1. 200 rocznica powstania kościuszkowskiego, Katowice 1994, 280 s., 36 zł

2. a nadzieja zawieść nie może. W hołdzie Ofiarom tragedii podczas VII Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych oraz dziękując Służbom Ratowniczym i Wszystkim niosącym różnoraką pomoc, Katowice 2006, 99, [5] s., 35 zł

3. ABRAHAM Roman, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1990, 319 s., 20 zł

4. ABRAM Norm, Classics from The New Yankee Workshop, Boston-Toronto-London 1990, 216 s., 60 zł

5. ABRAMOW-NEWERLY Jarosław, Piórem i pazurem, Warszawa 2021, 509, [1] s., 30 zł

6. ABRAMOWSKI Edward, Metafizyka doświadczalna, Warszawa 1980, 669 s., 25 zł

7. ABRANTES Laura księżna d', Pamiętniki. Tom I-II, Warszawa 1974, 383, 310 s., 20 zł

8. ACHREMCZYK Stanisław, Dom Polski w Olsztynie, Olsztyn 2021, 207 s., 50 zł

9. ACHREMCZYK Stanisław, Domy polskie we wschodniopruskim Olsztynie, Olsztyn 2020, 310, [1] s., 55 zł

10. ACHREMCZYK Stanisław, Droga do Uniwersytetu, Olsztyn 2014, 159 s., 45 zł

11. ACHREMCZYK Stanisław, Historia olsztyńskich wodociągów, Olsztyn 2015, 124, [5] s., 30 zł

12. ACHREMCZYK Stanisław, Kortowo dawniej i dziś, Olsztyn 2020, 191, [1] s., 48 zł

13. ACHREMCZYK Stanisław, Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne, Olsztyn 2008, 347 s., 40 zł

14. ACHREMCZYK Stanisław, O Olsztynie, Olsztyn 2018, 128 s., 35 zł

15. ACHREMCZYK Stanisław, Olsztyn. Stolica Warmii i Mazur, Olsztyn 2016, 343 s., 45 zł

16. ACHREMCZYK Stanisław, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 1961-2005 , Olsztyn 2007, 56 s., 15 zł

17. ACHREMCZYK Stanisław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn br., 118 s., 32 zł

18. ACHREMCZYK Stanisław, Warmia w Rzeczypospolitej, Olsztyn 2023, 496 s., 125 zł

19. ACHREMCZYK Stanisław, Wojciech Kętrzyński. Kustosz narodowej pamięci, Kętrzyn 2018, 320 s., 36 zł

20. ACHREMCZYK Stanisław, Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772, Olsztyn 1999, 223 s., 30 zł

21. ACHREMCZYK Stanisław, MARCHWIŃSKI Roman, Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 1994, 274 s., 35 zł

22. ACHREMOWICZ Elżbieta, ŻABSKI Tadeusz, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu, Wrocław 1973, 477 s., 40 zł

23. ACTA de Arte. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Zeszyt Instytutu Sztuk Pięknych 1. Sztuka i edukacja w przestrzeni regionu, Olsztyn 2011, 120 s., 45 zł

24. ACTA Nuntiature Polonae. Tomus LVII Achilles Ratti 1918-1921 Volumen I. 25 IV - 31 VII 1918, Romae 1995, 454 s., 80 zł

25. ACTA Philologica 8, Warszawa 1978, 214 s., 24 zł

26. ADAMCZEWSKI Jan, Ech, mój Krakowie, Kraków 1980, 308 s., 15 zł

27. ADAMCZEWSKI St(anisław), Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków 1949, 448 s., 10 zł

28. ADAMCZYK Jan Leszek, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Kielce 1991, 195 s., 44 zł

29. ADAMCZYK Mieczysław, Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939-1945, Kraków 1982, 238, 22 s., 15 zł

30. ADAMCZYK Władysław, Gospodarka finansowa Lublina w latach 1560-1580, Lublin 1939, 63, [2], tabel rozkł. 5 s., 48 zł

31. ADAMIAK Josef, PILLEP Rudolf, Zabytki architektury i sztuki NRD. Przewodnik, Warszawa-Leipzig 1989, 383 s., 25 zł

32. ADAMIAK Maria, KLIN Eugeniusz, Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego, Wrocław 1979, 69 s., 24 zł

33. ADAMIEC Franciszek, Problematyka ludnościowa Opolszczyzny, Opole 1961, 18 s., 10 zł

34. ADAMKIEWICZ Jan K., Fotografie, Bydgoszcz 1987, 36 s., 15 zł

35. ADAMKIEWICZ Jan Krzysztof, Polecenie przed podróżą, Poznań 1985, 48 s., 15 zł

36. ADAMOWICZ Krystyna, GŁADKOWSKA Helena, Otwórzmy serca przed Słońcem. "Kaziuki - Wilniuki" w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński br., 1995 s., 30 zł

37. ADAMOWICZ Tadeusz, Witraże fryburskie Józefa Mehoffera. Monografia zespołu, Wrocław 1982, 178 s., 24 zł

38. ADAMSKI Jerzy, Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław 1966, 348 s., 24 zł

39. ADAMSKI Józef Stanisław SJ, Kazania świąteczne na Uroczystości Pańskie. Tom II, Poznań 1906, 685 s., 40 zł

40. ADAMSKI Stanisław bp, Pogląd na rozwój sprawy narodowościowej w wojew. śląskim w czasie okupacji niemieckiej, Katowice 1946, 31 s., 25 zł

41. AFANASJEW Jerzy, Obecność, Gdańsk 1985, 107 s., 18 zł

42. AFFELTOWICZ Jerzy, Kierunki rozwoju przemysłu w województwie olsztyńskim w okresie perspektywicznym (1960-1980), Olsztyn 1967, 54 s., 20 zł

43. AFORYSTYKA Dwudziestolecia, Warszawa 1976, 105 s., 12 zł

44. AGATOWSKI Tomasz, Są nieba większe, Warszawa 1987, 86 s., 15 zł

45. AGEJCZYK Tomasz, Malbork i okolice na starej pocztówce, Elbląg 2016, 175 s., 125 zł

46. AGEJCZYK Tomasz, O pomnikach wojennych Powiatu Elbląskiego. Uber die Kriegsdenkmaler des Elbinger Kreises bis 1945, Elbląg 2013, 156. [4] s., 48 zł

47. AGNOLETTO M., BOCCIA F. , Dzieła nowoczesnej architektury, Warszawa 2007, 304 s., 60 zł

48. AGORA kwiecień 1978. Suplement poetycki Numer 1, Warszawa 1978, 9 s., 60 zł

49. AISLBY Christpher, Piekło na froncie wschodnim. Szokujący dokument o Waffen-SS, Warszawa 2001, 238, [2] s., 24 zł

50. AIVAZOVSKY , Aivazovsky 1817-1900, Leningrad 1987, 20+ 99 całostronicowych reprodukcji, [5] s., 40 zł

51. AKCENTOWANY słownik Litewsko-Polski i Polsko-Litewski, Vilnius 1940, III-XXXII, 208 s., 80 zł

52. AKTA braci czeskich w Wielkopolsce w latach /1507/1557 -1817/XX w. Przewodnik po zespole, Warszawa 1981, 72 s., 45 zł

53. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom I (1479-1488) , , Warszawa 1955, 607 s., 48 zł

54. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom III część 1 (1492-1497) , Łódż 1961, 304 s., 60 zł

55. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom IV część 1 (1501-1504) , Poznań 1966, 236 s., 60 zł

56. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom V część 1 (1508-1511) , Warszawa-Poznań 1974, 360 s., 60 zł

57. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom VI (1512-1515) , Warszawa 1979, 339 s., 40 zł

58. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom VII (1516-1520) , Warszawa 1986, 428 s., 40 zł

59. AKTA Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Tom I, Paryż 1991, 302, [4] s., 12 zł

60. AKTY powstania Kościuszki. Tom II Protokóły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej - Część II, Kraków 1918, 484 s., 60 zł

61. AL-GAZALI Abu Hamid, Nisza świateł, Warszawa 1990, XXXIV, [1], 82 s., 20 zł

62. AL-KHAFAJI Amir, TOOLEY John R., Numerical Methods in Engineering Practice, New York 1986, 642 s., 30 zł

63. ALBUM do zdjęć, bm. br., kart 25, każda poprzedzona bibułką s., 15 zł

64. ALBUM odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie 24 grudnia 1898 r., Warszawa 1898, 10 s., 75 zł

65. ALBUM toruńskie. Czternaście wierszy o Toruniu Marii Kaloty Szymańskiej z ośmioma fotogramami Janiny Gardzielewskiej, Toruń 1994, 32 s., 24 zł

66. ALEKSANDROWICZ Dariusz, Filozoficzne założenia Lucacsa teorii wiedzy, Wrocław 1983, 170 s., 20 zł

67. ALEKSANDROWICZ-SZMULIKOWSKA Małgorzata, Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów. Przyczynek do badań mentalności magnackiej XVI-XVII wieku, Warszawa 1995, 68 s., 25 zł

68. ALEXANDROWICZ Stanisław, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Poznań 1989, 278, [1] + teka z 38 mapami s., 80 zł

69. ALKIFRON , Listy heter, Wrocław 1988, 78 s., 6 zł

70. ALLEHAUT (Emile) pułkownik, Walka piechoty. Studjum ilustrowane konkretnemi wypadkami z wojny 1914-1918 roku. Z 11 szkicami i 29 rysunkami, Warszawa 1926, s., 80 zł

71. ALLWARD Maurice, Aircraft. Modern Industries Series, London 1965, 80 s., 20 zł

72. ALMANACH 2015 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Olsztyn 2015, 292, [3] s., 39 zł

73. ALMANACH Humanistyczny 8/88. Numer poświęcony twórczości Milana Kundery., Warszawa 1988, 128 s., 20 zł

74. AMBER Ludwika, Geografia pamięci i inne wiersze, Olsztyn 2010, 127 s., 24 zł

75. AMBROS Michał, Czasopisma wileńskiego rejonu bibljograficznego w roku 1929, Wilno 1930, 10 s., 10 zł

76. AMSTERDAMSKI Stefan, Engels, Warszawa 1965, 276 s., 12 zł

77. ANCULEWiCZ Zbigniew, Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników "Kuriera Warszawskiego" w latach 1868-1915, Warszawa 2002, 1050 s., 60 zł

78. ANDERS Paweł, Województwo kaliskie. Szkic monograficzny, Warszawa 1983, 400 s., 25 zł

79. ANDRUSIKIEWICZ Anna, Olsztyn i okolice. Informator turystyczny, Gdańsk 1982, 52 s., 10 zł

80. ANDRUSIKIEWICZ Anna, Wanderungen durch Olsztyn, Olsztyn br., 96 s., 20 zł

81. ANDRYCZ Nina, To teatr, Warszawa 1983, 70 s., 12 zł

82. ANDRZEJEWSKI Jerzy, Ciemności kryją ziemię, Warszawa 1957, 174 s., 45 zł

83. ANDRZEJEWSKI Jerzy, Ludzie i zdarzenia 1951, Warszawa 1952, 210 s., 24 zł

84. ANDRZEJEWSKI Jerzy, Miazga, Warszawa 1979, 348 (paginacja ciągła) s., 100 zł

85. ANDRZEJEWSKI Jerzy, Niby gaj i inne opowiadania. Tom I-II, Warszawa 1967, 468, 326 s., 12 zł

86. ANEKS BIBLIOFILSKI do wystawy Społeczność żydowska w Kielcach, Kielce 1989, [10] s., 50 zł

87. ANGYAL Endre, Świat słowiańskiego baroku, Warszawa 1972, 498, [1] s., 30 zł

88. ANOMALIE zwierząt łownych z międzynarodowych kolekcji, w szczególności ssaków i ptaków łownych z Europy, Azji i Afryki, Olsztyn 2016, 301 s., 90 zł

89. ANTIGUE Intaglios in The Hermitage Colection, Leningrad 1976, 112 + 145 ilustr. s., 40 zł

90. ANTOLOGIA anegdoty antycznej. Historyjki budujące i niebudujące z autorów greckich i rzymskich, Wrocław 1970, 198 s., 25 zł

91. ANTOLOGIA liryki greckiej, Wrocław 1955, CLIX, 213 s., 15 zł

92. ANTOLOGIA literatury chińskiej, Warszawa 1956, 239 s., 24 zł

93. ANTOLOGIA literatury francuskiej w przekładach i opracowaniach Tadeusza Boy-Żeleńskiego, Wrocław 1950, XLIV, 514 s., 24 zł

94. ANTOLOGIA poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, Szczecin 1985, 350 s., 14 zł

95. ANTOLOGIA poezji Quebeku. Anthologie de la Poesie Quebecoise, Wrocław 1985, 364 s., 10 zł

96. ANTOLOGIA poezji żydowskiej, Warszawa 1983, 554 s., 45 zł

97. ANTOLOGIA polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, Wrocław 1978, CXXV, 321 s., 30 zł

98. ANTOLOGIA reportażu. Olsztyn - Warmia - Mazury , Olsztyn 2012, 69 s., 15 zł

99. ANTOLOGIA satyry polskiej 1944-1955, Warszawa 1955, 676 s., 20 zł

100. ANTOLOGIA współczesnej estetyki bułgarskiej, Warszawa 1979, 556 s., 15 zł

101. ANTONIEWICZ Janina, Leśne obrazki, Warszawa 1956, 33, [3] s., 30 zł

102. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 5. Sztuka. Estetyka, Architektura, Grafika, Malarstwo, Rzeźba, Urbanistyka, Zdobnictwo, Muzyka, Śpiew, Teatr, Taniec, Kino, Fotografika, Warszawa 1970, 61 s., 15 zł

103. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 6: Filozofia, etyka, psychologia, religioznawstwo, teozofia, okultyzm, Warszawa 1970, 57 s., 15 zł

104. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 7: Matematyka, przyroda, technika, przemysł, Warszawa 1970, 62 s., 12 zł

105. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 9: Geografia, krajoznawstwo, podróże, turystyka, Warszawa 1970, 64 s., 15 zł

106. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 11: Życiorysy, Warszawa 1970, 80 s., 12 zł

107. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 12: Pamiętniki i wspomnienia, Warszawa 1970, 80 s., 15 zł

108. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 16: Varsoviana II, Warszawa 1971, 78 s., 12 zł

109. ANUSIK Zbigniew, Misja polska w Sztokholmie w latach 1789-1795, Łódź 1993, 179 s., 45 zł

110. ANUSZ Andrzej, Osobista historia PC, Warszawa 2007, 480 s., 40 zł

111. ANUSZ Anna i Andrzej, Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944-1994), Warszawa 1994, 296 s., 40 zł

112. APPEL Hanna, Animus liber. Kwestia obiektywizmu w pisarstwie historycznym Sallustiusza, Toruń 2004, 236 s., 30 zł

113. APPIGNANESI Lisa, Kabaret, Warszawa 1990, 270 s., 24 zł

114. APPLEBAUM Anne, Czerwony głód, Warszawa 2017, 485, [1] s., 30 zł

115. APPLEBAUM Anne, GUŁAG, Warszawa 2005, 624 s., 32 zł

116. APPLEBAUM Anne, Gułag, Warszawa 2005, 624 s., 32 zł

117. ARABOWIE i Żydzi, Warszawa 1990, 208 s., 16 zł

118. ARAKEL z TEBRYZU , Księga dziejów. Kronika ormiańska. , Warszawa 1981, 608 s., 20 zł

119. ARCHEOLOGICZNE księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum, Olsztyn 2008, 447 s., 120 zł

120. ARCHIWA ziem zachodnich i północnych Polski 1945-2005. Tradycja i współczesne wyzwania. Materiały z sesji naukowej, które odbyła się 21 września 2005 r., Warszawa-Szczecin 2007, 255 s., 35 zł

121. ARCHIWUM kryminologii. Tom I, Warszawa 1960, 400 s., 24 zł

122. ARCHIWUM literackie Tom XXVI. , Wrocław 1988, 347 s., 24 zł

123. ARCT Stanisław, Okruchy wspomnień, Warszawa 1962, 594 s., 30 zł

124. ARCZYŃSKI Marek, BALCERAK Wiesław, Kryptonim "Żegota". Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa 1983, 271, [2], [48] s., 25 zł

125. ARCZYŃSKI Stefan, WALCZAK Wojciech, W Sudetach Kłodzkich, Warszawa 1969, 144, 36 s., 18 zł

126. ARENDT Kazimierz, Poczta polska, Łódź 1988, 63 s., 15 zł

127. ARIES Philippe, Czas historii, Gdańsk-Warszawa 1996, 270, [1] s., 25 zł

128. ARIES Philippe, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992, 639 s., 50 zł

129. ARMIA Krajowa w dokumentach 1939-1945. Tom IV lipiec - pażdziernik 1944, Wrocław 1991, 470 s., 20 zł

130. ARMON Witold, Polsce badacze kultury Jakutów, Wrocław 1977, 177 s., 20 zł

131. ARNAULD Antoine, NICOLE Pierre, Logika czyli sztuka myślenia, Warszawa 1958, 531 s., 24 zł

132. ARNOLD Udo, Zur Siedlungs-, Bevölkerungs- und Kirchengeschichte Preussens, Luneburg 1999, 274 s., 40 zł

133. ARONSON Elliot, Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1987, 406 s., 27 zł

134. ARS VITAE. Antologia twórczości artystycznej lekarzy z Warmii i Mazur (słowo-obraz), Olsztyn 2008, 119 s., 45 zł

135. ARS VITAE. Warmia, Mazury, Powiśle w obiektywie medyka, Olsztyn 2023, 141, [2] s., 45 zł

136. ARSKI Stefan, My Pierwsza Brygada, Warszawa 1962, 482 s., 24 zł

137. ARTI Republiken Popullore te Shqiperise , Tirana 1953, 63, [10] s., 40 zł

138. ARTYLERZYŚCI z Węgorzewa w czasach przełomu 1999-2012, Węgorzewo 2012?, 95 s., 45 zł

139. ARYSTOFANES , Acharnejczycy, Wrocław 1955, XXXIII, 110 s., 15 zł

140. ARYSTOFANES , Ptaki. Komedia, Warszawa 1954, 194 s., 12 zł

141. ARYSTOTELES , Etyka nikomachejska, Warszawa 1982, LXXXV, 511 s., 24 zł

142. ARYSTOTELES , Etyka wielka. Etyka eudemejska, Warszawa 1977, XXXIV, 308 s., 75 zł

143. ARYSTOTELES , Słownik terminów arystotelowych, Warszawa 1994, 408 s., 30 zł

144. ARYSTOTELES , Zoologia (Historia animalum), Warszawa 1982, 595 s., 24 zł

145. ARYSTOTELES , HUME David, O tragedii i wieczności, Kraków 1976, 103 s., 12 zł

146. ARŻAK Mikołaj, Mówi Moskwa, Warszawa 1984, 38 s., 15 zł

147. ASH Timothy Garton, Niemieckość NRD, Warszawa 1989, 127 s., 20 zł

148. ASH Timothy Garton, Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Warszawa 1990, 223 s., 15 zł

149. ASKENAZY Szymon, Misterium Wielhorskiego 1815-1816. Dodatek 1812 - 1813 -1814, Warszawa 1898, 75 s., 40 zł

150. ASNYK Adam, Wybór poezji, Warszawa 1956, 200 s., 15 zł

151. ATENAGORAS z Aten , Prośba za chrześcijanami. O zmartychwstaniu umarłych, Warszawa 1985, 135 s., 16 zł

152. AUDRIC John, Angkor i Imperium Kmerskie, Warszawa 1979, 280 s., 15 zł

153. AUERBACH M., GOLIAS Marian, Gramatyka grecka dla szkół średnich ogólnokształcących, Warszawa-Lwów 1935, 254 s., 27 zł

154. AUGUSIEWICZ Sławomir, JASIŃSKI Janusz, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek, Olsztyn 2005, 350 s., 40 zł

155. AUGUSTYNIAK Urszula, Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku, Warszawa 1989, 224 s., 50 zł

156. AZZOPARDI Gilles, Oblicz twój I.Q., 1996, 160 s., 15 zł

157. BAABAR , Dzieje Mongolii, Warszawa 2005, 543 s., 32 zł

158. BABEUF Gracchus, Pisma wybrane, Warszawa 1951, 112, [3] s., 30 zł

159. BABINGER Franz, Z dziejów Imperium Osmanów. Sułtan Mehmed zdobywca i jego czasy, Warszawa 1977, 567 s., 30 zł

160. BABIŃSKI Grzegorz, Procesy selekcji studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1968-1972, Wrocław 1974, 123 s., 27 zł

161. BABNIS Maria, CZYŻAK Bogdan, Katalog czytelni Towarzystwa "OGNIWO" w Gdańsku. Przyczynek do dziejów książki w zaborze pruskim, Gdańsk 1991, 156 s., 30 zł

162. BACEWICZ Graźyna, III Symfonia., Kraków 1958, 162 s., 24 zł

163. BACHAR Jan, Plenery bezledzkie 1979-2001. Malarstwo Akwarela Gwasz Pastele Rysunek Grafika Rzeźba, Olsztyn 2002, 253 s., 40 zł

164. BACKVIS Claude, Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975, 806 s., 32 zł

165. BADANIA fizjograficzne nad Polską Zachodnią., Poznań 1971, 236 s., 30 zł

166. BADANIA regionalne nad dziejami Polski Ludowej. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Giżycku (27-28 VI 1966), Olsztyn 1967, 127, [2] s., 40 zł

167. BADECKI Karol, Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Monografja bibljograficzna, Warszawa 1979, XXXVIII, 543 s., 45 zł

168. BADOWSKA Stanisława, Czasopismo "Warmia i Mazury" w latach 1955-1965. Zarys monograficzny, Olsztyn 1968, 61 s., 20 zł

169. BADURA Zofia, Ostatnie rzędy nie słyszą, Kraków 1985, 66 s., 12 zł

170. BAEDEKER , Holandia, Warszawa 2008, 450 s., 35 zł

171. BAGIEŃSKI Franciszek, Wspomnienia starego wołyniaka, Warszawa 1987, 310 s., 20 zł

172. BAHDAJ Adam, O piracie Rum-Barbari i o czymś jeszcze, Warszawa 1974, 64 s., 15 zł

173. BAHNSEN Uwe, ODONNEL James, Katakumba. Ostatnie dni w Bunkrze Hitlera, Warszawa 1995, 393, [1] s., 25 zł

174. BAIGENT Michael, LEIGH Richard, Święty Graal, święta krew, Warszawa 1994, 358 s., 24 zł

175. BAINTON Roland, Tak oto stoję. Klasyczna biografia Marcina Lutra, Katowice 1995, 367 s., 30 zł

176. BAJEROWICZ Wojciech, Koniec bajki, Szczecin 1987, 39 s., 15 zł

177. BAJKI mazurskie, Dąbrówno 2023, 120 s., 65 zł

178. BAJKO Henryk, Wiersze sercem pisane, Łódź 2003, 127, [6] s., 30 zł

179. BAL Józef, Formacje przysłówkowe z sufiksalnym J i K typu Dzisiaj, Wczoraj, Dzisiak, Tamok w historii i dialektach języka polskiego, Wrocław 1974, 114 s., 20 zł

180. BALCERAK , Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku. Studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa-Łowicz 2004, 618 s., 40 zł

181. BALCEROWICZ Leszek, 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa BGW, 319, [16] s., 12 zł

182. BALCEROWICZ Leszek, Wieś Rolnictwo Wolny rynek. Rozszerzony tekst wykładu prof. Leszka Balcerowicza wygłoszonego 18 marca 1993 r, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie, Warszawa 1993, 40 s., 25 zł

183. BALCERZAN Edward, Granica na moment. Wiersze Przekłady Pastisze, Poznań 1969, 700 s., 30 zł

184. BALCERZAN Edward, Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań 1977, 502 s., 25 zł

185. BALICKI Jan, BOGUCKA Maria, Historia Holandii, Wrocław 1989, 469 s., 30 zł

186. BALISZEWSKI Dariusz, KUNERT Andrzej Krzysztof, Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. Tom I 1944-1945, Warszawa 1999, 767 s., 60 zł

187. BALTHASAR Hans Urs von, A Theology of History, New York 1963, 149 s., 27 zł

188. BAMMES Gotfried, Der Akt in der Kunst, Leipzig 1975, 18, 96 s., 20 zł

189. BANACH Andrzej, O wdzięczności przedmiotów, Kraków 1962, 302 s., 30 zł

190. BANACH Andrzej, Ociepka, Warszawa 1988, 172 s., 18 zł

191. BANACH Andrzej, Ociepka, Warszawa 1988, 171 s., 30 zł

192. BANACH Jacek, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914, Gdańsk 1999, 250, [2] s., 45 zł

193. BANACH Jerzy, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, Warszawa 1984, 256 + 152 ilustracje s., 15 zł

194. BANACH Malwina, 300 dni bez psychiatry, Olszyn 2018, 47 s., 15 zł

195. BANASIEWICZ Henryk, Autoportret z bestią, Szczecin 1987, 64 s., 15 zł

196. BANASIEWICZ Henryk, Słona rzeka, Szczecin 1985, 59 s., 15 zł

197. BANASZYŃSKI Mieczysław, Śladami polskiej Terpsychory, Warszawa 1962, 154, [2] s., 15 zł

198. BANAT Małgorzata, Ślepa miłość, Warszawa 1998, nlb. 50 s., 20 zł

199. BANAŚ Paweł, Secesja w zbiorach polskich, Warszawa 1990, 42 + 168 ilustr. s., 40 zł

200. BANDTKIE Jerzy Samuel, Historya drukarń w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły. Tom I-III, Warszawa 1974, 448, 352, 299, [1] s., 180 zł

201. BANDURA Wiesław, JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 8001-9000. Część I Nr 8001-8500. Oprac..., Kraków 1971, 253 s., 12 zł

202. BANDURA Władysław, GRZYBOWSKA Jadwiga, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 8001-9000. Indeks. Oprac..., Kraków 1974, 102 s., 12 zł

203. BANNIARD Michael, Wczesne średniowiecze na Zachodzie, Warszawa 1998, 205 s., 20 zł

204. BANZIGER Hans, Frisch und Durenmatt, Bern und Munchen 1971, 312 s., 30 zł

205. BARAN Józef, Pędy i pęta, Kraków 1984, 96 s., 12 zł

206. BARAŃCZAK Stanisław, Przywracanie porządku, Warszawa 1983, 8 s., 12 zł

207. BARANOWICZ Jan, Muzyka świerszczy, Warszawa 1953, 60 s., 12 zł

208. BARANOWICZ Jan, Na chłopski rozum, Warszawa 1954, 79 s., 18 zł

209. BARANOWSKI Antoni, Barok oniksztyński, Olsztyn 1987, 49 s., 12 zł

210. BARANOWSKI B(ohdan), BORTNOWSKI W(ładysław), Dzieje wojskowości polskiej do roku 1831 (Wypisy źródłowe), Warszawa 1949, 291 s., 40 zł

211. BARANOWSKI B(ohdan), LEWANDOWSKI W., Upadek kultury w Polsce w dobie reakcji katolickiej XVII-XVIII w. Wypisy źródłowe, Warszawa 1956, 225 s., 20 zł

212. BARANOWSKI Bohdan, Polskie zainteresowania z XVIII i XIX wieku kulturą Gruzji, Wrocław 1982, 78 s., 24 zł

213. BARANOWSKI Bohdan, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, 325 s., 25 zł

214. BARANOWSKI Bohdan, Z dziejów antyfeudalnych ruchów chłopskich na Podlasiu. Walka chłopów suraskich z feudalnym uciskiem w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1953, 157 s., 24 zł

215. BARANOWSKI Bohdan, BARANOWSKI Krzysztof, Historia Azerbejdżanu, Wrocław 1987, 263 s., 25 zł

216. BARANOWSKI Bohdan, BARANOWSKI Krzysztof, Historia Gruzji, Wrocław 1987, 253 s., 24 zł

217. BARANOWSKI Grzegorz, Elbląg i okolice, Gdańsk 1982, 39 s., 15 zł

218. BARANOWSKI Henryk, Uniwersytet Wileński 1579-1939. Bibliografia za lata 1945-1982, Wrocław 1983, 133 s., 24 zł

219. BARANOWSKI Henryk, CZARCIŃSKI Ireneusz, Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji, Toruń 1990, 152 s., 50 zł

220. BARANOWSKI Jerzy, KUCHARSKI Jan Edward, Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, Warszawa 1977, 161, [2] s., 32 zł

221. BARAŃSKA Anna, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego, Lublin 2008, 910, [6] s., 60 zł

222. BARAŃSKI Jan, Lata młodości i walki, Londyn br., 126 s., 24 zł

223. BARAŃSKI Leszek M., Wiersze magnetofonowe, Olsztyn 2004, 80 s., 15 zł

224. BARAŃSKI Marek, Poezja w miejscach publicznych, Olsztyn 2008, 47 s., 15 zł

225. BARAŃSKI Marek L., Wiersze magnetofonowe, Olsztyn 2004, 80 s., 10 zł

226. BARBER Malcolm, Katarzy, Warszawa 2004, 248 s., 150 zł

227. BARCZEWO, Bydgoszcz 199?, 14 s., 10 zł

228. BARCZEWSKI Walenty ks., Geografia polskiej Warmii, Olsztyn 2008, 143 s., 60 zł

229. BARCZEWSKI Walenty ks., Kiermasy na Warmii, Olsztyn 2020, 142, [1] s., 39 zł

230. BARCZEWSKI Walenty ks., Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego, Olsztyn 2015, 155 s., 35 zł

231. BARDACH , Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w szesćdziesięciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996, 366 s., 40 zł

232. BARDACH Juliusz, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, 442 s., 35 zł

233. BARDACH Juliusz, GIEYSZTOR Aleksander, Historia Polski do r. 1466, Warszawa 1960, 375 s., 16 zł

234. BARDACH Juliusz, LEŚNODORSKI Bogusław, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1979, 654 s., 27 zł

235. BARKALI Shaul, HEBREW for everybody. Handbook of Herbrew also for Self-instruction. 30 lessons with explanations, exercices, summary and index, Jerusalem br., 128 s., 30 zł

236. BARSZCZEWSKA Alina, Emigracja gospodarcza z okręgu łódzkiego w latach 1830-1840, Łódź 1960, 165-188 s., 25 zł

237. BARSZCZEWSKA Alina, Przemysł włókienniczy w Łodzi w latach stagnacji przemysłowej 1830-1834, Łódź 1958, 143-165 s., 20 zł

238. BARSZCZEWSKA Alina, Z badań nad dziejami powstania listopadowego na terenie Łodzi i okręgu łódzkiego, Łódź 1958, 25-45 s., 25 zł

239. BARTA Janusz, CZAJKOWSKA-DĄBROWSKA Monika, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stan prawny na 31 marca 1995 r., Warszawa 1995, 522 s., 27 zł

240. BARTCZAKOWA Aldona, Collegium Nobilium, Warszawa 1971, 85 s., 12 zł

241. BARTECKI Jan, WIECZOREK Tadeusz, Bibliografia oświaty rolniczej w Polsce 1944-1963., Warszawa 1965, 444 s., 36 zł

242. BARTECZKO Ewa, JARZYŃSKA Joanna, Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981, Warszawa 1985, 328 s., 36 zł

243. BARTEL Kazimierz, Perspektywa malarska. Tom I-II, Warszawa 1960, 1958, 343, 589 s., 40 zł

244. BARTLETT Jamie, Królowa kryptowaluty. Historia miliardowego cyberprzekrętu, Wołowiec 2023, 328 s., 30 zł

245. BARTNICKI Andrzej, Pierwszy front II wojny światowej. Konflikt włosko-egipski 1935-1936, Warszawa 1971, 476 s., 38 zł

246. BARTNICKI Marek, Wyspowiadać świat, Łódź 1984, 76 s., 15 zł

247. BARTNIK Czesław Stanisław, Nauka społeczno-polityczna Kościoła, Lublin 2008, 270 s., 24 zł

248. BARTNIK Paweł, KOZŁOWSKI Kazimierz, Pomorze Zachodnie w Tysiącleciu, Szczecin 2000, 634, [4] s., 45 zł

249. BARTOSIAK Jacek, Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie wschód zderza się za zachodem, Kraków 2023, 507, [2] s., 35 zł

250. BARTOSIEWICZ Barbara Maria, Erotyki bez winy, wstydu i żalu, Warszawa 1989, 58 s., 15 zł

251. BARTOSZ Julian, Rola Niemieckiej Partii Centrowej w latatch 1930-1933, Warszawa 1970, 266 s., 24 zł

252. BARTOSZEWICZ , W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia poświęcone pamięci prof. Alberta Bartoszewicza w piątą rocznicę jego śmierci, Warszawa 2006, 220 s., 27 zł

253. BARTOSZEWICZ Włodzimierz, Piórkiem o Warszawie, Warszawa 1987, 87 s., 10 zł

254. BARTOSZEWSKI Walenty, Parthenomelica albo pienia nabożne o Pannie Najświętszej, której poważny senat miasta wileńskiego... na roraciech przystojnie co rok odprawuje, Warszawa 1988, 65, [7] s., 24 zł

255. BARTOSZEWSKI Władysław, 1859 dni Warszawy, Kraków 2008, 1031 s., 60 zł

256. BARTOSZEWSKI Władysław, Powstanie warszawskie, Warszawa 2009, 781 s., 45 zł

257. BARTOŚ Magdalena, Ziemia Morąska. Der ehemalige Kreis Mohrungen, Olsztyn po 1990, 87 s., 25 zł

258. BARTOŚ Magdalena, WRÓBLEWSKA Kamila, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, 51, [61] s., 25 zł

259. BARTOŚ Magdalena, WRÓBLEWSKA Kamila, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, 116 s., 20 zł

260. BARYCZ Henryk, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich, Kraków 1984, 240 s., 18 zł

261. BARYCZ Henryk, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w. XVI-XVIII, Wrocław 1981, 308 s., 40 zł

262. BARYLANKA Jola, Usprawiedliwienie, Rzeszów 1985, 68 s., 15 zł

263. BARYŁA Mariusz, Koniec wieku, Łódź 1993, 40 s., 15 zł

264. BASCAPE Giacomo, Zbiory pieczęci. Zagadnienie metod porządkowania, klasyfikacji i katalogowania, Warszawa 1960, 50 s., 30 zł

265. BASHAM Arthur L., Indie od początku dziejów do podboju muzułmańskiego, Warszawa 1964, 618 s., 25 zł

266. BASZKIEWICZ , Historia Idee Polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995, 481 s., 39 zł

267. BASZKIEWICZ Jan, Ludwik XVI, Wrocław 1985, 298 s., 12 zł

268. BASZKIEWICZ Jan, Maksymilian Robespierre, Wrocław 1989, 324 s., 15 zł

269. BASZKIEWICZ Jan, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa 1993, 430 s., 40 zł

270. BASZKIEWICZ Jan, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego (na przełomie XIII i XIV w.), Warszawa 1954, 485, [3] s., 40 zł

271. BASZKIEWICZ Jan, Wolność Równość Własność. Rewolucje burżuazyjne, Warszawa 1981, 282, [4] s., 24 zł

272. BASZKOWSKI Andrzej, Czekając na Ikara. Wybór wierszy, Bydgoszcz 1987, 158 s., 15 zł

273. BATOWSKI Henryk, Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie, Poznań 1985, 548 s., 36 zł

274. BATTAGLIA Otto Forst de, Jan Sobieski król Polski, Warszawa 1983, 402 s., 30 zł

275. BATURA Anatol, ZDRODOWSKI Zbigniew, Augustów i okolice. Informator turystyczny, Kraków 1973, 59, [5], [32] s., 10 zł

276. BAUDELAIRE Charles, Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne, Warszawa 1971, 310 s., 36 zł

277. BAUER Krzysztof, Blaski i cienie Insurekcji Kościuszkowskiej, Warszawa 1982, 185 s., 20 zł

278. BAUER Krzysztof, Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981, 415 s., 36 zł

279. BAUMAN Zygmunt, Kariera. Cztery szkice socjologiczne, Warszawa 1960, 108 s., 30 zł

280. BAUMAN Zygmunt, Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii, Warszawa 1964, 607 s., 30 zł

281. BAUMGARDTEN Aleksander, Chłopcy z jednej rodziny. Sztuka w 1 akcie o współzawodnictwie pracy , Warszawa 1953, 57 s., 12 zł

282. BAZYLOW Ludwik, Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1973, 505 s., 39 zł

283. BAŁABAN Majer, Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868. Tom I 1304-1655, Kraków-Budapeszt 2013, XIII, XXXII, 568 s., 40 zł

284. BAŁANDIN M.W., Introligatorstwo przemysłowe, Warszawa 1956, 320 s., 80 zł

285. BAŁDOWSKI Jan, Informator przewodnicki, Olsztyn 1987, 18 s., 10 zł

286. BAŁDOWSKI Jan, Kanał Elbląsko-Ostródzki, Olsztyn 1980, 18 s., 10 zł

287. BAŁDOWSKI Jan, Kanał Elbląsko-Ostródzki, Olsztyn br., 1 s., 10 zł

288. BAŁDOWSKI Jan, Szlaki turystyczne Warmii i Mazur. Olsztyn - Ostróda - Lubawa - Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik, Olsztyn 1971, 10 s., 10 zł

289. BAŁDOWSKI Jan, Województwo olsztyńskie. Vademecum turystyczne, Warszawa 1980, 108, nlb. 8 s., 10 zł

290. BAŁDOWSKI Jan, LUDWICKI Kazimierz, Szlakiem Kopernika. Przewodnik, Warszawa 1973, 139 s., 10 zł

291. BAŁUK-ULEWICZOWA Teresa, Wyzwolić się z błędnego koła. Institut fur Deutsche Ostarbeit w świetle dokumentów Armii Krajowej i materiałów zachowanych w Polsce, Kraków 2004, 303 s., 24 zł

292. BEBA Bożena, Obyczajowość w rodzinie wśród mieszkańców Olsztyna, Olsztyn 1994, 121 s., 32 zł

293. BEBA Bożena, Tradycja drobnomieszczańska w społeczności małomiasteczkowej Lidzbarka Welskiego, Olsztyn 1982, 265 s., 64 zł

294. BEBA Bożena, Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2008, 155 s., 30 zł

295. BECHCZYC-RUDNICKA Maria, Lubelski Teatr Dramatyczny 1944-1979. Materiały pamiątkowe. Wybór, opracowanie i wstęp..., Lublin 1979, 112 s., 14 zł

296. BEDNARSKI Piotr, Czarcie nasienie, Poznań 1978, 118 s., 24 zł

297. BEDNARSKI Piotr, Lancelot, Poznań 1986, 177 s., 20 zł

298. BEDNARSKI Piotr, Morze u wezgłowia, Poznań 1981, 119 s., 20 zł

299. BEDNARSKI Piotr, Pieśni żeglarzy, Gdańsk 1978, 60 s., 20 zł

300. BEDNARSKI Zenobiusz, Chciałbym Ci o tym opowiedzieć. Wspomnienia Zenobiusza Bednarskiego, Gdańsk-Warszawa-Olsztyn 2016, 254, [1] s., 35 zł

301. BEDNARSKI Zenobiusz M., Bibliografia prac lekarzy Warmii i Mazur za lata 1975-1992 (oraz) Bibliografia prac lekarzy Warmii i Mazur za lata 1993-2000, Olsztyn 2003, 72, 78 s., 50 zł

302. BEDNARSKI Zenobiusz M., Lekarze Warmii i Mazur 1945-1995. Słownik biograficzny (oraz) Lekarze Warmii i Mazur 1945-1999. Słownik biograficzny, Olsztyn 1997, 2000, 228, 148 s., 50 zł

303. BEDNARSKI Zenobiusz Michał, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889, Olsztyn 2002, 175 s., 27 zł

304. BEDNARSKI Zenobiusz Michał, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpacko-Jurjewskiego w latach 1889-1918 i Estońskiego Uniwersytetu Narodowego w latach 1919-1940, Olsztyn 2005, 236 s., 35 zł

305. BEDNARSKI Zenobiusz Michał, BEDNARSKA-ŻYTKO Iwona, Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952, Olsztyn 2010, 143 s., 27 zł

306. BEDNORZ Jan, BOGUCKI Zdzisław, Poradnik ochrony ptaków, Warszawa 1992, 41, [1] s., 15 zł

307. BĘDZIEMY wzorem innym, sobie samym chlubą - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów, Olsztyn 2020, 169 s., 30 zł

308. BEEVOR Antoni, Stalingrad, Kraków 2008, 518 s., 42 zł

309. BEITRAEGE zur Geschichte der Stadt Breslau. Heft 6, Breslau 1938, 100 s., 30 zł

310. BeJot (Bołdak-Janowska) Tamara, Ceremonia węglowa, Olsztyn 2011, 52 s., 15 zł

311. BELA Zbigniew, Jeden obrót słońca, Kraków 1984, 111 s., 12 zł

312. BELLOC Hilaire, Lichwa, Poznań-Warszawa 1999, 32 s., 15 zł

313. BELLONA. Miesięcznik wojskowy wydawany przez Sztab Naczelnego Wodza. Rok XXVI Zeszyt 6 Czerwiec 1944 Londyn, Londyn 1944, 80 s., 40 zł

314. BELLONCI Maria, Lukrecja Borgia, jej życie i czasy, Warszawa 1989, 792, [3] s., 15 zł

315. BENDER , Na przełomie stuleci. Naród - kościół - Państwo w XIX i XX wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Benderowi, Lublin 1997, 832, [18] s., 50 zł

316. BENDER , Wojna o media. Kulisy Krajowej Rady RTV. Z Ryszardem Benderem rozmawia Maciej Łętowski, Warszawa 1994, 135 s., 24 zł

317. BENDER Ryszard, Chrześcijanie w polskich ruchach demokratycznych XIX stulecia, Warszawa 1975, 361 s., 20 zł

318. BENDER Ryszard, Powstanie czy samorząd? Rady miejskie i powiatowe w Lubelskiem 1861-1863, Lublin 1998, 181 s., 27 zł

319. BENDER Ryszard, Powstaniec-zakonnik. O. Rafał Kalinowski, Warszawa 1977, 247 s., 15 zł

320. BENDER Ryszard, Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918, Lublin 1978, 175, [12] s., 32 zł

321. BENDINER Elmer, Czas aniołów. Tragikomiczna historia narodów, Warszawa 1981, 568 s., 15 zł

322. BENDOWSKA Magdalena, DOKTÓR Jan, Świat ukryty w księgach. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 2011, 140 s., 25 zł

323. BENDZA Marian, Tendencje unijne względem cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686, Warszawa 1987, 242 s., 32 zł

324. BENKA Urszula, Nic, Kraków 1984, 69 s., 12 zł

325. BENYSKIEWICZ Joachim, BORAS Zygmunt, Dzieje Gorzowa. Tom I, Gorzów Wielkopolski 1990, 213, [29] s., 40 zł

326. BENZ Wolfgang, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006, 232 s., 25 zł

327. BERENT Wacław, Próchno. Powieść współczesna, Warszawa 1907, 323 s., 24 zł

328. BEREZIAK Magdalena, Projekcja z rozziewanym preludium, Łódź 2001, 48 s., 20 zł

329. BEREZOWSKA Maja, Piórkiem przez stulecia, Kraków 1985, 103 s., 25 zł

330. BEREŚ Stanisław, Wybór niezobowiązujący, Kraków 1971, 1983 s., 12 zł

331. BERGER Eric, Odlot. Elon Musk i szalone początki SpaceX, Warszawa 2021, 330, [3] s., 25 zł

332. BERGER Manfred E., Jaruzelski, Kraków 1991, 317 + ilustr. poza tekstem s., 10 zł

333. BERGHAUZEN Janusz, Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850, Warszawa 1974, 335 s., 48 zł

334. BERLIN 1953, Warszawa 1988, 48 s., 12 zł

335. BERMAN , Rozmowy Torańskiej. ONI. Jakub Berman, Warszawa 2012, 187, [5] s., 25 zł

336. BERNAT Anna, Niepokoje starej nocy, Warszawa 1984, 93 s., 16 zł

337. BERNHARD Jerzy, GRABOWSKI Zbigniew, Sieć osadniczo-rolna województwa olsztyńskiego w planie perspektywicznym, Olsztyn 1963, 64 s., 30 zł

338. BERNHARD Maria Ludwika, Zabytki archeologiczne Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. katalog. Praca zbiorowa pod red..., Warszawa-Kraków 1976, 280 s., 36 zł

339. BERNSTEIN Peter L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Warszawa 1997, 322 s., 60 zł

340. BERNSTEIN Peter L., Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Warszawa 2011, 492 s., 40 zł

341. BERRY-DEE Christopher, Rozmowy z psychopatami, Warszawa 2020, 285 s., 20 zł

342. BERRY-DEE Christopher, Rozmowy z seryjnymi mordercami, Warszawa 2020, 349 s., 20 zł

343. BERTRAM Adolf kardynał, W służbie ideałów Akcji Katolickiej, Poznań 1938, 585 s., 25 zł

344. BERTUCCIOLI Giuliano, La Cina nelle lastre di Leone Nani (1904-1914), San Zeno Naviglio 1999, 151 s., 75 zł

345. BESALA Jerzy, Najsłynniejsze miłości królów polskich, Warszawa 2009, 370 s., 24 zł

346. BESANCON Alain, Anatomia widma. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu, Warszawa 1984, 55 s., 15 zł

347. BESANCON Alain, SETON-WATSON Hugh, Biblioteka konserwatysty. Wydane w jednym druku: Besancon, Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR, Seton-Watson, Rosyjski nacjonalizm w ujęciu historycznym, Lublin 1988, 20 s., 15 zł

348. BESKID Śląski, Żywiecki i Mały. Informator dla uczestników Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego, Katowice 1967, 99 s., 10 zł

349. BETAŃSKI Zygmunt, Obraz XX wieku we wspomnieniach, Warszawa 2003, 404 s., 20 zł

350. BETHELL Nicholas, Zwycięska wojna Hitlera. Wrzesień 1939, Warszawa 1997, 339 s., 22 zł

351. BĘTKOWSKI Rafał, Allenstein wie man es nicht kennt, Olsztyn 2006, 214, [1] s., 125 zł

352. BETTELHEIM Bruno, Freud i dusza ludzka, Warszawa 1991, 124 s., 20 zł

353. BETTO Maria Danuta, Dlaczego na miłość nie biją dzwony, Łódź 1984, 107 s., 15 zł

354. BEZWIŃSKI Adam, Iwan Kiriejewski - krytyk i myśliciel (Korzenie rosyjskiego nacjonalizmu), Toruń 1993, 151 s., 30 zł

355. BEŁCIKOWSKI Adam, Ks. Stanisława Grochowskiego żywot i pisma, Warszawa 1903, 251 s., 50 zł

356. BEŁKOT Jan, Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy, Łódź 1980, 302 s., 12 zł

357. BEŁZA Igor, Z dziejów polsko-rosyjskich kontaktów muzycznych, Kraków 1963, 231, [1] s., 20 zł

358. BEŚKA Krzysztof, Ballady kamienne. Rzecz o rzeźbach olsztyńskich, Olsztyn 1995, 59 s., 20 zł

359. BEŚKA Krzysztof, Jeziorak, Iława 2000, 48 s., 15 zł

360. BHAGAWADGITA czyli Pieśń Pana, Wrocław 1988, 191 s., 15 zł

361. BIALIK Chaim Nachman, Pieśni, Kraków-Budapeszt 2012, 699, [6] s., 60 zł

362. BIAŁAS Tadeusz, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983, 294 s., 25 zł

363. BIAŁKOWSKI Grzegorz, Koronacja, Warszawa 1988, 43 s., 15 zł

364. BIAŁKOWSKI Wiesław, Olsztyn, Olsztyn 1975, 44 s., 15 zł

365. BIAŁKOWSKI Wiesław, Olsztyn zaprasza, Olsztyn 1986, 48 s., 12 zł

366. BIAŁOBRZESKA Renata, KISIEL Roman, Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski, Olsztyn 2003, 104 s., 20 zł

367. BIAŁOBRZESKI Henryk, Społeczeństwo Łomży, Białystok 1978, 139 s., 24 zł

368. BIAŁOKOZOWICZ Bazyli, Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj, Białystok 1995, 321 s., 16 zł

369. BIAŁOKOZOWICZ Bazyli, Między wschodem a zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej, Białystok 1998, 180 s., 40 zł

370. BIAŁOKOZOWICZ Bazyli, Mikołaj Janczuk 1859-1921. Podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich, Olsztyn 1996, 250 s., 60 zł

371. BIAŁOKOZOWICZ Bazyli, Z polskiej karty Lwa Tołstoja. Nowe i zapomniane o Tołstoju i jego percepcji w Polsce, Olsztyn 2003, 247, [1] s., 30 zł

372. BIAŁOSTOCKI Jan, Symbole i obrazy. Tom I-II, Warszawa 1982, 506; 18, 320 ilustr. poza tekstem s., 80 zł

373. BIAŁOSTOCKI Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery.Tom I-II, Warszawa 1969, 428, 401 s., 50 zł

374. BIAŁOSTOCKI Numizmatyk. Nr 4/1995, Białystok 1995, 40 s., 15 zł

375. BIAŁOUS Ewa, Niebo Piekło, Warszawa 1976, 78 s., 15 zł

376. BIAŁUŃSKI , Grzegorz Białuński. We wspomnieniach, Olsztyn-Giżycko 2019, 143 s., 50 zł

377. BIAŁUŃSKI Grzegorz, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek), Olsztyn 2012, 262 s., 35 zł

378. BIBLIOGRAFIA Polska 1901-1939. Pod redakcją Janiny Wilgat. Tom 1 A - Bars, Wrocław 1986, 549 s., 10 zł

379. BIBLIOGRAFIA polskiej archeologii pradziejowej i średniowiecznej za lata 1975-1977. Oprac. Ewa Springer, Wrocław 1987, 328 s., 40 zł

380. BIBLIOGRAFIA prac historyków polskich w językach obcych za lata 1945-1968, Wrocław 1971, 91 s., 36 zł

381. BIBLIOGRAFIA słowianoznawstwa polskiego 1909-1918, Wrocław 1989, 147, [1] s., 36 zł

382. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1971-1973, Olsztyn 1976, 315 s., 20 zł

383. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1992-1993, Olsztyn 1999, 294 s., 20 zł

384. BIBLIOGRAFIA Warszawy. Druki zwarte, Wrocław 1958, 699 s., 75 zł

385. BIBLIOGRAFIA Warszawy. Wydawnictwa ciągłe 1919-1928, Wrocław 1977, 2012 s., 60 zł

386. BIBLIOGRAFIA Warszawy. Wydawnictwa ciągłe 1929-1939. Wojna i okupacja 1939-1944., Wrocław 1984, 2430 s., 60 zł

387. BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa SSK "Pojezierze" 1957-1972, Olsztyn 1972, 132 s., 20 zł

388. BIBLIOGRAPHIE der Woerterbucher. Bibliography of Dictionares. Bibliografia słowników. 1945-1961, Warszawa 1964, 248 s., 48 zł

389. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 1., Warszawa 1990, 272 s., 12 zł

390. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 3., Warszawa 1990, 259 s., 12 zł

391. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 4., Warszawa 1990, 232 s., 12 zł

392. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 5., Warszawa 1990, 238 s., 20 zł

393. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 6., Warszawa 1990, 291 s., 15 zł

394. BIBLIOTEKA Narodowa w latach 1945-1956, Warszawa 1958, 240 s., 18 zł

395. BIBLIOTEKA Narodowa. Katalog Biblioteki Narodowej w sześćdziesięciolecie serii 1919-1979, Wrocław 1979, XIX, [1], 133, [1] s., 25 zł

396. BIBLIOTEKI olsztyńskie. Informator, Olsztyn 1960, 27 s., 6 zł

397. BICKER-RIEPE Hinricus, Sechzehn Holzschnitte aus "Middwak Klock 8" und To'n ersten tweeden", Wilhelmshaven 1972, 16 kart. s., 40 zł

398. BIDDISCOMBE Perry, Werwolf. Brunatni pogromcy Hitlera, Warszawa 2013, 528 s., 36 zł

399. BIEDA Franciszek, Zarys dziejów paleontologii w Krakowie, Wrocław 1976, 128 s., 30 zł

400. BIEGAŃSKI Wiktor, Remanent życia starego aktora, Warszawa 1969, 327 s., 20 zł

401. BIEGAŃSKI Witold, Bolonia 1945, Warszawa 1986, 150 s., 10 zł

402. BIELAS Leon, Szukanie brodu, Katowice 1977, 227 s., 18 zł

403. BIELAWSKI Józef, Islam, Warszawa 1980, 295 s., 12 zł

404. BIELAWSKI Tomasz, Myśliwiec, Olsztyn 1980, 107 s., 25 zł

405. BIELECKI Robert, Bastylia 1789, Warszawa 1991, 141, 1 s., 35 zł

406. BIELECKI Robert, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1837. Materiały z archiwów francuskich, Warszawa-Łódź 1986, 368 s., 45 zł

407. BIELECKI Zygmunt, Polskie szable pamiątkowe, Warszawa 1980, 48 s., 12 zł

408. BIELICKI Marian, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1966, 336 s., 25 zł

409. BIELIKOWICZ Stanisław, Fanaberii ciotki Onufrowej. Gawędy Wincuka Dyrwana, Olsztyn 1987, 199 s., 20 zł

410. BIELIKOWICZ Stanisław, Wincuk gada, Olsztyn 1977, 216 s., 20 zł

411. BIELINOWICZ Adam ks., Katechizacja w Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej w latach 1945-2005, Olsztyn 2010, 256 s., 40 zł

412. BIELSCHOWSKY Albert, Goethe. Sein Leben und seine Werke. In zwei Banden, Munchen 1911, 1906, 522, 738 s., 48 zł

413. BIENIARZÓWNA Janina, 500 zagadek historycznych, Warszawa 1974, 159 s., 12 zł

414. BIENIARZÓWNA Janina, MAŁECKI Jan M., Dzieje Krakowa. Tom 2. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984, 667 s., 24 zł

415. BIENIEK Maria, Obudowa dydaktyczna polskich podręczników historii 1795-914, Olsztyn 2001, 333 s., 40 zł

416. BIEŃKOWSKA Barbara, Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku, Wrocław 1971, 293 s., 48 zł

417. BIEŃKOWSKA Danuta, Jedno małe kłamstwo, Łódź 1966, 160 s., 20 zł

418. BIEŃKOWSKA Danuta, Manowce uczuć, Katowice 1991, 174 s., 20 zł

419. BIEŃKOWSKA Danuta, Upragniony telefon. Wybór opowiadań, Łódź 1980, 207 s., 20 zł

420. BIEŃKOWSKA Danuta, Wielka gra, Warszawa 1966, 183 s., 20 zł

421. BIEŃKOWSKA Danuta, Żywot szczęśliwy Sebastiana Klonowica, Lublin 1965, 260 s., 20 zł

422. BIEŃKOWSKI Wiesław, Kazimierz Kelles-Krauz. Życie i dzieło, Wrocław 1969, 314, [2] s., 39 zł

423. BIEŃKOWSKI Wiesław, PRZYBOSIOWA Aleksandra, Bibliografia historii polskiej za lata 1938-1939, Wrocław 1981, 405 s., 36 zł

424. BIEŃKOWSKI Władysław, Powstanie warszawskie.1 Geneza i tło, Warszawa 1945, 36 s., 16 zł

425. BIERDIAJEW Mikołaj, Rosyjska idea, Warszawa 1987, 175 s., 20 zł

426. BIERNACKA Alina, Słuchanie muzyki, Warszawa 1987, 72 s., 15 zł

427. BIERNACKA Barbara, Wyznania ironiczne, Warszawa 1967, 102 s., 20 zł

428. BIERNACKI M(ieczysław) M., Zasady muzyki przyjęte i zalecone przez Konserwatorjum Państwowe i Wyższą Szkołę Muzyczną im. Fr. Chopina W. T. M., Warszawa-Kraków -Lublin-Łódź po 1919, 187 s., 25 zł

429. BIERNAT Czesław, Recesy gdańskich ordynków 1545-1814, Gdańsk 1958, 119 s., 40 zł

430. BIGAY-MIANOWSKA Aleksandra, Społeczeństwo polskie w twórczości Elizy Orzeszkowej, Kraków 194(?), 191 s., 32 zł

431. BIHLMEYER Karl ks., TUCHLE Hermann ks., Historia Kościoła Tom I Starożytność chrześcijańska, Warszawa 1971, 447 s., 30 zł

432. BIKONT Piotr, Album des gouts polonais, Warszawa 2011, 222 s., 50 zł

433. BIKONT Piotr, Die Palette der polnischen Geschmacke, Warszawa 2010, 223 s., 50 zł

434. BILIK Andrzej, Charles de Gaulle czyli mit współczesny, Warszawa 1990, 157 s., 16 zł

435. BILIŃSKI Bronisław, La "Mazurka di Dabrowski", inno nazionale polacco: Nata a Reggio Emilia nel 1797, Wrocław 1988, 169 s., 15 zł

436. BILIŃSKI Wacław, Lato po wojnie, Łódź 1977, 204 s., 24 zł

437. BILIŃSKI Wacław, Wyjaśnienie, Warszawa 1984, 208 s., 15 zł

438. BILIŃSKI Wacław, Wypadek, Warszawa 1976, 208 s., 15 zł

439. BIOLIK Maria, Metodologia badań onomastycznych , Olsztyn 2003, 656 s., 48 zł

440. BISKUP Marian, Działalność publiczna Mikołaja Kopernika, Toruń 1971, 93 s., 9 zł

441. BISKUP Marian, Dzieje Inowrocławia pod red... Tom 2 (od 1919 r. do końca lat siedemdziesiątych), Warszawa 1982, 574 s., 40 zł

442. BISKUP Marian, Nowe materiały do działalności publicznej Mikołaja Kopernika z lat 1512-1537, Warszawa 1971, 96 s., 36 zł

443. BISKUP Marian, GÓRSKI Karol, Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987, 374 s., 24 zł

444. BISKUP Marian, WRZESIŃSKI Wojciech, Królewiec a Polska, Olsztyn 1993, 195 s., 40 zł

445. BISKUPSKI Stanisław, ORP "Orzeł" zaginął, Warszawa 1966, 191 s., 10 zł

446. BITTNER Ireneusz, Brodziński - historiozof, Wrocław 1981, 163, [1] s., 25 zł

447. BITWA pod Koronowem 10 X 1410. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bydgoszczy w 550 rocznicę bitwy, Bydgoszcz 1961, 91, 5 ryc. s., 50 zł

448. BITWA pod Ostrołęką w relacjach współczesnych, Ostrołęka 1999, 131 s., 35 zł

449. BITWA warszawska 1920, Hove, Sussex br., 14, [1] s., 25 zł

450. BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej R. XXVI Nr 1/2, Warszawa-Kraków 1976, 167 s., 18 zł

451. BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej R. XXVII Nr 1/2, Warszawa-Kraków 1977, 188 s., 15 zł

452. BIULETYN Informacyjny nr 13, Berlin Zach. 1982, 64 s., 10 zł

453. BIULETYN Informacyjny Olsztyńskiego Komitetu Organizacyjnego Kopernik 505 - Olsztyn 78, Olsztyn 1978, 36 s., 12 zł

454. BIULETYN Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego Tom XVII Zaszyt 4, Radom 1980, 75 s., 20 zł

455. BIULETYN Naukowy ART 1(6)90, Olsztyn 1990, 239 s., 20 zł

456. BIULETYN Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 50, Warszawa 1964, 127 s., 30 zł

457. BIULETYN Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 1/2 129/130, Warszawa 1984, 213 s., 24 zł

458. BIULETYN Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 1/141, Warszawa 1987, 158 s., 24 zł

459. BLECKING Diethelm, KOKENBRINK Rainer F., Kultur und Gewalt. Vom Ruhrgebiet nach Galizien. Ein interkulturelles Schulprojekt, Dortmund 2000, 236 s., 20 zł

460. BLEIBER Helmut, KOSIM Jan, Dokumente zur Geschichte der deutsch-polnischen Freundschaft 1830-1832, Berlin 1982, 514 + ilustr. s., 40 zł

461. BLIZIŃSKI Józef, Komedie, Kraków 1967, 1305 s., 24 zł

462. BLOCH Czesław, Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1974, 672 s., 45 zł

463. BLOCH Marc, Pochwała historii, Warszawa 1960, 235 s., 20 zł

464. BLOCH Marc, Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981, 746 s., 50 zł

465. BLUCHE Francois, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, Warszawa 1990, 327 s., 18 zł

466. BLUM Jean, Katarzy. od Graala do sekretu dobrej śmierci, Poznań 2006, 350, [1] s., 40 zł

467. BLUMÓWNA Helena, Motyw rodzajowy w polskim rysunku XIX w., Warszawa 1957, 85 + 72 ilustr. s., 25 zł

468. BLUNT Wilfrid, Feliks Mendelssohn, Warszawa 1979, 289 s., 10 zł

469. BOBIATYŃSKI Ignacy, Nauka łowiectwa w dwóch tomach, Warszawa 1989, 245, [1], 360, [1] s., 150 zł

470. BOBIŃSKA Helena, Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina, Warszawa 1953, 149, [1] s., 30 zł

471. BOBKOWSKA Wanda dr, Nowe prądy w polskiem szkolnictwie ludowem w początku XIX w., Kraków 1928, 318 s., 50 zł

472. BOBROWSKA-NOWAK Wanda, Początki polskiej psychologii, Wrocław 1973, 207 s., 27 zł

473. BOBRZYŃSKI Michał, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974, 496 s., 20 zł

474. BOBRZYŃSKI Michał, Dzieje Polski w zarysie. Tom II, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź 1927, 332 s., 25 zł

475. BOCHEŃSKI Aleksander, Rzecz o psychice narodu polskiego, Warszawa 1986, 95 s., 10 zł

476. BOCHEŃSKI Jacek, Zgodnie z prawem. Opowiadania, Warszawa 1952, 232 s., 20 zł

477. BOCHIŃSKI Jacek, ZAWADZKI Jarosław, Polska. Nowy podział terytorialny. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1999, 400 s., 12 zł

478. BOCHNAK Adam, Kaplica Zygmuntowska, Warszawa 1953, 27, 2, 64 s., 15 zł

479. BOCHNAK Adam, Les Insignes de L`Universite Jagellone, Kraków 1962, 110 s., 18 zł

480. BOCHNAK Adam, Wit Stwosz w Polsce, Warszawa 1950, 70, nlb. s., 30 zł

481. BOCZEK Helena, BOCZEK Eugeniusz, Wojna i dziecko, Warszawa 1968, 210 s., 24 zł

482. BOCZKOWSKI Krzysztof, Dusza wyleciała z ciała, Kraków 1985, 120 s., 12 zł

483. BOCZKOWSKI Krzysztof, Homoseksualizm, Warszawa 1988, 213 s., 10 zł

484. BOCZKOWSKI Krzysztof, Szkielet Boga, Warszawa 1991, 64 s., 15 zł

485. BODA-KRĘŻEL Zbigniew, Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku. Koncepcje likwidacji problemu i ich realizacja, Opole 1978, 142 s., 30 zł

486. BODNIAK Stanisław, SKORUPSKA Zofia, Jan Kostka kasztelan gdański prezes Komisji Morskiej i rzecznik unii Prus z Koroną, Gdańsk 1979, 368 s., 45 zł

487. BOEHM Jan, Feliks Nowowiejski 1877-1946. Zarys biograficzny, Olsztyn 1977, 158 s., 25 zł

488. BOEHM Jan, Feliks Nowowiejski artysta i wychowawca, Olsztyn 1985, 211 s., 30 zł

489. BOEHM Jan, Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny, Olsztyn 1968, 130 s., 45 zł

490. BÓG. Szatan. Grzech. Studia socjologiczne Tom 1: Socjologia grzechu, Kraków 1990, 263 s., 32 zł

491. BOGACZEWICZ-BIEDA Wiesława, Życie mówi - wdzięczność śpiewa, Olsztyn 2000, 54 s., 15 zł

492. BOGDAN Danuta, Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696, Olsztyn 2017, 151 s., 42 zł

493. BOGLAR K(rystyna), BUTENKO B(ohdan), Gucio i Cezar na Wyspie Marchewkowej, Warszawa 1973, 16 s., 25 zł

494. BOGLAR K(rystyna), BUTENKO B(ohdan), Gucio i Cezar w niewoli u piratów, Warszawa 1972, 16 s., 25 zł

495. BOGLAR K(rystyna), BUTENKO B(ohdan), Nowa wyprawa Gucia i Cezara, Warszawa 1973, 12 s., 25 zł

496. BOGLAR Krystyna, BUTENKO Bohdan, Gucio i Cezar budują rakietę, Warszawa 1979, 48 s., 25 zł

497. BOGUCICE, Załęźe et nova villa Katowice. Rozwój w czasie i przestrzeni, Katowice 1993, 395 s., 40 zł

498. BOGUCKA Bogumiła, Nasz Biskupiec, Dąbrówno 2021, 432 s., 64 zł

499. BOGUCKA Maria, Hołd Pruski, Warszawa 1982, 203 s., 14 zł

500. BOGUCKA Maria, Życie codzienne w Gdańsku wiek XVI-XVII, Warszawa 1967, 231 s., 40 zł

501. BOGUCKA Teresa, Polak po komunizmie, Kraków 1997, 218 s., 15 zł

502. BOGUCKI Ryszard, The Drwęca and Pasłęka Region. Tourist Guide, Ostróda 2008, 103 s., 25 zł

503. BOGUSZEWSKA Helena, KORNACKI Jerzy, Pisma wybrane Tom I-II, Warszawa 1956, 703, 761 s., 20 zł

504. BOGUSŁAWSKI , Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814, Wrocław 1954, 384 s., 18 zł

505. BOGUSŁAWSKI L(ucjan), Korekta drukarska, Warszawa 1950, 111 s., 15 zł

506. BOGUSŁAWSKI Wojciech, Dramaturgia czyli nauka sztuki scenicznej dla Szkoły Teatralnej napisana przez Wojciecha Bogusławskiego Dyrektora Teatru Warszawskiego w Warszawie 1812. Cześć druga Mimika, Warszawa 1965, 19,5 cm s., 30 zł

507. BOGUSŁAWSKI Woyciech, Dzieje Teatru Narodowego na trzy części podzielone oraz wiadomość o życiu sławnych artystów przez..., Warszawa 1965, 358, [2], 21, {2] s., 20 zł

508. BOHDANOWICZ Stanisław, Ochotnik, Warszawa 2006, 263, [16] s., 24 zł

509. BOHONOS-ZAGORSKA Maria, ROZANOW Zofia, Inkunabuły w zbiorach polskich, Warszawa 1979, 47 s., 8 zł

510. BOHUN-DĄBROWSKI Antoni, Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętnik dowódcy. Świadectwa żołnierzy. Dokumenty, Warszawa 1989, 287, [8] s., 48 zł

511. BOJARSKA Anna, Pięć śmierci, Warszawa 1990, 199 s., 18 zł

512. BOJARSKA Maria, Król Lear nie żyje, Warszawa 1994, 339 s., 20 zł

513. BOJARSKA-WASZCZUK Małgorzata, Kamienie. Świadkowie i strażnicy. Drogowskazy na dawnych traktach, Olsztyn 2011, 127 s., 60 zł

514. BOJARSKA-WASZCZUK Małgorzata, WASZCZUK Tomasz, Szukając słońca piątej po południu. Fotografia, Olsztyn 2003, nlb. 32 s., 20 zł

515. BOJE polskie 1939-1945. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2009, 503 s., 80 zł

516. BOJKO Szymon, Z polskim rodowodem. Artyści polscy i amerykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczonych w latach 1900-1980, Toruń 2007, 388, cd s., 50 zł

517. BOLDAUN Tadeusz, Gryf godło Pomorza, Gdańsk 1971, 155 s., 20 zł

518. BOLEK Juliusz Erazm, Prywatne zagrożenie. Utwory z lat 1980-1985, Warszawa 1989, 74 s., 15 zł

519. BOLIŃSKA-WALENDZIK Iwona, Five o'clock in Olsztyn. Historia pewnego domu, Olsztyn 2019, 135 s., 30 zł

520. BOŃCZA TOMASZEWSKI Nikodem, Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2006, 395 s., 35 zł

521. BONK Hugo, FUNK Anton, Geschichte der Stadt Allenstein. T. 1-2. 1. Hugo Bonk, Hugo Ermländische Zeit (1353 bis 1772); 2. Anton Funk, Preussische Zeit (seit 1772) , Allenstein 1930, XIV, 230; IV, 292 s., 31 k. tabl. s., 150 zł

522. BÓR-KOMOROWSKI Tadeusz, Armia podziemna, Warszawa 2009, ilustr. s., 40 zł

523. BORATYŃSKI Stefan, Obrona suwerenności małych państw w praktyce stosunków międzynarodowych 1931-1945, Warszawa 1959, 377 s., 36 zł

524. BORBELY Alexander, Tajemnice snu, Warszawa 1990, 204 s., 15 zł

525. BORCHARDT , Karolina Borchardt, Londyn 1975, 112 s., 36 zł

526. BOREJSZA Jerzy W., Antyslawizm Adolfa Hitlera, Warszawa 1988, 151 s., 18 zł

527. BOREJSZA Jerzy W., Rzym a wspólnota faszystowska. O penetracji faszyzmu włoskiego w Europie środkowej, południowej i wschodniej, Warszawa 1981, 356 s., 24 zł

528. BORELLY , Plan reformy nauczania elementarnego. Odpowiedź na apel Stanisława Augusta Poniatowskiego skierowany w 1775 roku do wybitniejszych uczonych Europy, Warszawa 1973, 239 s., 16 zł

529. BORGENI Kaspar, Rocznik głogowski do roku 1493. Annales Glogovienses bis z. J. 1493, Głogów 2013, 187 s., 30 zł

530. BORIEW Jurij, Prywatne życie Stalina, Warszawa 1989, 183 s., 15 zł

531. BORKIEWICZ Adam, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1969, 573 s., 20 zł

532. BORKIEWICZ Adam, Powstanie warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej, Warszawa 1964, 612 s., 30 zł

533. BORKOWSKI Jan, O Wincentym Witosie. Relacje i wspomnienia. Zebrał i oprac..., Warszawa 1984, 590 s., 12 zł

534. BORKOWSKI Ryszard Longin, Zwyczajne wiersze. Pory/wy, Olsztyn 2006, 95 s., 22 zł

535. BORODZIEJ Włodzimerz, Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1944, Warszawa 1985, 247 s., 16 zł

536. BORODZIEJ Włodzimierz, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, Londyn 1990, 376 s., 40 zł

537. BOROWA Maria, Dominika znaczy niedziela, Warszawa 1988, 200 s., 18 zł

538. BOROWIAK Mariusz, Admirał. Biografia Józefa Unruga, Gdynia 2004, s., 36 zł

539. BOROWIAK Mariusz, Westerplatte w obronie prawdy, Warszawa 2012, 262 s., 30 zł

540. BOROWIK Irena, Dzień powszedni. Poemat, Katowice 1988, 32 s., 15 zł

541. BOROWIK Józef, Polskie Pomorze. Praca zbiorowa pod red... Tom I Ziemia i ludzie, Toruń 1929, 326 s., 75 zł

542. BOROWSKI , Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego, Warszawa 2001, 366 s., 24 zł

543. BOROWSKI Henryk, Cewki do odbiorników, Warszawa 1956, 194 s., 50 zł

544. BOROWY Wacław, Studia i rozprawy. Tom I, Wrocław 1952, 310 s., 16 zł

545. BORSUK Magdalena, Cień ćmy, Olsztyn 2008, 144 s., 15 zł

546. BORTNOWSKI Władysław, Kaliszanie w latach 1830-1831, Łódź 1983, 4-17 s., 25 zł

547. BORTNOWSKI Władysław, Polskie działania na morzu podczas wojny trzynastoletniej 1454-1466, Warszawa 1952, 48 s., 18 zł

548. BORTNOWSKI Władysław, Radziecka literatura historyczna lat 1918-1961 o powstaniu listopadowym, Łódź 1968, 3-23 s., 25 zł

549. BORTNOWSKI Władysław, Walka o cele powstania listopadowego (od 29 listopada 1830 r. do lutego 1831 r.), Wrocław 1962, 180 s., 45 zł

550. BORUCKI Kazimierz, Tablice pamiątkowe Bydgoszczy, Bydgoszcz 1963, 71 s., 15 zł

551. BORUSSIA nr 1/1992, Olsztyn 1992, 136 s., 25 zł

552. BORUSSIA nr 3/4 1992, Olsztyn 1992, 204 s., 30 zł

553. BORUSSIA nr 6 1993, Olsztyn 1993, 164 s., 24 zł

554. BORUSSIA nr 7 1993, Olsztyn 1993, 231 s., 24 zł

555. BORUSSIA nr 23 2001, Olsztyn 2001, 258 s., 10 zł

556. BORUSSIA nr 28 2002, Olsztyn 2002, 174 s., 10 zł

557. BORYS , Józef Borys, Olsztyn 1974, 16 s., 24 zł

558. BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK Miłosława, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, Kaszubski wanożnik po Gdańsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej miasta, Gdańsk 2018, 312 s., 39 zł

559. BORZYSZKOWSKI Józef, "Lud polski się nie da..." Ks. Bolesław Domański. Patron Polaków w Niemczech (1872-1939), Gdańsk 1989, 64, [44] s., 10 zł

560. BORZYSZKOWSKI Józef, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od poł. XIX w. po współczesność, Gdańsk 1982, 1982 s., 25 zł

561. BORZYSZKOWSKI Józef, Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. Materiały z seminarium Uniwersytet Gdański 26 października 1999 roku, Gdańsk 2001, 234 s., 45 zł

562. BORZYSZKOWSKI Józef, Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881), Gdańsk 2012, 343 s., 30 zł

563. BOSEK Zbigniew, Olsztyn z lotu ptaka, Olsztyn 2009, 187 s., 79 zł

564. BOSEK Zbigniew, Olsztyn z lotu ptaka 2, Olsztyn 2014, 207 s., 60 zł

565. BOSIACKI Adam, Utopia Władza Prawo. Doktryna i koncepcje prawne "bolszewickiej" Rosji 1917-1921, Warszawa 1999, 401 s., 25 zł

566. BOSOWSKI Marian, Limeryki, Warszawa 2015, 26 s., 40 zł

567. BOSS Eugenjusz, Sprawa robotnicza w Królestwie Polskim w okresie paskiewiczowskim 1831-1855, Warszawa 1931, 138 s., 40 zł

568. BOXER Charles R., Morskie imperium Holandii 1600-1800, Gdańsk 1980, 336 s., 30 zł

569. BOZIEWICZ Władysław, Polski kodeks honorowy. Część I. Zasady pokojowego postępowania honorowego. Część II. Pojedynek. Wydanie siódme, Gdańsk 1989, 130 s., 20 zł

570. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Bycie i lu!, Wrocław 2017, 116 s., 15 zł

571. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Hop! Hop! Hop! Traktat o samotności, Wrocław 2013, 87 s., 16 zł

572. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Rytmy polskie i niepolskie. Opowiadań naiwnych ciąg dalszy, Olsztyn 1998, 224 s., 20 zł

573. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Ta opowieść jest po prostu za szybka, któż ją wytrzyma, Wałbrzych 2002, 111 s., 16 zł

574. BOŁTUĆ Piotr, Nieprawda, że fiolet, Warszawa 1985, 74 s., 15 zł

575. BOŻE Narodzenie. Antologia poezji polskiej, Warszawa 1961, 505 s., 30 zł

576. BRABCOVA Liana, Pozdrav z Opavy. Gruss aus Troppau. Greeting from Opava, Opava 1994, 119 s., 36 zł

577. BRACHER Karl Dietrich, SCHULZ Gerhard, Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34 - I. Stufen der Machtergreifung; II. Die Anfänge des totalitären Maßnahmenstaates, Frankfurt am Main 1974, 655, 622 s., 50 zł

578. BRACKA Irena, Poezja Romantyczna, Elbląg 2002, 54 s., 15 zł

579. BRACKA-KONDRACKA Marzenna, Żydzi na dawnej pocztówce i litografii. Jews in Old Postcards and Lithographs, Elbląg URAN, 176 s., 150 zł

580. BRADLEY Omar N., Żołnierska epopeja, Warszawa 1988, 613 s., 15 zł

581. BRAKONIECKI Kazimierz, Chiazma, Sopot 2012, 73 s., 20 zł

582. BRAKONIECKI Kazimierz, Moralia, Olsztyn 2002, 104 s., 15 zł

583. BRAKONIECKI Kazimierz, Muza domowa. Wiersze z lat 80. i 90., Olsztyn 2000, 181 s., 24 zł

584. BRAKONIECKI Kazimierz, Polak, Niemiec i Pan Bóg. Olsztyńskie szkice osobiste, Olsztyn 2009, 148 s., 33 zł

585. BRAKONIECKI Kazimierz, Poświaty, Olsztyn 1996, 71 s., 15 zł

586. BRAKONIECKI Kazimierz, LIPSCHNER Winfried, Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka, Olsztyn 1999, 604 s., 40 zł

587. BRALCZYK Jerzy, Język na sprzedaż, Warszawa 1998, 198 s., 27 zł

588. BRALCZYK Jerzy, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007, 351 s., 30 zł

589. BRANDSTAETTER Roman, Ewangelia według Świętego Marka, Warszawa 1980, 104 s., 15 zł

590. BRANDSTAETTER Roman, Ewangelia według Świętego Mateusza, Warszawa 1986, 156 s., 15 zł

591. BRANDSTAETTER Roman, Ewangelia według Świętego Łukasza, Warszawa 1982, 172 s., 15 zł

592. BRANDSTAETTER Roman, Ja jestem Żyd z Wesela , Poznań 1981, 41, 16 s., 12 zł

593. BRANDSTAETTER Roman, Krąg biblijny, Warszawa 1977, 168 s., 10 zł

594. BRANDSTAETTER Roman, Pieśń o moim Chrystusie. Hymny Maryjne, Warszawa 1963, 232 s., 15 zł

595. BRANDSTAETTER Roman, Powrót syna marnotrawnego. Dramat w trzech aktach, Warszawa 1956, 200 s., 12 zł

596. BRANDWAJN Rachmiel, Cyrano de Bergerac wśród libertynów i pedantów, Warszawa 1960, 243 s., 40 zł

597. BRANDYS Kazimierz, Matka królów, Warszawa 1957, 202 s., 20 zł

598. BRANDYS Kazimierz, Samson, Warszawa 1948, 227 s., 20 zł

599. BRANDYS Marian, Koniec świata szwoleżerów. Tom I-V, Warszawa 1979, 374, 554, 351, 481, 360, 335 s., 100 zł

600. BRANYDS Marian, Wyprawa do Arteku. Notatki z podróży do ZSRR, Warszawa 1953, 155 s., 15 zł

601. BRATKIEWICZ Jarosław, Wielkoruski szowinizm w świetle teorii kontynuacji, Warszawa 1990, 132 s., 20 zł

602. BRATNY Roman, Przeciw krzywdzie. Jednoaktówka, Warszawa 1952, 44 s., 12 zł

603. BRAY Warwick, TRAMP David, The Penguin Dictionary od Archeology, Harmondsworth 1978, 269 s., 24 zł

604. BREHIER Emile, Problemy filozoficzne XX wieku, Warszawa 1958, 100 s., 21 zł

605. BRENTANO Franz, O źródle poznania moralnego, Warszawa 1989, 204 s., 20 zł

606. BREZA Tadeusz, Niebo i ziemia Tom I, Warszawa 1949, 321 s., 14 zł

607. BREZILLON Michel, Encyklopedia kultur pradziejowych, Warszawa 1981, 238 s., 20 zł

608. Broda Józef, Andrzej Zamojski a sprawa chłopska w drugiej połowie XVIII wieku, Warszawa 1951, 173, [2] s., 20 zł

609. BRODECKI Bogusław, Szypka i Plewna 1877, Warszawa 1986, 229 s., 10 zł

610. BRODOWSKA Helena, Chłopi o sobie i Polsce. Rozwój świadomości społeczno-narodowej, Warszawa 1984, 273 s., 20 zł

611. BRODOWSKA Helena, Kształtowanie się świadomości narodowej chłopów w okresie powstania 1830-1831, Łódź 1983, 113-115 s., 15 zł

612. BRODOWSKA Helena, Świadomość obywatelska chłopów pokolenia rewolucji 1905-1907 r., Łódź 1984, 83-94 s., 25 zł

613. BRODOWSKA-KUBICZ Helena, Wizja Polski w świadomości chłopów, Łódź 1980, 23-39 s., 25 zł

614. BRODSKI Josif, Cztery eseje, Warszawa 1987, 90 s., 15 zł

615. BRODSKI Josif, Literatura na świecie 1988 nr 7 (204) poświęcony nobliście 1987 roku, Warszawa 1988, 334 s., 10 zł

616. BRODSKI Josif, Wybór poezji, 1987, 147, [2] s., 15 zł

617. BRODZIŃSKI Kazimierz, Elegie Jana Kochanowskiego BP, Warszawa 1976, 146 s., 12 zł

618. BRODZIŃSKI Kazimierz, O klasyczności i romantyczności , Kraków 194-(?), 95 s., 24 zł

619. BRODZIŃSKI Kazimierz, Pisma estetyczno-krytyczne. Tom I-II, Warszawa 1934, 416, [1], 336 s., 80 zł

620. BRODZIŃSKI Kazimierz, Poezje. Tom I-II, Wrocław 1959, XLI, 579, 551 s., 50 zł

621. BROŃ i Barwa. Biuletyn Sekcji Muzealnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Nr 1 Londyn 1948, Londyn 1948, 16 s., 150 zł

622. BROŃ i Barwa. Biuletyn Sekcji Muzealnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Nr 2 Londyn 1949, Londyn 1949, 15, [1] s., 150 zł

623. BRON-WOJCIECHOWSKA Agnieszka, Grundtvig, Warszawa 1986, 215 s., 18 zł

624. BRONIEWSKI Stanisław, Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1982, 368 s., 15 zł

625. BRONIEWSKI Tadeusz, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, 632 s., 64 zł

626. BRONIEWSKI Tadeusz, Trzebnica i okolice, Warszawa 1955, 36 s., 12 zł

627. BRONIEWSKI Władysław, Drzewo rozpaczające, Warszawa-Kraków 1946, 38, [3] s., 30 zł

628. BRONIEWSKI Władysław, Krzyk ostateczny, Warszawa 1946, 30, [1] s., 24 zł

629. BRONIEWSKI Władysław, Mazowsze i inne wiersze, Warszawa 1952, 52, [2] s., 30 zł

630. BRONIEWSKI Władysław, Troska i pieśń, Łódź 1945, 45, [1] s., 25 zł

631. BRONIEWSKI Władysław, Wiersze, Warszawa 1984, 1 karta skladna na 4 (stron 8) s., 40 zł

632. BRONIEWSKI Władysław, Wiersze wybrane, Warszawa 1986, 132 s., 20 zł

633. BRONOWSKI Jacob, Potęga wyobraźni, Warszawa 1988, 455 s., 20 zł

634. BRONOWSKI Jacob, Źródła wiedzy i wyobraźni , Warszawa 1984, 131 s., 15 zł

635. BROSSE Jacques, Mistrzowie duchowi. Leksykon, Katowice 2000, 250 s., 20 zł

636. BROTHERSTON Gordon, W granicach samotności. Nowa powieść Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1977, 178 s., 15 zł

637. BROWIŃSKI Czesław, Olsztyn 1945-1970, Olsztyn 1974, 356 s., 25 zł

638. BROWN Anthony Cave, W służbie kłamstwa. Wojna szpiegów, Warszawa 1997, 739 s., 33 zł

639. BROWN Lester R., Jutro może być za późno, Warszawa 1982, 374 s., 18 zł

640. BROZI Krzysztof Jarosław, Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego. Problemy metodologiczne, Lublin 1983, 244 s., 30 zł

641. BROŻEK Andrzej, Obraz gospodarczy Rejencji Opolskiej w przededniu drugiej wojny światowej. , Wrocław 1968, 133 s., 36 zł

642. BROŻEK Jan, Wybór pism. Tom II, Warszawa 1956, 347 s., 15 zł

643. BRUCKER Philipp, Schoene Otrenau. Vom Schwarzwald durch den Ortenaukreis zum Rhein, Lahr 1995, 96 s., 24 zł

644. BRUCKNER , Aleksander Bruckner 1856-1939, Warszawa 1989, 318 s., 25 zł

645. BRUCKNER Aleksander, Dzieje literatury polskiej w zarysie. Tom I, Warszawa 1903, 476, III s., 50 zł

646. BRUDZIŃSKI Wiesław, Na fali humoru i satyry. Z repertuaru radiowej spółdzielni satyrycznej, Warszawa 1955, 200 s., 15 zł

647. BRUEGEL , Breugel. Geniusze sztuki, Warszawa 1983, 128 s., 15 zł

648. BRUEGEL Pieter, Wieża Babel, Warszawa 1981, nlb. 32 s., 15 zł

649. BRUNNER-TRAUT Emma, Pięć wielkich religii świata. Pod redakcją..., Warszawa 1987, 141 s., 12 zł

650. BRUSKI Ireneusz St., Błogosławiona z Roszkowej Woli. Franciszka J. A. Siedliska 1842-1902, Olsztyn 1989, 126, [1] s., 24 zł

651. BRUSKI Ireneusz St. ks., Przybywam do Was. Jan Paweł II w Olsztynie 5-6 VI 1991, Olsztyn 1991, 80 s., 15 zł

652. BRYKALSKA Maria, Aleksander Świętochowski. Biografia. Tom I-II, Warszawa 1987, 491, 578 s., 45 zł

653. BRYKALSKA Marta, Aleksander Świętochowski redaktor "Prawdy", Wrocław 1974, 321, [1] s., 20 zł

654. BRYKCZYŃSKI A(ntoni) ks., Listy z Włoch. O sztuce kościelnej, Warszawa 1899, 144 s., 36 zł

655. BRYLL Ernest, List, Warszawa 1985, 28 s., 20 zł

656. BRYLL Ernest, Muszla, Warszawa 1968, 40 s., 24 zł

657. BRYLL Ernest, Sztuka stosowana, Warszawa 1966, 64 s., 20 zł

658. BRYLL Ernest, Wigilie wariata, Warszawa 1958, 54, [1] s., 30 zł

659. BRYMORA Marek, Podwórze, Poznań 1986, 58 s., 16 zł

660. BRYWCZYŃSKI Lech, A jak Ajakos. Dramaty jednoaktowe - wybór, Elbląg 2011, 265 s., 26 zł

661. BRYWCZYŃSKI Lech, BRACKA-KONDRACKA Marzenna, Kraków. Historia i stara pocztówka, Elbląg 2016, 274 s., 125 zł

662. BRZECHWA Jan, Kaczka dziwaczka, Warszawa 1949, 50 s., 24 zł

663. BRZECHWA Jan, Kaczki, Warszawa 1973, 16 s., 30 zł

664. BRZECHWA Jan , Oto bajka, Warszawa 1974, 145 s., 40 zł

665. BRZECHWA Jan, IMIELSKA GEBETHNER Danuta, Kot w butach, Warszawa 1967, 52 s., 20 zł

666. BRZESKI Tadeusz Prawdzic, Wkraczanie w biel, Olsztyn 1998, 30 s., 15 zł

667. BRZEZINA Maria, Polszczyzna Żydów, Warszawa 1986, 616, [2], s. tabl. [21] z ilustracjami s., 30 zł

668. BRZEZIŃSKI M., Krótka nauka o ciałach przyrody martwej, ich własnościach, przemianach i znaczeniu, Warszawa 1932, 183 s., 30 zł

669. BRZEZIŃSKI Stanisław, MAJEWSKI Ryszard, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki 1943-1983, Warszawa 1984, 327 s., 16 zł

670. BRZEZIŃSKI Zbigniew, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013, 267 s., 32 zł

671. BRZOSTOWSKA Janina, Wiersze, Warszawa 1957, 143 s., 15 zł

672. BRZOZOWSKI Jan SVD, Na fundamencie męczenników. Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie 1948-2008, Pieniężno 2010, 134 s., 30 zł

673. BRZOZOWSKI Stanisław, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Warszawa 1984?, 503 s., 48 zł

674. BRZOZOWSKI Stanisław, Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej, Kraków 1983, 594 s., 18 zł

675. BRZOZOWSKI Stanisław, Wczesne prace krytyczne. Wstępem poprzedził Andrzej Mencwel, Warszawa 1988, 767 s., 24 zł

676. BRZOZOWSKI Zbigniew, Dycha z Kopernikiem, Warszawa 1976, 113 s., 20 zł

677. BUCHHOLTZ Anton, Bibliographie der Archaologie Liv-, Est- und Kurlands im Auftrage der Gesellschaft fur Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlanda, Riga 1896, 61 s., 40 zł

678. BUCHHOLTZ Ludwig , Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła pruskiego w Warszawie. Listy Ludwiga Buchholtza do fryderyka Wilhelma II (styczeń - czerwiec 1974 r.), Warszawa 1983, 183 s., 20 zł

679. BUCHWALD-PELCOWA Paulina, Katalog starych druków Biblioteki Kórnickiej. Tom I Polonica XVI wieku. Część druga Nowe nabytki i uzupełnienia, Wrocław 1969, 140 s., 18 zł

680. BUCHWALD-PELCOWA Paulina, Satyra czasów saskich, Wrocław 1969, 347, [2] s., 45 zł

681. BUCK Peter H., Wikingowie Pacyfiku, Warszawa 1983, 288 s., 20 zł

682. BUCZKÓWNA Mieczysława, Jak bajka o wilku, Warszawa 1983, 86 s., 15 zł

683. BUCZKOWSKI Kazimierz, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958, 198 s., 60 zł

684. BUDKIEWICZ Janina, Myśl psychologiczna w dziełach naukowych Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Warszawa 1964, 150 s., 45 zł

685. BUDOWNICTWO ogólne. Podręcznik dla samouków., Roma 1946, 308 s., 40 zł

686. BUDRECKI Lech, KANICKI Ireneusz, Dziś do ciebie przyjść nie mogę... Widowisko muzyczne, Warszawa 1967, 28,4,32,20 s., 15 zł

687. BUDREWICZ Olgierd, Warszawa. Informator turystyczny. Napisał..., Warszawa 1973, nlb. 120 s., 15 zł

688. BUDUJ Emil, Jak rozpoznać fałszywe banknoty, Warszawa 1994, 103 s., 24 zł

689. BUDZISZEWSKA Wanda, Zapożyczenia słowiańskie w dialektach nowogreckich, Warszawa 1991, 101 s., 15 zł

690. BUDZYK Kazimierz, Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, Wrocław 1952, 192 s., 40 zł

691. BUDZYK Kazimierz, Utwór literacki oraz książka, gazeta i czasopismo na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej. Wskazówki do nowego programu, Warszawa 1946, 120 s., 15 zł

692. BUDZYK Kazimierz, BUDZYKOWA Hanna, Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku. Tom I-II, Warszawa 1954, 329, 530 s., 48 zł

693. BUES Almut, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, Warszawa 1998, 263 s., 24 zł

694. BUGAJ Roman, Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski, Wrocław 1986, 332 s., 18 zł

695. BUGAJSKI Ryszard, Przesłuchanie. Scenariusz filmowy, Paryż 1983, 109 s., 40 zł

696. BUGAJSKI Ryszard, Przesłuchanie. Scenariusz filmowy, Warszawa 1989, 108 s., 16 zł

697. BUGAJSKI Ryszard, Przyznaję się do winy, Warszawa 1984, 156 s., 12 zł

698. BUJAK Adam, Kwiaty Zalipia, Kraków 1988, nlb.164 s., 15 zł

699. BUJAK Adam, Misteria, Warszawa 1989, 299 s., 48 zł

700. BUJAK Adam, Ruś. Tysiąc lat chrześcijaństwa, Warszawa 1992, 320 s., 50 zł

701. BUJAK Adam, BUJAK Marcin, Renesans lubelski. The Lublin Renaissance, Lublin 2013, 219 s., 60 zł

702. BUJAK Franciszek, Wybór pism. Tom I-II, Warszawa 1976, 635, 414 s., 54 zł

703. BUJAŃSKA Maria, Biała plama, Kraków 1987, 82 s., 12 zł

704. BUJAŃSKI Jerzy Ronard, Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii, Wrocław 1971, 126 s., 24 zł

705. BUJKO Anna, OBRĘBSKA Agnieszka , Historia zapisana w książkach. Znaki własnościowe najwcześniejszych zbiorów cieszyńskich i łódzkich Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Olsztyn 2019, 263 s., 60 zł

706. BUKIET-NAGÓRSKA Teresa, KALITOWSKI Michał, Polska bibliografia kryminologiczna. Tom I 1970-1975, Warszawa 1978, 222 s., 16 zł

707. BUKOWIECKI Andrzej, Oświata i nauka w programie pozytywistycznym Toruńskiego Towarzystwa Moralnych Interesów 1869-1884 , Gdańsk 1983, 5-58 s., 30 zł

708. BUKOWIŃSKI Władysław ks., Wspomnienia z Kazachstanu, Lublin 1980, 75 s., 15 zł

709. BUKOWSKI Andrzej, Józef Wybicki w świetle obchodów jego rocznic i sesji Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1972, 88, ilustracji poza tekstem 30 s., 15 zł

710. BUKOWSKI Paweł, Do snu od rzeczy, Warszawa 1988, 66 s., 15 zł

711. BUKOWSKI Romuald, Rysunek dekoracyjny, Warszawa 1977, 144 s., 15 zł

712. BUKOWSKI Władimir, I powraca wiatr, Warszawa 1984, 318 s., 16 zł

713. BUKOWSKI Władimir, Listy rosyjskiego podróżnika, Warszawa 1988, 176 s., 20 zł

714. BULAS Kazimierz, THOMAS Lawrence L., POLISH - ENGLISH. The Kościuszko Foundation Dictionary, Warszawa 1967, 772 s., 25 zł

715. BULLINGER Ethelbert W. D.D., A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament together with an Index of Greek Words and several Appendices, Lonon 1974, 991, XXXI s., 50 zł

716. BUONAROTTI Michał Anioł, Poezje BP, Warszawa 1964, 125 s., 12 zł

717. BURA Fabian, Polska kronika olimpijska w filatelistyce, Warszawa 1976, 143 s., 15 zł

718. BURAKOWSKI Adam, STAN Marius, Kraj smutny pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku, Warszawa 2012, 279 s., 30 zł

719. BURAKOWSKI Jan, Bardzo stare lustro. Wspomnienia z lat 1939-1952, Sierpc 1997, 148 s., 20 zł

720. BURAKOWSKI Jan, Ułan i historia. Bardzo długi cień generała Władysława Andersa, Sierpc 2013, 150 s., 20 zł

721. BURAKOWSKI Jan, Świt i zmierzch. Powieść, Sierpc 2010, 161, [5] s., 20 zł

722. BURBIANKA Marta, Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII wieku. Baumannowie i ich spadkobiercy, Wrocław 1977, 139 s., 24 zł

723. BURCHARD Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, 270 s., 30 zł

724. BURCHARDT Jacob, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia., Warszawa 1991, 414 s., 20 zł

725. BURCZYK Piotr, Z ukrycia, Olsztyn 2017, 35 s., 15 zł

726. BURDA Andrzej, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1962, 295 s., 15 zł

727. BURDA Andrzej, Rozwój ustroju politycznego Polski Ludowej, Warszawa 1967, 102 s., 12 zł

728. BURDOWICZ-NOWICKA Maria, Dzienniczek 1944/45. Po wygnaniu z Warszawy, Warszawa 2004, 76 s., 25 zł

729. BURGER Gotfryd August, Przygody barona Munchausena, Warszawa 1956, 126, [2] s., 60 zł

730. BURKE Edmund, Wystawa malarstwa. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Luty - Marzec 1966, Olsztyn 1966, 12 s., 20 zł

731. BURKE Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991, 270 s., 24 zł

732. BURKOT Stanisław, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2003, 475 s., 32 zł

733. BURYŁA Sławomir, Rozrachunki z wojną, Warszawa 2017, 278 s., 30 zł

734. BURYŁA Sławomir, Wojna i okolice, Warszawa 2018, 262 s., 30 zł

735. BURZYŃSKI Roman, Lidzbark Warmiński, Warszawa 1972, 103 s., 10 zł

736. BUTOR Michel, Powieść jako poszukiwanie. Wybór esejów, Warszawa 1971, 323 s., 15 zł

737. BUTRYM Marek, Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990-2015. Specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych, Olsztyn 2019, 281 s., 60 zł

738. BUŁAT Wojciech, Strajk studencki w Warszawie w 1917 roku. Szkic z dziejów walki o polskość szkolnictwa wyższego w latach pierwszej wojny światowej , Warszawa 1960, 229 s., 30 zł

739. BUŁAWA Józef, Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku, Toruń 1971, 174 s., 40 zł

740. BUŁGAJEWSKA-GRYGIEL Ewa, Ucieczka Bezgrzesznej, Olsztyn 2016, 47 s., 20 zł

741. BUŁHAK Jan, Narocz. Największe jezioro w Polsce. 38 ilustracyj autora, Wilno 1935, 32, 43, [5] s., 150 zł

742. BUŁHAKOW Michał, Psie serce, Warszawa 1989, 96 s., 15 zł

743. By A Wife Who Was One , PART-TIME Call Girl, Derby 1965, 126 s., 10 zł

744. BYKOWSKA-SALCZYŃSKA Alicja, Autobus do Mokiń, Olsztyn 1992, 43 s., 20 zł

745. BYKOWSKA-SALCZYŃSKA Alicja, Wiersze wybrane z lat 1989-1999, Olsztyn 1999, 89, [2] s., 25 zł

746. BYKOWSKA-SALCZYŃSKA Alicja, Śnieżnik. Wiersze elektroniczne, Olsztyn 2005, 136 s., 18 zł

747. BYSTROŃ Jan St(anisław), Socjologia. Wstęp informacyjny i bibliograficzny, Warszawa 1947, 196, [3] s., 25 zł

748. BYSTROŃ Jan Stanisław, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. I-II, Warszawa 1976, 455, 626 s., 40 zł

749. BYSTROŃ Jan Stanisław, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, Warszawa 1980, 495 s., 45 zł

750. BYSTRZYCKI Piotr, Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne, Olsztyn 1997, 288 s., 80 zł

751. BYSTRZYCKI Przemysław, Wyspa wniebowstąpienia, Poznań 1974, 171 s., 60 zł

752. BĄCZKOWSKI Władysław, Samoloty bombowe pierwszej wojny światowej, Warszawa 1988, 153 + 14 tabl. barwnych s., 12 zł

753. BĄK Józef, Semper in Altum. Z dziejów Szkół Nowodworskich, Kraków 1976, 355 s., 16 zł

754. BŁASZCZUK Andrzej, Zarys historii miasta i kolegiaty żuławskiej w Nowym Stawie, Nowy Staw 2002, 52 s., 20 zł

755. BŁASZCZYK Grzegorz, Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój, Poznań 1993, 369 s., 60 zł

756. BŁAŻEJEWSKA Anna, Gotycka rzeźba Marii z ciałem Chrystusa z Ostródy. Plastyczna interpretacja wizji mistycznej, Toruń 2005, 252 s., 30 zł

757. BŁĘKITNA nostalgia. Antologia poezji znad Jezioraka, Katowice 2010, 149 s., 25 zł

758. BŁESZYŃSKA Imelda Zofia S. OP, O. Jacek Woroniecki dominikanin - wychowawca - patriota 1878-1949, Lublin 2006, 272 s., 24 zł

759. BŁOCIAN Tadeusz, Późnorenesansowy arystotelizm włoski. Cesare Cremonini (1550-1631) jako przedstawiciel heterodoksyjnego arystotelizmu padewskiego, Wrocław 1984, 123 s., 30 zł

760. BŁOŃSKI Jan, Gałczyński 1945-1953, Warszawa 1955, 88 s., 18 zł

761. BŁOŃSKI Józef, Pamiętnik 1891-1939, Kraków 1981, 294 s., 18 zł

762. CACHE , Ostatni rok Sejmu czteroletniego w świetle listów charge d` affaires dworu wiedeńskiego Benedykta de Cachego (Listy de Cachego do Wacława Kaunitza z Warszawy od kwietnia do sierpnia 1792). Wybór i oprac. Henryk Kocój, Katowice 1977, 166 s., 36 zł

763. CACHE Benedikt de, Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła austriackiego w Warszawie. Listy B. de Cachego do ministra spraw zagranicznych J.A.Thuguta w Wiedniu (styczeń - wrzesień 1794 r.). Z rękopisu przełożył, wstępem i przypisami opatrzył, Warszawa 1985, 181 s., 18 zł

