psem, Olsztyn 2014, 95 s., 29 zł

415. KRAJOBRAZ grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków, Wokół mitów i rzeczywistości. Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich, Olsztyn 2009, 232 s., 35 zł

416. KRAJOBRAZY sierpnia. Warmia i Mazury w poezji i w malarstwie, Olsztyn 1978, 64 s., 20 zł

417. KRASICKI Ignacy, O języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z Monitora 1765-1772, Olsztyn 1995, 104 s., 15 zł

418. KRASICKI Ignacy, Myszeidos. Pieśni X BN, Wrocław 1982, LII, 86 s., 12 zł

419. KRASICKI Ignacy, Pisma poetyckie. Tom 1-2, Warszawa 1976, 688, 644 s., 24 zł

420. KRASICKI , Setnik bajek Ignacego Krasickiego. W świecie sentencji Księdza Biskupa Warmińskiego, Olsztyn 2010, 160 s., 48 zł

421. KREMPEĆ Aleksander, Trójkąt męski z sierścią w tle, Olsztyn 2008, 269 s., 25 zł

422. KROMER , HISTORYA prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny 1570, Kraków 1892, VIII, 64 s., 48 zł

423. KROMER Marcin, Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, Olsztyn 1974, 138 s., 16 zł

424. KROMER Marcin, Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, Olsztyn 1983, 118 s., 16 zł

425. KROMER Marcin, Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków Księgi XXIX i XXX, Olsztyn 1982, 223 s., 15 zł

426. KROMER , Marcina Kromera Rozmowy dworzanina z mnichem (1551-1554) wydał Jan Łoś, Kraków 1915, XIV, 449 s., 80 zł

427. KRONIKA Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej-Kaletce, Olsztyn 1979, IV, 80, IX, [1] s., 32 zł

428. KRONIKA konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, Olsztyn 1983, 16 s., 25 zł

429. KRONIKA miasta Miłomłyna 1800-1922, Dąbrówno 2005, 159 s., 50 zł

430. KRONIKA szkoły polskiej w Worytach na Warmii 1930-1939, Olsztyn 1979, 170 s., 25 zł

431. KROPACZ-SZYDŁOWSKA Magdalena, Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A. Z dziejów olsztyńskiej radiofonii w latach 1952-1993, Olsztyn 2012, 306 s., 39 zł

432. KRÓLCZYK Adam, Katolik i ewangielik lub różnica Kościoła katolickiego od ewangielickiego podług symbolicznych ksiąg tychże Kościołów we świetle Pisma Świętego przez A.K. kaznodzieję ewangielickiego , Dąbrówno 2017, 57, [1] s., 30 zł

433. KRUK Erwin, Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 1772-2002, Olsztyn 2002, 157 s., 30 zł

434. KRUK Erwin, Drogami o świcie, Olsztyn 1967, 247 s., 25 zł

435. KRUK Erwin, Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008, Dąbrówno 2009, 272 s., 39 zł

436. KRUK Erwin, Teofil Ruczyński. Działacz i poeta, Olsztyn br., 39 s., 20 zł

437. KRUK Erwin, Księża Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1945-2000. Biogramy duchownych, Olsztyn 2018, 192 s., 40 zł

438. KRUK , Żyłem jak umiałem... Wspomnienia o Erwinie Kruku, Olsztyn 2017, 234 s., 40 zł

439. KRUSZELNICKI Jerzy, KRUSZELNICKA Alicja, Masurian Lanscape Park. An illustrated Guidebook, Krutyń 2001, 64 s., 24 zł

440. KRYSIAK Dominik, Rezonans 1982-1989. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn, Olsztyn 2011, 136 s., 25 zł

441. KRYSIAK Dominik, Ewangelicy w Mikołajkach. Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007, Dąbrówno 2010, 256 s., 60 zł

442. KRYSZAK Janusz, Mały wybór, Olsztyn 1992, 44 s., 15 zł

443. KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA Barbara, Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczypospolita w latach 1579-1673, Olsztyn 2003, 275 s., 35 zł

444. KSIĄŻEK Marek, Legenda warmińskiego lasu. 200 lat Nadleśnictwa Kudypy, Olsztyn 2015, 207 s., 45 zł

445. KSIĄŻEK Marek, SOROKA Janusz, Parnas według Panasa. Prawdziwa biografia autora "Według Judasza", Olsztyn 2016, 186, XVI s., 42 zł

446. KSIĄŻEK Marek, Wacław Kapusto w obiektywie życia, Olsztyn 2018, 251, [3] s., 40 zł

447. KUCZKOWSKI Wojciech Jastrzębiec, Szlaki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Olsztyn 2007, 158, 8 s., 42 zł

448. KUDRZYCKI Zbigniew, Granica polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego 1945-1958, Toruń 2013, 283 s., 45 zł

449. KUJAWSKI Wojciech, Łyna - Guber. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnej Warmii. Ilustrierter Reisefuhrer durch das alte Ermland, Olsztyn 2014, 447, [1] s., 95 zł

450. KUJAWSKI Wojciech, Pasłęka. Szlak wodny. Ein Wasserweg., Olsztyn 2015, 447, [1] s., 95 zł

451. KUJAWSKI Wojciech, Pojezierze Ełckie. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2017, 447, [1] s., 95 zł

452. KUJAWSKI Wojciech, Puszcza Piska. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2018, 447 s., 95 zł

453. KUJAWSKI Wojciech, Mazury Garbate. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2009, 447 s., 95 zł

454. KUJAWSKI Wojciech, Niegocin. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2010, 447 s., 95 zł

455. KUJAWSKI Wojciech, Krutynia. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren. Wydanie trzecie zmienione!, Olsztyn 2012, 447, [1] s., 95 zł

456. KUJAWSKI Wojciech, Łyna - Wadąg. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnej Warmii. Ilustrierter Reisefuhrer durch das alte Ermland, Olsztyn 2013, 447, [1] s., 95 zł

457. KULCZYK Sylwia, TOMCZYK Edyta, Kraina Wielkich Jezior, Bielsko-Biała 2000, 243 s., 12 zł

458. KULIKOWSKA-PARKASIEWICZ Violetta, Tajemnice nieujawnione. Rysunek, Olsztyn 2010, 32 s., 20 zł

459. KULTURA Mazur, Warmii, Powiśla. Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla. Po kongresie..., Europejskie perspektywy, Instytucje, Stowarzyszenia, Kalendarz imprez 2002, Adresy. , Olsztyn 2001, 186 s., 15 zł

460. KULTURA w procesie zmiany. Z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn 2003, 261 s., 30 zł

461. KULTURLANDSCHAFTEN. Auf Herders Spuren zwischen Mohrungen und Königsberg, Olsztyn 2012, 234, [20] k. tabl. kolor. s., 55 zł

462. KUŁAKOWSKI Alfons, Stamtąd i stąd. There from and here off, Olsztyn 2008, 128 s., 42 zł

463. KUROWSKI Bohdan, TURKOWSKI Marek, Rotary w Olsztynie i nie tylko... 1991-2011, Olsztyn 2011, 119, [9] s., 32 zł

464. KUŹNIEWSKI Bogumił, SUCHOWIECKI Adam, Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein, Olsztynek 2013, 158 s., 33 zł

465. KWAS Franciszek, Wspomnienia z mego życia, Olsztyn 1957, 38 s., 30 zł

466. LANDHEER , Hugo Landheer. Malarstwo Olsztyn 1980 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1980, 32 s., 20 zł

467. LANGOWSKI Ryszard, Pięćdziesięciolecie czyli podróż nieco sentymentalna, Olsztyn 2002, 156, [4] s., 60 zł

468. LASKOWSKA Krystyna, RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, Elbląg i elblążanie w fotografii własnej. Lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte, Elbląg 2007, 256 s., 85 zł

469. LASS die Marjellens kicken! Lustige Spässchen aus Ostpreussen, Leer (Ostfriesland) 1971, 124 s., 32 zł

470. LELLA Anna i Tomasz, Baba z Olsztyna. Olsztyn Miastem Sztuki, Olsztyn 2012, 36 s., 20 zł

471. LENKIEWICZ Elżbieta, Dzieje sceny olsztyńskiej 1925-1945-1995. Ludzie Idee Zdarzenia, Olsztyn 1995, 84 s., 40 zł

472. LEOŃCZUK Jan, Żalnik, Olsztyn 1979, 60 s., 18 zł

473. LEŚNIOWSKI Henryk, ODOJ Romuald, Tajemnice grunwaldzkiego pola, Olsztyn 1985, 64 s., 15 zł

474. LEŚNIOWSKI Henryk, ODOJ Romuald, Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska, Olsztyn 2010, 136 s., 20 zł

475. LEŚNIOWSKI Henryk, Olsztyńskie skrzydła. 100 lat Lotniska Olsztyn-Dajtki 1913-2013, Olsztyn 2013, 201 s., 70 zł

476. LETKIEWICZ Arkadiusz, MAJER Piotr, Zarys dziejów polskiej Policji, Szczytno 2010, 238 s., 60 zł

477. LETKO Paweł, W służbie II Rzeczypospolitej. Działalność kombatantów polskich na forum międzynarodowym, Olsztyn 2011, 186 s., 30 zł

478. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz warmiński, Olsztyn 2017, 215 s., 50 zł

479. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz gwary warmińskiej. Rodzina, dom i zagroda, Olsztyn 2013, 62 s., 30 zł

480. LEWANDOWSKA Izabela, Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003, 222 s., 30 zł

481. LEWANDOWSKA Izabela, ROMULEWICZ Anita, Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010, 265 s., 40 zł

482. LEWANDOWSKA Izabela, CHŁOSTA Jan, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010, 248, płyta cd s., 40 zł

483. LEWANDOWSKI Jerzy, Okaryny, Olsztyn 1968, 40 s., 15 zł

484. LEWANDOWSKI Jerzy, Wędrówki nie dokonane, Olsztyn 1970, 46 s., 15 zł

485. LEWANDOWSKI Jerzy Bogdan, SIKORSKI Jerzy, Rezydencja lidzbarska Ignacego Krasickiego, Lidzbark Warmiński 2002, 88 s., 15 zł

486. LEWANDOWSKI Jerzy Lew, Przed dokonaniem, Olsztyn 1985, 102 s., 15 zł

487. LEWANDOWSKA Izabela, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015, 293 s., 35 zł

488. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Magiczne wsie południowej Warmii. Przewodnik historyczno-kulturowy, Olsztyn 2018, 294 s., 35 zł

489. LEWICKA Daniela, TOMKIEWICZ Ryszard, Gmina Dywity. Teraźniejszość i przyszłość, Olsztyn 1994, 85 s., 25 zł

490. LICHAREWA , Zofia Licharewa - dialog wielokulturowy. Materiały z sympozjum popularno-naukowego, Kętrzyn 2007, 130 s., 30 zł

491. LIDZBARK Warmiński. Heilsberg, Olsztyn 199?, 73, [1], 40 s., 24 zł

492. LIDZBARK Warmiński, Bydgoszcz 2001, 12 s., 10 zł

493. LIETZ Zygmunt, Pamiątki polskości 1919-1939. Przewodnik po wystawie Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 1957, 36 s., 15 zł

494. LORENZ , Imperator czy demokrata. Wybrane z archiwum. Dr inż. Janusz Lorenz wojewoda olsztyński 1993-1997, senator RP 1997-2001, 2001-2005. Rzeczowy i skuteczny, Olsztyn 2004, 112 s., 35 zł

495. LUBOMIRSKI , ABY pieśń zachowała się cało... Wspomnienia o Janie Lubomirskim, Olsztyn 2005, 130 s., 15 zł

496. LUBOMIRSKI , Jan Lubomirski, Olsztyn 1975, 16 s., 10 zł

497. LUDZIE czynu, Olsztyn 1962(?), 143 s., 20 zł

498. ŁANIEC Danuta, Województwo olsztyńskie w latach 1945-1948. Studia z odbudowy pozarolniczych działów gospodarki, Olsztyn 1978, 148, [3] s., 35 zł

499. ŁANIEC Janina Danuta, ŁANIEC Stanisław, Lidzbark Warmiński w latach 1945-1988, Olsztyn 1992, 145-216 s., 32 zł

500. ŁANIEC Danuta, Świadomość ekonomiczna młodzieży, Olsztyn 1993, 121 s., 36 zł

501. ŁAPO Jerzy Marek, Ludowa wizja przeszłości Mazur. Stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim w świadomości Mazurów (XVI w. - I połowa XX w.), Olsztyn 2008, 244 s., 35 zł

502. ŁOZIŃSKI Jerzy Z., Pomniki sztuki w Polsce. Tom II Część I Pomorze, Warszawa 1992, LXI, 502, [5] s., 30 zł

503. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955, Olsztyn 2000, 221 s., 30 zł

504. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Rok 1956 na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1998, 196 s., 20 zł

505. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Życiorysy 1945-1956. Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu 1945-1956. Materiały bibliograficzne, Olsztyn 2008, 394 s., 32 zł

506. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Życiorysy 1947-1956. Ukraińcy z operacji "Wisła" represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947-1956. Materiały biograficzne, Olsztyn 2009, 320 s., 35 zł

507. ŁUKASZEWICZ Bohdan, WRZESIŃSKI Wojciech, IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939, Olsztyn 1982, 200 s., 30 zł

508. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975. Szkice do monografii, Warszawa 1982, 170 s., 40 zł

509. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Prasa Warmii i Mazur w latach 1945-1989, Olsztyn 1991, 12 s., 15 zł

510. ŁUKSZO Wanda, Polski my naród. Wypisy dla kursów ogólnokształcących na Warmii, Mazurach i Pomorzu, Warszawa 1966, 456 s., 30 zł

511. ŁUKWIŃSKI Bogusław, Hartowiec na ziemi biskupów lubawskich , Hartowiec 2017, 110 s., 39 zł

512. MACIEJCZAK Mirosława, Pocałunki losu. Zbiór poezji, Elbląg 2017, 75, [4] s., 15 zł

513. MACKOWICZ Anna, Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia z życia literackiego, dydaktycznego i społecznego, Olsztyn 2015, 278 s., 48 zł