764. CACKOWSKI Zdzisław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1970, 485 s., 15 zł

765. CACKOWSKI Zdzisław, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Warszawa 1989, 567 s., 15 zł

766. CALDER Ritchie, Człowiek i Kosmos, Warszawa 1979, 370 s., 15 zł

767. CALDER Ritchie, Spadkobiercy. Opowieść o człowieku i stworzonym przez niego świecie, Warszawa 1965, 355 s., 24 zł

768. CALDWELL Erskine, The Sure Hand of God, New York 1965, 143 s., 10 zł

769. CALINESCU George, Poeta miłości, Warszawa 1977, 353 s., 20 zł

770. CAMERARIUS Philippus, Prawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie, Warszawa 1984, 274 s., 20 zł

771. CANO Melchior, O źródłach teologii, Olsztyn 2016, 748 s., 80 zł

772. CAPEK Karol, Księga apokryfów, Poznań 1948, 147, [1] s., 30 zł

773. CARDUCCI Giosue, O rozwoju literatury narodowej, WarszawaLwów 1914, XXVI, 253 s., 30 zł

774. CARPENTER Phil, E-brands. Kreowanie marki w Internecie, Warszawa 2001, 223 s., 30 zł

775. CARSTENN Edward, Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing 1937, 539 s., 450 zł

776. CASE rustiche e architetture spontanee nella marca trevigiana, Treviso 1970, 120 s., 25 zł

777. CASSEL David, Hebräisch-deutsches Wörterbuch, Breslau 1909, 360 s., 75 zł

778. CASTANEDA Carlos, Odrębna rzeczywistość. Rozmów z don Juanem ciąg dalszy., Poznań 1996, 312 s., 30 zł

779. CATO dr, IST as Verlangen des deutschen Volkes nach Entjudung berechtigt?, Berlin 1933, 31 s., 200 zł

780. CAUMANNS Ute, Die polnischen Jesuiten, der Przegląd Powszechny und der politische Katholizismus in der Zwietne Republik. Ein Beitrag zur Geschichte der katolischen Presse Polens zwischen den Weltkriegen (1918-1939), Dortmund 1996, 450 s., 30 zł

781. CAZIN Paul, Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801, Olsztyn 1983, 465 s., 15 zł

782. CAŁA Alina, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897), Warszawa 1989, 408 s., 20 zł

783. CEGIEŁKA Anna Kazimiera, Poczytajmy razem, Działdowo 2017, 78 s., 15 zł

784. CĘKALSKA-ZBOROWSKA Halina, Wieś w malarstwie i rysunku naszych czasów, Warszawa 1969, 358 s., 25 zł

785. CENCKIEWICZ Sławomir, CHMIELECKI Adam, Prezydent. Lech Kaczyński 2005-2010, Warszawa 2016, 504, [3] s., 30 zł

786. CENCKIEWICZ Sławomir, GONTARCZYK Piotr, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk-Warszawa-Kraków 2008, 751 s., 50 zł

787. CENTRUM Wyszkolenia Kawalerii. Zarys dziejów szkół kawalerii polskiej 1, Londyn 1980, 117-198 s., 45 zł

788. CENTRUM Wyszkolenia Kawalerii. Zarys dziejów szkół kawalerii polskiej 2, Londyn 1980, 197 (błędnie - winno być: 199) - 258 s., 45 zł

789. CENZURA w PRL. Relacje historyków, Warszawa 2000, 286 s., 40 zł

790. CERAM C.W., Pierwszy Amerykanin. Zagadka studiów prekolumbijskich, Warszawa 1977, 351 s., 18 zł

791. CERVANTES SAAVEDRA Miguel de, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy. Tom I-II, Warszawa 1955, 574, 623 s., 80 zł

792. CHABOT Alphonse, Grammaire hebraique elementaire, Fribourg en Brisgau 1889, VIII, 126 s., 50 zł

793. CHABOWSKI , ALTMAJER Ku pokrzepieniu serc, Dziuchy 2021, 66 s., 30 zł

794. CHACHULSKI Tomasz, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji "głębokiej" Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2006, 206 s., 20 zł

795. CHADZINIKOLAU Nikos, MAŃKOWSKI Jerzy, Pisarze Wielkopolski. Informator, Poznań 1971, 224 s., 15 zł

796. CHAJN Leon, Inteligencja polska w obliczu dokonujących się przemian społecznych, Warszawa 1949, 43 s., 25 zł

797. CHAMCÓWNA Mirosława, MROZOWSKA Kamilla, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765-1850. Tom II cz. I, Kraków 1965, 260 s., 36 zł

798. CHARBONNIER Georges, LEVI-STRAUSS Claude, Rozmowy z Claude Levi-Straussem, Warszawa 1968, 162 s., 20 zł

799. CHAREWICZOWA Łucja, Czarna Kamienica i jej mieszkańcy, Lwów 1935, 166 s., 120 zł

800. CHARLTON Michael, Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona, Warszawa 1989, 133 s., 15 zł

801. CHARTERIS Leslie, The Saint in Miami, London 1964, 190 s., 10 zł

802. CHATEUBRIAND François-René de, O Buonapartem i o Burbonach i o konieczności przyłączenia się do naszych prawych władców dla szczęścia Francji i Europy, Warszawa br., XXII, 88 s., 24 zł

803. CHAUFFIN Yvonne, Święty Hieronim, Warszawa 1977, 223 s., 15 zł

804. CHAUNU Pierre, Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989, 589 s., 30 zł

805. CHAZBIJEWICZ Selim Mirza, CZACHOROWSKI Musa Caxarxan, Tylko niebo, Wrocław 2016, 26 s., 10 zł

806. CHAŁASIŃSKI , NARÓD Kultura Osobowość. Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu, Wocław 1983, 760 s., 45 zł

807. CHAŁASIŃSKI Józef, Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjecnoczonych Ameryki, Warszawa 1970, 677 s., 15 zł

808. CHAŁASIŃSKI Józef, Kultura i naród. Studia i szkice, Warszawa 1968, 617 s., 26 zł

809. CHAŁASIŃSKI Józef, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. IV. O chłopską szkołę, Warszawa 1938, 556 s., 50 zł

810. CHAŁASIŃSKI Józef, CHAŁASIŃSKA Krystyna, Bliżej Afryki, Warszawa 1965, 543 s., 15 zł

811. CHAŁUBIŃSKI Tytus, Listy 1840-1888, Wrocław 1970, 304 s., 24 zł

812. CHAŁUPCZAK Henryk, II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech, Poznań 1992, 375 s., 45 zł

813. CHENG Zhang, Opowieść o małpie prawdziwiej i nieprawdziwej, Warszawa 1987, 160 s., 12 zł

814. CHER, Paris 1973, 155 s., 20 zł

815. CHĘTNIK Adam, Życie puszczańskie Kurpiów, Warszawa 1971, 188, [2], [69] s., 50 zł

816. CHEŁCHOWSKI Wincenty Władysław, Współcześni Mazurzy i inne szkice, Olsztyn 2008, 155 s., 25 zł

817. CHEŁCHOWSKI Wincenty Władysław, Z ogrodu wspomnień, Olsztyn 2004, 479 s., 40 zł

818. CHEŁMOŃSKI , Józef Chełmoński w świetle korespondencji, Wrocław 1953, 179 s., 50 zł

819. CHING-HSIUNG WU John, O radości, Warszawa 1987, 103 s., 12 zł

820. CHLEBOWICZ Brunon, Jak sporządzić zbiór owadów-szkodników, Warszawa 1949, 47 s., 20 zł

821. CHLEBOWSKI Cezary, Wachlarz. Monografia Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943, Warszawa 1983, 354 s., 10 zł

822. CHMIEL Adam, Domy krakowskie. Ulica św. Jana Część I (Liczby or. nieparzyste (1-19), Kraków 1924, 112 s., 32 zł

823. CHMIELECKI Paweł, Gimnazjum chełmińskie w okresie zaboru 1837-1920, Poznań 1970, 109 s., 40 zł

824. CHMIELEWSKI Lech, Przewodnik warszawski. Gawęda o nowej Warszawie, Warszawa , 176, [32] s., 15 zł

825. CHMIELEWSKI H(enryk) J(erzy), Tytus Romek i ATomek. Księga VII, Warszawa 1974, 54 s., 50 zł

826. CHMIELEWSKI H(enryk) J(erzy), Tytus Romek i ATomek. Księga VIII, Warszawa 1973, 54 s., 80 zł

827. CHMIELEWSKI H(enryk) J(erzy), Tytus Romek i ATomek. Księga XII, Warszawa 1977, 64 s., 80 zł

828. CHMIELEWSKI Henryk Jerzy, Tytus Romek i ATomek. Księga XVI, Warszawa 1981, 63 s., 48 zł

829. CHMIELIŃSKA Aniela, Księżacy (Łowiczanie), Kraków 1925, 152 s., 30 zł

830. CHMIELIŃSKI Bogdan, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2020, 269 s., 40 zł

831. CHMIELNICKI Stefan, Pejzaż satyryka, Katowice 1962, 68 s., 15 zł

832. CHMIELNIKOWSKA Maria, PILICHOWSKI Czesław, Mickiewicziana w Bibliotece Gdańskiej (Notatka bibliofilska), Gdańsk 1955, 19 cm s., 15 zł

833. CHMIELOWSKI P(iotr), Krytyczno-porównawczy przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego. Cześć I-II, Warszawa 1903, 155, 148 s., 40 zł

834. CHMIELOWSKI Piotr, Metodyka historyi literatury polskiej, Warszawa 1900, 293, XI s., 40 zł

835. CHMIELOWSKI Piotr, Najnowsze prądy w poezyi naszej, Lwów-Warszawa 1901, 172, [1] s., 36 zł

836. CHMIELOWSKI Piotr, Stylistyka polska wraz z nauką kompozycyi pisarskiej, Warszawa 1903, [8], 414, [1]. s., 33 zł

837. CHODAKIEWICZ Marek, Ejszyszki. Kulisy zajść w Ejszyszkach: Epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach 1944-1945. Wspomnienia-dokumenty - publicystyka, Warszawa 2002, 271, 264 s., 44 zł

838. CHODAKIEWICZ Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne. ZĄB przeciw dwu worgom, Warszawa 2004, 257 s., 30 zł

839. CHODAKIEWICZ Marek Jan, Po zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947, Warszawa 2008, 252 s., 40 zł

840. CHODERA Jan, Literatura niemiecka w Polsce, Katowice 1969, 420 s., 24 zł

841. CHODKOWSKA Wiesława, Dawne ratusze w warmińskie, Olsztyn 2021, 292, [1] s., 115 zł

842. CHODOROWSKA Anna Beata, Znaczone chabrem, Szczecin 1985, 55 s., 15 zł

843. CHODURSKA Elżbieta, JUDYCCY Agata i Zbigniew, Podhalanie. Słownik biograficzny, Zakopane 2005, 268 s., 50 zł

844. CHODYNIECKA-KUBERSKA Marcelina, Olsztyn Tożsamość. Poszukiwanie architektonicznego charakteru współczesnego Olsztyna, Olsztyn 2007?, 20 s., 20 zł

845. CHODŹKO Leonard, Żywot Kazimierza na Pułaziu Pułaskiego, starosty Zezulenieckiego, marszałka Konfederacyi Łomżyńskiej, regimentarza Małopolskiego, jenerała w wojsku Amerykańskiem (1748-1779) , Lwów 1869, VIII, 248 s., 240 zł

846. CHOIŃSKI Krzysztof, Miły wieczór w rodzinnym grone (!). Sztuka w jednym akcie, Warszawa 1987, 33 s., 12 zł

847. CHOJNACKI Roman, Noc. Wiersze 1977-1983, Warszawa 1986, 70 s., 15 zł

848. CHOJNACKI Władysław, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945., Warszawa 1970, 310 s., 18 zł

849. CHOJNACKI Władysław, Polonia. Bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1984 wraz z uzupełnieniami za rok 1983. Oprac..., Kraków 1986, 63 s., 20 zł

850. CHOJNACKI Władysław, Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1983, 239 s., 30 zł

851. CHOJNACKI Władysław, CHOJNACKI Wojciech, Bibliografia kalendarzy polonijnych 1838-1982, Wrocław 1984, 365, [14] s., 20 zł

852. CHOJNACKI Władysław, POSPIESZALSKI K.M., Materiały do bibliografii okupacji hitlerowskiej w Polsce 1939-1945. Uzupełnienia za lata 1944-1953. Załącznik do pracy "Najnowsze Dzieje Polski" Tom 1, Warszawa 1957, 64 s., 12 zł

853. CHOJNACKI Władysław, WAJSBROT Tamara, Twórczość Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Bibliografia, Olsztyn 1977, 93 s., 20 zł

854. CHOJNOWSKI Andrzej, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986, 294 s., 20 zł

855. CHOJNOWSKI Zbigniew, Kamienna kładka. Wiersze wybrane z lat 1980-2011, Dąbrówno 2012, 144 s., 25 zł

856. CHOJNOWSKI Zbigniew, Ląd gordyjski, Gołdap 2006, 70 s., 20 zł

857. CHOJNOWSKI Zbigniew, Mam pytanie. Wiersze dla Witka i innych dzieci, Olsztyn 2002, 37, [1] s., 20 zł

858. CHOJNOWSKI Zbigniew, Mazurske odjezdy. Vybor poezie z let 1980-2011, Opava 2012, 153 s., 30 zł

859. CHOJNOWSKI Zbigniew, Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995, 207 s., 27 zł

860. CHOJNOWSKI Zbigniew, Michał Kajka poeta mazurski, Olsztyn 1992, 158 s., 20 zł

861. CHOJNOWSKI Zbigniew, Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999, 397 s., 35 zł

862. CHOJNOWSKI Zbigniew, Prześwit, Olsztyn 2002, 46 s., 15 zł

863. CHOJNOWSKI Zbigniew, Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, Olsztyn 2011, 247 s., 38 zł

864. CHOJNOWSKI Zbigniew, Rozwidlenia, Olsztyn 2008, 72 s., 20 zł

865. CHOJNOWSKI Zbigniew, Ruiny przeciw wizji. O młodej "niepolitycznej" poezji dziewiątej dekady XX wieku, Olsztyn 2012, 222 s., 24 zł

866. CHOJNOWSKI Zbigniew, Widny kres, Sopot 2017, 79, [1] s., 15 zł

867. CHOJNOWSKI Zbigniew, Śniardwy, Olsztyn (1993), 35 s., 24 zł

868. CHOM-SOKOŁOWSKA Anna, Czarodziejski pierścień. Leśny bal. Materiały repertuarowe dla dziecięcyh teatrzyków lalkowych, Warszawa 1988, 26 s., 12 zł

869. CHOPIN , Koncert urodzinowy Fryderyka Chopina, Warszawa 2003, nlb. 20 s., 40 zł

870. CHORA fontanna (wiersze futurystów włoskich), Kraków 1977, 87 s., 25 zł

871. CHORĄŻUK Bogdan, Dwulwice, Olsztyn 1965, 79 s., 50 zł

872. CHORĄŻUK Bogdan, Koncentracje, Kraków 1968, 47 s., 20 zł

873. CHOTOMSKA Wanda, Skrzydlate podwórko, Warszawa 1988, 16 kart s., 25 zł

874. CHOŁONIEWSKI Antoni, Duch dziejów Polski, Rzym 1946, 103 s., 40 zł

875. CHRISTA Janusz, Kajko i Kokosz. Wielki turniej. Szkoła latania, Warszawa 1981, 37;37 s., 25 zł

876. CHROBACZYŃSKI Jacek, Ostatni z szesnastu. Biografia polityczna Adama Bienia (1899-1988), Warszawa 2000, 359 s., 20 zł

877. CHROBACZYŃSKI Jacek, Tajna szkoła w okupowanym Krakowie 1939-1945, Kraków 2000, 251 s., 20 zł

878. CHROSTOWSKI Waldemar ks., Papież - pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata, Warszawa 1988, 160 s., 15 zł

879. CHROŚCICKI Leon, Fajans. Znaki wytwórni europejskich, Warszawa 1989, 377 s., 33 zł

880. CHROŚCICKI Leon, Porcelana znaki wytwórni europejskich, Warszawa 1974, 407 s., 200 zł

881. CHRÓŚCIELEWSKI Janusz, Wiersze. Świat moich miłości, Olsztyn 1994, 44 s., 20 zł

882. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Hipokrene warmińska, Olsztyn 1969, 73 s., 20 zł

883. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Jesień i Jesień, Łódź 1988, 83 s., 12 zł

884. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Koncert we Fromborku, Olsztyn 1993, 74, [2] s., 15 zł

885. CHRYSTUS zwyciężył. Wokół Chrztu Rusi Kijowskiej, Warszawa 1989, 239 s., 30 zł

886. CHRZANOWSKI Ign(acy), Czem był Wirgiliusz dla Polaków po utracie niepodległości, Kraków 1915, 28 s., 30 zł

887. CHRZANOWSKI Ignacy, Historia literatury niepodległej Polski 965-1975 Z wypisami. Słowem wstępnym poprzedził Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1983, 898 s., 20 zł

888. CHRZANOWSKI Ignacy, Joachim Lelewel. Człowiek i pisarz, Warszawa 1946, 107 s., 30 zł

889. CHRZANOWSKI Ignacy, Joachim Lelewel. Człowiek i pisarz. , Warszawa 1946, 197 s., 16 zł

890. CHRZANOWSKI Tadeusz, Działalność artystyczna Tomasza Trettera, Warszawa 1984, 255 + 124 ilur. s., 20 zł

891. CHRZANOWSKI Tomasz, Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795-1830, Olsztyn 2009, 352 s., 35 zł

892. CHRZEST Litwy. Geneza. Przebieg. Konsekwencje, Lublin 1990, 294 s., 20 zł

893. CHRZEŚCIJAŃSKI porządek społeczny. Na podstawie Encykliki Quadragaesimo anno, Lublin 1932, 55 s., 25 zł

894. CHRZEŚCIJAŃSTWO na Pomorzu w X-XX wieku, Gdańsk 2002?, 19 s., 15 zł

895. CHUDEK Józef, Chronologia stosunków międzynarodowych Polski Styczeń - sierpień 1939, Warszawa 1963, 218 s., 50 zł

896. CHUDZIKOWSKA-WOŁOSZYN Małgorzata, Spór o tradycję patrystyczną w Księgach Karolińskich. Studium historyczno-filologiczne, Olsztyn 2011, 172 s., 25 zł

897. CHUDZIKOWSKI Andrzej, Krajobraz holenderski, Warszawa 1957, 144 s., 27 zł

898. CHUDZIKOWSKI Andrzej, Muzeum Narodowe w Warszawie. Holenderska i flamandzka martwa natura XVIII wieku. Oprac..., Warszawa 1954, 85, tabl. s., 75 zł

899. CHUDZYŃSKI Marian, Wieś południowo-zachodniego Mazowsza 1864-1907, Warszawa 1983, 314 s., 24 zł

900. CHWALBA Andrzej, Ostatni salon PRL. Rzecz o Franciszku Xawerym hrabim Pusłowskim, Warszawa 2015, 271 s., 45 zł

901. CHWALEWIK Edward, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek w ojczyźnie i na obczyźnie. Tom I-II, Kraków 1991, IX, 490, 559 s., 160 zł

902. CHWISTEK Leon, Pisma filozoficzne i logiczne. Tom I-II, Warszawa 1961,1963, XXXI, 278; XXII, 309 s., 120 zł

903. CHYLIŃSKA Teresa, Zakopiańskie dni Karola Szymanowskiego 1894-1936, Warszawa 1981, 80 s., 10 zł

904. CHŁĘDOWSKI Casimir von, Die letzten Valois, Munchen 1922, 437 s., 40 zł

905. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Album fotograficzne, Wrocław 1951, 234 s., 24 zł

906. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Historie neapolitańskie, Warszawa 1959, 482 s., 20 zł

907. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi, Lwów 1929, 202, [1], 11 ilustr. poza tekstem s., 120 zł

908. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Rzym. Ludzie Odrodzenia, Warszawa 1957, 596 s., 27 zł

909. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Siena, Warszawa 1960, 463 s., 25 zł

910. CHŁOSTA Jan, Był Polakiem w słowie i czynie... Nad biografią Alojzego Śliwy 1885-1969, Olsztyn 2021, 163 s., 60 zł

911. CHŁOSTA Jan, Kazimierz Jaroszyk 1878-1941. O narodowy kształt Warmii i Mazur, Olsztyn 1986, 198 s., 27 zł

912. CHŁOSTA Jan, Na warmińsko-mazurskim szlaku. Szkice biograficzne, Olsztyn 2020, 179, [1] s., 30 zł

913. CHŁOSTA Jan, Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 , Olsztyn 1991, 155 s., 27 zł

914. CHŁOSTA Jan, Patron Polaków na Warmii i Powiślu. Nad biografią ks. Wacława Osińskiego 1868-1945, Olsztyn 2023, 122 s., 39 zł

915. CHŁOSTA Jan, Piewca Ziemi Lubawskiej. Nad biografią Teofila Ruczyńskiego 1896-1979, Olsztyn 2023, 134 s., 39 zł

916. CHŁOSTA Jan, Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy, Olsztyn 1993, 87 s., 30 zł

917. CHŁOSTA Jan, Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła, Olsztyn 1980, 169 s., 16 zł

918. CHŁOSTA Jan, Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995 (Przewodnik monograficzny), Olsztyn 1997, 165 s., 24 zł

919. CHŁOSTA Jan, Warmiak z Podhala. Władysław Gębik pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 2006, 202 s., 32 zł

920. CHŁOSTA Jan, Wokół spraw warmińskich. Rzecz o redaktorach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939., Warszawa 1986, 83 s., 20 zł

921. CHŁOSTA Jan, DĄBROWSKI Stanisław, Ruś nad Łyną, Olsztyn 2004, 112 s., 27 zł

922. CHŁOSTA Jan, DĄBROWSKI Stanisław, Ruś nad Łyną, Olsztyn 2019, 111. [1] s., 30 zł

923. CHŁOSTA Jan, KSIĄŻEK Marek, Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 1911-2011, Olsztyn 2011, 111 s., 32 zł

924. CICHOCKI Władysław, Śpiewnik, Warszawa 1958, 339 s., 25 zł

925. CIECHOLEWSKI Roman ks., Rzeźba gotycka w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym, Pelplin 1983, 23 s., 15 zł

926. CIEMIŃSKI Ryszard, Kaszubski werblista. Rzecz o Guntherze Grassie, Gdańsk 1999, 247 s., 16 zł

927. CIEPLIK Jóżef, Wędrówka turystycznymi szlakami gmin nadmorskich ziemi słupskiej. Przewodnik - informator, Słupsk 1988/89, 78, [6] s., 20 zł

928. CIESIELCZYK Marek, KGB, Warszawa 1989, 132 s., 15 zł

929. CIESIELSKA Karola, Księga ławnicza nowego miasta Torunia (1387-1450), Warszawa-Poznań 1973, 387 s., 39 zł

930. CIESIELSKA Karolina, Ustrój i organizacja władz i kancelarii miasta Torunia w latach 1793-1919, Warszawa 1972, 285 s., 40 zł

931. CIESIELSKI Stanisław, Niepodległość i socjalizm. Tradycja w myśli polskiego ruchu socjalistycznego 1939-1948, Warszawa 1986, 326 s., 20 zł

932. CIESIELSKI Zenon, SŁOWNIK pisarzy skandynawskich, Warszawa 1991, 567 s., 15 zł

933. CIEŚLAK Edmund, Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim, Gdańsk 1972, 818 s., 48 zł

934. CIEŚLAK Edmund, Kilka uwag na marginesie książki Waldemara Gastparego pt. Sprawa toruńska w roku 1724, Gdańsk 1972, 177-187 s., 20 zł

935. CIEŚLAK Edmund, Ostatni memoriał rezydenta francuskiego w Gdańsku z 1796 r., Toruń 1971, 117-131 s., 25 zł

936. CIEŚLAK Edmund, Polsko-szwedzki handel morski w XVIII w. Materiały w archiwach szwedzkich, Toruń 1980, 119-128 s., 20 zł

937. CIEŚLAK Edmund, Przywileje wielkich miast pruskich z XV w. jako etap rozwoju samorządu miejskiego, Gdańsk 1986, 31-49 s., 25 zł

938. CIEŚLAK Edmund, Sprzedawalność urzędów miejskich w Gdańsku w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1969, 69-100 s., 25 zł

939. CIEŚLAK Edmund, Stosunek Jana III Sobieskiego do Gdańska, Wrocław 1980, 273-282 s., 25 zł

940. CIEŚLAK Edmund, Struktura i rola dostaw francuskich w wymianie handlowej Gdańska w drugiej połowie XVIII w., Poznań 1970, 143-164 s., 25 zł

941. CIEŚLAK Edmund, Wybrane problemy handlu Gdańska w okresie rozbiorów Polski, Gdańsk 1973, 5-21 s., 25 zł

942. CIEŚLAK Edmund, Wybrane problemy handlu gdańskiego między Polską a Francją w XVIII w., Kraków 1974, 205-222 s., 25 zł

943. CIEŚLAK Tadeusz, Bismarkowska ustawa antysocjalistyczna z dnia 21 października 1878 r. Studium historyczno-prawne, Toruń 1952, 174, [3] s., 30 zł

944. CIEŚLAK Tadeusz, Sylwetki mazurskie i kaszubskie , Warszawa 1967, 182 s., 24 zł

945. CIEŚLAK Tadeusz, Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego, Gdańsk 1964, 185 s., 36 zł

946. CIEŚLIKOWSKI Zbigniew, Tajemnice śledztwa KO-1042/27. Sprawa generała Zagórskiego, Warszawa 1979, 330 s., 25 zł

947. CIOŁEK Gerard, Ogrody polskie, Warszawa 1978, 296 s., 40 zł

948. CIOŁKOSZOWA Lidia, Publicystyka, Warszawa 1985, 137 s., 15 zł

949. CISŁO Maciej, Z domu normalnych, Warszawa 1985, 20 s., 12 zł

950. CIVARDI Ludwik ks., Podręcznik Akcji Katolickiej. I. Zasady, Poznań 1939, 368 s., 30 zł

951. CLARK J. Desmond, Prahistoria Afryki, Warszawa 1978, 336 s., 18 zł

952. CLARKE Richard A., Against All Enemies: Inside America's War on Terror , New York 2004, 305 s., 25 zł

953. CLENDINNEN Inga, Aztekowie, Warszawa 1996, 346 s., 60 zł

954. CLEVER Werner, Germanen, Slaven und Deutsche in Ostmittel- und Osteuropa (2. Jh. v. Chr. - 16. Jh.). Zur Darstellung ihrer Beziehungsgeschichte in Schulgeschichtsbuechern der nationalsozialistischen Zeit, Dortmund 2000, 197 s., 40 zł

955. CLOULAS Ivan, Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1988, 400 s., 6 zł

956. CMENTARZ Powązkowski w Warszawie, Warszawa 2002, 352 s., 45 zł

957. CNOCIE wojskowej. Virtuti Militari, Gdańsk 2021, 38 s., [145] s. tabl., [3] k. tabl. złoż s., 50 zł

958. COBERNUS Hans, Historische Darstellungen von Staedten im Norden der DDR, Rostock 1975, 120 s., 28 zł

959. COCCHIARA Giuseppe, Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa 1971, 691 s., 24 zł

960. COLBERN Wiliam H., Polska. Styczeń - sierpień 1939. Analizy i prognozy. Komentarze do wydarzeń attache wojskowego ambasady w Warszawie, Warszawa 1986, 85 s., 16 zł

961. COLETTE Sidonie Gabrielle , Kotka. Powieść, Warszawa po 1933, 211 s., 24 zł

962. COLLOQUIUM Opole '98. 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech, Opole 2000, 142 s., 24 zł

963. COMMENTARY to the Facsimile Edition of the Pelplin Gutenberg Bible, Pelplin 2004, 190 s., 200 zł

964. COMTE Auguste, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, Warszawa 1961, 345 s., 20 zł

965. COMTE Henryk, Zwierzenia adiutanta. W Belwederze i na Zamku, Warszawa 1976, 240 s., 16 zł

966. CONCZEWA Mara, Sztuka Ziemi Trackiej, Warszawa 1979, 271 s., 15 zł

967. CONDER Josiah, Kwiaty Japonii. Sztuka kompozycji kwiatowych, Kraków 2002, 178 s., 69 zł

968. CONDILLAC Etienne Bonnot de, Traktat o wrażeniach, Warszawa 1958, XX, 324 s., 36 zł

969. CONRAD , Conrad - dotknięcie Wschodu, Warszawa 1970, 270 s., 20 zł

970. CONRAD Jessie, Józef Conrad, Kraków 1959, 476 s., 32 zł

971. CONRAD Joseph, Dzieła. Tom I-XXVII, Warszawa 1972-1974, 8602 (łącznie) s., 240 zł

972. CONRAD Joseph, W oczach Zachodu, Londyn 1955, 288 s., 16 zł

973. COPEAU Jacques, Naga scena, Warszawa 1972, 308 s., 24 zł

974. COPERNICUS Nicholas, Minor Works, London-Warsaw-Cracow 1985, 380 s., 60 zł

975. COPERNICUS Nicholas, Nicholas Copernicus On the Revolutions, London-Warsaw-Cracow 1978, 450 s., 140 zł

976. COR DIOECESIS. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego HOSIANUM 1565-2015, Olsztyn 2015, 733 s., 60 zł

977. CORPUS Inscriptionum Rudensium, Katowice 1996, 103 s., 36 zł

978. CORTAZAR Julio, SKARŻYŃSKI Jerzy, Fantomas przeciw wielonarodowym wampirom, Kraków 1979, 75 s., 20 zł

979. COULTON G(eorge) G(ordon), Panorama średniowiecznej Anglii, Warszawa 1976, 805 s., 30 zł

980. COUNTRYSIDE Cusine. The culinary map of the Mrągowo Region, Kętrzyn 2004, 1 s., 15 zł

981. COUSSON Jean Caradec, Jan Boży. Od niepokoju do świętości, Warszawa 1980, 123 s., 15 zł

982. CRANKSHAW Edward, Gestapo, Warszawa 1995, 225 s., 16 zł

983. CREASEY John, Death of a Stranger, London 1965, 191 s., 10 zł

984. CREASEY John, The Baron at Bay, London 1966, 190 s., 10 zł

985. CRELL Jan, O wolność sumienia, Warszawa 1957, XXXIX, 82 s., 24 zł

986. CROCE Benedetto, Zarys estetyki, Warszawa 1962, 121 s., 15 zł

987. CRUSE Howard, Stuck Rubber Baby, Poznań 2001, 224 s., 40 zł

988. CSAPLAROS Istvan, Sprawy polskie w literaturze węgierskiej epoki oświecenia, Warszawa 1961, 180 s., 24 zł

989. CURRIE Jack, KAPLAN Philip, Wilcze stado. U-booty w II wojnie światowej, Warszawa 1999, 240 s., 30 zł

990. CURWOOD James Oliver, Włóczęgi Północy, Warszawa 1954, 187, [3] s., 30 zł

991. CURWOOD James Oliver, Łowcy wilków, Poznań-Warszwa-Wilno-Lublin 193?, 195 s., 27 zł

992. CYBIKOW Gonbodżab, Buddyjski pielgrzym w świątyniach Tybetu według dziennika prowadzonego w latach 1899-1902, Warszawa 1975, 284 s., 25 zł

993. CYBIŃSKI Antoni, Wybór z dzieł prozaików i poetów starożytnego Rzymu. Opracował mgr... Część I Titus Livius, Inowrocław 1946, 32 s., 15 zł

994. CYBIS Jan, Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, Warszawa 1980, 449, (liczne ilustr. w tekście), ilustr. po tekście 55 s., 40 zł

995. CYBULSKA Maja Elżbieta, Potwierdzenie istnienie Archiwum Stefanii Zahorskiej, Londyn 1988, 179, [2] s., 30 zł

996. CYBULSKI Radosław, Józef Zawadzki - księgarz, drukarz, wydawca, Wrocław 1972, 266 s., 12 zł

997. CYCERON , Cycero w świetle własnych pism. Część I-II, Lwów 1937, 37, 31; 18 s., 30 zł

998. CYCERON , M. Tulius Cicero De Re Publica. Wybór, Lwów 1937, 53, 26 s., 20 zł

999. CYFROWICZ Leon, Obraz Matki Boskiej i skarbonka ubogich w Bramie Floryańskiej w Krakowie, Kraków 1884, 47 s., 50 zł

1000. CYFUS Edward, Droga do pojednania. Wspomnienie o Johannesie Gehrmannie, Olsztyn 2022, 112 s., 45 zł

1001. CYFUS Edward, Pobiegnij moją drogą. Opowieść biograficzna o Warmiaku Herbercie Monkowskim, Olsztyn 2020, 159 s., 35 zł

1002. CYFUS Edward, Warmińska saga. A życie toczy się dalej..., Dąbrówno 2023, 360 s., 64 zł

1003. CYGANERIA warszawska, Wrocław 1967, 323 s., 24 zł

1004. CYGLER Bogusław, Działalność polityczno-społeczna Joachima Lelewela na emigracji w latach 1831-1861, Gdańsk 1969, 319 s., 35 zł

1005. CYGLER Bogusław, Pomorze Gdańskie w polskim ruchu narodowo-wyzwoleńczym w latach 1794-1864, Gdańsk 1973, 63-112 s., 25 zł

1006. CYMCYK Jan, Hiszpania. Mały praktyczny przewodnik, Olsztyn 1992, 131 s., 6 zł

1007. CYMELIA ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Wystawa jubileuszowa. Katalog czerwiec-wrzesień 2016, Węgorzewo 2016, 20 s., 16 zł

1008. CYNARSKI Stanisław, Paolo Sarpi i jego związki z Polską, Kraków 1969, 140 s., 42 zł

1009. CYNARSKI Stanisław, Zygmunt August, Wrocław 1988, 224, [4] s., 15 zł

1010. CYNGLER Bogusław, Joachim Lelewel wobec polskich ziem zachodnich i północnych, Toruń 1972, 81-94 s., 25 zł

1011. CYPRIAN Tadeusz, Fotografia, Technika i technologia, Warszawa 1955, 411 s., 24 zł

1012. CYPRIAN Tadeusz, Fotografia, Technika i technologia, Warszawa 1963, 523 s., 20 zł

1013. CYPRIAN Tadeusz, SAWICKI Jerzy, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa Kraków 1948, 603 s., 80 zł

1014. CYRANOWICZ Maria, Psychodelicje, Warszawa 2006, 94 s., 15 zł

1015. CYTRYN BIALER Lucie, CYTRYN Abram, Dla Ciebie Nelly. Zeszyty, Olsztyn 1998, 214 s., 25 zł

1016. CYWILNA obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje, Warszawa 1965, 511 s., 20 zł

1017. CYWIŃSKI Bohdan, Idzie o dobro wspólne? Opowieść o Franciszku Stefczyku, Warszawa 2005, 115 s., 20 zł

1018. CYWIŃSKI Stanisław, Syrokomla. Człowiek i twórczość, Wilno-Lida-Oszmiana 1923, 63 s., 36 zł

1019. CZACHAROWSKI Krzysztof, Wiersze, Olsztyn 1993, 48 s., 24 zł

1020. CZACHÓRSKI Witold, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968, 758 s., 25 zł

1021. CZACHOWSKA Jadwiga, PRZEGLĄD Społeczny 1886-1887. Wstęp i antologię oprac. Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Bibliografię oprac., Wrocław 1955, 204 s., 36 zł

1022. CZACHOWSKI Hubert, Pamiątka z wojska. Opowieść o życiu prawdziwego mężczyzny. Katalog wystawy pamiątek żołnierskich z XIX i XX wieku, Toruń-Warszawa 1997, 57, [3] s., 15 zł

1023. CZACHOWSKI Kazimierz, Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości, Warszawa 1931, 341 s., 20 zł

1024. CZACHOWSKI Kazimierz, Najnowsza polska twórczość literacka 1935-1937 oraz inne szkice krytyczne, Lwów 1938, 273, [2] s., 25 zł

1025. CZAJKA Jerzy, Zamek Chojnik, Szklarska Poręba 1998, 40 s., 12 zł

1026. CZAJKOWSKI Andrzej, Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wrocław 2001, 415 s., 24 zł

1027. CZAKON Tomasz, Polskie spory o wizje komunizmu.Z cyklu obchodów 70-lecia Zjednoczonego Ruchu Robotniczego w Polsce, Katowice 1988, 132 s., 30 zł

1028. CZAPLICKI Marian, Skrót historii Polski. Opracował podług najnowszych źródeł dr..., Kraków 1946, 52 s., 20 zł

1029. CZAPLIŃSKI Władysław, Dzieje Danii Nowożytnej 1500-1975, Warszawa 1982, 355 s., 33 zł

1030. CZAPLIŃSKI Władysław, Glosa do Trylogii, Wrocław 1974, 177, [3] s., 24 zł

1031. CZAPLIŃSKI Władysław, Szkoła w młodych oczach, Kraków 1982, 332 s., 15 zł

1032. CZAPLIŃSKI Władysław, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976, 404 s., 24 zł

1033. CZAPLIŃSKI Władysław, Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków 1985, 550 s., 15 zł

1034. CZAPLIŃSKI Władysław, DŁUGOSZ Józef, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII w., Warszawa 1978, 263 s., 25 zł

1035. CZAPSKA-JORDAN Wanda, W.R.N. PPS pod okupacją niemiecką 1939-1945, Londyn 1976, 40 s., 30 zł

1036. CZARCI Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur, Dąbrówno 2023, 344 s., 69 zł

1037. CZARNECKA Ewa, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, New York 1983, 390 s., 40 zł

1038. CZARNECKI Feliks, Bibliografia Ziem Zachodnich 1945-1958, Poznań 1962, 545 s., 60 zł

1039. CZARNECKI Zygmunt J., Kataklizm 1938-1942, Londyn 1980, 208, [20] s., 50 zł

1040. CZARNIK Gabriela, Polski ruch młodzieżowy na pograniczu i Kaszubach w latach 1919-1939, Koszalin 1977, 132 s., 24 zł

1041. CZARNIK Oskar Stanisław, Między dwoma sierpniami. Polska kultura literacka 1944-1980 , Warszawa 1993, 432 s., 24 zł

1042. CZARNOTA Adam, John Stuart Mill. Studium z dziejów liberalizmu politycznego, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, 168 s., 15 zł

1043. CZARNOWSKI Czesław, Podróże Jurandem do Skandynawji. Wspomnienia z wypraw yachtowych w r. 1932 i 1933, Wilno 1938, 168 s., 100 zł

1044. CZARNOWSKI Stefan, Dzieła. Tom I-V, Warszawa 1956, 224, 250, 270, 255, 226 s., 80 zł

1045. CZARNOWSKI Stefan, Kultura, Warszawa 1946, 250 s., 25 zł

1046. CZARTKOWSKI Adam, JEŻEWSKA Zofia, Fryderyk Chopin, Warszawa 1981, 594 s., 12 zł

1047. CZARTORYSKI Adam Jerzy, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809, Warszawa 1986, 778 s., 25 zł

1048. CZASY wojen i pokoju. Karykatura polska 1914-1939. Wystawa ze zbiorów własnych Muzeum Karykatury oraz innych kolekcji polskich, kwiecień - czerwiec 2004. , Warszawa 2004, 166 s., 30 zł

1049. CZECHOSLOVAKIA, Prague 1957, 144 s., 20 zł

1050. CZECHOSŁOWACJA - sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część I, Warszawa 1981, 108 s., 20 zł

1051. CZECHOWICZ Józef, Ballada z tamtej strony, Warszawa 1932, 51 s., 150 zł

1052. CZECHOWICZ Józef, Prowincja noc, Lublin 1975, 24, [1] s., 30 zł

1053. CZECHOWICZ Józef, Spacer z Czechowiczem. Poemat o mieście Lublinie, Lublin 2012, [54] s., 20 zł

1054. CZECHOWICZ Józef, Wiersze wybrane, Warszawa 1955, 388 s., 25 zł

1055. CZECHOWSKI Bronisław, WIERZCHOSŁAWSKI Antoni, Historia Nowosądeckiego Inspektoratu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej 1992-2002, Kraków 2006, 82 s., 20 zł

1056. CZEGOŻ chcą? Część pierwsza, Geneve 1882, 55, 8, XXII s., 15 zł

1057. CZEKANOWICZ Anna, Najszczersze kłamstwo, Bydgoszcz 1986, 65 s., 15 zł

1058. CZEMBOR Henryk, Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku 1922-1939, Katowice 1993, 275 s., 36 zł

1059. CZEPULIS-RASTENIS Ryszarda, Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim, Warszawa 1988, 343 s., 45 zł

1060. CZERKAWSKI Tadeusz M., W więzieniu i lagrze 1940-1941. Ja socjalno opasnyj elemient, Warszawa 1989, 64 s., 15 zł

1061. CZERMAK Wiktor, Ostatnie lata Jana Kazimierza, Warszawa 1972, 474 s., 25 zł

1062. CZERMIŃSKI Adrian, Avicenna, Warszawa 1953, 102 s., 12 zł

1063. CZERNATOWICZ Janina, MAZUR Czesław, Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne. Tom I. XV-XVIII wiek. Cz.2 Problemy doktrynalne i historia wczesnego chrześcijaństwa, Lublin 1983, 190 s., 24 zł

1064. CZERNI S., SKRZYŃSKA M., Mały słownik techniczny polsko-angielski, Warszawa 1962, 256 s., 12 zł

1065. CZERNIAKOW Adam, Adam Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 X 1939 - 23 VII 1942, Warszawa 1983, 412 s., 60 zł

1066. CZERNIAKOWSKA Ewa, Kult Adama Mickiewicza w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, Gdańsk 2006, 23 s., 16 zł

1067. CZERNIAKOWSKA Ewa, Obchody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej", Gdańsk 1999, 24 s., 16 zł

1068. CZERNIAKOWSKA Małgorzata , Sprawy książki w działalności naukowej Jana Heweliusza, Gdańsk 2002, 32 s., 20 zł

1069. CZERNIECKI Stanisław, Dwor, wspaniałosc, powaga y rządy Jaśnie Oświeconego Xiążęcia I.M. Państwa Rzymskiego Swietey Pamieci Jasnie Wielmoznego, Iego Mosci Pana Stanisława hrabi na Wisniczy y Iarosławiu Lubomirskiego..., Kraków 1997, 32 s., 27 zł

1070. CZERNIK Stanisław, Humor i satyra ludu polskiego, Warszawa 1956, 263 s., 45 zł

1071. CZERPAK Stanisław, WROŃSKI Tadeusz, Ulica Pomorska 2. , Kraków 1974, 192 s., 15 zł

1072. CZERWIŃSKi Aleksander, Historyczny oręż ze zbiorów muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Warszawa 1978, 25, [54] s., 15 zł

1073. CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn ein Ort der Freude, Olsztyn 2009, 128 s., 55 zł

1074. CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn. Przestrzeń radości, Olsztyn 2009, 128 s., 59 zł

1075. CZESCY symboliści, dekadenci, anarchiści przełomu XIX i XX wieku, Wroclaw 1983, LXIII, 402 s., 24 zł

1076. CZEŻOWSKI Tadeusz, Zagadnienie przyczynowości. Zarys jego rozwoju w filozofii starożytnej, Wilno 1933, 66, [1] s., 40 zł

1077. CZOŁEM żołnierze. Ludzie w mundurach na szlaku Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, Warszawa 2006, 119, [1] s., 30 zł

1078. CZOŁGI i wojska pancerne, Warszawa 1972, 494 s., 16 zł

1079. CZTERDZIESTOLECIE 40-lecie Szkoły Rolniczej im. Władysława Orkana w Marcinkowicach 1946-1986, Warszawa 1986, 160 s., 30 zł

1080. CZTERYSTA 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego, Olsztyn 2015, 87 s., 36 zł

1081. CZTERYSTOPIĘĆDZIESIĘCIOLECIE 450-lecie Hołdu Pruskiego. Katalog wystawy kwiecień - październik 1975 roku, Olsztyn 1975, 24 s., 15 zł

1082. CZUBA Krystyna, Media i władza, Warszawa 1995, 174 s., 25 zł

1083. CZUBIEL Lucjan, Nidzica, Olsztyn 1965, 32 s., 20 zł

1084. CZUBIEL Lucjan, Zabytki Fromborka, Olsztyn 1968?, 24 s., 20 zł

1085. CZUBIEL Lucjan, Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn 1986, 203 s., 25 zł

1086. CZUBIŃSKI Antoni, Komunistyczna Partia Polski 1918-1938. Zarys historii, Warszawa 1985, 284 s., 18 zł

1087. CZUBIŃSKI Antoni, Najnowsze dzieje Polski 1914-1983, Warszawa 1987, 462 s., 15 zł

1088. CZUBIŃSKI Antoni, GROT Zdzisław, Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów, Warszawa 1988, 571 s., 20 zł

1089. CZUBIŃSKI Antoni, MAKOWSKI Edmund, Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej. Tom I Lata 1918-1928, Poznań 1968, 423 s., 20 zł

1090. CZUBIŃSKI Lucjan, Polskie wojskowe prawo karne w zarysie, Warszawa 1981, 175 s., 45 zł

1091. CZUJ Jan ks. prof., Patrologia, Poznań 1953, 218 s., 20 zł

1092. CZURAJ-STRUZIK Anna Barbara, Alicja w Krainie Nie-Czarów, Dąbrówno 2023, 96 s., 25 zł

1093. CZWARTA IV Ogólnopolska Wystawa Grafiki 1969 w Warszawie listopad - grudzień 1969 Zachęta, Warszawa 1967, 32, 74, 34 s., 50 zł

1094. CZWARTACY. Wspomnienia byłych żołnierzy szturmowego Batalionu AL.. im Czwartaków (1943-1945) T. II Powstanie Warszawskie, Warszawa 1970, 460 s., 10 zł

1095. CZWARTE Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego. Katalog. Malbork 1969, Malbork 1969, 356 s., 30 zł

1096. CZYKWIN Jan, Splot słoneczny, Olsztyn 1988, 71 s., 15 zł

1097. CZYM byłaby Opolszczyzna bez nich? Część 2. Was ware das Oppelner Land ohne sie? Zweiter Teil, Opole 2011, 187 s., 15 zł

1098. CZYN zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Koszalin 1984, 144 s., 20 zł

1099. CZYNNIK ludzki a marketing terytorialny, Lidzbark Warmiński 2009, 186 s., 24 zł

1100. CZYŻEWSKI Krzysztof, Linia powrotu. Zapiski z pogranicza, Sejny 2008, 446 s., 30 zł

1101. CZYŻKOWSKA Stanisława, Tkactwo ręczne, Warszawa 1988, 126 s., 30 zł

1102. CZYŻNIEWSKA Lucyna, Rola i funkcja małych miast zabytkowych położonych poza aglomeracjami miejsko-przemysłowymi, Warszawa 1977, 82 s., 30 zł

1103. DAENIKEN Erich von, Kosmiczne miasta w epoce kamiennej, Warszawa 1992, s., 10 zł

1104. DAENIKEN Erich von, Oczy Sfinksa. Tajemnice piramid, Warszawa 1992, 176 s., 10 zł

1105. DAHM P. Chrysostomus, BERNARD P. Ludger , Athos. Berg der Verklaerung, Offenburg 1959, 228 s., 45 zł

1106. DAICOVICIU Hadrian, Dakowie, Warszawa 1970, 190 s., 15 zł

1107. DAJNES Władimir, Bataliony karne i oddziały zaporowe Armii Czerwonej, Warszawa 2015, 301, [1] s., 40 zł

1108. DALAJLAMA , Uzdrawianie gniewu. Moc cierpliwości z buddyjskiego punktu widzenia, Poznań 2003, 214 s., 35 zł

1109. DALE J. B., Chiromancya indyjska, Warszawa 1903, 67 s., 100 zł

1110. DALEWSAK-GREŃ Hanna, Selektywna kategoria rodzaju w języku polskim i serbsko-chorwackim. Analiza konfrontatywna, Warszawa 1991, 130 s., 15 zł

1111. DAMROT (Czesław Lubiński) Konstanty, Wiersze wybrane, Katowice 1965, XXXV, 194 s., 32 zł

1112. DANDO-COLLINS Stephen, Porywacze Kleopatry. VI Legion Cezara, Warszawa 2008, 288 s., 40 zł

1113. DANEK Wincenty, Poglądy pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego, Wrocław 1954, 116 s., 24 zł

1114. DANIECKI , Zabawy Iana Danieckiego, Warszawa 1979, 50 s., 20 zł

1115. DANIELEWICZ Jerzy, Dzieje Kowalewa Pomorskiego, Bydgoszcz 1986, 247 s., 40 zł

1116. DANIELEWICZ Jerzy, Kontakty polskiego sejmu w Paryżu z parlamentem i politykami francuskimi w latach 1832-1841, Toruń 1974, 61-76 s., 25 zł

1117. DANIELKIEWICZ Marek, Nie ma miejsca dla przyjezdnych, Lublin 1987, 68 s., 15 zł

1118. DANINA Narodowa, Warszawa 1946, 31 s., 20 zł

1119. DANISZEWSKI Władysław, Zanim zjednoczą się Niemcy, Szczecin 1990, 82 s., 24 zł

1120. DANTYSZEK Jan, Pieśni, Olsztyn 1973, 137; [1] s., 15 zł

1121. DANTYSZEK Jan, Pieśni, Olsztyn 1987, 137, [1] s., 15 zł

1122. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna, Małopolska architektura drewniana / Lesser Polish Architecture in Wood, Olszanica 2005, 183 s., 50 zł

1123. DARCZEWSKA Krystyna, Katolicyzm we współczesnym społeczeństwie polskim. O niektórych uwarunkowaniach i postawach, Wrocław 1989, 268 s., 32 zł

1124. DARSKA Bernardetta, Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej, Olsztyn 2006, 310 s., 20 zł

1125. DARSKI Wojciech Marek, Mała antologia mazurska. Pasja według mnie, Giżycko 2013, 99, [2] s., 25 zł

1126. DARSKI Wojciech Marek, Pocztówki z Mazur, Giżycko-Warszawa 2005, 247 s., 48 zł

1127. DARSKI Wojciech Marek, The Big Blue. Exploring Giżycko Municypality, Giżycko 2012, 100 s., 42 zł

1128. DARWIN Karol, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, Warszawa 1988, 435 s., 25 zł

1129. Das DORF. Seine Pflege und Gestaltung, Munchen 1938, 234 s., 64 zł

1130. DASZKIEWICZ Wiesław, Proces karny. Podręcznik do ćwiczeń pod red..., Warszawa 1979, 443 s., 30 zł

1131. DASZYŃSKI Ignacy, Pamiętniki. Tom I-II, Warszawa 1957, 284, 419 s., 40 zł

1132. DAUKSZEWICZ Krzysztof, Byłoniebyło. Niby wiersze. Ilustracje: Joanna Milewicz, Obrazy i okruchy, Olsztyn 2003, 79 s., 25 zł

1133. DAVIDSON Basil, Czarna matka, Warszawa 1963, 258 s., 20 zł

1134. DAVIDSON Basil, Old Africa Rediscovered, London 1964, 287 s., 30 zł

1135. DAVIDSON Basil, Stara Afryka na nowo odkryta, Warszawa 1961, 271 s., 10 zł

1136. DAVIES Norman, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, 1406 s., 40 zł

1137. DAVIES Norman, God's Playground. A History of Poland. Volume II. 1795 to the Present, Oxford 1983, 725 s., 50 zł

1138. DAVIES Norman, Jak powstawało Powstanie 44, Kraków 2005, 255 s., 18 zł

1139. DAVIES Norman, Powstanie '44, Kraków 2004, 958, [1] s., 30 zł

1140. DAVIES Norman, Smok wawelski nad Tamizą. Eseje Polemiki Wykłady, Kraków 2001, 315 s., 24 zł

1141. DAVIES Norman, Wyspy. Historia, Warszawa 2003, 1103 s., 60 zł

1142. DAWIDOWICZOWA Alina z Chwistków, Zeschnięte liście i kwiat. Wspomnienia, Kraków 1989, 217 + 27 ilustr. s., 20 zł

1143. DAWNA kartografia miast, Warszawa 2011, 592 s., 45 zł

1144. DAWNE Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 1795-1939, Warszawa 2001, 261 s., 45 zł

1145. DAWNY portret dziecka ze zbiorów polskich. Katalog wystawy Olsztyn maj - październik 1976 rok, Olsztyn 1965, 95 s., 35 zł

1146. DAWNY portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego. Katalog wystawy. Muzeum Mazurskie Olsztyn 1965, Olsztyn 1965, 43, [5], [42] s., 30 zł

1147. DAWSKI , Stanisław Dawski, Warszawa 1965, 32 s., 24 zł

1148. DAWSON Christopher, Religia i powstanie kultury zachodniej, Warszawa 1958, 309 s., 24 zł

1149. DAWSON Christopher, Tworzenie się Europy, Warszawa 1961, 366 s., 20 zł

1150. DE PREE Max, Przywództwo jest sztuką, Warszawa 1999, 107 s., 25 zł

1151. DEBESSE Maurice, Etapy wychowania, Warszawa 1982, 152 s., 15 zł

1152. DĘBICKI Czesław inż., Instrukcja uprawy lnu, Warszawa 1948, 20 s., 25 zł

1153. DĘBOWSKI Jan, Przyroda w filozofii rosyjskiego prawosławia, Olsztyn 1998, 143 s., 35 zł

1154. DĘBOWSKI Jan, Przyroda w programach Komisji Edukacji Narodowej i poglądach uczonych na Podlasiu w XVII i XIX wieku, Olsztyn 2000, 165 s., 24 zł

1155. DECOWSKI Adam, Po tamtej stronie chmur, Warszawa 1983, 50 s., 18 zł

1156. DEFOURNEAUX Marcelin, Życie codzienne w czasach Joanny DArc, Warszawa 1963, 231 s., 30 zł

1157. DEGLER Janusz, Witkacy w teatrze międzywojennym, Warszawa 1973, 231 s., 30 zł

1158. DEJNA Karol, Atlas gwarowy województwa kieleckiego. Zeszyt 2., Łódź 1963, 16, nlb. s., 36 zł

1159. DEKLARACJA programowa Związku Walki Młodych, Warszawa 1945?, 26 s., 20 zł

1160. DEKOWSKI Jan Piotr, Strój sieradzki, Wrocław 1959, 80 s., 24 zł

1161. DELORME Andrzej, Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu. Polityka - Gospodarka - Środowisko naturalne, Kraków 1995, 144, nlb. s., 24 zł

1162. DELUMEAU Jean, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987, 651 s., 36 zł

1163. DELUMEAU Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku. Tom I-II. Tom I Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej. Tom II Katolicyzm między Lutrem a Wolterem, Warszawa 1986, 263, 352 s., 48 zł

1164. DEMBINIOK Józef, SZCZECH Bernard, Oznaki i odznaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Część I Wojsko Polskie we Francji i Korpus Polski w Wielkiej Brytanii, Katowice 1984, 54 s., 15 zł

1165. DEMBIŃSKA Anna, Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548, Poznań 1948, 186-337 s., 48 zł

1166. DEMBOWSKA Maria, Indeks alfabetyczny Dodatków Bibliografii Polskiej Cz. III - stulecia XV-XVIII Karola Estreichera. Zestawiła..., Warszawa 1956, 103 s., 15 zł

1167. DEMBOWSKI Edward, Pisma społeczne i polityczne, Warszawa 1979, 243 s., 15 zł

1168. DEMBOWSKI Edward, Pisma. Tom I-V, Warszawa 1955, XI, 417, 351, 453, 408, 384 s., 50 zł

1169. DEMEL Józef, Kasper Zubowski (1797-1873), Kraków 1952, 29 s., 12 zł

1170. DEMEL Juliusz, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846-1853, Kraków 1951, 307 s., 36 zł

1171. DEMUS Otto, HIRMER Max, Romanische Wandmalerei, Munchen 1968, 258 + kilkaset ilustracji s., 260 zł

1172. DEPORTACJE i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945. Przegląd piśmiennictwa, Warszawa 1989, 301 s., 30 zł

1173. DER redliche Ostpreusse. Ein Kalenderbuch fur 1973, Leer 1972, 128 s., 20 zł

1174. Der WIDERSTAND gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, Munchen-Zurich 1985, 1185 s., 45 zł

1175. DERDOWSKI Krzysztof, Czasowo nie ma wieczności, Lublin 1985, 48 s., 15 zł

1176. DERUGA Aleksy, Historia stosunków międzynarodowych od Komuny Paryskiej do Rewolucji Październikowej. Część 1. (1898-1917) , Warszawa 1955, 214 s., 30 zł

1177. DESZCZYŃSKA Martyna, Historia sacra i dzieje narodowe. Refleksja historyczna lat 1795-1830 nad rolą religii i kościoła w przeszłości Polski, Warszawa 2003, 194 s., 15 zł

1178. DETHLEFSEN Richard, Zagrody chłopskie i kościoły drewniane w Prusach Wschodnich, Olsztynek 2023, 130 s., 80 zł

1179. DEUEL Loe, Lot w przeszłość. Opowieść o archeologii lotniczej, Warszawa 1984, 351 s., 12 zł

1180. DEUTSCHES Schriftstellerlexikon von den Anfangen bis zur Gegenwart, Weimar 1960, 612 s., 24 zł

1181. DIARIUSZ Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, XXV, 365 s., 70 zł

1182. DICKENS Karol, Notatki z podróży do Ameryki, Warszawa 1978, 330 s., 12 zł

1183. DICTIONNAIRE de la langue française et anglaise à l'usage de tous les états enrichi de l'accentuation et d'une prononciation littérale et figurée de chaque mot des deux langues : redigé d'aprés les meilleurs dictionnaires publiés en Angleterre et en France. Partie anglaise-francaise. [współopr.] Partie francaise-anglaise., Leipzig 1873, 464, [4]; 428 s., 50 zł

1184. DIE "JEDWABNE-DEBATTE" in polnischen Zeitungen und Zeitschriften, Potsdam/Szczecin 2001, 382 s., 27 zł

1185. DIE SCHULE und die Perspektiven unserer Kultur. Beitraege eines deutsch-polnischen Expertenseminars, Oldenburg 1986, 243 s., 24 zł

1186. DIE VERTREIBUNG der Deutschen aus dem osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt am Main 1995, 302 s., 20 zł

1187. DIECEZJA toruńska. Historia i teraźniejszość. T. 1, Toruń 1994, 241. [2] s., 40 zł

1188. DILLON Myles, CHADWICK Nora K., Ze świata Celtów, Warszawa 1975, 353 s., 25 zł

1189. DILTHEY Wilhelm, O istocie filozofii i inne pisma, Warszawa 1987, 268 s., 24 zł

1190. DILTHEY Wilhelm, Pisma etyczne, Warszawa 1982, 433 s., 24 zł

1191. DIMANT Ita, Moja cząstka życia, Warszawa 2001, 178 s., 30 zł

1192. DIPPEL Stefan, O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976, 325 s., 24 zł

1193. DIRINGER David, Alfabet, Warszawa 1972, 577 s., 30 zł

1194. DISSLOWA Maria, Jak gotować. Praktyczny poradnik kucharstwa. Poradnik we wszystkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu, Poznań 1931, 871 s., 150 zł

1195. DIŻYŃSKI Jan, Proudhon, Warszawa 1975, 263 s., 20 zł

1196. DJAKOW Władimir, NAGAJEW Aleksiej, Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832-1835), Warszawa 1979, 426 s., 27 zł

1197. DLA zakochanych. Wiersze poetów polskich, Warszawa 1966, 306 s., 14 zł

1198. DMOWSKA-GRABIAS Halina, Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego. Przewodnik po zespole (1807) 1815 - 1866 (1876) , Warszawa 1976, 102 s., 20 zł

1199. DMOWSKI Rafał, Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego, Warszawa-Siedlce 2013, 186 s., 40 zł

1200. DMOWSKI Roman, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Warszawa 1991, 286 s., 20 zł

1201. DMOWSKI Roman, Polityka polska i odbudowanie państwa. Tom pierwszy. Z dodaniem memoriału "Zagadnienia środkowo- i wschodnio- europejskie"i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919 , Hanower 1947, 258, [2] s., 24 zł

1202. DOBIECKI Michał, Agresja na Czechosłowację sierpień 1968. Część I , Warszawa 1981, 108 s., 20 zł

1203. DOBRANIECKI Stanisław, POKORA Wojciech, Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944. Materiały z terenu m.st. Warszawy i woj. warszawskiego. , Warszawa 1967, 797 s., 30 zł

1204. DOBROLUBOW Mikołaj, Pisma filozoficznie. Tom I-II, Warszawa 1958, XV, 411, 455 s., 24 zł

1205. DOBROŃSKI Adam, GAJEWSKI Marek, Białystok 1920, Warszawa 2019, 104 s., 24 zł

1206. DOBROWOLSKI , Dedykacje. W pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Warszawa 1987, 28 s., 30 zł

1207. DOBROWOLSKI Antoni Bolesław, Podstawy ideologii katolickiej, Warszawa 1919, 23 s., 15 zł

1208. DOBROWOLSKI Kazimierz, Dzieje grodu w Piekarach, Kraków 1938, 24 s., 25 zł

1209. DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard, Miniatury, Rzeszów 1989, 70 s., 15 zł

1210. DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard, BERMAN Mieczysław, Bruki Warszawy, Warszawa 1964, 477 s., 15 zł

1211. DOBROWOLSKI Tadeusz, Stattler a Michałowski. Ze studiów nad problemem dwóch nurtów romantyzmu, Kraków 1955, 213 s., 14 zł

1212. DOBROWOLSKI Tadeusz, Sztuka województwa śląskiego, Katowice 1994, 151 s., 39 zł

1213. DOBROWOLSKI Tadeusz, Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce pracujących w okresie późnego gotyku (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i socjologii, Wrocław 1965, 163 s., 40 zł

1214. DOBROWOLSKI Witold, Malarstwo etruskie, Warszawa 1979, 248 s., 15 zł

1215. DOBRZENIECKI Tadeusz, Drzwi gnieźnieńskie., Warszawa 1953, 21, nlb. s., 8 zł

1216. DOBRZENIECKI Tadeusz, Tryptyk z Pławna, Warszawa 1954, 26 + 72 ilustr. s., 15 zł

1217. DOBRZYCKI , Historia Stosunki międzynarodowe Amerykanistyka. Księga Jubileuszowa na 65-lat Profesora Wiesława Dobrzyckiego, Warszawa 2001, 591 s., 30 zł

1218. DOBRZYCKI Jerzy, Astronomia przedkopernikańska, Toruń 1971, 58 s., 9 zł

1219. DOENHOFF Marion Grafin, Kindheit in Ostpreussen, Berlin 2003, 222 s., 33 zł

1220. DOENHOFF Marion grafin, Namen die keiner mehr nennt. Ostpreussen - Menschen und Geschichte, Munchen 1970, 138 s., 30 zł

1221. DOHNALIK Barbara, Kabaliści, Warszawa 1985, 72 s., 15 zł

1222. DOKTRYNA społeczna Kościoła Katolickiego i doktryny chadeckie. Wybór dokumentów do nauki o polityce, Lublin-Warszawa 1957, 499 s., 20 zł

1223. DOKUMENTY nauki społecznej Kościoła. Część 1-2, Rzym-Lublin 1987, 456, 460 s., 18 zł

1224. DOKUMENTY z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 Tom I 1918-1932, Warszawa 1989, 540 s., 30 zł

1225. DOLEŻAN Wiktor, Wypisy do literatury powszechnej. Tom I Świat starożytny, Kraków 1913, 228 s., 36 zł

1226. DOLNY Jan, Wspomnienia z obozu w Stutthofie i Potulicach więźnia o numerze 9889 w latach 1940-1945, Gdańsk 2020, 399 s., 24 zł

1227. DOM rodzinny - dom sąsiedztwa, Sejny 1994, 82 s., 24 zł

1228. DOMAGALSKI Andrzej, Mosty fikcji, Kraków 1988, 32 s., 15 zł

1229. DOMAGAŁA Bożena, Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Olsztyn 1996, 171 s., 45 zł

1230. DOMAGAŁA Bożena, Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji, Olsztyn 2009, 212 s., 35 zł

1231. DOMAŃSKA Helena, Chwasty i ich zwalczanie, Warszawa 1964, 260 s., 12 zł

1232. DOMAŃSKI Jerzy, Katalog planów i osiedli śląskich z XVI-XIX w. w zbiorach archiwum państwowego we Wrocławiu , Warszawa 1973, 160, [54] s., 45 zł

1233. DOMAŃSKI Marek, Mord w hurtowni (Farsa kryminalna), Warszawa 1983, 47 s., 12 zł

1234. DOMAŃSKI Marek, Siła przebicia (komedia współczesna), Warszawa 1989, 33 s., 12 zł

1235. DOMEYKO Ignacy, Moje podróże (Pamiętnik wygnańca). T. I-III. T. I. 1831-1838, T. II. 1839-1945. T. III. 1846-1888. , Wrocław 1962-1963, 254, 560, 335 s., 80 zł

1236. DOMEYKO Ignacy, O metodzie jakąby zaprowadzić należało do uczenia się i uczenia geografii fizycznej ziem polskich , Kraków 1888, 8 s., 30 zł

1237. DOMINICZAK Henryk, Wróciliśmy na Ziemię Lubuską. Udział Wojska Polskiego w zasiedleniu i zagospodarowaniu Ziemi Lubuskiej 1945-1948, Warszawa 1974, 211 s., 40 zł

1238. DOMOSŁAWSKI Artur, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Warszawa 2021, 910 s., 35 zł

1239. DOMY w stylu. 300 projektów domów jednorodzinnych. Edycja 2004/2005, Warszawa 2004, 352 s., 10 zł

1240. DONATUS Aelius, Ars minor, Gdańsk 1981, 16 s., 20 zł

1241. DONELAJTIS Krystyn, Pory roku. Metai, Olsztyn-Białystok 1982, 207 s., 20 zł

1242. DONITZ Karl, 10 lat i 20 dni. Wspomienia 1935-1945, Gdańsk 2004, 603 s., 40 zł

1243. DOROSZEWSKI Witold, Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa 1949, 417 s., 39 zł

1244. DOROSZEWSKI Witold, Zeszyt próbny indeksu słowotwórczego do Słownika Języka Polskiego pod red..., Warszawa 1963, 188 s., 30 zł

1245. DORYS Benedykt Jerzy, CZAPLIŃSKI Czesław, Artyści. Portrety ostatniego stulecia, Warszawa 2007, 361, [1] s., 100 zł

1246. DOSTOJEWSKI , Dostojewski. Teatr sumienia. Trzy inscenizacje Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie, Warszawa 1989, 198 s., 24 zł

1247. DOSTOJEWSKI Fiodor, Aforyzmy, Warszawa 1976, 58 s., 15 zł

1248. DOSTOJEWSKI Fiodor, Listy, Warszawa 1979, 654 s., 40 zł

1249. DOSTOJEWSKI Teodor (Fiodor), Bracia Karamazow. Tom I-VI (współopr.), Warszawa 1928, 966 (paginacja ciagła) s., 50 zł

1250. DOWGIELEWICZ Irena, Stadion dla biedronki, Zielona Góra 1970, 16 s., 12 zł

1251. DOWIAT Jerzy, Chrzest Polski, Warszawa 1961, 171 s., 18 zł

1252. DOYLE Arthur Conan, Wspomnienia i przygody. Tom I-II, Warszawa 1930, 143, [2], 139, [2] s., 30 zł

1253. DOŁĘGA-SZCZEPAŃSKI Jan, Hagada o świętach, Warszawa 1989, 75 s., 18 zł

1254. DRAHAN Roman, W widnokręgu kreta, Warszawa 1965, 72 s., 20 zł

1255. DRAMAT i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej, Lublin 2014, 594 s., 40 zł

1256. DRAMOWICZ Marta, Poboczem A-4, Olsztyn 1999, 31 s., 12 zł

1257. DRAPELLA Władysław Antoni, Ster. Ze studiów nad kształtowaniem się pojęć morskich. Wiek XV-XX., Wrocław 1955, 95 s., 24 zł

1258. DRAPELLA Zofia, Od Lewiatana do Jormungandra. Rzecz o potworach morskich, ludziach z Morza i duchach wód, Gdańsk 1976, 207 s., 20 zł

1259. DRAWICZ Andrzej, Gałczyński na Mazurach, Olsztyn 1971, 171 s., 20 zł

1260. DREMA Vladas, LORENTZ Stanisław, Vladas Drema laiskai - Stanisław Lorentz listy, Wilno 1998, 517 s., 60 zł

1261. DREWNIAK Bogusław, Teatr i film Trzeciej Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk 1972, 391 s., 48 zł

1262. DREWNIAK Bogusław, PONIATOWSKA Anna, Polonia szczecińska 1890-1939, Poznań 1961, 141, [3] s., 30 zł

1263. DREWNOWSKI Jerzy, Cynga. Wspomnienia z łagrów Północy 1940-1944, Warszawa 1989, 197 s., 15 zł

1264. DREXLER Ignacy, Szerokość jezdni w ulicach miejskich. Rycin sześćdziesiąt i cztery , Lwów-Warszawa-Poznań 1928, 114 s., 300 zł

1265. DROESSLER Rudolf, Mosty w przeszłość. Archeologiczne sensacje ostatnich lat, Katowice 1988, 246 s., 16 zł

1266. DROGA krzyżowa, Warszawa-Struga, Kraków 1988, 116 s., 20 zł

1267. DROGI ku niepodległości, Grajewo 2011, 148 s., 15 zł

1268. DROSCHER Vitus B., Świat zmysłów, Warszawa 1971, 323 s., 14 zł

1269. DROZDOWICZ Zbigniew, Intelektualizm i naturalizm w filozofii francuskiej, Poznań 1987, 165 s., 40 zł

1270. DROZDOWICZ Zbigniew, Nowożytna kultura umysłowa Francji, Poznań 1983, 153 s., 12 zł

1271. DROZDOWSKI Bohdan, Moja Polska, Warszawa 1957, 84 s., 15 zł

1272. DROZDOWSKI Marian Marek, Aleksander Dębski, Warszawa 1986, 209 s., 20 zł

1273. DRÓŻDŻ Andrzej, Dzicy lokatorzy, Kraków 1984, 54 s., 12 zł

1274. DRUGA II Wystawa Plastyki Złotego Grona Zielona Góra 1965, Zielona Góra 1965, XIV, 305 s., 60 zł

1275. DRUGA wojna światowa. Informator 1939-1945, Warszawa 1962, 712 s., 20 zł

1276. DRUGI dywan perski, Kraków 1980, 379 s., 16 zł

1277. DRUSZCZ Janina, Świętość Matki w hagiografii, nauczania i praktyce Kościoła Katolickiego, Olsztyn 2007, 342 s., 30 zł

1278. DRUT opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939-1945, Łambinowice 1984, 144 s., 24 zł

1279. DRYGAS Wojciech, SIKIRYCKI Igor, Co komu winna Gminna Spółdzielnia. Wodewil w 3 odsłonach z muzyką Feliksa Frachowicza, Warszawa 1954, 71 s., 15 zł

1280. DRZEWUCKI Janusz, Ulica Reformacka, Kraków 1983, 68 s., 12 zł

1281. DRZYCIMSKi Andrzej, Komunikatorzy. Wpływ Wrażenie Wizerunek, Warszawa-Bydgoszcz 2020, 403 s., 25 zł

1282. DRZYCIMSKi Andrzej, Sztuka kształtowania wizerunku, Warszawa 1998, 326, [4] s., 25 zł

1283. DUBIEL Jacek, Górny Śląsk wczoraj. Oberschlesien Gestern. Tekst..., Gliwice 1995, 200 s., 36 zł

1284. DUBIEL Paweł, Wrzesień 1939 na Śląsku, Katowice 1960, 242 s., 20 zł

1285. DUBIELLA-POLAKOWSKA Magdalena, Życie społeczne Elbląga w latach 1945-2000. Oświata, kultura, opieka, pomoc sport i rekreacja, Elbląg 2002, 581 s., 35 zł

1286. DUBIŃSKI Aleksander, ŚLIWKA SVD Eugeniusz, Karaimi. Materiały z sesji naukowej, Pieniężno 1987, 104 s., 45 zł

1287. DUBIŃSKI Krzysztof, Magdalenka. Transakcja epoki. Notatki z poufnych spotkań Kiszczak-Wałęsa, Warszawa 1990, 220 s., 10 zł

1288. DUBISZ Stanisław, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa 1991, 199 s., 40 zł

1289. DUBOIS , Stanisław Dubois. Artykuły i przemówienia., Warszawa 1968, 526 s., 24 zł

1290. DUBOS Rene, Człowiek Środowisko Adaptacja, Warszawa 1970, 491 s., 27 zł

1291. DUBOS Rene, Tyle człowieka co zwierzęcia, Warszawa 1973, 221 s., 12 zł

1292. DUBY Georges, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986, 323 s., 25 zł

1293. DUBY Georges, Rok Tysięczny, Warszawa 1997, 216 s., 60 zł

1294. DUCHE Jean, Całe życie Marianny czyli historia Francji, Warszawa 1975, 231 s., 15 zł

1295. DUCHOWIEŃSTWO polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Papieski Uniwersytet Urbiański Rzym, 17-18 października 2002, Toruń 2002, 448 s., 32 zł

1296. DUCKI Henryk, Wyposażamy ciemnię fotograficzną, Warszawa 1963, 16 + rozkł. tablice s., 15 zł

1297. DUDEK Antoni, GRYZ Ryszard, Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989, Kraków 2002, 462 s., 40 zł

1298. DUDO Jerzy, Gospodarcze aspekty środowiska naturalnego w obwodzie kaliningradzkim, Olsztyn 1995, 139 s., 15 zł

1299. DUDZIŃSKI Paweł, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, 247 s., 25 zł

1300. DUFOUR Xavier, Leon Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1975, 744 s., 35 zł

1301. DULAK Krystyna, Nadpopradzie, Warszawa 1985, 110 s., 18 zł

1302. DULEMBA Włodzimierz, Podpiszemy wszyscy nasze spuszczone oczy, Kraków 1982, 42 s., 12 zł

1303. DULEWICZ Andrzej, Słownik sztuki francuskiej, Warszawa 1986, 535 s., 15 zł

1304. DUMA Jerzy, Onomastyka regionalna. , Olsztyn 2006, 196 s., 25 zł

1305. DUMIN Piotr, Spełnienie doliny, Warszawa 1986, 70 s., 15 zł

1306. DUNIKOWSKI , Jubileuszowa Wystawa Prac Xawerego Dunikowskiego (1908-1948). Grudzień 1948 - styczeń 1949 Muzeum Narodowe, Warszawa 1948, 72 s., 30 zł

1307. DUNIKOWSKI , Xawery Dunikowski. Wystawa Rzeźby i Malarstwa z lat 1956-1957, Warszawa 1958, 38 s., 36 zł

1308. DUNIN Janusz, Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław 1991, 171 s., 30 zł

1309. DUNIN-WILCZYŃSKI Zbigniew, Legia Honorowa, Warszawa 2006, 74 s., 20 zł

1310. DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof, O powstańczym generale., Warszawa 1966, 103 s., 10 zł

1311. DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof, Warszawa 1914-1918, Warszawa 1989, 216 s., 25 zł

1312. DUNS SZKOT Jan, Traktat o Pierwszej Zasadzie, Warszawa 1988, 138 s., 20 zł

1313. DURKOVIĆ-JAKĹIĆ Ljumomir, Mickiewicz i Jugosłowianie., Poznań 1984, 254, nlb. s., 16 zł

1314. DUROSELLE Jean Baptiste, Początki katolicyzmu społecznego we Francji 1822-1879, Warszawa 1961, 651 s., 30 zł

1315. DUROSELLE Jean-Baptiste, Europa. Historia narodów, Warszawa 2002, 432 s., 20 zł

1316. DURRELL Lawrence, Mountlive, New York 1961, 292 s., 10 zł

1317. DUTKIEWICZ Antoni, Zarys historii chirurgii na Warmii i Mazurach po styczniu 1945 roku, Olsztyn 2023, 286 s., 100 zł

1318. DUTKIEWICZ Józef, Organizacja Instytut Historycznego UŁ, Łódź 1971, 3-6 s., 20 zł

1319. DUTKIEWICZ Józef, Przeprawa Paskiewicza przez Wisłę w lipcu 1831 r., Warszawa 1961, 253-264 s., 25 zł

1320. DUTKIEWICZ Józef, Sprawa gdańska w dobie sejmu czteroletniego w oświetleniu korespondencji dyplomatycznej pruskiej, Toruń 1955, 339-373 s., 25 zł

1321. DUTKIEWICZ Józef, Uwagi historyka na marginesie Kordiana, Łódź 1960, 5-19 s., 20 zł

1322. DUTKIEWICZ Józef, Z badań nad terminologią publicystyki powstania listopadowego, Łódź 1959, 97-132 s., 25 zł

1323. DUTKIEWICZ Ryszard F., I pokłoniłem się Madonnom, Gołdap 2000, 32 s., 16 zł

1324. DUTKOWA Renata, Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego. Szkoła Główna Krakowska w latach 1809-1814, Wrocław 1965, 200 s., 39 zł

1325. DUVAL Paul-Marie, Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego (I-III w.n.e.), Warszawa 1967, 311 s., 15 zł

1326. DVORNIK Francis, Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985, 132 s., 24 zł

1327. DWADZIEŚCIA 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, Wołowiec 2009, 470 s., 37 zł

1328. DWADZIEŚCIA 20 lat pracy publicznych bibliotek powszechnych województwa olsztyńskiego 1946-1966, Olsztyn 1966, 192 s., 12 zł

1329. DWADZIEŚCIA 25 lat bibliotek publicznych województwa olsztyńskiego 1946-1971. Biblioteki publiczne Warmii i Mazur wczoraj - dziś - jutro, Olsztyn 1971, 10 s., 10 zł

1330. DWADZIEŚCIA 25 lat Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego 1989-2013, Olsztyn 2013, 104 s., 45 zł

1331. DWADZIEŚCIA kroków wszerz i wzdłuż... Wspomnienia w 100-lecie Teatru im. Juliusza Słowackiego, Kraków 1993, 340 s., 24 zł

1332. DWADZIEŚCIA XX lat Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Olsztyn 1966, 87 s., 20 zł

1333. DWADZIEŚCIA XX lat Polski Ludowej, Warszawa 1964, 969 s., 20 zł

1334. DWADZIEŚCIA XX lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1989, 143 s., 40 zł

1335. DWIE ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia, Warszawa 2006, 365 s., 40 zł

1336. DWIEŚCIE lat malarstwa amerykańskiego. Wystawa przygotowana przez Muzeum Sztuki w Baltimore, Warszawa 1976, 144 s., 20 zł

1337. DWORACZEK Kamil, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980, Warszawa 2011, 235, [20] s., 20 zł

1338. DWORECKI Zbigniew, Problem niemiecki w świadomości narodowo-politycznej społeczeństwa polskiego województw zachodnich Rzeczypospolitej 1922-1939, Poznań 1981, 250 s., 36 zł

1339. DWORZAŃSKI , Ekslibrisy Tadeusza Dworzańskiego, Warszawa 1964, 60 s., 44 zł

1340. DWUDZIESTA XX rocznica powstania PPR na Warmii i Mazurach. Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 1965, 121 s., 25 zł

1341. DWUDZIESTOLECIE Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej. Wierność tradycji - służba współczesności, Olsztyn 2012, 401 s., 40 zł

1342. DWUDZIESTY XXV Przegląd Twórczości Klubu Plastyka Amatora Sąsiedzi, Olsztyn 2005, 48 s., 20 zł

1343. DWUSETNA rocznica bitwy pod Ostrołęką 1807 roku i powstania Księstwa Warszawskiego, Ostrołęka 2007, 167, [1] s., 40 zł

1344. DYAKOWSKI Bohdan, O dawnych łowach i dawnej zwierzynie, Warszawa 1989, 209 s., 60 zł

1345. DYARYUSZ sejmu z r. 1830-1831. Tom V. Od 20 czerwca do 21 lipca 1831, Kraków 1911, XXIII, 623 s., 50 zł

1346. DYBCIAK Krzysztof, Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych, Wrocław 1981, 224 s., 20 zł

1347. DYBCIAK Krzysztof, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005, 320 s., 26 zł

1348. DYBOSKI Roman, Sto lat literatury angielskiej, Warszawa 1957, 927 s., 30 zł

1349. DYBOWSKI Mieczysław ks., O typach woli. Badania eksperymentalne, Poznań 1947, 203 s., 40 zł

1350. DYDEK Stanisław, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, Brzozów 1996, 471 s., 50 zł

1351. DYGASIŃSKI Adolf, Wypisy polskie. Część Średnia (dla klasy II-ej i III-ej), Warszawa 1906, 290 s., 30 zł

1352. DYGDAŁA Jerzy, WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich. Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990, 178 s., 25 zł

1353. DYKTATURY w Europie środkowo-wschodniej 1918-1939. Konferencja naukowa w Instytucie Historii PAN 2-3 XII 1971, Wrocław 1973, 235 s., 40 zł

1354. DYLĄGOWA Hanna, Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821-1829, Warszawa 1970, 362 s., 39 zł

1355. DYONIZIAK Ryszard, Izrael. Przemiany społeczne. W świetle badań izraelskich socjologów i pedagogów, Warszawa 1971, 161 s., 10 zł

1356. DYSKANT Józef W., Konflikty i zbrojenia morskie 1918-1939, Gdańsk 1983, 679 s., 20 zł

1357. DYSKANT Józef Wiesław, Zatoka Świeża 1463, Warszawa 1987, 206 s., 15 zł

1358. DYWIZJA Lwów. Wspomnienia żołnierskie z Z.S.R.R. i Iraku - 1941-1943, Warszawa 1991, 328. XIV s., 25 zł

1359. DZIAŁOCHA Kazimierz, TRZCIŃSKI Janusz, Zagadnienie obowiązywania konstytucji marcowej w Polsce Ludowej 1944-1952, Wrocław 1977, 159 s., 25 zł

1360. DZIECHCIŃSKA Hanna, W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu, Wrocław 1976, 168 s., 32 zł

1361. DZIEDZICTWO Warmii. Kamienie milowe historycznej Warmii, Lidzbark Warmiński 2011, 95 s., 32 zł

1362. DZIEDZICTWO Warmii. Warmia w Koronie - wokół drugiego pokoju toruńskiego, Lidzbark Warmiński 2016, 94, [1] s., 25 zł

1363. DZIEJE Akademickiego Związku Sportowego. Tom I-III, Poznań 2014, 327, 272, 476 s., 75 zł

1364. DZIEJE historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku. Kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele, Toruń 1989, 243 s., 50 zł

1365. DZIEJE Kościoła rzymsko-katolickiego w Czechach i na Morawach 1948-1978, Warszawa 1984, 50 s., 20 zł

1366. DZIEJE miasta Gniewu do 1939 roku, Pelplin 1998, 348, [4] s., [64] s. tabl. [w tym kolor.] s., 60 zł

1367. DZIEJE Poznania do roku 1973. Tom I*, Warszawa-Poznań 1988, 609 s., 25 zł

1368. DZIEJE Poznania do roku 1973. Tom I* i I**, Warszawa-Poznań 1988, 1059 (ciągła) s., 50 zł

1369. DZIEJE Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975. Tom I, Toruń 1977, 284 s., 40 zł

1370. DZIEJE Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1939, Warszawa 1982, 340 s., 30 zł

1371. DZIEJE Żydów w Polsce XI-XVIII wiek. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1993, 123, [8] s., 25 zł

1372. DZIĘKUJĘ Warmii za papieża, Olsztyn 1991, 56 s., 15 zł

1373. DZIEMIDOK Bohdan, O komizmie, Warszawa 1967, 205 s., 24 zł

1374. DZIERZBICKI Stanisław, Pamiętnik z lat wojny 1915-1918, Warszawa 1983, 583 s., 30 zł

1375. DZIESZYŃSKI Ryszard, Leningrad 1941-1944, Warszawa 1986, 175 s., 15 zł

1376. DZIEWIĘTNASTA XIX Doroczna Wystawa Okręgowa. Związek Polskich Artystów Plastyków Biuro Wystawa Artystycznych Luty marzec 1965 Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi, Łódź 1965, 20, 98 s., 50 zł

1377. DZIEWIĘĆDZIESIĄT 90 lat Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1997, 36 s., 24 zł

1378. DZIEWOŃSKI Edward, W życiu jak w teatrze, Warszawa 1989, 302 s., 12 zł

1379. DZIEWOŃSKI Roman, Skarpetka w ręku. Krzysztof Kowalewski w garderobie, Warszawa 2012, 373, [2] s., 50 zł

1380. DZIEŁO literackie jako źródło historyczne, Warszawa 1978, 386 s., 25 zł

1381. DZITKO Boghan, Szok, Warszawa 1987, 291 s., 20 zł

1382. DZITKO Bohdan, Król sezonu 60, Warszawa 1985, 193 s., 20 zł

1383. DZITKO Bohdan, Lamus. Opowiadanie, Olsztyn 1988, 12 s., 30 zł

1384. DZITKO Bohdan, Synek, Warszawa 1983, 253 s., 20 zł

1385. DZITKO Bohdan, Ta jasność, ta ciemność (opowiadania), Kraków 1987, 283 s., 10 zł

1386. DZITKO Bohdan, W Szampanii pod Epernay. Opowiadania, Olsztyn 1985, 280 s., 15 zł

1387. DZWONKOWSKI , Za wschodnią granicą 1917-1993. O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia Jan Pałyga SAC, Warszawa 1995, 471 s., 24 zł

1388. DZWONKOWSKI Włodzimierz, Rosja a Polska, Warszawa 1991, 239 s., 24 zł

1389. D`ORIANA. Awiza biblioteczne 1, Gdańsk 1994, 44 s., 16 zł

1390. DĄBKIEWICZ J(an), Spiżarnia wiejska obywatelska, czyli Praktyczne przepisy porządnego i należytego, tak utrzymania, jako i urządzenia spiżarni, - pewnych i łatwych sposobów konserwowania wszelkich artykułów żywności, do użytku i wygody człowieka służących... , Poznań 1985, 100, [12] s., 25 zł

1391. DĄBKOWSKI , Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej prof. dr. Przemysława Dąbkowskiego wydany staraniem Kółka Historyczno-Prawnego słuchaczów (!) Uniwersytetu Jana Kazimierza. 1897-1927, Lwów 1927, 589, [6] s., [1] k. portr s., 120 zł

1392. DĄBKOWSKI Witold, Krukowiecki a wyprawa Ramoriny, Wrocław 1983, 107-111 s., 20 zł

1393. DĄBKOWSKI Witold, Matwiej Bezkiszkin i ostatnia faza powstania styczniowego w Opoczyńskiem, Warszawa 1977, 471-485 s., 25 zł

1394. DĄBKOWSKI Witold, Proces Szesnastu z Iłży styczeń-wrzesień 1865 r. Przyczynek do dziejów organizacji cywilnej powstania styczniowego w Sandomierskiem, Warszawa 1978, 269-285 s., 25 zł

1395. DĄBKOWSKI Witold, Włościanie uczestnicy powstania styczniowego przed sądem polowo-wojennym w Radomiu kwiecień 1864 - listopad 1865, Warszawa 1980, 545-559 s., 25 zł

1396. DĄBROWA Edward, Gaugamela 331 p.n.e., Warszawa 1988, 143 s., 15 zł

1397. DĄBROWSKA Maria, Aforyzmy, Warszawa 1989, 57 s., 10 zł

1398. DĄBROWSKA Maria, Dzienniki. Tom I-V, Warszawa 1988, 430, 462, 382, 366, 427 s., 64 zł

1399. DĄBROWSKI Eugeniusz ks., Religie Wschodu, Poznań-Warszawa-Lublin 1961, 458 s., 30 zł

1400. DĄBROWSKI Eugeniusz ks. prof. dr, Ewangelie. Ich powstanie i rodzaj literacki, Warszawa 1938, 157 s., 24 zł

1401. DĄBROWSKI Henryk, Słowo jak twarz człowieka, Bydgoszcz 1998, 94 s., 15 zł

1402. DĄBROWSKI Jan, Dziennik 1914-1918, Kraków 1977, 235 s., 20 zł

1403. DĄBROWSKI Jan, Humanizm i rozkład średniowiecznego porządku w Europie, Kraków 1924, 32 s., 20 zł

1404. DĄBROWSKI Jan, Szeherezada, Olsztyn 2000, 166 s., 25 zł

1405. DĄBROWSKI Jan, PAWEŁCZYK Bożena, Dąg. 630-lecie wsi, Ostróda 2012, 59 s., 25 zł

1406. DĄBROWSKI Kazimierz, Higiena psychiczna, Warszawa 1962, 420 s., 12 zł

1407. DĄBROWSKI Mirosław, Olsztyńskie wspomnienia muzyczne z lat 1945-1948, Olsztyn 1980, 152 s., 18 zł

1408. DĄBROWSKI Przemysław, Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość. Myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego 1858-1925 , Sopot 2018, 364 s., 40 zł

1409. DĄBROWSKI Stanisław, Koncepcje powojennych granic Polski w programach i działalności polskiego ruchu ludowego, Wrocław 1971, 195 s., 45 zł

1410. DĄBROWSKI Tadeusz, O Trójcy w "Królu Duchu", Lwów 1909, 19 s., 40 zł

1411. DĄBROWSKI Witold, Arrasowanie, Warszawa 1976, 102 s., 15 zł

1412. DĄBROWSKI Witold, Ognicha, Warszawa 1971, 82 s., 16 zł

1413. DŁUGAJCZYK Edward, Sanacja śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, 373 s., 30 zł

1414. DŁUGAJCZYK Edward, Sanacja śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, 373 s., 24 zł

1415. DŁUGOPOLSKI Edmund, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951, 264 s., 44 zł

1416. DŁUGOSZ , Polska Jana Długosza, Warszawa 1984, 598 s., 20 zł

1417. DŁUGOSZ Józef, Rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Ossolineum, Wrocław 1967, 191 s., 16 zł

1418. DŁUGOSZ , Roczniki czy Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga pierwsza i druga, Warszawa 1962, 448, [1] s., 40 zł

1419. DŁUGOSZ , Roczniki czy Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga trzecia i czwarta, Warszawa 1969, 445, [1] s., 40 zł

1420. DŁUGOSZEWSKI B(ronisław) M., Rudy Tomek, Warszawa 1954, 191 s., 20 zł

1421. DŁUSKA Maria, Studia i rozprawy. Tom III, Kraków 1972, 194 s., 12 zł

1422. DŻAMAN Ryszard, MAZURCZYK Jerzy, Powroty na wielki okręt. Wspomnienia i opowiadania ludzi morza, Gdańsk 1984, 258 s., 10 zł

1423. DŻILAS Milovan, Rozmowy ze Stalinem, Paryż 1962, 143 s., 16 zł

1424. ECHA przeszłości I, Olsztyn 2000, 241 s., 30 zł

1425. ECHA przeszłości VI, Olsztyn 2005, 358 s., 30 zł

1426. ECHA przeszłości VIII, Olsztyn 2007, 380 s., 30 zł

1427. ECHOLS Margit, 50 Country Quilting Projects, Emmaus, Pennsylvania 1990, 240 s., 60 zł

1428. ECO Umberto, Baudolino, Warszawa 2001, 514 s., 24 zł

1429. ECO Umberto , Cmentarz w Pradze, Warszawa 2012, 502 s., 25 zł

1430. ECO Umberto, Czytanie świata. Esej, Kraków 1999, 216 s., 24 zł

1431. ECO Umberto, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1994, 308 s., 24 zł

1432. ECO Umberto, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007, 417 s., 30 zł

1433. ECO Umberto, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1994, 249 s., 48 zł

1434. ECO Umberto, Tajemniczy płomień królowej Loany. Powieść ilustrowana, Warszawa 2005, 454, [2] s., 30 zł

1435. ECO Umberto, Wahadło Foucaulta, Warszawa 1993, 646 s., 20 zł

1436. EDELMAN Gerald M., Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, Warszawa 1998, 360 s., 24 zł

1437. EDEN-TEMPSKI Stanisław, Szmaciane lata, Bydgoszcz 1985, 86 s., 15 zł

1438. EFREL Żan, Sotworenie mira. Część 1-4, Moskwa 1984, 684 (4 po 171) s., 48 zł

1439. EHRLICH Ludwik, Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa Lwowskiego w wiekach średnich 1390-1501, Lwów 1914, 135 s., 50 zł

1440. EHRLICH Willi, HECHT Wolfgang, Pamięci J. G. Herdera. Przewodnik po wystawie. Das Herder-Museum in Morąg. Ein Wegweiser, Weimar 1977, 48, 16 s., 15 zł

1441. EIDRIGEVICIUS Stasys, Prace najnowsze, Olsztyn 2008, 79 s., 30 zł

1442. EISENBACH Artur, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988, 679 s., 20 zł

1443. EISENHOWER Dwight David, Krucjata w Europie, Warszawa 1998, 487 s., 20 zł

1444. EISLER Jerzy, Kolaboracja we Francji 1940-1944, Warszawa 1989, 286 s., 30 zł

1445. EJDELMAN Natan, Paweł I czyli śmierć tyrana, Warszawa 1990, 389, [3] s., 18 zł

1446. EJSMOND Juljan, Miłość wieczna, Toruń Warszawa Siedlce 1922, 53, [1] s., 100 zł

1447. EKDHAL Sven, Die Banderia Prutenorum des Jan Długosz - eine Quelle zur Schlacht bei Tannebnerg 1410. Untersuchungen zu Aufbau, Entstehung und Quellenwert der Handschrift, Goettingen 1976, 315 s., 120 zł

1448. EKONOMIA polityczna. Podręcznik, Warszawa 1955, 840 s., 15 zł

1449. EKSLIBRISY z kolekcjonerskiej teki. Katalog wystawy wrzesień 1987, Łódź 1987, 32 s., 25 zł

1450. EKSPLOATACJA siły roboczej i grabież ziem polskich przez Wermacht w końcowym okresie II wojny światowej., Poznań 1986, 714 s., 40 zł

1451. EKUMENICZNY Leksykon Kościołów i Wspólnot Religijnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999, 171, [4] s., 45 zł

1452. EL GRECO , El Greco. Geniusze sztuki, Warszawa 1985, 128 s., 15 zł

1453. ELBLĄG, Bydgoszcz 1999, 74 s., 30 zł

1454. ELBLĄG i okolice na starych pocztówkach, Elbląg 2012, 455 s., 130 zł

1455. ELBLĄG. Kanał Elbląski, Elbląg 2009, 120 s., 55 zł

1456. ELEKTOROWICZ Leszek, Całe kłamstwo świata, Kraków 1983, 74 s., 12 zł

1457. ELIADE Mircea, Joga, Nieśmiertelność i wolność., Warszawa 1984, 538 s., 30 zł

1458. ELIAS Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, 534 s., 25 zł

1459. ELIAS Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, 534 s., 15 zł

1460. ELISABETH, der Deutsche Orden und ihre Kirche. Festschrift zur 700jaehringen Widerkehr der Weihe der Elisabethkirche Marburg 1983, Marburg 1983, 420 s., 48 zł

1461. ELKIN Frederick, HANDEL Gerald, The Child and Society: Process od Socialization, New York 1972, 177 s., 24 zł

1462. EMIGRACJA polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa, Warszawa 1971, 551, [2] s., 27 zł

1463. ENCAUSSE Helene Carrere, Stalin. Państwo terroru, Warszawa 1983, 156 s., 20 zł

1464. ENCYKLOPEDIA , Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 1993, 127 s., 10 zł

1465. ENCYKLOPEDIA , MAŁA encyklopedia kultury antycznej A-Z, Warszawa 1983, 817 s., 30 zł

1466. ENCYKLOPEDIA , Podręczna Encyklopedya Powszechna . Podług piątego wydania Meyera opracowana i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego, redaktora Przeglądu Tygodniowego. Tom I A-B , Warszawa 1894, 612 s., 25 zł

1467. ENCYKLOPEDIA , Podręczna Encyklopedya Powszechna . Podług piątego wydania Meyera opracowana i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego, redaktora Przeglądu Tygodniowego. Tom II C-F , Warszawa 1896, 632 s., 50 zł

1468. ENCYKLOPEDIA , Podręczna Encyklopedya Powszechna . Podług piątego wydania Meyera opracowana i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego, redaktora Przeglądu Tygodniowego. Tom III G-J, Warszawa 1897, 460 s., 30 zł

1469. ENCYKLOPEDIA , Podręczna Encyklopedya Powszechna . Podług piątego wydania Meyera opracowana i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego, redaktora Przeglądu Tygodniowego. Tom V N-R , Warszawa 1900, 576 s., 20 zł

1470. ENCYKLOPEDIA , POLSKA. Przedruk hasła z 9 tomu Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, Warszawa 1967, 229 s., 20 zł

1471. ENCYKLOPEDIA GUTENBERGA , Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Tom XIII. Polska, Kraków br., 334 s., 20 zł

1472. ENCYKLOPEDIA GUTENBERGA , Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Tom XXI. (Uzupełniający) A-M, Warszawa 1938, 340 s., 27 zł

1473. ENCYKLOPEDIA historii Polski Tom 2 Dzieje Polityczne, Warszawa 1995, 664 s., 21 zł

1474. ENCYKLOPEDIA Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, 1135 s., 200 zł

1475. ENCYKLOPEDIA odkryć i wynalazków. Chemia fizyka medycyna rolnictwo technika, Warszawa 1979, 479 s., 36 zł

1476. ENCYKLOPEDIA przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej. Wydanie II popr. i rozszerzone, Warszawa 1967, 1406 s., 20 zł

1477. ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce, Wrocław 1971, XXII, łamów 2874, s. [1] s., 100 zł

1478. ENCYKLOPEDIA wiedzy o prasie, Wrocław 1976, 284 s., 30 zł

1479. ENCYKLOPEDIA współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław 1976, 338 s., 25 zł

1480. ENCYKLOPEDYJA Powszechna S. Orgelbranda. Tom pierwszy (A. - Baranowski). Tom drugi (Baranowski - Casuarina). , Warszawa 1872, 480, 480 s., 50 zł

1481. ENCYKLOPEDYJA Powszechna S. Orgelbranda. Tom trzeci (Casus belli - Dżylkuwar). Tom czwarty (E - Granja). , Warszawa 1873, 484, 480 s., 40 zł

1482. ENERGIA przekazu. Mikołajczyk Robakowski Rytka, Podkowa Leśna? 2005, 183 s., 40 zł

1483. ENGELS Fryderyk, Rewolucja i kontrrewolucja w Niemczech, Warszawa 1982, 197 s., 12 zł

1484. ENGELS Fryderyk, MARKS Karol, Engels, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej. Marks, Tezy o Feuerbachu, Warszawa 1982, 94 s., 12 zł

1485. ERBEROWIE , Akty. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce 1987, 24 s., 20 zł

1486. ERBEROWIE , Symbole i atrybuty antyczne. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Erberów, Kielce 1988, 32 s., 24 zł

1487. ERHARDT Ludwik, Igor Strawiński, Warszawa 1978, 404 s., 24 zł

1488. ERNEST Stefan, O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943, Warszawa 2003, 365 s., 40 zł

1489. ERSCHEINUNGSFORMEN des preussischen Absolutismus, Germering 1966, 88 s., 30 zł

1490. ERTEL Lech, Nocna zmiana. Liryki, Ostróda 1985, 19 s., 15 zł

1491. ESMAN Tadeusz, GULDON Zenon, Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434-1770 , Łódź 1963, 105 s., 36 zł

1492. ESQUIE Pierre, TRAITE elementaire d'architecture comprenant l'etude complete des cinq ordres le Trace des ombres et les premiers principes de construction, Paris br., tablic 76 s., 250 zł

1493. ESTEVEZ Rolando Alvarez, Generał Karol Roloff Miałowski, Warszawa 1981, 271 s., 12 zł

1494. ESTREICHER Karol, Bibliografia Polska XIX stulecia. Część pierwsza. Wydanie drugie. Tom II Litera B. Pod redakcją..., Kraków 1961, 653 s., 30 zł

1495. ESTREICHER Karol, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1979, 563 s., 15 zł

1496. ESTREICHER Karol, Pamiątki kopernikowskie w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1973, 63 s., 18 zł

1497. ESTREICHER Karol, Teatra w Polsce przez... Tom III, Warszawa 1953, 741, 24, 13 s., 12 zł

1498. ETNOGRAFIA polska Tom XXVII 1, Wrocław 1983, 361 s., 15 zł

1499. ETNOGRAFIA polska Tom XXVIII 1, Wrocław 1984, 250 s., 20 zł

1500. ETNOGRAFIA polska Tom XXX 1, Wrocław 1986, 292 s., 15 zł

1501. ETNOGRAFIA polska Tom XXX 2, Wrocław 1986, 207 s., 15 zł

1502. ETNOGRAFIA polska Tom XXXI 2, Wrocław 1987, 236 s., 15 zł

1503. ETNOGRAFIA polska Tom XXXII 1, Wrocław 1988, 322 s., 15 zł

1504. ETNOLOGIA. Wybór tekstów, Warszawa 1969, 394 s., 45 zł

1505. ETTIGHOFFER Paul C., Tannenberg. Eine Armee wir zu Tode marchiert, Gutersloh 1939, 352 s., 40 zł

1506. EUROPA i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849. Tom I-II, Warszawa 1991, 462, 283 s., 40 zł

1507. EUROPA środkowo-wschodnia i Ameryka Południowa 1918-1939. Szkice o nacjonalizmie ekonomicznym, Warszawa 1992, 308 s., 30 zł