514. MADEJ Henryk ks., Współkatedra św. Jakuba Starszego w Olsztynie, Olsztyn 1980, 110 s., 15 zł

515. MAGIA chleba naszego powszedniego. Katalog wystawy, Olsztynek 2012, 60 s., 10 zł

516. MAGICZNE Zatorze dzielnica Olsztyna, Olsztyn 2016, 151, [3] s., 35 zł

517. MAKARCZYK Irena, Tomasz Ujejski (1612-1689), Olsztyn 2005, 318 s., 35 zł

518. MALEC Teresa Cz., KSIĄŻEK Marek, Popołudniowe rozmowy z Kanclerzem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP rozmawia Marek Książek, Olsztyn 2010, 272, [14] s., 40 zł

519. MAŁECKI Andrzej, Wolfsschanze in Gierłoż, Gdańsk 1981, 28 s., 10 zł

520. MAŁECKI Andrzej, Kętrzyn und Umgebung. Touristischer Informator, Gdańsk 1981, 31 s., 10 zł

521. MAŁŁEK , PIERWSZY między Mazurami. Wspomnienia o Karolu Małłku., Olsztyn 1998, 197 s., 36 zł

522. MAŁŁEK Karol, Plon. Dożynki na Mazurach. Widowisko ludowe, Koczarki 2014, 40 + płytka s., 30 zł

523. MAŁŁEK Janusz , Ustawa o Rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1642, Poznań 1967, 230 s., 60 zł

524. MAŁŁEK Karol, Wesele mazurskie. Widowisko ludowe w pięciu aktach, Działdowo 2017, 88, [1] s., 30 zł

525. MAŁŁEK , Z dziejów ziem pruskich w XV-XVIII wieku. Państwo społeczeństwo kultura. Zbiór studiów ofiarowanych Profesorowi Januszowi Małłkowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Działdowo 2018, 167 s., 35 zł

526. MARCHWIŃSKI Roman, Szkoły polskie na Warmii 1929-1939. Przegląd wspomnień, Olsztyn 1970, 207 s., 40 zł

527. MARCINKIEWICZ Stefan Michał, Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, Ełk 2015, 253 s., 42 zł

528. MARCZUK Władysław, Mrągowo, Mikołajki i okolice na starej widokówce. Sensburg Nikolaiken und Umgebung auf der alte Ansichtskarte, Mrągowo 2006, 96 s., 55 zł

529. MARTUSZEWSKI Edward, Die polnische Sprachfre in Preussen Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach, Olsztyn 2001, 271 s., 30 zł

530. MARTUSZEWSKI Edward, Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum, Olsztyn 1986, 191 s., 25 zł

531. MATULEWICZ Tadeusz, Człowiek z charakterem. Jan Kochanowicz pedagog, społecznik, pasjonat sportu, Olsztyn 2015, 156 s., 30 zł

532. MATULEWICZ Tadeusz, Wileńskie rodowody, Olsztyn 2003, 278 s., 55 zł

533. MATULEWICZ Tadeusz, Z piosenką przez życie. Rzecz o Włodzimierzu Jarmołowiczu, Olsztyn 2008, 160 s., 36 zł

534. MAZURCZAK Monika, MARGOL Krzysztof, Przedsiębiorstwo Społeczne "Gancarska Wioska" Sp. z o.o.. Jarmark Mazurski, Nidzica ok. 2010, 24 s., 12 zł

535. MĄCZKOWSKI , Henryk Mączkowski. Malarstwo i grafika, Olsztyn 2009, 128 s., 49 zł

536. MERKURIUSZ Szkolny. Wydanie specjalne z okazji XX-lecia Szkoły. Czerwiec 1965 r., Olsztyn 1965, 68 s., 25 zł

537. MĘCZENNICY Kościoła Warmińskiego X wieku, Olsztyn 2004, 94 s., 25 zł

538. MIAKOTA Paweł, pamiętanie, zapominanie, Dąbrówno 2012, 48 s., 15 zł

539. MICHAŁ Kajka. Poeta Mazur. Informator kulturalno-turystyczny, Orzysz 2008, 48 s., 12 zł

540. MICHELS Georg, Zur Wirtschaftsentwicklung von Passenheim im Ordensland und Herzogtum Preussen bis 1619, Luneburg 1988, 147 s., 50 zł

541. MICHNIEWSKA-SZCZEPKOWSKA Barbara, Migracje stałe do Olsztyna. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i konsekwencje, Olsztyn 1991, 318, [13] s., 48 zł

542. MICHNIEWSKA-SZCZEPKOWSKA Barbara, Wpływ miasta Olsztyna na jego zaplecze wiejskie. Kształtowanie się strefy żywicielskiej, Olsztyn 1982, 164, [60] s., 45 zł

543. MIEGEL Agnes, Geschichten aus Alt-Preussen, Jena 1926, 219 s., 30 zł

544. MIEGEL Agnes, Spaziergange einer Ostpreussin. Feuilletons aus den Zwanziger Jahren, Munchen 1986, 144 s., 27 zł

545. MIERZWA Waldemar, Bibliografia grunwaldzka, Olsztyn 1990, 152 s., 24 zł

546. MIERZWA Waldemar, Zrozumieć Mazury. Rzecz w 50 odsłonach, Dąbrówno 2019, 280 s., 50 zł

547. MIERZYŃSKI Sebastian, Muza Krasickiego. Tajemnice lidzbarskiego zamku, Olsztyn 2016, 239, [1] s., 29 zł

548. MIERZYŃSKI Sebastian, Tajemnice Jeziora Szeląg, Olsztyn 252, 252 s., 32 zł

549. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza. , Olsztyn 2005, 346 s., 32 zł

550. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Radości i troski życia codziennego. , Olsztyn 2006, 489 s., 37 zł

551. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, Olsztyn 2013, 311 s., 33 zł

552. MIĘDZY irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców, Olsztyn 1999, 180 s., 30 zł

553. MIĘDZY Wilnem a Olsztynem. W 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, Olsztyn 2016, 203 s., 48 zł

554. MIKOŁAJ Kopernik i medycyna, Warszawa 1973, 48 s., 50 zł

555. MIKULAK Stanisław, MATCZYŃSKI Grzegorz, Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia. Tradycja. Organizacja, Olsztyn 2013, 215 s., 60 zł

556. MILENIUM pod szczególną kontrolą. Źródła do uroczystości w diecezji warmińskiej, Olsztyn 2013, 233, [1] s., 36 zł

557. MINAKOWSKI Jerzy, Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Bibliografia zawartości za lata 1957-2006, Olsztyn 2007, 258 s., 30 zł

558. MINCEWICZ Jan, Pieśni Wileńszczyzny, Olsztyn 1992, 176 s., 30 zł

559. MIREK Zdzisław, Dolina Wielkich Jezior Mazurskich , Poznań 1971, 36 s., 20 zł

560. MIREK Zdzisław, DIE GROSSEN Seen der Masurischen Seenplatte, Olsztyn 1971, 36 s., 15 zł

561. MIREK Zdzisław, Ziemia Olsztyńska 1945-1970, Olsztyn 1970, 76 s., 24 zł

562. MIROS , Marek Miros burmistrz Gołdapi czyli wójta się nie bójta. Z Markiem Mirosem, burmistrzem Gołdapi rozmawia prof. Wojciech Łukowski, Giżycko-Gołdap 2014, 332 s., 36 zł

563. MISIASZEK , In persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę Urodzin, Olsztyn 2013, 462 s., 30 zł

564. MOGILNICKI Zbigniew, 660 lat Działdowa. Ważniejsze wydarzenia z życia miasta, Działdowo 2004, 95 s., 32 zł

565. MONOGRAFIA społeczno-ekonomiczna Gminy Jonkowo w województwie olsztyńskim, Olsztyn 1981, 141 s., 30 zł

566. MOSKWA Wojtek, OLSZEWSKI Michał, Kraina. Opowieść o wąskim torze, Ełk 2016, 83 s., 49 zł

567. MÓWIĄCY gestem. 10 lat Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych, Olsztyn 1967, 48 s., 27 zł

568. MROCZEK Ireneusz, SKIBICKI Franciszek, Ratusz - Muzeum. Przewodnik, Działdowo 2013, 48 s., 15 zł

569. MULDNER-NIECKOWSKI Piotr, Ludzki wynalazek, Olsztyn 1978, 68, [2] s., 25 zł

570. MULLER Jobst-Heinrich, WAECHTER Barbara, Nordost-Bibliothek Lüneburg. Band 1. Bestandskatalog der Landkartensammlung. , Luneburg 1984, XVII, 350 s., 100 zł

571. MURZYNOWSKI Stanisław, Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija Polska, Olsztyn 1974, 184 s., 16 zł

572. MUZEA na Warmii i Mazurach 1945-1974, Olsztyn 1974, 100 s., 15 zł

573. na pojezierzu mazurskim / in the mazurian lake district, Olsztyn br. (po 1977), 24 cm s., 32 zł

574. NADOLSKI Andrzej, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990, 242 s., 50 zł

575. NAMOWICZ Tadeusz, Johann Gottfried Herder. Z zagadnień przełomu oświecenia w Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku, Olsztyn 1995, 183 s., 27 zł

576. NAPIÓRKOWSKI Remigiusz, Powroty, Olsztyn 1966, 164 s., 20 zł

577. NASI twórcy. Giżycko Mrągowo Węgorzewo, Węgorzewo 1975, 56 s., 20 zł

578. NAUCZANIE historii jako powrót do źródeł, Olsztyn 2010, 304 s., 39 zł

579. NEKROPOLIE Warmii i Mazur, Olsztyn 2016, 227 s., 45 zł

580. NIENACKI Zbigniew, Wielki las, Olsztyn 1987, s., 20 zł

581. NIESIOBĘDZKI Wiesław, Legendarium, Olsztyn 1983, 58 s., 15 zł

582. NITSCHMANN , Henryk Nitschmann 1826-1905. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy śmierci Elbląg 18 XI 2005, Elbląg 2005, 124 s., 15 zł

583. NOWAK Władysław, Kult Eucharystii w Diecezji Warmińskiej 1243-1939, Olsztyn 2002, 308 s., 40 zł

584. NOWAK Władysław, Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574-1939), Olsztyn 1999, 413 s., 45 zł

585. NOWAK Władysław ks., Matka Pana w religijności ewangelików Prus Wschodnich (1525-1945), Olsztyn 1996, 327 s., 40 zł

586. NOWAK Zenon, Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika, Toruń 1972, 95 s., 15 zł

587. NOWAKOWSKI Jacek J., DULISZ Beata, Ptaki Olsztyna, Olsztyn 2006, 264 s., 20 zł

588. NOWAKOWSKI Sebastian, KLEMPERT Mateusz, Major Stanisław Berak (1895-1979). Zapomniany żołnierz Ojczyzny, Olsztyn 2016, 182, [1] s., 40 zł

589. NOWAKOWSKI , Tadeusz Nowakowski 1917-1996. Olsztynianin z urodzenia, Olsztyn 2018, 141 s., 20 zł

590. NOWE Miasto Lubawskie. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1963, 240 s., 36 zł

591. NOWE Miasto Lubawskie, Nowe Miasto Lubawskie 1992, 381 s., 39 zł

592. NOWO wydany Kancyonał Pruski zawieraiący w sobie Wybor Pieśni Starych i Nowych, Z ziemi Pruskiey i Brandenburskiey zwyczaynych, Sentencyą albo wierszem Pisma S. nad każdą Pieśnią... oraz KANCJONAŁ mazurski. Przedwczoraj, wczoraj, obecnie, Olsztyn 2017, 141, [2] s., 400 zł

593. OBAREK Piotr, Aktywność wyobraźni. Plakat. Rysunek. Malarstwo. Projekty graficzne., Olsztyn 2007, 189 s., 45 zł

594. OBITZ Kurt, Dzieje ludu mazurskiego, Dąbrówno 2019, 112 s., 39 zł

595. OBJAWIENIA Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Przedruk wydania z 1883 r., Olsztyn 2006, 101 s., 25 zł

596. OBLICZA Polski północno-wschodniej. Przedsiębiorczość, inicjatywa, rozwój, gospodarka, Olsztyn 2000, 100 s., 25 zł

597. OBŁĄK Jan bp, KOPICZKO Andrzej ks., Historia Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2010, 264 s., 35 zł

598. OBŁĄK Jan bp, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1980, 165 s., 15 zł

599. OBŁĄK Jan bp, Wykaz polskich druków na Warmii za lata 1800-1939 z uzupełnieniami, Olsztyn 2008, 105 s., 20 zł

600. OBŁĄK Jan bp, Święta Lipka, Olsztyn 1982, 156 s., 15 zł

601. OBŁĄK Jan bp, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1969, 165 s., 25 zł

602. OBŁĄK Jan ks., Historia Diecezji Warmińskiej, Olsztyn 1959, 160 s., 24 zł

603. OCHRANOWICZ Barbara, Biblioteki Olsztyna. Przewodnik, Olsztyn 1971, 64 s., 24 zł

604. OD BET TAHARY do Domu Mendelsohna. Projekt Ericha Mendelsohna w rodzinnym Olsztynie, Olsztyn 2016, 100, [16] s., 30 zł

605. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Gminy Płośnica, Gronowo 2017, 55 s., 25 zł

606. ODACHOWSKI Marian, Działdowskie bataliony w kampanii wrześniowej, Działdowo 2009, 12 s., 15 zł

607. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Spacer po Działdowie, Działdowo 2010, 28 s., 15 zł

608. ODACHOWSKI Marian Andrzej, A Walk around Działdowo, Działdowo 2010, 28 s., 12 zł

609. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Sylwetki cieszyńskie, Działdowo 2013, 36 s., 10 zł

610. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Z Gminą Działdowo na turystycznym szlaku, Działdowo 2017, 127 s., 20 zł

611. OLSZTYN. Odbudowa i dekoracje Starego Miasta, Olsztyn 2017, 147, [1] s., 20 zł

612. ODRODZENIE samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Ostrołęka - Olsztyn, Ostrołęka-Olsztyn 2010, 123 s., 20 zł

613. ODYNIEC , Między Wileńszczyzną a Prusami. Polityka. Społeczeństwo. Kultura (XIII-XX w.). Księga Pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi pięćdziesięciolecia pracy naukowej i siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Władysława Odyńca, Gdańsk 1998, 283 s., 30 zł