1508. EUSTACHIEWICZ Lesław, Dwudziestolecie 1919-1939, Warszawa 1982, 430 s., 15 zł

1509. EWANGELIA wg św. Mateusza. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz, Poznań-Warszawa 1979, 409 s., 30 zł

1510. EWELINA Ewa, Na gałęzi losu. Czterdzieści i cztery wiersze, Gołdap 2004, 60 s., 12 zł

1511. EYSENCK Hans J., SARGENT Carl, Wyjaśnianie niewyjaśnionego. Tajemnice zjawisk paranormalnych, Warszawa 1994, 192 s., 10 zł

1512. FABER Wincenty, Jakiekolwiek zdarzenie, Kraków 1982, 51 s., 15 zł

1513. FABIANI-MADEYSKA Irena, Gdańsk zabytkowy w roku 1950, Gdańsk 1951, [9], 52, [2] s., 25 zł

1514. FAC Bolesław, Królowanie kaszubskie, Warszawa 1984, 44 s., 16 zł

1515. FAHLBERG Arthur, Das Deutsche Ordensland Westpreussen. Mit 62 Bildern im Text und auf Tafeln., Berlin 1923, 83 + 32 tabl. s., 80 zł

1516. FAHR-BECKER Gabriele, Secesja, Koln 2000, 425 s., 100 zł

1517. FALICKI Bogusław, Próba generalna ucieczki, Olsztyn 1979, 84, [3] s., 15 zł

1518. FALKENHAHN V., ZIELKE W., Lehrbuch der polnischen Sprache. Teil I Von..., Berlin 1959, 216 s., 10 zł

1519. FANGRAT Tadeusz, Nas-troje, Warszawa 1959, 41 s., 15 zł

1520. FARYNA-PASZKIEWICZ Hanna, OMILANOWSKA Małgorzata, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2003, 668 s., 90 zł

1521. FATYGA Barbara, DUTKIEWICZ Magdalena, Kultura pod pochmurnym niebem. Dynamiczna diagnoza kultury województwa warmińsko-mazurskiego. Raport i rekomendacje praktyczne2012, Olsztyn 2014, 168 s., 40 zł

1522. FAULKNER William, Mosquitoes, New York 1962, 258 s., 10 zł

1523. FAŁTYNOWICZ Zbigniew, Dla Miłosza. Suwałki Krasnogruda. Miłoszui skirti Suvalkai Krasnoruda To Miłosz Suwałki - Krasnogruda, Suwałki 2006, 115 s., 25 zł

1524. FEBER Maria, Przyczyny kryzysu rolnego, Kraków 1936, 191, [2] s., 30 zł

1525. FEDAK Alina, Kuchnia z kręgu Zodiaku, Warszawa 1992, 376 s., 15 zł

1526. FEDOROWICZ Władysław de, 1809. Campagne de Pologne. Depuis le commencement jusqua loccupation de Varsovie. Vol. 1, Documents et materiaux francais, Paris 1911, IV, 447 s., 150 zł

1527. FEILER Bruce, Abraham. Podróż do źródła trzech religii, Wrocław 2005, 164 s., 16 zł

1528. FEINSTEIN Charles, Wzory przemian ekonomicznych, Warszawa 1993, 55 s., 12 zł

1529. FELDHEIM Felix St. ks., Tysiąc szkiców kazań na wszystkie niedziele i święta całego roku katolickiego (częściowo w dłuższej, częściowo w krótkiej formie) w trzech częściach wybrany ze starożytnych kazań niemieckich przetłumaczył i przygotował do użytku kapłanów polskich w Ameryce..., Chicago 1941, 957 s., 60 zł

1530. FELDMAN Józef, Polska i Polacy w sądach polityków pruskich w epoce porozbiorowej, Katowice 1935, 44 s., 40 zł

1531. FELDMAN Józef, Stanisław Leszczyński, Warszawa 1984, 293 s., 25 zł

1532. FELDMAN Wilhelm, Dzieje polskiej mysli politycznej 1864-1914, Warszawa 1986, 387 s., 30 zł

1533. FELICE Renzo de, Interpretacje faszymu, Warszawa 1976, 278 s., 15 zł

1534. FELIŃSKI Alojzy, Barabra Radziwiłłówna. Tragedja w pięciu aktach, Wocław 1948, XXV, 93 s., 15 zł

1535. FELISTAK Aleksander, Uczmy się gier i zabaw świetlicowych, Warszawa 1949, 170 s., 40 zł

1536. FELIX Joseph, Le prince Adam Czartoryski: discours prononcé le 22 mai 1862 dans l'église de Montmorency à l'occasion du service annuel pour les émigrés polonais morts en France/ par Felix, Paris 1862, XII, 116 s., 48 zł

1537. FENIKOWSKI Franciszek, Zakręt Pięciu gwizdków (Powieść współczesna), Gdańsk 1951, 251 s., 24 zł

1538. FENOMENOLOGIA i hermeneutyka, Warszawa 1991, 177 s., 40 zł

1539. FERENC Teresa, Nóż za ptakiem, Warszawa 1988, 52 s., 15 zł

1540. FERSTER (CHARLIE) Karol, Przestrzeń komiczna, Warszawa 1960, XII, 112 s., 15 zł

1541. FERT Józef, Rytmy, Lublin 1987, 64 s., 15 zł

1542. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 2 (2003), Giżycko 2003, 69 s., 18 zł

1543. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 6 (2005), Giżycko 2005, 66 s., 15 zł

1544. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 9 (2006), Giżycko 2006, 80 s., 16 zł

1545. FETHKE Edmund i Jan, 1000 słów języka esperanto. Kurs miedzynarodowego języka esperanto, Warszawa 1958, 86 s., 15 zł

1546. FEUERBACH Ludwik, Wybór pism. Tom I-II. Tom I Myśli o śmierci i nieśmiertelności, Tom II Zasady filozofii przyszłości, Warszawa 1988, 488, 505 s., 32 zł

1547. FICOWSKA-ŁUSZCZEK Magdalena, Serce się powtarza, Nowy Sącz 1984, 28 s., 16 zł

1548. FICOWSKA-ŁUSZCZEK Magdalena, Wzburzony sen, Kraków 1987, 47 s., 12 zł

1549. FICOWSKI Jerzy, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1965, 390 s., 35 zł

1550. FICOWSKI Jerzy, Rodzynki z migdałami. Antologia poezji ludowej Żydów polskich w przekładzie..., Wrocław 1988, 185 s., 12 zł

1551. FIEDLER Arkady, Rio de Oro. Na ścieżkach indian brazylijskich, Warszawa 1952, 238 s., 15 zł

1552. FIEDLER Arkady, Wyspa Robinsona, Warszawa 1956, 251 s., 15 zł

1553. FIEDOR Karol, Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932, Wrocław 1968, 202 s., 36 zł

1554. FIELL Charlotte i Peter , Design XX wieku , Kolonia 2002, 192 s., 25 zł

1555. FIERICH Jerzy jun., Studyum Rolnicze (1890-1923) Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1934, XII, 242, [2] s., 64 zł

1556. FIJAŁKOWSKA Barbara, Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce, Olsztyn 1995, 259, [3] s., 60 zł

1557. FIJAŁKOWSKA Barbara, GODLEWSKI Tadeusz, Polskie dylematy polityczne 1939-1995. Wybrane problemy, Olsztyn 1996, 245 s., 30 zł

1558. FIJAŁKOWSKI Wojciech, Wnętrza pałacu w Wilanowie, Warszawa 1986, 209. tabl. kol. 20 s., 10 zł

1559. FIJAŁKOWSKI Zenon, Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983, 419 s., 24 zł

1560. FIK Ignacy, Rodowód społeczny literatury polskiej, Kraków 1946, 119 s., 15 zł

1561. FIK Ignacy, Wybór pism krytycznych, Warszawa 1961, 576 s., 20 zł

1562. FIK Marta, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989, 835 s., 48 zł

1563. FIKUS Dariusz, Foksal '81, Warszawa 1989, 214 s., 12 zł

1564. FILIPCZUK Ewa, Cafe Chaos, Warszawa 1980, 62 s., 15 zł

1565. FILIPCZUK Ewa, Czekam na ciebie w ciemnościach, Warszawa 1986, 75 s., 15 zł

1566. FILIPCZUK Ewa, Hotele, pokoiki małe, Warszawa 1989, 78 s., 15 zł

1567. FILIPIAK Tadeusz, Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do roku 1919. Studium porównawcze z historii gospodarczo-społecznej, Poznań 1965, 475 s., 30 zł

1568. FILIPKOWSKI Tadeusz, Nauczyciele polscy w Niemczech 1919-1939. Portret zbiorowy, Olsztyn 1992, 136 s., 30 zł

1569. FILIPKOWSKI Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960, Warszawa 1978, 260 s., 40 zł

1570. FILIPOW Krzysztof, Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939. Kawaleria, Warszawa 1982, 64 s., 35 zł

1571. FILIPOW Krzysztof, Order Virtuti Militari 1792-1945, Warszawa 1990, 206 s., 15 zł

1572. FILIPOWICZ Jerzy, Miałem wtedy 14 lat, Warszawa 1969, 195 s., 16 zł

1573. FILIPOWICZ Stanisław, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2002, 402 s., 36 zł

1574. FILIPOWICZ Stanisław, Lot i kara, Olsztyn 1984, 75 s., 15 zł

1575. FILIPOWICZ Zygmunt, Suwalskie lata Marii Konopnickiej, Warszawa 1976, 46 s., 6 zł

1576. FILLER Witold, Uśmiech na małym ekranie. Wybór i układ..., Warszawa 1971, 101 s., 15 zł

1577. FILOSTRATOS Flawiusz, Listy miłosne, Toruń 2008, 100 s., 28 zł

1578. FINKER Kurt, Stauffenberg i zamach na Hitlera, Warszawa 1979, 415 s., 15 zł

1579. FINKIELKRAUT Alain, W imię Innego. Antysemicka twarz lewicy, Warszawa 2005, 83, [1] s., 30 zł

1580. FISCHER-WOLLPERT Rudolf, Leksykon papieży, Kraków 1990, 500 s., 20 zł

1581. FISHER Vardis, Pemmican, New York 1965, 341 s., 12 zł

1582. FISZMAN Samuel, Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji, Warszawa 1956, 91 s., 12 zł

1583. FITAS Adam, Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego, Wrocław 2003, 291 s., 10 zł

1584. FITZGERALD C(harles) P(atrick), China. A Short Cultural History, London 1942, 615 s., 36 zł

1585. FITZGERALD C.P., Chiny. Zarys historii kultury materialnej, Warszawa 1974, 624 s., 25 zł

1586. FITZGERALD Randall, Encyklopedia wiedzy o UFO, Poznań 2002, 306, [1] s., 30 zł

1587. FIUTOWSKI Jerzy, Próba tragedii, Kraków 1989, 99 s., 12 zł

1588. FLACELIERE Robert, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985, 268 s., 20 zł

1589. FLEMING Ian, Thunderball, London 1963, 234 s., 10 zł

1590. FLEXNER James Thomas, Washington. Człowiek niezastąpiony, Warszawa 1990, 463 s., 18 zł

1591. FLIS Mariola, PALUCH Andrzej K., Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego. Pod red..., Warszawa 1995, 345 s., 30 zł

1592. FLIS Stanisław, Mikołaj Kopernik jako lekarz, Olsztyn 2023, 119 s., 39 zł

1593. FLISOWSKI Zbigniew, Westerplatte, Warszawa 1978, 430 s., 12 zł

1594. FLORANS Rajmund, Tylko bez cudów. Humor Żydowski, Warszawa 1985, 64 s., 10 zł

1595. FLORI Jean, Rycerstwo w średniowiecznej Francji, Warszawa 1999, 182 s., 20 zł

1596. FLORUS Lucjusz Anneusz, Zarys dziejów rzymskich, Wrocław 1973, XIX, 133 s., 28 zł

1597. FLORYAN Władysław, Dzieje literatur europejskich. Pod redakcją... Tom II część 1 i 2, Warszawa 1982, 781, 559 s., 40 zł

1598. FLORYAN Władysław, Dzieje literatur europejskich. Pod redakcją... Tom II część 2, Warszawa 1983, 559 s., 18 zł

1599. FLORYAN Władysław, Dzieje literatur europejskich. Pod redakcją... Tom III część 1, Warszawa 1989, 1008 s., 15 zł

1600. FLORYAN Władysław, Dzieje literatur europejskich. Tom I część 1 i 2, Warszawa 1979, 1243 s., 20 zł

1601. FLORYAN-LOVBORG Ewa, Od czasu do czasu. Wspomnienia, Olsztyn 2010, 431 s., 32 zł

1602. FLUKS Piotr, Po nas choćby cisza, Warszawa 1984, 59 s., 15 zł

1603. FOLARON Stefan, Andrea Cesalpino. Filozof z Arezzo, Częstochowa 1980, 139 s., 50 zł

1604. FOLARON Stefan, Mikołaj Taurellus i Polacy, Częstochowa 1981, 79 s., 39 zł

1605. FOLGA-JANUSZEWSKA Dorota, Picasso w zbiorach polskich, Warszawa 1995, 48 s., 12 zł

1606. FOLTYŃSKI Zbigniew, Turystyczna locja lądowa, Warszawa 1987, 173 s., 12 zł

1607. FONTAINE Jean de La, Bajki. Wybór z ilustracjami Grandvillea, Warszawa 1955, 380 s., 50 zł

1608. FORESTER C(ecil) S(cott), Okręt liniowy, Gdańsk 1971, 315 s., 25 zł

1609. FORESTER C(ecil) S(cott), Szczęśliwy powrót, Gdańsk 1991, 254 s., 15 zł

1610. FORMACJA Ludwik. Duszpasterstwo Akademickie Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972-1981, Lublin 2011, 143 s., 30 zł

1611. FORMANOWICZ Janina, Historia Teatru Miejskiego w Bydgoszczy w latach 1920-1939, Warszawa 1978, 248 s., 24 zł

1612. FORNALCZYK Feliks, Świadomość dziedzictwa. O prozie olsztyńskiego środowiska pisarskiego, Olsztyn 1978, 226 s., 20 zł

1613. FOTOGRAFIA MENU. Marek Kondrat, Wojciech Malajkat Bogusław Linda, siedzi Zbigniew Zamachowski. Menu restauracji Prohibicja, Warszawa? koniec XX wieku, 1 s., 100 zł

1614. FOTOGRAFIE Gazety Wyborczej 1996, Warszawa 1997, 144 s., 15 zł

1615. FOUCAULT Michel, Szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987, 560 s., 80 zł

1616. FOURNIER Keith A., Ewangeliczni katolicy, Warszawa 1998, 337 s., 12 zł

1617. FOĆ Mirosław, ROMANOWSKA Monika , Jan Konstanty Żupański, Poznań 1996, 205 s., 150 zł

1618. FRANASZEK Antoni, Budowle gotyckie zamku królewskiego na Wawelu na tle dziejów w czasach nowożytnych, Kraków 1989, 125 s., 20 zł

1619. FRANASZEK Antoni, Działalność wielkorządców krakowskich w XVI wieku, Kraków 1981, 216 s., 39 zł

1620. FRANASZEK Krystyna, Bursztyn - podstawowe wiadomości, Warszawa 1985, 100 s., 20 zł

1621. FRANCIC Mirosław, Sprawa polska w publicystyce Karola Hawliczka-Borowskiego, Kraków 1948, 57 s., 15 zł

1622. FRANCIC Vilim, Dział polski w siedmiojęzycznym słowniku Piotra Lodereckera z 1605 roku., Wrocław 1972, 137 s., 20 zł

1623. FRANCIĆ Mirosław, Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 1912-1918, Wrocław 1983, 228 s., 20 zł

1624. FRANCJA w pamiętnikach Polaków. Antologia, Warszawa 1981, 446 s., 30 zł

1625. FRANCKA przymieszki do kawy, czyste smaczne i zdrowe!, Warszawa 193?, 1 s., 45 zł

1626. FRANCUSKIE rysunki XVII-XX w. i tkaniny. Katalog, Warszawa 1962, 86 + 33 ilustr. s., 24 zł

1627. FRANCZAK Ewa, OKOŁOWICZ Stefan, Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza Against Nothingness. Stanisław Ignacy Witkiewicz's Photographs , Kraków 1986, 79, ilustr. po tekście: czarno-białych 383, barwn. 18 s., 50 zł

1628. FRANCZAK Stanisław, Antytezy, Kraków 1987, 80 s., 15 zł

1629. FRANCZAK Stanisław, Ballady na szkle malowane, Bielsko-Biała - Wadowice 1984, 47 s., 24 zł

1630. FRANCZAK Stanisław, Całopalenie, Kraków 1984, 70 s., 15 zł

1631. FRANCZAK Stanisław, Madejowy staw, Wadowice 1986, 55 s., 24 zł

1632. FRANCZAK Stanisław, We mgle, Warszawa 1988, 67 s., 15 zł

1633. FRANCZUK Jarosław, Stare Juchy, Stare Juchy? br., 36 s., 25 zł

1634. FRANKO , Iwan Franko. Szkice o literaturze. Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka, Warszawa-Drohobycz 2016, 391 s., 50 zł

1635. FRANKOWIAK Katarzyna, Portret Aktorki. Moje dzieciństwo za kulisami teatru, Olsztyn 2017, 207 s., 30 zł

1636. FRANKOWSKA Maria, Mitologia Azteków, Warszawa 1987, 347 s., 10 zł

1637. FRANTZ Wiktor, Książek powijanie. Philobiblońska suita, Kraków 1978, 376, [2] s., 16 zł

1638. FRAS Zbigniew, KASPAREK Norbert, Królewiec w oczach Polaków XIX wieku, Olsztyn 1998, 159 s., 30 zł

1639. FRAZER James Goerge, Złota gałąź, Warszawa 1978, 541 s., 20 zł

1640. FREDERIC Louis, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności (1868-1912), Warszawa 1988, 259 s., 20 zł

1641. FREDRO-BONIECKA Maria, Wołyń. Siła traumy. Wspomnienia i pamięć, Warszawa 2016, 302 s., 30 zł

1642. FREIZEITREITEN und Pferdehaltung. Tips fuer Freizeitreiter, Muenchen 1975, 96 s., 18 zł

1643. FREJDLICH Konrad, Dorzecze, Warszawa 1972, 66 s., 16 zł

1644. FRENCH Nigel, D ANDRADE Hugh, Zrób projekt typo, Kraków 2022, 269 s., 48 zł

1645. FRENSZKOWSKI Klemens, Janek, Olsztyn 1979, 230 s., 16 zł

1646. FREUD Zygmunt, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, Warszawa 1987, 415 s., 24 zł

1647. FREYRE Gilberto, Panowie i niewolnicy, Warszawa 1985, 439 s., 15 zł

1648. FRIEDBERG Marian, Inwentarz archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 1335-1802, Warszawa 1966, 274 s., 45 zł

1649. FRIEDMAN Milton i Rose, Wolny wybór, Sosnowiec 2006, 325 s., 25 zł

1650. FROMM Erich, O sztuce miłości, Warszawa 1973, 159 s., 12 zł

1651. FROMM Erich, SUZUKI D. T., Buddyzm zen i psychoanaliza, Poznań 2000, 245, [1] s., 24 zł

1652. FRONCZEK Jerzy, Kapelusz pełen wiatru, Kraków 1988, 12 s., 15 zł

1653. FROSSARD Andre, 36 dowodów na istnienie diabła, Poznań 1987, 110 s., 10 zł

1654. FROSSARD Andre , Credo, Paris 1983, 99 s., 15 zł

1655. FRYCIE Stanisław, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. Zarys monograficzny. Materiały. Tom I - proza, Warszawa 1978, 484 s., 24 zł

1656. FRYCIE Stanisław, KANIOWSKA-LEWAŃSKA Izabela, Kultura literacka w przedszkolu. Część I-II. Pod redakcją..., Warszawa 1984, 372, 480 s., 27 zł

1657. FRYŚ Ewa, IRACKA Anna, Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988, 340 s., 60 zł

1658. FRĄCKOWIAK Wiktor, Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920, Wrocław 1977, 166 s., 30 zł

1659. FRĄCKOWIAK Witold, Pedagogiczne aspekty polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach Zachodnich w okresie rządów Bismarcka (1862-1890), Bydgoszcz 1979, 251, [1] s., 40 zł

1660. FUCHS Konrad, Gestaltungskraefte in der Geschichte Oberschlesiens, Niederschlesiens und Sudetenschlesiens, Dortmund 2001, 353 s., 32 zł

1661. FUKNER E., DANIELSKI R., Statystyka Zakładów Górniczych i Hutniczych na Górnym Śląsku za rok 1930, Katowice 1931, 115 s., 150 zł

1662. FULARZ Jan, ŁĘCKI Włodzimierz, Puszcza Notecka i powiat czarnkowski, Poznań 1965, 36 s., 8 zł

1663. FULLER J(ohn) F(rederick) C(harles), Druga wojna światowa 1939-1945, Warszawa 1953, 586 s., 30 zł

1664. FULLER Wiliam C., Prawdziwy koniec carskiej Rosji. Szpiegomania i zmierzch imperium, Warszawa 2006, 358 s., 39 zł

1665. FUNDACJA Rodziny Nissenbaumów. Ratowanie kultury żydowskiej w Polsce. Żywym i umarłym, Warszawa 1988, 92 s., 16 zł

1666. FURIER Andrzej, Polacy w Gruzji, Warszawa 2009, 451 s., 50 zł

1667. FĄFARA Eugeniusz, Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1983, 671 s., 20 zł

1668. FĄFARA Jerzy Janusz, Po obu stronach twarzy, Rzeszów 1986, 60 s., 15 zł

1669. GABRYELCZYK Kazimierz, 30 lat Biblioteki Publicznej w Wolsztynie, Wolsztyn 1977, 8 s., 10 zł

1670. GACOWA Halina, Maria i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe , Wrocław 1971, 416 s., 60 zł

1671. GADAMER Hans-Goerg, Listy - Briefe (1993-2001), Wrocław 2004, 108 s., 20 zł

1672. GAIR Angela, Perspective for Artists. The rules of perspective illustrated and applied to painting and drawing including step-by-step instruction, New York 1990, 112 s., 36 zł

1673. GAJEWSKI Józef, Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982-1986, Kraków 1988, 248 s., 24 zł

1674. GAJEWSKI Stanisław, Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905-1914, Lublin 1990, 260 s., 27 zł

1675. GALE Iain, Cztery czerwcowe dni. Powieść o bitwie pod Waterloo, Poznań 2008, 328 s., 32 zł

1676. GALEWICZ Janusz, Szczurołap, Warszawa 1989, 32 s., 12 zł

1677. GALIK Piotr Nestor, Lwów na starych pocztówkach, Łódź 2012, 112 s., 36 zł

1678. GALILI Ze'ev, Yitzhak Rabin 1922-1995, Nazareth 1996, 192 s., 36 zł

1679. GALLE Leon, Wojciech Bogusławski i repertuar Teatru Polskiego w pierwszym okresie jego działalności (do roku 1794), Warszawa 1928, 238 s., 24 zł

1680. GALOCZ Janina, Rychwałd. Moja wioska rodzinna, Cieszyn 1996, 112 s., 39 zł

1681. GALOS Adam, JAKÓBCZYK Witold, Dzieje Hakaty., Poznań 1966, 486 s., 45 zł

1682. GANOCZY Alexandre, Stwórczy człowiek i Bóg stwórca, Warszawa 1982, 207 s., 10 zł

1683. GAPIK Lechosław, Hipnoza i hipnoterapia, Warszawa 1984, 148 s., 20 zł

1684. GARBACIK Józef, Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 1964, 679 s., 40 zł

1685. GARCZYK Bartłomiej, Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu, Poznań 2011, 318 s., 30 zł

1686. GARDAWSKI Aleksander, GĄSOWSKI Jerzy, Polska starożytna i wczesnośredniowieczna, Warszawa 1961, 249 s., 24 zł

1687. GAREWICZ Jan, Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji A. Schopenhauera, Wrocław 1965, 190, [1] s., 35 zł

1688. GARLICKI Andrzej, Geneza Legionów. Zarys historii Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964, 302 s., 15 zł

1689. GARLIŃSKI Józef, Politycy i żołnierze, Londyn 1971, 311 s., 50 zł

1690. GARNICKI-PUDEŁKO Stefan, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985, 381 s., 18 zł

1691. GARNIEC Mirosław, Zamki. Katalog zachowanych zamków państwa krzyżackiego w Prusach, Olsztyn 2021, 309, [3] s., 99 zł

1692. GARNIZON Głogów. Historia - teraźniejszość - przyszłość. Materiały z konferencji popularno-naukowej. Głogów 14. 05. 2011, Głogów 2011, 216 s., 24 zł

1693. GARWOLIŃSKI Tomasz ks., Zabytkowe zbiory Biblioteki "Hosianum" prezentowane na wystawach współfinansowanych przez Samorząd Olsztyna, Olsztyn 2016, 107 s., 25 zł

1694. GASCOGNE Mark de, Gaskończyk w kraju Solidarności, Gdańsk 2014, 231 s., 30 zł

1695. GASPERDI Maria Romana Catti de, De Gasperdi. Polityk i człowiek. Przełożył z włoskiego Antoni Czułowski, Londyn 1968, 297 s., 30 zł

1696. GASTPARY Woldemar ks., Sprawa toruńska w roku 1724, Warszawa 1969, 146 s., 45 zł

1697. GASZYŃSKI Konstanty, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki, Opiniogóra 2009, 174 s., 48 zł

1698. GAUDEFROY-DEMOBYNES Maurice, Narodziny islamu, Warszawa 1988, 504 s., 24 zł

1699. GAUTIER (syn) Theophile, DORE Gustav , Przygody barona Munchhausena, Warszawa 1991, 159 s., 25 zł

1700. GAWARECKA Ewa, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Książki w Polsce Ludowej, Lublin 1984, 68 s., 40 zł

1701. GAWARECKI Henryk, GAWDZIK Czesław, Lublin, Warszawa 1972, 12, 67 s., 15 zł

1702. Gawarecki W(incenty) H(ipolit), Pamiątki historyczne Łowicza, Warszawa 1985, 239, [1] s., 40 zł

1703. GAWARECKI Wincenty Hipolit, Pamiętnik historyczny płocki przez..., Warszawa 1985, 152 s., 39 zł

1704. GAWĘDA Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej 1939-1945, Kraków 1986, 330 s., 12 zł

1705. GAWLIK Jan Paweł, Powrót do Jamy, Kraków 1961, 191, [7] s., 24 zł

1706. GAWLIK Stanisław, Dzieje kształcenia nauczycieli na Śląsku Opolskim 1765-1975, Opole 1979, 320 s., 55 zł

1707. GAWORSKI Henryk, Księżyców dwadzieścia osiem, Warszawa 1956, 112 s., 15 zł

1708. GAWORSKI Henyrk, Właśnie róża, Warszawa 1957, 71 s., 15 zł

1709. GAWRONKIEWICZ Krzysztof, MICHALSKI Jacek, 1940 Katyń. Zbrodnia na nieludzkiej ziemi, Poznań 2010, 107, [5] s., 25 zł

1710. GAWŁOWSKI Wojciech, Zmienna losowa, Poznań 1985, 51 s., 15 zł

1711. GAXOTTE Pierre, Ludwik XIV, Warszawa 1984, 362, [2] s., 15 zł

1712. GAŁAJ Dyzma, Od chłopa do rolnika. Powtórna monografia wsi Bocheń. Studia nad kwestią chłopską, Warszawa 1996, 360 s., 45 zł

1713. GAŁAJ Dyzma, Powstanie Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici, Warszawa 1959, 251 s., 35 zł

1714. GAŁCZYŃSKA Kira, Byłam szefową, Lublin 1988, 195 s., 12 zł

1715. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Kronika olsztyńska, Olsztyn 1987, 171 s., 30 zł

1716. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Książka mówi do stroskanego, Łódź 1974, 10 s., 45 zł

1717. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Liryka, Kraków 1954, 193 s., 20 zł

1718. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Listy z fiołkiem, Warszawa 1964, 103, [3] s., 30 zł

1719. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Młynek do kawy, Warszawa 1958, 63 s., 45 zł

1720. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Pieśni, Warszawa 1965, 24 s., 35 zł

1721. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Satyra Groteska Żart liryczny, Warszawa 1955, 406, [6] s., 15 zł

1722. GAŁECKA Danuta, Klatka, Warszawa 1983, 60 s., 15 zł

1723. GAŁĘZIOWSKA Małgorzata, Bitwa pod Grunwaldem. Ikonografia i ideologia pomiędzy 500. a 600. rocznicą. Przewodnik po wystawie, Ostróda 2010, 24 s., 10 zł

1724. GAŁĘZIOWSKA Małgorzata, Cechy instytucji totalnej na przykładzie Więzienia Progresywnego w Jaworznie kultury organizacyjnej 1951-1956, Kraków 2019, 607 s., 40 zł

1725. GDAŃSK / Danzig. Historia i stara pocztówka. The History and old Postcards. Geschichte und alte Postkarte., Gdańsk 2017, 264 s., 135 zł

1726. GDAŃSKIE Gimnazjum Akademickie. Księga pamiątkowa dla uczczenia czterechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum Gdańskiego, Gdynia 1959, 344, [3] s., 30 zł

1727. GDYNIA dawniej i dziś. Gdynia fruher und heute / Gdynia before and today, Gdynia 2018, 143 s., 120 zł

1728. GĘBALA Stanisław, Teatr Różewicza, Wrocław 1978, 233 s., 20 zł

1729. GEBERT Konstanty, Mebel, Londyn 1990, 119 s., 10 zł

1730. GĘBIK , Mądry przed szkodą. Wspomnienia o Władysławie Gębiku, Olsztyn 1995, 156 s., 40 zł

1731. GĘBIK , Władysław Gębik (1900-1986). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa , Olsztyn 1994, 83 s., 35 zł

1732. GĘBIK Władysław, Dla nas słońce nie zachodzi, Olsztyn 1985, 231, [2] s., 25 zł

1733. GĘBIK Władysław, O Michale Lengowskim pieśniarzu warmińskim w setną rocznicę urodzin, Olsztyn 1972, 75 s., 10 zł

1734. GĘBIK Władysław, Z diabłami na ty. (W obozach Tapiau, Hohenburch, Stutthof, Sachsenhausen i Gusen), Gdańsk 1972, 333 s., 24 zł

1735. GEDL Marek, Szkieletowy obrządek pogrzebowy w kulturze łużyckiej, Kraków 1964, 147 s., 50 zł

1736. GENERAŁ Anders w poezji, Halinów br., 80 s., 35 zł

1737. GENERAŁ Józef Bem i jego żołnierze. W 150 rocznicę Wiosny Ludów. Materiały z sesji popularnonaukowej, Ostrołęka 17.04. 1998, Ostrołęka 1998, 69, [5] s., 20 zł

1738. GENOLOGIA polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983, 546 s., 20 zł

1739. GEOGRAPHICAL indications, designations of origin and traditional specialities guaranteed in Poland, Warszawa 2009, 79 s., 35 zł

1740. GEREMEK , Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznice urodzin, Warszawa PWN, 397 s., 50 zł

1741. GERESZ Jerzy, Zaczęło się od happeningu, Siedlce 1988, 58 s., 15 zł

1742. GERLICH Marian Grzegorz, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, Oświęcim 2001, 118 s., 20 zł

1743. GERMAN Edmund, Gorzki pąk rzeczywistości, Olsztyn 1960, 56 s., 10 zł

1744. GERMAN Edmund, Odgłosy skłóceń, Olsztyn 1969, 30 s., 12 zł

1745. GERON Małgorzata, Tymon Niesiołowski 1882-1965. Życie i twórczość, Toruń 2004, 233 + 99 ilustr. s., 40 zł

1746. GERVASO Roberto, Borgiowie, Warszawa 1988, 235 s., 12 zł

1747. GERVASO Roberto, Casanova, Warszawa 1990, 238 s., 12 zł

1748. GERŻAŁEK Adam, Adam Gerżałek 1898 -1965. Malarstwo Rysunek. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Marzec - Kwiecień 1966, Olsztyn 1966, 16 s., 24 zł

1749. GEYMONAT Ludovico, Filozofia a filozofia nauki, Warszawa 1966, 222 s., 20 zł

1750. GIBBON Edward, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Tom I-II, Warszawa 1975, 410, 504 s., 50 zł

1751. GICGIER Tadeusz, Garść ziemi. Wiersze, Warszawa 1957, 58, [2] s., 15 zł

1752. GICGIER Tadeusz, Opowieści o dawnych poetach Łodzi, Łódź 1995, 147 s., 15 zł

1753. GIEDROYC Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 2006, 388 s., 16 zł

1754. GIEDROYĆ , Teczki Giedroycia, Lublin 2010, 352 s., 30 zł

1755. GIEDRYS Grzegorz, Debiut, Olsztyn 2009, 34 s., 10 zł

1756. GIERAŁA Zenon, Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek... Rok obrzędowy w zwyczajch i podaniach ludowych, Warszawa 1989, 189 s., 15 zł

1757. GIERAŁTOWSKI Krzysztof, Twarz. Polacy, portrety współczesne jako znak. Das Gesicht. Polen, Portaets aus der Gegenwart als Zeichen, Warszawa 2005, 119 s., 75 zł

1758. GIERLACH Bogusław, Świt Mazowsza, Warszawa 1984, 211 s., 15 zł

1759. GIERMAKOWSKI Marian, Zamoy to My. II Liceum Ogólnokształcące im Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Lublin 2013, 72 s., 25 zł

1760. GIEROWSKI , Gierowski i Krzywe Koło. Muzeum Sztuki w Łodzi październik - listopad 2003, Łódź 2003, 192 s., 32 zł

1761. GIEROWSKI Józef, Historia Polski 1492-1864., Kraków 1967, 274 s., 18 zł

1762. GIERSZEWSKI Maciej, Profile, Olsztyn 2006, 54 s., 10 zł

1763. GIERSZEWSKI Stanisław, Lenno brandenbursko-pruskie 1657-1772, Poznań 1972, 195-230 s., 25 zł

1764. GIERSZEWSKI Stanisław, Myśl morska w Polsce XVI-XVIII wieku, Gdańsk 1970, 2-19 s., 25 zł

1765. GIERSZEWSKI Stanisław, Obywatele miast Polski przedrozbiorowej. Studium źródłoznawcze, Warszawa 1973, 178 s., 45 zł

1766. GIERSZON Urszula, Siedem barw płomienia, Lublin 1987, 48 s., 15 zł

1767. GIERTYCH Jędrzej, Nacjonalizm chrześcijański, Poznań 1998, 60, [6] s., 15 zł

1768. GIERTYCH Jędrzej, Tysiąc lat historii polskiego narodu. Tom I, Londyn 1986, 395 s., 27 zł

1769. GIERTYCH Jędrzej, GIERTYCH Roman, Polska i Niemcy (autor: Jędrzej). Granica polsko-niemiecka w świetle norm międzynarodowych. (autor: Roman) , Wrocław 1996, 195 s., 15 zł

1770. GIERTYCH Roman, Kontrrewolucja młodych, Warszawa 1994, 157 s., 10 zł

1771. GIERYMSCY Maksymilian i Aleksander, Listy, Wrocław 1973, 526 s., 45 zł

1772. GIESZCZYŃSKI Witold, Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa, Olsztyn 2020, 127 s., 24 zł

1773. GIEYSZTOR Aleksander, O godności książki w Polsce, Warszawa 1979, 30 s., 40 zł

1774. GIEYSZTOR Aleksander, HERBST Stanisław, Polska tysiącletnia, Warszawa 1975, 253 s., 20 zł

1775. GIEŁŻYŃSKI Wojciech, Budowanie Niepodległej, Warszawa 1986, 201 s., 15 zł

1776. GILBERT Michael, Smallbone deceased, London 1961, 192 s., 12 zł

1777. GILBERT Michael, The Doors open, London 1963, 192 s., 12 zł

1778. GILGAMESZ. Powieść starobabilońska, Warszawa 1986, 88 s., 12 zł

1779. GILLMOR Frances, Król tańczył na targowisku, Warszawa 1964, 209 s., 18 zł

1780. GILLNER Henryk, Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu, Warszawa 1965, 204 s., 30 zł

1781. GILSON Etienne, Chrystianizm a filozofia, Warszawa 1958, 94 s., 15 zł

1782. GILSON Etienne, LOGAN Thomas, Historia filozofii współczesnej od Hegla do czasów najnowszych, Warszawa 1977, 827 s., 75 zł

1783. GINSBERG Allen, Utwory poetyckie, Kraków-Wrocław 1984, 238 s., 120 zł

1784. GISGES JAn Maria, Wieczory nad jeziorami, Olsztyn 1984, 91 s., 12 zł

1785. GISGES Jan Maria, Zielone gałęzie. Obraz historyczny, Warszawa 1953, 49 s., 12 zł

1786. GIZELLA Jerzy, Rozstrój, Kraków 1984, 68 s., 12 zł

1787. GIZEWIUSZ Gustaw, Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym Prowincji Pruskiej, Olsztyn 2004, 190 s., 27 zł

1788. GIZOWSKI Krzysztof, Figury, Lublin 1987, 48 s., 15 zł

1789. GLASER Hermann, Die Kulturgeschichte der Bundesrepubik Deutschland. Band 1. Zwischen Kapitulation und Waehrungsreform 1945-1948, Frankurt/M 1990, 372 s., 30 zł

1790. GLASSER William, The Reality Therapy Reader, New York 1976, 691 s., 50 zł

1791. GLINIECKI Tomasz, Elbląskie okruchy XX wieku, Elbląg 2013, 252, [3] s., 35 zł

1792. GLOGER , Zygmunt Gloger - badacz przeszłości ziemi ojczystej, Warszawa 1978, 246 s., 35 zł

1793. GLOGER Zygmunt, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 1-4 , Warszawa 1978, 16 + 316, 352, 350, 523 s., 40 zł

1794. GLOVER T.R., Świat starożytny, Warszawa br., 336 s., 36 zł

1795. GLUZIŃSKI Tomasz, W żarnach świata, Kraków 1985, 94 s., 12 zł

1796. GMURKOWSKA Dorota, Historia niespełnionej miłości, Olsztyn 2002, 54 s., 15 zł

1797. GNATOWSKA Helena, Rola Polskiej Partii Robotniczej w kształtowaniu i realizacji polityki socjalnej Polski Ludowej 1942-1948, Białystok 1986, 443 s., 40 zł

1798. GNIEZNO. Studia i materiały historyczne II, Warszawa-Poznań 1987, 316 s., 24 zł

1799. GOBINEAU J(oseph Arthur) hr(abia) de , Odrodzenie. Część I-V (w 3 vol.), Warszawa 1908, 331; 300; 261 s., 100 zł

1800. GODLEWSKA Danuta, Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej XI w. - 1795 r., Warszawa 1962, XIV, 204 s., 40 zł

1801. GODLEWSKA Donata, Katalog archiwalnych planów miasta Łomży 1619-1914, Warszawa 1975, 57, [16] s., 45 zł

1802. GODLEWSKA Krystyna, Wielcy ponad zmęczenie, Warszawa 1983, 70 s., 15 zł

1803. GODLEWSKI Jerzy F., JABŁOŃSKI Krzysztof H., Prawo a religia, Warszawa 1988, 140 s., 20 zł

1804. GODLEWSKI Jerzy Romuald, ODYNIEC Wacław, Pomorze Gdańskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939, Warszawa 1982, 447 s., 35 zł

1805. GODYCKA Janina, Podręcznik do badania zdrowia, wykrywania energii i aury człowieka, Jonstrop 2005, 50 s., 36 zł

1806. GOETHE Jan Wolfganag, Listy i wiersze miłosne, Warszawa 1982, 472 s., 29 zł

1807. GOETHE Jan Wolfgang, Poezje. Tom I-II, Wrocław 1960, XIX, 391, XXV, 347 s., 64 zł

1808. GOETHE Johann Wolfgang, Dywan Wschodu i Zachodu BP, Warszawa 1963, 305 s., 20 zł

1809. GOETZ Józef, Urządzanie łowiska leśnego, Warszawa 1951, 111 s., 60 zł

1810. GOGAN Wiesław, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Pelplin 2015, 544 s., 64 zł

1811. GOIBURU Joaquin Maria , Duch misyjny. Vademecum, Warszawa 1991, 258 s., 15 zł

1812. GÓIS Dami?o de, Kronika wielce szczęśliwego króla Dom Manuela 1495-1521, Warszawa 1989, 350 s., 20 zł

1813. GOLA Stanisław, Dzień z jawnogrzesznicą, Katowice 1984, 48 s., 15 zł

1814. GOLAWSKI M., Poland Trough the Ages at outline of Polish History for young Readers, London 1971, 190 s., 30 zł

1815. GOLDBERG Jakub, Dzieje Pabianic w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1990, 56 s., 15 zł

1816. GOLDENWEISER Aleksander, Tołstoj wśród bliskich, Warszawa 1961, 381 s., 15 zł

1817. GOLDSMITH Barbara, Fortuna Johnsonów, Warszawa 1992, 223, [5] s., 25 zł

1818. GOLF. Vademecum polsko-angielskie 2003, Warszawa 2003, 216 s., 20 zł

1819. GOLIAS Marian, Wstępna nauka greckiego. Teksty., Warszawa 1958, 47 s., 10 zł

1820. GOLIŃSKI Edward ks., Felietony i artykuły, Olsztyn 2012, 145, [2] s., 20 zł

1821. GOLIŃSKI Z., Kościół w walce z pornografią, Lublin 1939, 21 s., 20 zł

1822. GOLKA Bartłomiej, Prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945, Warszawa 1975, 365 s., 32 zł

1823. GOLLUB Hermann, Historia Szczytna, Dąbrówno-Olsztyn 2023, 336 s., 80 zł

1824. GOLON Mirosław, Razem czy osobno. Wybrane problemy z historii Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w latach 1945-1951, Toruń(?) br., 14 s., 12 zł

1825. GOLUS Władysław, NAWROCKI Stanisław, Ostrzeszów. Przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1969, 146 s., 30 zł

1826. GOMBROWICZ Witold, Ferdydurke, Warszawa 4669ZF, 285, [2] s., 30 zł

1827. GOMBROWICZ Witold, Trans-Atlantyk, Warszawa 1983, 122 s., 15 zł

1828. GOMBROWICZ Witold, Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Warszawa 1990, 206 s., 15 zł

1829. GONDEK Leszek, Polska karząca 1939-1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, 203 s., 12 zł

1830. GONDEK Leszek, Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania, Warszawa 1982, 358 s., 32 zł

1831. GONERA Tadeusz, Młodzież chłopska na wyższych uczelniach, Warszawa 1955, 71, [1] s., 15 zł

1832. GONSEROWSKI Annette, Geliebte Freundin Sehnsucht / Ukochana Przyjaciółko Tęsknoto. Gedichte / Wiersze, Olsztyn SQL, 74 s., 20 zł

1833. GÓRA Władysław, OKĘCKI Stanisław, Walczyli o nowe Niemcy. Niemieccy antyfaszyści w ruchu oporu na ziemiach polskich, Warszawa 1972, 354 s., 20 zł

1834. GÓRA Konopki, Węgorzewo 2010, 104 s., 25 zł

1835. GÓRALOWA Danuta, Warmińska rzeźba ludowa, Olsztyn 1979, 188 s., 25 zł

1836. GÓRALSKI Zbigniew, Austria a trzeci rozbiór Polski, Warszawa 1979, 283 s., 24 zł

1837. GÓRALSKI Zbigniew, Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przerozbiorowym. Część II, Lublin 1999, 116 s., 21 zł

1838. GÓRALSKI Zbigniew, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983, 282 s., 15 zł

1839. GÓRALSKI Zbigniew, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998, 283, 33 ilustr. poza tekstem s., 20 zł

1840. GÓRALSKI Zbigniew, Urzędy i godności w dawnej Polsce. CENZURA!, Warszawa 1988, 282 s., 25 zł

1841. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Granice, Olsztyn 1955, 45 s., 15 zł

1842. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Ktoś po drugiej stronie, Olsztyn 1989, 201 s., 15 zł

1843. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Manifesty, Olsztyn 1999, 68 s., 20 zł

1844. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Przeczucie bitwy, Olsztyn 1979, 70 s., 18 zł

1845. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Przesilenie, Olsztyn 2008, 181 s., 20 zł

1846. GORDON Andrzej Zbigniew, Akwarele, Łódź 1985, 64 s., 15 zł

1847. GORDZIAŁKOWSKA Zofia, Bocklin w poezyi. Wydanie ozdobione reprodukcjami obrazów Bocklina, Warszawa 1911, [6], 148 s., 18 tabl. s., 40 zł

1848. GORDZIAŁKOWSKA Zofia, Bocklin w poezyi. Wydanie ozdobione reprodukcyami obrazów Bocklina , Warszawa 1911, [4], 148 s., 30 zł

1849. GÓREC-ROSIŃSKI Jan, Czyje będzie królestwo, Warszawa 1987, 110 s., 15 zł

1850. GÓREC-ROSIŃSKI Jan, Kredowy bóg, Kraków 1987, 102 s., 12 zł

1851. GÓRECKI Jan, Rozwód. Studium socjologiczno-prawne, Warszawa 1965, 315 s., 20 zł

1852. GÓRNIEWICZ Józef, ACHREMCZYK Stanisław, 60-lecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, 127 s., 35 zł

1853. GÓRNY Andrzej, SZELEROWICZ Mariusz, Jaskinia Wierzchowska Górna. Przewodnik turystyczny, Warszawa 1987, 20 s., 6 zł

1854. GÓRNY Górny, Wąbrzeźno. Z dziejów miasta i okolicy, Toruń 1988, 144 s., 40 zł

1855. GÓRNY Jan_Jerzy ks. dr, Miłujmy czynem i prawdą. Z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji ks. dr Edmunda Piszcza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego , Olsztyn 2006, 160 s., 45 zł

1856. GÓRNY Śląsk. Tom I/II, Poznań 1959, 541,540 s., 24 zł

1857. GÓRSKA Halina, LIPIŃSKI Eryk, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977, 367 s., 40 zł

1858. GÓRSKA I., PADEREWSKA L., Badania archeologiczne w Polsce w latach 1944-1964. Wstępem opatrzył Witold Hensel., Wrocław 1965, 50 s., 36 zł

1859. GÓRSKA-GOŁASKA Krystyna, Katalog planów miast i wsi wielkopolskich. Zeszyt II, Warszawa 1968, 156, [44] s., 50 zł

1860. GÓRSKI Jan, Pogranicze historii. Szkice i felietony, Warszawa 1974, 375 s., 12 zł

1861. GÓRSKI Jerzy A., Miłuj i czyń co chcesz, Warszawa 1976, 307 s., 15 zł

1862. GÓRSKI Karol, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, Część pierwsza 966-1795, Lublin 1962, 234 s., 27 zł

1863. GÓRSKI Karol, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Część pierwsza 966-1795, Lublin 1962, 233 s., 27 zł

1864. GÓRSKI Karol, Polska w zlewisku Bałtyku, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, 238 s., 25 zł

1865. GÓRSKI Karol, Starostowie malborscy w latach 1457-1510. Pierwsze półwiecze polskiego Malborka, Toruń 1960, 206 s., 30 zł

1866. GÓRSKI Karol, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980, 456 s., 24 zł

1867. GÓRSKI Karol, Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986, 222 s., 50 zł

1868. GÓRSKI Karol, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, 397 s., 20 zł

1869. GÓRSKI Konrad, Jan Kasprowicz. Studia, Warszawa 1977, 104 s., 20 zł

1870. GÓRSKI Konrad, Poezja jako wyraz. Próba teorii poezji, Toruń 1946, 174 s., 45 zł

1871. GÓRSKI Konrad, Z historii i teorii literatury, Wrocław 1959, 378 s., 30 zł

1872. GÓRSKI Konrad, Z historii i teorii literatury. Seria trzecia., Warszawa 1971, 344 s., 36 zł

1873. GÓRSKI Ludwik, Uwłaszczenie pracy, Lublin 1936, 50 s., 30 zł

1874. GÓRSKI Stefan, Dziennikarstwo polskie. Zarys historyczny, Warszawa 1905, 134, [8] s., 40 zł

1875. GÓRSZCZYK Andrzej, Smutne wiersze i piosenki, Rytro 2007, 59 s., 20 zł

1876. GÓRZAŃSKI Jerzy, Już rozumie dobranoc, Warszawa 2003, 59, [2] s., 15 zł

1877. GÓRZAŃSKI Jerzy, Święty brud, Warszawa 1985, 118 s., 15 zł

1878. GORZAŁKA czyli historia i zasady wypalania mocnych trunków, Warszawa 2004, 177 s., 20 zł

1879. GORZELSKA-DYBOWICZ Leokadia, OLSZEWSKA Irena, Skróty tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych wychodzących w Polsce w latach 1945-1965, Warszawa 1968, 132 s., 30 zł

1880. GORZKA Kamil, KASPRZYK Maciej, Filozoficzna i filozoficzno-prawna krytyka totalitaryzmu, Olsztyn 2016, 160 s., 20 zł

1881. GOSPODARCZE przesłanki historii społecznej, Poznań 1982, 512 s., 40 zł

1882. GOSTKOWSKI Stanisław, Śmierć ma słodki zapach, Warszawa 1989, 71 s., 15 zł

1883. GOURLAY Logan, Olivier, Warszawa 1977, 180 s., 12 zł

1884. GOWIN Jarosław, Kościół po komunizmie, Kraków 1995, 294 s., 18 zł

1885. GOWIN Jarosław, Kościół w czasach wolności 1989-1999, Kraków 1999, 475 s., 24 zł

1886. GOWOREK Tomasz, Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1988, 198, tabl s., 18 zł

1887. GOYA Francisco, Hrozy vojny. Desastres de la Guerra, Bratislava 1951, 102 s., 20 zł

1888. GOZDAWA-GOŁEBIEWSKI Jan, Od wojny krymskiej do bałkańskiej, Gdańsk 1984, 541 s., 30 zł

1889. GOŁBA Kazimierz, Obrazki śląskie, Warszawa 1954, 184 s., 12 zł

1890. GOŁDAPSKIE Spotkania Transgraniczne, Gołdap 2003, 178 s., 35 zł

1891. GOŁĘBIOWSKA Teresa, Antroponima Orawy, Kraków 1971, 160 s., 32 zł

1892. GOŁĘBIOWSKI Janusz W., Pierwsze lata 1945-47, Katowice 1974, 391 s., 12 zł

1893. GOŁĘBIOWSKI Stefan, Drzewieniec, Olsztyn 1985, 79 s., 15 zł

1894. GOŁĘBIOWSKI Stefan, Trud, Warszawa 1953, 70 s., 12 zł

1895. GOŁEBIOWSKI Łukasz, Gry i zabawy różnych stanów, w kraju całym, lub niektórych tylko prowincjach. Umieszczony tu: kulig czyli szlichtada, łowy, maszkary, muzyka, tańce, reduty, zapusty, ognie sztuczna, rusałki, sobótki, itp., Warszawa 1983, 332, tabl. 2 s., 60 zł

1896. GOŁĘBIOWSKI (Jan Smutek) Stefan, Ziarno życia, Warszawa 1960, 170 s., 20 zł

1897. GOŁEMBOWICZ Wacław, Uczeni w anegdocie, Warszawa 1973, 334 s., 20 zł

1898. GOŁOSZ Kazimierz, Zagraniczna polityka kulturalna 5 Republiki 1958-1974, Katowice 1982, 174. nlb. s., 15 zł

1899. GOŁOTA Janusz , Jędrzej Moraczewski (1870-1944). Pierwszy premier II Rzeczypospolitej, Ostrołęka 2002, 501 s., 30 zł

1900. GOŁOWICZ Wacław, Głęboki teren, Olsztyn 1961, 38 s., 20 zł

1901. GOŁUBIEW Antoni, Świadkowie przemian, Kraków 1974, 315 s., 12 zł

1902. GOŁĄBEK Małgorzata, Zjedz ślimaka, Kraków 1984, 54 s., 12 zł

1903. GOŚCICKI Leon ks., Budowa świątyni. Wskazówki praktyczne przy wznoszeniu i odbudowie kościołów oraz zdobieniu ich wnętrza, Płock 1947, 164 s., 64 zł

1904. GOŚCINIEC Niborski, Olsztyn-Nidzica 2019, 151 s., 42 zł

1905. GRABANIA Marek, Zawiercie. Zarys rozwoju powiatu i miasta. Oprac..., Katowice 1969, 384 s., 24 zł

1906. GRABOWSKA Celina, STRZYŻEWSKA Małgorzata, Olsztyn 1900-2000, Olsztyn 2000, 120 s., 20 zł

1907. GRABOWSKI August Maksymilian, Podróż do Prus, Dąbrówno 2021, 78 s., 35 zł

1908. GRABOWSKI Jan, Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów , Wołowiec 2020, 431 s., 30 zł

1909. GRABOWSKI Jan P., Deszcz i płomień, Gdańsk 1988, 81 s., 15 zł

1910. GRABOWSKI Jan P., Żółta poczekalnia, Warszawa 1984, 113 s., 15 zł

1911. GRABOWSKI Józef, Wycinanka ludowa, Warszawa 1955, 184 + 76 kol. tablic s., 50 zł

1912. GRABOWSKI Lech, Franciszek Strynkiewicz, Warszawa 1957, 21 + 54 tabl. s., 30 zł

1913. GRABOWSKI Lech, Janina Mierzecka, Wrocław 1969, 32 + 84 ilustr. s., 30 zł

1914. GRABSKI Andrzej Feliks, Działalność Joachima Lelewela w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk. Streszczenie, Łódź 1962, 135-142 s., 20 zł

1915. GRABSKI Andrzej Feliks, Metoda porównawcza w badaniach historyczno-prawnych Ignacego Benedykta Rakowieckiego , Łódź 1958, 67-78 s., 20 zł

1916. GRABSKI Andrzej Feliks, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, Warszawa 1972, 431 s., 24 zł

1917. GRABSKI Andrzej Feliks, Spór o politykę i historię, Warszawa 1976, 17 s., 20 zł

1918. GRABSKI Eugeniusz, Świadkowie Golgoty Wschodu. Syberyjskie losy polskich dzieci podczas drugiej wojny światowej, Olsztyn 2005, 136 s., 30 zł

1919. GRABSKI Władysław, Wspomnienia ze Spa, Londyn 1973, 55, [1] s., 40 zł

1920. GRABSKI Władysław, Wybór pism, Warszawa 1987, 335 s., 30 zł

1921. GRADOSIELSKI Jerzy, 5 K.D.P. Saperzy w walce 1941-1945, Londyn 1984, 48, [2] s., [24] s. tabl s., 200 zł

1922. GRADOWSKI Michał, Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1984, 159 s., 20 zł

1923. GRAFF Piotr, Sztuka jako system, Warszawa 1987, 147 s., 30 zł

1924. GRAFF Tomasz, Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008, 362 s., 30 zł

1925. GRAHAM Winston, Marnie, London 1964, 253 s., 10 zł

1926. GRAJEK Stefan, Po wojnie i co dalej. Żydzi w Polsce w latach 1945-1949, Warszawa 2003, 240 s., 30 zł

1927. GRALA Marek, Ostatni wieczór autorski, Poznań 1988, 68 s., 15 zł

1928. GRALA Marek, Pejzaż domowego ogniska, Łódź 1985, 66 s., 15 zł

1929. GRALA Marek, Przegryźć kaganiec, Warszawa 1983, 60 s., 15 zł

1930. GRALA Marek, W południe przy księżycu, Warszawa 1985, 67 s., 15 zł

1931. GRAMATYKA opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1968, 284 s., 10 zł

1932. GRAMMAIRE Larousse du XX Siecle, Paris 1936, 468 s., 16 zł

1933. GRANET Marcel, Cywilizacja chińska, Warszawa 1973, 420 s., 27 zł

1934. GRANT Michael, Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991, 355 s., 48 zł

1935. GRANT Michael, Neron, Warszawa 1980, 217 s., 15 zł

1936. GRASS , Gunther Grass. Odpominania, Gdańsk 2017, 286 s., 36 zł

1937. GRASS Gunther, Niemieckie rozliczenia. Przeciwko tępemu nakazowi jedności, Warszawa 1990, 113 s., 20 zł

1938. GRASS. Punkt widzenia, Warszawa 1984, 148 s., 25 zł

1939. GRAVES Robert, Mity greckie, Warszawa 1958, 707 s., 25 zł

1940. GRAVES Robert, Mity greckie, Warszawa 1982, 656 s., 25 zł

1941. GRAVES Robert, PATAI Raphael, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju, Warszawa 2002, 334 s., 70 zł

1942. GRAY Wood, Historians Handbook. A Key to the Study and Writing of History, Boston 1964, 88 s., 14 zł

1943. GREBING Helga, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Munchen 1976, 321 s., 20 zł

1944. GRECJA Kartagina Rzym, Olsztyn 2009, 196 s., 28 zł

1945. GREEN Robert, 48 prawd władzy. Jak wykorzystać manipulację do osiągnięcia przewagi, Warszawa 2021, 215 s., 25 zł

1946. GREGOR Miro, Świat Tatr, Warszawa-Bratysława 1984, 236 s., 20 zł

1947. GREGOROVIUS Ferdinand, Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom. Publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach Neue Konigsberger Zeitung, Olsztyn 2018, 394 s., 36 zł

1948. GREGOROVIUS Ferdynand, Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa, Olsztyn 2015, 303 s., 40 zł

1949. GREINER Piotr, KACZAMREK Ryszard, Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim 1922-1939, Katowice 1993, 166 s., 24 zł

1950. GREJŁO Jacek, WYSOCKA Małgorzata W., Bohater spod Ossowa. Ks. mjr Ignacy Skorupka 1893-1920, Warszawa 2010, 125 s., 30 zł

1951. GRELA Marek, Polska a stosunki Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1989, 192 s., 15 zł

1952. GREŃ Zbigniew, Semantyka i składnia czasowników oznaczajacych akty mowy w języku polskim i czeskim, Warszawa 1994, 425 s., 20 zł

1953. GRENIUK Piotr, TURSKA Zofia, Kościuszko w pieśni i w poezji, Łódź 1946, 112 s., 20 zł

1954. GREY OWL SZARA SOWA , Sejdżio i jej bobry, Warszawa 1957, 163 s., 15 zł

1955. GRĘZAK Anna, Zwierzęta w gospodarce średniowiecznego Kołobrzegu 2. połowa XIII - XV w., Warszawa 2007, 182 s., 20 zł

1956. GRIMM Wilhelm i Jakób, Baśnie, Warszawa 1956, 117, [1] s., 80 zł

1957. GROCHOLSKA Daniela, Spacer emeryta, Olsztyn 2015, 56, [2] s., 19 zł

1958. GROCHOWIAK Stanisław, Rok polski, Warszawa 1981, 113 s., 20 zł

1959. GROCHOWINA Józef Andrzej, Mimośród, Łódź 1984, 63 s., 15 zł

1960. GROCHOWSKI Wiesław, Zbiór ziół w lesie, Warszawa 1965, 136 s., 30 zł

1961. GRODECKI Roman, Początki immunitetu w Polsce, Lwów 1930, 96 s., 64 zł

1962. GRODECKI Roman, Podział i zjednoczenie państwa polskiego (1138-1320), Kraków 1924, 32 s., 20 zł

1963. GRODZIŃSKI Eugeniusz, Zarys teorii nonsensu, Wrocław 1981, 214 s., 25 zł

1964. GRODZKA Magdalena, Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Warszawa 1984, 102 s., 20 zł

1965. GROICKI Bartłomiej, Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów., Warszawa 1954, 237 s., 50 zł

1966. GROICKI Bartłomiej, Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie , Warszawa 1953, 258, [1] s., 50 zł

1967. GRONIOWSKI Krzysztof, Robotnicy rolni w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1977, 270, [4] s., 50 zł

1968. GROŃSKI Ryszard Marek, Kabaret Hemara, Warszawa 1989, 214 s., 10 zł

1969. GROŃSKI Ryszard Marek, Od Stańczyka do STS-u. Satyra polska lat 1944-1956, Warszawa 1974, 264 s., 10 zł

1970. GROSCH Waldemar, Deutsche und polnische Propaganda waehrend der Volksabstimmung in Oberschlesien 1919-1921, Dortmund 2002, 484 s., 40 zł

1971. GROSS Jan T., Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008, 343 s., 30 zł

1972. GROSS Jan T., W zaborze sowieckim, Warszawa br., 64 s., 15 zł

1973. GROSS Radosław, Powszechna Organizacja "Służba Polsce" w województwie olsztyńskim w latach 1948-1955, Olsztyn 2011, 384, 9 załączników s., 40 zł

1974. GROSS Radosław, Wydział Humanistyczny 1969-2009, Olsztyn 2009, 222, tabl. rozkł. 1 s., 50 zł

1975. GROSS Radosław, TOMKIEWICZ Ryszard, Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim w 1973 roku, Olsztyn 2023, 188 s., 64 zł

1976. GROSSE Ernest, Początki sztuki. Z 32 rysunkami w tekście, Warszawa 1904, 272 s., 45 zł

1977. GROSSMAN Wasilij, Wszystko płynie..., Warszawa 1984, 111 s., 20 zł

1978. GROT , I do Warmii przylgnęła, przyrosła. Wspomnienia o Otylii Grotowej, Olsztyn 1999, 136 s., 30 zł

1979. GROT Zdzisław, Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. Tom I Lata Wiosny Ludów 1849-1851. Opracował i wstępem opatrzył..., Poznań 1956, 277 s., 45 zł

1980. GRUCHAWKA Ryszard, Tylko to jedno, Warszawa 1989, 43 s., 15 zł

1981. GRUCHAŁA Janusz, Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego (1879-1899), Wrocław 1982, 139 s., 25 zł

1982. GRUDNIEWSKI Jakub, Pruska elita władzy na Górnym Śląsku 1871-1918, Katowice 2020, 512 s., 80 zł

1983. GRUDZIEŃ - Sierpień. piosenki i wiersze Wybrzeża, Warszawa 1980, 63 s., 15 zł

1984. GRUDZIEŃ 1970 w dokumentach MSW, Warszawa 2000, 234 s., 20 zł

1985. GRUDZIŃSKI Przemysław, Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta 1933-1945, Wrocław 1980, 213 s., 15 zł

1986. GRUDZIŃSKI Tadeusz, Bolesław Śmiały - Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1986, 250 s., 18 zł

1987. GRUNBERG Karol, Adolf Hitler. Biografia Fuhrera, Warszawa 1988, 475, [5] s., 30 zł

1988. GRUNBERGER Richard, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. Tom 1-2, Warszawa 1987, 295, 414 s., 24 zł

1989. GRUNWALD. "Rota" Nowowiejski. Konferencja naukowa, Olsztyn, 14 czerwca 2010, Olsztyn 2010, 214 s., 27 zł

1990. GRUNWALD. Dwa utwory z I połowy XX wieku z Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 32 s., 5 zł

1991. GRUNWALD. Przewodnik historyczny a w nim, historia prawdziwa zmagań Królestwa Polskiego z Krzyżakami, jako też sławnej klęski grunwaldzkiej, którą Władysław, król Polski, tymże Krzyżakom zadał Roku Pańskiego 1410, Olsztyn 2010, 111 + rozkładany folder s., 27 zł

1992. GRUPIŃSKA Anka, Po Kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami, Warszawa 1991, 245, nlb. s., 20 zł

1993. GRUPIŃSKI Jerzy, Waga i warga, Poznań 1984, 59 s., 15 zł

1994. GRUSZKA Józef, Polski Ośrodek Narodowy w Raciborzu (do roku 1918), Wrocław 1970, 175, [2] s., 50 zł

1995. GRUSZKA ZYCH Barbara, Napić się pierwszej wody, Warszawa 1989, 32 s., 16 zł

1996. GRYCZ Józef, Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie, Warszawa 1045, 232 s., 27 zł

1997. GRYCZ Józef, Porównanie zagranicznych przepisów katalogowania. Zestawił..., Kraków 1929, 45 s., 18 zł

1998. GRYDZEWSKI , Z listów do Mieczysława Grydzewskiego 1946-1966, Londyn 1990, 237 s., 24 zł

1999. GRYDZEWSKI Mieczysław, Silva rerum. Teksty z lat 1947-1969, Gorzów Wielkopolski 1994, 490 s., 45 zł

2000. GRYGA Stanisław ks., Złoty wiek mistyki hiszpańskiej. Tom I Wcześni pisarze XVI wieku, Kraków 1987, 319 s., 30 zł

2001. GRYGLEWICZ Feliks ks., Niewolnicy w Nowym Testamencie, Lublin 1961, 71 s., 18 zł

2002. GRYNBERG Henryk, Dzieci Syjonu, Warszawa 1994, 166 s., 20 zł

2003. GRYNBERG Henryk, Monolog polsko-żydowski, Wołowiec 2003, 176 s., 15 zł

2004. GRYNBERG Henryk, Prawda nieartystyczna, Warszawa 1994, 261 s., 20 zł

2005. GRYNBERG Henryk, Żydowska wojna i zwycięstwo, Wrocław 1997, 158 s., 20 zł

2006. GRYNIAKOW Jerzy ks., Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego do traktatu warszawskiego 1767/68 do II wojny światowej, Warszawa 1972, 192 s., 40 zł

2007. GRYNWASER Hipolit, Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861-1862 w świetle źródeł archiwalnych, Warszawa 1938, 7, 195 s., 50 zł

2008. GRZEBAŁKOWSKA Magdalena, Ksiądz paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011, 376 s., 30 zł

2009. GRZEGORCZYK Andrzej, Schematy i człowiek. Szkice filozoficzne, Warszawa 1968, 218 s., 18 zł

2010. GRZEGORCZYK Piotr, Index Lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich, Warszawa 1967, 286 s., 40 zł

2011. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Historia na talerzu. Rodzinne opowieści, których się nie zapomina, kresowe smaki do których się wraca, Olsztyn 2022, 172, [3] s., 59 zł

2012. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Miasto Bajek, Olsztyn 2008, 36 s., 20 zł

2013. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Tajemnice zamku nad Łyną, Olsztyn 2013, 36 s., 21 zł

2014. GRZEGORCZYKOWA Renata, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1995, 186 s., 20 zł

2015. GRZELAK Czesław, Szack - Wytyczno 1939, Warszawa 1993, 77, [1] s., 16 zł

2016. GRZELAK Władysław, Cyganeria z "Udziałowej" 1908-1913, Warszawa 1965, 334, [6] s., 20 zł

2017. GRZESIAK Zdzisław, Prognoza ludności i bilans siły roboczej województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967, 109 s., 15 zł

2018. GRZESIUK Lidia, Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży, Warszawa 1987, 220 s., 15 zł

2019. GRZESIUK Stanisław, Boso, ale w ostrogach, Warszawa 2018, IV, 420 s., 24 zł

2020. GRZESZCZUK Stanisław, Kochanowski i inni. Studia, charakterystyki, interpretacje. Wydanie drugie, zmienione i uzupełnione., Katowice 1988, 528 s., 20 zł

2021. GRZESZCZUK Stanisław, HOMBEK Danuta, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 2. , Kraków 1995, 507 s., 20 zł

2022. GRZESZCZUK Stanisław, HOMBEK Danuta, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 4 Od "Nowin Polskich" do "Wiadomości Warszawskich 1729-1773. Część 1-2, Kraków 2000, 292, 367 s., 36 zł

2023. GRZEŚ z Sanoka. Opowiadanie historyczne podług J.I. Kraszewskiego, Warszawa 1949, 74 s., 20 zł

2024. GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna, Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia. Die Aufklarung in Danzig. Skizzen über die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklärung., Warszawa 1998, 202 s., 25 zł

2025. GRZYB Andrzej, Stwory, Gdańsk 1988, 82 s., 15 zł

2026. GRZYBOWSKA Jadwiga, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 9001-10000. Część I Nr 9001-9500. Oprac..., Kraków 1977, 318 s., 12 zł

2027. GRZYBOWSKI Konstanty, Ojczyzna Naród Państwo, Warszawa 1977, 195 s., 16 zł

2028. GRZYBOWSKI Konstanty, Pięćdziesiąt lat 1918-1969, Kraków 1977, 175 s., 16 zł

2029. GRZYBOWSKI Konstanty, Polityka Watykanu 1917-1929, Warszawa 1958, 76 s., 15 zł

2030. GRZYBOWSKI Konstanty, Refleksje sceptyczne. Tom I-II, Warszawa 1972, 577, 317 s., 24 zł

2031. GRZYBOWSKI Stanisław, Elżbieta Wielka, Wrocław 1984, 223 s., 10 zł

2032. GRZYBOWSKI Stanisław, Henryk Walezy, Wrocław 1985, 242 s., 10 zł

2033. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam, O twórczości Wyspiańskiego, Kraków 1979, 420 s., 12 zł

2034. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam, Sto jedenaście dni letargu. (Wspomnienia z Pawiaka z lat 1942/1943), Kraków 1965, 219 s., 16 zł

2035. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam, Świat aktorski moich czasów, Warszawa 1957, 685 s., 24 zł

2036. GRZYMKOWSKI Jerzy, Smak ulęgałek. Mazowieckie wspominki, Warszawa 1980, 226 s., 20 zł

2037. GRZYWACZ Jerzy ks., Nominacja biskupów w Polsce przerozbiorowej, Lublin 1960, 144 s., 50 zł

2038. GUDERIAN Heinz, Wspomnienia żołnierza , Warszawa 1991, 399 s., 45 zł

2039. GUILLAIN Robert, Japon. Troisieme Grand, Paris 1969, 367 s., 15 zł

2040. GUILLAUME Paul, Podręcznik psychologii, Warszawa 1958, 377 s., 30 zł

2041. GUILLEN Nicolas, Śpiewak z Kuby, Warszawa 1954, 100 s., 40 zł

2042. GUMILOW Lew, Dzieje dawnych Turków, Warszawa 1972, 524 s., 24 zł

2043. GUMILOW Lew, Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej, Warszawa 1996, 306 s., 64 zł

2044. GUMILOW Lew, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Warszawa 1973, 371 s., 40 zł

2045. GUMOWSKA Irena, Ziółka i my, Warszawa 1983, 223, tabl. kol. VIII s., 15 zł

2046. GUMOWSKI Marian, Pieczęcie i herby miast pomorskich, Toruń 1939, [4], 190, [2] s., 160 zł

2047. GUMOWSKI Marian, Siła ujarzmienia. Teksty wybrane, Warszawa 2021, 249, [4] s., 24 zł

2048. GUNZEL Walter, Polen, Hannover 1963, 119 s., 16 zł

2049. GUPIENIEC Anatol, Przewodnik po Dziale Numizmatycznym Muzeum Archeologicznego w Łodzi. I. (Starożytność i wczesna średniowiecze), Łódź 1954, 75, 70 tabl. s., 40 zł

2050. GUSKA Ewa, Muzeum Warmii i Mazur w latach 1945-1985, Olsztyn 1985, 28 s., 15 zł

2051. GUSTAW Romuald OFM, Rozwój pojęcia historii kościoła od I do XVIII wieku, Poznań 1964, 102 s., 18 zł

2052. GUT Paweł, Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740-1849. Studium z dziejów instytucji prawnej, Szczecin-Warszawa 2013, 433 s., 50 zł

2053. GUTAKER Kazimierz, Tęczyński. Dramatyczne dzieje bałtyckiego dyplomaty, Warszawa 1993, 218 s., 15 zł

2054. GUTOWSKI Maciej, Komizm w polskiej sztuce gotyckiej, Warszawa 1973, 274 s., 32 zł

2055. GUYAU Jan Maria, Zarys moralności bez powinności i sankcji, Warszawa 1960, 20 cm s., 20 zł

2056. GUZEK Andrzej Wojciech, Podglebie zegarów, Kraków 1987, 89 s., 12 zł

2057. GZELLA Al(ojzy) Leszek, O korespondencji Kazimierza Wiszniewskiego do Wiktora Ziółkowskiego, Lublin 1985, 36 s., 40 zł

2058. GZELLA Grażyna, Pisma dla ludu pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku, Toruń 1994, 229, [1], k. tabl. [1] s., 45 zł

2059. GZELLA Grażyna, Przed wysokim sądem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Toruń 2004, 295 s., 25 zł

2060. GĄSIOROWSKI Krzysztof, Z punktu widzenia UFO, Warszawa 1986, 94 s., 15 zł

2061. GĄSIOROWSKI S. J., Malarstwo starożytne w zbiorach Czartoryskich w Krakowie. Wybór zabytków, Kraków 1952, 15, tabl. XXXVII s., 15 zł

2062. GĄSSOWSKI Jerzy, Mitologia Celtów, Warszawa 1979, 224 s., 10 zł

2063. GĄSSOWSKI Jerzy, Ziemia mówi o Piastach, Warszawa 1961, 176 s., 18 zł

2064. GŁADKOWSKI Krzysztof, Kanzel/ambona. Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku, Olsztyn 2008, 386 s., 30 zł

2065. GŁĘBICKA Ewa, Grupy literackie w Polsce 1945-1980. Leksykon, Warszawa 1993, 682 s., 20 zł

2066. GŁĘBOCKI Wiesław, MÓRAWSKI Karol, Kultura walcząca 1939-1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i okupacji, Warszawa 1979, 286 s., 12 zł

2067. GŁOMBIK Czesław, Metafizyka kultury. Grabmann - Maritain - neoscholastyka polska, Warszawa 1982, 214 s., 10 zł

2068. GŁOSOWANE ludowe. Tekst ustaw i komentarz, Warszawa 1946, 38, [2] s., 15 zł

2069. GŁOWACKI Janusz, Przyszłem czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy, Warszawa 2013, 239 s., 15 zł

2070. GŁOWACKI Ludwik, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, 479 s., 20 zł

2071. GłOWACKI Janusz, Moc truchleje, Warszawa 1981, 60 s., 15 zł

2072. HABACHI Rene, U źródeł człowieczeństwa, Warszawa 1982, 118 s., 10 zł

2073. HABERMAS Jurgen, Teoria działania komunikacyjnego. Tom II Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Warszawa 2002, XIV, 749 s., 36 zł

2074. HADACZEK Bolesław, Historia literatury kresowej, Kraków 2011, 451 s., 40 zł

2075. HAGIDA. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, Wiedeń 1927, 76 s., 20 zł

2076. HAHM Konrad, Deutsche Volkskunst, Breslau 1931, 120 s., 40 zł

2077. HAHN Wiktor, Bibliografia bibliografii polskich, Wrocław 1956, 646 s., 25 zł

2078. HAHN Wiktor, Juliusz Słowacki w 1848 r., Wrocław 1948, 39 s., 35 zł

2079. HAHN Wiktor, Karol Szajnocha jako autor dramatyczny, Wrocław 1948, 58 s., 35 zł

2080. HAIKU, Legnica 1986, 32 s., 15 zł

2081. HAKLUYT Richard, Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików, Gdańsk 1988, 384 s., 25 zł

2082. HALECKI Oskar, A History of Poland, New York 1981, X, 366 s., 30 zł

2083. HALECKI Oskar, Historia Europy jej granice i podziały, Lublin 1994, 227, [2] s., 30 zł

2084. Hall Aleksander, Charles de Gaulle, Warszawa 2002, 543 s., 35 zł

2085. HALL Aleksander, Francja i wielcy Francuzi, Warszawa 2007, 1060 s., 40 zł

2086. HALL Aleksander, Historia francuskiej prawicy 1981-2007, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009, 592 s., 25 zł

2087. HALL John Whitney, Japonia, Warszawa 1979, 321 s., 36 zł

2088. HAMANN Richard, Geschichte der Kunst. I-II. Band I Von der Vorgeschichte bis zur Spaetantike, Band II Von der Altschristlichen Zeit bis zur Gegenewart, Berlin 1953, 1955, 978, 1001 s., 50 zł

2089. HAMMOND N.G.L., Dzieje Grecji, Warszawa 1977, 857 s., 30 zł

2090. HANDELSMAN Marceli, Adam Czartoryski. Tom II, Warszawa 1948, XX, 334 s., 45 zł

2091. HANDELSMAN Marceli, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 1973, 220 s., 20 zł

2092. HANSEN Thorkild, Arabia Felix, Warszawa 1968, 264 s., 24 zł

2093. HANSEN Waldemar, Pawi tron. Dramat Indii Wielkich Mongołów, Warszawa 1987, 458 s., 25 zł

2094. HARASYMOWICZ Jerzy, Pastorałki polskie, Kraków 1980, 52, (3) s., 30 zł

2095. HARASYMOWICZ Jerzy, Podsumowanie zieleni, Warszawa 1964, 104 s., 35 zł

2096. HARRINGTON Wilfrid J., Klucz do Biblii, Warszawa 1982, 507 s., 30 zł

2097. HARRIS Robin, Talleyrand. Zdrajca i zbawca Francji, Warszawa 2007, 343 s., 15 zł

2098. HARRIS Rodney, KOWALCZYK Piotr, Angielsko-polski słownik pojęć stosowanych w reklamie, Warszawa 1994, 61 s., 15 zł

2099. HARRISON William, Pretty Baby, London 1978, 192 s., 10 zł

2100. HARTENBERG Henryk, Misterium, Łódź 1988, 139 s., 16 zł

2101. HARTWIG Edward, Fotografika, Warszawa 1962, 204 s., 100 zł

2102. HARTWIG Julia, Jasne niejasne, Poznań 2009, 60 s., 45 zł

2103. HASS Ludwik, Wybory warszawskie 1918-1926. Postawy polityczne mieszkańców Warszawy w świetle wyników głosowania do ciał przedstawicielskich, Warszawa 1972, 195 s., 36 zł

2104. HASS Ludwik, LECH Marian, Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego imienia Ho Chi Minha w Pruszkowie, Warszawa 1969, 235 s., 40 zł

2105. HAUSBRANDT Andrzej, Tomaszewski Pantomima, Warszawa 1974, 166 s., 30 zł

2106. HAUSER , Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera, Poznań 2002, 714, [8] s., 50 zł

2107. HAUSER Arnold, Społeczna historia sztuki i literatury. Tom 1, Warszawa 1974, 410 s., 20 zł

2108. HAUSER Przemysław, Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim 1920-1939, Wrocław 1981, 291 s., 45 zł

2109. HAUSER Przemysław, Niemcy wobec sprawy polskiej X 1918 - VI 1919, Poznań 1984, 264 s., 32 zł

2110. HAUSSIG Hans Wilhelm, Historia kultury bizantyjskiej, Warszawa 1980, 544 s., 45 zł

2111. HAVEL Vaclav, Eseje polityczne, Warszawa 1984, 86 s., 18 zł

2112. HAWRANEK Franciszek, Ruch robotniczy na Śląsku Opolskim w latach 1918-1944, Opole 1974, 136 s., 15 zł

2113. HAZLITT Wiliam, Eseje wybrane, Warszawa 1957, 363 s., 24 zł

2114. HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Encyklopedia nauk filozoficznych, Warszawa 1990, 612 s., 36 zł

2115. HEIDE Jerzy Wojciech ks., Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego z różnych pisarzy historii pruskiej zebrane przez księdza... kanonika chełmińskiego archiprezbitera proboszcza lidzbarskiego, Olsztyn 2006, 150 s., 30 zł

2116. HEIDEGGER Martin, Kant a problem metafizyki, Warszawa 1989, XVIII, 297 s., 48 zł

2117. HEIDEGGER Martin, Odczyty i rozprawy, Kraków 2002, 255 s., 40 zł

2118. HEIDEGGER Martin, W drodze do języka, Kraków 2000, 206 s., 30 zł

2119. HEIDEGGER Martin, Wyzwolenie, Kraków 2001, 63 s., 40 zł

2120. HEIDEGGER Martin, Zasada racji, Kraków 2001, 175 s., 40 zł

2121. HEIDRICH Zbigniew, SIUDALSKI Stefan Jerzy, Woda na działce i w domu. Poszukiwanie studnie pompy przepisy jakość odprowadzanie ścieków, Warszawa 1990, 145 s., 30 zł

2122. HEINZ Adam, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978, 518 s., 24 zł

2123. HEISENBERG Werner, Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu, Warszawa 1987, 310 s., 15 zł

2124. HELLADA i Roma. Sentencje i aforyzmy zaczerpnięte z literatury greckiej i rzymskiej, Warszawa 1958, 240 s., 18 zł

2125. HELLER Michał, Ewolucja kosmosu i kosmologii, Warszawa 1985, 223 s., 15 zł

2126. HELLER Michał, Ewolucja kosmosu i kosmologii, Warszawa 1985, 224 s., 10 zł

2127. HELLER Michał, Moralność myślenia, Tarnów 1993, 176 s., 20 zł

2128. HELLER Michał, Ruch ludowy w Małopolsce Zachodniej i na Śląsku Cieszyńskim 1890-1908, Katowice 1988, 165 s., 50 zł

2129. HELLER Michał, Usprawiedliwianie wszechświata, Kraków 1984, 109 s., 12 zł

2130. HELLER Michał, ŻYCIŃSKI Józef, Wszechświat i filozofia, Szkice z filozofii i historii nauki, Kraków 1980, 271 s., 12 zł

2131. HELSZTYŃSKI Stanisław, Jan Kasprowicz. Poeta wsi wielkopolskiej, Warszawa 1955, 182 s., 14 zł

2132. HELTMAN Wiktor, JANOWSKI Jan Nepomucen, Demokracja polska na emigracji, Warszawa 1965, 690 s., 30 zł

2133. HEMINGWAY , Sygnowano: Ernest Hemingway. Artykuły i reportaże 1920-1956, Warszawa 1979, 462 s., 20 zł

2134. HENNEL Roman, Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie, Warszawa 1979, 278 s., 20 zł

2135. HENNELOWA Józefa, Bo jestem z Wilna... Z Józefą Hennelową rozmawia Roman Graczyk, Kraków 2001, 214, [1] s., 20 zł

2136. HENNELOWA Józefa, SZANIAWSKI Jerzy, Juliusz Osterwa, Warszawa 1956, 106 s., 15 zł

2137. HENSEL Witold, Polska starożytna, Wrocław 1980, 640 s., 30 zł

2138. HERBERT , Zbigniew Herbert 1924-1998, Warszawa br., 48 s., 15 zł

2139. HERBICH Anna, Dziewczyny z Powstania. Prawdziwe historie, Kraków 2014, 317 s., 25 zł

2140. HERBST , Stanisław Herbst. Historyk i regionalista 12 lipca 1907 - 24 czerwca 1973, Warszawa 1996, 152 s., 24 zł

2141. HERBST Stanisław, Ulica Marszałkowska, Warszawa 1978, 182 s., 25 zł

2142. HERBST Stanisław, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983, 469 s., 25 zł

2143. HERCEN Aleksander, Pisma filozoficzne. Tom I-II, Warszawa PWN, XLIII, 712, XLVIII, 826 s., 90 zł

2144. HERNIK SPALIŃSKA Jagoda, Wileńskie Środy Literackie 1927-1939, Warszawa 1998, 352 s., 28 zł

2145. HERODOT , Dzieje, Warszawa 1954, 763, [1] s., 120 zł

2146. HERRMANN Paul, Pokażcie mi testament Adama. Na szlakach nowożytnych odkryć geograficznych, Warszawa 1961, 690 s., 15 zł

2147. HERSCHEL John Frederic William , Wstęp do badań przyrodniczych, Warszawa 1955, XXXI, 380 s., 24 zł

2148. HERTZ Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Kraków 1988, 299, [4] s., 26 zł

2149. HERTZ Paweł, Portret Słowackiego, Warszawa 1949, 211 s., 20 zł

2150. HERTZ Paweł, Portret Słowackiego., Warszawa 1950, 273 s., 12 zł

2151. HERZ Lechosław, Pojezierze Brodnickie. Szlaki turystyczne, Warszawa 1979, 35 s., 15 zł

2152. HESSEN Sergiusz, Szkoła i demokracja na przełomie, Warszawa-Wilno 1938, 499 s., 45 zł

2153. HEURGON Jacques, Rzym i świat śródziemnomorski do wojen punickich, Warszawa 1973, 372 s., 27 zł

2154. HEYERDAHL Thor, Wyprawa Kon-Tiki, Warszawa 1955, 229 s., 12 zł

2155. HIEROWSKI Zdzisław, Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939, Katowice 1969, 355 s., 30 zł

2156. HIKMET Nazim, Wiersze, Warszawa 1950, 72 s., 30 zł

2157. HILGARD Ernst R., Theories of Learning, New York 1956, 563 s., 30 zł

2158. HILL Christopher, Oliver Cromwell i Rewolucja Angielska, Warszawa 1988, 293 s., 18 zł

2159. HILSBECHER Walter, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, Warszawa 1972, 251 s., 30 zł

2160. HILSKA Vlasta, Dzieje i kultura narodu japońskiego, Warszawa 1957, 471 s., 24 zł

2161. HINC , Zbigniew Hinc, Olsztyn br., 24 s., 24 zł

2162. HINC Alina, Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX wieku , Poznań 2007, 527 s., 40 zł

2163. HIRSZ Zbigniew Jerzy, Polska między II a III Rzeczypospolitą 1944-1989, Białystok 1993, 285 s., 24 zł

2164. HIRSZOWICZ Maria, Konfrontacje socjologiczne. Marksizm i socjologia współczesna, Warszawa 1964, 423 s., 15 zł

2165. HIRSZOWICZ Łukasz, III Rzesza i Arabski Wschód, Warszawa 1963, 565 s., 25 zł

2166. HISTOIRE de la peinture moderne. Matisse. Munch. Rouault. Fauvisme et expressionnisme., Geneve pierwsze wydanie 1950, 156 s., 66 zł

2167. HISTORIA "Kartą" spisana. Pierwsza rocznica wejścia w życie Ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2009, 52 s., 30 zł

2168. HISTORIA chłopów śląskich, Warszawa 1979, 511 s., 30 zł

2169. HISTORIA Gdańska Tom I do roku 1454, Gdańsk 1985, 799 s., 40 zł

2170. HISTORIA Gdańska Tom II 1454-1655, Gdańsk 1982, 974 s., 60 zł

2171. HISTORIA Gdańska Tom III/1: 1655-1793, Gdańsk 1993, 754 s., 40 zł

2172. HISTORIA i świadomość narodowa, Warszawa 1970, 136 s., 14 zł

2173. HISTORIA kultury średniowiecznej w Polsce, Warszawa 1963, 185 s., 20 zł

2174. HISTORIA nauki polskiej. Tom I. Średniowiecze. Odrodzenie, Wrocław 1970, 448 s., 30 zł

2175. HISTORIA nauki polskiej. Tom II. Barok. Oświecenie, Wrocław 1970, 480 s., 30 zł

2176. HISTORIA nauki polskiej. Tom III. 1795-1862, Wrocław 1977, 869 s., 30 zł

2177. HISTORIA nauki polskiej. TOM VI. Dokumenatcja Bio-bibliograficzna Indeks Biograficzny tomu I-II, Wrocław 1974, 839 s., 20 zł

2178. HISTORIA nauki polskiej. Tom VII Dokumentacja bio-bibliograficzna Bibliografia dotycząca treści tomów I i II, Wrocław 1975, 273 s., 20 zł

2179. HISTORIA odkrywana na nowo. Krzyżacy na Warmii i Mazurach. 1-6 lipca 2010, Purda 2010, 95 s., 35 zł

2180. HISTORIA państwa i prawa Polski. Tom III. Od rozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa 1981, 865 s., 30 zł

2181. HISTORIA Polski. Tom IV 1918-1939. Cześć 2. (1921-1926). Pod red. Tadeusza Jędruszczaka, Warszawa 1984, 531 s., 24 zł

2182. HISTORIA Polski.Tom I-IV. Tom I J. Wyrozumski Do roku 1505, Tom II, J.A. Gierowski 1505-1764, Tom III J.A.Gierowski 1764-1864, Tom IV J. Buszko 1864-1948, Warszawa 1984, 254, 320, 349, 480 s., 20 zł

2183. HISTORIA Słupska, Poznań 1981, 607 s., 48 zł

2184. HISTORIA Torunia. Tom II Część III. Między barokiem a oświeceniem (1660-1793), Toruń 1996, 483 + tablice s., 20 zł

2185. HISTORIA Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 1954, 415 s., 20 zł

2186. HISTORIA wychowania. Słownik biograficzny, Olsztyn 1994, 142 s., 24 zł

2187. HISTORIA Wydziału Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 1950-2000, Olsztyn 1999, 229 s., 50 zł

2188. HISTORIA Wąbrzeźna. Tom I-II, Wąbrzeźno 2005, 336; 523 s., 100 zł

2189. HISTORIA XXXVI, Wrocław 1981, 478 s., 39 zł

2190. HISTORIA Śląska. Tom II 1763-1850. Część I 1763-1806, Wrocław 1966, 471 s., 30 zł

2191. HISTORIA, mity, interpretacje, Łódź 1996, 217 s., 30 zł

2192. HISTORYCY o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 1775-1918, Warszawa 1963, 665 s., 16 zł

2193. HISTORYCY warszawscy ostatnich dwóch stuleci, Warszawa 1986, 496 s., 20 zł

2194. HISZPAŃSKA wojna narodoworewolucyjna 1936-1939 i udział w niej Polaków, Warszawa 1986, 80 s., 15 zł

2195. Hleb-Koszańska Helena, Spór o początki bibliografii w Polsce, Warszawa 2003, 24 s., 24 zł

2196. HLOND August kardynał, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948, Łódź 1979, 328, [12] s., 36 zł

2197. HOCH Henryk, Trzydziestolecie Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej Jodły. Dreißig Jahre Gesellschaft der deutschen Minderheit Tannen in Osterode , Dąbrówno-Ostróda 2021, 64 s., 50 zł

2198. HOCHLEITNER Janusz, Dzieje życia i kultu świętego Wojciecha, Elbląg 1977, 80 s., 18 zł

2199. HOCHLEITNER Janusz, SŁODOWNIK Lech, Święty Gaj - miejsce męczeństwa Świętego Wojciecha, Elbląg 1997, 80 s., 16 zł

2200. HOCHSCHILD Adam, Pogrzebać kajdany. Wizjonerzy i buntownicy w walce o zniesienie niewolnictwa, Wołowiec 2016, 493 s., 25 zł

2201. HOESICK F(erdynand), Chopin. Życie i twórczość. Tom I (1810-1831), Warszawa, Kraków 1910, 347 s., 50 zł

2202. HOESS Rudolf, Autobiografia Rudolfa Hoessa komendanta obozu oświęcimskiego, Warszawa 1989, 366 s., 20 zł

2203. HOFFMAN Karol Boromeusz, Historia reform politycznych w dawnej Polsce, Warszawa 1988, 212 s., 24 zł

2204. HOFFMANN Egbert A., GROSS Hedy, Ostpreußischer Sommer heute. Begegnungen Gespräche Beobachtungen, Leer (Ostfriesland) 1976, 133 s., 25 zł

2205. HOFFMANN Klaus, Wina i odpowiedzialność. Otto Hahn. Konflikty uczonego, Warszawa 1997, 273 s., 30 zł

2206. HOFFMANN Mirosław J., Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e, Olsztyn 1999, 404 s., 40 zł

2207. HOLBACH Paul Tiry , Etokracja czyli rząd oparty na moralności, Warszawa 1979, LXVI, 215 s., 30 zł

2208. HOLCIK Stefan, Uroczystości koronacyjne w Preszburgu 1563-1830, Kraków 1986, 82 s., 21 zł

2209. HOLLANEK Adam, Pokuty, Warszawa 1986, 80 s., 16 zł

2210. HOLLIS Christopher, Historia jezuitów, Warszawa 1974, 215 s., 16 zł

2211. HOLLOWAY J. Christopher, ROBINSON Chris, Marketing w turystyce, Warszawa 1997, 345 s., 35 zł

2212. HOLLY Krystyna, Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny., Kraków 1993, 139, nlb. s., 24 zł

2213. HOLSTEN Hieronim Chrystian, Przygody wojenne 1655-1666, Warszawa 1980, 138 s., 30 zł

2214. HOLZ Arno, Trawa zielona, miękka, cudna. Schones, grunes, weiches gras, Olsztyn 2002, 159 s., 45 zł

2215. HOLZ Arno, SCHLAF Johannes, Śmierć, Kętrzyn 2013, 96 s., 45 zł

2216. HOLZAPFEL Helmut, Kościół między Odrą a Bałtykiem, Olsztyn 1990, 255 s., 27 zł

2217. HOLZER Ryszar, Życiorys, Kraków 1982, 79 s., 18 zł

2218. HOLZWARTH F.Z., Welgeschichte. Band V, Mainz 1880, 668 s., 24 zł

2219. HOMER , Homera Ilias, Warszawa-Lublin 192-?, XVI, 588 s., 60 zł

2220. HOMER , Homerowej Iliady Pomór-gniew, Warszawa 1983, 55, [1] s., 30 zł

2221. HOMER , Homers Odyssey Books I-IV, Boston 1891, 229 s., 45 zł

2222. HOMOLA Irena, "Kwiat społeczeństwa..." (Struktura społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1860-1914), Kraków 1984, 454 s., 36 zł

2223. HOMOLA DZIKOWSKA Irena, Pamiętnik historyczno-polityczny Piotra Świtkowskiego 1782-1792, Kraków 1960, 274 s., 40 zł

2224. HOOVER Herbert, The Ordeal of Woodrow Wilson, New York - Toronto - London 1958, 318 s., 24 zł

2225. HORACY , Pieśni, Warszawa 1972, 486 s., 30 zł

2226. HORDYŃSKI Jerzy, Ślad, Kraków 1985, 66 s., 12 zł

2227. HORN Maurycy, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795). Tom II cz. 2 Rządy Stanisława Augusta (1780-1794), Wrocław 1988, 200, [1] s., 16 zł

2228. HORNEY Karen, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1982, 188 s., 20 zł

2229. HORNEY Karen, Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987, 303 s., 15 zł

2230. HOROSZOWSKI Paweł, Kryminologia, Warszawa 1965, 430 s., 30 zł

2231. HOROSZOWSKI Paweł, Od zbrodni do kary, Warszawa 1966, 479 s., 24 zł

2232. HOROWICZ Bronisław, Teatr operowy, Warszawa 1963, 234 s., 15 zł

2233. HORTMANN Wilhelm, Z miłości do człowieka. Życie i działalność Georga Dietricha z Offenburga, Olsztyn 2005, 352 s., 30 zł

2234. HORWAT Jerzy Krzysztof, Księstwo Bytomskie. Jego podziały do końca XV wieku, Gliwice 1993, 231 s., 24 zł

2235. HORZYCA Wilam, Adam Skwarczyński. Profil duchowy, Warszawa 1934, 29 s., 40 zł

2236. HOSIANUM. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2006, 72 s., 15 zł

2237. HOUGH Jerry F., The Polish Crisis: American Policy Options. A Staff Paper by..., Washington D.C. 1982, 80 s., 30 zł

2238. HOURANI Albert, Historia Arabów, Gdańsk 2002, 542 [6] s., 64 zł

2239. HOWARD Michael, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990, 195 s., 15 zł

2240. HOZJUSZ , REJESTR korespondencji Stanisława Hozjusza biskupa warmińskiego 1560-1563 , Olsztyn 2003, 166 s., 30 zł

2241. HOZJUSZ Stanisław, Cenzura albo rozsądek jednego katolika przy prawej wierze stojącego, na rozsądek i cenzurę ministrów tygurskich i heidelberskich, około nauki przeciw Trójcy Świętej w Polsce niedawno rozsianej. Książki uczone i pożyteczne, a tych czasów, których się wiele Sekt namnożyło, bardzo potrzebne, Teraz z łacińskiego języka na Polski przełożone Kraków 1569, Olsztyn 2007, 157 s., 50 zł

2242. HOZJUSZ Stanisław, Poezje, Olsztyn 1988, LX, 24, 138 s., 15 zł

2243. HOŁUBIEC Jerzy, Historia lampy, Warszawa 1977, 48 s., 12 zł

2244. HOŁUBOWICZ Włodzimierz, Jak publikować źródła archeologiczne, Warszawa-Wrocław 1961, 91 s., 36 zł

2245. HOŁUBOWICZ Włodzimierz, Przyczynek do znajomości metod badania grodów wczesnośredniowiecznych, Toruń 1948, 24 s., 36 zł

2246. HRABAL Bohumil, Obsługiwałem angielskiego króla, Warszawa 1988?, 142 s., 18 zł

2247. HRABAL Bohumil, Przerwy w zabudowie, Warszawa 1988, 115 s., 25 zł

2248. HRYCIUK Roman, PETRASZKO Marian, Bartoszyce. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969, 423 s., 40 zł

2249. HRYNKIEWICZ Jan, Echa wspomnień, Olsztyn 1998, 55 s., 15 zł

2250. HRYNKIEWICZ Jan, Nadzieja w krzyżu. Śladami Chrystusa w strofach poezji, Olsztyn 1992, 24 s., 12 zł

2251. HRYNKIEWICZ Jan, Port wiary, Olsztyn 1997, 23 s., 12 zł

2252. HRYNKIEWICZ Jan, Zatrzymaj się na chwilę, Olsztyn 1991, 80 s., 12 zł

2253. HRYNKIEWICZ Jan, Zatrzymaj się na chwilę, Olsztyn 1991, 64 s., 15 zł

2254. HUBACZ Łukasz Józef, Wierni towarzysze. Manierki wojskowe z czasów poprzedzających odzyskanie przez Polskę niepodległości, Węgorzewo 2018, 80 s., 45 zł

2255. HUBNER Piotr, Siła przeciw rozumowi... Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939-1989, Kraków 1994, 454 s., 24 zł

2256. HUG Marie Therese, Von der Maas bis an die Memel. 2000 Jahre Kampf um Deutschlands Einheit und Freiheit, Munchen 1990, 350 s., 48 zł

2257. HUIZINGA Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, 310 s., 25 zł

2258. HULANICKA , Barbara Hulanicka. Tkanina podwójna. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 9 grudnia 1996 roku - 18 stycznia 1997 roku - Warszawa - Solec 61 , Olsztyn? 1997, nlb. 12 s., 27 zł

2259. HULANICKA Barbara, Religie świata w tkaninie podwójnej. Rzym 1991, Olsztyn 1991, 16 s., 20 zł

2260. HUME Dawid, Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii wraz z dodatkami , Warszawa 1962, LIII, 260, [14] s., 50 zł

2261. HUMOR polityczny 1989-2014, Olsztyn 2014, 181 s., 22 zł

2262. HUONG Ho Xuan, Poezje, Warszawa 1977, 83 s., 24 zł

2263. HUSSAK Tadeusz, Reklama i propaganda Książki. Cz. 1, Warszawa 1972, 274 s., 20 zł

2264. HUSSERL Edmund, Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, Warszawa 1982, 364 s., 36 zł

2265. HUSSERL Edmund, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, Warszawa 1989, 238 s., 40 zł

2266. HUSZCZA Jan, Lata spośród lat, Olsztyn 1983, 90 s., 15 zł

2267. HUSZCZA Jan, O ludziach i z ludźmi. Wiersze i satyry, Warszawa 1954, 144 s., 15 zł

2268. HUSZCZA Jan, Podróż sentymentalna, Olsztyn 1972, 102 s., 15 zł

2269. HUTCHIN Kenneth C., Żona tez człowiek, Warszawa 1967, 248 s., 12 zł

2270. HUTNIKIEWICZ Artur, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, Warszawa 1988, 336 s., 18 zł

2271. I WARSZAWA nie zawiodła. W 90. rocznicę bitwy warszawskiej. And Warsaw Did Not Fail. The Ninetieth Anniversary of the Batle of Warsaw, Warszawa 2010, 84 s., 40 zł

2272. IACOCCA Lee, Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?, Poznań 2007, 246 s., 10 zł

2273. IGLIŃSKI Grzegorz, Poezja o młodopolskim rodowodzie. Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian, Olsztyn 2020, 266 s., 50 zł

2274. IGLIŃSKI Grzegorz, Romantyczne cykle liryczne, Olsztyn 2019, 208 s., 60 zł

2275. IGNACIUK Jerzy, Sceny wielkiego głodu. Wiersze z lat 1978-1979, Olsztyn 1982, 107 s., 12 zł

2276. IGNACIUK Jerzy, Sonety Cyrku Salto, Olsztyn 1983, 86 s., 12 zł

2277. IGNACIUK Jerzy, Sonety Cyrku Salto, Olsztyn 1983, 85 s., 12 zł

2278. IGNAR Stefan, Młodzież chłopska odpowiedzialna za przyszłość wsi, Warszawa 1954, 167, [2] s., 20 zł

2279. IGNATOWSKI Grzegorz ks., Kościół i synagoga. O dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją, Warszawa 2000, 168 s., 18 zł

2280. IHNATOWICZ Ireneusz, Człowiek Informacja Społeczeństwo, Warszawa 1989, 210 s., 30 zł

2281. IHNATOWICZ Ireneusz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku. Tom I-II, Warszawa 1967, 187, 236 s., 30 zł

2282. IHNATOWICZ Ireneusz, MĄCZAK Antoni, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979, 629 s., 20 zł

2283. IKAROWE strofy i opowieści. Almanach Koła Literackiego Wojsk Lotniczych i Ochrony Powietrznej, Warszawa 1996, 96 s., 25 zł

2284. ILGIEWICZ Henryka, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie 1907-1939 i jego poprzednicy, Warszawa 2008, 668 s., 90 zł

2285. ILIADE Mircea, Od Zalmoksisa do Czyngis-chana, Warszawa 2002, 265 s., 36 zł

2286. INFELD Leopold, Szkice z przeszłości. Wspomnienia, Warszawa 1966, 299 s., 12 zł

2287. INFORMACJA. Radiestezja Geotronika Biotronika Psychotronika. Zeszyt I , Poznań 1982, 126, (5) s., 30 zł

2288. INFORMATOR Archeologiczny. Badania 1996, Warszawa 2005, 328 s., 40 zł

2289. INFORMATOR Archeologiczny. Badania 1997, Warszawa 2006, 331 s., 40 zł

2290. INFORMATOR Archeologiczny. Badania Rok 1995, Warszawa 1988, 152 s., 40 zł

2291. INGARDEN Roman, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, Warszawa 1988, 494 s., 39 zł

2292. INGARDEN Roman, Wykłady i dyskusje z estetyki, Warszawa 1981, 450, 1 s., 40 zł

2293. INGLOT Mieczysław, Świat komedii fredrowskich, Wrocław 1986, 213 s., 24 zł

2294. INSKRYPCJE grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Montmartre San Vincent Batignolles, Warszawa 1986, XX, 133, [2] s., 20 zł

2295. INSKRYPCJE grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Montparnasse, Warszawa 1991, XIII, 106 s., 10 zł

2296. INSKRYPCJE grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Pere Lachaise, Warszawa 1991, XI, 203 s., 10 zł

2297. INSTRUKCJA o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Rzym 1986, 58 s., 10 zł

2298. INSTYTUT Bałtycki Redivivus. Sprawozdanie z działalności za lata 1945 i 1946 oraz protokół Walnego Zgromadzenia w dn. 13 i 14 XII 1946., Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, 132 s., 16 zł

2299. INSTYTUT Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje, profil badawczy, absolwenci., Olsztyn 2013, 334, [1] s., 30 zł

2300. INSTYTUT Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olszynie wczoraj i dziś 1979-1999, Olsztyn 1999, 232 s., 32 zł

2301. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej Seria Prehistorii i Historii nr 1. Rok 1948 Styczeń Nr (19), Olsztyn 1948, 24 s., 15 zł

2302. INSTYTUT Polski i Muzeum Imienia Generała Sikorskiego, Londyn 1970, 64 s., 40 zł

2303. INSTYTUT Zachodni w dokumentach, Poznań 2006, 471 s., 30 zł

2304. INWENTARZ miasta Radzynia i klucza radzyńskiego z roku 1742, Lublin-Radzyń Podlaski 2007, 158 s., 38 zł

2305. INWENTARZ rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom X Rękopisy 15681-15960, Wrocław 1986, 325 s., 18 zł

2306. IRLANDZKI tancerz. Wybór wierszy irlandzkich XIII-XIX , Warszawa 1981, 120 s., 16 zł

2307. IRZYKOWSKI Karol, Aforyzmy, Warszawa 1975, 122 s., 10 zł

2308. IRZYKOWSKI Karol, Notatki z życia. Obserwacje i motywy, Warszawa 1964, 548, (1) s., 32 zł

2309. IRZYKOWSKI Karol, Recenzje teatralne, Warszawa 1963, 764 s., 36 zł

2310. IUBILAEUM Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki "Hosianum", Olsztyn 2014, 271 s., 60 zł

2311. IWANISZEWSKA Cecylia, Astronomia w Toruniu mieście Mikołaja Kopernika pod red..., Toruń 1972, 88 s., 9 zł

2312. IWANOWSKI Wincenty, Operacje okrążające II wojny światowej (studium wojskowo-historyczne), Warszawa 1973, 371 s., 24 zł

2313. IWAŃSKI Gereon, Powstanie i działalność Związku Proletariatu Miast i Wsi 1922-1925, Warszawa 1974, 360 s., 32 zł

2314. IWASZCZYSZYN , Elwira Iwaszczyszyn, Olsztyn 2006, 31, [1] s., 15 zł

2315. IWASZCZYSZYN , Elwira Iwaszyszyn, Olsztyn 1997, 16 s., 10 zł

2316. IWASZKIEWICZ Jarosław, Jan Sebastian Bach, Warszawa 1951, 124 s., 18 zł

2317. IWASZKIEWICZ Jarosław, Mapa pogody, Warszawa 1980, 86 s., 8 zł

2318. IWASZKIEWICZ Jarosław, Marginalia, Warszawa 1993, 135 s., 12 zł

2319. IWASZKIEWICZ Jarosław, Razem słuchajmy życia..., Warszawa NK, 84 s., 12 zł

2320. IZBEBSKI Zygmunt, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1975, 230 s., 20 zł

2321. IZDEBSKI Hubert, Fundacje i stowarzyszenia. Teksty i objaśnienia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej. Stan prawny na dzień 2 lipca 1991, Warszawa 1991, 67 s., 25 zł

2322. IZDEBSKI Hubert, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Warszawa 1978, 192 s., 30 zł

2323. IZDEBSKI Zygmunt, Teoria panstwa i prawa, Warszawa 1975, 230 s., 20 zł

2324. IŁAWA , IŁAWA, Olsztyn 1999, 310 s., 50 zł

2325. IŁAWA, Giżycko po 2000?, 24 cm s., 20 zł

2326. IŁAWA , IŁAWA. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1972, 470 s., 45 zł

2327. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera, Poezje 1940-1954, Warszawa 1954, 196 s., 12 zł

2328. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera, Szeptem, Warszawa 1966, 153 s., 14 zł

2329. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera, Wiersze zebrane. Tom I-II, Warszawa 1971, 648, 579 s., 40 zł

2330. JABŁKOWSKA Róża, Joseph Conrad Korzeniowski, Warszawa 1964, 406 s., 16 zł

2331. JABŁOŃSCY Stanisława, Krzysztof, Łódź, Warszawa 1995, 101 s., 25 zł

2332. JABŁOŃSKA Renata, Chamsin, Olsztyn 2002, 58 s., 10 zł

2333. JABŁOŃSKA Renata, Statyści, Gołdap 2008, 68 s., 15 zł

2334. JABŁOŃSKA Renata, Śpiew kameleona, Poznań 2000, 142 s., 15 zł

2335. JABŁOŃSKA-DEPTUŁA Ewa, Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński kapucyn 1829-1916, Warszawa 1986, 320 s., 30 zł

2336. JABŁOŃSKI , HISTORIA XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznice urodzin, Wrocław 1979, 252 s., 24 zł

2337. JABŁOŃSKI Franciszek ks., Kamerzysta i fotograf w czasie liturgii, Gniezno 2010, 68 s., 20 zł

2338. JABŁOŃSKI Henryk, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918, Wrocław 1986, 669 s., 35 zł

2339. JACEWICZ Tadeusz, Polska. Dumna historia. Wielka przyszłość, Warszawa 1995, 268 s., 25 zł

2340. JACHOWICZ , Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza, Warszawa 1986, 136 s., 35 zł

2341. JACKIEWICZ Mieczysław, Literatura litewska w Polsce w XIX i XX wieku, Olsztyn 1999, 248 s., 24 zł

2342. JACKIEWICZ Mieczysław, Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku, Olsztyn 1993, 384 s., 48 zł

2343. JACKIEWICZ Mieczysław, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. XXX lat działalności 1956-1986. Zarys, Olsztyn 1986, 65, [2] s., 30 zł

2344. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Burg der Bischofe von Ermland in Heilsberg. Reisefuhrer, Olsztyn 2017, 88 s., 35 zł

2345. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Burgen im Deutschordensstaat Preusen. Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren, Olsztyn 2009, 454 s., 109 zł

2346. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone? Nowe wydanie, Olsztyn 2001, 398 s., 100 zł

2347. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Schloesser und Gutshaeuser im ehemaligen Ostpreussen, Olsztyn 2001, 397 s., 100 zł

2348. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim. Przewodnik, Olsztyn 2017, 88 s., 35 zł

2349. JACKIEWICZOWA Elżbieta, Wczorajsza młodość, Warszawa 1955, 348 s., 15 zł

2350. JACKOWSKI Aleksander, O rzeźbach i rzeźbiarzach. Folk Sculpture in Poland. Volksbildhauerei in Polen, Warszawa 1998, 223 s., 45 zł

2351. JACKOWSKI Jan Maria, Bitwa o Polskę, Warszawa 1992, 187 s., 6 zł

2352. JACKOWSKI Romuald, Książka powstaje. Praktyczne wskazówki dla autorów, wydawców, redaktorów, grafików, kreślarzy i korektorów, Warszawa 1948, 276 s., 75 zł

2353. JACKSON Robert, Niszczyciele, fregaty i korwety, Warszawa 2001, 312 s., 30 zł

2354. JACZYNOWSKA Maria, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1978, 410 s., 15 zł

2355. JAECKEL Eberhard, Panowanie Hitlera. Spełnienie światopoglądu, Wrocław 1989, 151 s., 12 zł

2356. JAGIEŁŁO Krystyna, Cztery poru roku, Olsztyn 1982, 105 s., 12 zł

2357. JAGIEŁŁO Michał, Trwałość i zmiana. Szkice o "Przeglądzie Powszechnym" 1884-1918, Warszawa 1993, 312 s., 20 zł

2358. JAGIEŁŁO Michał, Zbójnicka sonata. Zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku, Warszawa 2003, 214 s., 30 zł

2359. JAGIEŁŁO Zygmunt, Parafia rzymsko-katolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2008, 187 s., 40 zł

2360. JAGLARZ Jerzy R., Rekolekcje szydercy, Bielsko-Biała - Wadowice 1984, 116 s., 24 zł

2361. JAGO R.P., HARPAR'S Concise French and English Dictionary. French-English, English-French in one volume, London 1964, 804 s., 21 zł

2362. JAGUCKI Janusz, JAGUCKA Danuta, Biskup biskupina bezpieka. Z biskupem Januszem Jaguckim i jego żoną Danutą rozmawia Mariusz Piotrowski, Giżycko 2015, Wydawnictwo Mazurskie s., 39 zł

2363. JAHRBUCH fur Volkskunde der Heimatvertriebenen. Band 1/1955, Salzburg 1956, 289 s., 20 zł

2364. JAK badać obyczaje. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Łowicz, listopad 2005, Warszawa 2007, 165 s., 25 zł

2365. JAK w XXI wiek. Poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej, Olsztyn 2002, 255 s., 24 zł

2366. JAK z tego wyjść? (Opracowanie wyników ankiety). Konserwatorium Doświadczenie i Przyszłość, Paryż 1980, 79 s., 30 zł

2367. JAKIMOWICZ Andrzej, Sztuka Indonezji, Warszawa 1974, 208 s., 27 zł

2368. JAKIMOWICZ Irena, Witkacy Chwistek Strzemiński. Myśli i obrazy, Warszawa 1978, 219 s., 33 zł

2369. JAKIMOWICZ Irena, Witkacy Malarz, Warszawa 1987, 81 + 206 ilustracji s., 35 zł

2370. JAKIMOWICZ-SHAH Marta, JAKIMOWICZ Andrzej, Mitologia indyjska, Warszawa 1982, 384 s., 10 zł

2371. JAKÓBCZYK Witold, Niemcy 1815-1919 miedzy partykularyzmem a federalizmem, Warszawa 1984, 328 s., 24 zł

2372. JAKÓBCZYK Witold, Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy organicznej) Tom I 1815-1850, Poznań 1951, 207 s., 40 zł

2373. JAKRZEWSKA-ŚNIEŻKO Zofia, Gdańsk w dawnych rycinach, Wrocław 1985, 147, k. tabl. [1] złożona [z panoramą Gdańska C. J. Visschera, 1 s., 30 zł

2374. JAKUBIEC Henryk, Kształty cienia, Olsztyn 1967, 48 s., 24 zł

2375. JAKUBIEC Henryk, Leśne pastwiska, Olsztyn 1982, 87 s., 15 zł

2376. JAKUBIEC Henryk, Odnajdywanie świata, Olsztyn 1994, 96 s., 15 zł

2377. JAKUBIK Andrzej, MASŁOWSKI Jan, Antoni Kępiński - człowiek i dzieło, Warszawa 1981, 427 s., 30 zł

2378. JAKUBIK Ewa, Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Prostyń, Prostyń 2013, 224 s., 40 zł

2379. JAKUBOWSKI Bogdan, TOMICZEK Tadeusz, Polski Fiat 126p, Warszawa 1981, 208 s., 25 zł

2380. JAKUBOWSKI Krzysztof, Skalne zabytki, Warszawa 1971, 194 s., 20 zł

2381. JAMSKI Piotr Jacek, Pocztówki z kresów przedwojennej Polski, Warszawa 2012, 272 s., 70 zł

2382. JAN PAWEŁ II , Laborem exercens. Powołany do pracy. Tekst. Komentarz pod red. ks. Jana Kruciny, Wrocław 1983, 347 s., 12 zł

2383. JAN Z KWIDZYNA , Wykład Symbolu Apostolskiego. Expositio Symboli Apostolorum, Olsztyn 2023, 369, [1] s., 75 zł

2384. JANASZ Teresa, Państwo francuskie wobec kwestii żydowskiej 1940-1944, Wrocław 1968, 111 s., 50 zł

2385. JANIAK-JASIŃSKA Agnieszka, Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998, 137, [1] s., 50 zł

2386. JANICJUSZ Klemens, Poezje wybrane BP, Warszawa 1975, 100 s., 12 zł

2387. JANICKA-KRZYWDA Urszula, Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie, Warszawa 1986, 87 s., 24 zł

2388. JANICKI Kazimierz, REWERSKI Wojciech, Medycyna naturalna. Pod redakcją..., Warszawa 1991, 662 s., 24 zł

2389. JANION Maria, Gunter Grass i polski Pan Kichot, Gdańsk 1999, 280 s., 45 zł

2390. JANION Maria, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1982, 241 s., 15 zł

2391. JANION Maria, Lucjan Siemieński poeta romantyczny, Warszawa 1955, 315 s., 16 zł

2392. JANION Maria, CHWIN Stefan, Dzieci. Tom II. Wybór i oprac..., Gdańsk 1988, 416 s., 12 zł

2393. JANISZEWSKI Jan, Z dziejów rzemiosła ziemi łaskiej 1422-1982, Łask 1983, 114 s., 24 zł

2394. JANKOWSKA Bożena, Podróż do znaku zapytania, Warszawa 1986, 47 s., 15 zł

2395. JANKOWSKA Jadwiga, Manowce, Łódź-Kielce 1988, 56 s., 15 zł

2396. JANKOWSKI Maciej, Być liberałem w czasie trudnym. Rzecz o Włodzimierzu Spasowiczu, Łódź 1996, 193 s., 15 zł

2397. JANKOWSKI Zbigniew, Dotyk popiołu. Miniatury liryczne, Katowice 1959, 36 s., 24 zł

2398. JANOWSKI Aleksander, Warszawa, Warszawa 1995, 192 s., 20 zł

2399. JANOWSKI Antoni, Powrót z nocy, Olsztyn 2001, 48 s., 18 zł

2400. JANSSENS Louis, Wolność sumienia i wolność religijna, Warszawa 1970, 155 s., 15 zł

2401. JANTAR Jerzy, Wilcze legowisko. Tajemnice kwatery Hitlera, Olsztyn 1977, 170 s., 10 zł

2402. JANUSZ Zbigniew, Grzebanie w piasku, Rzeszów 1984, 47 s., 15 zł

2403. JANUSZEWSKA Hanna, STANNY Janusz, Lwy. The Lions, Warszawa 1977, [16], tablic 5 s., 40 zł

2404. JANUSZKO Stanisław, Ponad horyzontem, Toronto 1975, 96 s., 27 zł

2405. JANYSZEK-KUJAWA Michalina, Wiersze dokonane, Olsztyn 2010, 62 s., 15 zł

2406. JARECKI Andrzej, W niedorzeczu Wisły, Warszawa 1971, 110 s., 20 zł

2407. JAREMCZUK Edward Janusz, Elbląski wielki gołąb. Legenda. Die "Grosse Taube" von Elbing. Eine stadtische Fluglegende, Elbląg 2013, 32 s., 30 zł

2408. JAREMCZUK Edward Janusz, Ze spadochronem w tle. Wspomnienia, opowiadania i felietony. Słownik spadochronowy., Elbląg 2012, 144 s., 36 zł

2409. JARMARK małżeński serdecznej miłości. Toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII wieku, Toruń 2000, 173 s., 25 zł

2410. JARMOŁOWSKI Jerzy, O zachowaniu się pod stołem, Łódź 1989, 65 s., 15 zł

2411. JAROCKI Robert, Rozmowy z Lorentzem, Warszawa 1981, 593 s., 15 zł

2412. JAROS Jerzy, Jak powstaje historia? Prace pod red..., Katowice 1986, 102 s., 30 zł

2413. JAROSIŃSKA Izabela, Petersburgu..., Warszawa 2006, 139 s., 20 zł

2414. JAROSIŃSKI Stefan, Wolfgang Amadeusz Mozart, Kraków 1954, 200 s., 15 zł

2415. JAROSZEWSKI Tadeusz Stefan, BARANIEWSKI Waldemar, Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Warszawa 1992, 304 s., 40 zł

2416. JAROSZUK Teresa, Julian Aleksander Smulkowski 1880-1934, Olsztyn 1996, 178 s., 20 zł

2417. JAROSZUK Teresa, Z iskrą filarecką w oku. Świat i dzieło Bogdana Nawroczyńskiego, Olsztyn 2004, 152 s., 27 zł

2418. JAROWIECKI Jerzy, MYŚLIŃSKI Jerzy, Prasa polska w latach 1939-1945, Warszawa 1980, 196 s., 40 zł

2419. JARUZELSKI Jerzy, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966 Wilno-Londyn-Warszawa, Warszawa 1987, 352 s., 15 zł

2420. JARZĘCKA Joanna, Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych Lipskich Czasopism Naukowych (1710-1762), Warszawa 1987, 329 s., 60 zł

2421. JASIEŃCZYK Janusz, Walter 7,65. Powieść, Londyn 1951, 230 s., 25 zł

2422. JASIENICA Paweł, Polska anarchia, Kraków 1988, 173 s., 10 zł

2423. JASIENICA Paweł, Rozważania o wojnie domowej, Kraków 1989, 125 s., 8 zł

2424. JASIEŃSKI Bruno, Słowo o Jakubie Szeli, Łódź 1946, 51 s., 25 zł

2425. JASIEŃSKI Bruno, Utwory poetyckie. Manifesty. Szkice, Wrocław 1972, LXXXVI, 260 s., 24 zł

2426. JASIEWICZ Bohdan, Łowiectwo. Trofea w praktyce, Warszawa 1999, 55, [8] s., 24 zł

2427. JASIŃSKA Maria, Narrator w powieści przedromantycznej (1776-1831), Warszawa 1965, 301 s., 30 zł

2428. JASIŃSKA Zofia, Na scenie teatru i życia. Saga rodu Leszczyńskich-Rapackich, Warszawa 2010, 460, [3] s., 45 zł

2429. JASIŃSKI Bogusław, Estetyka realizmu Gyoergy Lukacsa i jej przesłanki filozoficzne, Warszawa 1984, 273 s., 15 zł

2430. JASIŃSKI Grzegorz, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2003, 503 s., 45 zł

2431. JASIŃSKI Grzegorz, Mazury i Polacy. Relacje z podróży i opinie z przełomu XIX i XX wieku, Dąbrówno-Olsztyn 2022, 277, [3] s., 64 zł

2432. JASIŃSKI Grzegorz, Na Mazurach w XIX i XX wieku. Prace historyczne, Dąbrówno-Olsztyn 2020, 369 s., 60 zł

2433. JASIŃSKI Grzegorz, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Dąbrówno 2015, 502 s., 60 zł

2434. JASIŃSKI Grzegorz, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Dąbrówno 2020, 502 s., 64 zł

2435. JASIŃSKi Jan mgr, Gry i ćwiczenia terenowe (Harce terenowe) dla organizaycj młodzicy hufców przysposobienia wojskowego oraz szkół powszechnych i średnich, Poznań 1945, XI, 254 s., 48 zł

2436. JASIŃSKI Janusz, Czas odległy i bliski. Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku. Zamojszczyzna - Lublin, Olsztyn 1998, 244 s., 30 zł

2437. JASIŃSKI Janusz, Grzymałowie. Z dziejów szlacheckiego roku na Warmii, Dąbrówno 2015, 84 s., 45 zł

2438. JASIŃSKI Janusz, Konspiracja roku 1846 w powiecie suskim i lubawskim, Olsztyn 1972, 15 s., 25 zł

2439. JASIŃSKI Janusz, Migawki z życia mojego, Dąbrówno 2017, 128 s., 50 zł

2440. JASIŃSKI Janusz, Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI - XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, Olsztyn 2006, 571 s., 36 zł

2441. JASIŃSKI Janusz, Polska a Królewiec, Olsztyn 2005, 123-132 s., 25 zł

2442. JASIŃSKI Janusz, Pomorze-Kaszuby. Rozprawy, artykuły, recenzje, omówienia, polemiki, Gdańsk 2006, 184 s., 35 zł

2443. JASIŃSKI Janusz, Wojciech Kętrzyński w powstaniu styczniowym, Olsztyn 1967, 85-120 s., 30 zł

2444. JASIŃSKI Janusz, Wojenne i studenckie lata radomskiego historyka Jana Franeckiego 1927-1993, Olsztyn 2018, 32 s., 33 zł

2445. JASIŃSKI Janusz, MAŁŁEK Janusz, Kancjonał mazurski. Przedwczoraj, wczoraj, obecnie, Olsztyn 2017, 141, [2] s., 45 zł

2446. JASIŃSKI Janusz, PRZYBYŁOWSKI Kazimierz, Kształtowanie przestrzeni rolniczej wsi i gospodarstw. Ujęcie systemowe, Olsztyn 1995, 52 s., 18 zł

2447. JASIŃSKI Leszek Jerzy, Bliżej centrum czy na peryferiach. Polskie kontakty z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2011, 521 s., 36 zł

2448. JASIŃSKI Stanisław, Ełcka Kolej Wąskotorowa 1913, Ełk 2018, 215 s., 49 zł

2449. JASKÓLSKA Wioletta, Portret mojego miasta. Lidzbark Warmiński. , Olsztyn 2008, 128 s., 49 zł

2450. JASKÓLSKI Michał, Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, Kraków 1985, 98 s., 24 zł

2451. JASKÓŁOWSKI Paweł, Miłomłyn 1990-2010, Miłomłyn 2013, 182 s., 20 zł

2452. JASKUŁA Zdzisław, Maszyna do pisania, Łódź 1984, 103 s., 15 zł

2453. JASNOWSKI Józef, Poland in the eyes of the Western Travellers During the Period of Grand Tour 1550-1850, Kobenhavn 1985, 341 s., 80 zł

2454. JASPERS Karl, Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehalten am Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt A.M. September 1937 von..., Berlin 1964, 90 s., 36 zł

2455. JASTRUN Mieczysław, Gwiaździsty diament, Warszawa 1971, 269, (2) s., 15 zł

2456. JASTRUN Mieczysław, Mickiewicz, Warszawa 1952, 556 s., 12 zł

2457. JASTRUN Mieczysław, Mickiewicz, Warszawa 1984, 449 s., 12 zł

2458. JASTRUN Mieczysław, Poeta wolności i braterstwa, Warszawa 1949, 32 s., 15 zł

2459. JASTRUN Mieczysław, Poezja i prawda, Warszawa 1955, 127 s., 15 zł

2460. JASTRUN Mieczysław, Poezje 1944-1954, Warszawa 1954, 370 s., 12 zł

2461. JASTRUN Mieczysław, Wiersze z jednego roku, Warszawa 1981, 66 s., 10 zł

2462. JASTRUN Tomasz, Kropla, kropla, Kraków 1986, 67 s., 16 zł

2463. JASZCZUK Andrzej, Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870-1903, Warszawa 1986, 292 s., 30 zł

2464. JASZCZUK Paweł, Plan Sary, Warszawa 2011, 235 s., 20 zł

2465. JASZCZUK Paweł, Sponsor, Olsztyn 1995, 106 s., 15 zł

2466. JASŁAW z Bratkowa , Grunwald. Szkic historyczny. Album jubileuszowe, Poznań 1910, 8, 188 s., 60 zł

2467. JAURES Jean, LAFARGUE Paul, Idealistyczne i materialistyczne pojmowanie dziejów. Konferencja J. Jauresa i odpowiedź P. Lafargua, Warszawa 1908, 50; [4], 45 s., 60 zł

2468. JAWORSKI Czesław Wincenty, Wspomnienia z Oświęcimia (Oświęcim, Brno, Monowice), Warszawa 1962, 302 s., 25 zł

2469. JAWORSKI Kazimierz Andrzej, Przekłady z poezji romańskiej. ORAZ Omar Chajjan, Rubajjaty, Lublin 1972, 216 s., 18 zł

2470. JAWORSKI Leopold, Prawa Państwa Polskiego. Zeszyt I. Prawo polityczne (Od 1 lutego 1918 r. do 18 lipca 1919), Kraków 1919, 249, [1] s., 40 zł

2471. JAWORSKI Roman, Historje manjaków, Kraków 1978, 308 s., 16 zł

2472. JAWORSKI Wit, Czerwony motocykl, Warszawa 76, 76 s., 15 zł

2473. JAWORSKI Wit, Images, Kraków 1985, 62 s., 12 zł

2474. JAWORSKI Wit, Pole Zeppelina, Kraków 1989, 85 s., 18 zł

2475. JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 7001-8000. Część I Nr 7001-7500. Oprac..., Kraków 1966, 184 s., 12 zł

2476. JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 7001-8000. Część II Nr 7501-7800. Oprac..., Kraków 1966, 237 s., 12 zł

2477. JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 7001-8000. Część III Nr 7801-8000. Oprac..., Kraków 1967, 233 s., 12 zł

2478. JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 8001-9000. Część II Nr 8501-9000. Oprac..., Kraków 1972, 569 s., 20 zł

2479. JAŁBRZYKOWSKA Anna, TYSZKOWSKA Janina, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 7001-8000. Indeks. Oprac..., Kraków 1968, 137 s., 12 zł

2480. JAŁOSZYŃSKI Jan, Szczytno i okolice, Olsztyn 1976, 24 s., 15 zł

2481. JAŁOWIECKI Michał, Bardovsky, Olsztyn 2009, 224 s., 24 zł

2482. JAŚKIEWICZ Leszek, Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1979, 235 s., 20 zł

2483. JAŻDŻEWSKI Konrad, Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław 1981, 711 s., 48 zł

2484. JEAN-AUBRY Gerard, Życie Conrada, Warszawa 1958, 415 s., 16 zł

2485. JEANNIN Pierre, Kupcy w XVI wieku, Warszawa 1967, 216, [2 s., 26 zł

2486. JĘCZMYK Janusz, Wiersze, Kraków 1984, 60 s., 12 zł

2487. JEDENASTY XI Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Katowice-Jaszowiec Czerwiec 1968, Katowice 1970, 100 s., 16 zł

2488. JEDLICKI Jerzy, Źle urodzeni czyli o doświadczeniu historycznym. Scripta i postscripta, Warszawa 1993, 177 s., 30 zł

2489. JĘDRZEJEWICZ Jerzy, Zwycięstwo pokonanych. 0powieść o Stanisławie Worcellu, Warszawa 1974, 508 s., 24 zł

2490. JĘDRZEJEWICZ Wacław, Piłsudski: A Life for Poland, New York 1990, 385 s., 36 zł

2491. JĘDRZEJEWSKI Dariusz, LALAK Zbigniew, Niemiecka broń pancerna 1939-1945, Warszawa 1994, 414, [10] s., 20 zł

2492. JĘDRZEJEWSKI Marek, Niedokończony poemat snu, Warszawa 1988, 50 s., 15 zł

2493. JELENKOWSKI Marian M., Owen, Warszawa 1981, 251 s., 18 zł

2494. JELUSICH Mirko, Oliver Cromwell, Warszawa 1936, 416 s., 33 zł

2495. JENCKS Charles, Modern Movements in Architecture, Harmondsworth 1977, 432 s., 45 zł

2496. JEŃCY wojenni w niewoli Wehrmachtu , Opole 1985, 190 s., 36 zł

2497. JEROZOLIMA w kulturze europejskiej. Jerusalem in European Culture , Warszawa 1997, 574, [1] s., 64 zł

2498. JERZY z Tyczyna , KROMER Marcin, Polski dyplomata na papieskim dworze. Wybór listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera 1554-1585, Warszawa 1982, 269 s., 24 zł

2499. JERZYNA Zbigniew, Moment przesilenia, Łódź 1988, 86 s., 15 zł

2500. JEWTUSZENKO Eugeniusz, Wiersze, Warszawa 1967, 50 s., 15 zł

2501. JEZIERSKI Franciszek Salezy, Wybór pism, Warszawa 1952, 352 s., 25 zł

2502. JEZIERSKI Jacek bp, Posłannictwo Biskupa Rzymu , Olsztyn 2002, 276 s., 40 zł

2503. JEZIORA augustowskie, Jasło 1968?, składanka zdjęciowa s., 20 zł

2504. JEZIORAŃSKI Zdzisław (Jan Nowak), Polska z oddali. Tom II Wspomnienia 1956-1976, Kraków 1992, 474 s., 15 zł

2505. JEZIORO Wigry kolebka hydrobiologii polskiej, Warszawa 1979, 201, [1] s., 60 zł

2506. JEZUSEK Wacław ks., Męczeński koniec arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Płock 2016, 48 s., 20 zł

2507. JĘZYKI lustrami kultury, Olsztyn 2014, 331 s., 25 zł

2508. JEŁOWICKI Aleksander, Listy do Ksaweryny. Listy do Ksaweryny Chodkiewiczowej z lat 1832-1839. , Warszawa 1964, 316 s., 20 zł

2509. JEŻEWSKI Wojciech, Reprezentacyjny Zespół Taneczny Olsztyna RADOŚĆ 1976-2006, Olsztyn 2006, 158 s., 30 zł

2510. JOACHIMIAK Zbigniew, JA sobowtór, Gdańsk 1984, 171 s., 15 zł

2511. JOBERT Ambroise, Komisja Edukacji Narodowej w Polsce 1773-1794. Jej dzieło wychowania obywatelskiego, Wrocław 1979, 322 s., 40 zł

2512. JODŁOWSKI Stanisław, Symbolae Polonicae in Honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław 1972, 196 s., 24 zł

2513. JOHANSSON Sten, BOROWSKA Maria, Polska sprawa jest naszą sprawą. O przejściu od komunizmu do demokracji, Warszawa 1989, 36 s., 12 zł

2514. JOHNSON Eyvind, Fale przyboju, Warszawa 1976, 482 s., 20 zł

2515. JOHNSON Paul, Historia chrześcijaństwa, Gdańsk 1993, 685 s., 64 zł

2516. JOHNSON Paul, The Birth of the Modern. World Society 1815-1830, London 1992, 1095 s., 60 zł

2517. JOKIEL Jan, Udział Polaków w bitwie o Anglię. Album fotografii uczestników z komentarzem, Warszawa 1968, 136 s., 25 zł

2518. JOKIEL Paweł, Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku, Łódź 2004, 114 s., 10 zł

2519. JOŃCA Adam, Lotnictwo morskie, Warszawa 1969, 280 s., 12 zł

2520. JOŃCA Edmund, Książański Park Narodowy. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy, Warszawa 1989, 84 s., 9 zł

2521. JONES E. Michael, Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013, 735 s., 50 zł

2522. JONES E. Michael, Zdeprawowani moderniści. Nowoczesność jako usprawiedliwienie seksualnej amoralności, Bielany Wrocławskie 2014, 264 s., 25 zł

2523. JONG Erica, Fear of Flying, New York 1974, 311 s., 12 zł

2524. JONKAJTYS Marian Mikołaj, Przeżyłem, zapamiętałem, opowiadam, Grajewo 2013, 266 s., 15 zł

2525. JOST Henryk, Kuźnice zakopiańskie, Warszawa 1993, 128, nlb. s., 24 zł

2526. JOST Izabela, Osadnictwo kaszubskie w Ontario, Lublin 1983, 147 s., 24 zł

2527. JOYCE Stanislaus, Stróż brata mego, Warszawa 1971, 260 s., 15 zł

2528. JÓZEFACKA Maria, Opoka, Warszawa 1983, 51 s., 15 zł

2529. JÓZEFACKA Maria, Ziemia spotkania, Warszawa 1989, 50 s., 15 zł

2530. JÓZEFCZYK Mieczysław, Elbląg 1722-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, Pelpin 2000, 285 s., 40 zł

2531. JÓŹWIAK Iwona, LEWANDOWSKA Izabela, Szkoły Kopernikowskie w województwie warmińsko-mazurskim. Księga w 550. rocznicę urodzin Patrona, Olsztyn 2023, 164 s., 60 zł

2532. JÓŹWIK , Esklibrisy Zbigniewa Jóźwika. Wystawa w Sali Kolumnowej Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1985, 12 s., 20 zł

2533. JUDAIZM, Kraków 1989, 251 s., 30 zł

2534. JUNOSZA-STĘPOWSKI , Listy miłosne Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, Warszawa 1973, 138 s., 12 zł

2535. JURADO Carlos Caballero, Nazistowskie bojówki Trzeciej Rzeszy. Wojenna machina Hitlera, Warszawa 2016, 140, [3] s., 20 zł

2536. JURANDOT Jerzy, Katarzyna Wiśnia czyli o jednej wdowie, o jednym bogaczu i co z tego wynikło, Warszawa 1953, 16 s., 30 zł

2537. JURANDOT Jerzy, Takie czasy. Sztuka w 3 aktach, Warszawa 1955, 110 s., 12 zł

2538. JURCZAK Jan, MATEJKO Teresa, Bibliografia martyrologii ludności i wyzwolenia Pomorza Zachodniego (1939-1945), Koszalin 1980, 450 s., 36 zł

2539. JURCZAK Jan o., Być świętym. Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, Nowe Miasto nad Pilicą 2010, 112 s., 35 zł

2540. JUREWICZ Oktawiusz, Historia literatury bizantyjskiej, Wrocław 1984, 354 s., 12 zł

2541. JUREWICZ Oktawiusz, Niewolnicy w komediach Plauta, Warszawa 1958, 251 s., 40 zł

2542. JURGA Tadeusz, Bzura 1939, Warszawa 1984, 166 s., 10 zł

2543. JURKOWSKI Roman, Peter Stolypin. The Early Stage of His Political Career 1889-1903, Olsztyn 2019, 357 s., 60 zł

2544. JURKOWSKI Roman, Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906-1913, Olsztyn 2009, 550 s., 30 zł

2545. JURKOWSKI Roman, Umysł miał jasny i serce miłujące. Edward Woyniłłowicz w dokumentach i materiałach, Olsztyn 2021, 743 s., 100 zł

2546. JURKOWSKI Stefan, Genesis, Kraków 1985, 51 s., 12 zł

2547. JURYŚ Roman, SZAFAR Tadeusz, Pitaval polityczny 1918-1939, Warszawa 1971, 547 s., 10 zł

2548. JUSZCZAK Elżbieta, Pukanie, Warszawa 1985, 64 s., 15 zł

2549. JUSZCZAK Wiesław, Artur Grottger. Pięć cyklów, Warszawa 1958, 24 + 40 tab. s., 22 zł

2550. JUSZCZYK Jan, Echa domowe, Łódź 1987, 75 s., 15 zł

2551. JUSZCZYK Włodzimierz, Gady i płazy. Mały słownik zoologiczny. , Warszawa 1978, 267 s., 16 zł

2552. JUSZKIEWICZ , W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin Profesora Ryszarda Juszkiewicza, Warszawa 2007, 604 s., 50 zł

2553. JUSZKIEWICZ Jacek, Odessa w literaturze polskiej lat 1804-1843. Szkice, Białystok 2020, 349 s., 48 zł

2554. JUSZKIEWICZ Ryszard, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego Rydza. Suplement, Ciechanów 1999, 59 s., 15 zł

2555. JUSZKIEWICZ Ryszard, Bitwa pod Mławą 1939, Warszawa 1979, 226 s., 12 zł

2556. JUSZKIEWICZ Ryszard, Czas cierpień walki i bohaterstwa. Powiat przasnyski w latach 1939-1945, Przasnysz 1993, 253, [28] s., 64 zł

2557. JUSZKIEWICZ Ryszard, Ks. kan. hon. Ignacy Krajewski, Ciechanów 1988, 74 s., 30 zł

2558. JUSZKIEWICZ Ryszard, Losy Żydów mławskich w okresie II-ej wojny światowej, Mława 1994, 188, [2] s., 60 zł

2559. KABATA Zbigniew, Byłaś radością i dumą, Wrocław 2001(?), 307 s., 32 zł

2560. KACPRZAK Marcin, Wieś płocka. Warunki bytowania, Warszawa 1937, 212 s., 120 zł

2561. KACZANOWSKI Adam, Stany, Bytom 2005, 37, [1] s., 10 zł

2562. KACZMARCZYK Janusz, Bogdan Chmielnicki, Wrocław 1988, 268 s., 15 zł

2563. KACZMARCZYK Zdzisław, Prawa kardynalne (1768-1791), Poznań 1947, 25 s., 20 zł

2564. KACZMAREK Kazimierz, Budziszyn 1945, Warszawa 1982, 226 s., 12 zł

2565. KACZMAREK Kazimierz, Budziszyn 1945, Warszawa 1982, 227 s., 15 zł

2566. KACZMAREK Kazimierz, Druga Armia Wojska Polskiego, Warszawa 1978, 759 s., 30 zł

2567. KACZMAREK Kazimierz, Stalingrad 1942-1943, Warszawa 1985, 223 s., 10 zł

2568. KACZMAREK Marian, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego, Wrocław 1972, 192 s., 36 zł

2569. KACZMAREK Marian, Sarmacka perspektywa sławy. Nad Wojną chocimską Wacława Potockiego, Wrocław 1982, 132 s., 48 zł

2570. KACZYŃSKA Danuta, Dziewczęta z Parasola, Warszawa 1993, 383 s., 20 zł

2571. KACZYŃSKA Marta, Dorota ŁOSIEWICZ, Moi rodzice. Marta Kaczyńska , Warszawa 2014, 276, [6] s., 33 zł

2572. KACZYŃSKI Jan, Studia z historii idei w Polsce (Edward Abramowski i Jan Karol Kochanowski), Olsztyn 1989, 108 s., 45 zł

2573. KADEN-BANDROWSKI Juliusz, Generał Barcz, Wrocław 1984, 423 s., 8 zł

2574. KADRAGIC Alma, CZARNOWSKI Piotr, Public relations czyli promocja reputacji. Praktyka działania. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Warszawa 1997, 118, 184 s., 20 zł

2575. KADŁUBEK , Mistrza Wincentego Kronika Polska, Warszawa 1974, 255 s., 25 zł

2576. KAFKA , Franz Kafka und die Prager deutsche Literatur. Deutungen und Wirkungen, Bonn 1988, 159 s., 40 zł

2577. KAFKA Franz, Dzienniki 1910-1923, Kraków 1961, 537 s., 60 zł

2578. KAHL Wilhelm, Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik. Erste haelste. Einleitung und allgemeiner Teil, Freiburg und Leipzig 1984, 414 s., 40 zł

2579. KAHNWEILER Daniel-Henry, Moje galerie i moi malarze. Rozmowy z Francois Cremieux, Warszawa 1961, 167 s., 27 zł

2580. KAJAN Romana, Materiały pomocnicze do ćwiczeń korekcyjno-wyrównawczych z dziećmi sześcioletnimi w przedszkolach i ogniskach przedszkolnych, Olsztyn 1977, 96 s., 25 zł

2581. KAJKA Michał, Wybór wierszy, Warszawa 1954, 138 s., 40 zł

2582. KAJKA Michał, Z duchowej mej niwy..., Olsztyn 1982, 284 s., 20 zł

2583. KALBARCZYK Adam, Strusowisko, Lublin 1988, 59 s., 15 zł

2584. KALEMBKA Sławomir, Raz jeszcze o stosunku prasy polskiej do kwestii zjednoczenia Italii, Toruń 1987, 115-142 s., 25 zł

2585. KALEMBKA Sławomir, Rzut oka na dzieje i treści pomorskich i kujawskich periodyków Polskiego Towarzystwa Historycznego, Toruń 1986, 91-112 s., 25 zł

2586. KALEMBKA Sławomir, Struktura treści i form publikacji Zapisek Historycznych. Zmiany w latach 1908-1979, Toruń 1982, 7-22 s., 25 zł

2587. KALEMBKA Sławomir, Urywki wspomnień..., Toruń 2009, 383 s., 30 zł

2588. KALENDARZ Kolekcjonera 2006. Ogólnopolski terminarz imprez, Bielsko-Biała 2006, 64 s., 5 zł

2589. KALENDARZ Kolekcjonera 2007. Ogólnopolski terminarz imprez, Bielsko-Biała 2007, 64 s., 5 zł

2590. KALENDARZ Kolekcjonera 2008. Ogólnopolski terminarz imprez, Bielsko-Biała 2008, 64 s., 5 zł

2591. KALENDARZ Olsztyna 2003 a w nim kalendarium oraz wiele ciekawych historii o przeszłości miasta, czasach dzisiejszych także wieści innych i informacji bez liku a wszystko to w jubileuszowym roku założenia grodu 650 lat temu, Olsztyn 2002, 320 s., 39 zł

2592. KALENDARZ Olsztyna 2004 a w nim kalendarium historie bardziej lub mniej znane z dziejów miasta i o jego mieszkańcach również innych wieści oraz informacji bez liku a wszystko to w kolejnym roku XXI wieku, Olsztyn 2003, 320 s., 40 zł

2593. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XI, a w nim kalendarium oraz wszystko to, co powinno nas interesować z racji poznawania dziejów miasta, a także być przydatne na co dzień w kolejnym roku 2009, Olsztyn 2008, 319 s., 43 zł

2594. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XII. Niech służy wszechmożliwie czytelnikom w kolejnym roku 2010, Olsztyn 2009, 320 s., 40 zł

2595. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XIII. Tradycyjnie z kalendarium pełen bogato ilustrowanych ciekawostek z życia miasta oraz istotnych informacji do codziennego użytku w roku 2011, Olsztyn 2010, 320 s., 40 zł

2596. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XIV. A w nim kalendarium, historie różne z dziejów miasta i czasów obecnych bogato ilustrowane także innych wieści oraz informacji bez liku a wszystko to do codziennego użytku w roku 2012, Olsztyn 2011, 320 s., 45 zł

2597. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XV. A w nim kalendarium, pełno informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta, wydany na Jubileuszowy Rok założenia Grodu 660 lat temu. 2013, Olsztyn 2012, 320 s., 39 zł

2598. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XVI. A w nim kalendarium, pełno informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta bogato ilustrowanych i użytecznych a wszystko to przygotowane na rok 2014, Olsztyn 2013, 320 s., 39 zł

2599. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XVII. A w nim kalendarium, pełno informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta a wszystko to przygotowane na rok 2015, Olsztyn 2014, 320 s., 40 zł

2600. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XVIII. A w nim kalendarium, dużo informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta oraz warmińsko-mazurskiego regionu bogato ilustrowanych i użytecznych a wszystko to przygotowane na rok 2016, Olsztyn 2016, 320 s., 39 zł

2601. KALENDARZ półstuletni 1750-1800, Warszawa 1975, 372 s., 50 zł

2602. KALENDARZ Wrocławski 1968, Wrocław 1968, 304 s., 12 zł

2603. KALERGI Maria, Listy do Adama Potockiego, Warszawa 1986, 424 s., 20 zł

2604. KALETA Roman, Sensacje z dawnych lat, Wrocław 1986, 587 s., 15 zł

2605. KALICKI Włodzimierz, Panowie na zabytkach, Warszawa 1991, 272 s., 10 zł

2606. KALINA Paweł, Nowy Słownik podręczny niemiecko-polski i polsko- niemiecki z wymową fonetyczną. Cześć pierwsza niemiecko-polska. Neues Handworterbuch der deustchen und polnischen Sprache mit Angabe der Aussprache. Erste Teil: Deutsch -Polnisch, Warszawa 1938, XVI, 694, [2] s., 15 zł

2607. KALINKOWSKI Stanisław, Aurea Dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Łódź 1993, 185 s., 12 zł

2608. KALINKOWSKI Stanisław, Aurea Dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia II, Łódź 1994, 245 s., 12 zł

2609. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja, Stanisław Hozjusz jako humanista 1504-1579. Studium z dziejów kultury renesansowej, Olsztyn 2004, 193 s., 35 zł

2610. KALINOWSKI Marian ks. dr, Nadzieja nadziei naszej, Warszawa 1949 , 64 s., 20 zł

2611. KALIŃSKI Janusz, Plan odbudowy gospodarczej 1947-1949, Warszawa 1977, 20,5 cm s., 24 zł

2612. KALISZEWSKI Andrzej, Paszcza, Warszawa 1985, 44 s., 15 zł

2613. KALLAS Marian, Diariusze sejmów Księstwa Warszawskiego. Zeszyt 3. Diariusz sejmowy z roku 1812, Warszawa 1989, 109-170 s., 30 zł

2614. KALLAS Marian, Dzienne Doniesienia Warszawskie. Czasopismo z lat 1807-1808, Warszawa 1971, 141-149 s., 25 zł

2615. KALLAS Marian, Dziennik Departamentowy Krakowski 1812-1815 na tle wydawnictw urzędowych z czasów Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1972, 317-327 s., 25 zł

2616. KALLAS Marian, Dziennik Departamentowy Warszawski. Czasopismo urzędowe z czasów Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1979, 359-368 s., 25 zł

2617. KALLAS Marian, Dzienniki departamentowe w czasach Księstwa Warszawskiego 1808-1815, Warszawa 1971, 5-31 s., 25 zł

2618. KALLAS Marian, Gazeta Bydgoska z roku 1810, Bydgoszcz 1970, 103-118 s., 25 zł

2619. KALLAS Marian, Józefa Kalasantego Szaniawskiego nieznany projekt konstytucji dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1815 r. , Bydgoszcz 1971, 3-26 s., 25 zł

2620. KALLAS Marian, Nieznany projekt konstytucji dl Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 1815 roku, Bydgoszcz? 1970, 151-164 s., 25 zł

2621. KALLAS Marian, Z przeszłości administracyjnej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Od rozbiorów do utworzenia województwa włocławskiego, Włocławek 1978, 193-212 s., 25 zł

2622. KALLAS Marian, Zapomniany projekt konstytucji polskiej z 1814 roku, Toruń 1969, 105-116 s., 25 zł

2623. KALTENBERGH Lew, Czarne żagle czterdziestu mórz, Warszawa 1986, 334 s., 10 zł

2624. KALTENBERGH Lew, Kopczyk zacny chwały żołnierskiej w dawnej legendzie, dokumencie, przekładzie, opowieści, przekazie, gadce i pamiętniku usypał..., Warszawa 1966, 419 s., 18 zł

2625. KALTENBERGH Lew, Ogień strzeżony. Opowieść o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1962, 540 s., 16 zł

2626. KAMIEŃ wiary, Kraków, Warszawa/Struga 1985, 160 s., 20 zł

2627. KAMIENIE milowe w kartografii, Warszawa 2013, 495 s., 40 zł

2628. KAMIEŃSKA Anna, W nieparyżu i gdzie indziej, Warszawa 1967, 263 s., 25 zł

2629. KAMIEŃSKI Henryk, Pamiętniki i wizerunki. , Wrocław 1951, 324 s., 45 zł

2630. KAMIEŃSKI Henryk, Stan średni i powstanie, Warszawa 1982, 206 s., 25 zł

2631. KAMIŃSKA Anna, Miastowi. Slow food i aronia losu, Warszawa 2011, 309, [7] s., 29 zł

2632. KAMIŃSKA Józefa, Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981 - VI 1986, Paris 1986, 556 s., 32 zł

2633. KAMIŃSKA-KRASOWSKA Halina, Miniatury Wincentego Leusseura i Walerii Tarnowskiej. Miniaturen von Wincenty Lesseur und Waleria Tarnowska. Muzeum Polskie w Rapperswilu., Warszawa 1994, 203 s., 21 zł

2634. KAMIŃSKI Aleksander, Prehistoria polskich związków młodzieży, Warszawa 1959, 243 s., 25 zł

2635. KAMIŃSKI Czesław, Illustrierter Muenzkatalog Polen 1916-1976, Warszawa 1977, 217 s., 12 zł

2636. KAMIŃSKI Gabriel Leonard, Ulica Przodowników Pracy, Warszawa 1988, 55 s., 15 zł

2637. KAMIŃSKI Ireneusz J., Gorące malarstwo Konowicza, Lublin 1984, 262 s., 18 zł

2638. KAMIŃSKI Jan dr, Z przeszłości cechu krawieckiego w Lublinie, Lublin 1933, 81, [1] s., 60 zł

2639. KAMIŃSKI Józef, Koalicje wojskowe. Zarys dziejów i współczesność, Warszawa 1982, 282 s., 15 zł

2640. KAMIŃSKI Leszek, Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej, Wrocław 1980, 131 s., 20 zł

2641. KAMIŃSKI Marek Kazimierz, Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948, Warszawa 1991, 376 s., 40 zł

2642. KAMIŃSKI Stanisław, O uzasadnianiu tez filozoficznych, bm br., 37-65 s., 15 zł

2643. KAMLER Anna, Od szkoły do senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501-1586, Warszawa 2006, 366 s., 40 zł

2644. KANIOWSKA-LEWAŃSKA Izabela, Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1980, 408 s., 24 zł

2645. KANNER Israel Zwi, Opowieści żydowskie, Poznań 1997, 297 s., 30 zł

2646. KANON krajoznawczy Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 128 s., 30 zł

2647. KAŃSKI Józef, Przewodnik operowy, Kraków 1985, 587 s., 15 zł

2648. KANT Immanuel, Religia w obrębie rozumu, Kraków 1993, 249 s., 20 zł

2649. KANTOR Tadeusz, Metamorfozy. Teksty o latach 1938-1974, Kraków 2000, 654 s., 30 zł

2650. KANTYKA Jan, ZIELIŃSKI Władysław, Śląski słownik biograficzny. Tom I, Katowice 1977, 287 s., 20 zł

2651. KAPELUŚ Helena, KRZYŻANOWSKI Julian, Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, Warszawa 1982, 666 s., 40 zł

2652. KAPEŁUŚ Helena, Stanisław z Bochni kleryka królewski, Wrocław 1964, 183 s., 44 zł

2653. KAPLICA na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje Architektura Fundacje artystyczne Konserwacja i restauracja, Olsztyn 2010, 143 s., 30 zł

2654. KAPPESOWA-EVERT Halina, Historie Konstantynopolitańskie, Łódź 1989, 198 s., 15 zł

2655. KAPUSTO , Fotografika Wacława Kapusto. Trochę Londynu. Wystawa fotografiki Wacława Kapusto. Olsztyn Hall PWRN Czerwiec 1956, Olsztyn 1966, nlb. 8 s., 20 zł

2656. KAPUSTO , Wystawa fotografii Wacława Kapusto. Olsztyn - Zamek - 1960 r., Olsztyn 1960, nlb. 20 s., 25 zł

2657. KAPUSTO Wacław, Znany nieznany. Fotografika, Olsztyn 2005, 200 s., 39 zł

2658. KAPUŚCIK Janusz, PODGÓRSKI Wojciech Jerzy, Poeci żołnierzom 1410-1945. Antologia wierszy i pieśni żołnierskich, Warszawa 1970, 692 s., 24 zł

2659. KAPUŚCIŃSKA Salomea, Pożegnanie brata, Kraków 1986, 51 s., 12 zł

2660. KAPUŚCIŃSKI Ryszard, Lapidaria, Warszawa 2002, 503 s., 10 zł

2661. KAPUŚCIŃSKI Ryszard, Lapidarium, Warszawa 1990, 220 s., 15 zł

2662. KAPUŚCIŃSKI Ryszard, Podróże z Herodotem, Kraków 2005, 259 s., 20 zł

2663. KARASEK Krzystof, Świerszcze, Warszawa 1987, 43 s., 15 zł

2664. KARCZEWSKA Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej, Pro Patria. miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec, Białystok 2015, 135 s., 40 zł

2665. KARCZEWSKA- MARKIEWICZ Zofia, Teatr Romain Rollanda, Wrocław 1955, 335 s., 15 zł

2666. KARLUKEVIC Ales Mikalaevic, U posukah stracanaga. Gistorya Belarusi u staryh pastoukah , Mińsk 2007, 238, [2] s., 120 zł

2667. KARNAS Grzegorz, Przemyśl, Przemyśl 2009, 80 s., 20 zł

2668. KARNIEWSKI Józef, Impresje morskie. Montaż sceniczny, Warszawa 1983, 34 s., 12 zł

2669. KAROLEVITZ Robert F., FENN Ross S., Dług honorowy. Amerykańcy piloci Eskadry Myśliwskiej Im. Kościuszki W Wojnie Polsko Bolszewickiej 1919 1020: Zapomniani Bohaterowie, Warszawa 2005, 232 s., 39 zł

2670. KAROLIDES Nicholas J., BALD Margaret , 100 zakazanych książek. Historia cenzury dzieł literatury światowej, Warszawa 2004, 560 s., 15 zł

2671. KARPIŃSKA Grażyna, NIEWIADOMSKA Ewa, Bibliografia zawartości "Literatury' Ludowej" za lata 1957-1980., Wrocław 1986, 123 s., 30 zł

2672. KARPIŃSKA Grażyna Ewa, Miejsce wyodrębione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, Łódź 2000, 200 s., 20 zł

2673. KARPIŃSKI Antoni, Kursk 1943, Warszawa 1983, 171 s., 12 zł

2674. KARPIŃSKI Antoni, Pod Dęblinem, Puławami i Warką. Działania 1 Armii WP pod Dęblinem, Puławami i na przyczółku warecko-magnuszewskim w okresie 18. VII - 12. IX. 1944 r., Warszawa 1967, 528 s., 40 zł

2675. KARPIŃSKI Franciszek, Wiersze wybrane BP, Warszawa 1966, 154 s., 12 zł

2676. KARPIŃSKI Jakub, Polska w odcinkach 1944-1988. Portrety lat, Londyn 1989, 286 s., 12 zł

2677. KARPIŃSKI Jakub, Taternictwo nizinne, Warszawa 1988, 124 s., 12 zł

2678. KARPIŃSKI Jan Jerzy, Wycieczka do puszczy, Warszawa 1955, 163 s., 27 zł

2679. KARPIŃSKI Jan Jerzy, Z puszcz i lasów, Warszawa 1967, 263 s., 25 zł

2680. KARPOWICZ Mariusz, Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1997, 299 s., 20 zł

2681. KARPOWICZ Stanisław, Pisma pedagogiczne. Wybór, wstęp i opracowanie Ryszard Wroczyński., Wrocław 1965, 503 s., 27 zł

2682. KARSOV Nina, SZECHTER Szymon, Nie kocha się pomników, Warszawa 1987, 312 s., 15 zł

2683. KARTA benzynowa Typ 3, Warszawa 198?, 1 s., 10 zł

2684. KARTA pocztowa. Do Polskiego Związku Przeciwgruźliczego w Warszawie, Warszawa 1934, 1 s., 20 zł

2685. KARTEZJUSZ , Namiętności duszy, Warszawa 1985, 219 s., 15 zł

2686. KARWAT Krzysztof, Powtórka z polskiego, Katowice 1986, 56 s., 15 zł

2687. KARWOWSKI Stanisław dr, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tom II 1852-1889, Poznań 1920, 526 s., 90 zł

2688. KASCHNITZ Marie Luise, Courbet. Nie ułuda, lecz prawda, Warszawa 1981, 160 s., 10 zł

2689. KASJAN Jan Mirosław, Poetyka polskiej zagadki ludowej, Toruń 1976, 264 s., 40 zł

2690. KASJAN Jan Mirosław, Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego, Toruń 1966, 171 s., 36 zł

2691. KASJAN Mirosław, Progi, Łódź 1980, 60 s., 18 zł

2692. KASPAREK Norbert, Ostatnie chwile powstania listopadowego. Brodnica 1831, Olsztyn-Brodnica 2009, 180 s., 45 zł

2693. KASPAREK Norbert, Polnische Aufstandische in Ost- und Westpreussen (1831-1833), Dąbrówno 2012, 165, [2] s., 50 zł

2694. KASPER Jan, Noc przed ocaleniem, Warszawa , s., 15 zł

2695. KASPERSKI Bogdan, Urządzenia wypoczynkowe w planowaniu przestrzennym. Urządzenia kulturalno-rozrywkowe oraz urządzenia otwartej opieki zdrowotnej, Warszawa 1968, 69 s., 30 zł

2696. KASPROWICZ , Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza , Olsztyn 2011, 654 s., 45 zł

2697. KASPRZYCKI Jerzy, STĘPIEŃ Marian, Pożegnania warszawskie, Warszawa 1971, 203 s., 30 zł

2698. KASS Wojciech, Ba!, Sopot 2014, 55 s., 15 zł

2699. KASS Wojciech, Przestwór. Godziny, Sopot 2015, 63 s., 15 zł

2700. KASZOWSKI Aleksander, URBANYI Zbigniew, "Eurosem" na Horn, Gdańsk 1975, 323 s., 10 zł

2701. KASZOWSKI Aleksander, URBANYI Zbigniew, Polskie jachty na oceanach, Gdańsk 1981, 587 s., 20 zł

2702. KASZYŃSKI Stanisław, Dzieje sceny kaliskiej 1800-1914, Łódź 1962, 184 s., 30 zł

2703. KATALOG , Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1 listopada 1927, Kraków 1927, 88 s., 10 zł

2704. KATALOG , Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej 20 lutego 1929, Kraków 1929, 96 s., 10 zł

2705. KATALOG Centralnej Biblioteki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Krakowie Plac Wiosny Ludów 8, Kraków II 1957, 208 s., 30 zł

2706. KATALOG czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności. I. Czasopisma i wydawnictwa bieżące., Kraków 1930, 81 s., 15 zł

2707. KATALOG czasopism polskich Biblioteki Uniwersytetu w Warszawie. Warszawa Kalendarze - Sprawozdania., Warszawa 1986, 359 s., 24 zł

2708. KATALOG der Stadtbibliothek zu Elbing. Zweiter Band, Elbing 1894, Druck von Reinhold Kuhn s., 180 zł

2709. KATALOG Licytacji Bibliofilskiej urządzonej staraniem Tow. Miłośników Książki w Krakowie dnia 10 maja 1948 w lokalu TMK Mikołajska 9, Kraków 1948, 96 s., 24 zł

2710. KATALOG mediów polskich 1998, Kraków 1998, 417 s., 80 zł

2711. KATALOG obiektów noclegowo-gastronomicznych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląg-Milejewo 2011, 106 s., 20 zł

2712. KATALOG OBÓZ Koncentracyjny Oświęcim w twórczości artystycznej. III Malarstwo, Oświęcim 1962, LII, 62 s., 25 zł

2713. KATALOG polskich druków muzycznych 1800-1863. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Kórnicka PAN, Kraków 1968, VIII, 85 s., 20 zł

2714. KATALOG wydawnictw Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, Poznań 1934, 95 s., 12 zł

2715. KATALOG Wydawnictwa Pojezierze 1957-1976, Olsztyn 1977, 191 s., 39 zł

2716. KATALOG wystawy czasopism polskich od w. XVI do r. 1830, Kraków 1938, 93 s., 39 zł

2717. KATALOG wystawy twórczości amatorskiej nauczycieli woj. olsztyńskiego. Reszel-Zamek. Listopad-grudzień 1970, Olsztyn 1970, 20 s., 20 zł

2718. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Województwo gdańskie. Tom V Zeszyt 2. Puck, Żarnowiec i okolice, Warszawa 1989, 111 + 389 ilustr. s., 40 zł

2719. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom III. Województwo kieleckie. Zeszyt 10. Powiat radomski, Warszawa 1961, 64, 4 + 110 ilustr. s., 36 zł

2720. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 1. Powiat chodzieski, Warszawa 1965, 14, 4 + 33 ilustr. s., 20 zł

2721. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 15 Powiat obornicki, Warszawa 1965, 28, 4 + 74 ilustr. s., 24 zł

2722. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 18. Powiat trzcianecki, Warszawa 1966, 20,4 + 24 ilustr. s., 20 zł

2723. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 2. Powiat czarnkowski, Warszawa 1966, 24, 4 + 94 ilustr. s., 30 zł

2724. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 23. Powiat szamotulski, Warszawa 1966, 42, 4 + 161 ilustr. s., 30 zł

2725. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 24. Powiat średzki, Warszawa 1964, 37, 5 + 135 ilustr. s., 30 zł

2726. KATALOG Zabytków Sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo opolskie. Zeszyt 11 Miasto Opole i powiat opolski, Warszawa 1969, 152, [2] + 451 ilustr. s., 36 zł

2727. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo opolskie. Zeszyt 4. Powiat kluczborski, Warszawa 1960, 54, 4 + 113 ilustr. s., 30 zł

2728. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII Dawne województwo lubelskie. Zeszyt 11. Dawny powiat lubartowski , Warszawa 1976, 74, 4 + 233 ilustr., 6 s., 40 zł

2729. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 1 Powiat bełżycki, Warszawa 1960, 14, 1, [16] s., 20 zł

2730. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 4 Powiat bychawski, Warszawa 1960, 10, 4, 12 s., 20 zł

2731. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 7 Powiat janowski, Warszawa 1961, 13 + 34 ilustr. s., 15 zł

2732. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 9 Powiat kraśnicki, Warszawa 1961, 43, 2 + 89 ilustr. s., 30 zł

2733. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 14. Powiat piaseczyński, Warszawa 1962, 35, 4 + 109 ilustr. s., 30 zł

2734. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 21. Powiat rycki, Warszawa 1967, 35, 4 + 85 ilustr. s., 30 zł

2735. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 22. Powiat siedlecki, Warszawa 1965, 54 + 127 ilustr. s., 24 zł

2736. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 25. Powiat sokołowski, Warszawa 1964, 36, 4 + 71 ilustr. s., 24 zł

2737. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 26. Powiat węgrowski, Warszawa 1964, 47, 3 + 164 ilustr. s., 30 zł

2738. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 6. Powiat łosicki, Warszawa 1965, 33, 5, 30 s., 24 zł

2739. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI Dawne województwo bydgoskie. Zeszyt 5. Chojnice, Czersk i okolice, Warszawa 1979, 95 + 225 ilustr. s., 40 zł

2740. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI Województwo bydgoskie. Zeszyt 2. Powiat brodnicki , Warszawa 1971, 64 + 206 ilustr. s., 30 zł

2741. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI Województwo bydgoskie. Zeszyt 8. Powiat inowrocławski, Warszawa 1974, 76, 6 + 258 ilustr., 6 s., 30 zł

2742. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI. Województwo bydgoskie. Zeszyt 19 Powiat aleksandrowski, Warszawa 1969, 48, 88 s., 36 zł

2743. KATALOG świadków wiary w Barczewie, Sząbruku i Kętrzynie. Studium z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, Olsztyn 2009, 263 s., 75 zł

2744. KATALOG. I Biennale "Exlibris współczesny". Malbork 1963, Malbork 1963, nlb. ok. 200 s., 45 zł

2745. KATALOG. Odrodzenie w Polsce. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie 1953-1954, Warszawa 1953, 126, [2], LXIV s., 20 zł

2746. KATARZYŃSKI Władysław, Koguty blaszane, Olsztyn 1986, 76 s., 15 zł

2747. KATARZYŃSKI Władysław, Koguty blaszane, Olsztyn 1986, 76 s., 12 zł

2748. KATARZYŃSKI Władysław, Najbliżej ziemi, Olsztyn 1978, 46 s., 15 zł

2749. KATECHIZM rzymsko-katolicki, Dachau-Freimann 1945, 111 s., 20 zł

2750. KATOLICYZM wczesnośredniowieczny, Warszawa 1973, 701 s., 50 zł

2751. KATOLICYZM-judaizm. Żydzi w Polsce i na świecie, Krakow 1983, 574, 24 s., 30 zł

2752. KATYŃ. Relacje Wspomnienia Publicystyka, Warszawa 1989, 366 s., 24 zł

2753. KAUTSKY Karol, Poprzednicy współczesnego socjalizmu, Warszawa 1949, 400 s., 24 zł

2754. KAUTSKY Karol, Tomasz More i jego utopia, Warszawa 1949, 322, [4] s., 30 zł

2755. KAUZIŃSKI Jerzy, Burzliwe dzieje Kalifatu Bagdadzkiego, Warszawa-Kraków 1993, 609, [3] s., 24 zł

2756. KAWECKA-GRYCZOWA , Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin I-II, Warszawa 1991, 1993, 704 (łącznie I-II) s., 90 zł

2757. KAWECKA-GRYCZOWA Alodia, Katalog inkunabułów Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podstawie materiałów Kazimierza Piekarskiego oprac..., Wrocław 1956, 136 s., 39 zł

2758. KAWYN Stefan, Józef Korzeniowski. Studia i szkice., Łódź 1979, 245 s., 18 zł

2759. KAWYN Stefan, Zagadnienie grupy literackiej, Lublin 1946, 64 s., 20 zł

2760. KAZAŃCZUK Mariusz, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław 1990, 218 s., 30 zł

2761. KAZANECKI Wiesław, Cały czas w orszaku, Olsztyn 1978, 102 s., 12 zł

2762. KAZANECKI Wiesław, Na powódź i na wiatr, Olsztyn 1986, 114 s., 15 zł

2763. KAZANIA wojenne, Warszawa 1983, 48 s., 12 zł

2764. KAZIMIERSKI Józef, KOŁODZIEJCZYK Ryszard, Dzieje Mazowsza i Warszawy. Wybór źródeł, Warszawa 1973, 460 s., 40 zł

2765. KAŁA Grzegorz, Sen o potędze. Plany i działalność Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939, Olsztyn 2021, 591 s., 120 zł

2766. KAŁUCKI Stanisław, Traktat zwierzęcych łez, Warszawa 1986, 60 s., 18 zł

2767. KAŁUCKI Stanisław, Zorza z krwi, Łomża 1985, 56 s., 15 zł

2768. KAŁUŻYŃSKI Stanisław, Dawni Mongołowie, Warszawa 1983, 316 s., 20 zł

2769. KDO je kdo v Ceske Republice 94/95., Praha 1994, 719 s., 36 zł

2770. KEBRA Nagast czyli chwała królów Abisynii. Fragmenty, Warszawa 1956, 163 s., 39 zł

2771. KĘCIEK Krzysztof, Kynoskefalaj 197 p.n.e., Warszawa 2009, 279, [1] s., 48 zł

2772. KECK Zdzisław, Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918-1939 i 1944-1963. Stan prawny na dzień 31 grudnia 1963, Warszawa 1964, 647 s., 10 zł

2773. KĘDZIERSKI J.Z., Obraz. Wiersze, Londyn 1964, 35 s., 36 zł

2774. KĘDZIERSKI Jerzy Z., Dzieje Anglii 1485-1939. Tom I-II, Wrocław 1986, 741; 750 s., 50 zł

2775. KĘDZIORA Andrzej, Encyklopedia miasta Zamościa, Zamość 2012, 833 s., 150 zł

2776. KELE Frantisek, MARIOT Peter, Krajobraz Człowiek Środowisko, Wrocław 1986, 178 s., 16 zł

2777. KELLER Józef, KOTAŃSKI Wiesław, Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1978, 518 s., 25 zł

2778. KELLY John N. D. , Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988, 436 s., 36 zł

2779. KELUS Jan Krzysztof, Piosenki ze starej kasety 1968-1977, Warszawa 1982, 46 s., 14 zł

2780. KEMLEIN Sophia, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Poznań 2001, 481 s., 50 zł

2781. KEMPA Tomasz, Akademia i Drukarnia Ostrogska, Biały Dunajec-Ostróg 2006, 77 s., 12 zł

2782. KEMPA Tomasz, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka 1549-1616. Wojewoda wileński, Warszawa 2000, 381 s., 60 zł

2783. KENEALLY Thomas, Lista Schindlera, Warszawa 1994, 443 s., 24 zł

2784. KĘPIŃSKA Alicja, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981, 280 s., 20 zł

2785. KĘPIŃSKI Antoni, Psychopatologia nerwic, Warszawa 1973, 348 s., 13 zł

2786. KĘPIŃSKI Tadeusz, Witold Gombrowicz i świat jego młodości, Kraków 1976, 406 s., 12 zł

2787. KERN , Wystawa grafiki Danuty Kern. Styczeń - luty 1963, Olsztyn 1963, 14 s., 10 zł

2788. KERN Ludwik Jerzy, Bajki drugie, Kraków 1954, 83, [2] s., 20 zł

2789. KERN Ludwik Jerzy, RYCHLICKI Zbigniew, Mądra poduszka. Wiersze dla dzieci, Warszawa 1977, 107 s., 15 zł

2790. KERSTEN Adam, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, 685 s., 30 zł

2791. KERSTEN Adam, Historia powszechna. Wiek XVII, Warszawa 1987, 230 s., 16 zł

2792. KERSTEN Adam, Sienkiewicz - "Potop" - Historia, Warszawa 1974, 301, [1] s., 32 zł

2793. KERSTEN Adam, Warszawa kazimierzowska 1648-1668. Miasto - Ludzie - Polityka, Warszawa 1971, 351 s., 26 zł

2794. KERSTEN Krystyna, Jałta w polskiej perspektywie, Londyn-Warszawa 1989, 260 s., 25 zł

2795. KESSELRING Albert, Żołnierz do końca, Warszawa 1996, 483 s., 45 zł

2796. KESTEN Herman, Kopernik i jego czasy, Warszawa 1961, 551 s., 12 zł

2797. KESYER Erich, Danzig. Aufgenommen von der Staatl(ischen) Bildstelle, Berlin 1938, 116 s., 64 zł

2798. KESZI Imre, Nie kończąca się melodia. Powieść o Wagnerze, Kraków 1984, 402 s., 12 zł

2799. KĘTRZYŃSKI , Wojciech Kętrzyński (1838-1918). Patron miasta, Olsztyn-Kętrzyn 2008, 144, XV s., 40 zł

2800. KĘTRZYŃSKI , WOJCIECH Kętrzyński 1838-1918. W sto czterdziestą rocznicę urodzin, Olsztyn 1982, 80 s., 27 zł

2801. KĘTRZYŃSKI , Wojciech Kętrzyński. Wstęp do wystawy. Muzeum Mazurskie w Olsztynie, Olsztyn 1968, 15 s., 10 zł

2802. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich. Tom I-II, Olsztyn 2009, 825 (paginacja ciągła) s., 75 zł

2803. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Z księgi pieśni człowieka niemczonego, Olsztyn 1980, 137 s., 20 zł

2804. KEY Ellen, Nowe Szkice, Warszawa 1905, 139 s., 30 zł

2805. KIC Wiesław, Misja macedońska Pawła Apostoła w świetle źródeł archeologicznych, Kraków 2006, 408 s., 44 zł

2806. KICOWSKA Alicja Daniela, Średnie szkolnictwo rolnicze na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975, Olsztyn 1986, 222 s., 36 zł

2807. KIELAN-JAWOROWSKA Zofia, Polowanie na dinozaury, Warszawa 1969, 192 s., 20 zł

2808. KIELCE w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku, Kielce 1992, 222, [14] s., 36 zł

2809. KIELECKIE Studia Historyczne 8, Kielce 1990, 251 s., 24 zł

2810. KIENIEWICZ Jan, Historia Indii, Wrocław 1980, 854 s., 36 zł

2811. KIENIEWICZ Stefan, Czyn Polski w dobie Wiosny Ludów, Warszawa 1948, 174 s., 20 zł

2812. KIENIEWICZ Stefan, Dereszewicze 1863, Wrocław 1986, 191 s., 16 zł

2813. KIENIEWICZ Stefan, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, 358 s., 25 zł

2814. KIENIEWICZ Stefan, Legion Mickiewicza 1848-1849, Warszawa 1955, 177 s., 24 zł

2815. KIENIEWICZ Stefan, Manifest 22 stycznia 1863 roku , Warszawa 1989, 163 s., 12 zł

2816. KIENIEWICZ Stefan, Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862, Warszawa 1962, 319 s., 27 zł

2817. KIENIEWICZ Stefan, Oblicze ideowe Wiosny Ludów, Warszawa 1948, 147 s., 10 zł

2818. KIENIEWICZ Stefan, Oblicze ideowe Wiosny Ludów, Warszawa 1948, 147 s., 20 zł

2819. KIENIEWICZ Stefan, Polska XIX wieku. Państwo - społeczeństwo - kultura. Pod red..., Warszawa 1982, 559 s., 15 zł

2820. KIENIEWICZ Stefan, Przemiany społeczne i gospodarcze w Królestwie Polskim (1815-1830). Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1951, 503 s., 45 zł

2821. KIENIEWICZ Stefan, Samotnik brukselski. Opowieść o Joachimie Lelewelu, Warszawa 1960, 166 s., 25 zł

2822. KIENIEWICZ Stefan, Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1983, 239 s., 16 zł

2823. KIENIEWICZ Stefan, ZAHORSKI Andrzej, Trzy powstania narodowe, Warszawa 1997, 429 s., 40 zł

2824. KIENIEWICZ Stefan, ŁEPKOWSKI Tadeusz, Historia Polski 1795-1864, Warszawa 1961, 188 s., 16 zł

2825. KIEPURSKA Halina, Inteligencja zawodowa Warszawy 1905-1907, Warszawa 1967, 386, [3] s., 40 zł

2826. KIERKEGAARD Soren, Albo-albo. Tom I-II, Warszawa 1976, XII, 521; 483 s., 64 zł

2827. KIERSNOWSCY Teresa i Ryszard, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym wiek X-XII, Warszawa 1970, 209, [1] s., 35 zł

2828. KIERSNOWSKI Ryszard, Tam i wtedy. W Podweryszkach,w Wilnie i w puszczy 1939-1945, Warszawa 199?, 223 s., 36 zł

2829. KIERSNOWSKI Ryszard, Za drzwiami bez klamek. Opowiadania, Paryż 1953, 84 s., 30 zł

2830. KIERSZTEJN PAKULSKA Dorota, I nie porwały go ręce złodzei, Łódź 1986, 82 s., 15 zł

2831. KIETLIŃSKI Marek, Straty wojenne województwa białostockiego 1939-1945. Wybór dokumentów archiwalnych, Białystok 2019, 213 s., 36 zł

2832. KIEŁCZEWSKA Maria, GRODEK Andrzej, Odra - Nisa najlepsza granica Polski, Poznań 1946, 65, [1] s., 22 zł

2833. KIEŁCZEWSKA ZALESKA Maria, O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego., Warszawa 1956, 178 s., 40 zł

2834. KIEŁCZEWSKI Bohdan, WIŚNIEWSKI Jerzy, Kulturotwórcza rola lasu, Poznań 1996, 251 s., 36 zł

2835. KIJAS Artur, System pomiestny w państwie moskiewskim w XV - pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka, Poznań 1984, 210 s., 30 zł

2836. KIJEWSKI Kamil Patryk, Kwiat życia, Olsztyn 2014?, 90 s., 20 zł

2837. KIJONKA Tadeusz, Pod Akropolem, Warszawa 1979, 71 s., 15 zł

2838. KIJONKA Tadeusz, Witraże, Katowice 1959, 60 s., 30 zł

2839. KING Francis, Szatan i swastyka. Okultyzm w partii faszystowskiej, Poznań 1996, 296 s., 64 zł

2840. KINGSTON-McCLOUGHRY E.J., Kierowanie wojną, Warszawa 1959, 313 s., 30 zł

2841. KIRCHMAYER Jerzy, Pamiętniki, Warszawa 1975, 590 s., 20 zł

2842. KIRCHMAYER Jerzy, Uwagi i polemiki na marginesie londyńskiego wydania Polskie Siły Zbrojne w II Wojnie Światowej, Warszawa 1958, 165, [2] s., 50 zł

2843. KIRKOR Stanisław, Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803-1814, Kraków 1981, 236 s., 36 zł

2844. KIRST Hans Hellmut, Moje Prusy Wschodnie. Książka pełna uprzedzeń, Dąbrówno 2023, 147, [5] s., 50 zł

2845. KISCH Egon Erwin, Chiny bez maski, Warszawa 1957, 370 s., 14 zł

2846. KISCH Egon Erwin, Jarmark sensacji, Warszawa 1957, 384 s., 14 zł

2847. KISCH Egon Erwin, Meksyk, Warszawa 1957, 362 s., 14 zł

2848. KISCH Egon Erwin, Raj amerykański, Warszawa 1957, 374 s., 14 zł

2849. KISCH Egon Erwin, Szalejący reporter, Warszawa 1955, 337 s., 16 zł

2850. KISIELEW Kazimierz, SZALKIEWICZ Wojciech Krzysztof, Okolice Szlaku Świętej Warmii. Podpowiednik turystyczny, Olsztyn 2022, 161, [1] s., 35 zł

2851. KISIELEWSKI Józef, Ziemia gromadzi prochy, Warszawa 1990, 486, nlb. s., 40 zł

2852. KISIELEWSKI Stefan, Na czym polega socjalizm?, Warszawa 1981, 54 s., 15 zł

2853. KISIELEWSKI Tadeusz, Federacja środkowo-europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943, Warszawa 1991, 270 s., 21 zł

2854. KISIELEWSKI Tadeusz A., Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, Poznań 2008, 304 s., 28 zł

2855. KLAFKOWSKI Alfons, Granica polsko-niemiecka a konkordaty z lat 1929 i 1933, Warszawa 1958, 487 s., 32 zł

2856. KLAFKOWSKI Alfons, Umowa poczdamska a sprawy polskie 1945-1970, Poznań 1970, 384 s., 15 zł

2857. KLAFKOWSKI Alfons, Umowa Poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945, Warszawa 1960, 630 s., 24 zł

2858. KLAJMAN-GOMOLIŃSKA Ewa, Miejsce na ziemi, Olsztyn 2003, 64 s., 15 zł

2859. KLANICZAY Tibor, Renesans Manieryzm Barok, Warszawa 1988, 381 s., 10 zł

2860. KLAROWSKI Rudolf, Najciekawsze pomniki i rezerwaty przyrody w Olsztyńskiem, Warszawa 1977, 24 s., 10 zł

2861. KLEDZIK Maciej, Królewska 16, Warszawa 1984, 216 s., 10 zł

2862. KLEDZIK Maciej, Oficerowie dwóch armii. Polscy oficerowie, współorganizatorzy armii Królestwa Belgii w latach 1832-1853, Olsztyn 2014, 283 s., 40 zł

2863. KLEDZIK Maciej, Rzeczpospolita podzielona. Studium organizacji i bezsilności władz cywilnych w Powstaniu Warszawskim, Łomianki 2011, 264 s., 64 zł

2864. KLEJMONT Wacław, Nad rozbitą amforą. Epigramy, Gołdap 2002, 51 s., 12 zł

2865. KLEMENSIEWICZ Zenon, Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie., Wrocław-Warszawa 1947, 179 s., 16 zł

2866. KLEMENSIEWICZ Zenon, Historia języka polskiego, Warszawa 1981, 796 s., 39 zł

2867. KLEMENSIEWICZ Zenon, Ze studiów nad stylem i językiem., Warszawa 1969, 324 s., 32 zł

2868. KLEPACZ Michał ks., Karol Hubert Rostworowski, Wilno 1938, 87 s., 30 zł

2869. KLEPACZ Rafał, Zielona Szkoła w Perkozie - edukacyjny przewodnik po okolicy ośrodka. Przewodnik po programach edukacyjnych OSW ZHP Perkoz, Olsztyn br. (2000?), 28 s., 15 zł

2870. KLĘSKA Armii Kwantuńskiej. Zarys historyczny, Warszawa 1968, 406 s., 24 zł

2871. KLIMAS Małgorzata, LESIAK-PRZYBYŁ Bożena, Wielki Kraków : rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915 : wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie = Greater Krakow : expansion of the city borders in the years 1910-1915 : selected materials from the State Archive in Krakow, Kraków 2010, 348 + teka s., 270 zł

2872. KLIMECKI Tadeusz, Technika powiększania w fotografii, Warszawa 1987, 175 s., 15 zł

2873. KLIMKIEWICZ Witold ks., Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1922. Tom III. Część pierwsza Na stolicy prymasowskiej i w pruskim więzieniu. Część druga. Prymas-wygnaniec kardynałem kurialnym w Rzymie, Poznań 1987, 501, [3] s., 24 zł

2874. KLIMOWICZ Mieczysław, Oświecenie, Warszawa 2002, 607 s., 36 zł

2875. KLIMOWIECKI Romuald, Polskie prawo państwowe. Część I, Łódź Warszawa 1953, 194 s., 25 zł

2876. KLINGER Antoni, Myśl filozoficzno-społeczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Zielona Góra 1978, 132 s., 50 zł

2877. KLISZKO Zenon, Powstanie warszawskie. Artykuły, przemówienia, wspomnienia, dokumenty, Warszawa 1967, 348 s., 10 zł

2878. KLONOWSKI Alfons, Sztuka ludowa Warmii i Mazur. Informator po wystawie objazdowej, Olsztyn 1953, 40 s., 45 zł

2879. KLONOWSKI Franciszek, Strój warmiński, Wrocław 1960, 66 s., 50 zł

2880. KLUB Parlamentarny PSL Piast 1926-1931. Protokoły posiedzeń, Warszawa 1969, 213 s., 30 zł

2881. KLUBOWICZ Marta, Wyznanie, Warszawa 1989, 32 s., 24 zł

2882. KLUBOWICZ Marta, Wyznanie, Warszawa 1989, 32 s., 18 zł

2883. KLUCZ od oznaczania minerałów na podstawie cech zewnętrznych i najprostszych reakcyi chemicznych podług A. Weissbacha, C. F. Plattnera i innych źródeł oraz własnego doświadczenia, Warszawa-Lwów 1908, 87 s., 30 zł

2884. KLUGMAN Aleksander, Żyd - co to znaczy?, Warszawa 2003, 223 s., 20 zł

2885. KLUK Iwona Beata, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2004, 48 s., 17 zł

2886. KMIECIK Ireneusz o., Św. Antoni Padewski jako wzór dla młodzieży, Kraków 1931, 89 s., 15 zł

2887. KMIECIK Sławomir, Wolne żarty! Humor i polityka czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym, Warszawa 1998, 315 s., 20 zł

2888. KMIECIK Zenon, Program polityczny "Głosu Warszawskiego" (1908-1909) i "Gazety Warszawskiej" (1909-1915), Warszawa-Łódź 1980, 220 s., 25 zł

2889. KMIECIŃSKI Jerzy, Nacjonalizm w germanofilstwie niemieckim w XIX i początkach XX wieku, Łódź 1994, 167, [1] s., 40 zł

2890. KMITA Jerzy, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982, 161, (3) s., 35 zł

2891. KNAPOWSKA Wisława, Nawroty polskich ruchów zbrojnych 1830-34. Z dziejów dyplomatycznych i rewolucyjnych Wolnego Miasta Krakowa, Poznań 1948, 187 s., 20 zł

2892. KNEBEL Jerzy, Rząd pruski wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918, Poznań 1963, 200 s., 30 zł

2893. KNIAT Marian, Dzieje uwłaszczenia włościan w Wielkim Księstwie Poznańskim. Tom II, Poznań 1949, 196 s., 80 zł

2894. KNIGHT Amy, Beria. Prawa ręka Stalina, Warszawa 2000, 264, [1] s., 20 zł

2895. KNOBLOCH Mieczysław, Polska biżuteria, Wrocław 1980, 108 + 129 ilustr. s., 20 zł

2896. KNOSAŁA , Nauczycielka ze sporej gromadki. Wspomnienia o Władysławie Knosała, Olsztyn 1998, 130 s., 36 zł

2897. KNOSAŁA Władysława, Była nas gromadka spora, Olsztyn 1972, 293 s., 25 zł

2898. KOBA Władysław, Heliotropy, Łódź-Kielce 1983, 54 s., 15 zł

2899. KOBERDOWA Irena, Pierwsza międzynarodówka i lewica Wielkiej Emigracji, Warszawa 1964, 295 s., 20 zł

2900. KOBIELSKI Stanisław, Polska broń. Broń biała, Wrocław 1975, 201, ilustr. poza tekstem s., 30 zł

2901. KOBIETA epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, Olsztyn 2008, 396 s., 42 zł

2902. KOBRZENIECKA-SIKORSKA Grażyna, Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej połowy XVII wieku, Olsztyn 2000, 255 s., 39 zł

2903. KOBRZENIECKA-SIKORSKA Grażyna, Wizerunki carów rosyjskich. Między ikoną a portretem, Olsztyn 2007, 262 s., 50 zł

2904. KOBYLIŃSKI Anatol, Sześć lat podziemnej poczty w Polsce (1982-1988), Rapperswil 1989, 315 s., 80 zł

2905. KOCHANOWSKI , Jan Kochanowski i kultura odrodzenia. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19-21 marca 1981, Warszawa 1985, 217 s., 15 zł

2906. KOCHANOWSKI , Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. Tom 1-2, Katowice 1985, 186, 166 s., 33 zł

2907. KOCHANOWSKI , Jana Kochanowskiego Dzieła Polskie. Wydanie kompletne opracowane przez Jana Lorentowicza. Tom I, Warszawa 1919, 350 s., 20 zł

2908. KOCHANOWSKI Jan, Elegie, Warszawa 1958, 89 s., 25 zł

2909. KOCHANOWSKI Jan, Foricoenia czyli fraszki łacińskie, Warszawa 1956, 134 s., 12 zł

2910. KOCHANOWSKI Jan, Odprawa posłów greckich, Wrocław 1949, XXII, 64 s., 10 zł

2911. KOCHANOWSKI Jerzy, Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947., Warszawa 1995, 348 s., 32 zł

2912. KOCHAŃSKI Michał, Broń strzelecka wojsk lądowych, Warszawa 1968, 314 s., 16 zł

2913. KOCHAŃSKI Stanisław, Automatyczna broń strzelecka, Warszawa 1991, 336 s., 24 zł

2914. KOCHOWSKI Wespazjan, Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1863 szczęśliwie rozpoczętej, Wrocław 1983, 40, 55 s., 18 zł

2915. KOCIEWIE II, Wrocław 1987, 211 s., 18 zł

2916. KOCÓJ Henryk, Konstytucja 3 maja w relacjach posła pruskiego Augusta Fryderyka Ferdynanda Goltza, Kraków 1999, 193 s., 25 zł

2917. KOCÓJ Henryk, Niemcy a powstanie listopadowe. Sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1970, 180 s., 25 zł

2918. KOCÓJ Henryk, Polskie zabiegi o neutralność Prus w powstaniu listopadowym, Kraków !962, 159-175 s., 20 zł

2919. KOCÓJ Henryk, Preussen und Deutschland gegenuber dem Novemberaufstand, Katowice 1990, 167, 16 s., 40 zł

2920. KOCÓJ Henryk, Preussens Stellung zur Verfassung vom 3. Mai 1791 (Ausgewählte Probleme), Katowice 1997, 414 s., 30 zł

2921. KOCÓWNA Barbara, Polskość Conrada, Warszawa 1967, 265 s., 24 zł

2922. KOCÓWNA Barbara, Wspomnienia i studia o Conradzie , Warszawa 1963, 502 s., 10 zł

2923. KOCYBA-KAMIŃSKA Wiesława, Oficyna Ossolińska w latach 1920-1939, Wrocław 1973, 205 s., 15 zł

2924. KOCZAN-SNARSKA Regina, Dni, Olsztyn , 32 s., 10 zł

2925. KOCZOROWSKI Stanisław Piotr, Coup d oeil sur l histoire de la bibliographie en Pologne, Paris 1925, [13] s., 25 zł

2926. KOEPPEN Wolfgang, Jugend, Frankfurt/Main 1989, 146 s., 24 zł

2927. KOESTLER Arthur, Fragmenty wspomnień, Paryż 1965, 237 s., 60 zł

2928. KOHL Helmut, Pragnąłem jedności Niemiec, Warszawa 1999, 288 s., 20 zł

2929. KOKOCIŃSKI Lech, Pieniądz papierowy na ziemiach polskich. Paper Money in Poland, Izabelin-Warszawa 2000, 208 s., 90 zł

2930. KOKOTKIEWCZ Piotr, Między nami żyją bogowie, Warszawa 1983, 59 s., 15 zł

2931. KOKOZOW Konstanty, Podstawy projektowania architektonicznego, Warszawa 1966, 373 s., 12 zł

2932. KOLAK Wacław, Inwentarz akt jurydyk krakowskich 1412-1809, Warszawa-Łódź 1968, 103 s., 25 zł

2933. KOLARZOWSKI Jerzy, Filozofowie i mistycy. Na drogach neoplatonizmu, Warszawa 2005, 122 s., 10 zł

2934. KOLBERG Krystyna Róża, Po wszystkim, Warszawa 1988, 47 s., 15 zł

2935. KOLBERG Oskar, Korespondencja. Część i i II, Warszawa 1965, 1966, 693, 738 s., 40 zł

2936. KOLBERG Oskar, Pomorze, Kraków 1965, 569 s., 42 zł

2937. KOLBERG Oskar, Sandomierskie, Warszawa 1976, 283 s., 39 zł

2938. KOLBUS Edward, Na uwięzi, Kraków 1986, 58 s., 12 zł

2939. KOLBUSZEWSKI Jacek, Czarny szczyt. Proza taternicka lat 1904-1939. , Kraków 1976, 447 + 30 ilustr. s., 10 zł

2940. KOLBUSZEWSKI Jacek, Kresy, Wrocław 1996, 255 s., 20 zł

2941. KOLBUSZEWSKI Jacek, Skarby Króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku , Katowice 1972, 195, [1] s., 24 zł

2942. KOLCZYŃSKI Krzysztof, Bez prawa powrotu, Olsztyn 2023, 389 s., 60 zł

2943. KOLCZYŃSKI Krzysztof, Wojciech Ciesielski. Solidarność. Tożsamość wolności, Olsztyn 2022, 268 s., 64 zł

2944. KOLCZYŃSKI Krzysztof, Wolny Mazur, Olsztyn 2024, 262 s., 40 zł

2945. KOLEBACZ Bogdan, Komunistyczna Partia Polski 1923-1929. Problemy ideologiczne, Warszawa 1984, 323 s., 24 zł

2946. KOLĘDY. Pismo Mieszkańców Dzielnicy Jaroty. Dodatek świąteczny, Olsztyn po 2000, 40 s., 20 zł

2947. KOLENDO Jerzy, Za kordonem, Gdynia 1963, 176 s., 12 zł

2948. KOLENDO Marek, Zapiski z daleka (1944-56). (Fragmenty wspomnień). , Warszawa 1989, 440, [3] s., 28 zł

2949. KOLIŃSKI Izydor, Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947, Warszawa 1987, 503 s., 16 zł

2950. KOLORY i struktury średniowiecza, Warszawa 2004, 420 s., 36 zł

2951. KOLOSOK Bogdan Vitajlovic, Kafedral'nì sporudi Luc'ka : ìstoriko-arhìtekturne doslìdžennâ = Ecclesia cathedralis Luceoriensis, Bìlij-Dunaêc' ; Ostrìg 2002, 223, [1], [2] s., 27 zł

2952. KOMASARA Irena, Jana III Sobieskiego umiłowanie ksiąg. W trzechsetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej, Warszawa 1983, 17, nlb. 3 s., 40 zł

2953. KOMASZYŃSKI Michał, Jan III Sobieski a Bałtyk, Gdańsk 1983, 178 s., 10 zł

2954. KOMASZYŃSKI Michał, Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego, Warszawa 1971, 219 s., 15 zł

2955. KOMEŃSKI a współczesność. , Wrocław 1977, 64 s., 24 zł

2956. KOMISJA Edukacji Narodowej. (Pisma Komisji i o Komisji) Wybór źródeł., Wrocław 1954, CCVI, 730 s., 30 zł

2957. KOMISJA Głowna do Spraw Kultury Prezydium Rady Ministrów. Biuletyn Informacyjny nr 1 Listopad 1949 r., Warszawa 1949, 63 s., 30 zł

2958. KOMITET 50-lecia Czynu Zbrojnego Józefa Piłsudskiego - 6 sierpnia 1914 r. Sprawozdanie, Londyn 1964, 64 s., 60 zł

2959. KOMORNICKI Stanisław, Na barykadach Warszawy. Pamiętnik z powstania 1944 r., Warszawa 1964, 361 s., 15 zł

2960. KOMOROWSKA Małgorzata, Kronika teatrów muzycznych PRL Lipiec 1944 czerwiec 1989, Poznań 2003, 336 s., 20 zł

2961. KOMOROWSKI Jarosław, Polskie życie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku, Wrocław 1985, 204, nlb. 32 s., 30 zł

2962. KOMOROWSKI Paweł, Historia powszechna w polskim piśmiennictwie naukowym czasów stanisławowskich i jej rola w edukacji narodowej, Warszawa 1992, 164 s., 25 zł

2963. KOMOROWSKI Władysław, Daleki Wschód w międzynarodowej polityce gospodarczej, Warszawa 1931, 681 s., 120 zł

2964. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1957 nr 2 (57), Olsztyn 1957, 65-128 s., 20 zł

2965. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1958 nr 3 (61), Olsztyn 1958, 193-324 s., 20 zł

2966. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1967 nr 1-2 (95-96), Olsztyn 1967, 280 s., 24 zł

2967. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1967 nr 4 (98), Olsztyn 1967, 473-592 s., 20 zł

2968. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1968 nr 3 (101), Olsztyn 1968, 449-528 s., 20 zł

2969. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1969 nr 1 (103), Olsztyn 1969, 128 s., 20 zł

2970. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1971 nr 2-3 (112-113), Olsztyn 1971, 186-374 s., 25 zł

2971. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1973 nr 1-2 (119-120), Olsztyn 1973, 197 s., 15 zł

2972. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1974 nr 3 (125), Olsztyn 1975, 237-388 s., 20 zł

2973. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1975 nr 3 (129), Olsztyn 1975, 285-405 s., 20 zł

2974. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1975 nr 4 (130), Olsztyn 1975, 405-564 s., 20 zł

2975. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1976 nr 2 (132), Olsztyn 1976, 145-304 s., 20 zł

2976. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1976 nr 3 (133), Olsztyn 1976, 306-452 s., 20 zł

2977. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1977 nr 1 (135), Olsztyn 1977, 137, [1] s., 20 zł

2978. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1978 nr 2 (140), Olsztyn 1978, 154-341 s., 20 zł

2979. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1978 nr 3 (141), Olsztyn 1978, 342-490 s., 15 zł

2980. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1979 nr 1 (143), Olsztyn 1979, 136 s., 15 zł

2981. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1979 nr 3 (145), Olsztyn 1979, 253-364 s., 20 zł

2982. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1980 nr 2 (148), Olsztyn 1980, 120-296 s., 20 zł

2983. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1980 nr 4 (150), Olsztyn 1980, 505-624 s., 20 zł

2984. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1981 nr 2-4 (152-154), Olsztyn 1981, 193-488 s., 24 zł

2985. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1985 nr 1-2 (167-168), Olsztyn 1985, s., 24 zł

2986. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1986 nr 1-2 (171-172), Olsztyn 1986, 143 s., 15 zł

2987. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1986 nr 3-4 (173-174), Olsztyn 1987, 144-268 s., 15 zł

2988. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1987 nr 2 (176), Olsztyn 1987, 176-404 s., 15 zł

2989. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1988 nr 1-2 (179-180), Olsztyn 1988, 190 s., 15 zł

2990. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1-4 (183-186), Olsztyn 1989, 172 s., 30 zł

2991. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1991 nr 4 (194), Olsztyn 1991, 217-306 s., 15 zł

2992. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1992 nr 1 (195), Olsztyn 1992, 98 s., 15 zł

2993. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1992 nr 2 (196), Olsztyn 1992, 99-222 s., 15 zł

2994. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1992 nr 3-4 (197-198), Olsztyn 1992, 223-430 s., 25 zł

2995. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 1 (199), Olsztyn 1993, 129 s., 18 zł

2996. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 2 (200), Olsztyn 1993, 130-374 s., 15 zł

2997. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 3 (201), Olsztyn 1993, 375-482 s., 18 zł

2998. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 4 (202), Olsztyn 1993, 483-575 s., 18 zł

2999. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 1 (203), Olsztyn 1994, 112 s., 15 zł

3000. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 2-3 (204-205), Olsztyn 1994, 113-383 s., 20 zł

3001. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 4 (206), Olsztyn 1994, 383-494 s., 18 zł

3002. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 1 (207), Olsztyn 1995, 122 s., 15 zł

3003. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 2 (208), Olsztyn 1995, 123-222 s., 15 zł

3004. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 3 (209), Olsztyn 1995, 223-334 s., 15 zł

3005. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 4 (210), Olsztyn 1995, 335-460 s., 17 zł

3006. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 1 (211), Olsztyn 1996, 162 s., 15 zł

3007. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 2 (212), Olsztyn 1996, 163-346 s., 15 zł

3008. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 3 (213), Olsztyn 1996, 347-503 s., 15 zł

3009. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 4 (214), Olsztyn 1996, 503-718 s., 15 zł

3010. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 2 (216), Olsztyn 1997, 147-290 s., 15 zł

3011. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 1 (219), Olsztyn 1998, 198 s., 15 zł

3012. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 2 (220), Olsztyn 1998, 199-350 s., 15 zł

3013. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 4 (222), Olsztyn 1998, 571-720 s., 15 zł

3014. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 1 (227), Olsztyn 2000, 154 s., 16 zł

3015. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 4 (230), Olsztyn 2000, 551-698 s., 17 zł

3016. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 2 (232), Olsztyn 2001, 147-358 s., 17 zł

3017. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 1 (235), Olsztyn 2002, 150 s., 16 zł

3018. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 2 (236), Olsztyn 2002, 151-326 s., 16 zł

3019. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 3 (237), Olsztyn 2002, 327-494 s., 16 zł

3020. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 1 (239), Olsztyn 2003, 146 s., 16 zł

3021. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 2 (240), Olsztyn 2003, 147-249 s., 16 zł

3022. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 1 (243), Olsztyn 2004, 130 s., 16 zł

3023. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 3 (249), Olsztyn 2005, 276-468 s., 17 zł

3024. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 4 (250), Olsztyn 2005, 469-612 s., 16 zł

3025. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 3 (257), Olsztyn 2007, 285-458 s., 16 zł

3026. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2009 nr 4 (266), Olsztyn 2009, 469-612 s., 17 zł

3027. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 1 (275), Olsztyn 2012, 224 s., 17 zł

3028. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2014 nr 1 (283), Olsztyn 2014, 163 s., 16 zł

3029. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2016 nr 1 (291), Olsztyn 2016, 186 s., 20 zł

3030. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2017 nr 1 (295), Olsztyn 2017, 167 s., 15 zł

3031. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2017 nr 3 (297), Olsztyn 2017, 377-544 s., 15 zł

3032. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2017 nr 4 (298), Olsztyn 2017, 545-760 s., 15 zł

3033. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2018 nr 4 (302), Olsztyn 2018, 625-800 s., 15 zł

3034. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2020 nr 1 (307), Olsztyn 2020, 170 s., 17 zł

3035. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2020 nr 2 (308), Olsztyn 2020, 171-290 s., 17 zł

3036. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2020 nr 3 (309), Olsztyn 2020, 291-412 s., 17 zł

3037. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2020 nr 4 (310), Olsztyn 2020, 473-671 s., 17 zł

3038. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2021 nr 1 (311), Olsztyn 2021, 185 s., 17 zł

3039. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2021 nr 2 (312), Olsztyn 2021, 186-362 s., 17 zł

3040. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2021 nr 3 (313), Olsztyn 2021, 363-546 s., 17 zł

3041. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2021 nr 4 (314), Olsztyn 2021, 547-761 s., 17 zł

3042. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2021 nr 5 (315) Numer specjalny, Olsztyn 2021, 300, [3] s., 35 zł

3043. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2022 nr 1 (316), Olsztyn 2022, 168 s., 17 zł

3044. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2022 nr 2 (317), Olsztyn 2022, 169-328 s., 17 zł

3045. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2022 nr 3 (318), Olsztyn 2022, 329-468 s., 17 zł

3046. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2022 nr 4 (319), Olsztyn 2022, 469-608 s., 17 zł

3047. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2023 nr 1 (320), Olsztyn 2023, 194 s., 17 zł