614. OESTERREICH Marcin, TRETER Tomasz, Kronika lidzbarska, Olsztyn 2008, 178 s., 35 zł

615. OGRODZIŃSKI Władysław, Feliks Nowowiejski z Barczewa na Warmii, Olsztyn 1951, nlb. 17 s., 24 zł

616. OGRODZIŃSKI , Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, Olsztyn 2013, 259 s., 30 zł

617. OGRODZIŃSKI Władysław, Śladem Wojciech Kętrzyńskiego, Olsztyn 1968?, 24 s., 18 zł

618. OGRODZIŃSKI Władysław, Pochwała Lidzbarka, Olsztyn 2008, 160 s., 30 zł

619. OGRODZIŃSKI Władysław, Tropem odnalezionych przeznaczeń. Wybór publicystyki z lat 1956-2002, Olsztyn 2003, 295 s., 25 zł

620. OGRODZIŃSKI Władysław, Ta chwila olśnienia, Olsztyn 2006, 186 s., 28 zł

621. OGRODZIŃSKI Władysław, Szkice warmińskie, Olsztyn 1998, 115 s., 30 zł

622. OGRODZIŃSKI Władysław, Bursztynowym szlakiem. Warmia i Mazury w prozie i poezji. , Olsztyn 1963, 415 s., 25 zł

623. OGRODZIŃSKI Władysław, Siłę słuszności mamy. Rzecz o Domu Polskim w Olsztynie, Olsztyn 1980, 111 s., 20 zł

624. OGRODZIŃSKI Władysław, Olsztyńskie środowisko humanistyczne. Zadania i perspektywy, Olsztyn 1968, 16 s., 15 zł

625. OGRODZIŃSKI (Stefan Sulima) Władysław, W cieniu samotnych wież, Olsztyn 1962, 211 s., 24 zł

626. OGRODZIŃSKI Władysław, Po święcie Rozesłania, Łódź 1979, 259 s., 10 zł

627. OGRODZIŃSKI Wojciech, ŻMIJEWSKI Bogusław, Radio Olsztyn od 60 lat ...naturalnie, Olsztyn 2012, 96 s., 40 zł

628. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Ekologiczny song 1956-1996, Olsztyn? 1996?, nlb. 32 s., 20 zł

629. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Chleba naszego powszedniego. Montaż poetycko-muzyczny, Olsztyn 2000, 12 s., 12 zł

630. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Królowej Polski śpiewamy. Montaż poetycko-muzyczny, Olsztyn 2000, 20 s., 15 zł

631. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Z kolankiem i bez, Olsztyn 1965, 216 s., 20 zł

632. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Polskie różańce. Montaż poetycko-muzyczny dla parafialnych, szkolnych lub harcerskich grup teatralnych, Olsztyn 2000, 11 s., 15 zł

633. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Sanktuarium Tarnorudzkiego Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej, Olsztyn 1989, 45, [15] s., 15 zł

634. OKULICZ Małgorzata, Blask odzyskany, Olsztyn 2004, 48 s., 14 zł

635. OKULICZ Małgorzata, In gloriam et decorem. Dawne szaty i tkaniny liturgiczne z diecezji warmińskiej, Olsztyn 1999, 80 s., 15 zł

636. OKULICZ Małgorzata, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od XIV do XVIII wieku, Olsztyn 2005, 54 s., 20 zł

637. OKULICZ Małgorzata, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od połowy XIV do końca XVIII wieku. Katalog wystawy, Olsztyn 2006, 461 s., 90 zł

638. OLDENBERG Friedrich Salomo, Zur Kunde Masurens. Bericht fur den Central-Ausschuss fur Angelegenheiten der Inneren Mission aus dem Jahre 1865, Dortmund 2001, 239 s., 40 zł

639. OLECKO. Taka sobie historia, Olecko 2011, 80 s., 36 zł

640. OLEKSIK Klemens, Pył tamtych dróg, Olsztyn 1984, 79 s., 15 zł

641. OLEKSIK Klemens, Drzewo życia, Olsztyn 1961, 66, [3] s., 24 zł

642. OLSZEWSCY , Wystawa prac Mariana i Bronisława Olszewskich. Malarstwo. Rysunek, Reszel 1963, 20 s., 12 zł

643. OLSZEWSKI Michał, ŻYTYNIEC Rafał, Ełk. Spacerownik po niezwykłym mieście, Ek 2017, 296 s., 42 zł

644. OLSZEWSKI Michał, ŻYTYNIEC Rafał, Ełk. Spacerownik po niezwykłym mieście, Ełk 2012, 232 s., 30 zł

645. OLSZTYN 1945-2005. Kultura i nauka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego, Olsztyn 2006, 927 s., 95 zł

646. OLSZTYN literacki. Przewodnik po wystawie zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia Olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i 80-lecia urodzin dr. Władysława Gębika, Olsztyn 1980, 44 s., 30 zł

647. OLSZTYN uniwersytecki. Historia - wspomnienia - refleksje, Olsztyn 2013, 702 s., 30 zł

648. OLSZTYN w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353-1949, Olsztyn 2015, 177 s., 24 zł

649. OLSZTYN w dokumentach 2. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474-1950, Olsztyn 2016, 208 s., 24 zł

650. OLSZTYN w dokumentach 3. Wybór źródeł do historii pierwszych lat powojennych 1945-1950, Olsztyn 2017, 229 s., 25 zł

651. OLSZTYN w dokumentach 4. Miasto i jego mieszkańcy w relacjach prasowych 1945-1950, Olsztyn 2019, 225 s., 25 zł

652. OLSZTYN w dokumentach 5. Rok 1945. Źródła do powojennych dziejów miasta, Olsztyn 2019, 193, [1] s., 27 zł

653. OLSZTYN w fotografii, Olsztyn 1973, 179 s., 24 zł

654. OLSZTYN w wierszach, Olsztyn 2003, 136 s., 20 zł

655. OLSZTYN wczoraj i dziś. Wystawa plastyki. Olsztyn - Ratusz Styczeń - luty 1965, Olsztyn 1965, 48 s., 18 zł

656. OLSZTYŃSKI Czerwiec '89, Olsztyn 2009, 219 s., 25 zł

657. OLSZTYŃSKIE, Warszawa 1978, 99 s., 24 zł

658. OLSZTYŃSKIE środowisko literackie w XX lecie ZLP. Wystawa, Olsztyn 1975, 52 s., 16 zł

659. OLSZTYŃSKIE środowisko literackie w XX lecie ZLP. Wystawa, Olsztyn 1975, 52 s., 16 zł

660. OLSZTYŃSKIE muzealia w Polsce i na świecie. Przewodnik po wystawie jubileuszowej, Olsztyn 2015, 134 s., 40 zł

661. OLSZTYŃSKIE Studia Demograficzne 1973, Olsztyn 1973, 194 s., 24 zł

662. OLSZTYŃSKIE Studia Ekonomiczne, Olsztyn 1987, 169 s., 24 zł

663. OLSZTYŃSKIE Duszpasterstwo Akademickie. 50 lat Bogu i człowiekowi, Olsztyn 2006, 192, [12] s., 36 zł

664. OLSZTYŃSKIE Studia Niemcoznawcze, Olsztyn 1986, 164 s., 15 zł

665. OLSZTYŃSKIE, Olsztyn 1973, 248 s., 25 zł

666. OLSZTYŃSKIE. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1971, 242 s., 20 zł

667. OLSZTYŃSKIE - wczoraj i dziś. Wystawa. Warszawa. Dom Chłopa. Kwiecień-Maj 1970, Olsztyn 1970, 40 s., 20 zł

668. ORACKI Tadeusz, Ludzie niezwykli II Związani z morzem i Pomorzem od XVI do XX wieku , Gdańsk 2017, 204 s., 25 zł

669. ORACKI Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku. Tom I A-K, Olsztyn 1984, 169 s., 18 zł

670. ORACKI Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, 349 s., 30 zł

671. ORACKI Tadeusz, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne, Olsztyn 1975, 214 s., 20 zł

672. ORACKI Tadeusz, Z przeszłości Ziemi Ostródzkiej, Ostróda 1959, 16 s., 15 zł

673. ORĘDZIE gietrzwałdzkie wczoraj i dziś, Olsztyn 2005, 217 s., 24 zł

674. ORŁOWSKI Hubert, Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Olsztyn 1988, 415, [2] s., 50 zł

675. OSSOWSKI Mirosław, Literatura powrotów - powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku, Gdańsk 2011, 374 s., 40 zł

676. OSTPREUSSISCHE Landschaft in Aquarellen, Radierungen und Lithographien um 1890-1930 von Helene Neumann, Leer 1987, 72 s., 40 zł

677. OSTROWSKI Janusz ks., Świadkowie wiary. Słudzy Boży - ofiary nazizmu i komunizmu, Olsztyn 2015, 170, [2] s., 24 zł

678. OSTRÓDZIANIE o swoim mieście, Olsztyn-Ostróda 2007, 739 s., 50 zł

679. OŚRODEK Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w roku 1968. Sprawozdanie z działalności i posiedzeń, Olsztyn 1969, 80 s., 30 zł

680. OTELLO Ryszard, Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1818-1945, Olsztyn 2003, 150 s., 30 zł

681. PACIORKI. Antologia maryjna z Warmii, Olsztyn 2007, 216 s., 22 zł

682. PAJKA Stanisław, Koleinami życia i twórczości Henryka Syski, Ostrołęka 1985, 126 s., 15 zł

683. PAMIĘCI bliskich. Część II. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, Olsztyn 2012, 111, [1], XXII s., 30 zł

684. PAMIĘCI bliskich. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, Olsztyn 1998, 170 s., 30 zł

685. PAMIĘĆ i historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda), Olsztyn 2009, 171 s., 25 zł

686. PAMIĘĆ. Wyzwanie dla nowoczesnej Europy. ERINNERUNG. Eine Herausforderung fuer das moderne Europa, Olsztyn 2008, 275 s., 20 zł

687. PAMIĘTNIK XX-lecia Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Olsztyn 1965, 255 s., 45 zł

688. PAMIĘTNIK Kijowski. Tom siódmy. Polacy na Podolu, Kijów 2004, 520 s., 60 zł

689. PAMIĘTNIK Kijowski. Tom ósmy. Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie, Kijów-Olsztyn 2006, 430, [8] s., 80 zł

690. PANAS Henryk, Prawo wojny i inne opowiadania, Olsztyn 1969, 269 s., 15 zł

691. PANAS Henryk, Według Judasza (apokryf), Olsztyn 1975, 259 s., 16 zł

692. PANAS Henryk, Zagubieni w lesie, Olsztyn 1978, 231 s., 15 zł

693. PANASIK Krzysztof, BAŁDOWSKI Jan, Kraina tysiąca jezior, Olsztyn br, 32 s., 15 zł

694. PANASIK Krzysztof, Koncert wielki na głosy unisono, Olsztyn 2007, 190 s., 49 zł

695. PAŃSTWOWY Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 21 listopada 1965, Olsztyn 1965, 19 s., 20 zł

696. PARADOWSKA Natalia, Modlitwa stóp, Elbląg 2007, 39 s., 12 zł

697. PASIK Wiesława, Światło cienie, Olsztyn 2008, 51 s., 15 zł

698. PASTUSZCZAK Tadeusz, PASTUSZCZAK-FRĄK Marta , Przyczynki do historii olsztyńskiej weterynarii, Olsztyn 2017, 269, [1] s., 45 zł

699. PASZENDA Jerzy, Święta Lipka. Przewodnik, Warszawa 1987, 26 s., 10 zł

700. PAUKSZTA Eugeniusz, Warmia i Mazury, Katowice 1975, 215 s., 15 zł

701. PAUKSZTA Eugeniusz, Warmia i Mazury, Warszawa 1962, 155 s., 20 zł

702. PAWLUK Tadeusz, Podstawy prawne objęcia biskupstwa warmińskiego przez Stanisława Hozjusza, Olsztyn 1979, 100 s., 15 zł

703. PEDAGOGICZNA Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie 1946-1970, Olsztyn 1971, 108 s., 20 zł

704. PIASKOWSKI T(adeusz), FROMBORK, Elbląg br., 16 s., 12 zł

705. PIASZCZYŃSKI Piotr, Nieobecność, Olsztyn 1997, 47 s., 18 zł

706. PIASZCZYŃSKI Piotr, Mały kapitalizm. Wiersze 1997-2000, Olsztyn 2002, 48 s., 10 zł

707. PIASZCZYŃSKI Piotr, Mężczyzna z zapałkami, Olsztyn 2006, 62 s., 15 zł

708. PIASZCZYŃSKI Piotr, Przerwa w podróży, Nowa Ruda 2014, 52 s., 20 zł

709. PIĄTE V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie, Olsztyn 1999, 80 s., 25 zł

710. PIĄTKOWSKA-MAŁECKA Joanna, Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza, Olsztyn 2003, 143 s., 25 zł

711. PIECHOCKI Witold, Ostródzko-elbląski szlak wodny, Warszawa 1982, rys. s., 10 zł

712. PIECHOCKI Stanisław, Tekturowe czołgi, Olsztyn 1983, 298 s., 15 zł

713. PIECHOCKI Stanisław, Dzieje olsztyńskich ulic, Olsztyn 1998, 295 s., 33 zł

714. PIECHOCKI Stanisław, Olsztyn nie tylko magiczny, Olsztyn 2005, 287 s., 58 zł

715. PIECHOCKI Stanisław, Magisches Allenstein, Olsztyn 2008, 272 s., 54 zł

716. PIECHOCKI Witold, Michał Kajka, Olsztyn 1968, 38 s., 12 zł

717. PIECHOCKI Witold, Ostróda, Olsztyn 197?, 16 s., 12 zł

718. PIENIĘŻNY , Kuba spod Wartemborka gada. Felietony Seweryna Pieniężnego drukowane w Gazecie Olsztyńskiej, Olsztyn 1989, 87 s., 16 zł

719. PIERWSZY I (XIV) SYNOD Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012, 511, XVI s., 40 zł

720. PIETRZYK Jan, Dotykając strun, Olsztyn 2002, 55 s., 15 zł

721. PIETRZYK Jan, Żabi Romantyzm, Olsztyn 2009, 76 s., 20 zł

722. PIETRZYK Jan, Legendy olsztyńskie, Olsztyn 2008, 63 s., 20 zł

723. PIETRZYK Jan, Muśnięcie anioła, Olsztyn 2015, 77, [2] s., 21 zł

724. PIETRZYK Jan, Opowieść pagórków i strumieni... Ziemia Górowska. Epopeja, Górowo Iławeckie-Butryny-Kopanki-Olsztyn MMXI, MMXII, MMXIII, MMIV, 132 s., 30 zł

725. PIĘĆ 5 lat PZU AZS Olsztyn 2001-2006, Olsztyn 2006, 85, [3] s., 30 zł

726. PIĘĆDZIESIĄT 50 lat BWA w Olsztynie. Kolekcja, Olsztyn 2008, 207 s., 40 zł

727. PIĘĆDZIESIĄT 50 lat służby kościołowi. Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne, Olsztyn 1996, 120, [3] s., 24 zł

728. PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), Szczytno 2004, 208 s., 39 zł

729. PIĘĆSET 500 lat ewangelicyzmu w Kętrzynie / 500 Jahre evangelische Kirche in Kętrzyn, Kętrzyn 2017, 36 s., 15 zł

730. PIĘKNA była to przygoda. Olsztyński Teatr Lalek 1953-2013, Olsztyn 2014, 95 s., 36 zł

731. PIĘKNA Góra. Antologia wierszy, Gołdap 1999, 55 s., 12 zł

732. PILAREK Bolesław, Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych, Olsztyn 2011, 320 s., 30 zł

733. PIOTROWSKA Helena, TRIEBLING Andrzej T., Trzeba mieć w serce. Ewenement Janiny Triebling, Olsztyn 2009, 286 s., 40 zł

734. PIOTROWSKA Helena, Życie jest sztuką a sztuka życiem. Rzecz o Hieronimie Skurpskim, Olsztyn 2005, 320 s., 42 zł

735. PIOTROWSKI Franciszek, Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech, Olsztyn 1996, 187 s., 15 zł

736. PIOTROWSKI Mariusz, Spacer po Giżycku. Mały przewodnik, Giżycko 2016, 52 s., 21 zł

737. PIÓRO i pamięć. 50-lecie Oddziału Związku Literatów Polskich 1955-2005, Olsztyn 2005, 207 s., 20 zł

738. PISARZE olsztyńscy, Olsztyn 1966, 40 s., 15 zł

739. PISZCZ Edmund abp, Kazania paryskie, Olsztyn 1997, 90 s., 20 zł

740. PLASTYKA Ziem Zachodnich i Północnych. Czterdziestolecie powrotu do Macierzy. Lipiec - wrzesień 1985. Galeria Sztuki BWA Olsztyn, Olsztyn 1970, 149, [1] s., 24 zł

741. PLATTE Mariola, Dusze mgieł. Wybór wierszy i piosenek, Ostróda 2003, 36 s., 15 zł

742. PLATTE Mariola, Najpiękniejsze żniwa. Wybór wierszy i piosenek z lat 1981-2006, Ostróda 2006, 96 s., 25 zł

743. PLIT Florian, Warmia, Mazury, Podlasie, Warszawa 1997, 85,[2] s., 10 zł

744. PO DZIAŁDOWIE przewodnik niezwykły, Działdowo 2016, 206 s., 25 zł

745. POCIEJEWSKA Małgorzata, Karol Emilian Sieniawski. Życie i twórczość, Olsztyn 2017, 69, [1] s., 30 zł

746. POCZET biskupów warmińskich, Olsztyn 2008, 510 s., 65 zł

747. POECI z Krainy Nord, Pranie 2010, kart 25 + teka s., 25 zł

748. POGRANICZA. Przestrzeń kulturowa, Olsztyn 2007, 240 s., 20 zł

749. POGRANICZA. Ludzie pogranicza, Olsztyn 2009, 336 s., 30 zł

750. POJEZIERZE. XV-lecie oddziału w Prabutach. 1980. Informator Zarządu Głównego SS-K "Pojezierze" w Olsztynie, Olsztyn 1980, 20 s., 15 zł

751. POKLEWSKI Józef, Święta Lipka, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, 132 s., 10 zł

752. POLAKOWSKI Benon, STRUMIŁŁO Andrzej, Mazurski Park Krajobrazowy, Warszawa 1985, 350 s., 35 zł

753. POLAKOWSKI Benon, Mazurski Park Krajobrazowy, Warszawa br. (po 1977), 32 s., 12 zł

754. POLSKA myśl chrześcijańska przełomu XIX i XX wieku. Studia i dokumenty. Wybór źródeł. Rocznik IV, Warszawa 1974, 170 s., 24 zł

755. POLSKA opinia publiczna wobec Prus Wschodnich w XIX i XX wieku, Olsztyn 1997, 132 s., 40 zł

756. POŁOM Janusz, Czas w Tepoztlanie. Poezja i fotografika, Olsztyn 2003, 64 s., 24 zł

757. POŁOM Stefan, Jezioro królewskie. Wybór wierszy 1963-1984, Olsztyn 1988, 247 s., 20 zł

758. POŁOM Stefan, Płonące zwierciadła, Gdańsk 1995, 86 s., 15 zł

759. POŁOM Stefan, Rok bez nieba, Olsztyn 1984, 68 s., 12 zł

760. POŁOM Stefan, Wierność, Olsztyn 1978, 70 s., 12 zł

761. POŁOM Stefan, Dzień słońca, Olsztyn 1985, 75 s., 15 zł

762. POŁOM Stefan, W pamięć zanurzony, Olsztyn 2018, 93, [3] s., 20 zł

763. PONAD hafem wicher wyje. Studia o Wincentym Polu, Olsztyn 2011, 184 s., 25 zł

764. PONIEDZIAŁEK Jacek, Warmińsko-mazurskie. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2012, 47 s., 15 zł

765. PORĘBSKi Mieczysław, Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Napisał..., Warszawa 1960, 21, nlb. 65 s., 10 zł

766. PORYWY, Olsztyn 1970, 24 s., 25 zł

767. POWIAT olsztyński, Górsk Ośrodek br. (po 2000?), 48 s., 16 zł

768. POWIAT Olsztyński w XXX-leciu PRL. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego, Olsztyn 1974, 22 s., 15 zł

769. POWIAT Szczycieński. Przeszłość - współczesność, Szczytno 2006, 851 s., 60 zł

770. POWRÓT do źródeł. Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 roku, Olsztyn 2010, 277 s., 40 zł

771. POŻARSKA Marta, Ostróda. Wrota Mazur Zachodnich, Kraków 2009, 94 s., 10 zł

772. PRACE historyczne, Olsztyn 1981, 221 s., 36 zł

773. PREGER Romuald, Kocham Olsztyn. Moje miasto, Olsztyn 2006, 94 s., 24 zł

774. PREUSSEN als Hochschullandschaft im 19./20. Jahrhundert, 1992, 169 s., 50 zł

775. PREUSSEN im 19. Jahrhundert, Lueneburg 1984, 104 s., 40 zł

776. PROBLEMY bandytyzmu w okupowanej Polsce w latach 1939-1947, Warszawa 2003, 115 s., 45 zł

777. PROGRAM Edukacyjny "Grunwaldzki szlak", Olsztyn 2006, 32 s., 10 zł

778. PROGRAM rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 i perspektywa lat 2007-2013 , Ostróda 2004, 204, [14] s., 48 zł

779. PROGRAM teatralny Corneille - Wyspiański CYD, Olsztyn-Elbląg 1957, 12 s., 20 zł

780. PRUSIŃSKA Grażyna, Pejzaż za horyzontem. Z olsztyńskiego środowiska plastycznego, Olsztyn 2007, 61 s., 20 zł

781. PRUSIŃSKI Tadeusz, Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej, Olsztyn 2015, 303 s., 45 zł

782. PRUSIŃSKI Tadeusz, Jest teatr w Olsztynie, Olsztyn 2005, 318 s., 40 zł

783. PRUSZAK Michał, Olsztyn, Olsztyn 1990, 64 s., 15 zł

784. PRZED i ZA. Antologia literacka, Olsztyn 2007, 392 s., 30 zł

785. PRZEMIANY w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2012, 160 s., 25 zł

786. PRZESZŁOŚĆ zapamiętana. Narracje z pogranicza. Materiały pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda Wielka, Olsztyn 2007, 256 s., 15 zł

787. PRZEWODNIK po muzeach Ziemi Elbląskiej, Gdańsk 1978, 76 s., 24 zł

788. PRZEWODNIK po wystawie "Sztuka starożytna" zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Olsztyn 1966-1967, Olsztyn 1967, 30 + 29 ilustr. s., 12 zł

789. PRZEWODNIK pielgrzymkowy. Tom I. Warmia - Ostra Brama, Olsztyn 2000, 75 s., 15 zł

790. PRZYBYSZ Marek, ŻYTYNIEC Rafał, Ełk. Wodociągi i kanalizacja 1895-2015, Ełk 2015, 235 s., 32 zł

791. PRZYJACIEL Ludu Łecki (ełcki). Roczniki 1842 i 1844 wraz z "Przydatkiem", Ostróda 2010, 308 s., 60 zł

792. PRZYWILEJ lokacyjny miasta Olsztyna. Privilegium civitatis Allensteyn, Olsztyn 2003, 16 s., 16 zł

793. PTASZYŃSKA Eliza, Olecko. Historia w stu ilustracjach, Ełk 2017, 230, [3] s., 45 zł

794. PULIŃSKA Urszula, Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989, Olsztyn 2005, 209 s., 22 zł

795. RADZIWINOWICZ Wacław, SZCEPKOWSKI Bohdan, Głazy i głazowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967, 96 s., 20 zł

796. RAIŃSKA Kinga, Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach. Wprowadzenie do wystawy. Poles from the Eastern Borderlands in Warmia and Mazury. Introduction to the exhibition, Olsztyn 2011, 105, [1] s., 40 zł

797. RAPORT o stanie środowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1994, 70 s., 10 zł

798. RAPORT o stanie środowiska województwa olsztyńskiego w roku 1994, Olsztyn 1995, 75 s., 10 zł

799. RASZKIEWICZ Aurelia, Śladami ludzkich łez. Wspomnienia Sybiraczki, Olsztyn 2007, 126 s., 20 zł

800. REJS Angelika, Warmińska rzeźba ludowa w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2018, 111 s., 45 zł

801. REMBRANDT , Ryciny Rembrandta. Katalog wystawy Olsztyn 1970, Olsztyn 1970, 21, 12 tabl. s., 15 zł

802. REMINISCENCJE Reformacji. Prusy Mazury 1517-2017, Olsztyn 2017, 239 s., 45 zł

803. REZYDENCJA lidzbarska, Olsztyn 1973, 48 s., 10 zł

804. RĘKOPISY nie płoną... Almanach literacki Fundacji Elbląg 2006, Elbląg 2007, 131 s., 15 zł

805. ROCHOW Fryderyk Eberhard von, Przyjaciel dzieci to jest księga do czytania i używania dla uczącej się młodzieży pierwiej po niemiecku napisana a teraz na polski przetłumaczona przez ks. Jerzego Olecha, Olsztyn 1982, XXVII, 355 s., 30 zł

806. ROGALEWSKI , Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego, Olsztyn 2007, 508 s., 36 zł

807. ROJEK Józef Jacek, Bajkowe dziwy, Olsztyn 2008, 36 s., 20 zł

808. ROJEK Józef Jacek, Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny, Olsztyn 2008, 343 s., 30 zł

809. ROJEK Józef Jacek, Całodzienność, Olsztyn 1980, 80 s., 15 zł

810. ROJEK Józef Jacek, Przenikanie krajobrazów, Olsztyn 1967, 50 s., 18 zł

811. ROJEK Józef Jacek, Sonety nieprawe, Olsztyn 1985, 101 s., 15 zł

812. ROK 1863. Prasa polska o odgłosach Powstania Styczniowego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2013, 177 s., 33 zł

813. ROK ostatni. Wydarzenia 1989 roku w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie, Olsztyn 2019, 427 s., 45 zł

814. ROLA kultury w integracji Ziem Odzyskanych, Olsztyn 1987, 72 s., 24 zł

815. ROLNICTWO i polityka rolna na Warmii i Mazurach 1945-1956. Wybór źródeł, Olsztyn 2017, 364 s., 40 zł

816. ROMAŃCZUK , Mieczysław Romańczuk. Malarstwo, Olsztyn 2013, 47 s., 27 zł

817. ROMULEWICZ Anita, WYSOCKA Anna, Bibliografia grunwaldzka za lata 1990-2010, Olsztyn 2010, 106 s., 30 zł

818. RONDOMAŃSKA Zenona, Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku, Olsztyn 2003, 150 s., 20 zł

819. RONDOMAŃSKA Zenona, Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939, Olsztyn 2002, 349 s., 45 zł

820. ROPIAK Sławomir ks., Polisemia, Olsztyn 2010, 64 s., 20 zł

821. ROSCHKOWSKI Wilhelm, Na gody. Jutrznia w domach, szkołach i kościołach chrześcijańskich do wzbudzenia miłości ku Zbawicielowiu naszemu , Olsztynek 2014, 62 s., 30 zł

822. ROSŁAN Jan ks., Tajemnice objawień w Gietrzwałdzie, Olsztyn 2018?, 82, [25] s., 24 zł

823. ROZMOWY przy kuchni. Cztery pory roku z przepisami "Mazurskiego Morza", Olsztyn 2013, 95 s., 39 zł

824. RUCHY i stowarzyszenia katolickie w Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 1998, 76 s., 15 zł

825. RUCZYŃSKI Teofil, Wybór wierszy, Olsztyn 1972, 118 s., 24 zł

826. RUSIECKI , Świat człowieka w perspektywie wiedzy humanistycznej. Józef Rusiecki pro memoria, Olsztyn 2005, 403 s., 20 zł

827. RYBNE regionalia. Regional Fish Dishes. Regionale Fischgerichte. Atlas kulinarny. A Culinary Atlas. Kulinarischer Bildband, Olsztyn 2012, 79 s., 39 zł

828. RYMKIEWICZ Aleksander, Olsztyński wrzos, Olsztyn 1973, 169 s., 20 zł

829. RYMKIEWICZ Aleksander, Leśna nić Ariadny, Olsztyn 1983, 114 s., 10 zł

830. RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, GLINIECKI Tomasz, Browar w Elblągu. Tradycyjnie od 1872 roku, Elbląg 2012, 125, [2] s., 85 zł