3048. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2023 nr 2 (321), Olsztyn 2023, 195-380 s., 17 zł

3049. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2023 nr 3 (322), Olsztyn 2023, 380-516 s., 17 zł

3050. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2023 nr 4 (323), Olsztyn 2023, 517-721 s., 17 zł

3051. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1959 nr 1-4 (63-66), Olsztyn 1959, 318 s., 80 zł

3052. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1961 nr 1-4 (71-74), Olsztyn 1961, 656, XXXIII s., 80 zł

3053. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1962 nr 1-4 (75-78), Olsztyn 1962, 853, XXV s., 80 zł

3054. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1963 nr 1-4 (79-82), Olsztyn 1963, 668, XXXII s., 80 zł

3055. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1967 nr 1-4 (95-98), Olsztyn 1967, 592 s., 80 zł

3056. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1972 nr 1-4 (115-118), Olsztyn 1972, 720 s., 80 zł

3057. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1973 nr 1-4 (119-122), Olsztyn 1973, 628 s., 80 zł

3058. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1976 nr 1-4 (131-134), Olsztyn 1976, 606 s., 80 zł

3059. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1977 nr 1-4 (183-186), Olsztyn 1977, 610 s., 80 zł

3060. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1979 nr 1-4 (143-146), Olsztyn 1979, 545 s., 80 zł

3061. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1980 nr 1-4 (147-150), Olsztyn 1980, 624 s., 80 zł

3062. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1982 nr 1-4 (155-158), Olsztyn 1982, 429 s., 80 zł

3063. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1984 nr 1-4 (163-166), Olsztyn 1984, 548 s., 80 zł

3064. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie Rocznik 1992 nr 1-4 (195-198), Olsztyn 1992, 430 s., 80 zł

3065. KONARSKA-PABINIAK Barbara, Życie kulturalno-literackie Płocka w 2. poł. XIX w., Płock 1994, 264, nlb. s., 27 zł

3066. KONARSKI Bernard, Mielno i okolice, Szczecin 1987, 32, [8] s., 10 zł

3067. KONARSKI Franiszek, INLENDER Adolf, Dokładny słownik języka polskiego i niemieckiego w czterech tomach. Dział pierwszy: Część polsko-niemiecka. Tom I-II, Wiedeń 1904(?), 695, 709 s., 80 zł

3068. KONARSKI Kazimierz, Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie, Warszawa 1970, 673, [2] s., 45 zł

3069. KONARSKI St(anisław), O religii poczciwych ludzi, Kraków 1887, 107 s., 64 zł

3070. KONARSKI Szymon, O obowiązkach Polaka. Program działań narodowych skreslony w roku 1838, Warszawa-Lublin-Łódź przed 1919, 32 s., 10 zł

3071. KONCEWICZ Łukasz, Nowy słownik podręczny łacińsko-polski opracowany podług najnowszych źródeł przez... b. prof. Gimn. Gub. Lub., Lwów 1932, 950 s., 30 zł

3072. KONCZYŃSKI Tadeusz, Marya Leszczyńska, Kraków 1917, 278, 3 s., 40 zł

3073. KONDERAK Adam, Bibliografia prasy Solidarności 28 VIII 1980 12 XII 1981, Lublin 1990, 156 s., 24 zł

3074. KONDRATOW Aleksander, Zaginione cywilizacje, Warszawa 1983, 380 s., 15 zł

3075. KONECKI Tadeusz, Sewastopol 1941-1942, 1944, Warszawa 1987, 184 s., 10 zł

3076. KONECKI Tadeusz, Skandynawia w drugiej wojnie światowej. Od neutralności i pacyfizmu do militaryzmu i wyścigu zbrojeń, Warszawa 2003, 465, [1], [16] s., 35 zł

3077. KONECZNY Feliks, Święci w dziejach narodu polskiego, Kraków Warszawa 1985, 281 s., 10 zł

3078. KONFERENCJA Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Wrocław 28 VI - 1 VII 1953. Tom I-II, Wrocław 1954, 513, 408 s., 25 zł

3079. KONFLIKT i integracja w świadomości polskiego społeczeństwa 1980-1985. , Wrocław 1990, 196 s., 24 zł

3080. KONGRES Kultury Polskiej 1966. Materiały i sprawozdania, Warszawa 1967, 519 s., 20 zł

3081. KONGRES kultury polskiej 7-9 pażdziernika 1966. Materiały i dokumenty., Warszawa 1967, 519 s., 15 zł

3082. KONICZEK Ryszard, Polski film fabularny 1947-1967. Przewodnik po piśmiennictwie i twórczości filmowej, Warszawa 1967, 175 s., 22 zł

3083. KONIGSBERG. Herb I, bm. br., 1 s., 15 zł

3084. KONIGSBERG. Herb II, bm. br., 1 s., 18 zł

3085. KONIŃSKI Karol Ludwik, Uwagi 1940-1942, Poznań 1987, 235 s., 15 zł

3086. KONKURS na pamiątki z Warmii i Mazur, Olsztyn 1962, 8 s., 20 zł

3087. KONKURS Pamiątkarstwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1956, 1 s., 30 zł

3088. KONONOWICZ Maciej Józef, W sitowiu niebieskim, Warszawa 1957, 164 s., 20 zł

3089. KONOPCZYŃSKI Władysław, Dzieje Polski nowożytnej. Tom I-II, Warszawa 1986, 390, 339 s., 30 zł

3090. KONOPCZYŃSKI Władysław, Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kraków 1917, 432 s., 40 zł

3091. KONOPCZYŃSKI Władysław, Kwestia bałtycka do XX w., Gdańsk 1947, 216 s., 36 zł

3092. KONOPCZYŃSKI Władysław, Pod trupią główką. Sonderaktion Krakau, Warszawa 1982, 95 s., 10 zł

3093. KONOPKA Hanna, Edukacja historyczna w polskich szkołach powszechnych 1918-1939, Białystok 1987, 303 s., 30 zł

3094. KONOPKA Maria, Adam Dominik Bartoszewicz redaktor, księgarz i wydawca lwowski (1838-1886), Kraków 1995, 230, nlb. s., 36 zł

3095. KONOPNICKA Maria, Banasiowa, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź br., 16 s., 12 zł

3096. KONOPNICKA Maria, O Janku wędrowniczku opowiedziała swoim dzieciom..., Warszawa 1950, 34, [4] s., 60 zł

3097. KONOPNICKA Maria, ORŁOWSKA Maria, Szkolne przygody Pimpusia Sadełko, Warszawa 1950, 48 s., 100 zł

3098. KONSERWACJA kamiennych obiektów zabytkowych. Materiały z konferencji naukowej i Pierwszego Zjazdu Absolwentów, Toruń 1999, 233 s., 50 zł

3099. KONSTYTUCJA 17 marca 1921 r., Warszawa 1921, 70 s., 35 zł

3100. KONSTYTUCJA 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, Warszawa 1981, 136 s., 30 zł

3101. KONSTYTUCJA 3 Maja, czyli t.zw. "Ustawa Rządowa" z 3. V. 1791 r. wraz z Ustawą "Miasta Nasze Królewskie Wolne w Państwach Rzeczypospolitej" i "Zaręczeniem Wzajemnem Obojga Narodów", Poznań 1946, 30 s., 12 zł

3102. KONSTYTUCJA 3 maja. Opracował Jerzy Łojek, Lublin 1981, 84 s., 10 zł

3103. KONSTYTUCJA 3 Maja. Prawo - Polityka - Symbol. Materiały z sesji Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie 6-7 maja 1991, Warszawa 1992, 115 s., 30 zł

3104. KONSTYTUCJE Grodzieńskie z r. 1793 dotyczące ustroju państwa wraz z ustawą "Miasta wolne Rzeczypospolitej", Poznań 1949, 43 s., 15 zł

3105. KONSTYTUCJE i podstawowe akty ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1967, 314 s., 40 zł

3106. KONTROWERSJE historyczne. Cz. III. Fakty Dokumenty Szkice, Kielce 1990, 121 s., 20 zł

3107. KONWENT Batoria 1922-2008, Toruń 2008, 40 s., 12 zł

3108. KONWICKI Tadeusz, Kompleks polski. I wydanie!, Warszawa 1977, 175 s., 100 zł

3109. KOPACSI Sandor, W imieniu klasy robotniczej, Warszawa 1988, 188 s., 15 zł

3110. KOPALIŃSKI Władysław, Nie nazwane lata, Kraków 1972, 273 s., 24 zł

3111. KOPAŃSKI Roman, Chów królików angorskich, Warszawa 1989, 195 s., 10 zł

3112. KOPCZEWSKI Jan Stanisław, Kosciuszko and Pulaski, Warsaw 1976, 326 s., 24 zł

3113. KOPCZYŃSKI Stanisław, Hygjena i szkoła. Uwagi i rady, Warszawa 1905, 93 s., 40 zł

3114. KOPCZYŃSKI Witold, "Przyszłości rzucając siew...". O Ludową, Pospolitą Rzecz. Montaże dokumentalno-literackie poświęcone 100-leciu polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1982, 21 s., 12 zł

3115. KOPER Sławomir, Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2011, 359 s., 24 zł

3116. KOPER Sławomir, Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2011, 485 s., 20 zł

3117. KOPERNIK , Mikołaja Kopernika rozważania o monecie. Nicolaus Copernicus Reflections on the Coin. Mowa grudziądzka. The Grudziądz Speech, Olsztyn 2023, 155 s., 75 zł

3118. KOPERNIK Astronomia Astronautyka. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1973, 356 s., 30 zł

3119. KOPEĆ Jakub, Dossier generała, Warszawa 1991, 206 s., 15 zł

3120. KOPEĆ Jakub, Dossier generała, Warszawa 1991, 206 s., 12 zł

3121. KOPICZKO Andrzej, Dzieje Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Tom 2: Od 1821 roku, Olsztyn 2010, 150 s., 30 zł

3122. KOPICZKO Andrzej, Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1996, 243 s., 60 zł

3123. KOPICZKO Andrzej, ŻOŁNIERKIEWICZ Julian, Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 1903-2003, Olsztyn 2004, 224 s., 30 zł

3124. KOPICZKO Andrzej ks., Dzieje Kościoła i parafii we Wrzesinie do 1945 r., Olsztyn 2016, 429, [1] s., 100 zł

3125. KOPIELEW Lew, Bożyszcza mojej młodości, Warszawa br, po 2000?, 260 s., 20 zł

3126. KOPROWSKI Jan, Wiersze zebrane, bm. 1946, 143 s., 30 zł

3127. KOPROWSKI Jan, ŁACHACZ Andrzej, Przekształcenia środowiskowe Pojezierza Dobrzyńskiego. Wykorzystanie w badaniach dawnych planów i map, Olsztyn 2012, 199 s., 49 zł

3128. KOPROWSKI Marek A., Kobiety kresowe, Zakrzewo 2015, 267 s., 24 zł

3129. KORAB-ŻEBRYK Roman, Operacja wileńska AK, Warszawa 1988, 567 s., 15 zł

3130. KORABIEWICZ Wacław, Mato Grosso, Warszawa 1959, 245 s., 16 zł

3131. KORABIEWICZ Wacław, Żaglem do Jogów, Warszawa 1960, 385 s., 16 zł

3132. KORAN, Warszawa 1986, 973 s., 30 zł

3133. KORANYI Karol, Powszechna historia państwa i prawa. Tom pierwszy, Warszawa 1965, 190 s., 15 zł

3134. KORANYI Karol, Powszechna historia państwa i prawa. Tom trzeci, Warszawa 1966, 456 s., 20 zł

3135. KORBEL Stanisław, Polski system stenografii, Kraków 1947, 64 s., 10 zł

3136. KORBOŃSKI Stefan, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Wydanie pierwsze!, Paryż 1975, 282 s., 70 zł

3137. KORBUT Gabryel, Literatura polska od początków do wojny światowej. Książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. Tom I-IV, Warszawa 1929-1931, 621, 439, 671 378 s., 240 zł

3138. KORCZAK , Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, Warszawa 1982, 328 s., 44 zł

3139. KORCZAK Janusz, Myśli, Warszawa 1987, 39 s., 8 zł

3140. KORCZAK Janusz, SROKOWSKI Jerzy, Król Maciuś na wyspie bezludnej. Wydanie II (I powojenne)!, Warszawa 1957, 153 s., 80 zł

3141. KORCZAK Jerzy, Trzy spotkania, Warszawa 1950, 93 s., 12 zł

3142. KORCZYK Henryk, Rokowania w sprawie traktatu przymierza francusko-brytyjskiego z 1922 roku, Warszawa 1980, 325 s., 30 zł

3143. KORDA Piotr, Rudogrzywa córka Wadery, Warszawa 1989, 181 s., 10 zł

3144. KORDZIŃSKA-NAWROCKA Iwona, Japońska kultura kulinarna, Warszawa 2008, 300, [3] s., 30 zł

3145. KORECKI Andrzej, Liceum Lubawskie im. W. Broniewskiego 1873-1998, Lubawa 1998, 376 s., 50 zł

3146. KOREJWO Mariusz Tomasz, Na północ od Warszawy, Olsztyn 2016, 512 s., 30 zł

3147. KOREWA SI Jan ks., Z dziejów Diecezji Warmińskiej. Geneza braniewskiego Hozianum. Przyczynek do dziejów zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą (1549-1564), Poznań 1965, 242 s., 25 zł

3148. KORFANTY Wojciech, Naród Państwo Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej, Katowice 1992, 415 s., 24 zł

3149. KORNOBIS Jan ks. dr, Wspomożenie wiernych. Czytania na miesiąc maj, Kielce 1946, 103 s., 24 zł

3150. KOROBOWICZ Artur, Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915., Lublin 1995, 175 s., 30 zł

3151. KOROLKO Mirosław, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, 333 s., 40 zł

3152. KOROTAJOWA Krystyna, Oficyna Braniewska 1589-1773, Olsztyn 1964, 79, [9] s., 30 zł

3153. KOROWAJ Tadeusz, Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego. Dwory i pałace, Kętrzyn 2020, 112 s., 50 zł

3154. KOROWAJ Tadeusz, Rastenburg / Kętrzyn. Dzieje miasta, Kętrzyn 2012, 312 s., 50 zł

3155. KOROWICZ Henryk, Polityka agrarna w zarysie. Część pierwsza, Lwów 1933, 164 s., 39 zł

3156. KORUSIEWICZ Maria, Oddział kobiecy nad ranem, Katowice 1987, 60 s., 15 zł

3157. KORWIN Stanisław A., Na przełomie dwóch epok. Wspomnienia, Warszawa 1966, 455 s., 20 zł

3158. KORYBUT-MARCINIAK Maria, Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów, Olsztyn 2007, 140 s., 29 zł

3159. KORYL Janusz, Dyktando, Kraków 1988, 36 s., 15 zł

3160. KORYL Janusz, Uśmierzanie źródeł, Rzeszów 1985, 40 s., 18 zł

3161. KORZEŃ Jan, Dramat narodów nadbałtyckich, Warszawa 1987, 73 s., 15 zł

3162. KORZENIEWSKA Aleksandra Henryka, Oczekiwania osób starszych w aspekcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie, Olsztyn 2009, 78 s., 25 zł

3163. KORZENIEWSKI Bohdan, Książki i ludzie, Warszawa 1989, 122 s., 15 zł

3164. KORZENIEWSKI Bohdan, Spory o teatr. Recenzje z lat 1935-1939, Warszawa 1966, 279 s., 15 zł

3165. KORZENIOWSKI Jerzy Conrad, Serce o czterech izbach, Katowice 1984, 70 s., 15 zł

3166. KORZENIOWSKI Józef, Kollokacja, Wrocław-Kraków 1968, CLXXXII, 295 s., 20 zł

3167. KORZON Krystyna, Wojciech Kętrzyński 1838-1918. Zarys biograficzny, Wrocław 1993, 317, [4] s., 50 zł

3168. KOSELLECK Reinhart, Preussen zwischen reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart 1975, 739 s., 60 zł

3169. KOSESKI , Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin, Pułtusk 2004, 806 s., 40 zł

3170. KOSESKI Adam, Bułgaria 1944-1948, Warszawa 1983, 133 s., 24 zł

3171. KOSIAKIEWICZ Wincenty, Do duchowieństwa polskiego. Głos katolika, Piotrków Trybunalski 1917, 18 s., 40 zł

3172. KOSIARZ Edmund, Bitwy na Bałtyku, Warszawa 1978, 656 s., 15 zł

3173. KOSIARZ Edmund, Pierwsza wojna światowa na Bałtyku, Gdańsk 1979, 456 s., 25 zł

3174. KOSIDOWSKI Zenon, Opowieści ewangelistów, Warszawa 1979, 369 s., 24 zł

3175. KOSIEK Zbigniew, Bibliografia polskich bibliografii gospodarstwa wiejskiego, Warszawa 1962, XVI, 119 s., 40 zł

3176. KOSIM Jan, Okupacja pruska i konspiracja rewolucyjna w Warszawie 1796-1806, Wrocław 1976, 272 s., 40 zł

3177. KOSIM Jan, Polska organizacja wyzwoleńcza w 2 Gwardyjskim Pułku Ułanów Obrony Krajowej w Berlinie w 1834 r., Warszawa 1984, 177-215 s., 25 zł

3178. KOSIM Jan, Rola stowarzyszeń pomocy Polakom w dziejach ruchu demokratycznego w Niemczech i we współpracy rewolucyjnych demokratów polskich i niemieckich w latach trzydziestych XIX wieku, Toruń 1981, 77-100 s., 25 zł

3179. KOSIM Sławomir, Mińsk Białoruski 1941, Warszawa 2009, 204 s., 20 zł

3180. KOSIŃSKI Dariusz, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010, 587, [3] s., 120 zł

3181. KOSMAN Marceli, Potop szwedzki, Warszawa 1971, 83 s., 10 zł

3182. KOSMANOWA Bogumiła, Modrzewski i jego przeciwnicy, Warszawa 1977, 311 s., 20 zł

3183. KOSSAK Wojciech, Wspomnienia, Warszawa 1971, 453 s., 30 zł

3184. KOSSAK Wojciech, Wspomnienia, Warszawa 1973, 456 s., 16 zł

3185. KOSSAK Zofia, SZATKOWSKI Zygmunt, Troja Północy, Warszawa 1960, 393 s., 16 zł

3186. KOSSAKOWIE - trzy pokolenia malarzy. Katalog wystawy. Opinogóra 2010, Opiniogóra 2011, 68 s., 20 zł

3187. KOSSAKOWSKA-JAROSZ KRYSTYNA, Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku, Opole 1987, 44 s., 8 zł

3188. KOSSAKOWSKI Andrzej, Polski film animowany 1945-1974, Wrocław 1977, 197 s., 60 zł

3189. KOSSAKOWSKI Jan (Eustachy), Podróże naukowe 1931-1939. Cześć I, Olsztyn 2017, 218 s., 40 zł

3190. KOSSAKOWSKI Jan Eustachy, Notatki z lat dziecięcych 1903-1910, Olsztyn 2016, 140 s., 40 zł

3191. KOSSOWSKA Irena, Artystyczna rekonkwista. Sztuka w międzywojennej Polsce i Europie, Toruń 2017, 572 s., 200 zł

3192. KOSTJASZOW Jurij W., Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach. , Olsztyn 2000, 360 s., 50 zł

3193. KOSTOŁOWSKI Erazm, Studia nad kwestią włościańską w latach 1846-1864 ze szczególnym uwzględnieniem literatury politycznej, Lwów 1939, 407 s., 80 zł

3194. KOSTROWICKA Irena, LANDAU Zbigniew, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984, 583 s., 12 zł

3195. KOSTROWICKI Irena and Jerzy, Poland. Lanscape and Architecture, Warszawa 1980, 335 s., 25 zł

3196. KOSTRZEWSKI Józef, Dzieje polskich badań prehistorycznych. Z 14 tablicami, Poznań 1949, 220, tablic XIV s., 50 zł

3197. KOSTRZEWSKI Józef, Wielkopolska w pradziejach. Zmienione trzecie wydanie Wielkopolski w czasach przedhistorycznych, Warszawa-Wrocław 1955, 348, [24] s., 60 zł

3198. KOT Stanisław, Historia wychowania Tom I. Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996, 406 s., 24 zł

3199. KOT Stanisław, Historja wychowania. Zarys podręcznikowy, Warszawa-Kraków 1924, 663 s., 30 zł

3200. KOT Stanisław, Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice, Warszawa 1987, 914 s., 24 zł

3201. KOT Stanisław, Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959, 333 s., 60 zł

3202. KOT Wiesław, Owoc winny, Rzeszów 1984, 51 s., 15 zł

3203. KOTAŃSKI Wiesław, Sztuka Japonii, Warszawa 1974, 328 s., 24 zł

3204. KOTARBIŃSCY , Listy Lucyny i Józefa Kotarbińskich, Warszawa 1978, 301, [2] s., 25 zł

3205. KOTARBIŃSKI Józef, Ze świata ułudy. Z portretem autora, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź 1926, 337 s., 30 zł

3206. KOTARBIŃSKI Tadeusz, Sprawność i błąd. (Z myślą o dobrej robocie nauczyciela) , Warszawa 1956, 104 s., 18 zł

3207. KOTARSKI Edmund, U progu marynistyki polskiej XVI-XVII wiek, Gdańsk 1978, 287 s., 24 zł

3208. KOTECKI Zbigniew, STEFAŃSKI Krzysztof, Łódź. Szkice do portretu, Łódź 2009, 143 s., 15 zł

3209. KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 2002, 1104 s., 50 zł

3210. KOTOWSKI Witold, Biała logika. Literaccy klasycy alkoholizmu, Ciechanów 1994, 115 s., 15 zł

3211. KOTT Jan, Mitologia i realizm. Szkice literackie. Tacyt Stendhall Gide Nadrealiści Conrad Malraux., Warszawa 1946, 166 s., 18 zł

3212. KOTULA Adam, KRAKOWSKI Piotr, O nowej rzeźbie, Kraków 1961, 222 s., 16 zł

3213. KOTULA Adam, KRAKOWSKI Piotr, Rzeźba współczesna, Warszawa 1985, 412 s., 10 zł

3214. KOTULA Franciszek, Cechowe znaki pieczętne w Muzeum w Rzeszowie, Warszawa 1951, 23, [20] s., 30 zł

3215. KOTULA Franciszek, Rozmowy ze skorupami czyli rzecz o plastyce garncarskiej i jej wymowie historyczno-społecznej, Rzeszów 1969, 291, [2] s., 80 zł

3216. KOTŁOWSKI Jan, Sztuka ekslibrisu w Toruniu, Toruń 1996, 141 s., 30 zł

3217. KOWALAK Tadeusz, Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939, Warszawa 1971, 415 s., 40 zł

3218. KOWALAK Tadeusz, Zagraniczne kredyty dla Niemców w Polsce 1919-1939, Warszawa 1972, 230 s., 36 zł

3219. KOWALCZUK Wojciech, PAWLAK Wiesława, Jan Nepomucen święty przydrożny, Białystok-Łomża 2003-2004, 47 s., 25 zł

3220. KOWALCZYK Andrzej Stanisław, Sawinkow, Warszawa 1992, 218 s., 30 zł

3221. KOWALCZYK Roman, Łódzki strajk studencki, Warszawa 1992, 294 s., 20 zł

3222. KOWALCZYK Stanisław, ŁUCZAK Aleksander, Pisma ulotne stronnictw ludowych w Polsce 1895-1939. , Warszawa 1972, 409 s., 45 zł

3223. KOWALCZYKOWA Alina, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987, 307 s., 10 zł

3224. KOWALCZYKOWA Anna, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, Warszawa 1978, 299 s., 12 zł

3225. KOWALEWSKI Krzysztof, Wersalka, Olsztyn br., 44 s., 15 zł

3226. KOWALEWSKI Leon, Poezja polityczna Stanisława Wodzickiego, Gdańsk 1976, 5-42 s., 25 zł

3227. KOWALIK Jan, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. Tom piąty. I. 1973-1984. II Suplement do tomów 1-4, Lublin 1988, 272 s., 20 zł

3228. KOWALIK Tadeusz, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-48, Warszawa 1980, 99 s., 18 zł

3229. KOWALIK Tomasz, Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza, Warszawa 1989, 148 s., 24 zł

3230. KOWALSKA Aniela, Mochnacki i Lelewel współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830, Warszawa 1971, 376 s., 15 zł

3231. KOWALSKA Aniela, Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822, Warszawa 1961, 373 s., 16 zł

3232. KOWALSKA Anna, STRZYŻEWSKA-ZAREMBA Alina, Atlas gwar mazowieckich Tom V Część 1 Mapy, Część II Wykazy i komentarze do map 201-250, Wrocław 1980, 182 + 50 s., 20 zł

3233. KOWALSKA Anna, STRZYŻEWSKA-ZAREMBA Alina, Atlas gwar mazowieckich Tom VI Część 1 Mapy, Część II Wykazy i komentarze do map 251-300, Wrocław 1983, 168 + 50 s., 20 zł

3234. KOWALSKA Irena, MERŻAN Ida, Rottenbergowie znad Buga, Warszawa 1989, 206, [2], [16] s., 20 zł

3235. KOWALSKI I(reneusz), Robimy sami radioodbiorniki, Warszawa 1956, 84 s., 48 zł

3236. KOWALSKI Ryszard, WAWRZYŃSKI Cezary, 100 lat żeglugi pasażerskiej. Ostróda-Iława-Elbląg 1912-2012, Olsztyn 2012, 224 s., 50 zł

3237. KOWALSKI Wacław, Województwo Olsztyńskie. Przewodnik, Warszawa 1969, 321 s., 30 zł

3238. KOWALSKI Włodzimierz T., Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945, Warszawa 1979, 886 s., 36 zł

3239. KOWARSKI , Felicjan Szczęsny Kowarski. Wystawa pośmiertna w Muzeum Narodowym w Warszawie. Katalog wystawy. Kwiecień 1949, Warszawa 1949, 116 + 21o ilustr. s., 40 zł

3240. KOWECKI Jerzy, Uniwersał Połaniecki i sprawa jego realizacji, Warszawa 1957, 136 s., 30 zł

3241. KOZACZEWSKI Tadeusz, Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości H-O), Wrocław 1994, 244 s., 36 zł

3242. KOZACZUK Władysław, Wehrmacht 1933-1939. Rozbudowa sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy jako narzędzia presji, ekspansji terytorialnej i wojny., Warszawa 1971, 477 s., 24 zł

3243. Kozak Stanisław, STEINBORN Bożena, Złotoryja Chojnów Świerzawa. Zabytki sztuki regionu, Wrocław 1971, 184 s., 40 zł

3244. KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew, Major Władysław Pomaski (1895-1981), Pruszków 2009, 132 s., 28 zł

3245. KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew, Oficerska Szkoła Aeronautyczna (1919-1924), Pruszków-Legionowo 2014, 224 s., 30 zł

3246. KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew, Podpułkownik Franciszek Hynek (1897-1958), Pruszków 2008, 148 s., 28 zł

3247. KOZAKIEWICZOWIE Helena i Stefan, Renesans w Polsce, Warszawa 1984, 279 s., 18 zł

3248. KOZARSKI Piotr, Konserwacja domu, Warszawa 1992, 172 s., 27 zł

3249. KOZENN Blasius, Kozenna atlas geograficzny. Dla szkół średnich, zawodowych i seminarjów nauczycielskich. 95 kart i 208 mapek ubocznych na 45 tablicach, Warszawa 1927, ([4], [1] stron, 45 tablic z mapami s., 100 zł

3250. KOZICKI Stanisław, Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów, Warszawa 1949, 348 s., 24 zł

3251. KOZIELECKI Józef, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, 427 s., 18 zł

3252. KOZIEROWSKA Urszula, KOCIK Stanisław, Polska Francja. Więzi odległe i bliskie, Warszawa 1978, 200 s., 20 zł

3253. KOZIEŁŁO-POKLEWSKI Bohdan Jerzy, Od Wersalu do Poczdamu. Studia i materiały, Olsztyn 2010, 244 s., 36 zł

3254. KOZIK Jacek, Tego nie kupisz, Warszawa 1986, 78 s., 15 zł

3255. KOZIKOWSKI Edward, Więcej prawdy niż plotki. Wspomnienia o pisarzach czasów minionych, Warszawa 1964, 457 s., 20 zł

3256. KOZŁOWSKA Ewa, Olecko 1945-2018, Olecko 2019, 655 s., 50 zł

3257. KOZŁOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA Ewa, Nazywam się nikt, Białystok 1987, 70 s., 15 zł

3258. KOZŁOWSKI Andrzej Józef, BUSZKO Andrzej, Centralny Okręg Przemysłowy. Koncepcja i realizacja w artykułach prasowych z lat 1935-1939, Olsztyn 2010, 122 s., 27 zł

3259. KOZŁOWSKI Czesław, Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 1948 roku, Warszawa 1980, 682 s., 18 zł

3260. KOZŁOWSKI Eligiusz, Generał Józef Bem, Warszawa 1958, 688 s., 45 zł

3261. KOZŁOWSKI Eligiusz, WRZOSEK Mieczysław, Dzieje oręża polskiego 1794-1938, Warszawa 1973, 662 s., 24 zł

3262. KOZŁOWSKI Janusz B., KOZŁOWSKA Aldona, Przewodnik po okolicach Ostródy. Fuehrer durch die Umgebung von Osterode, Ostróda 2006, 56 s., 30 zł

3263. KOZŁOWSKI Janusz Krzysztof, KOZŁOWSKI Stefan Karol, Epoka kamienna na ziemiach polskich, Warszawa 1977, 387 s., 70 zł

3264. KOZŁOWSKI Józef, Życie teatralne proletariatu polskiego 1878-1914, Kraków 1982, 361 s., 24 zł

3265. KOZŁOWSKI Kazimierz, MUSZYŃSKA Krystyna, Pomorze Zachodnie w dokumentach 1945, Szczecin 1986, 138 s., 18 zł

3266. KOZŁOWSKI Maciej, Krajobrazy przed bitwą, Kraków 1985, 196 s., 18 zł

3267. KOZŁOWSKI Rościsław ks., Rosyjska eklezjologia prawosławna w XIX-XX wieku. Studium historyczno-dogmatyczne, Warszawa 1988, 290, [4] s., 36 zł

3268. KOZŁOWSKI Ryszard, Czerwony Włocławek. Mity a rzeczywistość, Włocławek 2000, 302 s., 30 zł

3269. KOZŁOWSKI Ryszard, Październik 56 w regionie kujawsko-pomorskim w świetle niepublikowanych źródeł PZPR, Włocławek 2004, 259, [5] s., 35 zł

3270. KOZŁOWSKI Wł(adysław) M(ieczysław), Misya Kościuszki do Paryża w r. 1793, Lwów 1899, 35 s., 120 zł

3271. KOZŁOWSKI-BART Maksymilian, A na ziemi dzwonem..., Warszawa 1978, 30 s., 15 zł

3272. KOŁAKOWSKI Leszek, Horror metaphysicus, Warszawa 1990, 144 s., 15 zł

3273. KOŁAKOWSKI Leszek, Husserl i poszukiwanie pewności, Warszawa 1991, 75 s., 15 zł

3274. KOŁAKOWSKI Leszek, Klucz niebieski albo opowieści budujące z historii świętej zaczerpnięte ku pouczeniu i przestrodze, Warszawa 1964, 105 s., 15 zł

3275. KOŁAKOWSKI Leszek, Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa 1967, 291 s., 25 zł

3276. KOŁAKOWSKI Leszek, Szkice o filozofii katolickiej, Warszawa 1955, 258 s., 20 zł

3277. KOŁAKOWSKI Leszek, Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku , Warszawa 1965, 657 s., 36 zł

3278. KOŁKOWA Stanisława, Materiały do bibliografii archeologii śródziemnomorskiej w Polsce 1951-1960, Wrocław 1965, 153 s., 40 zł

3279. KOŁO życia i śmierci, Warszawa 1986, 102 s., 27 zł

3280. KOŁODZIEJ Edward, Inwentarz akt Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z lat 1919 1920-1939 (do 1934 roku Poselstwa, Warszawa-Łódź 1990, 421 s., 40 zł

3281. KOŁODZIEJ Edward, Komunistyczna Partia Polski w ruchu zawodowym 1918-1923, Warszawa 1978, 251 s., 24 zł

3282. KOŁODZIEJCZAK Zygmunt, Aprowizacja w wojnach. Organizacja, proces przemian i ich uwarunkowania, Warszawa 1986, 188 s., 48 zł

3283. KOŁODZIEJCZYK Józef, Prawda o "krwawej niedzieli bydgoskiej". Faktomontaż), Bydgoszcz 1945, 92 s., 20 zł

3284. KOŁODZIEJCZYK Ryszard, Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne, Warszawa 1979, 215 s., 25 zł

3285. KOŁODZIEJCZYK Ryszard, Gospodarka i finanse Królewstwa Polskiego przed Powstaniem Styczniowym. Raport Józefa Bossakowskiego z 1862 r. dla ministra finansów M. Ch. Reuterna. , Warszawa 1969, XVI, 679 s., 45 zł

3286. KOŁODZIEJCZYK Ryszard, Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim (1815-1830), Warszawa 1957, 282 s., 40 zł

3287. KOŁODZIEJSKI Michał, Takahashi Korekiyo 1854-1936 a gospodarka międzywojennej Japonii , Warszawa 2004, 176 s., 22 zł

3288. KOŁONIECKI Roman, Elegie zielonoświąteczne, Łódź-Wrocław 1946, 69, [2] s., 20 zł

3289. KOŁŁĄTAJ Hugo, Porządek fizyczno-moralny [oraz} Pomysły do dzieła Porządek fizyczno-moralny. Opracował i wstępem opatrzył Kazimierz Opałek, Warszawa 1955, 497 s., 24 zł

3290. KOŚCIELNY S(tanisałw) dr, Przewodnik do oznaczania pospolitych traw, Warszawa 1951, 160 s., 20 zł

3291. KOŚCIÓŁ i sztuka pobrzeża Bałtyku. Kirche und Kunst im Ostseeraum, Toruń , 364 s., 10 zł

3292. KOŚCIÓŁ katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych Nr 5 Wasilków, Białystok 2001, 54 s., 25 zł

3293. KOŚCIÓŁ polski wobec antysemityzmu 1989-1999. Rachunek sumienia. Konferencja - 20 stycznia 1999 r., Kraków 1999, 245 s., 24 zł

3294. KOŚCIÓŁ w Drugiej Rzeczypospolitej, Lublin 1981, 253 s., 30 zł

3295. KOŚCIÓŁ, katolicy i narodowy socjalizm, Warszawa 1983, 129, [3] s., 20 zł

3296. KOŚCIUSZKO , TADEUSZ Kosciuszko 1746-1817. A selective list of reading materials in english, Washington 1980, 24 s., 20 zł

3297. KOŚCIUSZKO , Tadeusza Kościuszki dwie relacje o kampanii polsko-rosyjskiej 1792 roku, Warszawa 1964, 82, [6] s., 36 zł

3298. KOŚKO Maria Magdalena, Mitologia ludów Syberii, Warszawa 1990, 192 s., 15 zł

3299. KOŹMIAN , Pamiętnik Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1815. Oddział III i ostatni, Kraków 1865, 626 s., 180 zł

3300. KOŹMIAN Kajetan, Pamiętniki. Tom I-III, Wrocław 1972, 363, [4], 355, 588 s., 60 zł

3301. KOŹMIAN Kajetan, Ziemiaństwo. Reprodukcja pierwodruku, Wrocław 1981, 122 s., 15 zł

3302. KOŹMIŃSKI Karol, Hugo Kołłątaj, Warszawa 1965, 44 s., 8 zł

3303. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny na Mazurach w latach 1945-2015, Warszawa 2016, 84 s., 25 zł

3304. KRACIK Jan, Ludzie królewskich Niepołomic, Niepoołomice 2008, 163, [1] s., 15 zł

3305. KRACIK Jan, MROŻEK Michał, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVIII w., Kraków 1986, 225 s., 25 zł

3306. KRACZKOWSKA Bożena, Mały człowiek z wielkim psem, Olsztyn 2014, 95 s., 29 zł

3307. KRACZKOWSKA Bożena, Mój cień blues. My shadow blues. Il mio ombra blues , Olsztyn 2019, nlb. 8 s., 30 zł

3308. KRAHEL Tadeusz ks., Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latatch okupacji sowieckiej (1939-9141), Białystok 2005, 211 s., 32 zł

3309. KRAJEWSKA Monika, Czas kamieni, Warszawa 1982, 166 s., 30 zł

3310. KRAJEWSKA Monika, Time od Stones, Warszawa 1983, 166 s., 39 zł

3311. KRAJEWSKA Teodora z Komsowskich, Pamiętnik, Kraków 1989, 188 s., 15 zł

3312. KRAJEWSKI , Profesora Mirosława Krajewskiego działalność naukowa i dydaktyczna, Włocławek 2001, 99, [3] s., 50 zł

3313. KRAJEWSKI Andrzej, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), Wrocław 2004, 540 s., 30 zł

3314. KRAJEWSKI Henryk, Droga wiodła przez Ural, Warszawa 1988, 336 s., 24 zł

3315. KRAJEWSKI Władysław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim 1957-1958. Część druga. Władysław Krajewski Ontologia, Warszawa 1960, 151 s., 15 zł

3316. KRAJEWSKI Władysław, Ontologia, Warszawa 1960, 151 s., 10 zł

3317. KRAJOWA Narada Oszczędnościowa, Warszawa 1949, 148, [5] s., 25 zł

3318. KRAJSKI Stanisław, Akcja Katolicka. Ostatnia szansa Polski, Warszawa 1995, 128 s., 25 zł

3319. KRAKOWIAK Piotr ks., Zdążyć z prawdą. O sztuce komunikowania w hospicjum, Gdańsk 2006, 109, [17] s., 24 zł

3320. KRAKOWSKA Noc Poetów 2. Czerwiec 1973, Kraków 1973, 32 s., 15 zł

3321. KRAKOWSKI Bernard, Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego, Gdańsk 1968, 225, [2] s., 40 zł

3322. KRAKOWSKI Jacek, Teatr pamięci, Warszawa 1983, 38 s., 16 zł

3323. KRAKOWSKI krąg Mikołaja Kopernika, Kraków 1973, 131 s., 12 zł

3324. KRAL Hanna, Sublokatorka, Kraków 1985, 156 s., 25 zł

3325. KRALA Zbigniew J., Kampanie powietrzne II wojny światowej. Daleki Wschód. Część I-IV, Warszawa 1990-1995, 247, 206, 167, 139 s., 24 zł

3326. KRALL Hanna, Hipnoza, Warszawa 1989, 150 s., 10 zł

3327. KRALL Hanna, Sublokatorka, Warszawa 1989, 141 s., 8 zł

3328. KRALL Hanna, Trudności ze wstawaniem. Okna, Warszawa 1990, 265 s., 12 zł

3329. KRANTZ Liliana, DOMASŁAWSKI Jerzy, Katedra i zamek w Kwidzynie, Warszawa 1982, 104 s., 15 zł

3330. KRANTZ-DOMASŁOWSKA Liliana, Katedra w Kwidzynie, Toruń 1999, 138 s., 25 zł

3331. KRAS Janina, Życie umysłowe w Krakowie w latach 1848-1870, Kraków 1977, 260 s., 15 zł

3332. KRASICKI , Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia, Warszawa 2001, 372 s., 30 zł

3333. KRASICKI , Setnik bajek Ignacego Krasickiego. W świecie sentencji Księdza Biskupa Warmińskiego, Olsztyn 2010, 160 s., 48 zł

3334. KRASICKI August, Dziennik kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988, 547 s., 20 zł

3335. KRASICKI Ignacy, Bajki o zwierzętach, Olsztyn 2021, 103, [4] s., 45 zł

3336. KRASICKI Ignacy, Myszeidos. Pieśni X BN, Wrocław 1982, LII, 86 s., 12 zł

3337. KRASICKI Ignacy, Pisma poetyckie. Tom 1-2, Warszawa 1976, 688, 644 s., 24 zł

3338. KRASIŃSKI Zygmunt, Przedświt BN, Kraków 1924, 127 s., 12 zł

3339. KRASNODĘBSKI Jan Paweł, Któregoś dnia opuszczę ten bal, Katowice 1985, 62 s., 15 zł

3340. KRASNOWOLSKI Antoni, Gramatyka łacińska szkolna. Część II. Składnia (Syntaxis) O weryfikacji łacińskiej - o kalendarzu rzymskim - skróty, Warszawa 1919, 216 s., 20 zł

3341. KRASNOWOLSKI Antoni, Systematyczna składnia języka polskiego, Warszawa 1909, 310 s., 24 zł

3342. KRASNOWOLSKI Bogusław, Ulice i place Kazimierza, Kraków 1992, 216, [98] s., 30 zł

3343. KRASOWSKA Helena, Bukowina. Mała ojczyzna - Pietrowce Dolne, Pruszków 2002, 255 s., 50 zł

3344. KRASUCKI Jerzy, Z dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Eseje filozoficzno-historyczne, Poznań 1965, 260 s., 24 zł

3345. KRASUSKI Jerzy, Polska i Niemcy. Dzieje wzajemnych stosunków politycznych do 1923 roku, Warszawa 1989, 471 s., 20 zł

3346. KRASZEWSKI , Józef Ignacy Kraszewski 1812-1887, Poznań 1987, 16 s., 10 zł

3347. KRASZEWSKI Józef Ignacy, Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury, Kraków 1945, 183 s., 24 zł

3348. KRASZEWSKI Józef Ignacy, Listy do rodziny 1820-1863. Część I W kraju, Kraków 1982, 558 s., 30 zł

3349. KRAUSE Janusz, Sarkofagi cynowe. Problematyka technologiczna, warsztatowa i konserwatorska, Toruń 1995, 389 s., 90 zł

3350. KRAWCZUK Aleksander, Herod król Judei, Warszawa 1989, 199 s., 24 zł

3351. KRAWCZUK Aleksander, Julian Apostata, Warszawa 1987, 263 s., 24 zł

3352. KRAWCZUK Aleksander, Mitologia starożytnej Italii, Warszawa 1984, 238 s., 10 zł

3353. KRAWCZUK Aleksander, Tytus i Berenika, Poznań 1985, 223 s., 10 zł

3354. KRAWCZUK Aleksander, Wojna trojańska. Mit i historia, Warszawa 1989, 188 s., 24 zł

3355. KRAWCZYK Stanisław, Morze cierpliwe, Katowice 1985, 76 s., 15 zł

3356. KRAWCZYK-TYRPA Anna, Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała., Wrocław 1987, 273 s., 30 zł

3357. KRAŚNIEWSKA Wiktoria, Po wyzwoleniu... (1944-1956), Warszawa 1986, 268 s., 20 zł

3358. KRECZMAR Jerzy, Stare nieprzestarzałe, Warszawa 1989, 470 s., 24 zł

3359. KREJCI Karel, Praga. Legenda i rzeczywistość, Warszawa 1974, 264 s., 27 zł

3360. KREMPEĆ Aleksander, Trójkąt męski z sierścią w tle, Olsztyn 2008, 269 s., 25 zł

3361. KRESY w starej fotografii, Olszanica 2015, 111 s., 20 zł

3362. KREYSER Ryszard, Fotografia barwna dla wszystkich, Warszawa 1988, 114 s., 5 zł

3363. KREYSER Ryszard, Fotografowanie na odwracalnych materiałach barwnych, Warszawa 1977, 152 s., 7 zł

3364. KREYSER Ryszard, Fotografowanie na odwracalnych materiałach barwnych, Warszawa 1977, 142 s., 10 zł

3365. KRIDL Manfred, Literatura polska (na tle rozwoju kultury), New York 1945, 608, [16] s., 50 zł

3366. KRIDL Manfred, W różnych przekrojach. Studia i szkice literackie, Warszawa po 1935, 285, [2] s., 25 zł

3367. KRIDL Manfred, MALINOWSKI Władysław, Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologja, New York 1945, XXIII, 423, [1] s., 48 zł

3368. KRIELE Martin, Nikaragua krwawiące serce Ameryki, Warszawa 1987, 118 s., 12 zł

3369. KRIPKE Saul, Nazywanie a konieczność, Warszawa 1988, 166 s., 24 zł

3370. KRISHNAMURTI Jiddu, Jedyna rewolucja, Poznań 1995, 167 s., 30 zł

3371. KRISHNAMURTI Jiddu, O konieczności przemiany, Poznań 1994, 176 s., 33 zł

3372. KRISHNAMURTI Jiddu, Wolność od znanego, Poznań po 1994, 112 s., 20 zł

3373. KROCKOW Christian Graf von, Bismarck. Biografia, Warszawa 1998, 327 s., 32 zł

3374. KROCKOW Christian Graf von, O niemieckich mitach, Warszawa 2000, 175 s., 35 zł

3375. KROCZYŃSKI Hieronim, Twierdza Kołobrzeg, Warszawa 1998, 120 s., 30 zł

3376. KROEBER Alfred Louis, Istota kultury, Warszawa 1989, XXXIX, 698 s., 30 zł

3377. KROGULSKI Mariusz Lesław, Rodowody mieszczan wojnickich. Tom IV, Wojnicz 2011, 268 s., 20 zł

3378. KROK-PASZKOWSKI Jan, Mój bieg przez XX wiek , Londyn-Lublin 1990, 258 s., 25 zł

3379. KROKIEWICZ Adam, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971, 338 s., 12 zł

3380. KRÓL Aleksander, KRÓL-KACZOROWSKA Barbara, Pałac Pod Blachą, Warszawa 1974, 116 s., 12 zł

3381. KRÓL Marcin, Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich. Wybór tekstów. przedmowa i przypisy..., Warszawa 1985, 265 s., 25 zł

3382. KRÓL Marcin, Słownik demokracji, Kraków 1988, 103 s., 10 zł

3383. KRÓL Stefan, Cytadela Warszawska. X Pawilon 1833-1856, Warszawa 1969, 306, [4] s., 24 zł

3384. KRÓL Wacław, Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940-1945, Warszawa 1982, 374 s., 10 zł

3385. KRÓLICKI Zbigniew, Radiestezja stosowana czyli teoria i praktyka radiestezji, Łódź 1994, 270 s., 24 zł

3386. KRÓLIKOWSKA Maria, Szkoła naruszewiczowska i jej miejsce w historiografii polskiej XIX wieku, Warszawa 1989, 215 s., 30 zł

3387. KRÓLIKOWSKI Bohdan, Błażeja Siennickiego... Trylogia historyczna: Diariusz z wojny szwedzkiej, Przypadki wojenne osobliwsze, Z wojen przeszyłych konotacje, Warszawa 1984, 347, 335, 227 s., 15 zł

3388. KRÓLIKOWSKI Bohdan, Generał Mikołaj Bołtuć. Wizerunek żołnierza, Warszawa 1998, 279 s., 20 zł

3389. KRÓLIKOWSKI Ludwik, Wizje społecznego świata. Pisma wybrane, Warszawa 1980, 185, [1] s., 24 zł

3390. KRÓLOWIE polscy w Toruniu, Toruń 1984, 65, [1] s., 15 zł

3391. KROMER Marcin, Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, Olsztyn 1974, 138 s., 16 zł

3392. KROMER Marcin, Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, Olsztyn 1983, 118 s., 16 zł

3393. KROMER Marcin, Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków Księgi XXIX i XXX, Olsztyn 1982, 223 s., 15 zł

3394. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok XXXII Nr 6-7 Czerwiec-lipiec 1939, Sandomierz 1937, 165-228 s., 12 zł

3395. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 46 Nr 2 Marzec-kwiecień 1953, Sandomierz 1953, 33-47 s., 10 zł

3396. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 46 Nr 3 Maj-czerwiec 1953, Sandomierz 1953, 48-80 s., 10 zł

3397. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 46 Nr 4 Lipiec-sierpień 1953, Sandomierz 1953, 81-95 s., 10 zł

3398. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 51 Nr 9 Wrzesień 1958, Sandomierz 1958, 257-288 s., 10 zł

3399. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 61 Nr 11 Listopad 1968, Sandomierz 1968, 241-264 s., 10 zł

3400. KRONIKA konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, Olsztyn 1983, 16 s., 25 zł

3401. KRONIKA Kościoła Katolickiego na Litwie nr 59, Warszawa 1988?, 64 s., 15 zł

3402. KRONIKA Krakowa, Warszawa 1996, 527 s., 80 zł

3403. KRONIKA miasta Łodzi 02/2002, Łódź 2002, 241 s., 12 zł

3404. KRONIKA Uniwersytetu Jagiellońskiego z lata akademickie 1968/1969 - 1969/1970., Warszawa-Kraków 1974, 360 s., 15 zł

3405. KRONIKA. Dokumentacja prasowa. Przegląd najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą, Warszawa różne, każdy rocznik po ok. 1000 stron s., 33 zł

3406. KRONIKI Myśliwskie Towarzystwa Lisowickiego w ciągu lat czternastu od jesieni 1907 do zimy 1921 włącznie. Tom III, Kraków 1921, 485, II, tabel 2 s., 300 zł

3407. KROP Pascal, Sekrety wywiadu francuskiego, Warszawa 1999, 675, [2] s., 30 zł

3408. KROPACZ-SZYDŁOWSKA Magdalena, Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A. Z dziejów olsztyńskiej radiofonii w latach 1952-1993, Olsztyn 2012, 306 s., 39 zł

3409. KROPIDŁOWSKI Zdzisław, Samopomoc w korporacjach rzemieślniczych Gdańska, Torunia i Elbląga (XIV-XVIII w.), Gdańsk 1997, 237 s., 40 zł

3410. KROSNO Odrzańskie. Ogólnopolski VII Zachodni Rajd Studencki. Informator rajdowy, Poznań 1962, 26 s., 10 zł

3411. KRUK Erwin, Teofil Ruczyński. Działacz i poeta, Olsztyn br., 39 s., 20 zł

3412. KRUKOWSKI Kazimierz, Mała antologia kabaretu, Warszawa 1982, 261 s., 12 zł

3413. KRUPA Inga, Joga Mudry Mała joga dłoni. Poradnik zdrowego życia, Warszawa 2005, 89 s., 24 zł

3414. KRUPA Marianna, Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku., Wrocław 1976, 208 s., 24 zł

3415. KRUPA Stanisław, X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej, Warszawa 1989, 103 s., 15 zł

3416. KRUPINSKI Kurt, Die Westmaechte und Polen von Napoleon I. bis Versailes, Munchen-Berlin 1941, 80 s., 20 zł

3417. KRUPSKA Beata, Jadąc tramwajem na targ niewolników, Warszawa 1988, 90 s., 15 zł

3418. KRUSZELNICKI Jerzy, KRUSZELNICKA Alicja, Masurian Lanscape Park. An illustrated Guidebook, Krutyń 2001, 64 s., 24 zł

3419. KRUSZEWSKI Zbigniew, Towarzystwo Naukowe Płockie w odrodzonej Polsce, Płock 2018, 241 s., 35 zł

3420. KRUSZONA Michał, Kawior astrachański. Podróż kryminalno-kulinarna, Jabłonna-Warszawa 20 cm, 263 s., 24 zł

3421. KRUSZYŃSKI Tadeusz, Co nam mówią zabytki o polskości ziem nad Odrą i przy ujściu Wisły, Kraków 1945, 21 s., 16 zł

3422. KRYDA Barbara, Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca. U źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w., Wrocław 1979, 299 s., 30 zł

3423. KRYK Jan, Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny 1944, Zamość b.r., 28 + 8 s., 35 zł

3424. KRYMOW , H. Krymow. Izbrannyje proizwiedienija. Selected Works, Moscow 1984, 152 s., 40 zł

3425. KRYNICKI W. ks., Żywot Paschalisa Bayon Patrona Czcicieli N. Sakramentu, Włocławek 1913, 108 s., 24 zł

3426. KRYPTONIM Klan. . Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ Solidarność w Gdańsku, tom 1: wrzesień 1980 wrzesień 1981, Warszawa-Gdańsk 2010, 797 s., 45 zł

3427. KRYSIAK Kazimierz, Wyniki badań nad materiałem zwierzęcym z wykopalisk w Gdańsku, Wrocław 1957, 105 s., 50 zł

3428. KRYSIAK Maria, W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność, Katowice ok. 1990, 50 s., 30 zł

3429. KRYSKA Sławomir, Fragmenty, Warszawa 1966, 60 s., 15 zł

3430. KRYSKA-KARSKI Tadeusz, ŻURAKOWSKI Stanisław, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, 207 s., 24 zł

3431. KRYSZAK Janusz, Mały wybór, Olsztyn 1992, 44 s., 15 zł

3432. KRYTYKA 18, Warszawa 1984, 287 s., 12 zł

3433. KRYTYKA 21, Warszawa 1986, 305 s., 15 zł

3434. KRYTYKA 22, Warszawa 1987, 296 s., 15 zł

3435. KRYTYKA 23-24, Warszawa 1987, 305 s., 15 zł

3436. KRYTYKA 26, Warszawa 1987, 220 s., 12 zł

3437. KRYTYKA 27, Warszawa 1988, 320 s., 12 zł

3438. KRYTYKA 28-29, Warszawa 1988, 245 s., 12 zł

3439. KRZEMIEŃ Marek P., KARIO Włodzimierz, Hucuły - konie Połonin, Kraków 1991, 128 s., 24 zł

3440. KRZEMIŃSKI , Władysław Krzemiński, Kraków 1991, 272 + 39 ilustr. s., 24 zł

3441. KRZEMIŃSKI Czesław, Wojna powietrzna w Europie 1939-1945, Warszawa 1983, 384 s., 20 zł

3442. KRZEMIŃSKI Tomasz, Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865-1935), Toruń 2008, 270, [1], 16 tabl. s., 40 zł

3443. KRZESIŃSKI Stanisław, Koleje życia czyli materiały do historii teatrów prowincjonalnych, Warszawa 1957, 549 s., 60 zł

3444. KRZEŚNIAK Leszek Marek, Dokąd tak śpieszysz panie generale. Poemat o bitwie maciejowickiej, Warszawa 2009, 60 s., 15 zł

3445. KRZYCZKOWSKI Henryk, W cieniu Warszawy. Pruszków w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1986, 229, [2] s., 24 zł

3446. KRZYMOWSKI Tadeusz, Wartości Wrażliwość Postawy w refleksyjnym łabędzim śpiewie człowieka w dziesiątej dekadzie życia, Olsztyn 2022, 117 s., 35 zł

3447. KRZYMUSKA Joanna, Zygmunt Waliszewski, Warszawa 1984, 48 s., 5 zł

3448. KRZYSZTOFIAK Lech, KRZYSZTOFIAK Anna, Mrówki Formicidae Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Suwałki 2006, 75 s., 25 zł

3449. KRZYSZTOFOWICZ Stefania, O sztuce ludowej w Polsce, Warszawa 1972, 152 s., 24 zł

3450. KRZYSZTOSZEK Zofia, Podstawy pedagogiki rolniczej, Warszawa 1972, 242 s., 20 zł

3451. KRZYWICKA Irena, Pierwsza krew, Warszawa 1930, 215 s., 24 zł

3452. KRZYWICKI Ludwik, Wspomnienia. Tom I-III, Warszawa 1957-1959, 450, 626, 453 s., 40 zł

3453. KRZYWKA Łukasz, Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826-1873), Wrocław 1994, 212 s., 18 zł

3454. KRZYWOBŁOCKA Bożena, Staromiejskie historie, Warszawa 1955, 139 s., 12 zł

3455. KRZYŻANIAKOWA Jadwiga, OCHMAŃSKI Jerzy, Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990, 360 s., 15 zł

3456. KRZYŻANOWSKI Julian, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości , Warszawa 1956, 356 s., 24 zł

3457. KRZYŻANOWSKI Julian, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy BSL, Warszawa 1981, 245 s., 10 zł

3458. KRZYŻANOWSKI Julian, Historia literatury polskiej, Warszawa 1979, 694 s., 24 zł

3459. KRZYŻANOWSKI Julian, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973, 750 s., 24 zł

3460. KRZYŻANOWSKI Julian, Sztuka słowa, Warszawa 1972, 291 s., 20 zł

3461. KRZYŻANOWSKI Julian, ŻUKOWSKA-BILLIP Kazimiera, Dawna facecja polska XVI-XVIII w., Warszawa 1960, 647, [1] s., 30 zł

3462. KRZYŻANOWSKI Leszek, Typologia i periodyzacja systemu kierowania gospodarką Polski Ludowej 1944-1984. Studium prawno-gospodarcze , Wrocław 1986, 107 s., 24 zł

3463. KRĄPIEC Mieczysław Albert OP, Metafizyka, Poznań 1966, 558 s., 18 zł

3464. KRĄPIEC Mieczysław Albert OP, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991, 265 s., 18 zł

3465. KSIAŻEK Marek , Droga sukcesu. Z historii przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Dywity 2014, 196 s., 45 zł

3466. KSIĘGA 1000-lecia katolicyzmu w Polsce. Tom I-III, Lublin 1969, 665, 535, 526 s., 75 zł

3467. KSIĘGA listów PRL-u. Część druga 1956-1970, Warszawa 2005, 217 s., 60 zł

3468. KSIĘGA listów PRL-u. Część trzecia 1971-1989, Warszawa 2005, 266 s., 63 zł

3469. KSIĘGA pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego. Tom I-II, Toruń 1988, 1990, 479, 435 s., 120 zł

3470. KSIĘGA Pamiątkowa Jubileuszu Seminarium Duchownego w Tarnowie 1821-1971 , Tarnów 1972, 408 s., 40 zł

3471. KSIĘGA Pamiątkowa Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Toruniu 23-24 września 1978, Toruń 1982, 185, [2] s., [36] s., 30 zł

3472. KSIĘGA parodii, Warszawa 1986, 236 s., 10 zł

3473. KSIĘGA patrioty. Historia teksty nuty, Częstochowa 2015, 92, [8] s., 20 zł

3474. KSIĘGA Sybiraków 1928 1988 1998 2000. Pamięć zmarłym - żyjącym pojednanie, Warszawa 2001, 800 s., 40 zł

3475. KSIĘGA tysiąca i jednej nocy. Wybór, Warszawa 1976, 575 s., 16 zł

3476. KSIĘGA ziemska kaliska 1400-1409, Poznań 1991, 324 s., 40 zł

3477. KSIĘGI humoru ludowego, Warszawa 1981, 292 s., 30 zł

3478. KSIĘGOZBIORY rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 19 października 2012 roku, Malbork 2015, 241 s., 30 zł

3479. KSIĘŻA Caritas. Wspomienia, Warszawa 1984, 410 s., 24 zł

3480. KSIĄŻEK Andrzej, Opowieść pogańska, Warszawa 1986, 68 s., 16 zł

3481. KSIĄŻEK Andrzej, Podziemne przejście, Warszawa 1985, 56 s., 15 zł

3482. KSIĄŻEK Andrzej, Wizja lokalna, Warszawa 1986, 58 s., 15 zł

3483. KSIĄŻEK Marek, SOROKA Janusz, Parnas według Panasa. Prawdziwa biografia autora "Według Judasza", Olsztyn 2016, 186, XVI s., 42 zł

3484. KSIĄŻĘK Mirosław, Notatnik sanitariusza, Kraków 1987, 71 s., 12 zł

3485. KSIĄŻEK Zygmunt, Zamojszczyzna w ogniu walk. Wieś walcząca 1939-1944. Relacje, wspomnienia, wiersze, Warszawa-Biłgoraj 1994?, 143 s., 100 zł

3486. KSIĄŻEK-BREGUŁOWA Zofia, Śpiewam mój ból, Warszawa 1986, 70 s., 15 zł

3487. KSIĄŻKA dawna i jej właściciele. Early Printed Books and Their Owners. Tom I-II, Wrocław 2017, 286, 320 s., 70 zł

3488. KSIĄŻKA polska wczoraj i dziś, Warszawa 1974, 65, [1] s., 24 zł

3489. KSIĄŻKI dla bibliotek. Katalog. Tom 3. Literatura popularnonaukowa. Część I Książki, czasopisma, materiały audiowizualne, Część II - Skorowidze, Warszawa 1962, 647, 238 s., 27 zł

3490. KSZTAŁTOWANIE życia, Kraków 1992, 35 s., 20 zł

3491. KTO był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, 580 s., 60 zł

3492. KTO jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 1., Warszawa 1984, 1175, nlb s., 24 zł

3493. KTO winien? Wybór felietonów polskich: Od Prusa do Urbana, Warszawa 1994, 184 s., 10 zł

3494. KUBACKI Wacław, Jakobińskie gniazdo. Sztuka z Insurekcji Warszawskiej w 6 obrazach, Warszawa 1955, 94 s., 15 zł

3495. KUBACKI Wacław, Kartki na wietrze, Warszawa 1969, 79 s., 20 zł

3496. KUBACKI Wacław, Krytyk i twórca, Łódź 1948, 309, nlb. s., 20 zł

3497. KUBALA L(udwik), Mieszczanin polski w XVII wieku. Szkice historyczne, Warszawa br., 43 s., 15 zł

3498. KUBIAK Anna, Łapownictwo w świadomości mieszkańców Łodzi, Łódź 1992, 86 s., 25 zł

3499. KUBIAK Krzysztof, Morskie działania specjalne po roku 1945, Warszawa 2001, 317, [1] s., 20 zł

3500. KUBIAK Leszek, Zarys historii gospodarczej Polski Ludowej. Część II. Polska w latach wstępnego okresu industrializacji 1950-1958 , Warszawa 1988, 225, [40] s., 20 zł

3501. KUBIAK Paweł, Nie ma juz tego czasu, Warszawa 1985, 68 s., 15 zł

3502. KUBIAK Tadeusz, Cień ziemi, Warszawa 1958, 127 s., 15 zł

3503. KUBIAK Tadeusz, Miłość prawdziwa, Warszawa 1954, 86 s., 24 zł

3504. KUBIAK Tadeusz, Od słowa do słowa, Warszawa 1978, 108 s., 15 zł

3505. KUBIAK Tadeusz, Wzajemność, Warszawa 1974, 141 s., 15 zł

3506. KUBICKI Marian, Listopad, Warszawa 1968, 71, [2] s., 18 zł

3507. KUBIK Kazimierz, GAWORECKI Władysław, Rzemiosło Ziemi Gdańskiej w latach 1945-1970, Gdańsk 1970, 339 s., 24 zł

3508. KUBÓW Stefan, Sylwetki polskich bibliologów, Wrocław 1983, 232 s., 15 zł

3509. KUCHARSKA Marta, Proste równoległe, Warszawa 1984, 72 s., 15 zł

3510. KUCHARSKA Zofia, Wiersze, Radom 1994, 80 s., 15 zł

3511. KUCHARSKI Bogdan, Między Odrą a Drawą. Szlaki turystyczne, Warszawa 1988, 139 s., 15 zł

3512. KUCHARZEWSKI Jan, Od Białego Caratu do Czerwonego. Tom II, Warszawa 1925, 456, [3] s., 60 zł

3513. KUCHOWICZ Zbigniew, Aleksander Fredro we fraku i szlafroku. Osobowość i życie prywatne, Łódź 1989, 240 s., 30 zł

3514. KUCHOWICZ Zbigniew, Barbara Radziwiłłówna, Łódź 1989, 319 s., 10 zł

3515. KUCHOWICZ Zbigniew, Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku, Łódź 1989, 158 s., 20 zł

3516. KUCÓWNA Zofia, Opowieści moje. Wybór felietonów z lat 1995-1999, Łódź 2000, 208 s., 10 zł

3517. KUCÓWNA Zofia, Zapach szminki, Łódź 2000, 288, [2] s., 15 zł

3518. KUCZA-KUCZYŃSKA Małgorzata, Polskie muzea literackie, Warszawa 1986, 130 s., 8 zł

3519. KUCZKOWSKI Wojciech Jastrzębiec, Szlaki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Olsztyn 2007, 158, 8 s., 45 zł

3520. KUCZYŃSKA Jadwiga, Wstęp do historii sztuki. Nauki pomocnicze. Historia architektury, Lublin 1988, 94 s., 20 zł

3521. KUCZYŃSKA-IRACKA Anna, Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, Wrocław 1978, 229 + 275 ilustr. s., 48 zł

3522. KUCZYŃSKI Krzysztof A., Polnische literatur in deutscher Ubersetzung von den anfaengen bis 1985. Eine Bibliographie von..., Darmstad 1987, 283 s., 15 zł

3523. KUCZYŃSKI Stefan K., Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studiów i materiałów, Wrocław 1990, 368 s., 30 zł

3524. KUCZYŃSKI Stefan Krzysztof, Herb Warszawy, Warszawa 1977, 154 s., 16 zł

3525. KUCZYŃSKI Stefan Krzysztof, Herb Warszawy, Warszawa 1977, 154 s., 30 zł

3526. KUCZYŃSKI Stefan M., Król Jagiełło ok. 1351-1434, Warszawa 1987, 175 s., 18 zł

3527. KUCZYŃSKI Waldemar, Obóz, Warszawa 1982, 57 s., 12 zł

3528. KUDEROWICZ Zbigniew, Nietzsche, Warszawa 1979, 252 s., 10 zł

3529. KUDLIŃSKI Tadeusz, Maska i oblicze teatru. Zarys wiadomości o teatrze, Warszawa 1963, 348 s., 25 zł

3530. KUDRZYCKI Zbigniew, Granica polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego 1945-1958, Toruń 2013, 283 s., 50 zł

3531. KUDRZYCKI Zbigniew, Ziemia Szczycieńska - Ocalić przed zapomnieniem. , Szczytno 2014, 120 s., 90 zł

3532. KUENSTLER Mieczysław J., Mitologia chińska, Warszawa 1981, 303 s., 9 zł

3533. KUENSTLER-LANGER Danuta, Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy, Toruń 2007, 223 s., 30 zł

3534. KUHN Alfred, Die polnische Kunst von 1800 bis zur Gegenwart. Mit 150 Abbildungen, Berlin 1930, 188 s., 50 zł

3535. KUJAWSKO-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy 1961-1986, Bydgoszcz 1987, 156 s., 48 zł

3536. KUKIEL Marian, Próby powstańcze po trzecim rozbiorze, Przeźmierowo 2006, 513, [2] s., 48 zł

3537. KUKIER Ryszard, Podziały etnograficzne środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego, Grudziądz 1961, 177-195 s., 25 zł

3538. KUKSEWICZ Zdzisław, Filozofia człowieka. Teoria duszy, Wrocław 1975, 251 s., 40 zł

3539. KUKUŁKA Józef, Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922, Warszawa 1970, 623 s., 35 zł

3540. KUKUŁKA Józef, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 1982, 406 s., 24 zł

3541. KULA Witold, Rozważania o historii, Warszawa 1958, 297 s., 30 zł

3542. KULA Witold, Wokół historii, Warszawa 1988, 576 s., 20 zł

3543. KULCSAR Zsuzsanna, Tajemnice i skandale średniowiecza, Warszawa 1993, 376, [2] s., 24 zł

3544. KULCZYCKI Jerzy, Atakować książką, Warszawa 2016, 320 s., 24 zł

3545. KULCZYCKI Ludwik, Zasady socjologji ogólnej, Lwów-Poznań 1923, 427 s., 45 zł

3546. KULCZYK Sylwia, TOMCZYK Edyta, Kraina Wielkich Jezior, Bielsko-Biała 2000, 243 s., 12 zł

3547. KULCZYŃSKA Maria, Lwów - Donbas 1945, Warszawa 1988, 80 s., 16 zł

3548. KULECKA Alicja, Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856, Warszawa 1997, 232 s., 35 zł

3549. KULESZA Dariusz, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948, Białystok 2006, 394 s., 24 zł

3550. KULESZA Władysław T., Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław 1985, 311 s., 24 zł

3551. KULIGOWSKA Anna, Trudne początki. Teatr łódzki w latach 1844-1863, Wrocław 1976, 128, [26] s., 30 zł

3552. KULIK Adam, Piołunny raj, Warszawa 1985, 45 s., 15 zł

3553. KULIKOWSKA-PARKASIEWICZ Violetta, Tajemnice nieujawnione. Rysunek, Olsztyn 2010, 32 s., 20 zł

3554. KULIKOWSKI Andrzej, Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990, 240, [24] s., 40 zł

3555. KULISZER Józef, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych. Tom I, Warszawa 1961, 392 s., 15 zł

3556. KULISZER Józef, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych. Tom I-II, Wrocław 1961, 392, 639 s., 30 zł

3557. KULKA Jan, Dla Ciebie ten widok z okna. Wybór wierszy z lat 1969-1979, Łomża 1990, 147 s., 16 zł

3558. KULMOWA Joanna, Fatum na zakręcie, Warszawa 1957, 56 s., 15 zł

3559. KULSKI Julian, Z minionych lat życia 1892-1945, Warszawa 1982, 359 s., 20 zł

3560. KULTURA elit w XVIII w., Łódź 1985, 135 s., 40 zł

3561. KULTURA i cywilizacja, Lublin 1937, 344 s., 32 zł

3562. KULTURA książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej, Wrocław 1991, 186 s., 39 zł

3563. KULTURA Mazur, Warmii, Powiśla. Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla. Po kongresie..., Europejskie perspektywy, Instytucje, Stowarzyszenia, Kalendarz imprez 2002, Adresy. , Olsztyn 2001, 186 s., 15 zł

3564. KULTURA w procesie zmiany. Z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn 2003, 261 s., 30 zł

3565. KULTURA żywego słowa w dawnej Polsce, Warszawa 1989, 306 s., 24 zł

3566. KULTURA. Szkice Opowiadania Sprawozdania, Paryż 1960-1988, różnie s., 10 zł

3567. KULTUROWE terytoria literatury, Siedlce 2006, 170 s., 24 zł

3568. KUNCEWICZ Piotr, Leksykon polskich pisarzy współczesnych Tom I-II, Warszawa 1995, 615, 511 s., 36 zł

3569. KUNCEWICZOWA Maria, Listy do Jerzego, Warszawa 1988, 140 s., 20 zł

3570. KUNDA Bogusław Sławomir, Marynarze pociągów dalekobieżnych, Kraków 1984, 68 s., 12 zł

3571. KUNERT Andrzej Krysztof, Rzeczpospolita walcząca wrzesień-grudzień 1939, Warszawa 1993, 254, [64] s., 40 zł

3572. KUNERT Andrzej Krzysztof, Naczelni Wodzowie Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie 1939-1946 , Warszawa 2003, 88 s., 20 zł

3573. KUNERT Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. Tom I, Warszawa 1987, 197 s., 9 zł

3574. KUNERT Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. Tom II, Warszawa 1987, 247 s., 10 zł

3575. KUNERT Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. Tom III, Warszawa 1991, 256 s., 15 zł

3576. KUNERT Andrzej Krzysztof, WAŁKOWSKI Zygmunt, Getto warszawskie. Cierpienie Walka Pamięć, Warszawa 2008, 98 s., 25 zł

3577. KUNOWSKI Stefan, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1997, 265 s., 15 zł

3578. KUNSTLER Mieczysław J., Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983, 293 s., 12 zł

3579. KUNZ Alfred, SAMPLAWSKY Dietmar, Poradnik majsterkowicza fotografa, Warszawa 1979, 280 s., 6 zł

3580. KUPER Adam, Między charyzmą i rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź 1987, 284 s., 15 zł

3581. KUPPER Eugeniusz, Ulica zamknięta, Warszawa 1986, 58 s., 15 zł

3582. KURDYBACHA Łukasz, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957, 275 s., 40 zł

3583. KURDYBACHA Łukasz, Tysiąclecie polskiej oświaty, Warszawa 1967, 98 s., 12 zł

3584. KURDYBACHA Łukasz, Z dziejów laicyzacji oświaty. I. Niemcy, Warszawa 1961, 203 s., 12 zł

3585. KURECKA Maria, Czarodziej. Rzecz o Tomaszu Mannie, Kraków 1993, 381 s., 36 zł

3586. KURECKA Maria, Dzieje Jana Sebastiana Bacha, Warszawa 1952, 186 s., 12 zł

3587. KUREK Jalu, Strumień goryczy, Warszawa 1957, 134 s., 15 zł

3588. KURKIEWICZ Władysław, TATOMIR Adam, Tysiąc lat dziejów Polski. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii i kultury, Warszawa 1962, 540 s., 24 zł

3589. KURKOWSKA Halina, SKORUPKA Stanisław, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959, 400 s., 20 zł

3590. KUROŃ Jacek, Taki upór, Warszawa 2011, 563, [48] s., 25 zł

3591. KUROŃ Jacek, Wiara i wina. Do i od komunizmu, Warszawa 1990, 371 s., 12 zł

3592. KUROŃ Jacek, Zło, które czynię, Warszawa 1984, 153 s., 15 zł

3593. KUROPIESKA Józef, Wspomnienia dowódcy kompanii 1923-1934, Warszawa 1971, 329 s., 12 zł

3594. KUROWSKI Bohdan, TURKOWSKI Marek, Rotary w Olsztynie i nie tylko... 1991-2011, Olsztyn 2011, 119, [9] s., 32 zł

3595. KURPIEWSKI Janusz, Czyszczenie, konserwacja oraz przechowywanie monet, medali i banknotów. Praktyczny poradnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1990, 51 s., 64 zł

3596. KURPIŃSKI , Karola Kurpińskiego Dziennik podróży 1823. Opracował Zdzisław Jachimecki, Kraków 1954, 176 s., 30 zł

3597. KURSKI Jarosław, Wódz. O Wałęsie - były rzecznik, Warszawa 1991, 125 s., 12 zł

3598. KURYLUK Ewa, Hipperrealizm - Nowy realizm, Warszawa 1983, 223 s., 10 zł

3599. KURYLUK Ewa, Pani Anima. Wiersze z lat 1975-1979, Kraków 1984, 70 s., 15 zł

3600. KURZAWA Eugeniusz, Nie jesteś tu, Białystok 1986, 94 s., 15 zł

3601. KURZAWA Eugeniusz, STRUMIŁŁO Andrzej, Wigry. Kultura i środowisko. Spotkania 1977-1990, Warszawa 1991, 239 s., 40 zł

3602. KURZMAN Dan, Misja specjalna. Hitlerowski plan zajęcia Watykanu i porwania papieża, Poznań 2008, 287 s., 30 zł

3603. KURZOWA Zofia, Polskie rzeczowniki męskie na -O na tle słowiańskim, Wrocław 1970, 162 s., 20 zł

3604. KURZOWA Zofia, Studia nad językiem Filomatów i Filaretów (Fonetyka, fleksja, składnia), Kraków 1972, 156 s., 30 zł

3605. KURZYNA Mieczysław, O Melchiorze Wańkowiczu - nie wszystko, Warszawa 1975, 303 s., 16 zł

3606. KUSIAK Franciszek, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, 299 s., 24 zł

3607. KUSZŁEJKO Jacek, Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1993, 259 s., 30 zł

3608. KUTIAK Krystyna, Rodzinne wartości wychowawcze podkarpackiej wsi (na przykładzie badań rodzin Bukowska), Olsztyn 2000, 174 s., 12 zł

3609. KUTRZEBA Stanisław, Historya ustroju Polski w zarysie. Tom I. Korona, Lwów 1920, VI, 274 s., 40 zł

3610. KUTRZEBA Stanisław, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937, 371 s., 200 zł

3611. KUTZ Kazimierz, Będzie skandal. Autoportret, Kraków 2019, 410 s., 29 zł

3612. KUZINIEWICZ Dominik, Kochanińkie, popatrzajcie sami, Warszawa 1989, 143 s., 16 zł

3613. KUZINIEWICZ Dominik, Kochanińkie, popatrzajcie sami, Warszawa 1989, 143 s., 10 zł

3614. KUŁAKOWSKA Danuta, Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981, 268 s., 20 zł

3615. KUŚMIEREK Józef, Credo, Warszawa 1983, 69 s., 15 zł

3616. KUŚMIEREK Józef, Polska z Zachód czyli oczekiwanie pomocy, Warszawa 1983, 91 s., 12 zł

3617. KUŚMIEREK Józef, Rok 1944. Sztuka w 3 aktach, Warszawa 1955, 131 s., 12 zł

3618. KUŚMIEREK Józef, Rok 1944. Sztuka w trzech aktach. Program, Warszawa 1954, 16 s., 10 zł

3619. KUŚMIEREK Józef, Stan Polski, Warszawa 1982, 68 s., 12 zł

3620. KUŚMIEREK Józef, Uwaga! Człowiek, Warszawa 1955, 115 s., 12 zł

3621. KUŹMAK Krystyna, Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia. , Gostyń 1988, 143 s., 24 zł

3622. KWAPIEŃ Stanisław, Opis i reorganizacja gospodarstwa włościańskiego w Kleczy Dolnej, woj. krakowskie, Warszawa 1929, 88 s., 25 zł

3623. KWARTALNIK Historyczny. Rocznik CX. 2003/4, Warszawa 2003, 192 s., 15 zł

3624. KWASIBORSKA Danuta, Zagrody edukacyjne Warmii i Mazur, Olsztyn 2014, 20, [nlb. 4] s., 15 zł

3625. KWESTIA charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego, Wołowiec-Warszawa 2023, 344 s., 30 zł

3626. KWIATKOWSKA Maria Irena, KWIATKOWSKI Marek , Historia Warszawy XVI-XX wieku. Zabytki mówią, Warszawa 1998, 306 s., 45 zł

3627. KWIATKOWSKA Wiesława, Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817-1920 i pozostałe po niej akta, Toruń 2006, 250 s., 30 zł

3628. KWIATKOWSKI Aleksander, Film skandynawski. Fakty Dzieła Twórcy, Warszawa 1986, 272 s., 24 zł

3629. KWIATKOWSKI Eugeniusz, Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej, Szczecin 1988, 278 s., 24 zł

3630. KWIATKOWSKI Eugeniusz, Zarys dziejów gospodarczych świata. Część pierwsza, Od starożytności do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1947, 313, [1] s., 30 zł

3631. KWIATKOWSKI Maciej Józef, Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, Warszawa 1984, 354 s., 24 zł

3632. KWIATKOWSKI Marek, Królikarnia, Warszawa 1971, 88 s., 12 zł

3633. KWIATKOWSKI Wicenty ks., Apologetyka totalna. Tom I. Przedmiot i metody apologetyki nowoczesnej, Warszawa 1961, 273 s., 15 zł

3634. KWIECIŃSKI , Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studia dedykowane profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, Olsztyn 2006, 475, [15] s., 50 zł

3635. KWIEK Tadeusz, Pomorze Zachodnie, Warszawa 1956, 190 s., 20 zł

3636. KWILECKI Andrzej, Z pogranicza problematyki narodowej i międzynarodowej. Studia i szkice, Warszawa 1982, 517 s., 24 zł

3637. KWINTYLIAN Fabiusz M., Kształcenie mówcy, Wrocław 1951, C, 346 s., 36 zł

3638. KĄKOLEWSKI Krzysztof, Umarły cmentarz. Wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku, Warszawa po 1990, 215 s., 25 zł

3639. KŁOCZOWSKI Jerzy, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956, 356 s., 60 zł

3640. KŁOCZOWSKI Jerzy, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000, 463 s., 20 zł

3641. KŁOCZOWSKI Jerzy, Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa 1987, 300 s., 20 zł

3642. KŁOCZOWSKI Jerzy, IVINSKIS Zenonas, Chrystianizacja Litwy, Kraków 1987, 351 s., 24 zł

3643. KŁODKOWSKI Piotr, Doskonały smak Orientu, Kraków 2006, 228 s., 24 zł

3644. KŁOS Juljusz, Wilno. Przewodnik krajoznawczy. , Białystok 199?, 270 s., 20 zł

3645. KŁOSSOWSKI Andrzej, Biblioteki polskie na obczyźnie, Warszawa 1992, 26 s., 10 zł

3646. KŁOSSOWSKI Andrzej, Książka polska na obczyźnie XX wiek, Toruń , 270 s., 26 zł

3647. KŁYSZEWSKI Władysław, Z moich wspomnień, Kraków 1961, 160 s., 20 zł

3648. LA FAYETTE Marie-Madeleine de , Dzieje Henriety angielskiej. Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689, Warszawa 1968, 216 s., 12 zł

3649. LABAND Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Dritter Band, Tubingen 1913, 524 s., 70 zł

3650. LABAND Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Erster Band, Tubingen 1911, 532 s., 70 zł

3651. LABAND Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Zweiter Band, Tubingen 1911, 318 s., 70 zł

3652. LABO Sebastian, Zamach na Papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji, Rzym 1983, 225 s., 12 zł

3653. LABUDA Adam S., Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku, Poznań 1984, 221 + 182 ilustr. s., 40 zł

3654. LABUDA Gerard, Historia kultury historią cywilizacji, Poznań 1983, 20 s., 12 zł

3655. LAM Andrzej, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923 Tom I-II. Tom I Instynkt i ład. Tom II Manifesty i protesty. Antologia, Kraków 1969, 246, 460 s., 60 zł

3656. LAMENTOWICZ Wojciech, Jak rządzić po sierpniu?, Warszawa 1981, 132 s., 15 zł

3657. LANCKOROŃSKA Karolina, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 - 5 IV 1945, Kraków 2002, 364 s., 20 zł

3658. LANDAU Zbigniew, TOMASZEWSKI Jerzy, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1960, 217 s., 15 zł

3659. LANDHEER , Hugo Landheer. Malarstwo Olsztyn 1980 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1980, 32 s., 20 zł

3660. LANDKREIS Allenstein Ostpreussen. 25. Heimatbrief der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land e. V. Weihnachten 1994, Hagen 1994, 204 s., 24 zł

3661. LANDKREIS Allenstein Ostpreussen. 34. Heimat-Jahrbuch. Kreisgemeinschaft Allenstein-Land e. V. Weihnachten 2003, Hagen 2003, 312 s., 24 zł

3662. LANDMANN Karol, Napoleon I, Warszawa 1905, 160 s., 24 zł

3663. LANDOWSKI Zbigniew, WOŚ Krystyna, Cytaty łacińskie na każdą okazję o człowieku i rzeczach ludzkich, Kraków 2002, 189 s., 10 zł

3664. LANGE Roderyk, Folklor taneczny Kujaw. Kinetogramy, bm. br., 25 s., 12 zł

3665. LANGER Jiri, 9 bram do tajemnic chasydów, Kraków 1988, 323 s., 24 zł

3666. LANGER Jurij, Svobodova Julia , Krasa w dreve zakliata, Bratislava 1977, 200 s., 40 zł

3667. LANGKAMMER Hugolin, Teologia nowego testamentu. Część I-II, Wrocław 1985, 289, 295 s., 25 zł

3668. LANGKAMMER Hugolin O., Słownik biblijny, Katowice 1984, 166 s., 12 zł

3669. LANGMAN Jerzy ks., Pielgrzymka 1 000 lecia od 12 do 16 maja 1966 r. Program. Vade-mecum pielgrzyma, Rzym 1966, 124 s., 27 zł

3670. LANGOWSKI Ryszard, Pięćdziesięciolecie czyli podróż nieco sentymentalna, Olsztyn 2002, 156, [4] s., 60 zł

3671. LANKA Vaclav, VIT Zbysek, Płazy i gady, Warszawa 1993, 232 s., 10 zł

3672. LANNING Edward P., Peru przed Inkami, Kraków 1985, 216 + 42 ilustr. s., 15 zł

3673. LAPIS Bohdan, U źródeł polskich refleksji nad pracą, Warszawa 1984, 214 s., 15 zł

3674. LAROCHE Jules, Polska lat 1926-1935, Warszawa 1966, 242 s., 25 zł

3675. LARS Krystyna, Chirurgia mistyczna, Bydgoszcz 1985, 72 s., 15 zł

3676. LASKOWSKA Maria, PAWŁOWSKA-WILDE Beata, Bibliografia zawartości wydawnictw muzeów w Polsce za lata 1945. Druki zwarte i ciągłe. Cześć 1-2 (A1, B1), Warszawa 1978, 434 (paginacja ciągła) s., 48 zł

3677. LASKOWSKI Henryk, Puk, puk, puk do Raju Bram, Warszawa 2007, nlb. 12 s., 35 zł

3678. LASKOWSKI Jerzy, Historia wpisana w krajobraz. Ramuckie lasy, Olsztyn 2021, 190 s., 49 zł

3679. LASKOWSKI Roman, Derywacja rzeczowników w dialektach laskich. Część II. Rzeczowniki z formantem w funkcji przedmiotowej, Wrocław 1971, 173 s., 20 zł

3680. LASS die Marjellens kicken! Lustige Spässchen aus Ostpreussen, Leer (Ostfriesland) 1971, 124 s., 32 zł

3681. LATA przełomu. Ostrołęka - miasto i powiat 1914-1921, Ostrołęka 2023, 295 s., 60 zł

3682. LATAWIEC Krzysztof, GÓRAK Artur, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 Słownik biograficzny Tom 1. Ministerstwo Oświecenia Publicznego, Lublin 2015, 316 s., 50 zł

3683. LATAWIEC Krzysztof, GÓRAK Artur, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 Słownik biograficzny Tom 2. Ministerstwo Finansów, Lublin 2016, 382 s., 40 zł

3684. LATIMER Jon, Podstęp na wojnie, Warszawa 2017, 336 s., 25 zł

3685. LATINI Brunetto, Skarbiec wiedzy, Warszawa 1992, 502 s., 30 zł

3686. LATO Stanisław, Ruch ludowy wobec sanacji. Z dziejów politycznych II Rzeczypospolitej, Rzeszów 1985, 218 s., 20 zł

3687. LATTIMER John K., Śmiertelna choroba Hitlera i inne tajemnice nazistowskich przywódców. Relacja lekarska przy Trybunale Norymberskim, Warszawa 2000, 333 s., 26 zł

3688. LAUDA ziemi rawskiej i województwa rawskiego 1583-1793, Warszawa 2017, 332, [12] s., 30 zł

3689. LAUREACI Nagrody Oskara Kolberga, Warszawa 1984, 128 s., 25 zł

3690. LAVEDAN Henri, Powiernik galerników, Warszawa 1971, 289 s., 15 zł

3691. LAZARI Andrzej de, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000, 188, [1] s., 20 zł

3692. LAZARI-PAWŁOWSKA Ija, Schweitzer, Warszawa 1976, 246 s., 15 zł

3693. LEAF Munro, LAWSON Robert, Fernando, Warszawa 194?, 36 s., 30 zł

3694. LEBEN und Tod im Alten Agypten. Meisterwerke aus dem Reichsmuseum fur Altertumer in Leiden. Gustaw Lubcke Museum, Hamm, 13 Juni - 17 Oktober 1999, Hamm 1999, 176 s., 60 zł

3695. LEBIEDZIŃSKI Włodzimierz, Tischnerowska metoda krytyki socjalizmu, Warszawa 1987, 275 s., 15 zł

3696. LEC Stanisław Jerzy, Myśli nieuczesane, Kraków 1959, 158 s., 45 zł

3697. LECH Konstanty, System nauczania, Warszawa 1964, 272 s., 24 zł

3698. LECHICKA Jadwiga, Z zagadnień oświecenia na Pomorzu, Łódź 1957, 204 s., 38 zł

3699. LECHICKI Czesław, Z dziejów satyry polskiej XVI wieku, Lwów 1933, 70, [3] s., 30 zł

3700. LECHOŃ Jan, Dziennik. Tom I-III, Warszawa 1992, 509, 623, 969 s., 150 zł

3701. LECHOŃ Jan, Poezje, Warszawa 1957, 202 s., 12 zł

3702. LECHOŃ Jan, Poezje, Wrocław 1990, XCIV, 240 s., 20 zł

3703. LECHOWSKI Jan, Czterdzieste morze narzekań, Gdańsk 1984, 70 s., 15 zł

3704. LECIEJEWICZ Lech, Normanowie, Wrocław 1979, 210 s., 48 zł

3705. LECLERCQ Jacques, Katolicy i wolność myśli, Kraków 1964, 252 s., 12 zł

3706. LECZYK Marian, Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934. Studium z historii dyplomacji, Warszawa 1976, 380 s., 20 zł

3707. LEDERER Jiri, Czeskie rozmowy, Warszawa 1987, 180 s., 25 zł

3708. LEDNICKI , Orzeczenie Sądu Obywatelskiego w sprawie zarzutów publicznie stawianych Aleksandrowi Lednickiemu, Warszawa 1920, 8 s., 40 zł

3709. LEDÓCHOWSKI Stanisław, Polskie szable bojowe, Warszawa 1980, 48 s., 12 zł

3710. LEDÓCHOWSKI Stanisław, Polskie szable paradne, Warszawa 1980, 48 s., 12 zł

3711. LEDÓCHOWSKI Stanisław, Polskie szable wojskowe, Warszawa 1980, 48 s., 12 zł

3712. LEE Kyong Myong , NOWICKI Dariusz, Taekwondo, Warszawa 1988, 172, [3] s., 16 zł

3713. LEGOWICZ Jan, Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa 1980, 610 s., 12 zł

3714. LEHR Stefan, Pewna prawie zapomniana akcja na Wschodzie. Niemieccy archiwiści w generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina, Warszawa 2014, 458 s., 25 zł

3715. LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, Pisma z metafizyki natury, Toruń 1999, 105 s., 26 zł

3716. LEINWALD Artur, Poseł Herman Lieberman, Kraków 1983, 270 s., 30 zł

3717. LEITGEBER Bolesław, Bez przesądów i lęku. Z albumu poznańskiego dyplomaty, malarza i podróżnika, Poznań 1994, 407 s., 24 zł

3718. LEITNER Helmut, Poradnik kelnera, Warszawa 1993, 256 s., 30 zł

3719. LEJKO Krystyna, Warszawa w obiektywie Konrada Brandla, Warszawa 1985, 203 s., 20 zł

3720. LEKSYKON harcerstwa, Warszawa 1988, 556, 28 s., 25 zł

3721. LEKSYKON Polactwa w Niemczech, Warszawa-Wrocław 1973, XVIII, 636 s., 36 zł

3722. LEKTURY studenckie. Zeszyt 7, Warszawa 1987, 50 s., 12 zł

3723. LELEWEL , Joachim Lelewel. Człowiek - Obywatel - Uczony, Toruń 1986, 58 s., 15 zł

3724. LELEWEL , Listy emigracyjne Joachima Lelewela. Indeks ogólny do pięciu tomów (nry 1-1496), Wrocław-Kraków 1956, XVVIII s., 25 zł

3725. LELEWEL , Listy emigracyjne Joachima Lelewela. Tom III 1842-1848 (Nry 611-947), Kraków 1952, VI, 463 s., 40 zł

3726. LELEWEL , Listy emigracyjne Joachima Lelewela. Tom V Dodatek 1831-1860 (Nry 1262-1496), Wrocław-Kraków 1956, XVI, 266 s., 40 zł

3727. LELLA Anna i Tomasz, Baba z Olsztyna. Olsztyn Miastem Sztuki, Olsztyn 2012, 36 s., 20 zł

3728. LELONG Charles, Życie codzienne w Galii Merowingów, Warszawa 1967, 154, k. tabl. [8] z ilustracjami s., 20 zł

3729. LEMAIRE Jean-Franocis, FORNES Paul, Tajemnica "otrucia" Napoleona, Warszawa 2003, 127 s., 12 zł

3730. LEMIESZ Stanisław, Nasze miasta, Łódź-Warszawa 1899, 68 s., 27 zł

3731. LEMMERMANN Heinz, Komunikacja werbalna. Techniki argumentacji Dyskusje Dialogi, Wrocław 1996, 155 s., 25 zł

3732. LENART Mirosław, Granice potęgi ducha i wiary Polska 1920-2020. La forza dello spirito e della fede - quali frontiere?, Opole 1920, 92 s., 25 zł

3733. LENARTOWICZ Teofil, Poezje wybrane, Warszawa 1957, 521 s., 14 zł

3734. LENARTOWICZ Teofil, Wybór poezji, Wrocław 1956, 384 s., 24 zł

3735. LENARTOWICZ Teofil, Zachwycenie i błogosławiona. Z ilustrayami Antoniego Zaleskiego, Warszawa 1983, 34 s., 40 zł

3736. LENARTOWICZ SJ Piotr, Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1986, 477 s., 20 zł

3737. LENARTOWSKI Andrzej, Zaproszenie do piekła, Łódź 1988, 53 s., 16 zł

3738. LEŃCZYK Gabriel, Prasłowiański gród nad Dunajcem w Zawadzie Lanckorońskiej, Kraków 1950, 82, [2], 28 tabl. s., 80 zł

3739. LENGOWSKI Michał, Mój życiorys. Wybór wierszy, Olsztyn 1974, 106 s., 15 zł

3740. LENGREN Zbigniew, Średniowieczne żarty, Warszawa 1959, 95 s., 15 zł

3741. LENKIEWICZ Elżbieta, Dzieje sceny olsztyńskiej 1925-1945-1995. Ludzie Idee Zdarzenia, Olsztyn 1995, 84 s., 40 zł

3742. LENORT Feliks, Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli i w II RP, Poznań 1982, 373 s., 24 zł

3743. LEOŃCZUK Jan, Żalnik, Olsztyn 1979, 60 s., 18 zł

3744. LEPPEK Janusz, Ersatz, Kraków 1985, 74 s., 12 zł

3745. LESIŃSKI Andrzej ks., Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980, Olsztyn 2010, 269, [2] s., 32 zł

3746. LESISZ Barbara, DRAPIŃSKA Czesława, POLSKIE czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu., Warszawa-Lublin 1988, 939 s., 24 zł

3747. LESKIEWICZOWA Janina, Próba analizy gospodarki dóbr magnackich w Polsce. Dobra wilanowskie na przełomie XVIII/XIX wieku , Warszawa 1964, 68 + aneks 44 s., 60 zł

3748. LESKIEWICZOWA Janina, RAMOTOWSKA Franciszka, Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym Tom I. Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1828, Warszawa 1984, 362 s., 40 zł

3749. LESSING Gotthold Ephraim, Dzieła wybrane. Tom I-III, Warszawa 1959, LXVIII, 389, 547, [1], 637, [3], s., 40 zł

3750. LESZCZYŃSKI Zenon, Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych typu Sr oraz rS w świetle geografii językowej, Wrocław 1978, 110 s., 20 zł

3751. LETKO Paweł, W służbie II Rzeczypospolitej. Działalność kombatantów polskich na forum międzynarodowym, Olsztyn 2011, 186 s., 30 zł

3752. LEVI-STRAUSS Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970, 586 s., 40 zł

3753. LEVI-STRAUSS Claude, ERIBON Didier, Z bliska i z oddali, Łódź 1998, 221 s., 20 zł

3754. LEVINE Peter A., FREDERICK Ann, Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy, Warszawa 2012, 266 s., 20 zł

3755. LEVY-BRUHL Lucien, Moralność i nauka o obyczajach, Warszawa 1961, 209 s., 20 zł

3756. LEWALSKI Krzysztof, Kościoły chrześcijanskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915, Wrocław 2002, 348 s., 38 zł

3757. LEWANDOWSKA Izabela, Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003, 222 s., 48 zł

3758. LEWANDOWSKA Izabela, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015, 293 s., 35 zł

3759. LEWANDOWSKA Izabela, BATOŻYŃSKI Radosław, Józef Malewski z Jarot 1888-1948. Historia i pamięć, Olsztyn 2021, 181 s., 35 zł

3760. LEWANDOWSKA Izabela, CHŁOSTA Jan, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010, 248, płyta cd s., 40 zł

3761. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz gwary warmińskiej. Rodzina, dom i zagroda, Olsztyn 2013, 62 s., 35 zł

3762. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz warmiński, Olsztyn 2017, 215 s., 50 zł

3763. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Magiczne wsie południowej Warmii. Przewodnik historyczno-kulturowy, Olsztyn 2018, 294 s., 64 zł

3764. LEWANDOWSKA Stanisława, Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945, Warszawa 1982, 446 s., 20 zł

3765. LEWANDOWSKA Stanisława, Ruch oporu na Podlasiu 1939-1944, Warszawa 1982, 478 s., 30 zł

3766. LEWANDOWSKA-TARASIUK Ewa, Sztuka wystąpień publicznych. Jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 1999, 160 s., 20 zł

3767. LEWANDOWSKI Ignacy, Florus w Polsce, Wrocław 1970, 124 s., 36 zł

3768. LEWANDOWSKI Jan, Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier 1914-1918, Warszawa-Łódź 1986, 197 s., 40 zł

3769. LEWANDOWSKI Janusz, Neoliberałowie wobec współczesności, Gdańsk 1989, 153 s., 18 zł

3770. LEWANDOWSKI Jerzy, Okaryny, Olsztyn 1968, 40 s., 15 zł

3771. LEWANDOWSKI Jerzy, Wędrówki nie dokonane, Olsztyn 1970, 46 s., 15 zł

3772. LEWANDOWSKI Jerzy Bogdan, SIKORSKI Jerzy, Rezydencja lidzbarska Ignacego Krasickiego, Lidzbark Warmiński 2002, 88 s., 15 zł

3773. LEWANDOWSKI Jerzy Lew, Przed dokonaniem, Olsztyn 1985, 102 s., 15 zł

3774. LEWANDOWSKI Paweł, Zerwane mosty, Elbląg 2007, 270 s., 32 zł

3775. LEWANDOWSKI Władysław, Działalność polityczno-społeczna Walentego Józefa Wincentego Zwierkowskiego 1788-1959, Toruń 1971, 23-66 s., 30 zł

3776. LEWANDOWSKI Władysław, Przyczynek do historii Burschenschaftów. Materiały, Toruń 1971, 157-172 s., 25 zł

3777. LEWAŃSKI Julian, Studia nad dramatem polskiego Odrodzenia., Wrocław 1956, 309 s., 36 zł

3778. LEWICKA Daniela, TOMKIEWICZ Ryszard, Gmina Dywity. Teraźniejszość i przyszłość, Olsztyn 1994, 85 s., 25 zł

3779. LEWICKA Maria, Rachunek sumienia, Warszawa 1986, 44 s., 15 zł

3780. LEWICKA Maria, SZYMANOWSKA Barbara, Piękno ocalone. Z Jarzębskim po współczesnej Warszawie, Warszawa 1982, 227 s., 12 zł

3781. LEWICKA-MORAWSKA Anna, MACHOWSKI Marek, SŁOWNIK malarzy polskich Tom I. Od średniowiecza do modernizmu, Warszawa 1998, 351 s., 40 zł

3782. LEWICKI Szczepan, Konrad Prószyński (Kazimierz Promyk), Warszawa 1996, 292 s., 12 zł

3783. LEWICKI Tadeusz Marjan, Wstępna nauka języka łacińskiego, Lwów przed 1930, 240 s., 15 zł

3784. LEWIN Izaak, Przez pryzmat historii, Warszawa 1994, 202 + 22 załączniki s., 20 zł

3785. LEWIN Izaak, Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 1983, 241 s., 30 zł

3786. LEWIN Leopold, Wyznania, Warszawa 1969, 75 s., 30 zł

3787. LEWIŃSKI Henryk, Skróty historii literatury polskiej. Oprac. wg najnowszych źródeł dr..., Kraków 1946, 68 s., 10 zł

3788. LEWIŃSKI Kazimierz, Warsztat radioamatora, Warszawa 1956, 64 s., 25 zł

3789. LEWIS Bernard, Arabowie w historii, Warszawa 1995, 255 s., 24 zł

3790. LEWIS Raphaela, Życie codzienne w Turcji osmańskiej, Warszawa 1984, 191 s., 20 zł

3791. LEXIKON deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfangen bis zur Gegenwart. Bande 1-2. Tom I A-K, II L-Z, Leipzig 1967, 1968, 820, 816 s., 36 zł

3792. LEY Willy, W niebo wpatrzeni, Warszawa 1984, 556 s., 20 zł

3793. LEYK Wiktor Marek, Na przełomie wieków. Felietony 1994-2002, Olsztyn 2021, 271 s., 33 zł

3794. LEŚKIEWICZ Maria, Kartki ze starego albumu, Kraków 1973, 140, [12] s., 10 zł

3795. LEŚKO Greta, BOGUCKI Michał, Tbilisi 20-30 VI 2017, Warszawa 2016, 52 s., 25 zł

3796. LEŚNIAK Kazimierz, Lukrecjusz, Warszawa 1960, 223 s., 12 zł

3797. LEŚNIEWSKA Al(eksandra), Entuzjastka. Powieść z czterema portretami, Poznań-Warszawa 1929, VIII, 178 s., 20 zł

3798. LEŚNIEWSKI Antoni, Dzieje drukarni Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1919-1969, Poznań 1969, 164 s., 24 zł

3799. LEŚNIEWSKI Czesław, Stanisław Staszic. Jego życie i ideologja w dobie Polski Niepodległej (1755-1795), Warszawa 1926, 352 s., 45 zł