831. RYSZEWSKI , Historia Archiwistyka Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Olsztyn 2009, 286 s., 30 zł

832. RYSZKOWSKI Janusz, Stan podgorączkowy, Olsztyn 1984, 73 s., 15 zł

833. RZECZPOSPOLITA Wazów (1588 - 1648 - 1668). I Kongres Badaczy Epoki Wazów. Olsztyn 6-8 września 2018 r., Olsztyn 2018, 109 s., 40 zł

834. RZEMPOŁUCH Andrzej, Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice. Katalog wystawy. , Olsztyn 2003, 112 s., 20 zł

835. RZEMPOŁUCH Andrzej, WRÓBLEWSKA Kamila, W stronę Korony. Więzi Warmii i Prus z Rzeczpospolitą w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 1988, 32 s., 16 zł

836. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 1993, 36 s., 15 zł

837. RZEMPOŁUCH Andrzej, KAPUSTO Wacław, Kościoły na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 1991, 64 s., 20 zł

838. RZEMPOŁUCH Andrzej, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych, Olsztyn 2005, 239 s., 60 zł

839. RZEMPOŁUCH Andrzej, Dzieje budowlane zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim. Wystawa, Olsztyn 2016, 71, [1] s., 30 zł

840. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek Olsztyn : muzea w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Szczytnie, Galeria w Reszlu : przewodnik ilustrowany, Warszawa 2013, 120 s., 35 zł

841. SADLEY , Wojciech Sadley. Całuny i wizerunki. malarstwo / Shrouds and Images painting, Katowice 2001?, 59 s., 25 zł

842. SAJKOWSKI Ryszard, Szkice z dziejów Ostródy i okolic. , Ostróda 2003, 158 s., 40 zł

843. SAKSON Andrzej, Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Dąbrówno 2017, 310, [1] s., 50 zł

844. BYKOWSKA-SALCZYŃSKA Alicja, Autobus do Mokiń, Olsztyn 1992, 43 s., 20 zł

845. BYKOWSKA-SALCZYŃSKA Alicja, Śnieżnik. Wiersze elektroniczne, Olsztyn 2005, 136 s., 18 zł

846. SALMONOWICZ Stanisław, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich, Olsztyn 1992, 151 s., 30 zł

847. SAŁATA Jerzy, Żniwowisko. Wiersze wybrane, Olsztyn 2007, 167 s., 18 zł

848. SAŁUDA Bronisław, GRZESIAK Zdzisław, Ekonomiczne problemy starzenia się ludności rolniczej w województwie olsztyńskim, Olsztyn 1970, 54 s., 20 zł

849. SAMMLUNG von katholischen kirchenliedern zum Gebrauche der Schulen in der Diözese Ermland. Mit Genehmigung des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Ermland, Braunsberg 1909, 104 s., 40 zł

850. SAMORZĄDY i reprezentacje chłopskie w Europie północnej u progu nowożytności (XV-XVIII wiek), Toruń 1990, 138 s., 50 zł

851. SAMULOWSKI Andrzej, Wyzwól nas z ciężkiej niewoli... Wiersze i proza 1868-1928, Olsztyn 1997, 286 s., 20 zł

852. SAMULOWSKI , Andrzej Samulowski. Impresje zimowe w malarstwie, Olsztyn BWA, 8 s., 15 zł

853. SAMULOWSKI , Andrzej Samulowski. Pastele. 45 lat twórczości plastycznej, Olsztyn 2000, 28 s., 20 zł

854. SAMULOWSKI , Andrzej Samulowski 1924 - 2002, Olsztyn 2010, 55 s., 30 zł

855. SAMULOWSKI , Andrzej Samulowski, Olsztyn 1995, 28 s., 15 zł

856. SAMULOWSKI Andrzej, Olsztyn w malarstwie Andrzeja Samulowskiego. Wystawa z okazji jubileuszu 650-lecia Olsztyna, Olsztyn 2003, 20 s., 15 zł

857. SARNOWSKA Anna, Tańce warmińskie i mazurskie. Podręcznik dla nauczycieli i instruktorów tańca, Jedwabno 2010, 120 s., 35 zł

858. SAWICKA Hanna, Maria Zientara-Malewska. Monografia życia i twórczości, Olsztyn 1998, 292 s., 25 zł

859. SAWICKA Hanna, Maria Zientara-Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości, Olsztyn 1981, 302 s., 15 zł

860. SCHILLING Kazimierz, Patrząc na niebo Kopernika. Czyli prawie wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o wszechświecie, Olsztyn 2010, 223 s., 32 zł

861. SCHNEIDER Kazimierz, Między barykadami, Wickede-Olsztyn 1999, 153 s., 15 zł

862. SCHULZ Gottfried, Wianek śpiewów patriotycznych (Śpiewnik dla Mazurów), Pisz 2013, 48 s., 30 zł

863. SEKLUCJAN Jan, Wybór pism, Olsztyn 1979, 217 s., 20 zł

864. SEKTA Jan, Giżycko na starych pocztówkach 1896-1945, Żuromin 2012, 192 s., 45 zł

865. SEMPOŁOWSKA Stefania, Mazury Pruskie, Dąbrówno 2016, 52 s., 30 zł

866. SESJA Kopernikowska Polskiej Akademii Nauk 15-16 IX 1953, Warszawa 1955, 478, [5] s., 30 zł

867. SIATKOWSKI Janusz, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa 2015, 503 s., 30 zł

868. SIEMIEŃSKI Mieczysław, Rozmowy z Erichem Kochem. Próbowałem zmienić świat, Brzezia Łąka 2012, 140 s., 20 zł

869. SIEMIŃSKI Stanisław, Wilczy Szaniec. Przewodnik, Kętrzyn 1997, 68 s., 15 zł

870. SIENKIEWICZ Henryk, Krzyżacy. Sztuka w 5 aktach z epilogiem według powieści, Warszawa 1965, 161 s., 24 zł

871. SIENKIEWICZ Henryk, Bitwa pod Grunwaldem. Fragment powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy, Warszawa 1987, 198 s., 10 zł

872. SIERAKOWSKI Władysław, Pracownicy olsztyńskich wyższych uczelni na frontach II wojny światowej, Olsztyn 1983, 238 s., 30 zł

873. SIKIRYCKI Igor, W cieniu mazurskiej sosny, Olsztyn 1985, 72 s., 15 zł

874. SIKORA Alfons, Osobliwości i zabytki przyrody województwa elbląskiego, Gdańsk 1980, 88, [10] s., 15 zł

875. SiKORSKI Jerzy, Galopem przez stulecia. Dzieje Olsztyna 1353-2013, Olsztyn 2013, 382, [10] s., 40 zł

876. SIKORSKI Jerzy, Grunwald w pamięci Polaków, Olsztyn 1988(?), 32 s., 10 zł

877. SIKORSKI Jerzy, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Olsztyn 2011, 320 s., 36 zł

878. SIKORSKI Jerzy, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010, 350 s., 50 zł

879. SIKORSKI Jerzy, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1961-1986 i jego rola w olsztyńskim środowisku humanistycznym, Olsztyn 1986, 142 s., 15 zł

880. SIKORSKI Jerzy, Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999, 95 s., 20 zł

881. SIKORSKI Jerzy, Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353-2003, Olsztyn 2003, 222 s., 24 zł

882. SIKORSKI Jerzy, JASIŃSKI Janusz, Mikołaj Kopernik i Immanuel Kant. Dwie najwybitniejsze postacie nauki na ziemiach niegdyś pruskich, Olsztyn 2014, 80 s., 35 zł

883. SIWICKI Marek, Czarodziej wiatru. Rozmowy z Karolem Jabłońskim, Olsztyn 2003, 135 s., 28 zł

884. SIWIEC Ryszard, Kanał Elbląski / The Elbląg Canal / Der Elbląger Kanal / Elblonskij kanał, Elbląg 2017, 64 s., 47 zł

885. SKOK Henryk, Pisz - Ruciane - Nida, Warszawa 1976, 24 s., 12 zł

886. SKOK Gerard, Zagłada pruskiej fortecy, Olsztyn 1983, 252, [16] s., 20 zł

887. SKROBACKI Andrzej, Album lekarzy-pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946. Materiały biograficzne, Olsztyn 1980, 167 s., 30 zł

888. SKROBACKI Andrzej, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu, Olsztyn 1969, 142 s., 40 zł

889. SKROBACKI Andrzej, Nie uzbrojonym okiem lekarza, Olsztyn 1986, 138, [1] s., 15 zł

890. SKROBOT Wiesław, GUDACZEWSKI Wojciech, 2010. Rok wielkich rocznic powiatu ostródzkiego, Ostróda 2010, 87 s., 30 zł

891. SKROBOT Wiesław, Ostróda. Inne oblicze, Ostróda 2012, 60, 48 s., 20 zł

892. SKRZYDLATY czołgista, Olsztyn 1970, 91 s., 24 zł

893. SKURPSKI , Artysta, który miał świadomość spełnienia. Wspomnienia o Hieronimie Skurpskim, Olsztyn 2014, 247 s., 32 zł

894. SKURPSKI Hieronim, Refleksje Rysunki Dziennik. Pluski - Psiabudka, Olsztyn 2002, 112 s., 20 zł

895. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1939-1964. Tom I, Olsztyn 2007, 296 s., 57 zł

896. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1964-1980. Tom II, Olsztyn 2008, 311 s., 55 zł

897. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1980-2006. Tom III, Olsztyn 2009, 311 s., 55 zł

898. SKURPSKI , Hieronim Skurpski, Olsztyn 2004, 239 s., 49 zł

899. SKURPSKI , Hieronim Skurpski, Olsztyn 1994, 32 s., 15 zł

900. SKURPSKI , Hieronim Skurpski, Olsztyn 1983, 182, [4] s., 40 zł

901. SKURPSKI , Hieronim Skurpski. Malarstwo, rysunek, Olsztyn 2018, 94 s., 48 zł

902. SKURPSKI Hieronim, Malarstwo Rysunek Akwarela z lat 1979-1989, Olsztyn 1989, 32 s., 36 zł

903. SKURPSKI , Skurpski. Opisanie świata, Olsztyn 2014, 93. [2] s., 40 zł

904. SŁAPIK Mirosław, I dziś i wczoraj, Olsztyn 2002, 40 s., 16 zł

905. SŁAPIK Mirosław, Biel, Olsztyn 2009, 82 s., 15 zł

906. SŁAPIK Mirosław, I dziś i wczoraj, Olsztyn 2002, 40 s., 12 zł

907. SŁAPIK Mirosław, Biel, Olsztyn 2009, 82 s., 12 zł

908. SŁAPIK Mirosław, Dasein, Olsztyn 2010, 72 s., 18 zł

909. SŁAPIK Mirosław, Szuurga, Gołdap 2008, 57 s., 12 zł

910. SŁAPIK Mirosław, Szuurga, Gołdap 2008, 57 s., 16 zł

911. SŁONECZNA kantata. Wiersze poetów polskich poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Antologia około 1540-1971, Olsztyn 1975, 213 s., 15 zł

912. SŁOWNIK biograficzny Kapituły Warmińskiej, Olsztyn 1996, 324 s., 30 zł

913. SŁOWNIK dziennikarzy Warmii i Mazur, Olsztyn 2015(?), 309 s., 45 zł

914. SMOLIŃSKI Mariusz, Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt. Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku, Olsztyn 2006, 300 s., 35 zł

915. SOBCZYK Jan, Święto wiatrów, Olsztyn 1960, 36 s., 15 zł

916. SOBCZYK Jan, Droga na górę, Olsztyn 1983, 114 s., 15 zł

917. SOBIECHY. Encyklopedia szkoły i wsi, Węgorzewo-Sobiechy 2002, 44 s., 25 zł

918. SOKOŁOWSKI Adam, Postać z drugiego brzegu, Olsztyn 1977, 59 s., 12 zł

919. SOKOŁOWSKI Adam, Szept gorącego, Olsztyn 1982, 67 s., 12 zł

920. SOKOŁOWSKI Jerzy, Wesele kuglarza, Olsztyn 1970, 68, [2] s., 15 zł

921. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Psychomachia. Poematy muzyczne, Olsztyn 1980, 56 s., 24 zł

922. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Początek długiego snu, Olsztyn 1984, 167 s., 15 zł

923. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Koziorożec na koniu. (Wybór poezji), Olsztyn 1984, 156 s., 15 zł

924. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Psychomachia, Olsztyn-Białystok 1980, 54, [1] s., 15 zł

925. SOLARZ-TACIAK Sonia , TACIAK Piotr W., Dawny Morąg w stu ilustrowanych opowieściach, Dąbrówno 2016, 112 s., 64 zł

926. Solidarność. Głosujcie 4 czerwca! ... Aby jutro były z nas dumne, Olsztyn 2014, 84 s., 25 zł

927. SOŁŁOHUB Kazimierz, Dobre Miasto. Przewodnik, Olsztyn br., 38 s., 15 zł

928. SOPUCH Kazimierz, My dwoje, Olsztyn 1960, 40 s., 15 zł

929. SOROKA Janusz, Feliks Siemienas. Chodzący karnawał, Olsztyn 1993, 87 s., 24 zł

930. SOWA Paweł, Tropem spadkobierców hakaty. Antypolska działalność Bund Deutscher Osten na Warmii i Mazurach (1933-1939), Warszawa 1979, 178 s., 24 zł

931. SOWA Paweł, Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1974, 208 s., 18 zł

932. SOWIŃSKI Tomasz, Tajemnice Warmii i Mazur oraz Poligonu Stablack. Skarby zagadki legendy i fakty, Olsztyn 2013, 280 s., 25 zł

933. SPACEREM po Kętrzynie. Wiersze laureatów i uczestników konkursu poetyckiego 2004-2007, Kętrzyn 2007, 67 s., 12 zł

934. SPIS Parafii i Duchowieństwa Diecezji Elbląskiej 2005, Elbląg 2005, 200 s., 35 zł

935. SPOŁECZNO-demograficzne aspekty migracji osób z wyższym wykształceniem (na przykładzie województwa olsztyńskiego), Olsztyn 1982, 216 s., 24 zł

936. SPOŁECZNOŚCI lokalne i ich przemiany. Materiały z seminarium 10-13 czerwca 1978, Olsztyn 1980, 276 s., 45 zł

937. SPÓŁDZIELCZOŚĆ pracy na ziemiach zachodnich i północnych 1945-1985. Materiały z konferencji. Olsztyn, 5-6 września 1985 r., Olsztyn 1988, 291 s., 40 zł

938. SROCZYŃSKA Krystyna, Bitwa pod Grunwaldem, Warszawa 1976, 48 s., 10 zł

939. STABRYŁA Ela, Etiudy na kobietę solo op. 1. Etudes for a Woman Solo Op. 1, Olsztyn-Warszawa 2004, 111 s., 15 zł

940. STACHURSKI Andrzej, Warmia i Mazury. Miasta i miasteczka, Olsztyn 2006, 111 s., 40 zł

941. STACHURSKI Andrzej, Znad Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, 143 s., 35 zł

942. STAN badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej. Materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-267 listopada 1994 r. w Toruniu pod redakcja Mariana Biskupa, Toruń 1995, 185, [1] s., 40 zł

943. STANISZEWSKI Andrzej, Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939, Warszawa 1989, 319 s., 24 zł

944. STANISZEWSKI Andrzej, Ziemia serdecznie znajoma. Szkice o poezji Aleksandra Rymkiewicza, Olsztyn 1994, 157, [1] s., 25 zł

945. STAROSTWO Powiatowe w Olsztynie 1945-1950. Wybór dokumentów., Olsztyn 2009, 259 s., 30 zł

946. STAROWIEYSKI Franciszek, Plakaty. Retrospektywa. Posters. Retrospective presentation, Olsztyn 2003, 96 s., 45 zł

947. STAROWIEYSKI Franciszek, Depozyt kolekcji rodziny Starowieyskich, Olsztyn 2000, 48 s., 20 zł

948. STASIEWICZ , Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej, Olsztyn 2017, 423 s., 40 zł

949. STASIEWICZ Krystyna, Bieg czasów zawiera w sobie rozmaite zdarzenia. Studia o Krasickim, Olsztyn 2014, 122 s., 33 zł

950. STAWECKI Piotr, WRZESIŃSKI Wojciech, Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, Olsztyn 1996, 584 s., 40 zł

951. STEENKE , Pochylnia Buczyniec. Album Steenkego z 1865 roku / Geneige Ebene Buchwalde. Album aud dem Jahr 1865 von. G. J. Steenke, Małdyty 2019, 48 s., 30 zł

952. STEFFEN Wiktor, Moja droga przez życie, Olsztyn 1976, 210 s., 20 zł

953. Sto 100 wybitnych postaci Warmii i Mazur w stulecie niepodległości Polski, Olsztyn 2018, 212 s., 70 zł

954. STRAUCHOLD Grzegorz, Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948, Olsztyn 1995, 181 s., 18 zł

955. STRZYŻEWSKA Małgorzata, Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939, Olsztyn 1991, 12 s., 15 zł

956. STUDIA Olsztyńskie. Co dalej z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi?, Olsztyn 1991, 87 s., 36 zł

957. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Polskość Mazurów i Warmiaków , Olsztyn 1946, 12 s., 24 zł

958. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Jak Konopka diabła wypędzał. Bajki mazurskie, Olsztyn 1994, 119 s., 50 zł

959. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Karty z dziejów Mazur. Wybór pism. Tom drugi, Olsztyn 1972, 342 s., 30 zł

960. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach, Dąbrówno 2011, 62 s., 30 zł

961. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Bojownicy o wolność i polskość Mazur i Warmii na przestrzeni siedmiu wieków. Część pierwsza, Olsztyn 1954, 64 s., 20 zł

962. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Działdowo w XVIII wieku, Działdowo 2009, 96 s., 20 zł

963. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Przewodnik krajoznawczo-historyczny ilustrowany po działdowskim powiecie (z mapą). , Działdowo 2004, 56 s., 27 zł

964. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, GRYGIER Tadeusz, Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie ludności Warmii i Mazur. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1957, 171 s., 25 zł

965. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, GRYGIER Tadeusz, Działacze Mazur i Warmii epoki Mickiewicza. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1956, 46 s., 10 zł

966. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach, Dąbrówno 2013, 62 s., 30 zł

967. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilja, Na Szlaku Jagiełłowym. Powiat działdowski a król Władysław Jagiełło, Działdowo 2010, 24 s., 15 zł

968. SUKERTOWA-BIEDRAWINA , Niechaj Pani blaskiem świeci. Wspomnienia o Emilii Sukertowej-Biedrawinie. , Olsztyn 1996, 125 s., 20 zł

969. SULIMA-SURYN Andrzej, Dialogi z Tomaszem, Olsztyn 2003, 64 s., 20 zł

970. SURMINSKI Arno, Wieś w Prusach Wschodnich, Neulengbach 2008, 63 s., 25 zł

971. SURMINSKI Arno, Wypaść z gniazda. Opowieści z Kalischken, Olsztyn 1995, 211 s., 24 zł

972. SURMINSKI Arno, Jokehnen oder Wie lange fährt man von Ostpreussen nach Deutschland?, , Hamburg 1978, 313 s., 24 zł

973. SWAT Tadeusz, Polska pieśń patriotyczna na Warmii w latach 1772-1939, Olsztyn 1982, 192 s., 30 zł

974. SYLWETKI pionierów ziem zachodnich i północnych, Warszawa 1988, 116, [3] s., 24 zł

975. SYSKA Henryk, Mówią cmentarze, Olsztyn 1969?, 55 s., 20 zł

976. SZAŁKOWSKI Zdzisław, Na polach Grunwaldu. Informator o miejscach historycznych związanych z Bitwą Grunwaldzką, Olsztyn 1978, 55 s., 15 zł

977. SZAMBORA Tadeusz Paweł, Iłowo Wieś Osada. Sochy, Janowo, Wołka Iłowska, Smolniki, Kraszewo, Mławka oraz okoliczne siedliska w latach 1403-1945, Narzym 2018, 545, [76] s., 60 zł

978. SZATRAWSKI Krzysztof, Odjazd, Olsztyn 2006, 158 s., 20 zł

979. SZATRAWSKI Krzysztof D(ariusz), Tak cicho śpiewa północ, Olsztyn 1997, 64 s., 16 zł

980. SZCZEPANOWSKA-NALIWAJEK Kinga, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, Wrocław 1987, 298 + 358 ilustracji s., 100 zł

981. SZCZEPAŃSKI Seweryn, Iława. Do nas bliżej, Iława 2010, 64 s., 20 zł

982. SZCZODROWSKA , Wystawa rzeźby Elżbiety Szczodrowskiej, Olsztyn 1971, 16 s., 20 zł

983. SZCZUDLIK Jerzy, cogito ergo ... zoom, Olsztyn 2011, 178 s., 26 zł

984. SZCZUDLIK Jerzy, panita rhei, Olsztyn 2012, 247 s., 30 zł

985. SZCZUDLIK Jerzy, Pam - Pam - Pam, Olsztyn 2013, 47 s., 26 zł

986. SZCZYTNO. Ziemia i miasta, Olsztyn 1971, 160 s., 40 zł

987. SZERLE Zenon, Kapłańska droga. Wspomnienia ks. Zenona Szerle, Olsztyn 2015, 126 s., 15 zł

988. SZEŚĆDZIESIĄT (60) lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Olsztyn 2008, 399 s., 75 zł

989. SZKICE olsztyńskie, Olsztyn 1967, 392 s., 20 zł

990. SZORC , Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn 2006, 479 s., 48 zł

991. SZORC Alojzy, Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520-1621. Źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich, Olsztyn 2002, 537 s., 55 zł

992. SZORC Alojzy, Stefan Sadorski (1581-1640) fundator Świętej Lipki, Olsztyn 1996, 142 s., 24 zł

993. SZORC Alojzy, Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1722. Przekazy źródłowe. Część I-II. Część I 1766-1768. Część II 1769-1772, Olsztyn 2002, 314, 303 s., 53 zł

994. SZORC Alojzy, Sługa Boży Stanisław Hozjusz, Olsztyn 2011, 161 s., 18 zł

995. SZORC Alojzy, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 1973, 78 s., 10 zł

996. SZORC Alojzy, Dzieje Diecezji Warmińskiej (1243-1991), Olsztyn 1991, 210 s., 30 zł

997. SZORC Alojzy ks., KOPICZKO Andrzej ks., Wyższe Seminarium Duchowne "HOSIANUM". Zarys dziejów, Olsztyn 1995, 168 s., 16 zł

998. SZORC Alojzy ks., Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór 1565-1626, Olsztyn 1998, 127 s., 36 zł

999. SZORC Alojzy ks., Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 2013, 127 s., 25 zł

1000. SZORC Alojzy ks., Dzieje Warmii 1454-1660. Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, 157 s., 40 zł

1001. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Emilia Sukertowa-Biedrawina 1887-1970. Zarys biograficzny, Olsztyn 1978, 240 s., 30 zł

1002. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Stanisław Srokowski (1872-1950) Polityk, dyplomata, geograf, Olsztyn 1999, 107 s., 15 zł

1003. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Emilia Sukertowa-Biedrawina 1887-1970. Zarys biograficzny, Olsztyn 1978, 240 s., 20 zł

1004. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939, Olsztyn 1990, 285 s., 45 zł

1005. SZOSTAKOWSKI Stanisław, Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830-1865, Olsztyn 1987, 349 s., 40 zł

1006. SZPITAL Miejski im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Olsztyn Towarzystwo Przyjaciół chorym, 40 s., 25 zł

1007. SZRAMKA Witold, Aktywność kulturalna społeczności PGR na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1960, 77 s., 10 zł

1008. SZTUKA elbląska XX wieku, Elbląg 2012, 94 s., 36 zł

1009. SZTUKA konserwacji. Katalog wystawy, Olsztyn 1998, 72, nlb. s., 15 zł

1010. SZWEDA Adam, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454, Toruń 2009, 465 s., 54 zł

1011. SZYDŁOWSKA Joanna, CHŁOSTA Jan, Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949. , Olsztyn 1999, 204 s., 25 zł

1012. SZYDŁOWSKA Joanna, Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001, 335 s., 40 zł

1013. SZYDŁOWSKA Joanna, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013, 554 s., 49 zł

1014. SZYFER Anna, Przemiany społeczno-kulturalne na wsi warmińskiej w latach 1945-1970, Olsztyn 1971, 118 s., 40 zł

1015. SZYMANIAK Wiktor, Rola dworu polskiego w polityce zagranicznej Prus Książęcych. Studium z dziejów dyplomacji Prus Książęcych w Polsce 1525-1548, Bydgoszcz 1993, 234 s., 48 zł

1016. SZYMANOWICZ Adam, Na tajnym froncie polsko-niemieckim. Polski wywiad w Prusach Wschodnich 1918-1939, Gdynia 2013, 401 s., 45 zł

1017. SZYMKIEWICZ Elżbieta, SZYMKIEWICZ Marian, Muzeum Przyrody w Olsztynie. Oddział Muzeum Warmii i Mazur. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 2011, 32 s., 20 zł

1018. SZYNKOWSKI Jerzy, Masuren. Reisefuhrer, Kętrzyn/Ratsenburg 1999, 317, [2] s., 30 zł

1019. ŚLADEM Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1968, 24 s., 12 zł

1020. ŚLADEWSKI Kazimierz, W gałęziach snu, Olsztyn 1960, 56 s., 16 zł

1021. ŚLESZYŃSKA Magdalena, ŚLESZYŃSKI Andrzej, A jednak po nas coś zostanie. Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję Olsztyn 1974-2003, Olsztyn 2004, 190 s., 39 zł

1022. ŚLIWA Alojzy, Spacerki po Olsztynie, Olsztyn 1967, 105 s., 15 zł

1023. ŚLIWA Alojzy, Spacerki po Olsztynie, Olsztyn 1970, 97 s., 15 zł

1024. ŚLIWIŃSKA Barbara Gertruda, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. Tom I 1571-1772, Olsztyn 1998, 250 s., 20 zł

1025. ŚLIWIŃSKA Barbara Gerarda s. CSC, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w latach 1571-1772, Olsztyn 1996?, 246, [2] s., 20 zł

1026. ŚREDNIOWIECZNE skarby srebrne z Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur , Olsztyn 2013, 306, [8] s., 60 zł

1027. ŚRUTKOWSKI Tomasz, "Stawka większa niż życie" - spotkania po latach, Olsztyn 2017, 148, [8] s., 40 zł

1028. ŚRUTKOWSKI Tomasz, ŻEBROWSKI Waldemar, Historia Nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego, Olsztyn 1998, 72 s., 36 zł

1029. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Śladami gazowego płomienia, Olsztyn 1999, 96 s., 40 zł

1030. ŚRUTKOWSKI Tomasz, 100 lat komunikacji miejskiej w Olsztynie 1907-2007, Olsztyn 2007, 104 s., 45 zł

1031. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Lasy Olsztyna, Olsztyn 2002, 104 s., 30 zł

1032. ŚWIADECTWO obecności. Almanach RSTK województwa warmińsko-mazurskiego i Formacji Literackiej Art-Laboro, Ostróda 2001, 64 s., 16 zł

1033. ŚWIECZKOWSKI Władysław Maria, MATCZYŃSKI Grzegorz Jan, Ochotnicza służba strażacka w powiecie olsztyńskim (1945-2015). Historia-Tradycja-Organizacja, Olsztyn 2017, 303 s., 50 zł

1034. ŚWIECZKOWSKI Władysław Maria, Olsztyńska Straż Pożarna w 70-lecie działalności zawodowej służby 1945-2015, Olsztyn , 95, [1] s., 25 zł

1035. ŚWIĘTO Konfraterni. Spotkanie Bractw Śpiewaczych. XVII Sesja IMoDaL. International Meetings on Drama and Liturgy. Międzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia. 16-19 września 2001 Olsztyn - Gietrzwałd - Węgajty, Nowe Kawkowo 2001, 77, [3] s., 25 zł

1036. ŚWIĘTY Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy o powszechności Kościoła, Olsztyn 2009, 432 s., 35 zł