3800. LEŚNIEWSKI Sławomir, Marengo 1800, Warszawa 1990, 214 s., 12 zł

3801. LEŚNIEWSKI Sławomir, Poczet hetmanów polskich i litewskich XVIII wiek, Warszawa 1992, 262 s., 27 zł

3802. LEŚNIOWSKI Henryk, Mój Grunwald. Gawędy i artykuły, Olsztyn 2010, 167 s., 25 zł

3803. LEŚNIOWSKI Henryk, Olsztyńskie skrzydła. 100 lat Lotniska Olsztyn-Dajtki 1913-2013, Olsztyn 2013, 201 s., 70 zł

3804. LEŚNIOWSKI Henryk, ODOJ Romuald, Tajemnice grunwaldzkiego pola, Olsztyn 1985, 64 s., 15 zł

3805. LEŚNODORSKI Bogusław, Dominium Maris Baltici, Kraków 1975, 377-384 s., 25 zł

3806. LEŚNODORSKI Bogusław, Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski, Warszawa 1970, 534 s., 12 zł

3807. LEŚNODORSKI Bogusław, Łagodna rewolucja w starciu z despotyzmem, Warszawa 1975, 187-195 s., 20 zł

3808. LEŚNODORSKI Zygmunt, Wspomnienia i zapiski, Kraków 1959, 288, [3] s., 25 zł

3809. LEŚNODORSKI Zygmunt, Wśród ludzi mojego miasta. Wspomnień i zapisek część druga, Kraków 1963, 251 s., 16 zł

3810. LIBERA Zdzisław, Poezja polska 1800-1830, Warszawa 1984, 421 s., 15 zł

3811. LIBERA Zdzisław, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, 479 s., 18 zł

3812. LIBERA Zdzisław, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta, Warszawa 1971, 243, [16] s., 18 zł

3813. LIBERA Zdzisław, PIETRUSIEWICZOWA Jadwiga, Od średniowiecza do Oświecenia, Warszawa 1988, 456 s., 18 zł

3814. LIBIŃSKI H. ks. T.J., Jezuici, Kraków 1930, 85 s., 15 zł

3815. LIBISZOWSKA Zofia, Podróże naukowe generała Jana Komarzewskiego, Łódź 1972, 63-79 s., 25 zł

3816. LIBRI Gedanenses. Rocznik Biblioteki Gdańskiej PAN za rok 1967, Gdańsk 1968, 153 s., 15 zł

3817. LICHACZOW Dymitr, Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-pałacowych, Wrocław 1991, 361 s., 50 zł

3818. LICHAŃSKI Jakub Zdzisław, O zwyczaju morskiej bitwy, Gdańsk 1984, 235 s., 27 zł

3819. LICHAŃSKI Stefan, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1984, 327 s., 15 zł

3820. LICHAREWA , Zofia Licharewa - dialog wielokulturowy. Materiały z sympozjum popularno-naukowego, Kętrzyn 2007, 130 s., 30 zł

3821. LICHOCKA Halina, Ignacy Mościcki (1867-1946). Inżynier i wynalazca, Warszawa 2006, 316 s., 20 zł

3822. LICIŃSKI Ludwik Stanisław, Halucynajce. Z pamiętnika włóczęgi, Kraków 1978, 270 s., 10 zł

3823. LIDMAN Sara, Z pięcioma brylantami, Warszawa 1968, 273 s., 8 zł

3824. LIDZBARK Warmiński, Bydgoszcz 2001, 12 s., 10 zł

3825. LIDZBARK Warmiński. Heilsberg, Olsztyn 199?, 73, [1], 40 s., 15 zł

3826. LIEBERMAN Jeffrey A., Czarna owca medycyny. Nieopowiedziana historia psychiatrii, Poznań 2020, 344 s., 25 zł

3827. LIEBFELD Alfred, Ojcowie postępu technicznego, Warszawa 1970, 360 s., 12 zł

3828. LIEDER Franciszek, Warmia moich młodych lat, Olsztyn 1986, 127 s., 20 zł

3829. LIEDTKE Antoni ks., Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga, Pelplin 1988, 118 s., 14 zł

3830. LIEDTKE Antoni ks., Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 roku, Pelplin 1994, 110 s., 18 zł

3831. LIETUVOS fotografija, Vilnius 1971, nlb. 182 s., 40 zł

3832. LIETZ Zygmunt, Pamiątki polskości 1919-1939. Przewodnik po wystawie Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 1957, 36 s., 15 zł

3833. LIGOCKI Alfred, Plastyka współczesna. Na tropach jej przemian, Warszawa 1968, 244 s., 15 zł

3834. LILEYKO Jerzy, Zamek królewski w Warszawie, Warszawa 1980, 323 s., 15 zł

3835. LIMANOWSKI Bolesław, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, Warszawa 1983, 930 s., 20 zł

3836. LIMANOWSKI Bolesław, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Część 1 i 2., Warszawa 1946, 391, 387 s., 16 zł

3837. LIMANOWSKI Bolesław, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Część 1 i 2., Warszawa 1957, 415, 413 s., 27 zł

3838. LIMANOWSKI Bolesław, Pamiętniki (1919-1928). , Warszawa 1973, 376 s., 15 zł

3839. LIMANOWSKI Bolesław, Pamiętniki. Tom I-III, Warszawa 1957, 1958, 1961, 846, 756, 378 s., 48 zł

3840. LIMANOWSKI Bolesław, Walerjan Łukasiński. Szkic biograficzny, Warszawa 1934?, 76 s., 25 zł

3841. LINCOLN W. Bruce, Mikołaj I, Warszawa 1988, 491 s., 18 zł

3842. LINDE Gunnel, Lurituri, Warszawa 1968, 79 s., 15 zł

3843. LINETTE Eugeniusz, Jan Catenazzi i jego dzieło w Wielkopolsce, Warszawa-Poznań 1973, 227 s., 44 zł

3844. LIPCZYŃSKI Konrad, Z moich wspomnień, Zamość 2020, 112 s., 30 zł

3845. LIPECKI Wiesław, Opowieści żeglarskie i rybackie prawdziwe lub prawie prawdziwe, Olsztyn 2000, 166 s., 25 zł

3846. LIPECKI Władysław, Opowiadania morskie, Olsztyn 2004, 183 s., 25 zł

3847. LIPIEC Wiesław, Katedra w Zamościu, Zamość 1999, 136 s., 27 zł

3848. LIPIN L., BIEŁOW A., Gliniane tabliczki, Warszawa 1956, 327 s., 18 zł

3849. LIPIŃSKA Jadwiga, MARCINIAK Marek, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1986, 222 s., 10 zł

3850. LIPIŃSKI , Przedstawiamy: Eryk Lipiński, Warszawa 1983, 136 s., 15 zł

3851. LIPIŃSKI Edward, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa 1981, 536 s., 20 zł

3852. LIPIŃSKI Edward, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870., Warszawa 1968, 538 s., 27 zł

3853. LIPIŃSKI Eryk, Drzewo szpilkowe, Warszawa 1989, 353 s., 15 zł

3854. LIPIŃSKI Jerzy, Spotkamy was o świcie. Powieść morska osnuta na tle służby na kontrtorpedowcu w czasie ostatniej wojny, Gdynia 1947, 218 s., 39 zł

3855. LIPOŃSKI Wojciech, Polska a Brytania 1801-1830. Próby politycznego i cywilizacyjnego dźwignięcia kraju w oparciu o Wielką Brytanię, Poznań 1978, 195 s., 40 zł

3856. LIPSKA Ewa, Piąty zbiór wierszy, Warszawa 1978, 36, [2] s., 15 zł

3857. LIPSKA Ewa, Żywa śmieć, Kraków 1979, 52 s., 15 zł

3858. LIPSKI Jan Józef, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, Katowice? 1984, 28 s., 15 zł

3859. LIPSKI Jan Józef, Powiedzieć sobie wszystko. Eseje o sąsiedztwie polsko-niemieckim. Wir mussen uns alles sagen... Essays zur deutsch-polnischen Nachbarschaft, Warszawa 1996, 327, [2] s., 24 zł

3860. LIPSKI Jan Józef, Warszawscy pustelnicy i bywalcy. Tom I-II, Warszawa 1973, 406, 490 s., 30 zł

3861. LIPSKI Leo, Niespokojni, Olsztyn 1998, 216 s., 25 zł

3862. LIS-TURLEJSKA Maria, Nowa zjawiska w psychoterapii, Warszawa 1991, 132 s., 15 zł

3863. LISIAK Ireneusz T., Żydowscy kolaboranci Hitlera, Warszawa 2013, 292, [1] s., 25 zł

3864. LISIEWICZ Edward, Olsztyn i okolice, Poznań 197?, 20 s., 25 zł

3865. LISKOWACKI Artur Daniel, Autoportret ze szminką, Kraków 1985, 62 s., 12 zł

3866. LISOWSKI Henryk, Zieleń Warszawy, Warszawa 1956, 239 s., 50 zł

3867. LISOWSKI Jerzy, ANTOLOGIA poezji francuskiej. Tom I-II, Warszawa 1966, 1970, 636, 793 s., 24 zł

3868. LISOWSKI Krzysztof, Ciemna dolina, Katowice 1986, 83 s., 16 zł

3869. LISOWSKI Krzysztof, Wiersze i epitafia. Wiersze z lat 1977-1980, Warszawa 1984, 54 s., 15 zł

3870. LISSOWSKI Marjan, Harcerstwo poznańskie w pierwszym dziesięcioleciu, Poznań 1924, 85 s., 50 zł

3871. LISTY ciemnych mężów, Warszawa 1977, 412 s., 24 zł

3872. LISTY legionistów Adama Mickiewicza z lat 1848-1849, Wrocław 1963, 432 s., 48 zł

3873. LISZEWSKA Krystyna, PLAPIS Janusz, Portrety osobistości i mieszkańców Warszawy w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy , Warszawa 1990, 271 s., 24 zł

3874. LITERATURA barska. Antologia, Wrocław 1976, XCVIII, [1], 400 s., 24 zł

3875. LITERATURA kaszubska - książka, twórca i biblioteka, Gdańsk 2000, 109 s., 20 zł

3876. LITERATURA Ludowa 1959 nr 3-4. Warmia i Mazury, Wrocław 1959, 134 s., 15 zł

3877. LITERATURA okresu Młodej Polski. Tom I, Warszawa 1968, 882 + 209 il. s., 50 zł

3878. LITERATURA staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie. Materiały konferencji naukowej poświęcone zagadnieniom komparatystyki 27-29 X 1975, Wrocław 1977, 324 s., 45 zł

3879. LITEWSKI Wiesław, Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. IV. Privatrecht, Kraków 1986, 207 s., 20 zł

3880. LITHUANIA 4 (29) '98, Warszawa 1998, 152 s., 20 zł

3881. LITHUANIA 1/2 (42/43) 2002, Warszawa 2002, 304 s., 20 zł

3882. LITVINOW O(leg), MALAVIN A(leksander), Rycerze XX wieku. Zamek Golub-Dobrzyń, Moskwa 1992, 15, 1, [176] s., 32 zł

3883. LITWA i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych XVII-XIX w., Olsztyn-Gdańsk 2014, 151 s., 45 zł

3884. LITWIN Jakub, Polemiki osiemnastowieczne. Linguet Holbach i ich adwersarze, Warszawa 1961, 170 s., 18 zł

3885. LITWINIENKO Aleksander, FELSZTINSKI Jurij, Wysadzić Rosję, Poznań 2007, 351 s., 32 zł

3886. LITWINIUK Piotr, Wybór źródeł do nauki historii bibliografii. Część I-II. Część I Źródła obce. Część II Źródła polskie, Wrocław 1979, 163, 164 s., 30 zł

3887. LITWORNIA Andrzej, Dantego któż się odważy tłumaczyć? Studia o recepcji Dantego w Polsce, Warszawa 2005, 293 s., 24 zł

3888. LITYŃSKI Adam, Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002, 180 s., 30 zł

3889. LIZAK Wojciech, LIZAK Karol, Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze, Szczecin-Wrocław 2013, 405, [1] s., 160 zł

3890. LLOSA Mario Vargas, Rozmowa w Katedrze, Warszawa 1991, 587 s., 15 zł

3891. LOCKE John, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992, CXI, 353 s., 60 zł

3892. LOEBL Bogdan, Kwiaty rzeźne, Kraków 1983, 72 s., 12 zł

3893. LOEBL Bogdan, Zaciśnięta pięść róży, Kraków 1987, 64 s., 12 zł

3894. LOEBL Emil, Kultura i prasa, Warszawa 1905, 155 s., 30 zł

3895. LOEBL Emil, Kultura i prasa, Warszawa 1905, 155, [2] s., 30 zł

3896. LOHN Janina, Osiołek Dżangli i potwór leśny, Warszawa 1964, 24 s., 16 zł

3897. LOKAY Georg, Psalmenpredigten, Olsztyn 2003, 220 s., 15 zł

3898. LONDON Jack, Bóg ojców jego, Kraków 1949, 169 s., 20 zł

3899. LONDON Jack, Na szlaku. Szkice autobiograficzne, Warszawa-Kraków 1947, 295 s., 15 zł

3900. LONDON Jack, Opowieść Mórz Południowych, Warszawa br., 192 s., 15 zł

3901. LONDYN. Przewodniki Wiedzy i Życia, Warszawa 1995, 431 s., 40 zł

3902. LOON H.W. van, Dzieje zdobycia mórz. Z licznymi ilustracjami. Przełożył i uzupełnił rozdziałem Flota polska na Bałtyku Mieczysław Jarosławski, Warszawa br., 300 s., 40 zł

3903. LORCA Frederico Garcia, Poezje wybrane BP, Warszawa 1958, 152 s., 18 zł

3904. LORENTZ Stanisław, Natolin, Warszawa 1970, 82 s., 12 zł

3905. LORENZ , Imperator czy demokrata. Wybrane z archiwum. Dr inż. Janusz Lorenz wojewoda olsztyński 1993-1997, senator RP 1997-2001, 2001-2005. Rzeczowy i skuteczny, Olsztyn 2004, 112 s., 35 zł

3906. LORENZ Eva, Odkrywcy i rabusie starożytności, Warszawa 1977, 246 s., 15 zł

3907. LORFENZ Eva, Odkrywcy i rabusie starozytności, Warszawa 1977, 247 s., 27 zł

3908. LORINCZY Gabor, Bociany i ziemia, którą kochasz, Łomża 2002, nlb. 96 s., 25 zł

3909. LOSSOW Konstanty, GAWROŃSKA Helena, Jeziora Olsztyna. Stan troficzny, zagrożenia, Olsztyn 2005, 164 s., 35 zł

3910. LOTKO Edward, Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich (Studium na tle porównawczym), Wrocław 1964, 105 s., 24 zł

3911. LOUGH John, An Introduction to Seventeenth Century France, New York 1969, 296 s., 30 zł

3912. LOUYS Pierre, MINIATURA. Pieśni Bilitis, Białystok 1993, 130 s., 10 zł

3913. LOUYS Pierre, MINIATURA. Zmierzch nimf, Warszawa 1985, 214 s., 10 zł

3914. LUBARTÓW i Ziemia Lubartowska. Tom XX, Lubartów 2020, 380, [24] s., 25 zł

3915. LUBCZYŃSKI Mieczysław, Poemat niedokończony, Hanower 1945, 36 s., 35 zł

3916. LUBECKA Małgorzata, Kościół katolicki w powiecie ostrołęckim wobec polityki państwa w latach 1944-1966, Ostrołęka 2016, 325, [24] s., 40 zł

3917. LUBICZ-NYCZ Bronisław, Batalion Kiliński AK 1940-1944, Warszawa 1986, 382 s., 18 zł

3918. LUBINA-CIPIŃSKA Danuta, Śląsk jak Ameryka. Rozmowy, portrety. Reportaże. Eseje, Koszęcin 2008, 274 s., 32 zł

3919. LUBLIN na dawnej pocztówce, Lublin 2006, 149, [6] s., 70 zł

3920. LUBOMIRSKI , ABY pieśń zachowała się cało... Wspomnienia o Janie Lubomirskim, Olsztyn 2005, 130 s., 15 zł

3921. LUBOMIRSKI , Jan Lubomirski, Olsztyn 1975, 16 s., 10 zł

3922. LUBOMIRSKI , Stanisław Herakliusz Lubomirski. Pisarz Polityk Mecenas, Wrocław 1982, 239 s., 40 zł

3923. LUBOSZ Bolesław, Bohaterowie i statyści, Katowice 1982, 220, nlb. s., 20 zł

3924. LUBOWIECKI Ignacy, Pamiętniki, Lublin 1997, XXX, 232, [2] s., 40 zł

3925. LUCCHESINI Girolamo, Listy do Fryderyka Wilhelma II. Obraz Sejmu Wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty, Warszawa 1988, 270 s., 15 zł

3926. LUCE J.V., Koniec Atlantydy. Nowe spojrzenie na starą legendę, Warszawa 1980, 296 s., 10 zł

3927. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego założony w roku 1895. Ogólnego zbioru tom XLI za rok 1954 Część 2, Wrocław 1954, 831-1480 s., 5 zł

3928. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego założony w roku 1895. Ogólnego zbioru tom XLVI za rok 1960, Wrocław 1961, 704 s., 5 zł

3929. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego założony w roku 1895. Ogólnego zbioru tom XLVIII za rok 1962, Wrocław 1963, 689 s., 5 zł

3930. LUDWIK FILIP , Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji, Warszawa 1988, 575 s., 30 zł

3931. LUDWIK Kolankowski. Dzieło i życie indywidualny przypadek historiograficzny, Toruń 2017, 211 s., 30 zł

3932. LUDWIKOWSKI Leszek, WROŃSKI Tadeusz, Z dziejów Towarzystwa Strzeleckiego w Krakowie, Warszawa 1979, 108 s., 18 zł

3933. LUDWIKOWSKI Rett R., Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa 1982, 466 s., 48 zł

3934. LUDZIE czynu, Olsztyn 1962(?), 143 s., 20 zł

3935. LUDZIE, miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy. Antologia tekstów, Kraków 2008, 398 s., 24 zł

3936. LUGON Clovis, Chrześcijańska komunistyczna Republika Guaranów 1610-1678, Warszawa 1971, 360 s., 30 zł

3937. LUKACS Gyoergy, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego (Tomy II/1 i II/2) Część druga: najważniejsze kompleksy problemowe. Tom II/1 - rozdziały I-III, tom II/2 rozdzaił IV, Warszawa 1984, 1177 (paginacja ciągła) s., 30 zł

3938. LUKOWSKI Jerzy, Bibliografia Obozu Koncentracyjnego Oświęcim - Brzezinka 1945-1965. Część I-III, Warszawa 1968, 155, 387, 201 s., 90 zł

3939. LUPORINI Cesare, Myśl Leonarda, Warszawa 1962, 240 s., 24 zł

3940. LUSTIGER Jean-Marie, Wybór Boga. Z kardynałem rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton, Kraków 1992, 403 s., 15 zł

3941. LUTOMSKI Marcin, RYBACKI Mikołaj, Bohaterska obrona Głogowa 1109 roku, Szczecin 2009, 56 s., 12 zł

3942. LUTOSŁAWSKI Wincenty, Praca narodowa, Warszawa 1988, 308 s., 30 zł

3943. M.A.R. , Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Warszawa 1901, [4], 141, [1]; [4], 145-236, III s., 250 zł

3944. MAASSEN Carl Georg von, Weisheit des Essens. Ein gastronomisches Vademekum, Munchen 1928, 323, [1] s., 30 zł

3945. MABLY Gabriel Bonnot de, Pisma wybrane, Warszawa 1956, XII, 423 s., 25 zł

3946. MACHALOWIE Drahoslav i Ivan, Hemingway reporter, Katowice 1984, 434 s., 10 zł

3947. MACHEJ Anna, Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Olsztynie, Cieszyn 1994, 20, nlb. s., 10 zł

3948. MACHEJ Zbigniew, Smakosze, kochankowie i płatni mordercy. Wiersze z lat 1978-1981, Warszawa 1984, 76 s., 15 zł

3949. MACHIAVELLI , Niccolo Machiavelli paradoksy losów doktryny, Warszawa 1973, 260 s., 32 zł

3950. MACHOWSKI Stanisław, Bernardyński mijam plac, Wrocław 1989, 130 s., 10 zł

3951. MACIASZEK Jacek, Pierwsze czytanki, Łódź 1987, 74 s., 15 zł

3952. MACIEJCZAK Mirosława, Pocałunki losu. Zbiór poezji, Elbląg 2017, 75, [4] s., 15 zł

3953. MACIEJEWSKI , POGRANICZA literatury. Księga ofiarowana Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie, Warszawa 2001, 382 s., 30 zł

3954. MACIEJEWSKI Jarosław, Wielkopolskie opowiadania Henryka Sienkiewicza. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. Za chlebem Bartek Zwycięzca, Poznań 1957, 173 s., 24 zł

3955. MACIEJEWSKI Marek, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1924, Warszawa-Wrocław 1985, 518 s., 40 zł

3956. MACIEJEWSKI Marian , Broń palna wojsk polskich 1797-1831, Wrocław 1980, 166 s., 36 zł

3957. MACIEJEWSKI Stefan, Rowerem po Suwalszczyźnie. Przewodnik po trasach rowerowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Suwałki 1995, 112, [6] s., 18 zł

3958. MACIEJOWSKA Alicja, SAŁUDA Bronisław, Wędrówki z mikrofonem, Olsztyn 2017, 189 s., 33 zł

3959. MACIERAKOWSKI Jerzy, NATANSON Wojciech, Aleksander Zelwerowicz, Warszawa 1957, 120, nlb. s., 20 zł

3960. MACISZEWSKA Małgorzata, Etnografia historyczna Polski. Wybór tekstów, Warszawa 1993, 317 s., 45 zł

3961. MACISZEWSKI Jarema, Historia powszechna. Wiek Oświecenia, Warszawa 1985, 223 s., 18 zł

3962. MACIUSZCZAK Wiesław, Twierdza Głogów. Garnizon i ludzie 1630-2009, Głogów 2009, 252 s., 40 zł

3963. MACIĄG Włodzimierz, Konfederacja albo próba Mokronowskiego, Warszawa 1973, 216 s., 20 zł

3964. MACIĄG Włodzimierz, Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej, Kraków 1958, 207 s., 12 zł

3965. MACKAY Charles, Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, Warszawa 1999, WIG-Press s., 60 zł

3966. MACKAY Duncan, The Secret Thames. A bird's-eye iew od britain's most famous river, London 1992, 152 s., 40 zł

3967. MACKE Jerzy, KUSZEWSKI Krzysztof, Nurkowanie, Warszawa 1989, 299 s., 40 zł

3968. MACKIEWICZ Stanisław, Dom Radziwiłłów, Warszawa 1990, 254 s., 24 zł

3969. MACKIEWICZ Stanisław, Stanisław August, Warszawa 1956, 327 s., 16 zł

3970. MACKIEWICZ Stanisław, Zielone oczy, Warszawa 1958, 354 s., 15 zł

3971. MACKIEWICZ Witold, Brzozowski, Warszawa 1979, 240 s., 10 zł

3972. MADAJCZYK Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Tom I-II , Warszawa 1970, 664, 527 s., 80 zł

3973. MADEJ Henryk ks., Współkatedra św. Jakuba Starszego w Olsztynie, Olsztyn 1980, 110 s., 15 zł

3974. MADOŃ Katarzyna, MITZNER Piotr, Strofy o teatrze. Antologia. Wybór, oprac. i posłowie... , Warszawa 1982, 191 s., 10 zł

3975. MADRYT. Przewodniki Wiedzy i Życia, Warszawa 2005, 222 s., 64 zł

3976. MADSEN Stephen Tschudi, Art. Nouveau, Warszawa 1977, 314 s., 20 zł

3977. MADUROWICZ-URBAŃSKA Helena, Bibliografia historii Polski. Tom I Do roku 1795. Część druga 1454-1795 pod red..., Warszawa 1965, 399 s., 24 zł

3978. MAGDOŃ Andrzej, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993, 190 s., 20 zł

3979. MAGIA chleba naszego powszedniego. Katalog wystawy, Olsztynek 2012, 60 s., 10 zł

3980. MAGICZNE Zatorze dzielnica Olsztyna, Olsztyn 2016, 151, [3] s., 35 zł

3981. MAGIDOWICZ I.P., Historia poznania Ameryki Ameryki Środkowej i Południowej, Warszawa 1979, 608 s., 36 zł

3982. MAGIERSKA Agnieszka, Ziemie zachodnie i północne w 1945. Kształtowanie się podstaw polityki integracyjnej państwa polskiego, Warszawa 1978, 306 s., 24 zł

3983. MAGNUSZEWSKI Władysław, Z dziejów elearów polskich, Stanisław Stroynowski lisowczyk, zagończyk, przywódca i legislator, Warszawa 1978, 215 s., 50 zł

3984. MAGNUSZEWSKI Władysław, Zagadki autorskie literatury polskiego baroku, Zielona Góra 1977, 279 + 29 ilustr. s., 60 zł

3985. MAJ Witold, Spór o milczenie, Warszawa 1970, 136 s., 20 zł

3986. MAJAKOWSKI , Majakowski w przekładach Artura Sandauera, Warszawa 1977, 280 s., 12 zł

3987. MAJAKOWSKI Włodzimierz, Liryka BP, Warszawa 1965, 195 s., 12 zł

3988. MAJAKOWSKI Włodzimierz, Wiersze i poematy, Warszawa 1949, 342, [3] s., 30 zł

3989. MAJCHROWSKI Jacek, Silni, zwarci, gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985, 232 s., 24 zł

3990. MAJCHROWSKI Jacek M., Polityka wyznaniowa. Wybór źródeł, Kraków 1980, 225 s., 40 zł

3991. MAJCHROWSKI Jacek M., Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe 1937-1945, Warszawa 1979, 98 s., 30 zł

3992. MAJCHROWSKI Jacek M., Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1988, 141 s., 30 zł

3993. MAJDA Jan, Okresy literackie. Praca zbiorowa pod redakcją..., Warszawa 1990, 381 s., 10 zł

3994. MAJDECKI Longin, Historia ogrodów, Warszawa 1978, 942 s., 100 zł

3995. MAJEWICZ Alfred F., Dzieje legendy Ajnów, Warszawa 1983, 244 s., 10 zł

3996. MAJEWSKI Marcin Łukasz, Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm. Wojewoda wołyński wobec ukraińskich organizacji terrorystycznych na Wołyniu 1928-1938, Warszawa 2014, 306 s., 40 zł

3997. MAJEWSKI Piotr, Nie było tu książki czy jakiegoś innego kulturalnego zajęcia... Realia pracy przymusowej a kultura. Prusy Wschodnie 1939-1945. Bucher oder andere kulturelle Betatigungen gab es hier nicht... Kultur angesichts der Lebensrealitat von Zwangsarbeit. Ostpreussen 1939-1945, Olsztyn 2024, 150 s., 50 zł

3998. MAJEWSKI Ryszard, Cecora rok 1620, Warszawa 1970, 255 s., 60 zł

3999. MAJEWSKI Stanisław, Pokaż mi swoją dłoń, Warszawa(?) 1988, 197 s., 10 zł

4000. MAJKA Józef ks., Katolicka nauka społeczna, Rzym 1986, 405 s., 15 zł

4001. MAJKOWSKI Józef TJ ks., Święty Stanisław Kostka. Studium z dziedziny hagiografii psychologicznej, Rzym 1965, 321 s., 27 zł

4002. MAKARCZYK Irena, Tomasz Ujejski (1612-1689), Olsztyn 2005, 318 s., 35 zł

4003. MAKARCZYK Janusz, Wielka polityka. Komedia w 3 aktach, Warszawa 1954, 91 s., 14 zł

4004. MAKARSKI Henryk, Najłatwiej najtrudniej, Lublin 1984, 164 s., 15 zł

4005. MAKOWIECKA Zofia, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Brat Adam. Maj 1844 - grudzień 1847, Warszawa 1075, 520, [16] s., 60 zł

4006. MAKOWIECKI Andrzej Z., Tadeusz Żeleński Boy, Warszawa 1987, 314 s., 10 zł

4007. MAKOWSKI Edmund, Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939, Warszawa-Poznań 1979, 416 s., 40 zł

4008. MAKOWSKI Juljan, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1922, 654, [2], 43 s., 80 zł

4009. MAKOWSKI Mariusz, SPYRA Janusz, Cieszyn - panoramy i widoki, Cieszyn 1998, 20 s., 10 zł

4010. MAKOWSKI Stanisław, Nie-boska komedia Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1971, 121 s., 5 zł

4011. MALARSKI Tomasz, Waterloo 1815, Warszawa 1984, 229 s., 12 zł

4012. MALARSTWO polskie. Modernizm, Warszawa 1977, 354, [1], ilustr. barwnych i czarno-białych 217 s., 50 zł

4013. MALARSTWO polskie. Oświecenie. Klasycyzm. Romantyzm, Warszawa 1976, [2], 303, [1], (ilustr. w tekście barwn. XVI, czarno-białych 142 s., 40 zł

4014. MALARSTWO weneckie 1500-1750. Materiały z sesji naukowej w Toruniu 26-27 XI 1999, Toruń 2001, 180 s., 10 zł

4015. MALARSTWO wielkopolskie 1520-1650. Katalog wystawy, Poznań 1952, 56. nlb. 31 s., 15 zł

4016. MALCZEWSKI Antoni, Maria. Powieść ukraińska, Chicago 1945, LIX, 99 s., 45 zł

4017. MALCZEWSKI Rafał, Tatry i Podhale, Warszawa 1995, 216 s., 45 zł

4018. MALEC Teresa Cz., KSIĄŻEK Marek, Popołudniowe rozmowy z Kanclerzem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP rozmawia Marek Książek, Olsztyn 2010, 272, [14] s., 40 zł

4019. MALECKI Ignacy dr inż., Akustyka radiowa i filmowa, Warszawa 1950, 443 s., 45 zł

4020. MALECZYŃSKI Karol, Bolesław Krzywousty. Zarys panowania, Kraków 1946?, 293 s., 45 zł

4021. MALECZYŃSKI Karol, Teksty źródłowe do historii Świdnicy i okręgu zestawili Tadeusz Bieda, Karol Fiedor, Stanisław Kotełko pod redakcją..., Wrocław 1958, XXVII, 12 s., 39 zł

4022. MALEWSKA Hanna, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959, 376, [2] s., 39 zł

4023. MALEWSKI Jerzy, Widziałem wolność w Warszawie, Warszawa 1984, 64 s., 18 zł

4024. MALICKI Jan, Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980, 239 s., 48 zł

4025. MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena, Gwarancje wolności w ustawodawstwie średniowiecznych miast włoskich, Wrocław 1980, 103 s., 40 zł

4026. MALINOWSKI , Stosunki międzynarodowe Historia - Regiony - Polityka. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Janowi Malinowskiemu, Gdańsk-Warszawa 2004, 441 s., 30 zł

4027. MALINOWSKI Bronisław, Dzieła. Tom I-XIII (w 14 voluminach), Warszawa 1984-2004, ponad 6000 s., 600 zł

4028. MALINOWSKI Bronisław, Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Opis ogrodnictwa. Część 2, Warszawa 1986, 335-703 s., 10 zł

4029. MALINOWSKI Jerzy, Julian Fałat, Warszawa 1987, 48 s., 5 zł

4030. MALINOWSKI Kazimierz, Żołnierze łączności walczącej Warszawy, Warszawa 1982, 371 s., 20 zł

4031. MALINOWSKI Rodion, Nowe Kanny. Operacja Jassy - Kiszyniów, Warszawa 1967, 354 s., 20 zł

4032. MALIŃSKi Mieczysław, Dlaczego chrześcijanie nie są Żydami, Wrocław 1993, 185 s., 12 zł

4033. MALIŃSKi Mieczysław, Dzieje ludzi którzy uwierzyli w Chrystusa, Poznań 1983, 290 s., 15 zł

4034. MALISZEWSKI Edward, Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących. Druki i rękopisy, Warszawa 1928, 447 s., 100 zł

4035. MALRAUX Andre, Les Voix du Silence, Paryż 1951, 659 s., 60 zł

4036. MALTHUS T(homas) R(obert), Prawo ludności, Warszawa-Kraków-Lublin 1925, 183, [1] s., 45 zł

4037. MAMOŃ Bronisław, Koniński, Kraków 1969, 175 s., 12 zł

4038. MANDALIAN Andrzej, Czarny wiatr, Warszawa 1951, 58 s., 15 zł

4039. MANDELSZTAM Osip, Późne wiersze, Londyn 1977, 79 s., 36 zł

4040. MANDELSZTAM Osip, Późne wiersze, Warszawa? br., 80 s., 20 zł

4041. MANELI Mieczysław, Historia doktryn polityczno-prawnych XIX w. Tom I-II, Warszawa 1964, 1966, 243, 232 s., 30 zł

4042. MANENT Perre, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994, 174 s., 36 zł

4043. MANFERD Albert, Rousseau, Mirabeau, Robespierre. Trzy portrety z epoki Wielkiej Rewolucji francuskiej, Warszawa 1988, 471, [3] s., 15 zł

4044. MAŃKOWSKI Aleksander, Hrabia August. Notatki i wrażenia, Warszawa 1890, 251 s., 25 zł

4045. MANN Golo, Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku, Olsztyn 2007, 606 s., 64 zł

4046. MANN Tomasz, O sobie. Wybór pism autobiograficznych, Warszawa 1971, 304 s., 30 zł

4047. MANN Tomasz, MANN Henryk, Korespondencja 1900-1949, Warszawa 1975, 381 s., 30 zł

4048. MANNHEIM Karl, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy , Warszawa 1974, 618 s., 30 zł

4049. MANSTEIN Erich von, Stracone zwycięstwo. Wspomnienia 1939-1944. Tom I-II, Warszawa 2001, 299, 315 s., 150 zł

4050. MANTEL Feliks, Słowo o Marszałku. Ekspiacja, Paryż 1986, 24 s., 30 zł

4051. MANTEL-NIEĆKO Joanna, Próba sił. Źródła do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981 , Warszawa 1991, 435 s., 36 zł

4052. MANTEUFFEL Gustaw, Inflanty Polskie oraz Listy znad Bałtyku, Kraków 2009, 381 s., 48 zł

4053. MANTEUFFEL Jerzy, Książka w starożytności, Warszawa 1947, 64 s., 20 zł

4054. MANVELL Roger, FRAENKEL Heinrich, Goebbels, Warszawa 1962, s., 15 zł

4055. MANZAREK Łukasz, Rewizje osobiste, Lublin 1987, 55 s., 15 zł

4056. MAOIZM, Warszawa 1973, 322 s., 15 zł

4057. MAPA Map of Northern Canada, London 1894, 1 s., 90 zł

4058. MAPA Bartoszyce N-34-65/66 , Warszawa 1995, s., 20 zł

4059. MAPA Ciechanów N-34-XXVII, Warszawa 1991, 1 s., 10 zł

4060. MAPA Częstochowa M-34-VIII, Warszawa 1990, 1 s., 10 zł

4061. MAPA Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego między miastami Elbląg, Miłomłyn, Ostróda, Iława i Zalewo, Małdyty 2019, 1 s., 15 zł

4062. MAPA Kielce M-34-IX, Warszawa 1992, 1 s., 15 zł

4063. MAPA Map of The Australian Region, London 1894, 1 s., 60 zł

4064. MAPA Mława N-34-101/102 , Warszawa 1995, 1 s., 15 zł

4065. MAPA Puck i Gdańsk N-34-VII i N-34-XIII, Warszawa 1992, 1 s., 10 zł

4066. MAPA samochodowa i stanu dróg w Polsce na rok 1937/8 z marszrutami, Warszawa 1937, 48 s., 45 zł

4067. MAPA Tomaszów Mazowiecki M-34-III, Warszawa 1993, 1 s., 10 zł

4068. MAPA Wiejskie jadło. Mapa Kulinarna Powiatu Mrągowskiego, Kętrzyn 2013, s., 15 zł

4069. MAPA Łeba i Lębork N-33-XII i N-33-XVIII, Warszawa 1991, 1 s., 10 zł

4070. MAPA. Spacerkiem wokół Olsztyna, Olsztyn br. (po 1973), 1 s., 12 zł

4071. MAPA. Warmia i Mazury. Szlaki samochodowe. Mapa turystyczna, Olsztyn 2004, 1 s., 10 zł

4072. MAPY Wileńszczyzny. Część II powiat postawski i wilejski (rok 1937), Gdańsk 2002, 24 + mapy s., 25 zł

4073. MAPY Wileńszczyzny. Część III powiat brasławski i dziśnieński (rok 1937), Gdańsk 2002, 17 + mapy s., 25 zł

4074. MARAT Jean-Paul, Przygody młodego hrabiego Potowskiego. Powieść z czasów konfederacji barskiej, Warszawa 1969, 286 s., 24 zł

4075. MARCHWIŃSKI Roman, PRZERACKI Jerzy, Lidzbark Warmiński i okolice. Informator turystyczny, Gdańsk 1981, 44 s., 15 zł

4076. MARCINEK Roman, Sławne ziele zwane tabaką, Warszawa 2012, 367 s., 32 zł

4077. MARCINIAK Eugeniusz ks., Kocham cię, wiosko moja, Wiersze o pięknie życia na wsi, Włocławek 1985, 96 s., 25 zł

4078. MARCINKIEWICZ Stefan Michał, Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, Ełk 2015, 253 s., 45 zł

4079. MARCINKOWSKA Agnieszka, Duszpasterstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1997, Olsztyn 2000, 75 s., 20 zł

4080. MARCINKOWSKI Karol, Dwa listy przeora A. Kordeckiego. Rok 1655, Scranton, USA 1956, 24 s., 24 zł

4081. MARCJALIS , Epigramaty, Warszawa 1985, 196 s., 15 zł

4082. MARCZAK-OBORSKI Stanisław, Iskier przewodnik teatralny, Warszawa 1964, 672 s., 16 zł

4083. MARCZUK Józef, Prezydenci miasta Lublina 1918-1939, Lublin 1994, 125 s., 15 zł

4084. MARCZYŃSKA Magdalena, Uśmiecham się, jak chciałaś, Warszawa 2008, 198, [2] s., 24 zł

4085. MAREK Franciszek Antoni, CISZEK Zbigniew, Syn śląskiej ziemi. Arcybiskup Józef Feliks Gawlina, Racibórz 2005, 76, [8] s., 20 zł

4086. MARIA KAZIMIERA , Listy do Jana Sobieskiego, Warszawa 1966, 282 s., 15 zł

4087. Marian SOBAŃSKI, Młody krajoznawca, Warszawa 1954, 302 s., 20 zł

4088. MARIANOWICZ Adam, MINKIEWICZ Janusz, Szopka satyryczna 1956 , Warszawa 1956, 72 s., 18 zł

4089. MARIANOWICZ Antoni, Polska, Żydzi i cykliści. Dziennik roku przestępnego, Warszawa 1999, 285 s., 18 zł

4090. MARIANOWICZ Antoni, Za czym pani stoi?..., Warszawa 1988, 219 s., 10 zł

4091. MARIAŃSKI Janusz ks., Kierunku badań polskiej socjologii religii w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1990, 118 s., 36 zł

4092. MARINOW Mirosław, Ja woda, Łódź 1987, 76 s., 15 zł

4093. Mark B(ernard), Powstanie w getcie warszawskim. Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów, Warszawa 1963, 398 s., 100 zł

4094. MARK Bernard, Życie i walka młodzieży w gettach w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Warszawa 1961, 95 s., 20 zł

4095. MARKIEWICZ Aldona, Uzdrowisko, Poznań 1988, 62 s., 16 zł

4096. MARKIEWICZ Henryk, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970, 407 s., 12 zł

4097. MARKIEWICZ Henryk, Pozytywizm, Warszawa 1978, 626 s., 20 zł

4098. MARKIEWICZ Stanisław, Protestantyzm, Warszawa 1982, 294 s., 12 zł

4099. MARKOVIC Mihailo, Formalizm w logice współczesnej, Warszawa 1962, 496 s., 18 zł

4100. MARKOWSKI Bolesław, Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939. W 50-tą rocznicę założenia Szkoły, Londyn 1972, 495 s., 300 zł

4101. MARKOWSKI Mieczysław, Logika, Wrocław 1975, 232 s., 10 zł

4102. MARKOWSKI Mieczysław, Metodologia nauk, Wrocław 1976, 176 s., 25 zł

4103. MARKS Karol, Walki klasowe we Francji 1848-1850, Warszawa 1979, 240 s., 12 zł

4104. MARKUZA Biruta, Kuchnia litewska, Warszawa 2004, 121, [5] s., 15 zł

4105. MARROU Herni-Irenee, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969, 657 s., 64 zł

4106. MARRUS Michael R., Holocaust. Historiografia, Warszawa 1993, 359 s., 25 zł

4107. MARSZAŁEK Jan, Lato na klęczkach zimy, Olsztyn 1987, 99 s., 15 zł

4108. MARSZAŁEK Edward Śmigły-Rydz 1886-1986, Londyn 1986, 32 s., 40 zł

4109. MARSZAŁKOWIE Sejmów I Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, 123 s., 24 zł

4110. MARTI Samuel, Alt-Amerika. Musik der Indianer in prakolumbischer Zeit, Leipzig 1979, 194 s., 50 zł

4111. MARTIN Hugh, Winston Churchill. Studium genjuszu, London 1941, [6], 169, [2] s., 25 zł

4112. MARTIN John D., PETTY J. William, Personal Financial Management, New York 1982, 537 s., 30 zł

4113. MARTIN Malachi, Jezuici. Towarzystwo Jezusowe i zdrada ideałów Kościoła rzymskokatolickiego, Gdańsk 1994, 536 s., 40 zł

4114. MARTUSZEWSKI Edward, 49 listów z powodu braci czeskich, Łódź 1971, 255, [24] s., 30 zł

4115. MARTUSZEWSKI Edward, Die polnische Sprachfrage in Preussen Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach, Olsztyn 2001, 271 s., 30 zł

4116. MARX Christoph, SAPAŁA Barbara, Das gestige Leben in Preussen in der Zeit der Fruehaufklaerung. Pod redakcją..., Olsztyn 2002, 155 s., 20 zł

4117. MARYNARKA Polska (1918-2008). T. 1. Zbiór studiów, Gdynia 2009, 484 s., 36 zł

4118. MARZEC 1968 w dokumentach MSW. Tom I Niepokorni, Warszawa 2008, 927 s., 40 zł

4119. MARZEC 1968 w dokumentach MSW. Tom II Kronika wydarzeń Część I, Warszawa 2009, 945 s., 40 zł

4120. MASCALL Eric Lionel, Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj, Warszawa 1988, 331 s., 20 zł

4121. MASOVIA. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur Nr 18/2020 - 19/2022, Olsztyn-Giżycko 2021-2022, 308, [4] s., 45 zł

4122. MASOVIA. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur Nr 20/2023, Olsztyn-Giżycko 2023, 290, [14] s., 45 zł

4123. MASOVIA. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur Nr 21/2024, Olsztyn-Giżycko 2024, 265, [13] s., 45 zł

4124. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 3/2000, Giźycko 2000, 278 s., 30 zł

4125. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 4/2001, Giżycko 2001, 218 s., 30 zł

4126. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 5/2002, Giżycko 2002, 262 s., 30 zł

4127. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 6/2003, Giżycko 2003, 219 s., 30 zł

4128. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 7/2004, Giżycko 2004, 166 s., 35 zł

4129. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 13/2010, Giżycko-Olsztyn 2010, 103 s., 21 zł

4130. MASSAKA Iwona, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001, 236 s., 25 zł

4131. MASSON Herve, Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993, 320 s., 25 zł

4132. MASŁOWSKI Krzysztof, PIETRUSZKIEWICZ Eugeniusz, W dolinie Szeszupy, Rutka-Tartak 2010, 96 s., 24 zł

4133. MASŁOWSKI Maciej, Maksymilian Gierymski i jego czasy, Warszawa 1976, 378 s., 15 zł

4134. MASŁOWSKI Maciej, Malarski żywot Józefa Chełmońskiego, Warszawa 1972, 377 s., 16 zł

4135. MASŁOWSKI Maciej, Studia malarskie Wojciecha Kornelego Stattlera. Kraków - Rzym, Wrocław 1964, 111, tabl s., 30 zł

4136. MATEJKO , W 100 lecie urodzin Jana Matejki 1838-1938, Kraków (?) 1938, 32 s., 40 zł

4137. MATELSKI Dariusz, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa 1999, 464 s., 45 zł

4138. MATERIAŁY źródłowe do dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 roku, Kalisz 2017, 491 s., 45 zł

4139. MATERIAŁY źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego. T. I-IV, Warszawa 1966, 517, 541, 446, 618 s., 80 zł

4140. MATERNICKI Jerzy, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914-1918. Studium historiograficzne, Warszawa 1975, 544, [1] s., 24 zł

4141. MATERNICKI Jerzy, Kultura historyczna dawna i współczesna. Studia i szkice, Warszawa 1979, 444 s., 24 zł

4142. MATERNICKI Jerzy, Wielokształtność historii. Rozważania o kulturze historycznej i badaniach historycznych, Warszawa 1986, 382 s., 20 zł

4143. MATERSKI Wojciech, Gruzja, Warszawa 2010, 491 s., 45 zł

4144. MATERSKI Wojciech, Polska a ZSRR 1923-1924. Stosunki wzajemne na tle sytuacji politycznej w Europie, Wrocław 1981, 380 s., 24 zł

4145. MATERSKI Wojciech, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994, 387 s., 20 zł

4146. MATERYAŁY do dziejów komisji Rządzącej z r. 1807. Tom I Dziennik czynności Komisyi Rządzącej, Kraków 1918, XV, 814 s., 200 zł

4147. MATISSE , Henri Matisse. Painting and Sculptures in Sowiet Museums, Leningrad 1984, 207 s., 55 zł

4148. MATKOWSKI Zygmunt, Studja literackie. Wydał i słowem wstępnem poprzedził Juljusz Kleiner., Kraków 1923, 200 s., 12 zł

4149. MATKOWSKI Zygmunt, CIESIELSKA-BORKOWSKA Stefanja, Słownik encyklopedyczny francusko-polski i polsko-francuski, część pierwsza: francusko-polska Dictionnaire Encyclopedique Francais-Polonais et Polonais-Francais, premiere partie: francais-polonais, Lwów i Warszawa 1928, 871 s., 100 zł

4150. MATLAKOWSKI Władysław, Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu, Warszawa 1980, 176, LXV, [4] s., 80 zł

4151. MATULEVICIUS Algirdas, Mazoji Lietuva XVIII amziuje, Vilnius 1989, 196 s., 26 zł

4152. MATULEWICZ Tadeusz, Człowiek z charakterem. Jan Kochanowicz pedagog, społecznik, pasjonat sportu, Olsztyn 2015, 156 s., 30 zł

4153. MATULEWICZ Tadeusz, Wileńskie rodowody, Olsztyn 2003, 278 s., 55 zł

4154. MATULEWICZ Tadeusz, Z pieśnią przez wieki. Zbiór popularnych pieśni i piosenek patriotycznych, religijnych, ludowych, biesiadnych, Olsztyn 2010, 282 s., 25 zł

4155. MATULEWICZ Tadeusz, Z piosenką przez życie. Rzecz o Włodzimierzu Jarmołowiczu, Olsztyn 2008, 160 s., 30 zł

4156. MATUSIEWICZ Andrzej, SKŁODOWSKI Krzysztof , Walenty Roman 1877-1952. Honorowy obywatel Suwałk. Szkic biograficzny, Suwałki 2006, 63 s., 18 zł

4157. MATUSZAK Grzegorz, Byłem częstym klientem księgarń i antykwariatów... Rekonstrukcja autoportretu bibliofila Janusza Dunina , Łódź 2008, 32, [4] s., 40 zł

4158. MATUSZEWICZ Marcin, Diariusz mojego życia 1714-1764. Tom I-II, Warszawa 1986, 928, (ilustr. poza tekstem 24), 815, (ilustr. poza tekstem 24) s., 150 zł

4159. MATUSZEWSKI Ryszard, Iwaszkiewicz, Warszawa 1965, 80 s., 6 zł

4160. MATUSZEWSKI Ryszard, Szkice krytyczne., Warszawa 1954, 323 s., 16 zł

4161. MATUSZKIEWICZ Antoni, Góry Kamienne, Kraków 1986, 77 s., 12 zł

4162. MATUSZKIEWICZ Antoni, Lżejsze od ziemi, Wrocław 1982, 35 s., 15 zł

4163. MATYNIA Andrzej, Prawdziwa cnotka nie boi się kotka. Andrzej Matynia o Andrzeju Kocie i jego exlibrisach, Warszawa 1986, 32 s., 90 zł

4164. MATYWIECKI Piotr, Twarz Tuwima, Warszawa 2007, 771 s., 44 zł

4165. MAUR Piotr, Dwadzieścia osiem i pół, Kraków 2002, 42 s., 12 zł

4166. MAURER Robert, Filozofia kaizen, Jak mały krok może zmienić Twoje życie, Gliwice 2007, 158, [2] s., 12 zł

4167. MAURIAC Francois, Destins. 30 bois originaux de Guy Dollian. , Paris 1930, 126 s., 40 zł

4168. MAURUSCHAT Hans Heinrich, Gewürze, Zucker und Salz im vorindustriellen Europa, Gottingen 1975, 183, [32] s., 44 zł

4169. MAUSS Marcel, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, 881 s., 40 zł

4170. MAVER Giovanni, Podróże polskich pisarzy do Włoch, Rzym 1946, 101 s., 45 zł

4171. MAYENOWA Maria Renata, O języku poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 1983, 166 s., 12 zł

4172. MAYENOWA Maria Renata, Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej, Warszawa br., 213 s., 20 zł

4173. MAZAHERI Aly, Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (wiek X-XIII), Warszawa 1972, 253 s., 25 zł

4174. MAZOWIECKI Wojciech, Wydarzenia 3 maja 1946, Paryż 1989, 151 s., 24 zł

4175. MAZOWSZE i jego sąsiedzi w XIV-XVI wieku. Wydanie jubileuszowe z okazji 70. rocznicy urodzin i 55-lecia pracy zawodowej w tym 30-lecia pracy naukowej Docenta doktora Zdzisława Taźbierskiego, Olsztyn 1997, 92 s., 25 zł

4176. MAZUR Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, 479 s., 24 zł

4177. MAZUR Grzegorz, WĘGIERSKI Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice , 256 s., 24 zł

4178. MAZUR Jan, Z wysokich Tater wiaterny sum... Wiersze w gwarze podhalańskiej, Lwów 1937, 47 s., 90 zł

4179. MAZUR Maria, W stwoszowym domu, Kraków 1955, 131 s., 20 zł

4180. MAZUR Zbigniew, Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005), Poznań 2006, 355 s., 20 zł

4181. MAZUR Zygmunt, Studia nad kancelarią Leszka Czarnego, Wrocław 1975, 225 s., 60 zł

4182. MAZURKIEWICZ , Pro Memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004), Gdańsk 2008, 587 s., 24 zł

4183. MAZURY południowe. Kraina Tysiąca Przygód. Informator Turystyczny, Pisz po 2000?, 96 s., 15 zł

4184. MAŁA Encyklopedia Muzyki, Warszawa 1968, 1268 s., 12 zł

4185. MAŁA encyklopedia przyrodnicza. Wydanie II. Matematyka. Mierzenie i miary. Energia. Materia. Wszechświat. Ziemia. Życie. Roślina. Zwierzę. Człowiek, Warszawa 1962, 849 s., 10 zł

4186. MAŁA muza. Od Reja do Leca. Antropologia epigramatyki polskiej , Warszawa 1986, 1047 s., 24 zł

4187. MAŁACZEWSKI Eugeniusz, Koń na wzgórzu. Opowiadania, Warszawa 1986, 91 s., 15 zł

4188. MAŁCUŻYŃSKI Karol, Zanim zapłonęła Warszawa... Fakty i dokumenty o powstaniu warszawskim, Warszawa 1955, 85, [1] s., 16 zł

4189. MAŁCUŻYŃSKI Karol, WOJNACKI W(acław KIETLICZ), Zwiedzamy nową Warszawę, Warszawa 1950, 95, [1] s., 24 zł

4190. MAŁE formy w literaturze rosyjskiej, Rzeszów 1995, 222 s., 18 zł

4191. MAŁE Ojczyzny w Wielkim Krajobrazie. Mazury północne i kraina Węgorapy, Węgorzewo 2008, 40 s., 15 zł

4192. MAŁECKI Andrzej, Kętrzyn und Umgebung. Touristischer Informator, Gdańsk 1981, 31 s., 10 zł

4193. MAŁECKI Andrzej, Wolfsschanze in Gierłoż, Gdańsk 1981, 28 s., 10 zł

4194. MAŁECKI Jan M., Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków 1991, 413 s., 20 zł

4195. MAŁEK Eliza, Narracje staropolskie w Rosji XVII i XVIII wieku, Łódź 1988, 296 s., 27 zł

4196. MAŁEK Zdzisław, W Beskidzie Sądeckim, Warszawa 1971, 144 s., 18 zł

4197. MAŁEK Zdzisław, NYKA Józef, In the Pieniny Mountains, Warszawa 1968, 144, 16 s., 18 zł

4198. MAŁKOWSKI Kazimierz, Bedeker gdyński, Gdańsk 1995, 265 s., 12 zł

4199. MAŁOWIST Marian, Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa 1976, 321 s., 15 zł

4200. MAŁOWIST Marian, Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa 1992, 320 s., 35 zł

4201. MAŁOWIST Marian, Rzemiosło polskie w okresie Odrodzenia, Warszawa , 71 s., 20 zł

4202. MAŁY atlas gwar polskich opracowany przez Pracownię Atlasu i słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie. Tom VI część I: Mapy 251-300 i 2 mapy pomocnicze, Wrocław-Kraków 1963, nlb. 52 s., 100 zł

4203. MAŁY atlas gwar polskich opracowany przez Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kierunkiem K. Nitscha. Tom I Część I: Mapy 1-50 i 2 mapy pomocnicze. Część II. Wstęp do całości. Wykazy i komentarze do map 1, Wrocław-Kraków 1957, nlb. 52, 1 s., 120 zł

4204. MAŁY atlas gwar polskich opracowany przez Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kierunkiem K. Nitscha. Tom I Część II. Wstęp do całości. Wykazy i komentarze do map 1-50, Wrocław-Kraków 1958, CVI, 142 s., 30 zł

4205. MAŁY offset. Urządzenia i maszyny. Surowce i materiały. produkcja druków, Warszawa 1972, 258 s., 25 zł

4206. MAŁY przewodnik po Rzeszowie. Część II. Z mapką Miasta Rzeszowa oraz Kalendarzyk ucznia na rok szkolny 1946/47, Rzeszów 1946, 64 s., 24 zł

4207. MAŁY rocznik statystyczny 1938, Warszawa 1938, 406 s., 64 zł

4208. MAŁY rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, 424 s., 30 zł

4209. MAŁY Rocznik statystyczny Polski Wrzesień 1939 - czerwiec 1941, Warszawa 1990, 12, 161 s., 24 zł

4210. MAŁY słownik zoologiczny. Bezkręgowce, Warszawa 1976, 454 s., 12 zł

4211. MAŁŁEK Janusz, Mazury i Prusy Małłków i Mallków. Nowe szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur, Dąbrówno 2021, 348 s., 60 zł

4212. MAŁŁEK Janusz , Ustawa o Rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1642, Poznań 1967, 230 s., 60 zł

4213. MAŁŁEK Janusz, Zanik ludu mazurskiego, Dąbrówno 2024, 332, [4] s., 75 zł

4214. MAŁŁEK Karol, Plon. Dożynki na Mazurach. Widowisko ludowe, Dąbrówno 2016, 40 s., 30 zł

4215. MAŁŁEK Karol, Polskie są Mazury. Wspomnienia 1945-1966, Warszawa 1972, 331 s., 20 zł

4216. MC CLAVE James T., BENSON George P., Statistics for Business and Economics, San Francisco 1991, 1228 s., 60 zł

4217. MC NAB Chris, Najlepsi żołnierze świata, Warszawa 2002, 95 s., 15 zł

4218. McKENZIE John L. SJ, Kościół rzymskokatolicki, Warszawa 1975, 335 s., 24 zł

4219. McLUHAN Marshall, Wybór pism. Przekaźniki czyli przedłużenie człowieka, Galaktyka Gutenberga, Poza punktem zbiegu., Warszawa 1975, 336 s., 45 zł

4220. MECH Leszek, NEHREBECKI Władysław, BIBLIOTEKA przygód Bolka i Lolka x 8, Katowice 1974-1979, ponad 100 s., 50 zł

4221. MECISZEWSKI , Zjazd polski w Wrocławiu na dniu 5go maja 1848 roku. (Ustęp historyczny z pamiętników Hilarego Maciszewskiego, Lwów 1849, 2, [86] s., 45 zł

4222. MĘCZEŃSTWO i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, Warszawa 1988, 431 s., 45 zł

4223. MEHMED , Księga miłości, Wrocław 1987, 205 s., 12 zł

4224. MEHOFFER Józef, Dziennik, Kraków 1975, 454, [2] s., 50 zł

4225. MEISSNER Janusz, L - jak Lucy. Opowieść lotnicza. II część opowieści Żądło Genowefy, Katowice 1946, 220 s., 20 zł

4226. MEISSNER Janusz, Trzy diamenty, Kraków 1976, 353 s., 10 zł

4227. MEISSNER Janusz, Warszawa - kurs na Berlin, Warszawa 1948, 163 s., 30 zł

4228. MEJOR Marek, Buddyzm, Warszawa 1980, 267 s., 18 zł

4229. MEKSYK 1968. XIX Igrzyska Olimpijskie, Warszawa 1969, 262 s., 24 zł

4230. MELANOWICZ Mikołaj, Literatura japońska. Tom I-II, Warszawa 1994, 589, 523 s., 50 zł

4231. MELLER Stefan, Pożegnanie z rewolucją, Chotomów 1991, 278 s., 24 zł

4232. MELLER Stefan, Rewolucja w Dolinie Loary. Miasto Chinon 1788-1798, Warszawa 1987, 364, [24[ s., 35 zł

4233. MELOCH Maksymilian, Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym, Warszawa 1953, 243 s., 20 zł

4234. MELSEN Andrew G. van, Filozofia przyrody, Warszawa 1963, 399 s., 24 zł

4235. MELSEN Andrew G. van, Nauka i technologia a kultura, Warszawa 1969, 424 s., 12 zł

4236. MELSEN Andrew G. van, Nauki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością, Warszawa 1970, 219 s., 12 zł

4237. MENANDER , Wybór komedii i fragmentów, Wrocław 1982, CXIII, s., 24 zł

4238. MENCEL Tadeusz, Działalność władz cywilnych województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego, Lublin 1962, 91-146 s., 25 zł

4239. MENCEL Tadeusz, Kajetan Morozewicz 1792-1869 prezes Narodowej Komisji Województwa Lubelskiego w powstaniu listopadowym, Lublin 1980, 7-32 s., 25 zł

4240. MENDYKOWA Aleksandra, Kornowie, Wrocław 1980, 343 s., 15 zł

4241. MENDYS Maria, Inwentarze akt spółek naftowych działających na terenie zachodniego zagłębia naftowego w latach 1885-1939, Warszawa-Łódź 1974, 208 s., 40 zł

4242. MENTZEL Zbigniew, Niebezpieczne narzędzie w ustach, Gdańsk 2001, 161, [4] s., 20 zł

4243. MENTZEL Zbigniew, Pod kreską. Ostatnie kwartały PRL, Londyn 1990, 240 s., 18 zł

4244. MENU. Lot specjalny Kraków-Rzym / Special Flight Cracow-Rome 28 V 2006, Warszawa 2006, 4+2 s., 30 zł

4245. MENU. Lot specjalny Kraków-Rzym / Special Flight Krakow-Rome 19 VIII 2002, Warszawa 2002, 4+2 s., 40 zł

4246. MENU. Lot specjalny Kraków-Rzym / Volo speciale Cracovia-Roma 19 VIII 2002, Warszawa 2002, 4+2 s., 40 zł

4247. MENU. Lot specjalny Kraków-Rzym / Volo speciale Cracovia-Roma 28 V 2006, Warszawa 2006, 4+2 s., 40 zł

4248. MENZEL Józef, Miś Kuleczka w cyrku, Warszawa 1950, 32 s., 45 zł

4249. MENZEL Józef, Miś Kuleczka w rodzinnym lesie, Warszawa 1950, 32 s., 45 zł

4250. MERCNER Krzysztof, 85 lat siatkówki na Śląsku, Katowice 2012, 144 s., 33 zł

4251. MERKURIUSZ Polski, Kraków 1960, 490 s., 32 zł

4252. MERKURIUSZ Szkolny. Wydanie specjalne z okazji XX-lecia Szkoły. Czerwiec 1965 r., Olsztyn 1965, 68 s., 25 zł

4253. MERLE d AUBIGNE Jean-Henri, Historia reformacyi szesnastego wieku. Tom I-III, Warszawa 1991, XI, 352, VIII, 320, VI, 240 s., 64 zł

4254. MERLEAU-PONTY Maurice, Fenomenologia percepcji. Fragmenty, Warszawa 1988, 111 s., 15 zł

4255. MERLEAU-PONTY Maurice, Proza świata. Eseje o mowie, Warszawa 1976, 257, (2) s., 35 zł

4256. MERRIDALE Catherine, Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939-1945, Poznań 2007, 470 s., 32 zł

4257. MERZEL Dennis Gempo, Oko nigdy nie śpi, Warszawa 1995, 175 s., 15 zł

4258. METRYKA Litewska. Księga wpisów nr 131, Warszawa 2001, 532 s., 45 zł

4259. METTERNICH , Korespondencja Metternicha w sprawie Uniwersytetu Krakowskiego 1820-1829, Kraków 1935, LXXXI, 165 s., 60 zł

4260. MEYER A. O., Bismarck, Bielefeld und Leipzig 1925, 95 s., 36 zł

4261. MEYSZTOWICZ Jan, Saga Brygady Podhalańskiej, Warszawa 1957, 202 s., 15 zł

4262. MEZ Adam, Renesans islamu, Warszawa 1980, 490 s., 20 zł

4263. MĘŻYŃSKI Kazimierz, Misja propruska G. E. Grodka (Groddecka) w Gdańsku w roku 1787, Gdańsk 1967, 35-72 s., 25 zł

4264. MĘŻYŃSKI Kazimierz, Studia historyczne Mickiewicza w Wilnie, Gdańsk? po 1965, 131-163 s., 25 zł

4265. MIAKOTA Paweł, dopełnienie, kształt, Dąbrówno 2024, 60 s., 30 zł

4266. MIAKOTA Paweł, pamiętanie, zapominanie, Dąbrówno 2012, 48 s., 24 zł

4267. MICEWSKI Andrzej, Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paris 1982, 465 s., 27 zł

4268. MICEWSKI Andrzej, Polityka staje się historią, Warszawa 1986, 471 s., 15 zł

4269. MICEWSKI Andrzej, Roman Dmowski, Warszawa 1971, 424 s., 15 zł

4270. MICEWSKI Andrzej, W cieniu Marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1968, 424 s., 24 zł

4271. MICEWSKI Andrzej, Współrządzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976, Kraków 1981, 269 s., 10 zł

4272. MICEWSKI Andrzej, Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice, Kraków 1964, 405 s., 18 zł

4273. MICHALAK Henryk Stanisław, Józef Szujski 1835-1883. Światopogląd i działanie, Łódź 1987, 301, [2] s., 15 zł

4274. MICHALCZENIA Jakub, Korszakowo, Olsztyn 2016, 87 s., 15 zł

4275. MICHALIK Jan, Żywoty budynków Teatru Krakowskiego 1865-1893, Kraków 1994, 79, nlb. s., 15 zł

4276. MICHALIK Janusz, Trzy razy twarz, Nowy Sącz 1986, 32 s., 16 zł

4277. Michalski Bogdan, Prawo dziennikarza do informacji, Kraków 1974, 186 s., 12 zł

4278. MICHALSKI Bohdan, Polemiki filozoficzne Stanisława Igancego Witkiewicza, Warszawa 1979, 279 s., 24 zł

4279. MICHALSKI Jan, 55 lat wśród książek. Wspomnienia, wrażenia, rozważania, Wrocław 1950, 106, [1] s., 40 zł

4280. MICHALSKI Jarosław, Eduakcja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Toruń 2004, 283 s., 18 zł

4281. MICHALSKI Ryszard, Obraz bolszewizmu i Rosji Sowieckiej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1917-1919, Toruń 1997, 75 s., 15 zł

4282. MICHALSKI Ryszard, Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia. Polacy wobec świata w polskiej myśli społecznej i politycznej na Pomorzu w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2001, 109 s., 15 zł

4283. MICHALSKI Stanisław, Karpowicz, Warszawa 1979, 191 s., 15 zł

4284. MICHAŁOWSKA Mira, Przez kuchnię i od frontu, Warszawa 1988, 180 s., 15 zł

4285. MICHAŁOWSKI Kazimierz, Wystawa wykopalisk egipskich Uniwersytetu Józefa Piłudskiego. Przewodnik Muzeum NArodowe Warszawa 1937, Warszawa 1937, 43, VIII s., 30 zł

4286. Michałkow Siergiej, Tak, Warszawa 1951, 24 s., 36 zł

4287. MICHNIEWSKA-SZCZEPKOWSKA Barbara, Migracje stałe do Olsztyna. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i konsekwencje, Olsztyn 1991, 318, [13] s., 48 zł

4288. MICHNIEWSKA-SZCZEPKOWSKA Barbara, Wpływ miasta Olsztyna na jego zaplecze wiejskie. Kształtowanie się strefy żywicielskiej, Olsztyn 1982, 164, [60] s., 40 zł

4289. MICHNIK Adam, Niezłomny z Londynu i inne eeje. Lektury więzienne, Warszawa 1984, 181 s., 15 zł

4290. MICHNIK Adam, Rozmowa w cytadeli, Warszawa 1983, 63 s., 15 zł

4291. MICHOTEK Jerzy, Tylko we Lwowie, Warszawa 1990, 180, [1], [64] s., 18 zł

4292. MICHOWICZ , W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX wieku. Księga jubileuszowa profesora Waldemara Michowicza., Łódź 2000, 462, [1] s., 40 zł

4293. MICHOWICZ Waldemar, Afera żyrardowska z 1934 r. Przyczynek do działalności kapitału francuskiego w Polsce, Łódź 1961, 155-170 s., 25 zł

4294. MICHOWICZ Waldemar, Echa wrześniowej deklaracji J. Becka z 1934 r. w prasie europejskiej, Łódź 1964, 101-131 s., 25 zł

4295. MICHOWICZ Waldemar, Polska wobec traktatu i procedury mniejszościowej w latach 1920-1934, Łódź 1960, 189-226 s., 25 zł

4296. MICHOWICZ Waldemar , Polskie plany rozbrojenia moralnego w okresie międzywojennym, Warszawa 1975, 321-346 s., 25 zł

4297. MICHOWICZ Waldemar, Wstąpienie ZSRR do ligi Narodów a dyplomacja polska, Łódź? 1964, 43-68 s., 20 zł

4298. MICHOWICZ Waldemar, Wystąpienie Niemiec hitlerowskich z Konferencji Rozbrojeniowej i Ligi Narodów, Łódź 1976, 43-85 s., 25 zł

4299. MICHTA Jerzy, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2000, 79 s., 20 zł

4300. MICHTA Norbert, SOBCZAK Jan, Postacie z przełomu wieków. Z kręgu działaczy SDKPiL, Warszawa 1983, 444 s., 15 zł

4301. MICKIEWICZ , Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny, Warszawa 1957, 354 s., 24 zł

4302. MICKIEWICZ , Cztery nieznane listy Adama Mickiewicza 1830-1852. Quatre lettres inconnus d Adam Mickiewicz, Warszawa 1987, 43, [3] s., 40 zł

4303. MICKIEWICZ Adam, Dzieła Wszystkie. Tom VI. Pisma prozaiczne polskie. Cześć II. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Pisma polityczne. Pisma historyczne. Dodatek, Warszawa 1933, 605 s., 60 zł

4304. MICKIEWICZ Adam, Dzieła Wszystkie. Tom VII. Pisma prozaiczne francuskie przełożone. Część I. Pisma estetyczno-krytyczne. Opowiadania. Pisma historyczne. Wykłady lozańskie. Pisma polityczne. Dodatek, Warszawa 1936, 535 s., 50 zł

4305. MICKIEWICZ Adam, Korybut książę Nowogródka (Grażyna). Podobizna autografu ze zbiorów Przezdzieckich wydał Julian Krzyżanowski, Warszawa 1950, 10, tabl. XXXV s., 25 zł

4306. MICKIEWICZ Adam, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Warszawa 1947, 123 s., 16 zł

4307. MICKIEWICZ Adam, Wiersze, Warszawa 1969, 551 s., 24 zł

4308. MICKIEWICZ Adam, Wiersze 1825-1829. Dzieła wszystkie. Tom pierwszy, część druga. , Wrocław 1972, 363 s., 18 zł

4309. MICKIEWICZ Adam, Wiersze, uzupełnienia i materiały. Dzieła wszystkie. Tom pierwszy, część czwarta. Opracował Czesław Zgorzelski., Wrocław 1986, 288 s., 18 zł

4310. MICKIEWICZ Władysław, Pamiętniki. Tom I-II, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1926-1927, 454, 440 s., 50 zł

4311. MIDURA Franciszek, Sztuka ludowa a wychowanie, Sanok 1980, 135 s., 30 zł

4312. MIEDWIEDIEW Roj, Rodzina Stalina, Warszawa 1990, 72 s., 12 zł

4313. MIĘDZY I a IV Rzeczpospolitą. Z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Olsztyn 2009, 184 s., 24 zł

4314. MIĘDZY irredentą a kolaboracją. Od (T)targowicy do "Kataryniarzy", Olsztyn 2017, 138 s., 25 zł

4315. MIĘDZY irredentą a kolaboracją. Polacy w czas zaborów wobec obcych władz i systemów politycznych, Olsztyn 2001, 201 s., 30 zł

4316. MIĘDZY irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców, Olsztyn 1999, 180 s., 30 zł

4317. MIĘDZY irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki, Olsztyn 2009, 241 s., 40 zł

4318. MIĘDZY irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm i legalizm. "Dusza urzędnika" - ludzie i ich kariery, Olsztyn 2015, 224 s., 40 zł

4319. MIĘDZY irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm i legalizm. "Dusza urzędnika" - zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, Olsztyn 2015, 193 s., 40 zł

4320. MIĘDZY literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w., Lublin 1986, 262 s., 20 zł

4321. MIĘDZY sierpem a młotem. ZSRR a świat, New York 1985, 309 s., 15 zł

4322. MIĘDZY sierpem a młotem. ZSRR a świat, Warszawa 1987, 312 s., 12 zł

4323. MIĘDZY Wilnem a Olsztynem. W 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, Olsztyn 2016, 203 s., 48 zł

4324. MIĘDZYNARODOWE powiązania Uniwersytetu Krakowskiego w dobie Kopernika, Kraków 1973, 124 s., 12 zł

4325. MIĘDZYNARODOWE Triennale Rysunku. Wrocław 1978. The International Dr(a)wing Triennal (oraz) Prasa o Triennale. The Press about Triennale, Wrocław 1978, 1979, nlb. 64 + 365 tabl., 168 s., 40 zł

4326. MIĘDZYRZECKI Artur, Wieczory muranowskie, Warszawa 1954, 198 s., 24 zł

4327. MIEGEL Agnes, Geschichten aus Alt-Preussen, Jena 1926, 219 s., 30 zł

4328. MIEGEL Agnes, Spaziergange einer Ostpreussin. Feuilletons aus den Zwanziger Jahren, Munchen 1986, 144 s., 27 zł

4329. MIELESZKO Jadwiga, Pałac Czapskich, Warszawa 1971, 78 s., 12 zł

4330. MIELKE Ronert, Das deutsche Dorf, Leipzig-Berlin 1920, 127 s., 24 zł

4331. MIELNICZUK Teresa, GRZEGORZEWSKI Bohdan, Historia ramy do obrazu, Warszawa 1977, 48 s., 12 zł

4332. MIENTKI Franciszek, Bóg i Ojczyzna. Wspomnienia kapelana WP, Warszawa 1985, 143 s., 20 zł

4333. MIEROSZEWSCY Sobiesław i Stanisław, Wspomnienia lat ubiegłych, Kraków 1964, 302 s., 36 zł

4334. MIEROSZOWSKI Stanisław, O heraldyce polskiej, Łódź br., 102 s., 15 zł

4335. MIERZECKA Anna, Patrz w serce. Rzecz o braciach Śniadeckich, Warszawa 1969, 400 s., 10 zł

4336. MIERZEJEWSKI Witold, Łyną przez Warmię. Following the river Lyna across Varmia, Olsztyn 2021, 191 s., 59 zł

4337. MIERZWA Waldemar, Bibliografia grunwaldzka, Olsztyn 1990, 152 s., 24 zł

4338. MIERZWA Waldemar, Miasteczko. Dziesięć lat później, Dąbrówno 2022, 178 s., 50 zł

4339. MIERZWA Waldemar, Miasteczko. Plik cyfrowy!, Dąbrówno 2018, 137, [2] s., 6,15 zł

4340. MIERZWA Waldemar, Niczyje, Dąbrówno 2022, 312 s., 60 zł

4341. MIERZWA Waldemar, Zrozumieć Mazury. Rzecz w 50 odsłonach, Dąbrówno 2024, 280 s., 60 zł

4342. MIERZYŃSKI Sebastian, Muza Krasickiego. Tajemnice lidzbarskiego zamku, Olsztyn 2016, 239, [1] s., 29 zł

4343. MIERZYŃSKI Sebastian, Tajemnice Jeziora Szeląg, Olsztyn 252, 252 s., 32 zł

4344. MIERZYŃSKI Zdzisław, Wybrane żywoty książąt kościoła polskiego., Łódż 1949, 151 s., 12 zł

4345. MIESZKÓWNA , Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt, Warszawa 2007, 156 s., 20 zł

4346. MIESZKOWSKI Józef Tadeusz, Wspomnienia dziennikarza socjalisty, Warszawa 1971, 420 s., 18 zł

4347. MIETZ Andrzej, PAKULSKI Jan, Parafia i kościół św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim. Dzieje. Wiara. Trwanie., Toruń 1999, 439 s., 40 zł

4348. MIGDAŁ Stefan, Piłsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej, Katowice 1961, 291 s., 24 zł

4349. MIGEO Marcel, Saint-Exupery, Warszawa 1966, 246 s., 24 zł

4350. MIGO Aleksander, Ciemny pokój, Kraków 1985, 47 s., 12 zł

4351. MIGO Aleksander, Monolog po sezonie, Kraków 1979, 45 s., 15 zł

4352. MIKLASZEWSKI Krzysztof, Twarze Teatru. Jerzy Trela, Kraków 1985, 92 s., 6 zł

4353. MIKOS Stanisław, Powstańcy polscy z 1831 roku, internowani w Twierdzy Gdańskiej na Biskupiej Górce, Gdańsk 1962, 39-52 s., 25 zł

4354. MIKOS Stanisław, W sprawie składu społecznego i genezy ideologii Gromad Ruchu Polskiego w Anglii 1833-1846, Warszawa 1960, 663-682 s., 25 zł

4355. MIKOŁAJ Kopernik i medycyna, Warszawa 1973, 48 s., 50 zł

4356. MIKOŁAJCZYK Stanisław, Diariusz, Siedlce 1988, 92 s., 12 zł

4357. MIKOŁAJEWSKI Andrzej Wiktor, Na wszystkich progach, Łódź 1986, 84 s., 15 zł

4358. MIKULAK Stanisław, MATCZYŃSKI Grzegorz, Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia. Tradycja. Organizacja, Olsztyn 2013, 215 s., 60 zł

4359. MIKULSKI Jan, Medycyna hitlerowska w służbie III Rzeszy, Warszawa 1981-1983, 218 s., 24 zł

4360. MIKULSKI Tadeusz, Adam Czahrowski z Czahrowa. Portret literacki, Kraków 1947, 82 s., 24 zł

4361. MIKULSKI Tadeusz, Rzeczy staropolskie, Wrocław 1964, 530 s., 27 zł

4362. MIKULSKI Zygmunt, Czterdzieści lat temu, czyli przedwczoraj, Lublin 1984, 16 s., 25 zł

4363. MIKULSKI Zygmunt, Do rytmu, Lublin 1982, 68 s., 15 zł

4364. MIKUŁA Wojciech, Maciejowice 1794, Warszawa 1991, 222, [2] s., 48 zł

4365. MILCZEWSKI-BRUNO Ryszard, Poboki, Olsztyn 1971, 75 s., 18 zł

4366. MILEWSKI Andrzej, Moskiewski teatr na podsłuchu, Kraków 2003, 157 s., 15 zł

4367. MILEWSKI Edgar, Opowieści gdańskich uliczek, Gdańsk 1972, 254 s., 20 zł

4368. MiLEWSKI Ignacy Kapica, Herbarz. Dopełnienie Niesieckiego, Warszawa 1988, 504 s., 60 zł

4369. MILEWSKI Stanisław, W świetle występku i zbrodni. Z dziejów przestępczości i jej zwalczania, Warszawa 1996, 368 s., 30 zł

4370. MILITARIA pomorskie. Zbiór studiów. Tom IV, Bydgoszcz 2012, 302 s., 15 zł

4371. MILLER Chris, Wielka wojna o chipy. Jak USA i Chiny walczą o technologiczną dominację nad światem , Warszawa 2023, 528 s., 40 zł

4372. MILLER George A., GALANTER Eugene, Plany i struktury zachowania, Warszawa 1980, 234 s., 18 zł

4373. MILLER Jerzy, Sól i chleb, Warszawa 1957, 104 s., 15 zł

4374. MILLER Marek, Arystokracja, Warszawa br., 272 s., 36 zł

4375. MILTON John, A Various Commentary on the Poems. Vol. One. The Latin and Greek Poems. Ed. by Douglas Bush. The Italian Poems. Ed. by the late J. E. Shaw. Uptated by A. Bartlett Giamalti, London , 389 s., 40 zł

4376. MINAKOWSKI Jerzy, Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Bibliografia zawartości za lata 1957-2006, Olsztyn 2007, 258 s., 30 zł

4377. MINCZAKIEWICZ Tadeusz, Stosunki społeczne na Ślasku Opolskim w latach 1922-1933, Wrocław 1976, 195 s., 25 zł

4378. MINEYKO Zygmunt, Z tajgi pod Akropol. Wspomnienia z lat 1848-1866, Warszawa 1971, 551 s., 20 zł

4379. MINIATURA. Tylko bez cudów. Humor żydowski, Warszawa 1987, 149 s., 15 zł

4380. MINKEVICIUS Johanas, Lietuvos baznyciu manas. The Art. od Lithuanian Churches, Vilnius br., 306 s., 50 zł

4381. MIŃSK na starych pasztoukach kaniec XIX - paczatak XX st. Minsk na starych otkrytkach (koniec XIX - naczało XX w., Mińsk 1984, 127 s., 40 zł

4382. MIODEK Jan, O języku do kamery. , Rzeszów 1992, 240 s., 12 zł

4383. MIODOŃSKA Barbara, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983, 139 s., 18 zł

4384. MIODY pitne czyli jak w domowych warunkach najstarszy polski trunek przysposobić, Warszawa 2005, 169 s., 24,5 zł

4385. MIREK Zbigniew, PIĘKOŚ-MIRKOWA Halina, Przyroda Kotliny Tatrzańskiej. Poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. , Kraków-Zakopane 1993, 418 s., 25 zł

4386. MIREK Zdzisław, DIE GROSSEN Seen der Masurischen Seenplatte, Olsztyn 1971, 36 s., 15 zł

4387. MIREK Zdzisław, Dolina Wielkich Jezior Mazurskich , Poznań 1971, 36 s., 20 zł

4388. MIREK Zdzisław, Ziemia Olsztyńska 1945-1970, Olsztyn 1970, 76 s., 24 zł

4389. MIRONCZUK Jan, Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej, Ostrołęka 2011, 139 s., 60 zł

4390. MIRONOWICZ Antoni, Hryń Iwanowicz nieznany malarz, grawer i drukarz, Białystok 2016, 96 s., 10 zł

4391. MISAKOWSKI Stanisław, Trzy chwile, Kraków 1983, 64 s., 12 zł

4392. MISCELLANEA Historico-Archivistica. Tom V, Warszawa 1995, 176 s., 36 zł

4393. MISCELLANEA źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia, Wrocław 1989, 206 s., 45 zł

4394. MISHRA Rammurti S., Podstawy jogi królewskiej. Podręcznik teoretyczno-praktyczny. Część I-II, Warszawa(?) br., 72, 111 s., 30 zł

4395. MISIASZEK , In persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę Urodzin, Olsztyn 2013, 462 s., 30 zł

4396. MISIASZEK Antoni ks., Sakramentologia pastoralna , Olsztyn 2010, 167 s., 30 zł

4397. MISIORNY Michał, Teatry dramatyczne Ziem Zachodnich 1945-1960, Poznań 1963, 220 s., 24 zł

4398. MISIURA Grzegorz, Środowisko organistów diecezji lubelskiej w latach 1918-1992, Lublin 2019, 425 s., 45 zł

4399. MISIURSKA Anna, Zabawka ze skrawka, Warszawa 1987, 159 s., 27 zł

4400. MISTRZ Piotr Pathlelin, Warszawa 1953, 96 s., 20 zł

4401. MITKIEWICZ Leon, Kawaleria Samodzielna Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie 1939 roku, Toronto 1964, s., 90 zł

4402. MITKOWSKI Józef, Pomorze zachodnie w stosunku do Polski. Z 5 mapkami, Poznań 1946, 223 s., 24 zł

4403. MITOSEK Zofia, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa 1983, 400 s., 24 zł

4404. MITOSEK Zofia, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa 1983, 400 s., 24 zł

4405. MITTENZWEI Ingrid, Friedrich II von Preussen. Eine Biographie, Berlin 1987, 250 s., 20 zł

4406. MITYK Jan, Na Nizinie Szczecińskiej, Warszawa 1971, 78 s., 15 zł

4407. MIZWA Stephen P., Great Men and Women of Poland, New York 1943, 397 s., 60 zł

4408. MIĄSO Józef, Dzieje oświaty polonijnej w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1970, 304 s., 20 zł

4409. MIŁKOWSKI Jerzy, Karate sportowe. Część 1-8, Warszawa br., każdy zeszyt po 64 str. s., 40 zł

4410. MIŁKOWSKI Jerzy, Sztuki i sporty walki Dalekiego Wschodu , Warszawa 1987, 223 s., 12 zł

4411. MIŁKOWSKI Zygmunt, Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900, Olsztyn 2001, 130 s., 35 zł

4412. MIŁOBĘDZKA Krystyna, Wykaz treści, Warszawa 1984, 48 s., 15 zł

4413. MIŁOBĘDZKI Adam , Architektura polska XVII wieku. Tomy I-II, Warszawa 1980, 598, 501 s., 180 zł

4414. MIŁOSIERDZIA znak świetlany. Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, Radom 2006, 93 s., 25 zł

4415. MIŁOSZ , Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1988, 378 s., 16 zł

4416. MIŁOSZ Czesław, Ewangelia według Marka. Apokalipsa, Paris 1984, 153 s., 10 zł

4417. MIŁOSZ Czesław, Księga Hioba, Paris 1981, 172 s., 10 zł

4418. MIŁOSZ Czesław, Księga pięciu megilot, Paris 1982, 182 s., 15 zł

4419. MIŁOSZ Czesław, Księga psalmów, Paris 1982, 324 s., 10 zł

4420. MIŁOSZ Czesław, Wiersze zebrane. Tom I, Warszawa 1980, 283 s., 20 zł

4421. MIŁOSZ Czesław, Światło dzienne, Warszawa? Paryż? 198?, 156, (3) s., 12 zł

4422. MIŚ Władysław, Zarys historii gospodarczej Polski Ludowej. Część I. Polska w okresie wielkich przemian społeczno-ekonomicznych 1944-1949, Warszawa 1987, 177 s., 20 zł

4423. MIŚKIEWICZ Maria, Europa wczesnego średniowiecza V-XIII wiek, Warszawa 2008, 386, [1] s., 45 zł

4424. MLECZKO Andrzej, Rysunki i aforyzmy, Warszawa 2004, 130 s., 12 zł

4425. MLEKICKA Marianna, Jakub Mortkowicz księgarz i wydawca, Wrocław 1974, 274 s., 24 zł

4426. MLYNARZ Zdenek, Perspektywy i konsekwencje "normalizacji" w Polsce, Warszawa 1982, 20 s., 12 zł

4427. MNIEJSZOŚCI narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, Toruń 1998, 292 s., 39 zł

4428. MNIEJSZOŚCI narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym 1920-1939. Zbiór studiów, Toruń 1991, 157, [1] s., 30 zł

4429. MOCHNACKI Maurycy, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Tom I-II, Warszawa 1984, 274, 535 s., 50 zł

4430. MOCZAR Mieczysław, Barwy walki, Warszawa 1967, 349 s., 12 zł

4431. MOCZARSKI , Sprawa Kazimierza Moczarskiego, Kraków br. (przed 1982), 32 s., 15 zł

4432. MODRZEJEWSKA , Korespondencja Heleny Modrzejewskiej. Tom I-II, Warszawa 1965, 528, 496 s., 36 zł

4433. MODRZEWSKA Krystyna, Rasy i ludzie, Warszawa 1948, 47 s., 20 zł

4434. MODZELEWSKI Karol, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, 517, [1] s., 36 zł

4435. MODZELEWSKI Zygmunt, Polityka zagraniczna Polski. Artykuły i przemówienia, Warszawa 1960, 180 s., 20 zł

4436. MODZELEWSKI Zygmunt, Tło społeczne nauki polskiej w dobie Odrodzenia, Warszawa 1954, 45 s., 10 zł

4437. MOISEYENKO E., Russkaja wysziwka XVII - naczała XX wieka. Iz cobranija Gosudarstwiennowo Ermitaża. Russian Embroidery 17 th - Early 20th Centuries, Leningrad 1978, 200 s., 120 zł

4438. MOKRZECKI Lech, Studium z dziejów nauczania historii. Rozwój dydaktyki przedmiotu w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do schyłku XVII wieku, Gdańsk 1973, s., 40 zł

4439. MOLENDA Jan, Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918, Warszawa 1980, 523 s., 15 zł

4440. MOLENDA Janina i Antoni, Historia powszechna 1918-1945. Część I Lata 1918-1933, Katowice 1986, 202 s., 16 zł

4441. MOLIER , Skąpiec. Komedia w pięciu aktach BN, Wrocław 1974, XXVII, 160 s., 12 zł

4442. MOLLAT du JOURDIN Michel, Europa i morze, Warszawa 1995, 303 s., 18 zł

4443. MONDIN Battista, Telogowie wyzwolenia, Warszawa 1988, 184 s., 20 zł

4444. MONDROCH Henryk , Ostpreussens Schatze - Fruhrer und Heute. Menschen, Orte, Technik, Zeppeline, Dywity 2023, 303 s., 100 zł

4445. MONDROCH Henryk, Zanim wymyślono Warmię i Mazury. Przewodnik turystyczno-historyczny , Dywity 2022, 287 s., 90 zł

4446. MONET Pierre, Egipt i Biblia, Warszawa 1968, 116 s., 24 zł

4447. MONGRILLON M. de, Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie 1694-1698, Wrocław 1982, 134 s., 20 zł

4448. MONIUSZKO Stanisław, Tańce góralskie z opery Halka. Opracował Józef Powroźniak, Kraków 1953, 23 składki s., 20 zł

4449. MONOGRAFIA społeczno-ekonomiczna Gminy Jonkowo w województwie olsztyńskim, Olsztyn 1981, 141 s., 35 zł

4450. MONOGRAFIE miast i powiatów. Materiały Konferencji z dnia 19. X. 1963 r., Olsztyn 1964, 108 s., 40 zł

4451. MONTAKAB Habib, Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia w rozumieniu zachodnim, Łódź 2017, 488 s., 64 zł

4452. MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, Listy perskie., Warszawa 1979, 294 s., 12 zł

4453. MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, Myśli, Warszawa 1987, 128 s., 10 zł

4454. MONTGOMERY Bernard L., Od Normandii do Bałtyku, Katowice 1948, 255 s., 30 zł

4455. MOORA Harri, VIIRES Ants, Abriss der etnischen Volskunde, Tallinn 1964, 307 s., 50 zł

4456. MOORE Georg Edward, Etyka, Warszawa 1980, 175 s., 30 zł

4457. MOORE George Edward, O metodzie filozoficznej, Warszawa 1990?, 127 s., 25 zł

4458. MOORE RN John, Jane s Fighting Ships of World War I, London 1990, 326 s., 60 zł

4459. MOOREHEAD Alan, Nad Nilem Błękitnym i Białym, Warszawa 1985, 688 s., 20 zł

4460. MORAWSKA Anna, Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Kraków 1970, 244 s., 18 zł

4461. MORAWSKI Marian ks. T. J., Podstawy etyki i prawa, Kraków 1930, 470 s., 30 zł

4462. MORAWSKI Paweł, Aleksander Gierymski, Warszawa 1979, 48 s., 5 zł

4463. MORAWSKI Teodor, Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane przez... Tom V. Stanisław August. Tom VI. Polska pod obcem panowaniem, Poznań 1877, 492; 481 s., 150 zł

4464. MORGAN David, Konflikt pamięci. Narracje radomskiego czerwca 1976 , Warszawa 2004, 184 s., 20 zł

4465. MORRIS Ivan, Świat Księcia Promienistego, Warszawa 1973, 324 s., 30 zł

4466. MORSTIN Ludwik Hieronim, Spotkania z ludźmi, Kraków 1959, 261 s., 30 zł

4467. MOSCATI Sabatino, Kultura starożytna ludów semickich, Warszawa 1963, 287 s., 30 zł

4468. MOSKALOWA Alicja H., Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej, Warszawa 1979, 222 s., 12 zł

4469. MOSKAŁA Edward, Schroniska PTTK w Karpatach Polskich, Rzeszów 1979, 511 s., 15 zł

4470. MOSKWA Wojtek, OLSZEWSKI Michał, Kraina. Opowieść o wąskim torze, Ełk 2016, 83 s., 49 zł

4471. MOSSAKOWSKA Wanda, Dagerotypy w zbiorach polskich. Katalog, Wrocław 1989, s. 338, [150], ilustr. po tekście [252] s., 100 zł

4472. MOSSAKOWSKI Paweł, Tu jest tak pięknie, Warszawa 1983, 68 s., 15 zł

4473. MOSSO Angelo, Znużenie, Warszawa 1892, 228, V s., 40 zł

4474. MOSTOWSKI , Mowa Jaśnie Wielmożnego Mostowskiego, senatora, wojewody, Ministra Spraw Wewnętrznych i Policyji miana na pierwszey sessyi seymowey w izbach złączonych, dnia 28 maja 1830-o roku , Warszawa 1830, 41 s., 120 zł

4475. MOSZYŃSKI , Kazimierz Moszyński. Życie i twórczość., Wrocław-Kraków 1976, 163 s., 30 zł

4476. MOSZYŃSKI Adam, Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej. Oprac..., Warszawa 1989, 337 s., 10 zł

4477. MOSZYŃSKI August, Dziennik podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego architekta JKM Stanisława Augusta Poniatowskiego 1784-1786, Kraków 1970, 695 s., 45 zł

4478. MOTAZZA Eugieniusz, Stanisław Poniatowski i Maurycy Glayre. Korespondencya dotycząca rozbiorów Polski. Tom II, Warszawa 1901, 168 s., 24 zł

4479. MOUNIER Emmanuel, Chrześcijaństwo i pojęcie postępu, Warszawa 1968, 150 s., 15 zł

4480. MOWAT Farley, Wyprawy Wikingów, Warszawa 1972, 433 s., 30 zł

4481. MÓWIĄCY gestem. 10 lat Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych, Olsztyn 1967, 48 s., 27 zł

4482. MOZART , MOZARTS Opern fur Prag, Praha 1991, 202 s., 20 zł

4483. MOZOLEWSKI Kazimierz, Krok po kroku do dobrobytu, Łomianki 2009, 176 s., 30 zł

4484. MOŁDAWA Tadeusz, Naczelne władze Polski Ludowej 1944-1979. Skład osobowy i podstawy prawne organizacji i funkcjonowania, Warszawa 1979, 233 s., 20 zł

4485. MOŁDAWA Tadeusz, Skład osobowy naczelnych organów państwowych Polski Ludowej, Warszawa 1971, 139 s., 15 zł

4486. MOŚCICKI Henryk, Jakub Jasiński, Kraków 1948, 236, [2] s., 16 zł

4487. MOŚCICKI Henryk, Ziemie litewsko-ruskie pod zaborem rosyjskim, Kraków 1924, 32 s., 25 zł

4488. MROCZEK Ireneusz, SKIBICKI Franciszek, Ratusz - Muzeum. Przewodnik, Działdowo 2013, 48 s., 15 zł

4489. MRÓZ Wojciech, Która jesteś, Warszawa 1988, 53 s., 15 zł

4490. MROZEK Zdzisław, Polski ruch teatralny na Kujawach (Do roku 1939), Bydgoszcz 1976, 362 s., 40 zł

4491. MROZEK-DUMANOWSKA Anna, W kręgu religii krajów pozaeuropejskich. Praca zbior. pod redakcją..., Warszawa 1985, 312 s., 15 zł

4492. MROZIŃSKA Sztanisława, Szkoła Leona Schillera PWST 1946-1949, Wrocław 1972, 276, nlb. s., 27 zł

4493. MROŻEK Sławomir, Słoń, Kraków 1957, 200, [8] s., 50 zł

4494. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 1/1999, Mrągowo 1999, 113 s., 25 zł

4495. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 2/2000, Mrągowo 2000, 138 s., 25 zł

4496. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 8/9 2006/2007, Mrągowo 2008, 242 s., 30 zł

4497. MSTISŁAWSKI S., Szpak ptak wiosenny. Powieść o M.E. Baumanio, Warszawa 1952, 353 s., 15 zł

4498. MSZA Święta i Nieszpory (z nutami) WILNO, Wilno 1932, 48 s., 40 zł

4499. MUC Stanisław, Hakeldama, Kraków 1988, 77 s., 16 zł

4500. MUC Stanisław, Hebanowy kandelabr, Katowice 1986, 70 s., 15 zł

4501. MUCHA Bogusław, Michał Lermontow w literaturze polskiej lat 1841-1914, Wrocław 1975, 132 s., 24 zł

4502. MUGGERIDE Malcolm, Matka Teresa z Kalkuty, Warszawa 1973, 142 s., 15 zł

4503. MUKHERJEE Siddharta , Gen. Ukryta historia, Wołowiec 2023, 599 s., 35 zł

4504. MULARSKI Jacek, Daleko blisko, Łódź-Kielce 1987, 64 s., 15 zł

4505. MULDNER-NIECKOWSKI Piotr, Ludzki wynalazek, Olsztyn 1978, 68, [2] s., 25 zł

4506. MULLER Jean-Marie, Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy, Warszawa 1984, 133 s., 12 zł

4507. MULLER Jobst-Heinrich, WAECHTER Barbara, Nordost-Bibliothek Lüneburg. Band 1. Bestandskatalog der Landkartensammlung. , Luneburg 1984, XVII, 350 s., 100 zł

4508. MULLER-WULCKO Walter, Bauten Der Gemeinschaft Aus Deutscher Gegenwart: Die Blauen Bücher , Leipzig 1928, s., 60 zł

4509. MURAWSKI Andrzej, Akcjum 31 p.n.e., Warszawa 1986, 134 s., 16 zł

4510. MURZYNOWSKI Stanisław, Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija Polska, Olsztyn 1974, 184 s., 16 zł

4511. MUSEION. Rok III Czerwiec Nr VI, Kraków 1913, 89. [2], IV s., 30 zł

4512. MUSEION. Rok III Listopad Nr XI, Kraków 1913, 118 s., 30 zł

4513. MUSIAŁ Teodor, Polskie szkolnictwo prywatne na Śląsku opolskim 1930-1939, Wrocław 1962, 194 s., 45 zł

4514. MUSICALIA Vetera. Katalog tematyczny rękopiśmiennych zabytków dawnej muzyki w Polsce. Tom I Zbiory muzyczne prowieniencji wawelskiej Zeszyt 4, Kraków 1974, 32, 95 s., 20 zł

4515. MUSIOŁ Józef, Sądy polowe w III Powstaniu Śląskim, Katowice 1978, 190 s., 24 zł

4516. MUSUROWICZ Daniel, Dziecko kompromisu, Warszawa 1989, 32 s., 16 zł

4517. MUSZKOWSKI Jan, O wrogach i miłośnikach książki, Łódż 1987, 16 s., 20 zł

4518. MUSZKOWSKI Jan, Życie książki, Kraków 1951, 467 s., 55 zł

4519. MUZEA na Warmii i Mazurach 1945-1974, Olsztyn 1974, 100 s., 15 zł

4520. MUZEA w olsztyńskiem, Olsztyn 1989, 32 s., 10 zł

4521. MUZEUM Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. 100 lat, Olsztynek 2013, 349, [1] s., 50 zł

4522. MUZEUM Górnosląskie w Bytomiu. 100 lat dziejów, Bytom 2011, 423 s., 40 zł

4523. Muzeum Historii Miasta Gdańska. Jan III Sobieski w Gdańsku. Wystawa Jubileuszowa w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku (wrzesień-październik), Gdańsk 1983, 15, (1), s., 20 zł

4524. MUZEUM NARODOWE , SZTUKA warszawska od średniowiecza do połowy XX wieku. Katalog Wystawy Jubileuszowej zorganizowanej w stulecie powstania Muzeum 1862-1962, Warszawa 1962, 164 s., 27 zł

4525. MUZEUM Narodowe w Warszawie. Katalog galerii malarstwa obcego, Warszawa 1938, IX, 182, tablic160 s., 60 zł

4526. Muzeum Narodowe. Malarstwo angielskie od Hogartha do Turnera. Wystawa przygotowana przez British Council., Warszawa II 1967, 50 + 76 ilustr. s., 33 zł

4527. Muzeum Narodowe. W kręgu rembrandtowskiej tradycji. Rysunki i grafika., Warszawa 1961, 122, tabl s., 40 zł

4528. MUZEUM Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Przewodnik, Wrocław 2001, 75, [1] s., 25 zł

4529. MUZEUM. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa Rok 1914 Maj, Lwów 1914, 702 s., 30 zł

4530. MY BURMISTRZOWIE y Rada Miasta Torunia. Rozporządzenia i obwieszczenia władz miejskich z pierwszej połowy XVIII wieku, Toruń 1985, 21, [2], [12], [4] s., 30 zł

4531. MY, Sybiracy 2002 nr 13, Łódź 2002, 220 s., 16 zł

4532. MYCIELSKI Andrzej, Z zagadnień techniki parlamentarnej, Wrocław 1965, 102 s., 18 zł

4533. MYSTKOWSKI Waldemar, Treść do romansu prowincjonalnego, Warszawa 1984, 98 s., 15 zł

4534. MYSZKOWSKI Kazimierz ks. , Sanktuarium Maryjne w Piasecznie, Piaseczno 1985, 16 s., 15 zł

4535. MYSZOR Jerzy ks., Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji katowickiej, Katowice 2008, 179 s., 40 zł

4536. MYSŁEK Wiesław, Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, 251 s., 24 zł

4537. MYSŁEK Wiesław, Społeczno-polityczna doktryna kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI, Warszawa 1981, 495 s., 18 zł

4538. MYŚLENICKI Wojciech, Pomorscy sprzymierzeńcy Jagiellończyków, Poznań 1979, 242 s., 20 zł

4539. MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI Stanisław, Szkice grudziądzkie, Gdańsk 1964, 115 + ilustr. s., 24 zł

4540. MYŚLIŃSKI Jerzy, Grupy polityczne Królestwa Polskiego w zachodniej Galicji 1895-1904, Warszawa 1967, 341, [3] s., 24 zł

4541. MĄCZAK Antoni, Między Gdańskiem a Sundem. Studia nad handlem bałtyckim od połowy XVBI do połowy XVII w., Warszawa 1972, 184 s., 50 zł

4542. MĄCZAK Antoni, Peregrynacje Wojaże Turystyka, Warszawa 1984, 286 s., 20 zł

4543. MĄCZAK Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie nowożytnej, Warszawa 1986, 327 s., 20 zł

4544. MĄCZAK Antoni, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1980, 403 s., 20 zł

4545. MĄCZEŃSKI Zdzisław, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956, 531, [4] s., 50 zł

4546. MĄCZKOWSKI , Henryk Mączkowski. Malarstwo i grafika, Olsztyn 2009, 128 s., 49 zł

4547. MĄDZIK Leszek, My Theatre, Lublin 2000, 158 s., 25 zł

4548. MĄKA Henryk, Kapitan schodzi ostatni, Warszawa 1979, 244 s., 8 zł

4549. MŁODOŻENIEC Stanisław, Utwory poetyckie, Warszawa 1973, 515 s., 48 zł

4550. MŁODOŻENIEC Stanisław, Wiersze wybrane, Warszawa 1958, 180 s., 15 zł

4551. MŁODZIEJOWSKI Jerzy, Orawą... Podhalem... Spiszem... Gawęda krajoznawcza, Warszawa 1983, 248 s., 16 zł

4552. MŁYNARSKI Zygmunt, Okruchy dziejów, Warszawa 1946, 196 s., 15 zł

4553. NA OSTRZU płomienia. Czeska poezja metafizyczna XX wieku, Poznań 1998, 228 s., 20 zł

4554. NA PIĘKNYM brzegu. Żoliborz, ludzie i książki, Warszawa 2007, 233 s., 24 zł

4555. NA POGRANICZU regionów. Monografia przyrodnicza Gminy Modliborzyce, Warszawa 1997, 192 s., 32 zł

4556. na pojezierzu mazurskim / in the mazurian lake district, Olsztyn br. (po 1977), 24 cm s., 32 zł

4557. NA POWAŻNIE. Miesięcznik o Polsce, historii i kulturze. Nr 1-10. Komplet!, Warszawa 2012-2013, każdy numer po ok. 130-140 stron s., 50 zł

4558. NA stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, Poznań 1982, 373 s., 15 zł

4559. NA SZLAKACH powstania listopadowego, Olsztyn 2014, 361 s., 45 zł

4560. NACHRICHTEN- und Kommunikationswesen im Preussenland, Lüneburg 1994, 215 s., 60 zł

4561. NACZYK Paweł, Dziennik 1941-1947, Gdańsk 2005, 106 s., 20 zł

4562. NADGÓRSKA Barbara, Szeptane do konfesjonału drzewa, Łódź 1980, 50 s., 15 zł

4563. NADOLSKI Andrzej, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990, 242 s., 40 zł

4564. NADOLSKI Andrzej, Polska broń. Broń biała, Wrocław 1974, 169+ 235 ilustr. poza tekstem s., 30 zł

4565. NADSKAWIE. Antologia literacka, Bielsko-Biała 1983, 151 s., 15 zł

4566. NAGANOWSKI Egon, Podróż bez końca. O życiu i twórczości Roberta Musila, Kraków 1980, 495, 57 ilustr, po tekście s., 20 zł

4567. NAGIELSKI Mirosław, Warszawa 1656, Warszawa 1990, 255 s., 15 zł

4568. NAGÓRSKA Ariana, Podatek od imperium, Warszawa 1986, 59 s., 15 zł

4569. NAHLIK Stanisław Edward, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971, 286 s., 30 zł

4570. NAJDER Zdzisław, Jaka Polska. Co i komu doradzałem, Warszawa 1993(?), 379, [5] s., 24 zł

4571. NAJDER Zdzisław, Życie Conrada-Korzeniowskiego. Tom I-II, Warszawa 1996, 413, 431 s., 48 zł

4572. NALEPA Edward Jan, Wojsko Polskie w grudniu 1970, Warszawa 1990, 191 s., 25 zł

4573. NALEWAJEK Agnieszka, Dwór królewski Jana Olbrachta w latach 1492-1501. Wykazy dworzan i familii dworskiej, Warszawa 2022, 436 s., 30 zł

4574. NAMER Emile, Sprawa Galileusza, Warszawa 1985, 263 s., 15 zł

4575. NAMOWICZ Tadeusz, Johann Gottfried Herder. Z zagadnień przełomu oświecenia w Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku, Olsztyn 1995, 183 s., 20 zł

4576. NANOWSKI Witold, Powrót barw, Olsztyn 1961, 63 s., 20 zł

4577. NAPAŚĆ sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich. Wrzesień 1939, Londyn 1987, 112 s., 40 zł

4578. NAPIERAŁA Stanisław bp, Pojęcie kościoła partykularnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Poznań 1985, 98 s., 15 zł

4579. NAPIÓRKOWSKI Stanisław Celestyn OFM, Szkice o telogii polskiej, Poznań 1988, 202 s., 15 zł

4580. NARĘBSKI , Stefan Narębski 1882-1966. Katalog wystawy Toruń listopad 1967, Toruń 1967, 42 s., 24 zł

4581. NARODOWA Demokracja. Antologia myśli politycznej "Przeglądu Wszechpolskiego" (1895-1905), Londyn 1983, 315, [3] s., 50 zł

4582. NARODOWA pożyczka rozwoju sił Polski. Pożyczka premiowa Klasa L zł 100. Obligacja o wartości sto zł. Nr 0810813, Warszawa 1951, 1 s., 10 zł

4583. NARODY. Jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość, Warszawa 1989, 522 s., 30 zł

4584. Narodziny Polski Niepodległej. Wizje Realia Opinie. Studia i szkice pod redakcją Mieczysława Tantego, Warszawa 1988, 252 s., 24 zł

4585. NARONOWICZ-NAROŃSKI Józef, Budownictwo wojenne, Warszawa 1957, 271 s., 80 zł

4586. NASIŁOWSKA Anna, Kazimierz Wierzyński, Warszawa 1991, 126 s., 12 zł

4587. NASZE wiersze i nie tylko... 3. Antologia Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, Olsztyn 2016 (poprawione ręcznie - wydrukowano 2015), 132, [4] s., 20 zł

4588. NASZE wiersze i nie tylko... Antologia Klubu Literackiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, Olsztyn 2005(?), 120 s., 20 zł

4589. NATURA. Kultura. Płeć. Historia Etnografia Socjologia Psychoanaliza Filozofia, Kraków 1969, 294 s., 27 zł

4590. NAUCZANIE filozofii w Polsce w XV-XVIII wieku., Wrocław 1978, 208 s., 32 zł

4591. NAUCZANIE historii jako powrót do źródeł, Olsztyn 2010, 304 s., 39 zł

4592. NAUKA o książce. Antologia tekstów, Warszawa 2006, 255 s., 24 zł

4593. NAUKA. Socjologia.Polityka. Szkice dydaktyczne, Łódź 1999, 98 s., 24 zł

4594. NAWOJCZYK Wiesława, Węgorzewo. Kultura i ludzie w latach 1945-2000. Monografia kulturalna, Węgorzewo 2021, 261 s., 59 zł

4595. NAWROCKI Aleksander, Głogi, Rzeszów 1984, 83 s., 16 zł

4596. NAWROCKI Aleksander, Widły śmiechu, Warszawa 1987, 56 s., 15 zł

4597. NAWROCKI Aleksander, Za wczesny śnieg, Łódź 1986, 58 s., 15 zł

4598. NAWROCKI Michał, Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni. Rzecz o poezji Stanisława Grochowiaka, Kraków 2007, 351 s., 24 zł

4599. NAWROT Dariusz, DUDA Paweł, Udział mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, Sosnowiec 2021, 72 s., 25 zł

4600. NAZAREWICZ Barbara, Smaki ziemi janowskiej, Tarnów 2014?, 48 s., 24 zł

4601. NAŁĘCZ Daria i Tomasz, Józef Piłsudski - legendy i fakty, Warszawa 1987, 320 + 51 ilustr. s., 15 zł

4602. NEHRING Halina, KEHL Jerz, Łowiectwo oczami artystów, Warszawa 1989, 143 + ilustr. s., 12 zł

4603. NEHRU Jawaharlal, Odkrycie Indii, Warszawa 623, 623 s., 15 zł

4604. NEIDENBURGER Heimatbrief nr 115 2000, Leer 2000, 130 s., 10 zł

4605. NEIDENBURGER Heimatbrief nr 116 2001, Leer 2001, 114 s., 10 zł

4606. NELKEN Marek, WÓJCIK Paweł, Fotografuję sport, Warszawa 1987, 64 s., 10 zł

4607. NENTWIG Heinrich , Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien umfassend die Jahre 1907-1912, Breslau 1914, VII, 409 s., 200 zł

4608. NETZ Feliks, Wir, Katowice 1985, 52 s., 15 zł

4609. NEWERLY Igor, Zostało z uczty bogów, Warszawa 1986, 224 s., 18 zł

4610. NEWERLY Igor, Zostało z uczty bogów, Warszawa 1988, 457 s., 10 zł

4611. NICIEJA Stanisław S., Lwów Ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010, Opole 2011, 544 s., 80 zł

4612. NICIEJA S. Stanisław, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Wrocław 1988, 450 s., 20 zł

4613. NIEBUHR Reinhold, Poza tragizmem. Esesje o chrześcijańskiej interpretacji historii, Kraków 1985, 195 s., 15 zł

4614. NIECHAJ Michael dr, Oratio liturgica pro defunctis in Ecclesia Russa Orthodoxa (Exquisitio dogmatica), Lublin 1933, 279 s., 45 zł

4615. NIEDZIAŁKOWSKA Zofia, Ostrołęka. Dzieje miasta, Warszawa 1979, 415 s., 25 zł

4616. NIEDZIELSKA Magdalena, Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w latach 1815-1920, Toruń 1993, 210 s., 15 zł

4617. NIEDZIELSKA Magdalena, Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w latach 1815-1920, Toruń 1993, 210 s., 30 zł

4618. NIEKRASZ Lech Z., Operacja "Jedwabne". Mity i fakty, Wrocław 2001, 140 s., 30 zł

4619. NIEMCEWICZ Julian Ursyn, Pamiętniki czasów moich. Tom I-II, Warszawa 1957, 443; 447 s., 120 zł

4620. NIEMCEWICZ Julian Ursyn, Pamiętniki czasów moich. Tom I-II, Warszawa 1957, 443; 447 s., 80 zł

4621. NIEMCEWICZ Juljan Ursyn, Śpiewy historyczne. Wydanie nowe, Warszawa br., 106 s., 15 zł

4622. NIEMCEWICZ Wiesław, Oczywistość, Rzeszów 1985, 58 s., 15 zł

4623. NIEMIECKI urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu, Warszawa 2020, 479 s., 40 zł

4624. NIEMIERKO Andrzej, ŁUKASIK Stanisław, Mosty świata na medalach i monetach, Olsztyn 2011, 205, [20] s., 35 zł

4625. NIEMIRO Edward, Twój warsztat fotograficzny czyli o budowie sprzętu fotograficznego, Warszawa 1980, 173 s., 5 zł

4626. NIEMIRYCZ Aleksandra, Nulla dies..., Wilczyska 2009, 88 s., 15 zł

4627. NIEMKIEWICZ Paweł, Sklep z zabawkami, Rzeszów 1986, 64 s., 15 zł

4628. NIEMOJEWSKI Andrzej, Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu, Waaszawa 1914, 185, [2] s., 45 zł

4629. NIEMOJOWSKI Jerzy, Appasionata, Warszawa 1971, 90 s., 15 zł

4630. NIENACKI Zbigniew, Wielki las, Olsztyn 1987, s., 20 zł

4631. NIESIECKI Kasper S.J., Herbarz polski powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. Tom I-X, Warszawa 1988, ok. 500 s. w jednym tomie s., 440 zł

4632. NIESIOBĘDZKI Wiesław, Legendarium, Olsztyn 1983, 58 s., 15 zł

4633. NIESIOŁOWSKI , Tymon Niesiołowski, Warszawa 1967, 36 s., 30 zł

4634. NIESIOŁOWSKI Tymon, Wspomnienia, Warszawa 1963, 128 s., 24 zł

4635. NIETYKSZA Bronisław, Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat 1912-1945, Warszawa 1985, 416 s., 18 zł

4636. NIETZSCHE Friedrich, Schopenhauer als Erzieher, Halle/Leipzig 1994, 114 s., 24 zł

4637. NIETZSCHE Fryderyk, Antychryst. Przemiany wszystkich wartości. Przedmowa i księga pierwsza, Warszawa 1986, 116 s., 25 zł

4638. NIETZSCHE Fryderyk, Ecce Homo. Jak się staje - kim się jest, Warszawa 1985, 130 s., 15 zł

4639. NIETZSCHE Fryderyk, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, Warszawa 1983, 409, [2], XVI s., 18 zł

4640. NIETZSCHE Fryderyk, Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm, Warszawa 1985, 169 s., 20 zł

4641. NIETZSCHE Fryderyk, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studya i fragmenty), Warszawa 1984, 564, [2] s., 20 zł

4642. NIETZSCHE Fryderyk, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studya i fragmenty), Warszawa 1984?, 564, [2] s., 24 zł

4643. NIETZSCHE Fryderyk, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, Warszawa 1983, 205 s., 30 zł

4644. NIETZSCHE Fryderyk, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, Warszawa 1983, 205 s., 16 zł

4645. NIEUWAŻNY Andrzej, Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona, Toruń 2017, 355, [27] s., 45 zł

4646. NIEUWAŻNY Andrzej, Kampania 1813 roku na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona, Toruń 1995, 287 s., 45 zł

4647. NIEUWAŻNY Andrzej, My z Napoleonem. Epoka napoleońska. Nadzieje, legenda i prawda, Wrocław 1999, 305, [1] s., 25 zł

4648. NIEWIADOMSKI Marek, Dzieje Gminy Miastkowo, Łomża 2017, 799 s., 125 zł

4649. NIEWIŃSKI Andrzej, Jeniectwo wojenne w późnym średniowieczu. Studia nad problematyką zjawiska w Polsce w kontekście zachodnioeuropejskim, Oświęcim 2020, 352 s., 45 zł

4650. NIEZABITOWSKA Małgorzata, TOMASZEWSKI Tomasz, Poszukiwanie Ameryki, Warszawa 1993, 159 s., 40 zł

4651. NIEZNANOWSKI Stefan, Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach, Warszawa 1989, 234 s., 24 zł

4652. NIEZWYKŁE kobiety - niezwykłe historie. Kobiety ze Śląska, Katowice? br., 181 s., 45 zł

4653. NIKADON Marian, Dzień Następny, Olsztyn 1961, 51 s., 20 zł

4654. NIKONOW Aleksander, Koniec feminizmu czym kobieta różni się od człowieka, Warszawa 2011, 356 s., 40 zł

4655. NISIN Arthur, Historia Jezusa, Warszawa 1966, 470 s., 20 zł

4656. NISSENBAUM , The Nissenbaum Foundation. Preserving Traces od Jewish Culture in Poland. For the Living and teh Dead, Warszawa 1988, 96 s., 12 zł

4657. NITECKI Czesław, PĄGOWSKI Zefiryn , Rezerwat Przyrody Jezioro Drużno w obiektywie. The Lake Drużno nature reserve through the camera lens , Olsztyn 2017, 183 s., 50 zł

4658. NITSCHMANN , Henryk Nitschmann 1826-1905. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy śmierci Elbląg 18 XI 2005, Elbląg 2005, 124 s., 33 zł

4659. NIWIŃSKI Andrzej, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1984, 343 s., 20 zł

4660. NIZIURSKI Edmund, Nieziemskie przypadki Bubla i spółki, Olsztyn 1991, 291, [4] s., 15 zł

4661. NIŻYŃSKI Marian, Więcierz wieczorny, Warszawa 1937, 64 s., 25 zł

4662. NIŻYŃSKI Wacław, Dziennik, Warszawa 2000, 231 s., 20 zł

4663. NOCOŃ Rudolf H., Dzieje, kultura i upadek Inków, Wrocław 1958, 377 s., 20 zł

4664. NOCZNICKI Tomasz, Smutki i żale, Warszawa 1984, 63 s., 15 zł

4665. NOFER-ŁADYKA Alina, Henryk Sienkiewicz, Warszawa 1988, 445 s., 10 zł

4666. NOGA Robert, Żużel w PRL-u. Sport żużlowy w Polsce w latach 1948-1989, Toruń 2016, 382 s., 45 zł

4667. NORTH Jonathan, Opcje napoleońskie, Warszawa 2003, 259, tabl. [16] z ilustracjam s., 20 zł

4668. NORWID Cyprian, Vade-mecum, Wrocław 1990, 213 s., 18 zł

4669. NORWID Cyprian Kamil, Myśli o Polsce i Polakach. Wybór Marian Dobrosielski, Białystok 1985, 72 s., 12 zł

4670. NOSEK Stefan, Kultura grobów skrzynkowych i podkloszowych w Polsce południowo-zachodniej. Z 14 rycinami w tekście i 25 tablicami., Kraków 1946, 143, tablic XXV s., 90 zł

4671. NOSKOWSKI Zygmunt, Step. Poemat symfoniczny op. 66. Opracował Jan Krenz, Kraków 1954, 87 s., 20 zł

4672. NOWA architektura w Japonii i Polsce. Kierunki. Materiały seminarium. New Architecture in Japan and Poland. Directions. Proceedings of the Seminar, Kraków 2005, 200 s., 24 zł

4673. NOWA krytyka. Antologia, Warszawa 1983, 453 s., 30 zł

4674. NOWA księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom IV, Warszawa 1978, 627 s., 20 zł

4675. NOWACZYŃSKI Adolf, Młodość Chopina, Warszawa 1939, 231 s., 40 zł

4676. NOWACZYŃSKI Adolf, Wielki Fryderyk. Powieść dramatyczna, Wrocław 1982, 600 s., 15 zł

4677. NOWAK Jerzy Robert, 100 kłamstw J. T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem, Warszawa 2001, 304 s., 40 zł

4678. NOWAK Jerzy Robert, Czarna legenda dziejów Polski, Warszawa 2000, 212 s., 20 zł

4679. NOWAK Jerzy Robert, Czerwone dynastie, Warszawa br., 64 s., 20 zł

4680. NOWAK Jerzy Robert, Myśli o Polsce i Polakach, Katowice 1994, 341 s., 24 zł

4681. NOWAK Jerzy Robert, Powstanie Ludowej Republiki Albanii 1944-1949, Warszawa 1983, 122 s., 24 zł

4682. NOWAK Jerzy Robert, Węgry. Trudne lata 1949-1956, Warszawa 1981, 92 s., 10 zł

4683. NOWAK Jerzy Robert, Zagrożenia dla Polski i polskości. Tom I-II, Warszawa 1998, 474. 456 s., 32 zł

4684. NOWAK Szymon, Dziewczyny wyklęte, Warszawa 2015, 526 s., 25 zł

4685. NOWAK Tadeusz, Cztery wieki polskiej książki technicznej 1450-1850, Warszawa 1961, 357, [2] s., 40 zł

4686. NOWAK Tadeusz, Obrona Klasztoru Jasnogórskiego w roku 1655, Warszawa 1957, 51 s., 18 zł

4687. NOWAK Tadeusz, Polska sztuka wojenna w czasach Odrodzenia, Warszawa 1955, 285 s., 60 zł

4688. NOWAK Władysław, Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574-1939), Olsztyn 1999, 413 s., 45 zł

4689. NOWAK Władysław, Kult Eucharystii w Diecezji Warmińskiej 1243-1939, Olsztyn 2002, 308 s., 30 zł

4690. NOWAK Władysław ks., Matka Pana w religijności ewangelików Prus Wschodnich (1525-1945), Olsztyn 1996, 327 s., 50 zł

4691. NOWAK Zbigniew, Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku, Gdańsk 1968, 479, [1] s., 80 zł

4692. NOWAK Zdzisław, Książę łuczników. Figle i zadania mądrego Hodży, Warszawa 1980, 206 s., 20 zł

4693. NOWAK-DŁUŻEWSKI Juliusz, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy Zygmuntowskie, Warszawa 1966, 423 s., 29 zł

4694. NOWAK-DŁUŻEWSKI Juliusz, Studia i szkice, Warszawa 1973, 271 s., 45 zł

4695. NOWAKOWSKA-SITO Katarzyna, Stowarzyszenie Artystów Polskich RYTM 1922-1932, Warszawa 2001, 325 s., 200 zł

4696. NOWAKOWSKI , Baryła. Jerzy Nowakowski, Warszawa 2003, 48 s., 40 zł

4697. NOWAKOWSKI Andrzej, Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, 128, nlb. 16 s., 15 zł

4698. NOWAKOWSKI Andrzej, MIELCZAREK Mariusz, Sprawozdanie z badań archeologicznych na Polach Grunwaldu w latach 1983-1984, Olsztyn 1985, 439-449 s., 25 zł

4699. NOWAKOWSKI Marek, Grisza, ja tiebie skażu, Warszawa 1986, 99 s., 12 zł

4700. NOWAKOWSKI Marek, Karnawał i post, Warszawa 1989, 128 s., 12 zł

4701. NOWAKOWSKI Marek, Marynarska ballada, Warszawa 1966, 91 s., 18 zł

4702. NOWAKOWSKI Sebastian, KLEMPERT Mateusz, Major Stanisław Berak (1895-1979). Zapomniany żołnierz Ojczyzny, Olsztyn 2016, 182, [1] s., 40 zł

4703. NOWAKOWSKI Sebastian, MAJER Tomasz, Żyliśmy jak królowie... Obraz przemytu na fotografiach Straży Granicznej w 1936 roku, Olsztyn 2015, 141 s., 45 zł

4704. NOWE przestrzenie Ikara. Antologia poezji greckiej XX wieku, Poznań 1985, 379 s., 15 zł

4705. NOWE Studia Grunwaldzkie. Tom III, Stębark 2017, 86 s., 15 zł

4706. NOWE widzenia. Druga publikacja Forum Poetów Hybrydy, Warszawa 1968, 93, [1] s., 20 zł

4707. NOWELA Opowiadanie Narracja. Interpretacje małych form narracyjnych, Warszawa 1974, 355 s., 15 zł

4708. NOWELE antyczne. Wybór BN, Wrocław 1985, XCV, 278 s., 12 zł

4709. NOWELE rzymskie, Warszawa 1975, 437 s., 14 zł

4710. NOWICKI Andrzej, Podróż w świat średniowiecznych cudów, Warszawa 1954, 203 s., 16 zł

4711. NOWICKI Andrzej, Witwicki, Warszawa 1982, 303 s., 15 zł

4712. NOWICKI Józef, Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, 240 s., 30 zł

4713. NOWICKI Krzysztof, Po imieniu, Gdańsk 1983, 78 s., 16 zł

4714. NOWICKI Leon, Do końca śmierci, Nowy Sącz 1984, 26 s., 16 zł

4715. NOWINA-SROCZYŃSKA Ewa, GÓRSKA-SIWIEC Justyna, Wesele w Radomskiem, Radom 2004, 41, [1] s., 16 zł

4716. NOWO wydany Kancyonał Pruski zawieraiący w sobie Wybor Pieśni Starych i Nowych, Z ziemi Pruskiey i Brandenburskiey zwyczaynych, Sentencyą albo wierszem Pisma S. nad każdą Pieśnią... oraz KANCJONAŁ mazurski. Przedwczoraj, wczoraj, obecnie, Olsztyn 2017, 141, [2] s., 500 zł

4717. NOWODWORSKI Witold, "Bibliograficznych ksiąg dwoje" Joachima Lelewela. Studium historyczno-bibliograficzne na tle epoki, Wrocław 1959, 287 s., 30 zł

4718. NOWOSIELSKI , Wystawa malarstwa i ceramiki Leszka Nowosielskiego Maj 1966 Podkowa Leśna, Warszawa? 1966, 24 s., 30 zł

4719. NOWOTKO. Mołojec. Z początków PPR. Nieznane relacje Władysława Gomułki i Franciszka Jóźwiaka, Warszawa 1981, 76 s., 20 zł

4720. NOWOTNY Bogumił, Wspomnienia, Gdańsk 2006, 272 s., 20 zł

4721. NOWOWIEJSKI , Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Gdańsk 1978, 200 s., 45 zł

4722. NOWOWIEJSKI Antoni Julian arcybiskup, Płock. Monografia historyczna, napisana podczas wojny wszechświatowej poprawiona i uzupełniona w roku 1930. Wydanie II, Płock 2013?, VII, [3], 714, [5] s., 125 zł

4723. NOWOŻYTNA myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław 1973, 279 s., 42 zł

4724. NOWY Korbut. Bibliografia Literatury Polskiej. T. 4-6. Oświecenie. Hasła ogólne i rzeczowe. Hasła osobowe A-Ż. Uzupełnienia, Warszawa 1966-1972, 547, [1]; 486, [2]; 647, [1]; 703, [1]; s., 100 zł

4725. NOWY Korbut. Bibliografia Literatury Polskiej. T. 7-9. Romantyzm. Hasła ogólne i rzeczowe. Hasła osobowe A-Ż. Uzupełnienia, Warszawa 1968-1972, 524, 555, 703 s., 80 zł

4726. NURSKI Bogdan, Zginął za Polskę bez komunistów, Warszawa br., 43 s., 12 zł

4727. NUSBAUM Józef, Z zagadnień biologii i filozofia przyrody, Lwów 1899, 216 s., 40 zł

4728. NYCZ Edward, Zarys dziejów Parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu na tle lokalnej historii 1902-2002, Opole 2002, 229, [1], [18] s., 30 zł

4729. NYCZAJ Stanisław, Głos w dyskusji, Łódź 1978, 62 s., 16 zł

4730. NYKA Józef, W Gorcach, Warszawa 1968, 144, 16 s., 18 zł

4731. O CZYM szumi Cisowy Jar..., Kowale Oleckie 2020, 46 s., 25 zł

4732. O KSIĄŻCE. Mała encyklopedia dla nastolatków, Wrocław 1987, 431 s., 20 zł

4733. O LITERATURZE i filozofii. Problemy - Twórcy - Dzieła, Olsztyn 1999, 414 s., 20 zł

4734. O MIŁOŚCI - sentencje i zmyślenia, Warszawa 1980, 135 s., 10 zł

4735. O NAUCZANIU historii nauki, Wrocław 1974, 332, [2] s., 29 zł

4736. O PRZEWROCIE majowym 1926. Opinie świadków i uczestników. Andrzej Wierzbicki, Stanisław Haller, Jan Rzepecki, Warszawa 1984, 165 s., 15 zł

4737. O'BRIEN Dominic, Sztuka zapamiętywania, Warszawa 2001, 160 s., 28 zł

4738. OATES Stephen B., Lincoln, Warszawa 1991, 612 s., 18 zł

4739. OBAREK Piotr, Aktywność wyobraźni. Plakat. Rysunek. Malarstwo. Projekty graficzne., Olsztyn 2007, 189 s., 45 zł

4740. OBARSKI Marek, Czarne chmury, Poznań 1983, 96 s., 15 zł

4741. OBARSKI Marek, Kwiat płodu, Poznań 1987, 83 s., 15 zł

4742. OBECNI wśród nas. Żydzi polscy w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturalnym Warszawy. Katalog wystawy, Warszawa 1993, 127 s., 35 zł

4743. OBIDZIŃSKA Joanna, Zioła w gospodarstwie domowym, Warszawa 1985, 147, [5] s., 20 zł

4744. OBLICZA Polski północno-wschodniej. Przedsiębiorczość, inicjatywa, rozwój, gospodarka, Olsztyn 2000, 100 s., 25 zł

4745. OBLICZA Wschodu w kulturze polskiej, Poznań 1999, 503, [12] s., 25 zł

4746. OBRAZ Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym. Tom I Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1828, Warszawa 1984, 363 s., 30 zł

4747. OBREMSKI Krzysztof, Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny, Toruń 2003, 288 s., 16 zł

4748. OBUCHOWSKI Kazimierz, Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, Warszawa 1982, 330 s., 18 zł

4749. OBWÓD Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wybór dokumentów 1994-2004, Olsztyn 2004, 153 s., 20 zł

4750. OBŁĄK Jan bp, Kardynał Bernard Maciejowski jako biskup krakowski, Olsztyn 2008, 92 s., 39 zł

4751. OBŁĄK Jan bp, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1969, 165 s., 20 zł

4752. OBŁĄK Jan bp, Wykaz polskich druków na Warmii za lata 1800-1939 z uzupełnieniami, Olsztyn 2008, 105 s., 20 zł

4753. OBŁĄK Jan bp, Święta Lipka, Olsztyn 1975, 155 s., 20 zł

4754. OBŁĄK Jan bp, KOPICZKO Andrzej ks., Historia Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2010, 264 s., 40 zł

4755. OCALIĆ od zapomnienia, Olsztyn-Kętrzyn 2009, 191 s., 40 zł

4756. OCHAŁ Artur, Tarcza II Rzeczypospolitej. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2015, 440 s., 75 zł

4757. OCHMAN Jerzy, Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków 1995, 512 s., 40 zł

4758. OCHMAŃSKI Jerzy, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986, 224 s., 39 zł

4759. OCHMAŃSKI Jerzy, Dzieje Rosji do roku 1861, Warszawa 1980, 254 s., 15 zł

4760. OCHMAŃSKI Jerzy, Historia Litwy, Wrocław 1982, 413 s., 20 zł

4761. OCHMAŃSKI Jerzy, Historia Litwy, Wrocław 1990, 396 s., 25 zł

4762. OCHOROWICZ Juljan, Pierwiastki charakteru narodowego. Szkic z psychologji i kultury pierwotnej Słowian Centralnych, Warszawa 1907, 87 s., 36 zł

4763. OCHRANOWICZ Barbara, Biblioteki Olsztyna. Przewodnik, Olsztyn 1971, 64 s., 24 zł

4764. OCHWANOWSKI Adam, Dotyk Madonny, Łódź 1984, 67 s., 15 zł

4765. OCZAMI dziecka. Obiekty zabytkowe i muzealne w twórczości dziecka, Olsztyn 1960, 40 s., 25 zł

4766. OCZYKOWSKI Romuald, Przechadzka po Łowiczu, Warszawa 1983, 186 s., 60 zł

4767. OD BET TAHARY do Domu Mendelsohna. Projekt Ericha Mendelsohna w rodzinnym Olsztynie, Olsztyn 2016, 100, [16] s., 30 zł

4768. ODACHOWSKI Marian, Działdowskie bataliony w kampanii wrześniowej, Działdowo 2009, 12 s., 15 zł

4769. ODACHOWSKI Marian Andrzej, A Walk around Działdowo, Działdowo 2010, 28 s., 12 zł

4770. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Gminy Płośnica, Gronowo 2017, 55 s., 25 zł

4771. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Sylwetki cieszyńskie, Działdowo 2013, 36 s., 10 zł

4772. ODEZWA Komitetu Robotniczego Partyi soc. rew. PROLETARYJAT, Warszawa 1882, 15 s., 20 zł

4773. ODLANICKI Poczobut Jan Władysław, Pamiętnik (1640-1684), Warszawa 1987, 430 s., 32 zł

4774. ODRODZENIE samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Ostrołęka - Olsztyn, Ostrołęka-Olsztyn 2010, 123 s., 20 zł

4775. ODRODZENIE w Polsce. Historia nauki. Część pierwsza. Pod red. B. Suchodolskiego. Materiały sesji naukowej PAN 23-30.10.1953, Warszawa 1956, 456 s., 24 zł

4776. ODYNIEC Maria, Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1290-1939, Gdańsk 1983, 177 s., 25 zł

4777. ODYNIEC Wacław, Prusy Królewskie przed I rozbiorem Polski. Sprawa dysydencka, Gdańsk 1972, 5-23 s., 25 zł

4778. ODYNIEC Wacław, Przystąpienie województwa pomorskiego do konfederacji barskiej , Toruń 1969, 147-153 s., 25 zł

4779. ODYNIEC Wacław, GODLEWSKI Jerzy, Ziemia Pucka. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1974, 235, [2] s., 20 zł

4780. ODYNIEC Władysław, Starostwo puckie 1546-1678, Gdańsk 1961, 225 s., 60 zł

4781. ODZIEMKOWSKI Janusz, 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Warszawa 1989, 44 s., 10 zł

4782. ODZIEMKOWSKI Janusz, Narwik 1940, Warszawa 1988, 190 s., 15 zł

4783. ODZIEMKOWSKI Janusz, SPYCHAŁA Bolesław ks., Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, 225 s., 20 zł

4784. ODZNAKI i oznaki Ludowego Wojska Polskiego. Katalog, Wrocław 1989, 150 s., 20 zł

4785. ODZYSKANE ziemie - odzyskani ludzie. Z współczesnych zagadnień ziem odzyskanych, Poznań 1946, 134 s., 24 zł

4786. OFICJALSKA Elżbieta, Dryle, plajdry, dreśmasziny. Mechanizacja rolnictwa na wsi śląskiej. Katalog wystawy, Opole 2005, 16 s., 20 zł

4787. OGAREK-CZOJ Halina, Tonghak nauka Wschodu, Warszawa 1984, 130 s., 10 zł

4788. OGÓLNE zasady wykonywania planów wydawniczych, Warszawa 1963, 20 s., 15 zł

4789. OGÓLNOPOLSKI Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida organizowany przez Powaitową i Miejską Bibliotekę Publiczną i. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. Antologia 2003-2011 (oraz) MISTYCZNE rzeczy. Plon X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida , Pruszków 2012, 232 + 55 s., 30 zł

4790. OGÓLNOPOLSKI Przegląd Rzeźby 1979-1989, Warszawa 1989, 124 s., 24 zł

4791. OGRODNIK Leokadia, Poetyka syberyjska, Warszawa 1990, 141 s., 20 zł

4792. OGRODOWSKA Barbara, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2007, 275 s., 30 zł

4793. OGRODZIŃSKI , Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, Olsztyn 2013, 259 s., 30 zł

4794. OGRODZIŃSKI Wincenty, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice-Kraków 1946, 214 s., 30 zł

4795. OGRODZIŃSKI Wojciech, ŻMIJEWSKI Bogusław, Radio Olsztyn od 60 lat ...naturalnie, Olsztyn 2012, 96 s., 40 zł

4796. OGRODZIŃSKI Władysław, Ignacy Pietraszewski. Uczony "Warmijczyk". W 90 rocznicę zgonu, Olsztyn 1960, 28 s., 18 zł

4797. OGRODZIŃSKI Władysław, Olsztyńskie środowisko humanistyczne. Zadania i perspektywy, Olsztyn 1968, 16 s., 15 zł

4798. OGRODZIŃSKI Władysław, Piękna Nieznajoma, Olsztyn 2008, 169 s., 24 zł

4799. OGRODZIŃSKI Władysław, Po święcie Rozesłania, Łódź 1979, 259 s., 10 zł

4800. OGRODZIŃSKI Władysław, Pochwała Lidzbarka, Olsztyn 2008, 160 s., 30 zł

4801. OGRODZIŃSKI Władysław, Przypomniane piórem, Olsztyn 1984, 335 s., 20 zł

4802. OGRODZIŃSKI Władysław, Siłę słuszności mamy. Rzecz o Domu Polskim w Olsztynie, Olsztyn 1980, 111 s., 20 zł

4803. OGRODZIŃSKI Władysław, Szkice warmińskie, Olsztyn 1998, 115 s., 30 zł

4804. OGRODZIŃSKI Władysław, Tropem odnalezionych przeznaczeń. Wybór publicystyki z lat 1956-2002, Olsztyn 2003, 295 s., 25 zł

4805. OGRODZIŃSKI Władysław, Ulica zwana Bystrą, Olsztyn 1985, 301 s., 10 zł

4806. OGRODZIŃSKI Władysław, Śladem Wojciech Kętrzyńskiego, Olsztyn 1968?, 24 s., 18 zł

4807. OHANOWICZ Alfred, Ciężary państwowe duchowieństwa w Polsce w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku 1447-1530, Lwów 1911, 80 s., 50 zł

4808. OJCEWICZ Grzegorz, Nie byłam Jonaszem? Chrześcijaństwo i społeczeństwo w światopoglądzie św. matki Marii Skobcowej, Olsztyn 2020, 298 s., 50 zł

4809. OJCEWICZ Grzegorz, Rosja i pamięć o rzeczy. Od emblematu do relikwii, Olsztyn 2019, 227 s., 50 zł

4810. OKARMA Henryk, Wilk. Monografia przyrodniczo-łowiecka, Białowieża 1992, 168 s., 50 zł

4811. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Ballada o żołnierzu z Bartoszyc, Bartoszyce 1992, 27 s., 20 zł

4812. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Chleba naszego powszedniego. Montaż poetycko-muzyczny, Olsztyn 2000, 12 s., 12 zł

4813. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Ekologiczny song 1956-1996, Olsztyn? 1996?, nlb. 32 s., 20 zł

4814. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Królowej Polski śpiewamy. Montaż poetycko-muzyczny, Olsztyn 2000, 20 s., 15 zł

4815. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Polskie różańce. Montaż poetycko-muzyczny dla parafialnych, szkolnych lub harcerskich grup teatralnych, Olsztyn 2000, 11 s., 15 zł

4816. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Sanktuarium Tarnorudzkiego Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej, Olsztyn 1989, 45, [15] s., 15 zł

4817. OKeefe Jared, Wahadełko, Warszawa 2002, 104, [2] s., 20 zł

4818. OKOLICE Elbląga. Mapa turystyczna, Warszawa 1981, 1 s., 15 zł

4819. OKOLICE Olsztyna. Mapa turystyczna, Warszawa 1975, 1 s., 15 zł

4820. OKOŃ Anna, RÓWNIA Piotr Krystian, Obrona Lwowa, Gdańsk 1981, 21 s., 15 zł

4821. OKOŃSKA Alicja, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1971, 480 s., 12 zł

4822. OKOŁO-KUŁAK Stefania, Niebieska pończocha, Warszawa 1960, 173 s., 10 zł

4823. OKULICZ Małgorzata, Blask odzyskany, Olsztyn 2004, 48 s., 14 zł

4824. OKULICZ Małgorzata, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od XIV do XVIII wieku, Olsztyn 2005, 54 s., 20 zł

4825. OLBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, KORDA Krzysztof, Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej w setną rocznicę 1920-2020, Gdańsk 2020, 119 s., 45 zł

4826. OLCZAK Janusz, Mój autoprotret z Saskią, Lublin 1986, 46 s., 15 zł

4827. OLDENBERG Friedrich Salomo, Zur Kunde Masurens. Bericht fur den Central-Ausschuss fur Angelegenheiten der Inneren Mission aus dem Jahre 1865, Dortmund 2001, 239 s., 40 zł

4828. OLECHNOWICZ Eugeniusz, Teksty przepisów o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 1955 roku. Zebrał i przypisami opatrzył..., Warszawa 1956, 178 s., 10 zł

4829. OLĘDZKI Stanisław, Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978, 115 s., 45 zł

4830. OLEJNIK Karol, Obrona polskiej granicy zachodniej. Okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej 1138-1385, Poznań 1970, 302 s., 50 zł

4831. OLEJNIK Tadeusz, Wieluń. Przewodnik, Łódź 1967, 34, 16 s., 10 zł

4832. OLEKSIK Klemens, Drzewo życia, Olsztyn 1961, 66, [3] s., 24 zł

4833. OLEKSIK Klemens, Pył tamtych dróg, Olsztyn 1984, 79 s., 15 zł

4834. OLEKSIŃSKI Jerzy, Bard ziemi mazurskiej, Warszawa 1972, 389 s., 20 zł

4835. OLENDER Mieczysław, Stołeczny Myszyniec. Miasto i Gmina. Wczoraj i dziś, Charciabałda 2021, 226 s., 35 zł

4836. OLENDER Piotr, Czesma 1770, Warszawa 2011, 220 s., 15 zł

4837. OLENDER Piotr, Lissa 1866, Warszawa 2010, 146, [3] s., 15 zł

4838. OLMSTEAD Albert T., Dzieje imperium perskiego , Warszawa 1974, 526 s., 48 zł

4839. OLSZAŃSKI Kazimierz, Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego, Wrocław 1975, 256 s., 30 zł

4840. OLSZAŃSKI Kazimierz, Wojciech KOSSAK, Wrocław 1982, 82 + 321 reprodukcji s., 15 zł

4841. OLSZEWICZ Bolesław, RZEPA Zbigniew, Katalog rękopisów geograficznych Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu , Warszawa-Wrocław 1965, 108 s., 25 zł

4842. OLSZEWSCY , Wystawa prac Mariana i Bronisława Olszewskich. Malarstwo. Rysunek, Reszel 1963, 20 s., 12 zł

4843. OLSZEWSKI Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa 1988, 187 s., 18 zł

4844. OLSZEWSKI Daniel, Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984, 280 s., 45 zł

4845. OLSZEWSKI Daniel, Stan i perspektywy badań nad religijnością XIX i początku XX wieku, Kraków 1983, 68 s., 20 zł

4846. OLSZEWSKI Daniel, WIŚNIOWSKI Eugeniusz , Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993, 254 s., 48 zł

4847. OLSZEWSKI Daniel ks., Szkice z dziejów kultury religijnej, Katowice 1986, 294, 24 s., 20 zł

4848. OLSZEWSKI Franciszek ks., Głoszenie zapowiedzi małżeńskich w prawie kanonicznym, Lublin 1936, XI, 136 s., 45 zł

4849. OLSZEWSKI Jacek, Metro, Warszawa 1986, 62 s., 15 zł

4850. OLSZEWSKI Jacek, Szkic do portretu dziecka epoki, Kraków 1984, 52 s., 12 zł

4851. OLSZEWSKI Kazimierz, Z kronik teatralnych Zagłębia i Śląska, Kraków 1960, 516 s., 20 zł

4852. OLSZEWSKI Tadeusz, Nocny wariant, Olsztyn 1986, 100 s., 15 zł

4853. OLSZOWSKI Hieronim, Szkoła salernitańska, to jest nauka doktorow salernitańskich, o sposobie zachowania zdrowia dobrego z dawna Krolowi Angielskiemu przypisana, a teraz przez Hieronyma Olszowskiego na polski iezyk przełożona y do druku podana, Kórnik 1986, 48 s., 15 zł

4854. OLSZTYN 1945-2005. Kultura i nauka , Olsztyn 2006, 927 s., 50 zł

4855. OLSZTYN akademicki 1945 - 1950 - 2010, Olsztyn 2010, 403 s., 30 zł

4856. OLSZTYN literacki. Przewodnik po wystawie zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia Olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i 80-lecia urodzin dr. Władysława Gębika, Olsztyn 1980, 44 s., 30 zł

4857. OLSZTYN uniwersytecki. Historia - wspomnienia - refleksje, Olsztyn 2013, 702 s., 30 zł

4858. OLSZTYN w dokumentach 4. Miasto i jego mieszkańcy w relacjach prasowych 1945-1950, Olsztyn 2019, 225 s., 25 zł

4859. OLSZTYN w dokumentach 5. Rok 1945. Źródła do powojennych dziejów miasta, Olsztyn 2019, 193, [1] s., 29 zł

4860. OLSZTYN w fotografii, Olsztyn 1973, 179 s., 24 zł

4861. OLSZTYN w wierszach, Olsztyn 2003, 136 s., 20 zł

4862. OLSZTYN wczoraj i dziś. Wystawa plastyki. Olsztyn - Ratusz Styczeń - luty 1965, Olsztyn 1965, 48 s., 18 zł

4863. OLSZTYN-Warszawie. Panorama XXX-lecia. 12-21 XII 1974, Olsztyn 1973, [96] s., 25 zł

4864. OLSZTYN. Architektura i sztuka 1918-1945, Olsztyn 2015, 128 s., 25 zł

4865. OLSZTYN. Odbudowa i dekoracje Starego Miasta, Olsztyn 2017, 147, [1] s., 20 zł

4866. OLSZTYN. Plan miasta, Olsztyn ok. 1960?, 1 s., 15 zł

4867. Olsztyńska Solidarność 1980-1981, Olsztyn 2008, 64 s., 25 zł

4868. OLSZTYŃSKI Czerwiec '89, Olsztyn 2009, 219 s., 25 zł

4869. OLSZTYŃSKI Rocznik Konserwatorski. Tom I, Olsztyn 2014, 96 s., 29 zł

4870. OLSZTYŃSKI Rocznik Konserwatorski. Tom II, Olsztyn 2015, 128 s., 30 zł

4871. OLSZTYŃSKI Rocznik Konserwatorski. Tom IV, Olsztyn 2019, 103 s., 29 zł

4872. OLSZTYŃSKIE, Olsztyn 1973, 248 s., 30 zł

4873. OLSZTYŃSKIE, Warszawa 1978, 99 s., 24 zł

4874. OLSZTYŃSKIE - wczoraj i dziś. Wystawa. Warszawa. Dom Chłopa. Kwiecień-Maj 1970, Olsztyn 1970, 40 s., 20 zł

4875. OLSZTYŃSKIE Duszpasterstwo Akademickie. 50 lat Bogu i człowiekowi, Olsztyn 2006, 192, [12] s., 36 zł

4876. OLSZTYŃSKIE muzealia w Polsce i na świecie. Przewodnik po wystawie jubileuszowej, Olsztyn 2015, 134 s., 30 zł

4877. OLSZTYŃSKIE Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit. 20 lat minęło... 20 Jahre sind vergangen… , Olsztyn 2011, 85, [4] s., 35 zł

4878. OLSZTYŃSKIE Studia Demograficzne, Olsztyn 1985, 212 s., 24 zł

4879. OLSZTYŃSKIE Studia Demograficzne 1973, Olsztyn 1973, 194 s., 24 zł

4880. OLSZTYŃSKIE Studia Ekonomiczne, Olsztyn 1987, 169 s., 24 zł

4881. OLSZTYŃSKIE Studia Niemcoznawcze , Olsztyn 1989, 184, [3] s., 30 zł

4882. OLSZTYŃSKIE Studia Niemcoznawcze, Olsztyn 1989, 108, [1] s., 30 zł

4883. OLSZTYŃSKIE środowisko literackie w XX lecie ZLP. Wystawa, Olsztyn 1975, 52 s., 16 zł

4884. OLSZTYŃSKIE środowisko literackie w XX lecie ZLP. Wystawa, Olsztyn 1975, 52 s., 16 zł

4885. OLSZTYŃSKIE. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1971, 242 s., 15 zł

4886. ONTOLOGIA. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław 1994, 469 s., 100 zł

4887. OPACKI Zbigniew, Barbaria rosyjska. Rosja w historiozofii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego, Gdańsk 1993, 144 s., 27 zł

4888. OPAŁEK Kazimierz, Prawo natury u polskich fizjokratów, Warszawa 1953, 160 s., 15 zł

4889. OPAŁEK Mieczysław, O Lwowie i mojej młodości. Kartki z pamiętnika 1881-1901, Wrocław 1987, 218 s., 25 zł

4890. OPAŁKA , Roman Opałka 21 października - 4 listopada (2009), Warszawa 2009, 30 s., 24 zł

4891. OPGENOORTH Ernst, "Auslander" in Brandenburg-Preussen. Als leitende Beamte und Offiziere, 1604-1871 , Wurzburg 1967, 100 s., 40 zł

4892. OPISY gospodarowania w gospodarstwach karłowatych. I męskie - II kobiece, Warszawa 1938, 294 s., 45 zł

4893. OPOKA Teresa, Przypadki, Łódź-Kielce 1983, 62 s., 15 zł

4894. OPOWIEŚCI błękitnego żurawia. Paluch, paluszek. Wybór materiałów repertuarowych dla dzeci, Warszawa 1987, 31 s., 12 zł

4895. OPPMAN Artur, DAROWSKA Zofia, Złota kaczka, Warszawa 1981, 15 s., 10 zł

4896. OPPMAN OR-OT Artur, Wiersze wybrane, Warszawa 1958, 253 s., 24 zł

4897. OPRAWY książkowe XIV - XVIII wieku w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Cz. 1. Rzeczpospolita, Prusy, Dolny Śląsk, Toruń 2018, 178 s., 25 zł

4898. ORACKI Tadeusz, Przemilczenia i mistyfikacje. Na marginesie artykułów o Romanie Wapińskim, Gdańsk 2011, 22, [2] s., 15 zł

4899. ORACKI Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla od połowy XV w. do 1945 roku, Warszawa 1963, 328 s., 30 zł

4900. ORACKI Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Olsztyn 2023, 649 s., 150 zł

4901. ORACKI Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku. Tom I A-K, Olsztyn 1984, 169 s., 18 zł

4902. ORACKI Tadeusz, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne, Olsztyn 1975, 214 s., 20 zł

4903. ORACZEWSKI Józef, Obrazy z cyklu: Biczowani 1997 r., Światła 1998 r., Skrzydlaci 1999 r., Drzewoludzie 2000 r., Nieustająca dostawa pozytywnej energii 2000 r. Instalacje: Pompea 1978 r., Pamięci Ojca 1997 r., Warszawa 2000, 72 s., 20 zł

4904. ORAŃSKA Józefa, SZTUKA graficzna i jej rola społeczna, Poznań 1951, 130 s., 24 zł

4905. ORDA , Napoleon Orda 1807-1883. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 200. rocznicy urodzin artysty. Brześć, 29 października 2007, Brześć 2007, 68 s., 40 zł

4906. ORDINES MILITARES. vol. XV: 2009 (Die Rolle der Schriftlichkeit in den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters : innere Organisation, Sozialstruktur, Politk) , Toruń 2009, 327 s., 48 zł

4907. ORDINES MILITARES. vol. XVI: 2011 (Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten / The Military Orders in Times of Change and Crisis), Toruń 2011, 342 s., 40 zł

4908. ORDINES MILITARES. vol. XVII: 2012 (Colloquia Torunensia Historica / Yearbook for the Study of the Military Orders), Toruń 2012, 226 s., 40 zł

4909. ORĘDZIE biskupów polskich do biskupów niemieckich. Materiały i dokumenty, Warszawa 1966, 176 s., 10 zł

4910. ORĘDZIE gietrzwałdzkie wczoraj i dziś, Olsztyn 2005, 217 s., 24 zł

4911. ORGANIZACJA bibljotek wojskowych w świetle rozkazów M.S. Wojskowych, Warszawa 1921, 64 s., 30 zł

4912. ORGANIZACJE polonijne w Europie zachodniej. Współczesność i tradycje. Materiały z konferencji naukowej w dniach 2 i 3 kwietnia 1987 r. w Poznaniu., Poznań 1991, 248 s., 24 zł

4913. ORGELBRAND , S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami. Tom I od litery A do Ażur, Warszawa 1898, 647 s., 60 zł

4914. ORGELBRAND , S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami. Tom II od litery B do Borysz , Warszawa 1898, 640 s., 80 zł

4915. ORGELBRAND , S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami. Tom IX od Krut Bolej do Marr, Warszawa 1901, 640 s., 50 zł

4916. ORGELBRAND , S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami. Tom VIII od lit. K do Kruszyński, Warszawa 1900, 640 s., 60 zł

4917. ORGELBRAND , S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami. Tom XIII od Rohatyn do Sovereign, Warszawa 1902, 640 s., 75 zł

4918. ORGELBRAND , S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami. Tom XV od litery U do Yvon, Warszawa 1903, 574 s., 80 zł

4919. ORGELBRAND , S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami. Tom XVI od Z do Żyżmorskie starostwo i Suplement, Warszawa 1904, 252; 300 s., 64 zł

4920. ORIENT i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1986, 355 s., 48 zł

4921. ORKAN , SMRECZYŃSKA Dialog serdeczny. Korespondencja Władysława Orkana i Katarzyny Smreczyńskiej, Warszawa 1988, 184 s., 20 zł

4922. ORKIESTRA w ZOO. Wybór sztuk lalkowych dla teatrów dziecięcych, Warszawa 1975, 30 s., 12 zł

4923. ORLICKI Józef, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949, Szczecin 1983, 273 s., 10 zł

4924. ORLICZ Michał, Polski teatr współczesny. Próba syntezy. Z sylwetką autora pióra Eugenjusza Świerczewskiego - ze skrótami orjentacyjnemi w językach francuskim, angielskim, niemieckim i czeskim oraz 538 reprodukcjami fotochemigraficznemi (w tem 10 trójbarwnemi). Nieakt. wpisy wł. poprzednich właścicieli., Warszawa 1935, 671 s., 90 zł

4925. ORNAMENTA Ecclesiae. Kunst und Kunstler der Romanik. 1 Katalog zur Ausstellung des Schnutgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle, Koln 1985, 485 s., 120 zł

4926. ORTWIN Ostap, O Wyspiańskim i dramacie, Warszawa 1969, 476 s., 24 zł

4927. ORWELL George, Animal Farm. A Fairy Story, Harmondsworth 1963, 120 s., 10 zł

4928. ORWELL George, LEBENSTEIN Jan, Folwark zwierzęcy, Kraków 1990, 92, nlb. 22 s., 30 zł

4929. ORYSZYN Zyta, Madam Fankensztajn, Warszawa 1984, 52 s., 15 zł

4930. ORZECHOWSKI Kazimierz, Relacje deputatów miasta Jawora z lat 1669-1685 wydał..., Wrocław 1991, 254 s., 45 zł

4931. ORZECHOWSKI Marian, Ludność polska w Niemczech w latach 1922-1939. W 45 rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech, Warszawa 1967, 65 s., 15 zł

4932. ORZECHOWSKI Marian, Polityka władza panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa 1984, 418 s., 30 zł

4933. ORZECHOWSKI Stanisław, Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowcyh Polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana, Przemyśl 1984, 143 s., 60 zł

4934. ORZECHOWSKI Stanisław, Wybór pism, Wrocław 1972, 641 s., 30 zł

4935. ORZYSZ. ARYS Truppenlager. Pocztówka, Arys br., 1 s., 30 zł

4936. ORŁOWSKI , Muzeum Narodowe w Krakowie. Muzeum Narodowe w Warszawie. ALEKSANDER ORŁOWSKI (1777-1832) Grudzień 1957 - luty 1958. Wystawa dzieł ze zbiorów radzieckich i polskich., Warszawa 1957, 310 + 80 ilustr. s., 50 zł

4937. ORŁOWSKI , Odważmy się być wolnymi. Aleksander Orłowski muzyk, społeczniki i działacz narodowy, Warszawa 2008, 50 s., 30 zł

4938. ORŁOWSKI Hubert, Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Olsztyn 1988, 415, [2] s., 50 zł

4939. ORŁOWSKI Hubert, Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877, Olsztyn 2005, 133 s., 29 zł

4940. ORŁOŚ Kazimierz, Koniec zabawy, Warszawa 1965, 129 s., 27 zł

4941. ORŁOŚ Kazimierz, Letnik z Mierzei, Kraków 2008, 149 s., 20 zł

4942. OSĘKA Andrzej, Poddanie Arsenału. O plastyce polskiej 1955-1970, Warszawa 1971, 344 s., 30 zł

4943. OSĘKA Janusz, Przełom w Bulwie, Warszawa 1955, 136 s., 20 zł

4944. OSIEMDZIESIĄTA 80 rocznica Związku Polaków w Niemczech, Sztum-Kwidzyn 2002, 121 s., 24 zł

4945. OSIP-POKRYWKA Magda i Marek, SOJKA Ludmiła, Belgia i Luksemburg. Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2008, 441 s., 25 zł

4946. ÓSMA 8 Ogólnopolska Wystawa Grafiki Zachęta luty - marzec 1978, Warszawa 1978, 84 s., 60 zł

4947. ÓSMA VIII Wystawa Grupy Toruńskiej. Malarstwo Rzeźba Grafika Czerwiec 1965 Toruń Dwór Artusa, Toruń 1965, 24 s., 36 zł

4948. OSMAŃCZYK Edmund, Kraj i emigracja. Mowy sejmowe posła Ziemi Opolskiej, Opole 1983, 98 s., 12 zł

4949. OSMAŃCZYK Edmund Jan, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, 1103 s., 20 zł

4950. OSMÓLSKA-PISKORSKA Bożena, Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Toruń 1963, 260 s., 45 zł

4951. ÓSMY VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Referaty i dyskusja. Tom I, Warszawa 1960, 103, 271, 265, 272, 349 s., 50 zł

4952. OSOBA z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, Olsztyn 2007, 424 s., 45 zł

4953. OSÓBKA-MORAWSKI , Edward Osóbka-Morawski, Arkadiusz Góral, Porozmawiajmy o Polsce, panie premeirze, Warszawa 1989, 76, [16] s., 12 zł

4954. OSSOLINEUM , Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakladu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław 1967, 312 s., 20 zł

4955. OSSOLIŃSKI Jerzy, Pamiętnik 1595-1621, Wrocław 1952, 181 s., 40 zł

4956. OSSOLIŃSKI Zbigniew, Pamiętnik, Warszawa 1983, 249 s., 24 zł

4957. OSSOWIECKI Stefan, Świat mego ducha. Wizje przyszłości, Warszawa 2002, 164 s., 20 zł

4958. OSSOWSKA Maria, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, 177 s., 15 zł

4959. OSSOWSKA Maria, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Warszawa 1986, 397 s., 24 zł

4960. OSSOWSKI Mirosław, Literatura powrotów - powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku, Gdańsk 2011, 374 s., 50 zł

4961. OSSOWSKI Stanisław, U podstaw estetyki, Warszawa 1958, 362 s., 15 zł

4962. OSSOWSKI Stanisław, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1948, 287, [3] s., 30 zł

4963. OSSOWSKI Stanisław, BOBIŃSKA Celina, Struktura klasowa w społecznej świadomości, Wrocław 1957, 186 s., 30 zł

4964. OSTASZEWSKI Krzystof, Pozornie przynajmniej, Łódź 1984, 58 s., 15 zł

4965. OSTASZEWSKI Robert, Odwieczna, acz nieoficjalna, Olsztyn 2002, 105, [1] s., 15 zł

4966. OSTEN Manfred, Drzewo podróżujących, Olsztyn 1997, 108 s., 15 zł

4967. OSTERODER Zeitung. Heimatbrief der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpr. e. V. Folge 95, Osterode am Harz 2001, 100 s., 10 zł

4968. OSTEUROPAEISCHE Laenderberichte. Band I: Polen - Sovet Russland - Estland - Lettland - Litauen, Breslau 1927, 463 s., 36 zł

4969. OSTOJA-CHROSTOWSKI Stanisław, Katalog, Warszawa 1948, 167 + 40 tablic s., 80 zł

4970. OSTOJA-ZAGÓRSKI Janusz, Mezoregion Sobiejuchy na Pałukach. Dynamika procesów zasiedlania w starożytności, Warszawa-Żnin 1993, 133, VIII s., 30 zł

4971. OSTOJSKI Tadeusz, Małe ZOO, Olsztyn 1985, 205 s., 15 zł

4972. OSTPREUSSEN, wie es war. Das grosse Erinnerungsbuch, mit 173 Fotos aus Ostpreussen, Westpreussen und Danzig, Muenchen br., 168 s., 50 zł

4973. OSTPREUSSISCHE Landschaft in Aquarellen, Radierungen und Lithographien um 1890-1930 von Helene Neumann, Leer 1987, 72 s., 40 zł

4974. OSTRÓDA. Siedem wieków dziejów miasta, Ostróda 2005, 220 s., 30 zł

4975. OSTRÓDA. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1976, 448 s., 40 zł

4976. OSTROGORSKI Georg, Dzieje Bizancjum, Warszawa 1967, 502 s., 49 zł

4977. OSTROWSKA Bronisława, Wiersze wybrane, Warszawa 1955, 278 s., 16 zł

4978. OSTROWSKA Eda, Smugi pieprzu, Warszawa 1983, 62 s., 15 zł

4979. OSTROWSKA Katarzyna, Ewa czyli o tej Wiśniewskiej, Warszawa 2010, 244, [3] s., 30 zł

4980. OSTROWSKI Eryk, Cydonia, Rzeszów 2010, 91 s., 24 zł

4981. OSTROWSKI Jan K., Kresy dalekie i bliskie, Kraków 1998, 151 s., 24 zł

4982. OSTROWSKI Janusz ks., Świadkowie wiary. Słudzy Boży - ofiary nazizmu i komunizmu, Olsztyn 2015, 170, [2] s., 24 zł

4983. OSUCHOWSKI Janusz, Państwo ludowe a kościół rzymsko-katolicki w Polsce w latach 1944-1948., Warszawa 1981, 216 s., 36 zł

4984. OSUCHOWSKI Janusz, Państwo ludowe a kościół rzymskokatolicki w Polsce w latach 1944-1948. Studium z zakresu stosunków władzy, Warszawa 1981, 216 s., 40 zł

4985. OSZAJCA Wacław, Z głębi cienia, Lublin 1981, 87 s., 18 zł

4986. OSZAJCA Wacław, Łagodność domu, Lublin 1984, 103 s., 10 zł

4987. OTTONISCHE Neuanfange. Symposion Otto der Grosse, Magdeburg und Europa, Mainz am Rhein 2001, VIII, 398 s., 120 zł

4988. OTWINOWSKA Barbara, PELC Janusz, Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, Wrocław 1984, 343 s., 40 zł

4989. OVERY Paul, De Stijl, Warszawa 1979, 183 s., 15 zł

4990. OWCA , Do widzów Kabaretu OWCA, Warszawa 1966, 4 s., 10 zł

4991. OWIDIUSZ , Heroidy, Kraków 1986, 246 s., 12 zł

4992. OWIDIUSZ , Ovidis Metamorphosen Hilfsheft, Lipsk 1899, 72 s., 24 zł

4993. OWIDIUSZ , Sztuka kochania, Warszawa 1957, 118 s., 12 zł

4994. OWSIANNIKOW Michaił S., Filozofia Hegla, Warszawa 1965, 445 s., 25 zł

4995. OWSIŃSKA Anna, Powstanie palatynacko-badeńskie 1849 roku oraz udział w nim Polaków, Wrocław 1965, 210 s., 20 zł

4996. OX Jack, Ursonate Kurta Schwittersa. Obrazowanie muzyki, Łódź 2003, 112 s., 20 zł

4997. OYAMA Masutatsu, Karate Kyokushinkai, Bydgoszcz 1990, 77 s., 32 zł

4998. OZGA-MICHALSKA Halina, Lekcja obecności, Poznań 1989, 70 s., 15 zł

4999. OZIMEK Stanisław, Film polski w wojennej potrzebie, Warszawa 1974, 332 s., 24 zł

5000. OŚRODEK Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w roku 1968. Sprawozdanie z działalności i posiedzeń, Olsztyn 1969, 80 s., 30 zł

5001. OŚWIATA na Śląsku. Potrzeby, organizacja, rozwój 1922-1939, Katowice 1984, 116 s., 45 zł

5002. OŻÓG Jan Bolesław, Cisza, Kraków 1984, 71 s., 12 zł

5003. OŻÓG Jan Bolesław, Gdzie świeci noc, Warszawa 1985, 76 s., 15 zł

5004. P.P.S. Wspomnienia z lat 1918-1939. Tom I-II, Warszawa 1987, 1382 (paginacja łączona) s., 50 zł

5005. PABICH Franciszek, Mały leksykon chojnicki, Chojnice 1987, 102 s., 12 zł

5006. PABICH Jan, Niezapomniane karty. Z dziejów 6 Pułku Artylerii Lekkiej, Kraków 1982, 457 + 93 ilustr. s., 40 zł

5007. PACEWICZ Jarosław, Modelarska kolorystyka czyli jak malować farbami dostępnymi na polskim rynku, Warszawa 1992, 123 s., 25 zł

5008. PACHOŃSKI Jan, Generał Franciszek Paszkowski 1778-1856, Warszawa 1982, 304 s., 16 zł

5009. PACHOŃSKI Jan, Kraków wobec powstań śląskich i plebiscytu, Warszawa-Kraków 1981, 197 s., 24 zł

5010. PACHOŃSKI Jan, Legiony polskie. Prawda i legenda 1794-1807. Tom I- IV. , Warszawa 1969-1976 , 544, 712, 774, 764 s., 360 zł

5011. PACIORKI. Antologia maryjna z Warmii, Olsztyn 2007, 216 s., 22 zł

5012. PACZKOWSKA-ŁAGOWSKA Elżbieta, Psychika i poznanie. Epistemologia Kazmierza Twardowskiego, Warszawa 1980, 279 s., 20 zł

5013. PADEREWSKI Ignacy Jan, Pamiętniki.Tom I-II, Kraków 1971, 242, 249 s., 16 zł

5014. PAJEWSKI Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978, 384 s., 20 zł

5015. PAJEWSKI Janusz, Przeszłość z bliska. Wspomnienia, Warszawa 1983, 259 s., 15 zł

5016. PAJKA Stanisław, Koleinami życia i twórczości Henryka Syski, Ostrołęka 1985, 126 s., 15 zł

5017. PAJĄK Henryk, BURTA kontra UB, Lublin 1992, 280 s., 30 zł

5018. PAJĄK Henryk, JASTRZĄB kontra UB, Lublin 1993, 256 s., 30 zł

5019. PAJĄK Henryk, USKOK kontra UB, Lublin 1992, 207 s., 30 zł

5020. PAJĄK Henryk, Wolny, Lublin 1992, 288 s., 48 zł

5021. PAJĄK Henryk, ŻELAZNY kontra UB, Lublin 1993, 280 s., 30 zł

5022. PAJĄK Jerzy, Konspiracyjne życie polityczne w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Baza społeczna, przejawy, zasięg oddziaływania sił politycznych 1882-1904, Kielce 1994, 307 s., 36 zł

5023. PAMIĘCI bliskich. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, Olsztyn 1998, 170 s., 30 zł

5024. Pamiętanie peerelu. Marzec 1968, Warszawa 2008, 60 s., 16 zł

5025. PAMIĘTNIK Biblioteki Kórnickiej Zeszyt 7, Kórnik 1959, 494 s., 20 zł

5026. PAMIĘTNIK Biblioteki Kórnickiej Zeszyt 13, Poznań 1977, 275 s., 20 zł

5027. PAMIĘTNIK Biblioteki Kórnickiej Zeszyt 19, Wrocław 1982, 286 s., 15 zł

5028. PAMIĘTNIK Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tom 4. Nie tylko Pireneje, Kraków 1995, 300 s., 15 zł

5029. PAMIĘTNIK X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. Referaty i dyskusja IV Sekcje V-X, Warszawa 1971, 511 s., 40 zł

5030. PAMIĘTNIK XII Powszechnego Zjazdu historyków Polskich 17- 20 września 1979 roku. Część I-II + Program, Katowice 1979, 299, 317, 22 s., 36 zł

5031. PAMIĘTNIK XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Poznań 6-9 września 1984 roku. Część I. Referaty plenarne-sekcje, Wrocław 1986, 298 s., 36 zł

5032. PAMIĘTNIK XX-lecia Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Olsztyn 1965, 255 s., 45 zł

5033. PAMIĘTNIKI chirurgów, Warszawa 1972, 331 s., 20 zł

5034. PAMIĘTNIKI Nowego pokolenia Chłopów Polskich. Materiały konkursowe. Tom sygnalny, Warszawa 1996, 312 s., 45 zł

5035. PAMIĘĆ i historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda), Olsztyn 2009, 171 s., 25 zł

5036. PAMIĘĆ wypędzonych. Grass, Benes i środkowoeuropejskie rozrachunki. Antologia tekstów polskich, niemieckich i czeskich, Warszawa 2003, 350 s., 35 zł

5037. PANAS Henryk, Prawo wojny i inne opowiadania, Olsztyn 1969, 269 s., 15 zł

5038. PANAS Henryk, Prywatne życie Władysława Jagiełły, Olsztyn 1969, 112 s., 16 zł

5039. PANAS Henryk, Rozstania. Szkic autobiograficzny, Olsztyn-Białystok 1980, 173 s., 35 zł

5040. PANAS Henryk, Według Judasza (apokryf), Olsztyn 1975, 259 s., 15 zł

5041. PANASIK Krzysztof, Iława bliżej i dalej, Olsztyn 1995, 28 s., 15 zł

5042. PANASIK Krzysztof, Koncert wielki na głosy unisono, Olsztyn 2007, 190 s., 49 zł

5043. PANASIK Krzysztof, BAŁDOWSKI Jan, Kraina tysiąca jezior, Olsztyn br, 32 s., 15 zł

5044. PANFIL Jan, Bóbr zwierzę ginące w Polsce. 22 ryciny, Kraków 1960, 64 s., 25 zł

5045. PANIUSZKIN Walerij, ZYGAR Michaił, Gazprom rosyjska broń, Warszawa 2008, 325 s., 28 zł

5046. PANKHURST Sylvia, Z kraju królowej Saby, Warszawa 1977, 252 s., 20 zł

5047. PANKOWSKI Zygmunt, Uzbrojenie wozów bojowych, Warszawa 1987, 256 s., 16 zł

5048. PAŃSTWO w polskiej myśli politycznej. Pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław 1988, 298 s., 18 zł

5049. PAŃSTWOWY Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 21 listopada 1965, Olsztyn 1965, 19 s., 20 zł

5050. PAŃTA Andrzej, Wieczna naiwnosć wróżek. Wiersze, poematy, przekłady, Bydgoszcz 1985, 115 s., 15 zł

5051. PAPEE Fryderyk, Aleksander Jagiellończyk, Kraków 1949, 120 s., 40 zł

5052. PAPROCKI Franciszek, Uniwersały i rozporządzenia w sprawie chłopskiej z okresu insurekcji kościuszkowskiej 1794 r., Poznań 1946, 20 s., 20 zł

5053. PARADOWSKA Natalia, Modlitwa stóp, Elbląg 2007, 39 s., 12 zł

5054. PARAFIA Greckokatolicka pw. bł. Omelana Kowcza w Ornecie, Olsztyn 2021, 20 s., 25 zł

5055. PARANDOWSKI Jan, Kazimierz, Warszawa 1962, 16, 64 s., 30 zł

5056. PARANDOWSKI Jan, Opowiadania. Antyk i renesans, Warszawa 1956, 202 s., 12 zł

5057. PARANDOWSKI Jan, Podróże literackie, Warszawa 1958, 277 s., 20 zł

5058. PARANDOWSKI Jan, Wspomnienia i sylwety., Wrocław 1969, 265 s., 12 zł

5059. PARKINSON C. Northcote, Jak zrobić karierę, Warszawa 1975, 192 s., 10 zł

5060. PARMA Christan, PESZKO Andrzej, Zamki Dolnego Śląska. The Castles of Lower Silesia. Niederschlesische Burgen, Marki 2011, 160 s., 40 zł

5061. PARRINGTON Vernon L(ouis), Główne nurty myśli amerykańskiej. Mentalność kolonialna 1620-1800, Warszawa 1968, 588 s., 48 zł

5062. PARRINGTON Vernon L(ouis), Główne nurty myśli amerykańskiej. Romantyczna rewolucja w Ameryce 1800-1860, Warszawa 1970, 696 s., 55 zł

5063. PARRY John Horace, Morskie imperium Hiszpanii, Gdańsk 1983, 405 s., 30 zł

5064. PARSCH Pius ks., Wtajemniczenie w ofiarę Mszy św. w duchu odnowienia liturgicznego, Kraków br., 287 s., 25 zł

5065. PARTRIDGE Eric, Smaller Slang Dictionary, London 1968, 203 s., 30 zł

5066. PARUSZEWSKI Alfred Jan, Niewolnik pod żaglami. Wspomnienia z pracy przymusowej na Zalewie Wiślanym (Tolkmicko, Elbląg, Pilawa, Królewiec) marzec 1943 - kwiecień 1945, Elbląg 2011, 216 s., 29 zł

5067. PARYSCY Zofia i Witold H., Encyklopedia tatrzańska, Warszawa 1973, 700 s., 44 zł

5068. PASCAL , Prownicjałki, Warszawa 1963, 326 s., 15 zł

5069. PASCAL Blaise, Myśli, Warszawa 1958, 568 s., 15 zł

5070. PASIERB Bronisław, Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec, Poznań 1990, 458 s., 48 zł

5071. PASIERB Janusz St. ks., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Poznań 1971, 240 s., 27 zł

5072. PASIK Wiesława, Światło cienie, Olsztyn 2008, 51 s., 15 zł

5073. PASSAL Daniela, Obrazy z Ein Kerem. Miejsce urodzenia Jana Chrzciciela, Warszawa 1994, 134, 6 s., 15 zł

5074. PASSENDORFER Edward, Z wędrówek geologa, Warszawa 1951, 163 s., 20 zł

5075. PAST & Present. Numer 158. February 1998, Oxford 1998, 235 s., 20 zł

5076. PASTERNAK Bogdan, Sekretne posłanie, Łódź-Kielce 1985, 54 s., 15 zł

5077. PASTOUREAU Michał, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu XII-XIII wiek, Warszawa 1983, 164 s., 20 zł

5078. PASTUSIAK Longin, Longin Pastusiak człowiek i dzieło, Toruń 2005, 319 s., 24 zł

5079. PASZENDA Jerzy, Święta Lipka. Heiligelinde ein Ort der jahrhundertelangen Marienverehrung, Święta Lipka? br., nlb. 24 s., 20 zł

5080. PASZENDA Jerzy, Święta Lipka. Przewodnik, Warszawa 1987, 26 s., 10 zł

5081. PASZKIEWICZ Mieczysław, Opowiadania jońskie, Kraków 1984, 142 s., 15 zł

5082. PASZTOR Maria, Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792, Warszawa 1991, 230 s., 24 zł

5083. PASZTOR Maria, JAROSZ Dariusz, Nie tylko Fiat. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945-1989, Warszawa 2018, 505 s., 40 zł

5084. PASŁAWSKI Tadeusz, Podręcznik selekcjonera zwierzyny, Warszawa 1984, 234 s., 20 zł

5085. PATER Mieczysław, Centrum a ruch polski na Górnym Śląsku (1879-1893), Katowice 1971, 319 s., 45 zł

5086. PATEY-GRABOWSKA Alina, Zwierzyniec. Bajki, satyry, epigramy, Warszawa 1988, 68 s., 15 zł

5087. PATKOWSKI Aleksander, Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1996, 240 s., 45 zł

5088. PATRZAŁEK Tadeusz, Metodyka testu polonistycznego, Warszawa 1977, 206 s., 12 zł

5089. PATTON Georges S., Wojna jak ją poznałem, Warszawa 1989, 438 s., 21 zł

5090. PATZ Jan Jakub, Z okien ambasady saskiej. Warszawa 1794 roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawiciela Saksonii w Polsce, Warszawa 1969, 223 s., 15 zł

5091. PAUKSZTA Eugeniusz, Warmia i Mazury, Warszawa 1962, 155 s., 20 zł

5092. PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela, Trudne życie. Opowieść o Bolesławie Prusie, Lublin 1969, 390 s., 10 zł

5093. PAWELEC Dariusz, Powiedz prawdę. Antologia poezji Pokolenia '68, Gliwice 1990, 105 s., 30 zł

5094. PAWIŃSKI Adolf, Rządy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw kujawskich, Warszawa 1978, 558 s., 39 zł

5095. PAWLAK Antoni, * * *, Bydgoszcz 1984, 75 s., 15 zł

5096. PAWLAK Edward, Życie literackie Poznania w latach 1917-1939, Poznań 1971, 107 s., 28 zł

5097. PAWLAK Jerzy, Ostatnie lądowanie. Lotnicy polscy zamordowani, zaginieni i zmarli w ZSRR IX 1939 - IX 1942, Warszawa 1995, 133, [3] s., 40 zł

5098. PAWLAK Jerzy, Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Warszawa 1982, 281 s., 12 zł

5099. PAWLAK Marian, Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI-XVIII w., Toruń 1988, 219 s., 60 zł

5100. PAWLAK Wacław, W rytmie fabrycznych syren. Łódź między wojnami, Łódź 1984, 254 s., 24 zł

5101. PAWLAK Włodzimierz, W pogoni za Pierwszą Konną, Warszawa 1995, 99 s., 12 zł

5102. PAWLIC-MIŚKIEWICZ Barbara, Niech raj świetlisty będzie [Rytuały przejścia Tatarów polskich]. Pogrzeb, Białystok 2017, 183 s., 50 zł

5103. PAWLICKA-MEDUCKA Marta, Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918-1939), Kielce 1993, 221 s., 44 zł

5104. PAWLIK Włodek, Misterium Stabat Mater, Kazimierz Dolny 2001, nlb. 8 s., 30 zł

5105. PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA Maria, Poezje. Tom I-II, Warszawa 1958, 530, 470 s., 50 zł

5106. PAWLUCZUK Włodzimierz, Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998, 263 s., 20 zł

5107. PAWLUK Janusz, Saga o budo. Wschodnie sztuki walki, Warszawa 1991, 128 s., 10 zł

5108. PAWLUK Tadeusz, Podstawy prawne objęcia biskupstwa warmińskiego przez Stanisława Hozjusza, Olsztyn 1979, 100 s., 15 zł

5109. PAWŁOWICZOWA Maria, Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922. Zarys problematyki. Pod red.., Katowice 1994, 246 s., 18 zł

5110. PAWŁOWSKA Maria, Broń biała - sieczna w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Katalog, Toruń 1986, 84 + ilustr. s., 10 zł

5111. PAWŁOWSKI , Sesja naukowa poświęcona Bronisławowi Pawłowskiemu w setną rocznicę urodzin, Toruń 1988, 130 s., 25 zł

5112. PAWŁOWSKI Ignacy, Geneza i działalność Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS 1904-1905, Wrocław 1976, 152 s., 50 zł

5113. PAWŁOWSKI Stanisław, Ze studyów nad zlodowaceniem Czarnohory., Warszawa 1915, 66, tabl. 11 s., 39 zł

5114. PAZDEJ Zofia, Tyle nam się dzisiaj śniło. Widowisko słowno-muzyczne dla dzieci, Warszawa 1976, 23 s., 12 zł

5115. PAZDER Janusz, Zamek Cesarski, Poznań 2010, 153, (3) s., 16 zł

5116. PAŁASZ-RUTKOWSKA Ewa, ROMER Andrzej T., Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, Warszawa 2009, 382 s., 45 zł

5117. PAŁKA Zbigniew, Ostróda i okolice, Ostróda 1974, 38 s., 20 zł

5118. PAŁUBICKA Anna, Przedhistoryczne postaci historyzmu, Warszawa-Poznań 1984, 146 s., 20 zł

5119. PAŁUBICKI Władysław, Kobieta w humorze żydowskim, Radom? 1991, 94, [1] s., 12 zł

5120. PAŹDZIERNIK 1956. Pierwszy wyłom w systemie. Bunt, młodość i rozsądek, Warszawa 1996, 243 s., 30 zł

5121. PEDAGOGICZNA Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie 1946-1970, Olsztyn 1971, 108 s., 20 zł

5122. PEDAGOGIKA akademicka w procesie zmian - troski, nadziej, perspektywy, Olsztyn 2020, 413, [16] s., 64 zł

5123. PEIKERT Paul, Kronika dni oblężenia (Wrocław 22. I - 6. V. 1945 r.). Do druku podali i wstępem opatrzyli Karol Jonca i Alfred Konieczny., Wrocław 1984, 256 s., 20 zł

5124. PEIPER Tadeusz, Pisma wybrane, Wrocław 1979, LXXX, 386 s., 20 zł

5125. PELC Janusz, Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w., Warszawa 1975, 338 s., 15 zł

5126. PELCZAR Marian, Gdańskie Towarzystwo Naukowe 1956-1957, Gdańsk 1958, 9 s., 15 zł

5127. PELLICO Silvio, Moje więzienia, Paryż 1917, 189 s., 50 zł

5128. PELMANN Rachel and Kenneth, How to Make an Amish Quilt. More Than 80 Beautiful Patterns from the Quilting Heartland of America, Emmaus, Pennsylvania 1989, 288 s., 60 zł

5129. PENCAKOWSKI Paweł, Gotyk w Krakowie, Kraków 1986, 157 s., 18 zł

5130. PENDERECKI Krzysztof, IIdeographies. Krzysztof Penderecki Collection, Warszawa 1988, nlb. 20 s., 50 zł

5131. PEPŁOWSKI Franciszek, Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu oświecenia i romantyzmu, Warszawa 1961, 369 s., 24 zł

5132. PERECHODNIK Calek, Spowiedź, Warszawa 2011, 327, [1], ]16] s., 35 zł

5133. PEREPECZKO Andrzej, Biała Fregata. Kronika "Daru Pomorza" 1929-1972, Gdańsk 1974, 207 s., 16 zł

5134. PEREPECZKO Andrzej, Od Mers El-Kebir do Tulonu, Warszawa 1979, 300 s., 15 zł

5135. PERETIAKOWICZ Antoni, Ogólne zasady prawa międzynarodowego a tendencje kosmopolityczne, Poznań 1956, 46 s., 15 zł

5136. PERL (Res) Feliks, Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim do powstania PPS, Warszawa 1958, 503 s., 30 zł

5137. PERNACH Grzegorz, Dzień i noc, Lublin 1985, 48 s., 15 zł

5138. PERNAL Marek, Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej. Polish Diplomacy during World War Two, Warszawa 2013, 419 s., 40 zł

5139. PERNOUD Regine, Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990, 312 s., 24 zł

5140. PERNOUD Regine, Templariusze, Gdańsk 1995, 178, [1] s., 25 zł

5141. PERRAULT Charles, GRABIAŃSKI Janusz, Bajki, Warszawa 1974, 131 s., 25 zł

5142. PERREYVE Henri, La Pologne (1772-1865), Paris 1865, [4], XIX, [1], 302, [2] s., 300 zł

5143. PERTEK Jerzy, Wielkie dni małej floty, Poznań 1967, 479 s., 14 zł

5144. PERTEK Jerzy, SUPIŃSKI Witold, Wojna morska 1939-1945, Poznań 1959, 438 s., 12 zł

5145. PERZYK Bogusław, Wolfschanze - las, beton i miny. Wolfschanze - woods, concrete and landmines. Wolfschanze - Wald, Beton und Minen., Warszawa 2022, 229, [1] s., 45 zł

5146. PERZYŃSKI Zdobysław, SZELICHOWSKI Stanisław, Karting w szkole, Warszawa 1982, 136 s., 39 zł

5147. PESTALOZZI Jan Henryk, Pisma pedagogiczne, Wrocław 1972, 557 s., 36 zł

5148. PESTKOWSKA Maria, Uchodźcze pasje. Władysław Sikorski a polska społeczność emigracyjna na Zachodzie 1939-1943, Paris 1991, 271 s., 24 zł

5149. PETRONIUSZ , Uczta Trymalchiona, Warszawa 1963, 102 s., 15 zł

5150. PETRYCY z Pilzna Sebastian, Pisma wybrane. Tom I-II, Warszawa 1956, 589, 551 s., 55 zł

5151. PETRZAK Lech, Kazimierz miasto polskiego renesansu. Opis krajoznawczy, Warszawa 1954, 95 s., 12 zł

5152. PEURSEN C.A. van, Antropologia filozoficzna, Warszawa 1971, 212 s., 30 zł

5153. PEZOWICZ Bogusław, Cztery wcielenia próbne, Olsztyn 1980, 63 s., 12 zł

5154. PEŁNIĆ służbę... Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945, Warszawa 1983, 578 s., 30 zł

5155. PHILLIPS Tom, We are the People. Postcards from the Collection of Tom Phillips, London 2004, 336 s., 60 zł

5156. PIAGET Jean, Mowa i myślenie u dziecka, Warszawa 1992, 293 s., 20 zł

5157. PIAGET Jean, Równoważenie struktur poznawczych. Centralny problem rozwoju, Warszawa 1981, 218 s., 18 zł

5158. PIAGET Jean, Strukturalizm, Warszawa 1973, 175 s., 12 zł

5159. PIANKO Gabriela, Filologia klasyczna w Polsce. Bibliografia za lata 1950-1954., Warszawa 1958, 164 s., 24 zł

5160. PIASECKI Sergiusz, Zapiski oficera Armii Czerwonej, Warszawa 1985, 209 s., 20 zł

5161. PIASZCZYŃSKI Piotr, Mały kapitalizm. Wiersze 1997-2000, Olsztyn 2002, 48 s., 10 zł

5162. PIASZCZYŃSKI Piotr, Mężczyzna z zapałkami, Olsztyn 2006, 62 s., 15 zł

5163. PIASZCZYŃSKI Piotr, Nieobecność, Olsztyn 1997, 47 s., 18 zł

5164. PIASZCZYŃSKI Piotr, Przerwa w podróży, Nowa Ruda 2014, 52 s., 20 zł

5165. PIASZCZYŃSKI Piotr, Szkice małe i mniejsze, Olsztyn 1999, 110 s., 12 zł

5166. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ Maria, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu, Warszawa-Wrocław 1986, 273 s., 60 zł

5167. PIECHAL Marian, Punkt oparcia, Warszawa 1965, 62 s., 20 zł

5168. PIECHOCKI Stanisław, Czyściec zwany Kortau, Olsztyn 1993, 153 s., 24 zł

5169. PIECHOCKI Stanisław, Dzieje olsztyńskich ulic, Olsztyn 1998, 295 s., 33 zł

5170. PIECHOCKI Stanisław, Magisches Allenstein, Olsztyn 2008, 272 s., 54 zł

5171. PIECHOCKI Stanisław, Ratusz w Olsztynie, Olsztyn 2001, 107 s., 60 zł

5172. PIECHOCKI Stanisław, Tekturowe czołgi, Olsztyn 1983, 298 s., 15 zł

5173. PIECHOCKI Witold, Lidzbark Warmiński. Szlak kopernikowski, Gdańsk br., 12 s., 10 zł

5174. PIECHOCKI Witold, Mennica pod strzechą, Olsztyn 1974, 59 s., 15 zł

5175. PIECHOCKI Witold, Michał Kajka, Olsztyn 1968, 38 s., 12 zł

5176. PIECHOCKI Witold, Ostródzko-elbląski szlak wodny, Warszawa 1982, rys. s., 10 zł

5177. PIECHOWICZ Krzysztof, Całopalenie jaszczurki, Szczecin 1989, 84 s., 16 zł

5178. PIECHOWICZ Krzysztof, Maska z atmy. Debiut, Bydgoszcz 1984, 95 s., 15 zł

5179. PIECHURA Jan, Obróbka filmu odwracalnego, Warszawa 1974, 124 s., 10 zł

5180. PIĘCIAK Wojciech, Inne twarze pojednania. Reportaże, Kraków 2000, 192, [24] s., 12 zł

5181. PIECUCH Henryk, Służby specjalne atakują. Od Jaruzelskiego do Kwaśniewskiego, Warszawa 1996, 590 s., 27 zł

5182. PIEKARCZYK Stanisław, Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w. Rola miast w walce o zjednoczenie ziem polskich i we wcześniejszym okresie monarchii stanowej do 1370 r., Warszawa 1955, 324 s., 40 zł

5183. PIEKARSKI Michał, Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje, Warszawa 2017, 354 s., 40 zł

5184. PIEKARSKI Witold, Listy z więzienia (1879), Wrocław 1953, 65 s., 15 zł

5185. PIEKAŁKIEWICZ Janusz, Ju 52/3 m w II wojnie światowej, Janki 2005, 194 s., 45 zł

5186. PIEKAŁKIEWICZ Janusz, Wojna pancerna 1939-1945, Janki 1988, 332 s., 40 zł

5187. PIEKIEŁKO-ZEMANEK Alicja, Egzotyczny ogród na Wesołej, Kraków 1986, 194 s., 10 zł

5188. PIĘKNA była to przygoda. Olsztyński Teatr Lalek 1953-2013, Olsztyn 2014, 95 s., 36 zł

5189. PIĘKNA Góra. Antologia wierszy, Gołdap 1999, 55 s., 12 zł

5190. PIĘKNO i tradycja. Kolekcja kimon Kodaimaru Company i Rodziny Yamanaka. Beauty and Tradition. The Komimo Collections of the Kodaimaru Company and the Yamanaka Family, Kraków 2006, 129 s., 30 zł

5191. PIĘKNO użyteczne czy piękno ginące. Informator o realizacji programu Ministerstwa Kultury i Sztuki Ginące zawody, Łódź 1997, 244 s., 35 zł

5192. PIENIĄŻEK Mateusz, Zaproszenie do słów, Rzeszów 1986, 128 s., 15 zł

5193. PIEŃKOS Jerzy, Wpływ wojny na obowiązywanie umów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem traktatów pokojowych po II wojnie światowej, Warszawa 1973, 325 s., 36 zł

5194. PIEŃKWAWA Zdzisław, Żeglarski maraton. "Otago" w wokółziemskich regatach Whitbread, Gdańsk 1976, 258 s., 10 zł

5195. PIEPER Josef, W obronie filozofii, Warszawa 1985, 88 s., 10 zł

5196. PIERÓG Ireneusz, Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, Toruń 2009, 354 s., 25 zł

5197. PIERSZKAŁA Andrzej, Kiedy zwrócono się do nas, Katowice 1985, 50 s., 15 zł

5198. PIERWSZA I Wystawa Plastyki i Sympozjum Złotego Grona Zielona Góra 1963, Zielona Góra 1963, 14, 198 s., 60 zł

5199. PIERWSZA Sesja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk Warszawa 5 - 8 V 1955, Wrocław 1957, 432 s., 36 zł

5200. PIERWSZY I (XIV) SYNOD Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012, 511, XVI s., 40 zł

5201. PIERŚCIŃSKI Paweł, Świętokrzyskie krajobrazy. The landscapes of the Świętokrzyskie Voivodeship, Kraków 2001, 112 s., 26 zł

5202. PIETER Józef, Słownik psychologiczny, Wrocław 1963, 348 s., 12 zł

5203. PIETKUN Witold ks. dr, Kryteriopoznawcza analiza aktu wiary katolickiej, Poznań 1952, 118 s., 15 zł

5204. PIETRASZEWSKA Alina, Szept pamięci, Łódź-Kielce 1988, 72 s., 15 zł

5205. PIETRZYK Jan, Dotykając strun, Olsztyn 2002, 55 s., 15 zł

5206. PIETRZYK Jan, Muśnięcie anioła, Olsztyn 2015, 77, [2] s., 21 zł

5207. PIETRZYK Jan, Żabi Romantyzm, Olsztyn 2009, 76 s., 20 zł

5208. PIETYRA-RUFIN Stanisława, ROCARD Yves, Różdżkarstwo i wahadlarstwo, Poznań 1983, 207 s., 20 zł

5209. PIĘĆDZIESIĄT 50 lat BWA w Olsztynie. Kolekcja, Olsztyn 2008, 207 s., 40 zł

5210. PIĘĆDZIESIĄT 50 lat służby kościołowi. Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne, Olsztyn 1996, 120, [3] s., 24 zł

5211. PIEŚŃ o rycerzu z łabędziem w połączeniu z cyklem poematów odnoszących się do pierwszej krucyaty, Kraków 1903, 296 s., 40 zł

5212. PIGOŃ Stanisław, Drzewiej i wczoraj. Wśród zagadnień kultury i literatury., Kraków 1966, 446 s., 24 zł

5213. PIGOŃ Stanisław, Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa 1969, 391 s., 20 zł

5214. PIGOŃ Stanisław, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, Kraków 1947, 288, [2] s., 20 zł

5215. PIGULEWSKA Nina W., Kultura syryjska we wczesnym średniowieczu, Warszawa 1989, 310 s., 27 zł

5216. PIKUL Jerzy, Uciekaj bracie z Babilonu, Warszawa 1986, 87 s., 15 zł

5217. PIKUL Walentin, Requiem dla PQ-17. (Tragedia udokumentowana), Warszawa 1986, 365 s., 8 zł

5218. PILAR Władysław Baron Pilars de, Tragedja, Warszawa 1927, 259, (5) s., 80 zł

5219. PILAREK Bolesław, Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych, Olsztyn 2011, 320 s., 35 zł

5220. PILCH Zygmunt ks., Szkoła kaznodziejstwa. Skarbiec wzorów kościelnej wymowy do nauki domowej i szkolnej, Kielce 1937, I-V, XI-XVI, 471 s., 25 zł

5221. PILCH Zygmunt ks., Wykład zasad mowy kościelnej, Poznań 1958, 471 s., 36 zł

5222. PILIKOWSKI Michał, Piękna historia. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w latach 1818-1939, Kraków 2018, 312 s., 200 zł

5223. PINCZEWSKA-GLIKSMAN Łucja, Nostalgia. Wiersze, Olsztyn 1995, 24 s., 30 zł

5224. PINKWART Maciej, Kronika dawnego Zakopanego z lat 1848-1890. Kronika parafii zakopiańskiej przez X. Józefa Stolarczyka. Wstępem poprzedził i komentarzem opatrzył..., Warszawa-Kraków 1986, 55 s., 10 zł

5225. PIÓRO Tadeusz, Armia ze skazą. W Wojsku Polskim 1945-1968 (wspomnienia i refleksje), Warszawa 1994, 422 s., 15 zł

5226. PIÓRO i pamięć. 50-lecie Oddziału Związku Literatów Polskich 1955-2005, Olsztyn 2005, 207 s., 20 zł

5227. PIOTROWSKA Elżbieta, Wszystkie barwy czasu, Warszawa 1967, 82 s., 20 zł

5228. PIOTROWSKA Helena, Życie jest sztuką a sztuka życiem. Rzecz o Hieronimie Skurpskim, Olsztyn 2005, 320 s., 42 zł

5229. PIOTROWSKA Helena, TRIEBLING Andrzej T., Trzeba mieć w serce. Ewenement Janiny Triebling, Olsztyn 2009, 286 s., 40 zł

5230. PIOTROWSKI Franciszek, Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech, Olsztyn 1996, 187 s., 30 zł

5231. PIOTROWSKI Mariusz, Spacer po Giżycku. Mały przewodnik, Giżycko 2016, 52 s., 21 zł

5232. PIOTROWSKI Michał, Luna, Kraków 1999, 42 s., 16 zł

5233. PIOTROWSKI Stanisław, Bitwa pod Mokrą, Częstochowa br. po 1979, 16 s., 16 zł

5234. PIOTROWSKI Władysław, Sergiusz Jesienin w polskiej literaturze międzywojennej, Wrocław 1967, 183 s., 28 zł

5235. PIOTROWSKI Zbigniew, Społeczność Państwowych Gospodarstw Rolnych, Koszalin 1973, 184 s., 45 zł

5236. PIPES Richard, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994, 714 s., 50 zł

5237. PISAREK Walery, Retoryka dziennikarska, Kraków 1988, 323 s., 20 zł

5238. PISAREK Walery, Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie, Wrocław 1978, 175 s., 15 zł

5239. PISARZE olsztyńscy, Olsztyn 1966, 40 s., 15 zł

5240. PISKADŁO Antoni, 100 najsłynniejszych budowli, Warszawa 1979, 243 s., 12 zł

5241. PISKORSKA Milena, "Świecie pod korcem", Olsztyn 1997, 31 s., 15 zł

5242. PISKORSKI Czesław, Szczecin i Dolne Przyodrze, Warszawa 1948, 132 s., 15 zł

5243. PISKORSKI Czesław, Ziemia Myśliborska. Przewodnik, Poznań 1968, 137 s., 10 zł

5244. PISKORSKI Jan M., Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku, Warszawa 1987, 259 s., 24 zł

5245. PISKOZUB Andrzej, Sarmackie dziedzictwo. Traktat o czterech rodzimych ojczyznach, Olsztyn 2016, 503 s., 45 zł

5246. PISKULAK Andrzej, Po trzeciej zmianie, Łódź-Kielce 1985, 64 s., 15 zł

5247. PISUTOVA Irena, Fajansa, Bratislava 1981, 373, [1] s., 50 zł

5248. PISZ. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970, 371 s., 30 zł

5249. PISZCZ Edmund abp, Kazania paryskie, Olsztyn 1997, 90 s., 20 zł

5250. PISZCZ Edmund ks., ks. Colloquim Charitativum w Toruniu A.D. 1645. Geneza i przebieg, Toruń 1995, 227 s., 39 zł

5251. PISZCZKOWSKI Mieczysław, Wieś w literaturze polskiego renesansu, Kraków 1959, 158 s., 38 zł

5252. PITTANO Giuseppe, Bi DIZIONARIO italiano linguistico e grammaticale, Roma 1995, 1222 s., 60 zł

5253. PIUS XII , Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa "Mystici Corporis Christi", Kielce 1945, 64 s., 12 zł

5254. PIWARSKI Kazimierz, Kardynał Richelieu, Lwów 1939, 66 s., 18 zł

5255. PIWARSKI Kazimierz, Polityka europejska w okresie pomonachijskim X 1938 - III 1939, Warszawa 1960, 184 s., 28 zł

5256. PIWKOWSKA Anna, Szkicownik, Warszawa 1989, 32 s., 16 zł

5257. PIWO klasztorne i domowe, Warszawa 2005, 182 s., 24,5 zł

5258. PIWOWOŃSKI Jan, Nierówne boje, Warszawa 1988, 119 s., 12 zł

5259. PIĄTA V Ogólnopolska Wystawa Grafiki 1971 wrzesień - październik 1971 Poznań Muzeum Narodowe, Poznań 1971, 30, 164 s., 48 zł

5260. PIĄTA V Wystawa Plastyki Złotego Grona Zielona Góra 1971, Zielona Góra 1971, 114 s., 30 zł

5261. PIĄTE 5 Międzynarodowe Biennale Grafiki. Kraków 1974. Katalog, Kraków 1974, 260 s., 60 zł

5262. PIĄTE V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie, Olsztyn 1999, 80 s., 25 zł

5263. PIĄTKOWSKI Jerzy, Lęk czuwania, Warszawa 1985, 66 s., 15 zł

5264. PIĄTKOWSKI Jerzy, Ścieżka legendy, Kraków 1988, 36 s., 15 zł

5265. PIĄTKOWSKI Włodzimierz, Spotkania z inną medycyną, Lublin 1990, 158 s., 15 zł

5266. PIŁASZEWICZ Stanisław, Afrykańska Księga Rodzaju. Mity i legendy ludów Afryki Zachodniej, Warszawa 1978, 352 s., 16 zł

5267. PIŁAT Roman, Historja literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1815. Wykłady uniwersyteckie. Tom I Część I-II, Warszawa-Kraków 1926, 287, 530 s., 36 zł

5268. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski, Warszawa 1985, 79 s., 10 zł

5269. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków 1990, 186 s., 20 zł

5270. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski i jego legenda, Warszawa 1988, 142 s., 15 zł

5271. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski o sobie. Z pism, rozkazów i przemówień Komendanta, Warszawa 1999, 133 s., 15 zł

5272. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski. Myśli, mowy, rozkazy, Warszawa 1989, 152 s., 12 zł

5273. PIŁSUDSKI Józef, O państwie i armii. Tom I-II, Warszawa 1985, 343, 286 s., 15 zł

5274. PIŁSUDSKI Józef, Rok 1920. Z powodu pracy M. Tuchaczewskiego "Pochód za Wisłę", Warszawa 1924, 224 s., 120 zł

5275. PIŁSUDSKI Józef, Testament. Korespondencja, Warszawa 1991, 16, [16] s., 20 zł

5276. PIŁSUDSKI Józef, Ulina Mała. Z ilustracjami i 2 mapkami, Warszawa 1935, 120 s., 60 zł

5277. PLAN Olsztyna, Warszawa 1973, 1 s., 20 zł

5278. PLASTYKA Pomorska 1945-1954, Bydgoszcz 1954, 56 s., 30 zł

5279. PLASTYKA Ziem Zachodnich i Północnych. Czterdziestolecie powrotu do Macierzy. Lipiec - wrzesień 1985. Galeria Sztuki BWA Olsztyn, Olsztyn 1970, 149, [1] s., 24 zł

5280. PLATH Sylvia, Dzienniki 1950-1962, Poznań 2004, 670 s., 100 zł

5281. PLATH Sylwia, Listy do domu, Warszawa 1983, 478 s., 27 zł

5282. PLATON , Eutydem, Warszawa 1957, 77 s., 15 zł

5283. PLATON (PSEUDO) , Zimorodek i inne dialogi, Warszawa 1985, 148 s., 12 zł

5284. PLATTE Mariola, Dusze mgieł. Wybór wierszy i piosenek, Ostróda 2003, 36 s., 15 zł

5285. PLATTE Mariola, Najpiękniejsze żniwa. Wybór wierszy i piosenek z lat 1981-2006, Ostróda 2006, 96 s., 20 zł

5286. PLAUTUS Titus Maccius, Komedje. Tom I-IV, Kraków 1931-1937, XXXI, [1], 462 s. ; [4], 528 s. ; [4], 474 s ; [6], 480 s., 150 zł

5287. PLEBAN Józef, Pamięci czynu zbrojnego Polaków w Afryce podczas II wojny światowej, Olsztyn 2001, 125 s., 32 zł

5288. PLEBAN Józef, Wspomnienia wojenne karpackiego ułana, Olsztyn 1997, 174 s., 45 zł

5289. PLENKIEWICZ Maciej, Kościół katolicki w Wolnym Mieście Gdańsku 1933-1939, Bydgoszcz 1980, 199 s., 50 zł

5290. PLENKIEWICZ Roman, Kształcenie młodzieży (Nauczanie początkowe i średnie), Warszawa 1898, 152 s., 30 zł

5291. PLESKACZYŃSKI Adam, KRZYŻANIAK Michał, Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej, Poznań–Warszawa 2020, 220 s., 45 zł

5292. PLEWCZYŃSKI Marek, Obertyn 1531, Warszawa 1994, 231, [8] s., 30 zł

5293. PLIT Florian, Warmia, Mazury, Podlasie, Warszawa 1997, 85,[2] s., 10 zł

5294. PLOTKA a monopol informacji, Warszawa 1981, 76 s., 20 zł

5295. PLURALIZM filozofii. Filozofia wobec pluralizmu, Olsztyn 2006, 136 s., 24 zł

5296. PLUTARCH , Moralia (Wybór), Warszawa 1977, XXXI, 381 s., 30 zł

5297. PLUTOWICZ Jerzy, Pusty zegar, Białystok 1987, 51 s., 15 zł

5298. PLUTOWICZ Jerzy, Zasłyszane do końca, Olsztyn 1981, 71 s., 15 zł

5299. PO CO uczyć historii?, Warszawa 1988, 295 s., 35 zł

5300. PO DZIAŁDOWIE przewodnik niezwykły, Działdowo 2016, 206 s., 25 zł

5301. PO tej stronie granicy. Zapis stanu świadomości o polskich narkomanach i narkomanii w Polsce w pierwszej połowie roku 1981, Warszawa 1985, 261 s., 30 zł