1037. ŚW. JÓZEF w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, Olsztyn 2012, 238 s., 40 zł

1038. TASARZ Roman, Czas pożegnań otoczył mnie wokół, Olsztyn 1986, 75 s., 15 zł

1039. TEATR lalek w Olsztynie, Warszawa 1981, 40 s., 25 zł

1040. TETMAJER , Włodzimierz Tetmajer. Studia Szkice Akwarele Rysunki 1862-1923. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Maj 1972, Olsztyn 1972, 32 s., 24 zł

1041. TKANINA malowana. Maria Janowska-Kobylińska, Zofia Matuszczyk-Cygańska, Krystyna Mieszkowska-Dalecka, Helena Rogalska, Danuta Thomas., Olsztyn 1968, 16 s., 20 zł

1042. TOEPPEN Max, Aberglauben aus Masuren. Marchen und Sagen, Berlin 2014, 58 s., 40 zł

1043. TOKARZEWSKI Eugeniusz, Kętrzyn 2000 1994-2014. Szkice wywiady eseje, Kętrzyn 2014, 100 s., 15 zł

1044. TOMKIEWICZ Ryszard, Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Zarys problematyki, Oslztyn 2013, 186, [12] s., 20 zł

1045. TOMKIEWICZ Ryszard, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995, 210 s., 20 zł

1046. TOMKIEWICZ Ryszard, Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach, Olsztyn 2007, 210 s., 25 zł

1047. TOMKIEWICZ Ryszard, Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Olsztyn 2011, 308 s., 32 zł

1048. TOMKIEWICZ Ryszard, Ułomna samorządność Polski Ludowej. Warmia i Mazury 1945-1990, Olsztyn 2016, 329 s., 35 zł

1049. TONDEL Janusz, Biblioteka zamkowa (1529-1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu, Toruń 1992, 194 + ilustracje poza tekstem s., 60 zł

1050. TOŻSAMOŚĆ współczesnej Warmii, Lidzbark Warmiński 2006, 105 s., 24 zł

1051. TRADYCJE kulturalne Warmii i Mazur. Muzeum Narodowe w Warszawie 12-26 grudnia 1974 roku, Olsztyn-Warszawa 1974, 24 s., 10 zł

1052. TRYNISZEWSKI Eugeniusz, Antoni Osuchowski 1849-1928. Zarys biograficzny, Olsztyn 1985, 276 s., 15 zł

1053. TRZYDZIEŚCI lat muzealnictwa polskiego na Warmii i Mazurach. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1975, 32 nlb. s., 20 zł

1054. TULIBACKI Witold, Wiersze po wierszach, Olsztyn 2006, 34 s., 20 zł

1055. TULIBACKI Witold, Wiersze z zacisza, Olsztyn 2001, 30 s., 12 zł

1056. TULIBACKI Witold, Wiersze otwarte na oścież, Olsztyn 1998, 31 s., 18 zł

1057. TUREK Władysław ks., Ksiądz infułat Antoni Jagłowski, Olsztyn 1996, 59 s., 20 zł

1058. TURKOWSKI Leonard, Księga mojego domu, Olsztyn-Białystok 1979, 387 s., 15 zł

1059. TURKOWSKI Leonard, Talerz z jabłkami, Olsztyn 1975, 75 s., 15 zł

1060. TURKOWSKI Leonard, Spotkania świąteczne, Olsztyn 1968, 215 s., 15 zł

1061. TURKOWSKI Leonard, Księga Warmii i Mazur, Olsztyn 1983, 320 s., 20 zł

1062. TUROWSKI Paweł, Sto siedemdziesiąt trzy lata walki o mowę ojczystą jednej wsi warmińskiej, Olsztyn 2003, 130 s., 30 zł

1063. TURWID Marian, Malarstwo. Salon Wystawowy BWA Olsztyn Zamek. Październik Listopad 1972, Olsztyn 1972, 16 s., 24 zł

1064. TUTAJ się ze sobą mijamy. Almanach poezji mrągowskiej, Mrągowo 2008, 96 s., 24 zł

1065. U źródeł uniwersytetu 1993-1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 1999, 183 s., 24 zł

1066. ULEWICZ Andrzej, DĄBROWSKI Józef, Filigrany w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie, Olsztyn 2018, 214 s., 75 zł

1067. UNIWERSYTET Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn 2012, 51 s., 25 zł

1068. UNIWERSYTET Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1999-2008 ... Uniwersytet nasz widzę ogromny, Olsztyn 2008, 72, XLVIII s., 20 zł

1069. URZĘDNICY Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, Wrocław 1990, 243 s., 50 zł

1070. USTAWA krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku, Olsztyn 2010, 96 s., 22 zł

1071. UZIEMBŁO Adam, Walka o Mazury, Olsztyn 1981, 107 s., 15 zł

1072. UŻYTEK ekologiczny Mała Biel Drogą Edukacji Ekologicznej. Ścieżka dydaktyczna. Przewodnik przyrodniczy, Szczytno 2009, 64 s., 20 zł

1073. VERBA volant, scripta manet. 15 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, 180 s., 40 zł

1074. VETYKLE. Olstyno rasytoju kurybos rinktine, Kłajpeda 2008, 229 s., 27 zł

1075. VOGELSGANG Ernst, Das Schutzenbuch der Schutzengilde Mohrungen 1826-1897, Hamburg 2004, 178 s., 40 zł

1076. W 50 rocznicę Konferencji Monachijskiej - niedocenionego ostrzeżenia dla narodów świata. Materiały z sesji naukowej Bęsia 21-22 września 1988, Olsztyn 1990, 159 s., 36 zł

1077. W CIENIU generała Józefa Bema. W 150 rocznicę śmierci, Wegorzewo 2000, 135 s., 40 zł

1078. W KORONIE Mazurskiego Morza - smaki krajobrazu, Olsztyn 2012, 96 s., 45 zł

1079. W KRĘGU kultur bałtyckich, Olsztyn 1998, 171 s., 25 zł

1080. MARTUSZEWSKI Edward, W OCZACH poetów. Warmia i Mazury 1945-1960, Olsztyn 1960, 276 s., 15 zł

1081. W RYTMIE zegara... Wokół zagadnień chronozoficznych, Olsztyn 2015, 365 s., 33 zł

1082. W SŁUŻBIE narodu na Warmii i Mazurach. XXV lat MO i SB, Olsztyn 1969, 216 s., 40 zł

1083. W SŁUŻBIE Bogu bogatemu w miłosierdzie : w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii, Olsztyn 2007, 503, [1] s., 50 zł

1084. WACHOWIAK Bogdan, Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej połowie XIX wieku, Olsztyn 1998, 270 s., 25 zł

1085. WACHOWIEC Roman, Rozsypane czcionki, Olsztyn 2004, 334 s., 20 zł

1086. WAECHTER Barbara, SALEWSKI Dietrich, Nordost-Bibliothek Lüneburg. Band 3. Bestandskatalog der Druckschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen, Luneburg 1988, XV, 585, [1] [2] s., 160 zł

1087. WAGNER Arkadiusz, Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii, Olsztyn 2007, 381 s., 53 zł

1088. WAGNER Ruth Maria, DIKREITER Otto, Ostpreussisches Panorama, Frankfurt n. Menem 1983, 304 s., 48 zł

1089. WAKAR Andrzej, Cztery wieki Węgorzewa, Olsztyn 1971, 127 s., 25 zł

1090. WAKAR Andrzej, Olsztyn 1353 - 1945, Olsztyn 1971, 432 s., 24 zł

1091. WAKAR Andrzej, WILLAN Tadeusz, Giżycko. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1966, 311 s., 32 zł

1092. WAKAR Andrzej, Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety, Olsztyn 1986, 312 s., 20 zł

1093. WAKAR Andrzej, Cztery wieki Węgorzewa, Olsztyn 1971, 127 s., 20 zł

1094. WAKAR Andrzej, Kronika Olsztyna 1945-1950, Olsztyn 1972, 166 s., 20 zł

1095. WAKAR Andrzej, WRZESIŃSKI Wojciech, Gazeta Olsztyńska w latach 1886-1939, Olsztyn 1986, 520 s., 30 zł

1096. WAKAR Andrzej, Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893, Olsztyn 1982, 180, [2] s., 20 zł

1097. WAKAR Andrzej, Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893, Olsztyn 1963, 113 s., 30 zł

1098. WAKAR Andrzej, Wojciech Kętrzyński. Wielki syn ziemi mazurskiej, Olsztyn 1956, 48 s., 15 zł

1099. WAKAR Andrzej, WOLSKI Bolesław, Sześć wieków Olsztyna, Olsztyn 1956, 84 s., 20 zł

1100. WAKAR Marcin, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" w latach 1956-1989, Olsztyn 2011, 266 s., 30 zł

1101. WAKAR Marcin, GACH Jarosław, Ło królu i szurku w czepku urodzonam, Olsztyn br., 20 s., 20 zł

1102. WAKAR Włodzimierz, Polski korytarz czy niemiecka enklawa, Olsztyn 1984, 248 s., 36 zł

1103. WALICHNOWSKI Feliks, Struktura społeczna pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych woj. olsztyńskiego (1963-1965), Olsztyn 1966, 51 s., 20 zł

1104. WAŃKOWICZ Melchior, NA tropach Smętka, Warszawa 1936, 371 s., 180 zł

1105. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Moi sąsiedzi, Olsztyn 2012, 182 s., 28 zł

1106. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Serwus chrabąszcze, Olsztyn 2014, 187 s., 25 zł

1107. WARMIA i Mazury. Przewodnik, Olsztyn 1993, 364 s., 36 zł

1108. WARMIA i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych. 15 lat przekształceń gospodarczych i społecznych 1990-2005, Olsztyn 2006, 179 s., 15 zł

1109. WARMIA i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn 1985, 853 s., 60 zł

1110. WARMIA i Mazury w Polsce Ludowej, Olsztyn 1985, 155 s., 25 zł

1111. WARMIA i Mazury od czasów Kopernika po dzień dzisiejszy. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1973, 64, 48 s., 20 zł

1112. WARMIA i Mazury w oczach poetów 1940-1970, Olsztyn 1972, 231 s., 20 zł

1113. WARMIA i Mazury. Atlas turystyczny, Bydgoszcz 2000, 91 s., 24 zł

1114. WARMIA w czasach Feliksa Nowowiejskiego, Olsztyn 2016, 183 s., 33 zł

1115. SZORC Alojzy ks., MAKARCZYK Irena, WARMIA w dobie potopu szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta., Olsztyn 2008, 420 s., 44 zł

1116. WARMIŃSKA Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, Olsztyn 2010, 556 s., 48 zł

1117. WARMIŃSKI Klub Katolików u progu Trzeciego Tysiąclecia. Materiały z sesji jubileuszowej odbytej w Olsztynie 14 listopada 1998 roku, Olsztyn 2000, 79 s., 25 zł

1118. WARMIŃSKIE pokolenia, Olsztyn 2007, 214 s., 40 zł

1119. WARMIŃSKO-mazurskie. Album, Bydgoszcz 2004, 100 s., 30 zł

1120. WASILEWSKA Bożena, Warmia i Mazury 1945-1995. Przewodnik bibliograficzny, Olsztyn 1996, 233 s., 18 zł

1121. WASILEWSKA Bożena, Warmia i Mazury. Poradnik bibliograficzny 1945-1984, Olsztyn 1985, 165 s., 18 zł

1122. WAWRZYŃSKI Cezary, Żegluga i kanały żeglowne dawnej Rzeczypospolitej, Olsztyn 2019, 332, [2] s., 80 zł

1123. WĄDOŁOWSKA Halina, Społeczno-wychowawcza działalność Związku Harcerstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w latach 1919-1980, Olsztyn 1988, 193 s., 50 zł

1124. WBREW partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły , Warszawa 2012, 318 s., 30 zł

1125. WIECHERT Ernst, Las umarłych, Olsztyn 1988, 172 s., 15 zł

1126. WIECZOREK , Stanisław Wieczorek. Pro memoria, Olsztyn 2014, 81 s., 15 zł

1127. WIELICZKO Mieczysław, Las The Forest Der Wald, Bielsko-Biala 1997, [130] s., 45 zł

1128. WIELICZKO Mieczysław, Kościoły Warmii, Olsztyn 1991, 124, XV s., 50 zł

1129. WIELICZKO Mieczysław, Frombork, Olsztyn 1991, 72 s., 24 zł

1130. WIELICZKO Mieczysław, Olsztyn, Bielsko-Biała 1995, 96 s., 40 zł

1131. WIELICZKO Mieczysław, Olsztyn / między snem a dniem / between day and dream / zwischen Tag und Traum, Olsztyn 2018, 143, [1] s., 62 zł

1132. WIELICZKO Mieczysław, Polski pejzaż Warmia. Polish Landscapes Warmia. Polnische Landschaften Ermland., Bielsko-Biała 1999, 68, [6] s., 45 zł

1133. WIELKA Wojna na ziemi kętrzyńskiej (w 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej), Kętrzyn 2015, 125 s., 30 zł

1134. WIELOKULTUROWY świat Siegfrieda Lenza. Studia, Białystok-Ełk 2014, 319 s., 42 zł

1135. WIENCH , Julita Wiench. Ścieżki tożsamości, Olsztyn 2017, 3x24=72 s., 30 zł

1136. WIĘCEK , W służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. prał. dr. Wiesława Mikołaja Więcka, Olsztyn 2013, 374 s., 25 zł

1137. WILAMOWSKI Bohdan, Rozwój mechanizacji gospodarki chłopskiej w woj. olsztyńskim, Olsztyn 1965, 245-264 s., 15 zł

1138. WILENGOWSKA Joanna, Japońska wioska, Olsztyn br., 72 s., 10 zł

1139. WILNO-Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej, Olsztyn 1992, 116 s., 30 zł

1140. WIŚNIEWSKA Hanna Jolanta, Za rękę z Kalliope. Wybór wierszy z lat 1997-2013, Działdowo 2014, 103 s., 15 zł

1141. WIŚNIEWSKI Jan ks., Pomezańskie bractwa religijne (do 1821 r.), Olsztyn 2007, 213 s., 40 zł

1142. WIŚNIEWSKI Jan ks., Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej (XVI-XVIII w.), Olsztyn 2013, 446 s., 48 zł

1143. WIŚNIEWSKI , VIVAT Pomesania. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu Dziejopisowi Pomezanii w 40-lecie święceń kapłańskich i 65 urodzin, Olsztyn 2015, 546 s., 50 zł

1144. WITCZAK-KUFEL Anna, Cyna. Katalog zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2010, 207, [4] s., 30 zł

1145. WIZYTACJA biskupstwa sambijskiego z 1570 roku, Toruń 2005, 144 s., 20 zł

1146. WŁADZTWO Polski w Prusiech zakonnych i książęcych (1454-1657). Wybór źródeł, Wrocław 1953, LXVII, 278, [2] s., 25 zł

1147. WOJCIECHOWSKI Andrzej, A jeśli zgodzisz się być moją Ojczyzną, Olsztyn 2002, 37 s., 15 zł

1148. WOJCIECHOWSKI Andrzej, A jeśli zgodzisz się być moją Ojczyzną, Olsztyn 2002, 37 s., 20 zł

1149. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Dziennik zajęć, Olsztyn 1985, 83 s., 15 zł

1150. WOJCIECHOWSKI Krzysztof, bosą stopą, Olsztyn 1997, 48, [2] s., 15 zł

1151. WOJCIECHOWSKI Krzysztof, Zielony skrawek błękitu, Olsztyn 2000, 80 s., 15 zł

1152. WOJEWÓDZKIE dożynki Warmia i Mazury 1973, Olsztyn 1973, 56 s., 15 zł

1153. WOJEWÓDZTWO warmińsko-mazurskie 2003/2004, Olsztyn 2003, 136 s., 28 zł

1154. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Monografia ekonomiczno-społeczna 1945-1969, Wrocław 1974, 640 s., 36 zł

1155. WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie. Region otwarty, Olsztyn 2018, 205, [2] s., 60 zł

1156. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Monografia społeczno-ekonomiczna 1970-1974, Wrocław 1978, 324 s., 20 zł

1157. WOJNOWSKI Edmund, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, 250 s., 20 zł

1158. WOJNOWSKI Edmund, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Kształtowanie się postaw politycznych, Olsztyn 1968, 286 s., 24 zł

1159. WOJNOWSKI Edmund, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, 250 s., 15 zł

1160. WOJTKOWSKI Jan Maciej ks., DREJ Szymon, Pomniki Historii na Warmii i Mazurach, Olsztyn-Grunwald 2014, 80 s., 27 zł

1161. WOKÓŁ niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań 1997, 589 s., 48 zł

1162. WOLSKI Jacek, Jacek Wolski. Projekty 1969-1974. Architektura i rzeźba, Olsztyn 1974, 16 s., 15 zł

1163. WOŁOS Aleksander, Głowy i główki, Olsztyn 2004, 80 s., 30 zł

1164. WOŁOS Aleksander, Pastelowy humor, Olsztyn 2002, 64 s., 38 zł

1165. WOŁOS Aleksander, Piórkiem i rylcem, Olsztyn 1973, nlb. 64 s., 20 zł

1166. WÓŁKOWSKI Wojciech, Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje budowlane i problemy konserwatorskie, Olsztyn 2016, 175 s., 45 zł

1167. WRÓBLEWSKA Kamila, Sztuka średniowieczna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog wystawy. Katalog zbiorów, Olsztyn 1979, 135 s., 25 zł

1168. WRÓBLEWSKA Kamila, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku, Olsztyn 1978, 258 s., 20 zł

1169. WRÓBLEWSKI Jan, Polskich broniły progów, Wrocław 1981, 247 s., 40 zł

1170. WRÓBLEWSKI Jan, Działalność bibliotekarska Ignacego Łyskowskiego., Olsztyn 1969, 38 s., 16 zł

1171. WRÓBLEWSKI Jan, Bibliotekarze spod znaku Rodła, Olsztyn 1989, 131 s., 24 zł

1172. WRZESIŃSKI Wojciech, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939, Poznań 1963, 435 s., 30 zł

1173. WRZESIŃSKI Wojciech, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Olsztyn 1994, 468 s., 27 zł

1174. WRZESIŃSKI Wojciech, Polska - Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010, 474 s., 53 zł

1175. WRZESIŃSKI Wojciech, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa 1984, 455 s., 39 zł

1176. WSPOMNIENIA pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych , Olsztyn 2012, 245 s., 35 zł

1177. WSPÓŁCZESNE przemiany wsi olsztyńskiej, Olsztyn 1973, 240 s., 25 zł

1178. WSPÓŁCZESNA sztuka ludowa Ziemi Olsztyńskiej, Olsztyn 1974, 32 s., 15 zł

1179. WSPÓŁCZEŚNI pisarze województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1972, 186 s., 20 zł

1180. WYKŁADY Olsztyńskiej Wszechnicy Radiowej (materiał przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego KW PZPR), Olsztyn 1964, 62 s., 40 zł

1181. WYSTAWA Kopernika w Olsztynie. Otwarta w 403 rocznicę śmierci wielkiego polskiego astronoma, Olsztyn 1946, 17 s., 20 zł

1182. WZGÓRZE fromborskie, Poznań 1973, 44 s., 15 zł

1183. Z DZIEJÓW Mrągowa i okolic, Olsztyn 1989, 24 s., 20 zł

1184. Z DZIEJÓW klasy robotniczej na Warmii i Mazurach w XIX i początkach XX wieku. Zeszyt I , Olsztyn 1959, 28 s., 25 zł

1185. Z DZIEJÓW klasy robotniczej na Warmii i Mazurach w XIX i początkach XX wieku. Zeszyt II. Klasa robotnicza na Warmii i Mazurach 1914-1920, Olsztyn 1959, 27 s., 25 zł

1186. Z DZIEJÓW klasy robotniczej na Warmii i Mazurach w XIX i początkach XX wieku. Zeszyt III, Olsztyn 1959, 50 s., 30 zł

1187. Z DZIEJÓW klasy robotniczej na Warmii i Mazurach w XIX i początkach XX wieku. Zeszyt V. Klasowy ruch robotniczy Prus Wschodnich w walce z faszyzmem (1929-1933), Olsztyn 1959, 22 s., 25 zł

1188. Z DZIEJÓW kontaktów polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich, Olsztyn 1989, 121 s., 36 zł

1189. Z DZIEJÓW prasy Prus Wschodnich w XIX i XX wieku (do 1939 roku), Olsztyn 1988, 141 s., 45 zł

1190. Z PROBLEMÓW demograficznych województwa olsztyńskiego. Materiały konfrencji z dnia 14 X 1963, Olsztyn 1964, 88 s., 25 zł

1191. Z TRADYCJI ruchu robotniczego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1982, 83 s., 20 zł

1192. Z WĘGORZEWA do Kazimierza. Laureaci Jarmarków Fokloru w Węgorzewie na Festiwalach w Kazimierzu Dolnym, Węgorzewo 2012, 74 s., 18 zł

1193. ZAJCHOWSKI Zbigniew, Elbląg wczoraj gestern yesterday / Elbląg dziś heute today, Elbląg 2017, 219 s., 135 zł

1194. ZAKON Krzyżacki w historii, ideologii i działaniu - symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung - historische Symbole, Olsztyn 2010, 295 s., 36 zł

1195. ZAKRZEWSKA Elżbieta, Obrazki działdowskie, Działdowo 2017, 224 s., 20 zł

1196. ZAKRZEWSKA Elżbieta, Zagadka sprzed lat. Powieść z Działdowem w tle, Działdowo 2019, 155, [3] s., 25 zł

1197. ZAŁOŻENIA i podstawowe problemy rozwoju społeczno-gospodarczego woj. olsztyńskiego na lata 1971-1975, Olsztyn 1971, 27 s., 15 zł

1198. ZAMBRZYCKA Grażyna, Litery dla Safony i inne wiersze, Olsztyn 2002, 64 s., 10 zł

1199. ZAMEK Kopernikowski w Olsztynie, Olsztyn 1973, 36 s., 12 zł

1200. ZAMEK malowany. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego, Olsztyn 2011, 119 s., 30 zł

1201. ZAMEK w Reszlu, Olsztyn 1966, 40 s., 15 zł

1202. ZAPISKI Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, Olsztyn 2016, 383 s., 50 zł

1203. ZAUŁKI Natchnione Poezją przedstawia Małgorzata Dagiel, Łomianki 2004, 78 s., 15 zł

1204. ZAWADZKI Wojciech ks., Bernhard Poschmann - warmiński badacz wczesnochrześcijańskiej pokuty, Olsztyn 1998, 224, [4] s., 30 zł

1205. ZAWADZKI Wojciech, Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej Diecezji Elbląskiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2000, 410 s., 48 zł

1206. ZDROJKOWSKA Ewa, Rozmówki polsko-polskie. Wywiady radiowe, Olsztyn 2012, 193, [6] s., 30 zł

1207. ZESPÓŁ Pieśni i Tańca "Olsztyn", Olsztyn 1968, 35 s., 25 zł

1208. ZESPÓŁ Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie. Księga pamiątkowa 1962-1997, Olsztyn 1997, 145, [4] s., 25 zł

1209. ZIEMBA , W SŁUŻBIE Bogu bogatemu w miłosierdzie w Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej. Księga Jubileuszowa Księdza Arcybiskupa dra Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego i Wielkiego kanclerza Wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z okazji 50-lecia święceń prezbiteriatu i 35- lecia sakry biskupiej, Olsztyn 2017, 515 s., 60 zł

1210. ZIEMIA Malborska - zręby zapomnianej tożsamości, Malbork 2014, 297, [2] s., 40 zł

1211. ZIEMIA serdecznie znajoma. Przewodnik po wystawie organizowanej z okazji czterdziestolecia powrotu Warmii i Mazur do Macierzy oraz czterdziestolecia Muzeum w Olsztynie, Olsztyn 1985, 15 s., 10 zł

1212. ZIEMIE nad dolną Wisłą. Historia i współczesne wyzwania rozwojowe. W 550. rocznicę II Pokoju , Gdańsk-Elbląg 2016, 160 s., 25 zł

1213. ZIEMIE zachodnie i północne Polski 992-1945. Katalog wystawy archiwalnej, Warszawa 1985, 83, 34 ilustr. poza tekstem s., 36 zł

1214. ZIENKIEWICZ Krzysztof, PRZYTOCKA Maria, Historia komunikacji miejskiej w Olsztynie 1907-2007, Olsztyn 2007, 248 s., 40 zł

1215. ZIENKIEWICZ Tadeusz, Treści regionalne w nauczaniu języka polskiego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1985, 199 s., 45 zł

1216. ZIENTARA-MALEWSKA , Czytaliśmy sercem. Wspomnienia o Marii Zientarze-Malewskiej, Olsztyn 1994, 143 s., 25 zł

1217. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Wiersze sercem pisane, Warszawa 2002, 156 s., 15 zł

1218. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Działacze spod znaku Rodła, Olsztyn 1974, 137, (2) s., 20 zł

1219. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Wieś nad łąkami, Olsztyn 1988, 236 s., 24 zł

1220. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Dla mego ludu śpiewać chcę, Olsztyn 1983, 115 s., 15 zł

1221. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Wspomnienia nauczycielki spod znaku Rodła, Warszawa 1985, 174 s., 20 zł

1222. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Miłość prostego serca. Wiersze religijne, Olsztyn 1985, 127 s., 15 zł

1223. ZIENTARA-MALEWSKA , Maria Zientara-Malewska. Życie i twórczość - Bibliografia, Olsztyn 1995, 134 s., 20 zł

1224. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Na warmińską nutę, Warszawa 1982, 72 s., 15 zł

1225. ZŁAKOWSKI Zenon, Stało się. Tom I Karol, Olsztyn 2013, 479 s., 33 zł

1226. ZŁAKOWSKI Zenon, W Olsztyńskiem bez przełomu, Olsztyn 1992, 140 s., 20 zł

1227. ZŁAKOWSKI Zenon, Boży gościniec, Olsztyn 2003, 67 s., 10 zł

1228. ZŁAKOWSKI Zenon, Solidarność olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych 1981-1989, Olsztyn 2001, 431 s., 25 zł

1229. ZŁAKOWSKI Zenon, Solidarność olsztyńska w latach 1980-1981. Próba zestawienia faktów, Olsztyn 2000, 233 s., 25 zł

1230. ZUBKOWICZ Andrzej, Guziki zgubione w rozmowie, Dąbrówno 2008, 40 s., 14 zł

1231. ZUBKOWICZ Andrzej, W uchu pamięci, Dąbrówno 2019, 108, [2] s., 25 zł

1232. ZWIERZYNIEC mazurski. Bajki, Dąbrówno 2016, 50 s., 30 zł

1233. ŻAMEJĆ Joanna, Perkunowe wyroki. Powieść magiczno-historyczna, Olsztyn 2018, 487 s., 35 zł

1234. ŻEBROWSKI Waldemar, Mieczysław Moczar w Olsztyńskiem. Działalność polityczna i jej skutki w latach 1948-1952, Olsztyn 2002, 187 s., 50 zł

1235. ŻURKOWSKA Tekla, Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie, Olsztyn 2009, 159 s., 48 zł

1236. ŻYCHIEWICZ Tadeusz, Święty Wojciech. Biskup i męczennik, Olsztyn 1987, 48 s., 10 zł

1237. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy, Olsztyn 2005, 133 s., 25 zł

1238. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni, Olsztyn 2016, 128 s., 25 zł

1239. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Kuchnia dawnych ziem pruskich - tradycja i nowoczesność, Olsztyn 2011, 179 s., 25 zł

1240. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie, Olsztyn 2015, 132 s., 25 zł

1241. ŻYROMSKI Stanisław, Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945-1961, Olsztyn 1964, 60 s., 20 zł

1242. ŻYTYNIEC Rafał, 1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klausa Skibowskich. Lyck im Objektiv von Gisela und Klaus Skibowski, Ełk 2015, 174 s., 32 zł

1243. ŻYTYNIEC Rafał, PILECKI Janusz, Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności?, Ełk 2014, 104 s., 32 zł

1244. ŻYTYNIEC Rafał, PILECKI Janusz, Lyck im Rücken der Geschichte oder im Zentrum der Moderne? , Ełk 2014, 104 s., 32 zł