5302. POBÓG-MALINOWSKI Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom pierwszy 1864-1914, Londyn 1984, 670 s., 40 zł

5303. POBÓG-MALINOWSKI Władysław, Narodowa Demokracja 1887-1918. Fakty i dokumenty, Londyn 1998, 237 s., 36 zł

5304. POCIEJEWSKA Małgorzata, Karol Emilian Sieniawski. Życie i twórczość, Olsztyn 2017, 69, [1] s., 30 zł

5305. POCZET Prezydentów Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w latach 1939-1990, Białystok 2015, 222 s., 80 zł

5306. POCZTÓWKA dźwiękowa R-0666-II. Plon, niesiem plon. Wyk. Chór i Kapela Olsztyńskiej Rozgłośni Polskiego Radia pod dyr. W. Jarmołowicza; Kulne jabłuszko, wyk. Chór i kapela Zespołu Pieśni i Tańca "Olsztyn" pod dyr. W. Jarmołowicza., Warszawa br., 1 s., 24 zł

5307. POCZTÓWKI. Grunwald Pole Bitwy, Warszawa. Kętrzyn lata 70. i 80. XX w., 10 s., 30 zł

5308. POCZTÓWKI. Olsztyn, Warszawa, Jasło lata 60. XX w., 9 s., 20 zł

5309. POD LUPĄ konserwatora. Wymiana doświadczeń w kontekście rewitalizacji zamku w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyn 2016, 165 s., 30 zł

5310. POD niebem rodzinnym. Krajobraz w poezji, Warszawa 1988, 215 s., 15 zł

5311. PODCHORĄŻOWIE, podchorążowie... Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 1984, 179 s., 16 zł

5312. PODEJKO Paweł, Nieznani muzycy polscy 1572-1820. Kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści, wokaliści, Bydgoszcz 1965, 133, [1] s., 30 zł

5313. PODGÓRSKI Tadeusz, Zwiedzamy Warszawę. Przewodnik dla wycieczek, Warszawa 1956, 304 s., 15 zł

5314. PODGÓRSKI Wojciech Jerzy, Skąd nasz ród. Polskie pieśni hymniczne, Warszawa 1991, 211 s., 10 zł

5315. PODHORODECKI Leszek, Chocim 1621, Warszawa 1988, 180 s., 16 zł

5316. PODHORODECKI Leszek, Kulikowe Pole 1380, Warszawa 1986, 181 s., 12 zł

5317. PODHORODECKI Leszek, Sobiescy herbu Janina, Warszawa 1981, 318 s., 15 zł

5318. PODHORODECKI Leszek, Stanisław Koniecpolski ok. 1592-1646, Warszawa 1978, 456 s., 32 zł

5319. PODHORODECKI Leszek, Wazowie w Polsce, Warszawa 1985, 492 s., 15 zł

5320. PODHORODECKI Leszek, Wiedeń 1683, Warszawa 1983, 211 s., 12 zł

5321. PODLASKI Kazimierz, Białorusini - Litwini -Ukraińcy. Nasi wrogowie czy bracia?, Warszawa 1984, 91 s., 15 zł

5322. PODLASZEWSKA Krystyna, Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920, Toruń 2007, 224 s., 30 zł

5323. PODLASZEWSKA Krystyna, SALMONOWICZ Stanisław, Krótka historia Gimnazjum Toruńskiego, Toruń 1968, 229, [1] s., 24 zł

5324. PODOLECKI Jan Kanty, Wybór pism z lat 1846-1851 , Warszawa 1955, 302 s., 33 zł

5325. PODRÓŻUJĄCY Polacy w XIX i XX wieku, Olsztyn 1996, 221 s., 27 zł

5326. PODTATRZE. Region - Ludzie - czasy. Zima - 1975, Zakopane 1975, 79 s., 10 zł

5327. PODTATRZE. Region - Ludzie - czasy. Wiosna - 1978, Zakopane 1978, 107 s., 10 zł

5328. POE Edgar Allan, Opowiadania. Tom I-II, Warszawa 1956, 471, 320 s., 45 zł

5329. POECI Renesansu. Antologia, Warszawa 1959, 523 s., 25 zł

5330. POECI z Krainy Nord, Pranie 2010, kart 25 + teka s., 25 zł

5331. POEZJA dla dzieci. Antologia form i tematów, Wrocław 1987, 424 s., 15 zł

5332. POEZJA emigrantów. Tom I 1998. Wybór utworów z pierwszego koncertu poetyckiego organizowanego przez "Panoramę" i Fundację im. Tadeusza Ungara, Chicago 1998, 192 s., 18 zł

5333. POEZJE nowohebrajskie, Warszawa 1988, 247 s., 16 zł

5334. POGORZELSKI Walery ks., Pamiątka koronacji Obrazu Matki Boskiej w Charłupi Małej Ziemi Sieradzkiej Diecezji Włocławskiej, Sieradz 1937, 83 s., 50 zł

5335. POGRANICZA. Przestrzeń kulturowa, Olsztyn 2007, 240 s., 25 zł

5336. POGROSZOWSKA Elżbieta, Kompozycje ozdobne. Z roślin ogrodowych i leśnych, Warszawa 1987, 64 s., 10 zł

5337. POJEZIERZE. XV-lecie oddziału w Prabutach. 1980. Informator Zarządu Głównego SS-K "Pojezierze" w Olsztynie, Olsztyn 1980, 20 s., 15 zł

5338. POKLEWSKI Józef, Artyści w dawnym Toruniu pod red..., Warszawa 1985, 229 s., 24 zł

5339. POKLEWSKI Józef, Święta Lipka, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, 132 s., 10 zł

5340. POKORA Paweł, Dla ciebie otwarte drzwi, Warszawa 1987, 58 s., 15 zł

5341. POKROPEK Marian, Atlas der Volkskunst und Folklore in Polen, Warszawa 1980, 279, [16] s., 20 zł

5342. POKROPEK Marian, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa 1978, 382 s., 40 zł

5343. POL Wincenty, Pieśń o ziemi naszej. Z ilustracyami Juliusza Kossaka, Lublin 2000?, 64 s., 15 zł

5344. POL Wincenty, Rok myśliwca z rysunkami Juliusza Korsaka, Lublin 198?, 85 s., 60 zł

5345. POLACY i Niemcy w Rosji. Zagadnienia wybrane, Lublin 1993, 207, [3] s., 48 zł

5346. POLACY Niemcy. Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość, Katowice 1993, 287 s., 24 zł

5347. POLACY przez siebie samych odmalowani. Szkice fizjologiczne 1833-1862, Kraków 1979, 408 s., 30 zł

5348. POLACY w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - portret zbiorowy. II Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Paryż 26-27 września 1997, Olsztyn 1999, 190 s., 25 zł

5349. POLACY w Norwegii XIX-XXI w. Wybór materiałów źródłowych, Kraków 2010, 274 + cd s., 50 zł

5350. POLAK Stanisław, Radiestezja, Warszawa 1997, 112 s., 15 zł

5351. POLAK Wojciech , Wydawnictwo "Alternatywy". Z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej, Gdańsk-Toruń-Bydgoszcz 2009, 286 s., 40 zł

5352. POLAK-TRAJDOS Ewa, Więzi artystyczne Polski ze Spiszem i Słowacją od połowy XV do początków XVI wieku. Rzeźba i malarstwo, Wrocław 1970, 168, [148] s., 35 zł

5353. POLAKIEWICZ Maria, Obróbka gliny. Pottery. Przewodnik, Toruń 1967, 36 + 47 ilustr. poza tekstem s., 40 zł

5354. POLAKIEWICZ Maria, Z etnografii powiatu tucholskiego, Toruń 1962, 121-164 s., 24 zł

5355. POLAKOWSKA Maria, Leśne rośliny zielarskie, Warszawa 1987, 168 s., 15 zł

5356. POLANOWSKI Edward, Życie literackie Kalisza 1870-1907, Warszawa 1987, 383 s., 18 zł

5357. POLESKI Maciej, Pomysły polityczne, Warszawa 1984, 27 s., 15 zł

5358. POLIŃSKI Aleksander, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lwów-Warszawa 1907, 280 s., 90 zł

5359. POLISH Painting, Warszawa 2006, 238 s., 40 zł

5360. POLITYCZNI. Więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986, Warszawa 1988, 198 s., 18 zł

5361. POLKOWSKI Andrzej, Świadectwo Teilharda, Warszawa 1974, 301 s., 15 zł

5362. POLKOWSKI Jan, Rozmowy z Różewiczem, Kraków 2020, 92, [1] s., 15 zł

5363. POLLACK Juliusz , Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, Warszawa 1986, 238 s., 20 zł

5364. POLLACK Roman, Wśród literatów staropolskich, Warszawa 1966, 662 s., 36 zł

5365. POLLACK Seweryn, Pocisk i słowo 1947-1952, Warszawa 1952, 63 s., 15 zł

5366. POLLACK Seweryn, Przybliżenia. Od Tiutczewa do współczesności. Wybór przekładów z poezji rosyjskiej, Kraków 1973, 440 s., 20 zł

5367. POLLAKÓWNA Joanna, Formiści, Wrocław 1972, 200 s., 40 zł

5368. POLLAKÓWNA Joanna , Powolny pożar, Kraków 1980, 58 s., 15 zł

5369. POLLARD Albert Frederick , Henryk VIII, Warszawa 1988, 294, [4] s., 18 zł

5370. POLNISCHE Flugzeuge, Warszawa 1985, 96, nlb. s., 20 zł

5371. POLO Marco, Opisanie świata, Warszawa 1954, 806 s., 30 zł

5372. POLONIA na Pomorzu Środkowym w latach 1918-1945., Koszalin 1979, 56 s., 12 zł

5373. POLONIA w Europie, poznań 1992, 745 s., 45 zł

5374. POLONICA w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. Tom 2 Lituania, Kraków 2003, 374 s., 40 zł

5375. POLONICA w wydawnictwach Niemieckiej Republiki Federalnej 1946-1966. Wybór wystawiony na XI Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, Frankfurt n. Menem 1966, nlb 112 s., 10 zł

5376. POLONICA XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. Zeszyt 2, Gdańsk 1969, 151 s., 30 zł

5377. POLONO-Slavica Varsoviensia. Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Materiały z I Konferencji Komisji Kontaktów Językowych przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Warszawa, 12-13 maja 1990., Warszawa 1982, 177 s., 40 zł

5378. POLSCY kanoniści. Część 1-2. Część 1 A-K, część II L- Ż, Warszawa 1981, 284, 281 s., 50 zł

5379. POLSCY robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, Rzeszów 2005, 287 s., 30 zł

5380. POLSKA, Warszawa 1955, 48 s., 24 zł

5381. POLSKA 1944/45 - 1989. Polska 1956 - próba nowego spojrzenia. Materiały sesji naukowej w Warszawie w dn. 21-22 października 1996, Warszawa 1997, 297 s., 20 zł

5382. POLSKA Bibliografia Naukoznawstwa za lata 1965-1967, Wrocław 1973, 286 s., 39 zł

5383. POLSKA działalność dyplomatyczna 1863-1864. Zbiór dokumentów. Tom II, Warszawa 1963, 463 s., 60 zł

5384. POLSKA Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, Warszawa 1988, 668 s., 20 zł

5385. POLSKA i Polacy, Warszawa 1981, 729, [2] s., 15 zł

5386. POLSKA krytyka literacka 1919-1939. Materiały, Warszawa 1966, 655 s., 18 zł

5387. POLSKA myśl chrześcijańska przełomu XIX i XX wieku. Studia i dokumenty. Wybór źródeł. Rocznik IV, Warszawa 1974, 170 s., 24 zł

5388. POLSKA myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, Warszawa 1986, 402 s., 15 zł

5389. Polska myśl polityczna i historyczna XX wieku. Studia i szkice, Warszawa 1990, 188 s., 24 zł

5390. POLSKA myśl polityczna na ziemiach pod pruskim panowaniem. Zbiór studiów, Warszawa 1988, 278 s., 45 zł

5391. POLSKA myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, Olsztyn 2008, 734 s., 50 zł

5392. POLSKA niepodległa 1918-1939, Wrocław 1984, 161 s., 15 zł

5393. POLSKA pierwszych Piastów. Państwo - społeczeństwo -kultura, Warszawa 1974, 370 s., 10 zł

5394. POLSKA pieśń patriotyczna lat 1914-20. , Warszawa 1980, 32 s., 15 zł

5395. POLSKA Prowincja Kapucynów. Część 1. Polska Prowincja Kapucynów w XIX w., Lublin 1987, 271 s., 36 zł

5396. POLSKA Sztuka Ludowa. Dwumiesięcznik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki Rok VIII 1954 Maj - czerwiec Nr 3, Warszawa 1954, 129-192 s., 24 zł

5397. POLSKA w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660. Bibliografia, Warszawa 1957, 219 s., 24 zł

5398. POLSKA w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1972, 412 s., 24 zł

5399. POLSKI czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981, 836 s., 36 zł

5400. POLSKI czyn zbrojny w II wojnie światowej. Wojna obronna Polski 1939, Warszawa 1979, 949 s., 36 zł

5401. POLSKI Fiat 125p. Instrukcja obsługi, Warszawa 1969, 58 s., 15 zł

5402. POLSKI plakat art déco w zbiorach Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie , Kozłówka 2005, 206 s., 60 zł

5403. POLSKI Słownik Biograficzny. Pojedyncze tomy VI, VII oraz wiele zeszyty tomów I, od III do VIII, od X do XVI i XVIII, Kraków, Wrocław 1935-1973, różnie s., 15 zł

5404. POLSKIE drzeworyty ludowe i współczesna grafika. Katalog wystawy Ukraina 2008 r., Otrębusy 2008, 40 s., 20 zł

5405. POLSKIE garncarstwo ludowe 1978, Toruń 1981, 64 + 190 ilustr. poza tekstem s., 40 zł

5406. POLSKIE Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne II edycja, Warszawa 2014, 333 s., 40 zł

5407. POLSKIE Muzeum. Malarstwo - Rzeźba - Przemysł artyst. Rocznik pierwszy Zeszyt II, Kraków br., 4, 5 kart ilustracyjnych s., 30 zł

5408. POLSKIE Muzeum. Malarstwo - Rzeźba - Przemysł artyst. Rocznik pierwszy Zeszyt III, Kraków br., 4, 5 kart ilustracyjnych s., 30 zł

5409. POLSKIE pieśni historyczne, Olsztyn 1986, 180 s., 20 zł

5410. POLSKIE pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI. Tom I-II. Tom I Teksty i komentarze. Tom II Opracowanie muzyczne. Podobizny fototypiczne tekstów średniowiecznych i warianty językowe., Warszawa 1977, 360, 260 s., 140 zł

5411. POLSKIE podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Referaty z sesji Warszawa, 22 kwietnia 1987, Warszawa 1988, 129 s., 45 zł

5412. POLSKIE regiony w Europie. Małopolska, Bydgoszcz 2003, 164 s., 24 zł

5413. POLSKIE szkło do połowy XIX wieku, Wrocław 1987, 194 + 160 ilustr. s., 25 zł

5414. POLSKIE Towarzystwo Ludoznawcze 1895-1985, Lublin 1985, 4 s., 12 zł

5415. POLSKIE tradycje wojskowe Dolnego Śląska, Warszawa-Wrocław 1978, 261 s., 20 zł

5416. POLSKO-rosyjska wspólna przedsiębiorczość, Warszawa-Gołdap 2002, 287 s., 45 zł

5417. POLSKO-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. 1 Literatura i kultura, Olsztyn 1994, 218 s., 30 zł

5418. POLSTI Ariani. Cesta k socialnimu a ideologickemu pokroku. Pruvodce po vystave, Praha 1959, 35 s., 30 zł

5419. POLYGRAFIE. Technik-Woerterbuch. English, deutsch, franzoesisch, russisch, spanisch, polnisch, ungarisch, slowakisch., Berlin 1980, 1019 s., 75 zł

5420. POMIAN-POŻERSKA Alicja, Koncert E-moll i wiersze inne. Zbiór poezji - tom II, San Francisco Londyn 1974, 263 s., 36 zł

5421. POMIROWSKI Leon, Doktryna a twórczość. Rzecz o współczesnej krytyce, najnowszej prozie polskiej i dramacie, Warszawa-Kraków 1928, 210, [4] s., 35 zł

5422. POMNIKI przyrody w polskich zespołach pałacowo-parkowych, Dobrzyca 2015, 95 s., 30 zł

5423. POMNIKI wdzięczności. Mitologizacja pamięci, Olsztyn 2021, 83 s., 25 zł

5424. POMORZE pod zaborem pruskim., Gdańsk 1973, 160 s., 12 zł

5425. POMORZE Szczecińskie. Poradnik bibliograficzny., Szczecin 1970, 98 s., 24 zł

5426. POMORZE Zachodnie. Część 1-2, Poznań 1949, 588, 319 s., 60 zł

5427. POMPONAZZI Pietro, O nieśmiertelności duszy, Warszawa 1980, LVII, 160 s., 15 zł

5428. PONAD hafem wicher wyje. Studia o Wincentym Polu, Olsztyn 2011, 184 s., 25 zł

5429. PONCZEK Eugeniusz, Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Łódź 1999, 424 s., 60 zł

5430. PONIATOWSKA Irena, Kronika ważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce 1945-72, Kraków 1974, 140 s., 24 zł

5431. PONIEDZIAŁEK Jacek, Warmińsko-mazurskie. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2012, 47 s., 15 zł

5432. POPIELSKI Bolesław, Medycyna i prawo, Warszawa 1968, 647 s., 25 zł

5433. POPIEŁUSZKO Jerzy ks., Cena miłości Ojczyzny, Warszawa(?) br. (listopad1984?), 94 s., 16 zł

5434. POPIEŁUSZKO Jerzy ks., Kazania, Warszawa br., 84 s., 15 zł

5435. POPIOŁEK Kazimierz, Śląsk w oczach okupanta, Katowice 1960, 258 s., 27 zł

5436. POPIOŁEK Kazimierz, Śląskie dzieje, Kraków 1976, 535 s., 20 zł

5437. POPPER Karl R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977, 383 s., 32 zł

5438. POPPER Karl Raimund, Nędza historycyzmu z dodaniem fragmentów Autobiografii, Warszawa 1984, 108 s., 25 zł

5439. POPRZĘCKA Maria, Akademim, Warszwa 1989, 278 s., 20 zł

5440. POPRZĘCKA Maria, Arcydzieła malarstwa polskiego. Masterpieces of polish painting , Warszawa 2006, 239 s., 40 zł

5441. POPŁAWSKA Halina, SZENAJCHOWA Zofia, Studiano La Lingua Italiana. Podręcznik, Warszawa 1973, 783 s., 24 zł

5442. PORADNIK Językowy. Miesięcznik. Organ Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka Rok 1936/7 Nr 1, Warszawa 1936, 52 s., 10 zł

5443. PORADNIK Językowy. Miesięcznik. Organ Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka Rok 1937/1938 (komplet) Współopr. Rok 1938/1939 (komplet), Warszawa 1937-1939, 126, 202 s., 30 zł

5444. PORADNIK płetwonurka, Warszawa 1966, 299 s., 48 zł

5445. PORADOWSKI Michał ks. prof., Katolickie państwo narodu polskiego, Wrocław 1997, 63 s., 15 zł

5446. PORAJER M. Ch., Opowieści dla wnuka o judaizmie, Warszawa 1991, 178 s., 25 zł

5447. PORĘBOWICZ Edward, Studia literackie, Kraków 1951, 278 s., 24 zł

5448. PORĘBSKI Eugenjusz inż., Cuda techniki. Cykl odczytów wygłoszonych przed mikrofonem Polskiego Radja w 1927 i 1928 roku. , Warszawa 1929, 314 s., 24 zł

5449. PORĘBSKI Mieczysław, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1986, 300 s., 10 zł

5450. PORĘBSKI Mieczysław, Sztuka a informacja, Kraków 1986, 269 s., 12 zł

5451. PORTALE. Die Schatzkammer Band 30, Leipzig 1976, 40 s., 27 zł

5452. PORTRET niemiecki 1500-1800. Wystawa zorganizowana przez Komisję im. Łukasza Cranacha przy Ministerstwie Kultury N.R.D. Katalog opracowała Gertruda Rudolff-Hille, Warszawa 1961, 155, nlb. s., 24 zł

5453. PORWIT Marian, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cześć I-III, Warszawa 1983, 344; 589; 591 s., 90 zł

5454. PORYCKA Krystyna Maria, Polany - chwytanie ptaka, Warszawa 1985, 47 s., 15 zł

5455. PORYWY, Olsztyn 1970, 24 s., 25 zł

5456. POSKROBKO Bazyli, Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 1998, 402 s., 20 zł

5457. POSPIESZNY Kazimierz, Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym, Toruń 2014, 336, [14] s., 80 zł

5458. POSPIESZYŃSKA Katarzyna, Cymes czyli kuchnia żydowska i przpeisy kulinarne z Izraela, Warszawa 1988, 127 s., 10 zł

5459. POSSEVINO Antonio, Moscovia, Warszawa 1988, 280 s., 30 zł

5460. POSTĘPOWA publicystyka emigracyjna 1831-1846. Wybór źródeł, Wrocław 1961, 567 s., 40 zł

5461. POTIECHIN I(van) I(zosimovic), Funkcjonalna szkoła etnografii w służbie brytyjskiego imperializmu, Warszawa 1949, 27 s., 20 zł

5462. POTKOWSKI Edward, Crecy-Orlean 1346-1429, Warszawa 1986, 220 s., 16 zł

5463. POTOCKI Antoni, Stanisław Wyspiański. Studyum literackie, Kraków 1902, 150 s., 24 zł

5464. POTOCKI Stanisław, Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny. Wybór, Wrocław 1955, CX, 470 s., 24 zł

5465. POTOCKI Wacław, Pisma wybrane. Tom I-II, Warszawa 1953, 451,[3], 322, [3] s., 40 zł

5466. POTRESOV A(leksandr) N(icolajevic), Etjudy o russkoj intelligencii. Sbornik statiej, C.-Petersburg 1906, 313 s., 120 zł

5467. POTYRAŁA Lucyna S. OSJ, Ikona. Katechetyczna funkcja ikony, Kraków 1998, 82 s., 24 zł

5468. POUNDS Norman, An Historical and Political Geography of Europe, London 1949, 540 s., 36 zł

5469. POWIAT bielski zaprasza. Bielsk County. Bielskij powet, Białystok 2006, 80 s., 45 zł

5470. POWIAT olsztyński, Górsk Ośrodek br. (po 2000?), 48 s., 16 zł

5471. POWIAT Olsztyński w XXX-leciu PRL. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego, Olsztyn 1974, 22 s., 15 zł

5472. POWIAT Szczycieński. Przeszłość - współczesność, Szczytno 2006, 851 s., 45 zł

5473. POWRÓT do źródeł. Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 roku, Olsztyn 2010, 277 s., 40 zł

5474. POWROTY i kontynuacje. Zygmuntowi Baumanowi w darze, Warszawa 1995, 321 s., 18 zł

5475. POWROŹNIAK Józef, Znam piosenek pięknych sto. Zbiorek melodii na skrzypce dla I roku nauczania. Zeszyt I, Kraków 1956, 111 s., 24 zł

5476. POWSTANIE Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, Warszawa 1980, 482 s., 30 zł

5477. POWSTANIE styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 1966, 228 s., 40 zł

5478. POWSTANIE w Getcie Warszawskim. Sesja w 45 rocznicę 14-15 kwietnia 1988, Warszawa 1989, 220 s., 50 zł

5479. POWSTANIE warszawskie. Zeszyt specjalny, Warszawa 1984, 33 s., 20 zł

5480. POZA narodziny i śmierć. John Lehnon, Yoko Ono, George Harrison i Jego Boska Miłosć Ac. Bhaktivedabta Svami Prabhupada, Vaduz 1977?, 68 s., 24 zł

5481. POZDROWIENIA z Chrzanowa, Chrzanów 2007, 165, [2] s., 30 zł

5482. POZNAŃSKA księga prawa magdeburskiego i miśnieńskiego. Das Posener Buch des Magdeburger und Meissner Rechts, Wrocław 1964, 178 s., 50 zł

5483. POZYCJA międzynarodowa Polski w latach 1918-1978. Materiały, Lublin 1978, 427 s., 40 zł

5484. POŁOM Janusz, Czas w Tepoztlanie. Poezja i fotografika, Olsztyn 2003, 64 s., 24 zł

5485. POŁOM Stefan, Dzień słońca, Olsztyn 1985, 75 s., 15 zł

5486. POŁOM Stefan, Jezioro królewskie. Wybór wierszy 1963-1984, Olsztyn 1988, 247 s., 20 zł

5487. POŁOM Stefan, Płonące zwierciadła, Gdańsk 1995, 86 s., 15 zł

5488. POŁOM Stefan, Rok bez nieba, Olsztyn 1984, 68 s., 15 zł

5489. POŁOM Stefan, W pamięć zanurzony, Olsztyn 2018, 93, [3] s., 20 zł

5490. POŁOM Stefan, Wierność, Olsztyn 1978, 70 s., 12 zł

5491. POŁOMSKI Franciszek, Aspekty rasowe w postępowaniu z robotnikami przymusowymi i jeńcami wojennymi III Rzeszy 1939-1945, Wrocław 1976, 20,5 cm s., 30 zł

5492. POŁOŻENIE polskich robotników przymusowych w Rzeszy 1939-1945. Wybór źródeł, Poznań 1975, 356 s., 50 zł

5493. PÓŁTURZYCKI Józef, Lekcja w szkole współczesnej, Warszawa 1985, 264 s., 15 zł

5494. POŁUSZEJKO Grażyna, Wincenty Witos 1807-1872. Pomysłodawca i uczestnik inicjatyw kulturalno-oświatowych, Lublin 2019, 87 s., 30 zł

5495. POŚPIECH Jerzy, Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX wieku (do roku 1939), Warszawa 1977, 246 s., 36 zł

5496. POŚWIATOWSKA Halina, Listy, Kraków 1998, 495 s., 25 zł

5497. POŻOGA , Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą I zastępcą ministra spraw wewnętrznych, szefem wywiadu i kontrwywiadu, Warszawa 1987, 415 s., 12 zł

5498. PRACE archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Zeszyt 1, Siedlce 1980, 112 s., 20 zł

5499. PRACE archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Zeszyt 5, Siedlce 1986, 144 s., 22 zł

5500. PRACE Historycznoliterackie nr 36, Kraków 1977, 221 s., 30 zł

5501. PRACE i Materiały Etnograficzne. Tom XIX. OLSZTYŃSKIE., Olsztyn 1961, 240 s., 40 zł

5502. PRACE i Materiały Etnograficzne. Tom XXIII. Śląsk, Wrocław 1963, 666 s., 30 zł

5503. PRACE i materiały zamojskie, Zamość 1988, 107 s., 24 zł

5504. PRACE Językoznawcze IX 2007, Olsztyn 2007, 176 s., 20 zł

5505. PRACE Językoznawcze. Zeszyt 56, Warszawa-Kraków 1977, 133 s., 20 zł

5506. PRACE Językoznawcze. Zeszyt 61, Kraków 1979, 104 s., 30 zł

5507. PRACE Językoznawcze. Zeszyt 66, Kraków 1980, 101 s., 30 zł

5508. PRACE literackie XIX, Wrocław 1977, 184 s., 30 zł

5509. PRADT Dominique Dufour de, Histoire de l ambassade dans le Grand Duche de Varsovie en 1812, Paris 1815, [4]. X. XXII, 239; s., 100 zł

5510. PRAHISTORIA ziem polskich. Skorowidz osobowy nazw geograficznych i rzeczowy do tomów I-V. Pod redakcją Zbigniewa Bukowskiego., Wrocław 1986, 118 s., 39 zł

5511. PRASA okresu plebiscytu i powstań śląskich. W 65 rocznicę plebiscytu, Opole 1987, 179 s., 40 zł

5512. PRASA polska 1661-1864, Warszawa 1976, 414 s., 30 zł

5513. PRASA polska 1864-1918, Warszawa 1976, 360 s., 32 zł

5514. PRAWO międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów. Tom I-III, Warszawa 1954-1960, 343, 548, 571 s., 270 zł

5515. PRAWO rodzinne, Warszawa 1946, 35 s., 15 zł

5516. PREGER Romuald, Kocham Olsztyn. Moje miasto, Olsztyn 2006, 94 s., 24 zł

5517. PREISNER Walerian, Pełnia życia i wyraz artystyczny. Studia i szkice literackie z dziedziny romanistyki, Toruń 1946, 85 s., 24 zł

5518. PREKEROWA Teresa, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1939-1945, Warszawa 1992, 221 s., 40 zł

5519. PRESCOTT Wiliam H., Podbój Peru, Warszawa 1969, 519 s., 30 zł

5520. PRESS Ludwika, Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa, Warszawa 1972, 267 s., 25 zł

5521. PRESSFIELD Steven, Polowanie na Rommla, Poznań 2008, 301 s., 28 zł

5522. PREUSSEN im 19. Jahrhundert, Lueneburg 1984, 104 s., 40 zł

5523. PREUSSEN und Berlin. Beziehungen zwischen Provinz und Haupstadt, Luenenburg 1981, 125 s., 40 zł

5524. PRO Musica Antiqua. Na muzycznym szlaku. Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur, Olsztyn 2022, 66, [5] s., 30 zł

5525. PROBLEM reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Tom I-II, Warszawa 2004, 427, 621 s., 64 zł

5526. PROBLEMY badawcze średniowiecznego Inowłodza, Łódź 1984, 86, 45 ilustr. s., 45 zł

5527. PROBLEMY dziejów Polonii, Warszawa 1979, 175 s., 24 zł

5528. PROBLEMY ekonomiczne województwa olsztyńskiego. Materiały z posiedzeń Rady Naukowo-Ekonomicznej przy PWRN w Olsztynie 1972. Materiały Komisji Nauk Ekonomicznych OBN w Olsztynie 1972, Olsztyn 1971, 137 s., 40 zł

5529. PROBLEMY literatury polskiej lat 1890-1939. Seria I, Wrocław 1972, 545 s., 15 zł

5530. PROBLEMY muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. Konferencja konserwatorska 2004 r., Szreniawa 2006, 114 s., 35 zł

5531. PROBLEMY rozbrojenia 1919-1939, Łódź 1983, 205 s., ISSN 0208- zł

5532. PROCES krakowski. Niepokólczycki, Mierzwa i inni przed sądem Rzeczypospolitej, Warszawa 1948, 392 s., 40 zł

5533. PROCES o uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Cześć 1 Wyjaśnienia oskarżonych. Akt oskarżenia przeciwko generałom W. Ciastoniowi i Z. Płatkowi. Część 2 Żeznania świadków, Warszawa 1992, 468, 558 s., 30 zł

5534. PRÓCHNICKI Franciszek, O ważniejszych gatunkach poezji i prozy, Lwów-Warszawa 1922, 51 s., 15 zł

5535. PRÓCHNIK Adam, Stronnictwa polityczne Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1958, 550, [2] s., 30 zł

5536. PRÓCHNIK Adam, Wybór publicystyki, Warszawa 1971, 589 s., 16 zł

5537. PROCTOR James, ROLAND Neil, Szwecja. Praktyczny przewodnik. PASCAL, Bielsko-Biała 2000, 558 s., 12 zł

5538. PROFILE racjonalności, Lublin 1988, 223 s., 25 zł

5539. PROFILE starości , Poznań 2000, 201 s., 24 zł

5540. PROGRAM Edukacyjny "Grunwaldzki szlak", Olsztyn 2006, 32 s., 10 zł

5541. PROGRAM rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 i perspektywa lat 2007-2013 , Ostróda 2004, 204, [14] s., 48 zł

5542. PROGRAM teatralny Corneille - Wyspiański CYD, Olsztyn-Elbląg 1957, 12 s., 20 zł

5543. PROGRAM VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Warszawa 22 luty - 13 marzec 1960, Warszawa 1960, 22, 172 s., 20 zł

5544. PROKOPCZUK Jerzy, Historia powszechna 1871-1939, Warszawa 1984, 344 s., 15 zł

5545. PROROK Leszek, Dzień nad Mołtawą, Poznań 1939, 51 s., 80 zł

5546. PROROK Leszek, Kepi wojska francuskiego, Warszawa 1980, 235 s., 15 zł

5547. PROROK Leszek, Wyspiarze, Wrocław 1961, 162 s., 20 zł

5548. PROTASIUK Andrzej, Świdnica, Warszawa 1997, 112 s., 25 zł

5549. PROTOKÓŁ Konferencji Towarzystw i Instytucji uprawiających badania historyczne zorganizowanej przez Komisję Historyczną PAU w dniach 26 i 27 października 1947 r. w Krakowie, Kraków 1948, 171-229 s., 18 zł

5550. PROWNICJUSZ Jan, Gaduła, Warszawa 1999, 128 s., 12 zł

5551. PRUS Bolesław, Listy, Warszawa 1959, 439 s., 25 zł

5552. PRUS Edward, SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?, Wrocław 2001, 260, [1] s., 30 zł

5553. PRUS. Z dziejów recepcji twórczości, Warszawa 1988, 454 s., 36 zł

5554. PRUSIŃSKA Grażyna, Pejzaż za horyzontem. Z olsztyńskiego środowiska plastycznego, Olsztyn 2007, 61 s., 20 zł

5555. PRUSIŃSKI Tadeusz, Jest teatr w Olsztynie, Olsztyn 2005, 318 s., 40 zł

5556. PRUSIŃSKI Tadeusz, Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej, Olsztyn 2015, 303 s., 45 zł

5557. PRUSKI Witold, Dzieje konkursów hipicznych w Polsce, Warszawa 1982, 312 s., 35 zł

5558. PRUSKI Witold, Wyścigi i hodowla koni pełnej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław 1980, 328 s., 250 zł

5559. PRUSS Zdzisław, Sielanki i nekrologi, Bydgoszcz 1983, 40 s., 15 zł

5560. PRUSZAK Michał, Olsztyn, Olsztyn 1990, 64 s., 12 zł

5561. PRUSZYŃSKA Zuzanna, Dawne zegary, Warszawa 1977, 48 s., 10 zł

5562. PRUSZYŃSKI Ksawery, Wybór pism 1940-1945, Warszawa 1989, 213 s., 15 zł

5563. PRUSZYŃSKI Mieczysław dr, Z zagadnień przemysłu węglowego, Kraków 1939, 187, [1] s., 50 zł

5564. PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim Tom V, Olsztyn 2010, 327 s., 25 zł

5565. PRUTKOWSKI Józef, Alfabet serdeczny, Warszawa 1952, 132 s., 30 zł

5566. PRUTKOWSKI Józef, W sprawie miłości, Warszawa 1952, 108 s., 40 zł

5567. PRUTKOWSKI Józef, Świetnik, Warszawa 1978, 151 s., 10 zł

5568. PRYWACIARZE 1945-89, Warszawa 2006, 25 cm s., 30 zł

5569. PRYZMAT. Pismo NZS ART Olsztyn nr 1 Grudzień 1988, Olsztyn 1988, 10 s., 8 zł

5570. PRZAŁA Teresa, Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego. Przewodnik po wystawie etnograficznej, Gdańsk 1988, 88 s., 20 zł

5571. PRZECZEK Wilhelm, Księga Urodzaju, Kraków 1986, 62 s., 12 zł

5572. PRZED i ZA. Antologia literacka, Olsztyn 2007, 392 s., 30 zł

5573. PRZED Wrześniem i po Wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczpospolitej, Warszawa 1998, 363 s., 30 zł

5574. PRZEDPOLE. Almanach młodej poezji wielkopolskiej, Poznań 1986, 188 s., 16 zł

5575. PRZEGLĄD Polski. Rok 1. nr 4. Październik 1946, Londyn 1946, 80 s., 20 zł

5576. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok VI wrzesień październik 1950 Nr 9/10, Poznań 1950, 218-462 s., 35 zł

5577. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok VII wrzesień - pażdziernik 1952 Nr 9/10, Poznań 1952, 352 s., 5 zł

5578. PRZEGLĄD Zachodni. Dwumiesięcznik Rok XIII styczeń-luty 1957 Nr 1, Poznań 1957, 160 s., 10 zł

5579. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XIII marzec-kwiecień 1957 Nr 2, Poznań 1957, 161-376 s., 10 zł

5580. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XIII maj-czerwiec 1957 Nr 3, Poznań 1957, 255 s., 10 zł

5581. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XIII listopad-grudzień 1957 Nr 6, Poznań 1957, 425 s., 5 zł

5582. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XIII wrzesień-pażdziernik 1957 Nr 5, Poznań 1957, 215 s., 10 zł

5583. PRZEGLĄD Zachodniopomorski. Kwartalnik. Nr 1, Szczecin 1968, 223 s., 18 zł

5584. PRZEGLĄD Zachodniopomorski. Kwartalnik. Nr 2, Szczecin 1968, 209 s., 18 zł

5585. PRZEGLĄD Zachodniopomorski. Kwartalnik. Nr 3, Szczecin 1968, 200 s., 18 zł

5586. PRZEGON Wojciech, Zmiany użytkowania ziemi w procesie urbanizacji krajobrazu na przykładzie miasta Podgórza 1784-1915, Kraków 2004, 534 s., 30 zł

5587. PRZEKŁAD artystyczny. O sztuce tłumaczenia Księga druga, Wrocław 1975, 407 s., 45 zł

5588. PRZEMIANY w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2012, 160 s., 25 zł

5589. PRZEMIANY w siłach zbrojnych b. ZSRR. Raport Pentagonu za 1991 rok, Warszawa 1992, 55 s., 12 zł

5590. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok I Nr 1 Grudzień 1963, Olsztyn 1963, 36 s., 24 zł

5591. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok II Nr 1/2/ Styczeń 1964, Olsztyn 1964, 56 s., 24 zł

5592. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok II Nr 2-3/3-4/ Luty-marzec 1964, Olsztyn 1964, 40 s., 24 zł

5593. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok IV Nr 1/13/ Marzec 67 , Olsztyn 1967, 48 s., 20 zł

5594. PRZEMYSKIE Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii ziem Polski południowo-wschodniej. R. IV - V, 1986/7, Przemyśl 1987, 290, [4] s., 48 zł

5595. PRZEPISY spiżarniane, Kórnik 1985, 111, III s., 10 zł

5596. PRZERWA-TETMAJER Kazimierz, Aforyzmy, Kraków 1918, 72 s., 30 zł

5597. PRZERWA-TETMAJER Kazimierz, Maryna z Hrubego. Legendy Tatr część pierwsza, Warszawa 1949, 267 s., 45 zł

5598. PRZESMYCKI Zenon [Miriam], Pro Arte. Uwagi o sztuce i kulturze. Nieco z obyczajów, teatry, kabarety, muzyka, literatura, sztuki plastyczne. Miejskie muzeum sztuki, Warszawa br., 608 s., 120 zł

5599. PRZESMYCKI (MIRIAM) Zenon, Wybór pism krytycznych. Tom I-II, Kraków 1967, 421, 438 s., 30 zł

5600. PRZESZŁOŚĆ Pomorza Zachodniego przemawia..., Szczecin 1952, 79, [1] s., 15 zł

5601. PRZESZŁOŚĆ zapamiętana. Narracje z pogranicza. Materiały pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda Wielka, Olsztyn 2007, 256 s., 15 zł

5602. PRZESŁAWSKA Helena, Przywoływki dyngusowe na Kujawach, Toruń 1974, 129, [1], [12] s., 24 zł

5603. PRZETACZNIKOWA Maria, MAKIELŁO-JARŻA Grażyna, Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna. Materiały pomocnicze dla zakładów kształcenia nauczycieli przedszkoli, Warszawa 1979, 315 s., 15 zł

5604. PRZETACZNIKOWA Maria, WŁODARSKI Ziemowit, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1981, 667 s., 20 zł

5605. PRZETWORY domowe czyli spiżarnia babci Teodory, Warszawa 2004, 247 s., 26 zł

5606. PRZEWODNIK pielgrzymkowy. Tom I. Warmia - Ostra Brama, Olsztyn 2000, 75 s., 15 zł

5607. PRZEWODNIK po bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce, Warszawa 1982, 112 s., 18 zł

5608. PRZEWODNIK po muzeach Ziemi Elbląskiej, Gdańsk 1978, 76 s., 24 zł

5609. PRZEWODNIK po Polsce. Wydanie III, Warszawa 1971, 708 s., 20 zł

5610. PRZEWODNIK po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, Warszawa 1966, 376 + 345 ilustracji s., 15 zł

5611. PRZEWODNIK po wystawie "Sztuka starożytna" zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Olsztyn 1966-1967, Olsztyn 1967, 30 + 29 ilustr. s., 12 zł

5612. PRZEWODNIK po zespołach i zbiorach archiwum PAN. Stan na 1 stycznia 1977 roku, Wrocław 1978, 382 s., 30 zł

5613. PRZEWODNIK polonisty. Bibliografie Biblioteki Muzea literackie, Warszawa 1974, 620 s., 12 zł

5614. PRZEWODNIK polonisty. Bibliografie Słowniki Biblioteki Muzea literackie , Wrocław 1989, 850 s., 15 zł

5615. PRZYBOROWSKI Norbert, Chrzest. Teologiczne zblizenia między niektórymi Kościołami w Polsce, Warszawa 2003, 190 s., 24 zł

5616. PRZYBOŚ Julian, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1956, 279 s., 10 zł

5617. PRZYBOŚ Julian, Miejsce na ziemi, Warszawa 1945, 159 s., 45 zł

5618. PRZYBOŚ Julian, Sens poetycki. Szkice, Kraków 1963, 462 s., 20 zł

5619. Przyboś Adam, Stefan Czarniecki w latach potopu, Warszawa PWN, 63 s., 20 zł

5620. PRZYBYLSKI Henryk, Chrześćjańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937, Warszawa 1980, 384 s., 40 zł

5621. PRZYBYLSKI Wacław, Łowiectwo. Historia, obyczaje, etyka, kultura, Warszawa 1998, 69 s., 10 zł

5622. PRZYBYSZ Marek, ŻYTYNIEC Rafał, Ełk. Wodociągi i kanalizacja 1895-2015, Ełk 2015, 235 s., 32 zł

5623. PRZYBYSZEWSKA Stanisława, Listy. Tom I-III, Gdańsk 1978, 1983, 1985, 679, 639, 333 s., 48 zł

5624. PRZYBYSZEWSKI , Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Studia pod redakcją Hanny Filipkowskiej, Wrocław 1982, 321 s., 30 zł

5625. PRZYBYSZEWSKI Kazimierz, Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej 1920–1939. Biogramy i szkice biograficzne, Część II, Toruń 2018, 694 s., 50 zł

5626. PRZYBYSZEWSKI Stanisław, List Stanisława Przybyszewskiego do Marii Szafranówny, Toruń 1991, 21, [3] s., 30 zł

5627. PRZYPKOWSKI Tadeusz, O Mikołaju Koperniku, Warszawa 1953, 134 s., 14 zł

5628. PRZYRODA powiatu szczycieńskiego, Kwidzyn po 2006, 72 s., 50 zł

5629. PRZYWILEJ lokacyjny miasta Olsztyna. Privilegium civitatis Allensteyn, Olsztyn 2003, 16 s., 16 zł

5630. PRZYŁUSKI Bronisław, Wiersze zebrane, Kraków 2005, 528 s., 20 zł

5631. PRĄDZYŃSKI Ignacy, Umocnienie polowe, Warszawa 1986, 349, [3], 24 str. ilustr. poza tekstem s., 48 zł

5632. PSAŁTERZ Dawidów w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 roku, Warszawa 1993, 309, [3] s., 100 zł

5633. PSELLOS Michał, Bizancjum Kronika, czyli historia jednego stulecia Bizancjum 976-1077, Wrocław 1985, 250 s., 50 zł

5634. PSZCZÓŁKOWSKA Lidia, SIEMIGINOWSKA Anna, Polonica XVI do XVIII wieku nieznane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Zeszyt 3. , Wrocław 1980, 165 s., 24 zł

5635. PSZCZOŁOWSKI Tadeusz, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Warszawa 1962, 285 s., 15 zł

5636. PTASiŃSKI Jan, Drugi zwrot. Gomułka u szczytu powodzenia, Warszawa 1988, 181 s., 15 zł

5637. PTASIŃSKI Jan, Pierwszy z trzech zwrotów czyli rzecz o Władysławie Gomułce, Warszawa 1983, 160 s., 15 zł

5638. PTAŚNIK Jan, Kultura wieków średnich, Warszawa 1959, 459 s., 15 zł

5639. PTAŚNIK Jan, Kultura wieków średnich. Życie religijne i społeczne, Warszawa 1959, 459 s., 20 zł

5640. PUCEK Zbigniew, Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej. Na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego, Kraków 1990, 187 s., 50 zł

5641. PUCHALSKI Zbigniew, WOJCIECHOWSKI Ireneusz J., Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie, Warszawa 1987, 147, [2] s., 30 zł

5642. PUCIATA Olgierd, Mazowsze. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964, 252 s., 24 zł

5643. PUMPIAŃSKI A.L., Przekład angielskiej literatury naukowej, Warszawa 1972, 167 s., 24 zł

5644. PUR RAHNAMA Izabella, PUR RAHNAMA Kaweh, Język perski. Cześć IV Język techniczny i administracyjny, Warszawa 1997, 157 s., 30 zł

5645. PURCHLA Jacek, Jan Zawiejski. Architekt przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1986, 406 s., 24 zł

5646. PUSTELNIA Złotego Lasu w Rytwianach 1617-2017, Rytwiany 2017, 104, [6] s., 30 zł

5647. PUSZKAR Mikołaj, Najmłodsza palatalizacja spółgłosek w języku ukraińskim, Warszawa 1933, 96 s., 30 zł

5648. PUSZKIN Aleksander, Bajka o rybaku i złotej rybce, Warszawa 1952, [32] s., 35 zł

5649. PUSZKIN Aleksander, Przewodnik po wystawie jubileuszowej. Komitet uczczenia 150-tej rocznicy urodzin Aleksandra Puszkina 1799-1949, Warszawa 1949, 64 s., 10 zł

5650. PUSZKIN Aleksander, BARTŁOMIEJCZYK Edmund, Bajka o carze Sałtanie, o jego synu sławnym i potężnym bohaterze księciu Gwidonie Sałtanowiczu i o pięknej księżniczce Łabędzicy, Warszawa 1952, 60 s., 40 zł

5651. PUTRAMENT Jerzy, Małowierni, Warszawa 1967, 399 s., 10 zł

5652. PUTRAMENT Jerzy, Wypadek w Krasnymstawie, Warszawa 1957, 445 s., 20 zł

5653. PUTRAMENT Jerzy, Święta kulo. Opowiadania, Warszawa 1946, 177 s., 30 zł

5654. PUŁA Sabina, Próba przejęcia, Warszawa 1989, 32 s., 16 zł

5655. PUŻAK , Kazimierz Pużak 1883-1950. W setną rocznicę urodzin, Kraków 1984, 16 s., 15 zł

5656. PYKA Gotfryd, Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego. Wybrane zagadnienia, Katowice 1981, 198 s., 20 zł

5657. PYTLAKOWSKI Jerzy, Powstanie mokotowskie. Reportaż, Warszawa 1946, 111 s., 24 zł

5658. PYTLIŃSKI Stanisław, Trzy świnki, wilk i wakacje, Warszawa 1988, 33 s., 12 zł

5659. PĄGOWSKI , Andrzej Pągowski, Warszawa 1997, 133 s., 24 zł

5660. PŁAZA Stanisław, Źródła rękopiśmienne do dziejów wsi w Polsce feudalnej. Studia archiwoznawcze, Warszawa-Łódź 1976, 440 s., 50 zł

5661. PŁAZAK Ignacy, Pszczyna. Zabytki miasta i regionu. Przewodnik po Muzeum, Pszczyna 1974, 120 + 70 ilustr. poza tekstem s., 15 zł

5662. PŁOSKI Tadeusz bp, Miłość żąda ofiary. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I - 31 VIII 2008, Warszawa 2008, 438, [5] s., 30 zł

5663. PŁUŻAŃSKI Tadeusz, Teilhard de Chardin, Warszawa 1963, 214 s., 18 zł

5664. RAAB Heribert, Kirche und Staat. Von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Muenchen 1966, 372 s., 30 zł

5665. RABIJEWSKA Barbara, O pewnym podziale zadań matematycznych i efektywności ich rozwiązywania, Wrocław 1977, 100 s., 24 zł

5666. RABINOWICZ Edmund, Dialogowy pamflet polityczny w Polsce w latach 1767-1775, Warszawa 1985, 251-268 s., 25 zł

5667. RABOWICZ Edmund, Z korespondencji Konarskiego z Litwą, Wrocław 1973, 11-34 s., 25 zł

5668. RACZKOWSKI Juliusz, Monumentalne zespoły kolegium apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach, Pelplin 2013, 492 s., 70 zł

5669. RACZYŃSKI Andrzej, Czwarte dziecko, Kraków 1983, 102 s., 12 zł

5670. RADECKA M., Kawał Polski. Wybór i opracowanie..., Warszawa 1983, 33 s., 12 zł

5671. RADOM. Dzieje miasta w XIX i XX w., Warszawa 1985, 448 s., 40 zł

5672. RADOMSKI Seweryn, Romek, London 1961, 84 s., 15 zł

5673. RADZIK Tadeusz, Zagłada lubelskiego getta. The extermination of the Lublin Ghetto, Lublin 2007, 132, [3] s., 70 zł

5674. RADZIMIŃSKI Andrzej, TANDECKI Janusz, Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu. Tom I. 1251-1454, Warszawa 1994, 148 s., 30 zł

5675. RADZIŃSKI Edward, Rasputin, Warszawa 2000, 480 s., 50 zł

5676. RADZISZEWSKA Julia, Maciej Stryjkowski. Historyk - poeta z epoki Odrodzenia, Katowice 1978, 165 s., 48 zł

5677. RADZIWIŁŁ Bogusław, Autobiografia, Warszawa 1979, 378 s., 30 zł

5678. RADZIWIŁŁOWICZ Dariusz, ZAKRZEWSKI Paweł, Francusko-polskie tradycje orężne w 100. rocznicę utworzenia Błękitnej Armii, Olsztyn 2017, 200 s., 40 zł

5679. RAFALSKI Eugeniusz, Polityka Watykanu w przededniu II wojny światowej (na tle głównych akcji dyplomatycznych), Warszawa 1978, 357 s., 36 zł

5680. RAINA Peter, Kościół w Polsce 1981-1984, Londyn 1985, 327 s., 30 zł

5681. RAINA Peter, Kościół w Polsce 1981-1984, London 1985, 327 s., 30 zł

5682. RAINA Peter, Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę. Tom I-II, Olsztyn 1990, 382, 656 s., 25 zł

5683. RAINA Peter, Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i Ojczyznę. Tom I-II, Londyn 1986, 382, 656 s., 20 zł

5684. RAINA Peter, Te Deum narodu polskiego. Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski 1966/67, Olsztyn 1991, 543 s., 30 zł

5685. RAJEWSKI Zdzisław, 10 000 lat Biskupina i jego okolic, Warszawa 1965, 146 s., 10 zł

5686. RAK Barcuh Elimelech, Wspomnienia żydowskiego działacza rzemieślniczego, Warszawa 2010, 217, [22] s., 30 zł

5687. RAKIETY. Garść humoru, Poznań 1899, ok. 80 (błędy w oprawie) s., 50 zł

5688. RAKOWIECKI Jerzy, HUEBNER Zygmunt, Rozmowy o teatrze, Warszawa 1953, 219 s., 20 zł

5689. RAMUŁT Stefan, SŁOWNIK języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Część II. , Kraków 1993, XXXVII, 82 s., 16 zł

5690. RANKE Leopold von, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku. Tom I-II, Warszawa 1974, 554, 511 s., 33 zł

5691. RANSCHBURG Jeno, Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1980, 134 s., 10 zł

5692. RAPORT o stanie środowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1994, 70 s., 10 zł

5693. RAPORT o stanie środowiska województwa olsztyńskiego w roku 1994, Olsztyn 1995, 75 s., 10 zł

5694. RAPORTY polityczne konsulów generalnych Francji w Warszawie 1860-1864, Wrocław 1965, XV, 562, [1] s., 45 zł

5695. RAPPAPORT Henryk, Narastanie rewolucji w Królestwie Polskim w latach 1900-1904, Warszawa 1960, 977 s., 48 zł

5696. RAPPAPORT Herman, Wypadki majowe 1891 roku w Żyrardowie. Wydawnictwo źródeł, Warszawa 1973, 312 s., 40 zł

5697. RAPPENECKER Wilfried, Yu Sen Shiatsu dla początkujących, Warszawa 2003, 187 s., 75 zł

5698. RAPTULARZ Kielecki Nr 2 1983, Kielce 1983, 69 s., 10 zł

5699. RAPTULARZ Kielecki Nr 3 1986, Kielce 1986, 87 s., 10 zł

5700. RASZEWSKI Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1978, 279 s., 26 zł

5701. RASZEWSKI Zbigniew, Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim 1765-1865, Warszawa 1963, 450 s., 36 zł

5702. RASZKIEWICZ Aurelia, Śladami ludzkich łez. Wspomnienia Sybiraczki, Olsztyn 2007, 126 s., 20 zł

5703. RATAJCZAK Dobrochna, Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce 1893-1913, Wrocław 1979, 245 s., 18 zł

5704. RATAJCZAK Feliks, Ambaje, Łódź 1982, 105 s., 15 zł

5705. RATAJCZAK Józef, Liryki małżeńskie, Poznań 1988, 102 s., 15 zł

5706. RATAJCZAK Józef, Niepogoda. Wiersze, Poznań 1957, 46 s., 15 zł

5707. RATAJCZAK Józef, Zagasły "brzask epoki". Szkice z dziejów czasopisma "Zdrój" 1917-1922, Poznań 1980, 343 s., 18 zł

5708. RATAJCZAK Józef, Światło z popiołu, Warszawa 1987, 90 s., 15 zł

5709. RATAJCZAK Leon, TEODORCZYK Jerzy, Wojsko Powstania Kościuszkowskiego w oczach współczesnych malarzy, Warszawa 1987, 135 s., 30 zł

5710. RATAJCZAK Leonard, Historia wojskowości, Warszawa 1980, 614 s., 16 zł

5711. RATAJCZYK Leonard, Wojsko i obronność Rzeczypospolitej 1788-1792, Warszawa 1975, 451 s., 40 zł

5712. RATH-VEGH Istvan, Komedia książki, Wrocław 1994, 268 s., 40 zł

5713. RATUSZYŃSKA Irena, Mój ty kraju znienawidzony, Warszawa 1987, 60 s., 15 zł

5714. RATUSZYŃSKA Irena, Mój ty kraju znienawidzony (Wiersze), Londyn 1987, 70 s., 15 zł

5715. RAUSCHING Hermann, Rozmowy z Hitlerem, Warszawa 1994, 328 s., 20 zł

5716. RAUSZER Andrzej, Rysa, Katowice 1987, 67 s., 15 zł

5717. RAWSKI Tadeusz, Politycy i wojskowi. Szkice z dziejów drugiej wojny światowej, Warszawa 1982, 347 s., 10 zł

5718. REALE Eugenio, Raporty Polska 1945-1946, Warszawa 1991, 324 s., 20 zł

5719. RECHOWICZ Henryk, Wojewoda śląski dr Michał Grażyński, Warszawa 1988, 320 s., 20 zł

5720. REDEROWA Danuta, JACZEWSKI Bohdan, Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978, Wrocław 1982, 336 s., 24 zł

5721. REDLIŃSKI Edward, Dolorado, Warszawa 1985, 35 s., 15 zł

5722. REES Laurence, Auschwitz. Naziści i "ostateczne rozwiązanie", Warszawa 2005, 258 s., 36 zł

5723. REES Laurence, Naziści. Ostrzeżenie historii, Warszawa 1997, 249, [2] s., 24 zł

5724. REES Laurence, Naziści. Ostrzeżenie historii, Warszawa 1998, 239 s., 16 zł

5725. REFLEKSJE nad etyką lekarską, Warszawa 1992, 192 s., 15 zł

5726. REGAN Geoffrey, Błędy militarne, Warszawa 1992, 188 s., 30 zł

5727. REGIONY i pogranicza 4/2011, Olsztyn 2011, 192 s., 26 zł

5728. REGIONY pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku. Społeczeństwo - Gospodarka - Polityka, Toruń 1996, 217 s., 20 zł

5729. REGUŁA Jan Alfred, Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów, Toruń 1994, 291 s., 40 zł

5730. REHAN Wiesław, Myśl społeczno-polityczna ugrupowań opozycyjnych w Polsce w latach 1976-1981, Warszawa 1988, 355 s., 80 zł

5731. REIMERS Erich, Der Kampf und den deutschen Osten, Leipzig 1941, 272 s., 36 zł

5732. REINFUSS Roman, Śladami Łemków, Warszawa 1990, 150 s., 25 zł

5733. REISS Józef, Encyklopedia muzyki, Warszawa 1924, 325 s., 48 zł

5734. REJ Mikołaj, Pisma wierszem. Wybór BN, Wrocław 1954, XCI, 472 s., 16 zł

5735. REJ Mikołaj, Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja, Warszawa 1953, 162 s., 20 zł

5736. RĘKODZIEŁO i Tradycje Wsi Suwalskiej i Mazurskiej. Gościnni mieszkańcy regionu zapraszają na szlak, Suwałki br., 1 s., 15 zł

5737. RĘKOPISY nie płoną... Almanach literacki Fundacji Elbląg 2006, Elbląg 2007, 131 s., 15 zł

5738. RELACJE słuchaczy Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich. Kurs VII 1948-1949, Olsztyn 2021, 187 s., 50 zł

5739. RELIGIA i kultura żydowska. Materiały z sesji judaistycznej. Pieniężno 86, Pieniężno 1986, 152, [2] s., 45 zł

5740. REMBIELIŃSKI , Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni, Warszawa 1989, 244 s., 20 zł

5741. REMINISCENCJE Reformacji. Prusy Mazury 1517-2017, Olsztyn 2017, 239 s., 40 zł

5742. REMNICK David, Grobowiec Lenina. Ostatnie dni radzieckiego imperium, Warszawa 1997, 631 s., 39 zł

5743. REMUSZKO Stanisław, "Gazeta Wyborcza". Początki i okolice (kalejdoskop), Warszawa 2011, 345 s., 20 zł

5744. RENESANS w sztuce włoskiej. Architektura Rzeźba Malarstwo Rysunek, Koln 2000, 464 s., 120 zł

5745. RENESANS. Myśli wielkich ludzi epoki Odrodzenia w wyborze i układzie Andrzeja Nowickiego, Warszawa 1967, 128 s., 12 zł

5746. RENOIR Jean, Renoir, Warszawa 1962, 498 s., 15 zł

5747. RENOUVIN Pierre, La Crise Europeenne et La Premiere Guerre Mondiale, Paris 1948, 763 s., 30 zł

5748. RENOWACJE i zabytki nr 4 (48) 2013. , Warszawa 2013, 180 s., 15 zł

5749. REPORTER nr 2-3 jesień-zima 1986, Warszawa 1986, 210 s., 24 zł

5750. RERICH Mikołaj, Ałtaj - Himalaje, Warszawa 1980, 307 s., 25 zł

5751. RESZLER Andre, Le national-socialisme dans le roman allemand contemporain (1933-1958), Geneve 1966, 156, [2] s., 100 zł

5752. RETORYKA, Gdańsk 2008, 239 s., 24 zł

5753. REUTER Christian, Schelmuffsky. Przedziwnych i bardzo niebezpiecznych podróży lądem i wodą opisanie z 59 rysunkami Josefa Hegenbartha., Katowice 1963, 115 s., 30 zł

5754. REWITALIZACJA zespołu Kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku, Malbork 2016, 247 s., 40 zł

5755. REWOLUCJA angielska 1640 r. Cztery studia, Warszawa 1951, 250 s., 24 zł

5756. REWOLUCJA polska 1846 roku. Wybór źródeł, Wrocław 1950, LIX, 238, [2] s., 39 zł

5757. REWOLUCYJNA konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski, Wrocław 1981, 815 s., 50 zł

5758. REWSKI Zbigniew, Majstersztyki krakowskiego cechu murarzy i kamieniarzy XVI-XIX wieku., Wrocław 1954, 106 + 132 ilustr. s., 48 zł

5759. REYCHMAN Jan, Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w., Warszawa 1972, 344 s., 25 zł

5760. REYMONT Władysław St., Listy do Wandy Toczyłowskiej z lar 1907-1912, Warszawa 1981, 177 s., 15 zł

5761. REYMONT Władysław St., Z Ziemi Chełmskiej. Wrażenia i notatki, Warszawa br., 108 s., 18 zł

5762. REZLER Marek, Powstanie wielkopolskie 1918-1919, Poznań 2016, 344, tabl. z ilustr. XIV s., 40 zł

5763. REZYDENCJA lidzbarska, Olsztyn 1973, 48 s., 10 zł

5764. RHEIN und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Koln 1972, 426 s., 30 zł

5765. RIBBE Wolfgang, SCHMADEKE Jurgen, Kleine Berlin Geschichte, Berlin 1994, 333 s., 27 zł

5766. RICCHEZZA Antonio, Polacy i Włosi w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1978, 181, [3] s., 20 zł

5767. RICHE Pierre, Edukacja i kultura w Europie zachodniej VI -VIII w., Warszawa 1995, 557 s., 75 zł

5768. RICOEUR Paul, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawa o metodzie, Warszawa 1975, 320 s., 25 zł

5769. RICOEUR Paul, Symbolika zła, Warszawa 1986, 340 s., 36 zł

5770. RIDDERSTRALE Jonas, NORDSTROM Kjell, Funky biznes, Warszawa 2001, 205 s., 75 zł

5771. RIEDL Tadeusz, Chodząc po Lwowie, Pelplin 2007, 358 s., 48 zł

5772. RIJKSMUSEUM Amsterdam, Warszawa 1985, 172 s., 15 zł

5773. RILKE Rainer Maria, Poezje wybrane, Kraków 1964, 280 s., 24 zł

5774. RILKE Rainer Maria, ANDREAS-SALOME Lou, Listy, Warszawa 1980, 578 s., 15 zł

5775. RILLA Paul, Essays, Berlin 1955, 491 s., 24 zł

5776. RIMBAUD Arthur, Poesies, Paris 1958, 171 s., 40 zł

5777. RINGELBLUM , Archiwum Ringelbluma. Dzień pod dniu Zagłady, Warszawa 2011, 238, [26] s., 20 zł

5778. RINGHAND Werner, Deutsche Kulturlandschaften. Die heutige Bundesrepublik die hisotrischen Landschaften Hinterpommern -Schlesien - Ostpreussen, Velbert br. (po 1990), 406 s., 39 zł

5779. ROBAK Kazimierz, "Pogorią" na koniec świata, Gdańsk 1983, 206 s., 10 zł

5780. ROBERT MACIEJ , Głodny mnich czyli sekrety reflektarza, Warszawa 2012, 277, [5] s., 39 zł

5781. ROBINSON William A., Na Wielki Ocean Południowy, Gdańsk 1975, 236 s., 10 zł

5782. ROBÓTKA Halina, Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej. Procesy aktotwórcze, Toruń 1993, 197 + 33 załączniki s., 45 zł

5783. ROBOTTI Frances Diane, Key to New York: Empire City, New York 1964, 646 s., 25 zł

5784. ROCHALA Paweł, Las Teutoburski 9 rok n.e., Warszawa 2005, 287 s., 18 zł

5785. ROCK Adalbert, Mein Kampf Józefa Stalina. Rewolucyjna strategia i taktyka komunistycznego imperializmu, Białystok-Warszawa 2020, 207 s., 30 zł

5786. ROCZNIK , Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego (VIII) 1992/1993, Kopenhaga 1994, 58 s., 15 zł

5787. ROCZNIK Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rok XXVII 1982, Wrocław 1982, 296 s., 15 zł

5788. ROCZNIK Działdowski. Tom XI, Działdowo 2020, 304 s., 40 zł

5789. ROCZNIK Ełcki 2007 Tom IV, Ełk 2008, 151 s., 24 zł

5790. ROCZNIK Ełcki 2017 Tom XIV, Ełk 2017, 168 s., 20 zł

5791. ROCZNIK Gdański. Organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Tom XIII, Gdańsk 1954, 236 s., 21 zł

5792. ROCZNIK gniewski. Folia terrum gymevensis. Część 1-5, Gniew 2004-2008/9, 34, 46, 62, 54, 74 s., 40 zł

5793. ROCZNIK Historyczny Pojezierza Iławskiego. Nr 11, Rudziennice 2021, 263 s., 30 zł

5794. ROCZNIK Koszaliński Nr 22, Koszalin 1992, 202 s., 18 zł

5795. ROCZNIK Krakowski. Tom XII, Kraków 1910, 191 s., 50 zł

5796. ROCZNIK Krakowski. Tom XX, Kraków 1926, 232 s., 45 zł

5797. ROCZNIK Krakowski. Tom XXI, Kraków 1927, 85 s., 45 zł

5798. ROCZNIK Krakowski. Tom XXXVII, Kraków 1965, 168 s., 36 zł

5799. ROCZNIK Mazowiecki. Tom VII - 1979, Warszawa 1979, 468 s., 35 zł

5800. ROCZNIK Mazurski Tom I 1996, Szczytno 1996, 93 s., 40 zł

5801. ROCZNIK Mazurski Tom III 1998, Szczytno 1998, 170 s., 45 zł

5802. ROCZNIK Mazurski Tom VI 2002, Szczytno 2002, 151 s., 45 zł

5803. ROCZNIK Mazurski Tom X 2006, Szczytno 2006, 189 s., 45 zł

5804. ROCZNIK Mazurski Tom XI 2007, Szczytno 2007, 199 s., 45 zł

5805. ROCZNIK Mazurski Tom XII 2008, Szczytno 2008, 183 s., 45 zł

5806. ROCZNIK Mazurski Tom XIII 2009, Szczytno 2009, 238 s., 45 zł

5807. ROCZNIK Mazurski Tom XIV 2010, Szczytno 2010, 288 s., 40 zł

5808. ROCZNIK Mazurski Tom XVI 2012, Szczytno 2012, 304 s., 40 zł

5809. ROCZNIK Mazurski Tom XVII 2013, Szczytno 2013, 351 s., 40 zł

5810. ROCZNIK Mazurski Tom XVIII 2014, Szczytno 2014, 259, [3] s., 45 zł

5811. ROCZNIK Mazurski Tom XIX 2015, Szczytno 2015, 221 s., 40 zł

5812. ROCZNIK Mazurski Tom XX 2016, Szczytno 2016, 217, [2] s., 40 zł

5813. ROCZNIK Mazurski Tom XXI 2017, Szczytno 2017, 176, [1] s., 40 zł

5814. ROCZNIK Mazurski Tom XXII 2018, Szczytno 2018, 159, [1] s., 40 zł

5815. ROCZNIK Mazurski Tom XXIII 2019, Szczytno 2019, 309, [1] s., 40 zł

5816. ROCZNIK Mazurski Tom XXIV 2020, Szczytno 2020, 319 s., 40 zł

5817. ROCZNIK Mazurski Tom XXV 2021, Szczytno 2021, 247 s., 40 zł

5818. ROCZNIK Mazurski Tom XXVI 2022, Szczytno 2022, 216 s., 40 zł

5819. ROCZNIK Mazurski Tom XXVII 2023, Szczytno 2023, 208 s., 40 zł

5820. ROCZNIK Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Tom I, Toruń 1978, 210 s., 30 zł

5821. ROCZNIK Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Tom II, Toruń 1999, 274 s., 25 zł

5822. ROCZNIK Nadnotecki Tom XII 1981, Piła 1984, 72 s., 15 zł

5823. ROCZNIK naukowo-literacko-artystyczny (encyklopedyczny) na Rok 1905, Warszawa 1983, 397, XLVI, [10], reklamy po tekście s., 45 zł

5824. ROCZNIK Olsztyński. Tom V, Olsztyn 1963, 431 s., 36 zł

5825. ROCZNIK Olsztyński. Tom VI, Olsztyn 1966, 406 s., 25 zł

5826. ROCZNIK Olsztyński. Tom VII, Olsztyn 1968, 327 s., 30 zł

5827. ROCZNIK Olsztyński. Tom VIII, Olsztyn 1968, 318 s., 30 zł

5828. ROCZNIK Olsztyński. Tom IX, Olsztyn 1970, 292 s., 30 zł

5829. ROCZNIK Olsztyński. Tom XVI, Olsztyn 1989, 515 s., 15 zł

5830. ROCZNIK Olsztyński. Tom XVIII, Olsztyn 2009, 485 s., 50 zł

5831. ROCZNIK Statystyczny Miasta Torunia. Rok I. 1959-1960, Toruń 1960, 138 s., 10 zł

5832. ROCZNIK statystyczny województwa olsztyńskiego 1957, Olsztyn 1958, 292 s., 50 zł

5833. ROCZNIK statystyczny województwa olsztyńskiego 1962, Olsztyn 1963, 314 s., 50 zł

5834. ROCZNIK Toruński 13, Poznań 1979, 287 s., 16 zł

5835. ROCZNIK Toruński 17 1986, Toruń 1986, 494 s., 15 zł

5836. ROCZNIK Warszawski. Tom II (1961), Warszawa 1962, 451 s., 40 zł

5837. ROCZNIK Warszawski. Tom XXI, Warszawa 1990, 316 s., 20 zł

5838. ROCZNIKI Biblioteczne Rok XXIV 1980 Zeszyt 2, Warszawa-Wrocław 1983, 433 s., 18 zł

5839. ROCZNIKI Biblioteczne Rok XXV 1981 Zeszyt 1-2, Warszawa-Wrocław 1983, 306 s., 18 zł

5840. ROCZNIKI Historyczne. Rocznik XLIX za rok 1983, Warszawa-Poznań 1985, 227 s., 18 zł

5841. ROCZNIKI Historyczne. Rocznik LII za rok 1986, Warszawa-Poznań 1986, 251 s., 18 zł

5842. RODAK Jan, Stanisława Osędowskiego "Laury dla Zdziewojskich", Kraków 2012, 156 s., 20 zł

5843. RODAK Paweł, Wizje kultury pokolenia wojennego, Wrocław 2000, 360 s., 40 zł

5844. RODARI Gianni, Opowieść o Cebulku, Warszawa 1954, 160 s., 40 zł

5845. ROGALA-ZAWADZKI , Wspomnienie z życia ks. Franciszka Rogala-Zawadzkiego (1829-1915) ostatniego zakonnika wileńskiej djecezji ze starej generacji, Wilno 1938, 64 s., 45 zł

5846. ROGALEWSKI , Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego, Olsztyn 2007, 508 s., 36 zł

5847. ROGALSKI Marian, ZABOROWSKI Maciej, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978, 511 s., 32 zł

5848. ROGUSKI Mirosław, ZALEWSKI Józef, Rody szlachty polskiej, Warszawa 1993, 187, [1],[24] s., 24 zł

5849. ROJEK Józef Jacek, Bajkowe dziwy, Olsztyn 2008, 36 s., 20 zł

5850. ROJEK Józef Jacek, Całodzienność, Olsztyn 1980, 80 s., 15 zł

5851. ROJEK Józef Jacek, Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny, Olsztyn 2008, 343 s., 30 zł

5852. ROJEK Józef Jacek, Przenikanie krajobrazów, Olsztyn 1967, 50 s., 18 zł

5853. ROJEK Józef Jacek, Sonety nieprawe, Olsztyn 1985, 101 s., 15 zł

5854. ROJEWSKI Jan, HERTZ Paweł, Z naszej loży, Łódź 1946, 142 s., 20 zł

5855. ROK 1863. Prasa polska o odgłosach Powstania Styczniowego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2013, 177 s., 40 zł

5856. ROK 1923 w Krakowie. Studia i szkice, Kraków 1978, 318 s., 18 zł

5857. ROK 1956 na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1998, 196 s., 25 zł

5858. ROKOSSOWSKI Konstanty, Wielkie zwycięstwo nad Wołgą, Warszawa 1967, 532 s., 40 zł

5859. ROKOSZ Mieczysław, Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Wrocław 1982, 321 s., 15 zł

5860. ROLA kultury w integracji Ziem Odzyskanych, Olsztyn 1987, 72 s., 24 zł

5861. ROLA mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945, Poznań 1984, 522 s., 40 zł

5862. ROLBIECKI Waldemar, Akademie włoskie w latach 1454-1667, Wrocław 1977, 279 s., 48 zł

5863. ROLLET Jacques, Społeczne tło teologii współczesnej, Warszawa 1981, 176 s., 10 zł

5864. ROMAŃCZUK , Mieczysław Romańczuk. Malarstwo Rysunek, Olsztyn 1963, 16 s., 40 zł

5865. ROMANIAK Stanisław, Listy do Moniki, Łódź 1987, 32 s., 18 zł

5866. ROMANIAK Stanisław, Modlitewnik, Warszawa 1988, 59 s., 15 zł

5867. ROMANIAK Stanisław, Otwarte drzwi trzeba zamknąć, Łódź 1982, 54 s., 15 zł

5868. ROMANKÓWNA Mieczysława, Pszczółka Krakowska (1819-1822), Kraków 1959, 114 s., 15 zł

5869. ROMANO Ruggiero, Między dwoma kryzysami. Włochy renesansu, Warszawa 1978, 203 s., 20 zł

5870. ROMANOW Andrzej, Emigracja rosyjska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Gdańsk 1985, 77-112 s., 25 zł

5871. ROMANOW Andrzej, Gazeta Gdańska w latach 1891-1939, Gdańsk 2017, 336 s., 40 zł

5872. ROMANOW Andrzej, Gdańska prasa polska 1891-1920, Warszawa 1994, 265 s., 40 zł

5873. ROMANOW Andrzej, Pielgrzym pelpliński w latach 1869-1920, Gdańsk-Pelplin 2007, 264 s., 25 zł

5874. ROMANOW Andrzej, Prasa rosyjska w Gdańsku w latach 1915-1938, Gdańsk 1970, 191-218 s., 25 zł

5875. ROMANOW Andrzej, Zapomniane polskie inicjatywy czasopiśmiennicze Wolnym Mieście Gdańsku, Wrocław 1975, 44-65 s., 25 zł

5876. ROMANOWSKI , Wybór poezyi Mieczysława Romanowskiego. Tom II, Warszawa 1913, 184, [1] s., 35 zł

5877. ROMANTYCY i rewolucja, Wrocław 1980, 216 s., 15 zł

5878. ROMANTYZM. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1963, Warszawa 1967, 327 s., 40 zł

5879. ROMAŁA KASZEWSKA Danuta, Wierszem o ścianę, Poznań 1988, 71 s., 15 zł

5880. ROMBOWSKI Aleksander, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI - połowa wieku XVIII), Wrocław 1960, 279 s., 32 zł

5881. ROMEK Zbigniew, Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Warszawa 2010, 358 s., 40 zł

5882. ROMER E(ugeniusz), POLACZKÓWNA M(aria), Pogadanki krajoznawcze dla szkół powszechnych i I. klasy szkół średnich. Z 114 rycinami, Lwów-Warszzawa 1935, 132 s., 30 zł

5883. ROMULEWICZ Anita, WYSOCKA Anna, Bibliografia grunwaldzka za lata 1990-2010, Olsztyn 2010, 106 s., 30 zł

5884. RONDOMAŃSKA Zenona, Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939, Olsztyn 2002, 349 s., 45 zł

5885. RONIARSKI Zygmunt, Bez wiz i dewiz, Olsztyn 1983, 254 s., 15 zł

5886. RONTANI , Rontani, Milano 1976, 112 s., 24 zł

5887. ROPIAK Sławomir ks., Polisemia, Olsztyn 2010, 64 s., 20 zł

5888. ROPS Daniel, Dzieje Chrystusa, Warszawa 1968, 578 s., 20 zł

5889. ROPS Daniel, Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1969, 702 s., 24 zł

5890. ROPS Daniel, Kościół wczesnego średniowiecza, Warszawa 1969, 699 s., 20 zł

5891. ROPS Henri Daniel, Dzieje Chrystusa, Warszawa 1972, 574 s., 15 zł

5892. ROQUEPLO Philippe, Doświadczenie świata doświadczeniem Boga. Rozważania teologiczne nad Bożym znaczeniem aktywności ludzkich, Warszawa 1974, 481 s., 16 zł

5893. ROSCHKOWSKI Wilhelm, Na gody. Jutrznia w domach, szkołach i kościołach chrześcijańskich do wzbudzenia miłości ku Zbawicielowiu naszemu , Olsztynek 2014, 62 s., 30 zł

5894. ROSEN-ZAWADZKI Kazimierz, Bałkańskie koncepcje strategiczne a kampania we Włoszech 1943-1945, Wrocław 1964, 327, (16) s., 48 zł

5895. ROSENBERG Tina, Kraje w których straszy. Europa środkowa w obliczu upiorów komunizmu, Poznań 1997, 506 s., 25 zł

5896. ROSIEK Barbara, Kokaina, Warszawa 2003, 93, [1] s., 20 zł

5897. ROSINKIEWICZ Kazimierz, Hultaj. powieść dla młodzieży. Z 6 ilustracjami W(acława) Świerczyńskiego. Wydanie I, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1933, [4], 298, [2] s., 6 k. tabl. s., 120 zł

5898. ROSJA Radziecka a niepodległość Polski, Warszawa 1984, 161 s., 20 zł

5899. ROSJA. Część pierwsza. Moskwa i europejskie południe. praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 1996, 454 s., 12 zł

5900. ROSPOND Stanisław, Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Ślązaka, Opole 1972, 74, [2] s., 12 zł

5901. ROSTKOWSKA Irena, Bibliografia dzieł Mikołaj Reja. Okres staropolski, Wrocław 1970, 96 s., 24 zł

5902. ROSTKOWSKI Henryk Wiktor, Słynni ludzie w polskich uzdrowiskach, Warszawa 1986, 311 s., 18 zł

5903. ROSTOCKI Władysław, Cywilny aparat władzy powstańczej w 1830-1831 r., Lublin 1985, 25-31 s., 25 zł

5904. ROSTOCKI Władysław, Gwardia Narodowa Warszawska 1831 r., Warszawa 1963, 171-230 s., 30 zł

5905. ROSTOCKI Władysław, Jeszcze o próbach stworzenia legionu polskiego w Portugalii, Lublin 1982, 257-278 s., 25 zł

5906. ROSTOCKI Władysław, Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy warszawscy ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831, Warszawa 1972, 167, [16] s., 45 zł

5907. ROSTOCKI Władysław, Postawa polityczna komisarzy obwodowych w 1830-1831 r., Warszawa 1968, 7-45 s., 25 zł

5908. ROSTOCKI Władysław, Stan badań nad sprawą usunięcia redemptorystów (benonów) z Księstwa Warszawskiego, Lublin 1973, 455-464 s., 20 zł

5909. ROSTOCKI Władysław, Stanisław August Groniowski archiwista Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 1985, 65-72 s., 20 zł

5910. ROSTWOROWSKI Emanuel, Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963, 523 s., 80 zł

5911. ROSTWOROWSKI Emanuel, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed sejmem czteroletnim, Warszwawa 1957, 295 s., 50 zł

5912. ROSTWOROWSKI Marek, Wędrowny sztukmistrz. Dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim, Warszawa 1990, 156 s., 24 zł

5913. ROSZAK Krystyna, Fotografia, Kraków 1986, 64 s., 12 zł

5914. ROSZKO Janusz, Pogański książę silny wielce, Warszawa 1970, 390 s., 16 zł

5915. ROSZKOWSKA Wanda, Oława królewiczów Sobieskich, Wrocław 1984, 183 s., 18 zł

5916. ROSZKOWSKI Janusz B., Blizny na ziemi, Kraków 1985, 94 s., 12 zł

5917. ROSZKOWSKI Janusz B., W obrotach ciał, Kraków 1988, 79 s., 15 zł

5918. ROSŁAN Jan ks., Tajemnice objawień w Gietrzwałdzie, Olsztyn 2018?, 82, [25] s., 20 zł

5919. ROTTER Artur , Blisko lata, Kraków 1985, 43 s., 12 zł

5920. ROVAN David, Głośne procesy 1944-1955, Warszawa 1961, 202 s., 12 zł

5921. ROWNY Edward L., Tango z niedźwiedziem. Kulisy rozmów rozbrojeniowych USA-ZSRR. Wspomnienia generała i ambasadora Stanów Zjednoczonych, Amerykanina polskiego pochodzenia, Warszawa 2007, 360 s., 40 zł

5922. ROWSE Alfred Leslie, Anglia w epoce elżbietańskiej. Tom I-II, Warszawa 1976, 500, [2], 447 s., 45 zł

5923. ROZANOW Zofia, SMULIKOWSKA Ewa, Skarby kultury na Jasnej Górze, Warszawa 1974, 182 s., 16 zł

5924. ROZENFELD Aleksander, Wiersze z tamtego świata, Poznań 1989, 51 s., 15 zł

5925. ROZENKRANZ Edwin, Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk. Ustrój, prawo, administracja, Wrocław 1980, 114 s., 40 zł

5926. RÓZIEWICZ Jerzy, Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939, Wrocław 1979, 319 s., 15 zł

5927. ROZKOSZNE. Antologia kobiecych opowiadań erotycznych, Zakrzewo 2010, 328 s., 18 zł

5928. ROZMAITOŚCI Ostródzkie. Tygodnik Powiatu Ostródzkiego. Rok 2006, nr 1-11, Ostróda 2006, każdy numer 16 stron s., 60 zł

5929. ROZWADOWSKI Jan, O zjawiskach i rozwoju języka. Wydanie II, pomnożone podjęte przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego z zasiłkiem Ministerstwa Oświaty., Kraków 1950, 239 s., 15 zł

5930. ROŚCISZEWSKI Marjan, Jak się zachować w towarzystwie. (Dobry ton), Lwów 1926, 66 s., 10 zł

5931. ROŹDZIEŃSKI Walenty, Officina Ferraria albo Huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła zelaznego (1612), Katowice- Wrocław 1948, 110 s., 45 zł

5932. RÓŻAŃSKI Henryk, Śladem wspomnień i dokumentów (1943-1948), Warszawa 1987, 561 s., 15 zł

5933. ROŻAŃSKI Jan, Przemyśl i okolice. Przewodnik, Warszawa 1986, 129 s., 5 zł

5934. RÓŻE, róże, Warszawa br., 36 s., 20 zł

5935. ROŻEK Edward J., Allied Wartime Diplomacy - A Pattern in Poland, Warszawa 1958, 177 s., 18 zł

5936. ROŻEK Michał, Zwiedzamy Kraków. Przewodnik turystyczny, Warszawa-Kraków 1989, 87 s., 9 zł

5937. RÓŻEWICZ Tadeusz, Uśmiechy, Warszawa 1957, 180 s., 30 zł

5938. RUCH młodzieżowy w regionie krakowskim w latach 1945-1948. Materiały z sesji historycznej 29 VI 1972, Kraków 1973, 93, [32] s., 20 zł

5939. RUCHY i stowarzyszenia katolickie w Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 1998, 76 s., 15 zł

5940. RUCZYŃSKI Teofil, Biała Pani za zamku lubawskim, Olsztyn 1978, 69, [1] s., 20 zł

5941. RUCZYŃSKI Teofil, Wybór wierszy, Olsztyn 1972, 118 s., 24 zł

5942. RUDNICKI Adolf, Sto lat temu umarł Dostojewski, Kraków 1989, 201 s., 16 zł

5943. RUDNICKI Jerzy, Zabytki Ziemi Łomżyńskiej. Tom I-III, Rajgród 1998, 2001, 2005, 172, 238, 280 s., 80 zł

5944. RUDNICKI Józef, Lwów. Karty z dziejów Polski, Glasgow 1943, 88, ilustr. na oddzielnych tablicach (2 kol.) s., 20 zł

5945. RUDNICKI Klemens gen., Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947, Wrocław 1988, 274 s., 24 zł

5946. RUDNICKI Longin, Amunicja myśliwska, Warszawa 1953, 32 s., 20 zł

5947. RUDZIŃSKI Witold, Stanisław Moniuszko, Kraków 1954, 246 s., 18 zł

5948. RUDZKI , Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim, Warszawa 1991, 415 s., 20 zł

5949. RUMUŃSKI azyl. Losy Polaków 1939-1945, Warszawa 2009, 204 s., 25 zł

5950. RUNCIMAN Steven, Dzieje wypraw krzyżowych. Tom I-III, Warszawa 1987, 375, 518, 564 s., 100 zł

5951. RUNGE Stanisław dr, Rozpoznawanie wieku koni, bydła rogatego i psów według zębów, Poznań 1949, 168 s., 100 zł

5952. RURAWSKI Józef, Władysław Reymont, Warszawa 1988, 483 s., 10 zł

5953. RUSIECKI , Świat człowieka w perspektywie wiedzy humanistycznej. Józef Rusiecki pro memoria, Olsztyn 2005, 403 s., 20 zł

5954. RUSIN Stefan, Kaligula, Poznań 1988, 84 s., 15 zł

5955. RUSIN Stefan, Spadkobiercy raju, Poznań 1985, 104 s., 15 zł

5956. RUSINEK Michał, O sztuce tłumaczenia, Wrocław 1956, 559 s., 75 zł

5957. RUSINOWA Izabella, Saratoga - Yorktown 1777-1781. Z dziejów wojny amerykańsko-angielskiej, Warszawa 1984, 198 s., 15 zł

5958. RUSSIAN Arms and Armour. The Armoury of The Moscow Kremlin., Leningrad 1982, 207 s., 30 zł

5959. RUSSOCKI Stanisław, KUCZYŃSKI Stefan M., Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1970, 342 s., 25 zł

5960. RUSZCZYC Marek, Biografie spod ciemnej gwiazdy, Katowice 1989, 270 s., 10 zł

5961. RUSZCZYC Marek, Kobiety fatalne, Warszawa 1991, 224 s., 10 zł

5962. RUSZEL Krzysztof, Chleb w ludowej gospodarce. Komentarz wystawy Droga do chleba, Rzeszów 1968, 56 s., 30 zł

5963. RUSZYŁ Ziemię. He Moved the Earth. Katalog Ex Libris. Catalogue Ex Libris., Olsztyn 2023, 95 s., 45 zł

5964. RUTA Zygmunt, Szkoły tarnowskie w XV-XVIII w., Wrocław 1968, 232 s., 45 zł

5965. RUTKOWSKI Jan, Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne, Warszawa 1982, 599 s., 36 zł

5966. RUTKOWSKI Krzysztof, Stos dla Adama albo kacerze i kapłani. Studium w czternastu odsłonach o sporze zmartwychwstańców z towiańczykami, Warszawa 1994, 235, [2] s., 30 zł

5967. RUTKOWSKI Krzysztof, Xiężniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów, Lublin 19988, 44 s., 25 zł

5968. RUTKOWSKI Stanisław, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970, 423 s., 20 zł

5969. RUTOWSKA Maria, SERWAŃSKI Edward, Losy polskich środowisk artystycznych 1939-1945. Architektura, sztuki plastyczne, muzyka i teatr. Problemy metodologiczne strat osobowych, Poznań 1987, 146 s., 27 zł

5970. RYAN Cornelius, Ostatnia bitwa, Poznań 2008, 470 s., 38 zł

5971. RYBAKOW Anatolij, Dzieci Arbatu. Część 1-2., Warszawa 1988, 312, 283 s., 15 zł

5972. RYBAŁKO Alicja, Listy z Arki Noego, Wilno 1991, 95 s., 15 zł

5973. RYBIŃSKI , Jana Rybińskiego Gęśli roznorymnych księga I, Toruń 1969, [8], [32], [30], [10] s., 30 zł

5974. RYBIŃSKI Maciej, Jestem, więc piszę, Lublin 2003, 325 s., 24 zł

5975. RYBNE regionalia. Regional Fish Dishes. Regionale Fischgerichte. Atlas kulinarny. A Culinary Atlas. Kulinarischer Bildband, Olsztyn 2012, 79 s., 39 zł

5976. RYCHTER Witold, Dzieje samochodu, Warszawa 1983, 523 s., 15 zł

5977. RYCHŁOWSKA-KOZŁOWSKA Anna, Marywil, Warszawa 1975, 96 s., 16 zł

5978. RYCHŁOWSKI , Wieniec jubileuszowy Franciszka Rychłowskiego. Wydanie zbiorowe, Wilno 1928, 122 s., 36 zł

5979. RYDZEWSKI Włodzimierz, Kropotkin, Warszawa 1979, 317 s., 24 zł

5980. RYMAR Edward, Strzelce (Krajeńskie) i okolice na przestrzeni wieków (do 1945 roku), Strzelce Krajeńskie 2011, 344 s., 70 zł

5981. RYMASZEWSKI Bohdan, O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984, 220 s., 21 zł

5982. RYMKIEWICZ Aleksander, Kufel warszawski, Warszawa 1976, 83 s., 20 zł

5983. RYMKIEWICZ Aleksander, Leśna nić Ariadny, Olsztyn 1983, 114 s., 10 zł

5984. RYMKIEWICZ Aleksander, Olsztyński wrzos, Olsztyn 1973, 169 s., 20 zł

5985. RYMKIEWICZ Aleksander, Poezje wybrane, Warszawa 1971, 139 s., 15 zł

5986. RYMKIEWICZ Aleksander, Warszawskie cegły, Warszawa 1951, 85 s., 18 zł

5987. RYMKIEWICZ Aleksander, Ślepi drwale, Warszawa 1971, 84 s., 16 zł

5988. RYMKIEWICZ Jarosław M(arek), Aleksander Fredro jest w złym humorze, Warszawa 1977, 361 s., 10 zł

5989. RYMKIEWICZ Jarosław Marek, Kwiat nowy starych romanc czyli imitacje i przekłady hiszpańskich romances, Warszawa 1966, 69, [1] s., 25 zł

5990. RYNDUCH Zbigniew, Ze studiów nad twórczością Andrzeja Maksymiliana Fredry, Gdańsk 1972, 5-23 s., 25 zł

5991. RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, GLINIECKI Tomasz, Browar w Elblągu. Tradycyjnie od 1872 roku, Elbląg 2012, 125, [2] s., 85 zł

5992. RYSOPIS. Antologia poezji, Warszawa 1987, 475 s., 18 zł

5993. RYSUNEK w szkole. Rok I Nr I, Wilno 1939, 48 s., 30 zł

5994. RYSZEWSKI , Historia Archiwistyka Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Olsztyn 2009, 286 s., 30 zł

5995. RYSZKA Franciszek, Pamiętnik inteligenta. Samo życie, Łódź 1996, 394, [2], [8] s., 30 zł

5996. RYSZKOWSKI Janusz, Stan podgorączkowy, Olsztyn 1984, 73 s., 15 zł

5997. RYŻKO Stanisław ks., Kronika kościoła rzymskokatolickiego w Łahiszynie. Listy i notatki z lat 1956-1984, Warszawa 1995, 298 s., 45 zł

5998. RZADKOWSKA Ewa, Encyklopedia i Diderot w polskim Oświeceniu, Wrocław 1955, 160 s., 30 zł

5999. RZECZ poetycka. Konwencje, Łódź 1960, 152, [4] s., 15 zł

6000. RZECZY i słowa. Almanach Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów, Bydgoszcz 2016, 117 s., 20 zł

6001. RZEMINIUK Florentyna, Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914, Lublin 1991, 348 s., 50 zł

6002. RZEMPOŁUCH Andrzej, Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice. Katalog wystawy. , Olsztyn 2003, 112 s., 20 zł

6003. RZEMPOŁUCH Andrzej, Dzieje budowlane zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim. Wystawa, Olsztyn 2016, 71, [1] s., 30 zł

6004. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 1993, 36 s., 15 zł

6005. RZEMPOŁUCH Andrzej, KAPUSTO Wacław, Kościoły na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 1991, 64 s., 20 zł

6006. RZEMPOŁUCH Andrzej, WRÓBLEWSKA Kamila, W stronę Korony. Więzi Warmii i Prus z Rzeczpospolitą w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 1988, 32 s., 16 zł

6007. RZEPA Krzysztof, Socjaliści polscy w Niemczech do 1914 roku, Warszawa 1988, 263 s., 20 zł

6008. RZEPSKI Stanisław, Szlakiem 37 pal. Z dziejów 37 Łużyckiego Pułku Artylerii Lekkiej, Warszawa 1965, 315 s., 25 zł

6009. RZESZOTARSKI de LEHNDORFF Zbigniew, Staropolskie strofy o książce. Do druku przysposobił..., Łódź 1986, 8 s., 15 zł

6010. RZESZUTEK Emil, Stosunek do śmierci na podstawie VII księgi "Antologii Palatyńskiej", Olsztyn 1998, 78 s., 15 zł

6011. RZEWUSKI Henryk, Pamiątki Soplicy, Warszawa 1978, 450 s., 12 zł

6012. RZYMSKA elegia miłosna BN, Wrocław 1955, XCV, 208 s., 18 zł

6013. RZYMSKA krytyka i teoria literatury. Wybór, Wrocław 1983, CXL, 456 s., 20 zł

6014. RZYMSKIE epitafia, zaklęcia i wróżby, Warszawa 1990, 175 s., 19 zł

6015. RĄKOWSKI Grzegorz, Przewodnik po Ukrainie Zachodniej Część II Podole, Pruszków 2006, 463 s., 40 zł

6016. RĄKOWSKI Grzegorz, Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny, Warszawa 2000, 368 s., 30 zł

6017. RŻYSKO-JAMROZIK Anna, Płot bez kota, Warszawa 1987, 50 s., 15 zł

6018. SABATH Ann Marie, Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI wieku, Warszwa 2002, 121, [6] s., 15 zł

6019. SABELA Bartek, Wędrówka tusz, Wołowiec 2023, 305, [2] s., 20 zł

6020. SABELANKA Ewa, Telefon zaufania, Rzeszów 1983, 58 s., 15 zł

6021. SACEWICZ Karol, Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski / Komunistycznej Partii Polski. Wypisy z dokumentów. Tom 1.: 1918-1928, Olsztyn 2014, 294 s., 30 zł

6022. SACHABIŃSKI Michał, Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska, Wrocław 1979, 254 s., 15 zł

6023. SADE Donatien-Alphonse-François de, MINIATURA Filozofia w buduarze 1-2, Łódź 1979, 358 (numeracja ciągła) s., 20 zł

6024. SADLEY , Wojciech Sadley. Całuny i wizerunki. malarstwo / Shrouds and Images painting, Katowice 2001?, 59 s., 25 zł

6025. Sadowska Joanna, Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej 1957-1976. Polityczne aspekty działalności, Warszawa 2010, 444 s., 48 zł

6026. SADOWSKI Wiesław, Teoria podejmowania decyzji. Wstęp do badań operacyjnych, Warszawa 1964, 323 s., 20 zł

6027. SADURSKI Wiesław, Dowód na braterstwo, Warszawa 1971, 78 s., 16 zł

6028. SAFONA , Pieśni, Poznań 1988, 102 s., 10 zł

6029. SAGGS H.W.F., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973, 482 s., 25 zł

6030. SAKOWICZ Iwona, Między autokracją a rewolucją. Liberalizm Konstantego Kawielina w epoce Wielkich Reform, Gdańsk 1999, 179, [2] s., 25 zł

6031. SAKSON Andrzej, Nowe społeczeństwo Ziem Zachodnich o Północnych 1945-2020, Poznań 2020, 226 s., 30 zł

6032. SAKSON Andrzej, Socjologia zachowań politycznych , Olsztyn 1984, 132 s., 12 zł

6033. SALAMON Joanna, Abecadło, Warszawa 1971, 84 s., 20 zł

6034. SALCZYŃSKA-BYKOWSKA Alicja, Baby pruskie, Olsztyn 2003, 132 s., 24 zł

6035. SALEZJAŃSKA etyka sportu, Warszawa 1993, 159 s., 24 zł

6036. SALGAOCAR Ranjana, Z klasą dookoła świata, Warszawa 2007, [262] s., 20 zł

6037. SALMONOWICZ Stanisław, Brissot de Warwille jako humanitarysta. Młodość Brissota w służbie ideałów wieku świateł, Warszawa 1984, 123-148 s., 25 zł

6038. SALMONOWICZ Stanisław, Gawędy o ludziach i książkach, Gdańsk 2019, 213 s., 20 zł

6039. SALMONOWICZ Stanisław, Krystian Bogumił Steiner (1746-1814). Toruński prawnik i historyk. Studium z dziejów nauki prawa doby Oświecenia w Polsce, Toruń 1962, 195 s., 40 zł

6040. SALMONOWICZ Stanisław, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich, Olsztyn 1992, 151 s., 30 zł

6041. SALMONOWICZ Stanisław, Od XVI do XX wieku. Studia historyczne i historycznoprawne, Toruń 2016, 241, [1] s., 40 zł

6042. SALMONOWICZ Stanisław, Pietyzm z dawnym Toruniu, Toruń 1979, 185-197 s., 20 zł

6043. SALMONOWICZ Stanisław, Piotr Szenknecht wierszopis toruński XVIII wieku, Toruń 1980, 313-321 s., 20 zł

6044. SALMONOWICZ Stanisław, Profesor Jerzy Starnawski i erudyci Prus królewskich czyli o pożytkach ze studiowana bibliografii, Toruń 1986, 75-81 s., 20 zł

6045. SALMONOWICZ Stanisław, Prusy Królewskie w XVII-XVIII wieku. Studia z dziejów kultury, Toruń 2002, 94 s., 15 zł

6046. SALMONOWICZ Stanisław, Stany Prus Królewskich wobec Korony w XVII-XVIII wieku. Zarys problematyki, Toruń 1982, 103-119 s., 20 zł

6047. SALMONOWICZ Stanisław, Szkoła pojezuicka Komisja Edukacji Narodowej w Toruniu 1773-1787, Toruń 1975, 31-44 s., 25 zł

6048. SALMONOWICZ Stanisław, Ustrój polityczny Pomorza w XIX w. Stan badań i postulaty badawcze, Warszawa 1976, 165-176 s., 25 zł

6049. SALONI Zygmunt, Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Warszawa 1971, 259 s., 15 zł

6050. SAMIVEL , The Glory of Egypt, London 1963, 229 s., 27 zł

6051. SAMMLUNG von katholischen kirchenliedern zum Gebrauche der Schulen in der Diözese Ermland. Mit Genehmigung des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Ermland, Braunsberg 1909, 104 s., 40 zł

6052. SAMORZĄDY i reprezentacje chłopskie w Europie północnej u progu nowożytności (XV-XVIII wiek), Toruń 1990, 138 s., 50 zł

6053. SAMPSON George, Historia literatury angielskiej w zarysie, Warszawa 1967, 1164 s., 25 zł

6054. SAMPSON George, Historia literatury angielskiej w zarysie. Podręcznik, Warszawa 1966, 1164 s., 24 zł

6055. SAMSEL Roman, WALOCH Małgorzata, Wszystko o Stanie Tymińskim, Toruń 1991, 127 s., 10 zł

6056. SAMSONOWICZ Henryk, My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza, Warszawa 2017, 128 s., 40 zł

6057. SAMSONOWICZ Henryk, Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971, 244 s., 33 zł

6058. SAMULOWSKI , Andrzej Samulowski, Olsztyn 1995, 28 s., 15 zł

6059. SAMULOWSKI , Andrzej Samulowski 1924 - 2002, Olsztyn 2010, 55 s., 30 zł

6060. SAMULOWSKI , Andrzej Samulowski. Impresje zimowe w malarstwie, Olsztyn BWA, 8 s., 15 zł

6061. SAMULOWSKI , Andrzej Samulowski. Pastele. 45 lat twórczości plastycznej, Olsztyn 2000, 28 s., 20 zł

6062. SAMULOWSKI Andrzej, Olsztyn w malarstwie Andrzeja Samulowskiego. Wystawa z okazji jubileuszu 650-lecia Olsztyna, Olsztyn 2003, 20 s., 15 zł

6063. SAMULOWSKI Andrzej, Wyprawa na "wilka" Z prawdziwego zdarzenia opisał wierszem Andrzej Samulowski , Olsztyn 1978, [64] s., 30 zł

6064. SAMULOWSKI Andrzej, Wyzwól nas z ciężkiej niewoli... Wiersze i proza 1868-1928, Olsztyn 1997, 286 s., 20 zł

6065. SAMULOWSKI Andrzej, Z północnego Polski krańca..., Olsztyn 1975, CII, 215, nlb. 3 + 42 ilustr. s., 30 zł

6066. SANDAUER Artur, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku (Rzecz, którą nie ja powinienem był napsiać...), Warszawa 1982, 99 s., 10 zł

6067. SANDAUER Artur, Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1962, 176, (2) s., 15 zł

6068. SANDOMIERZ. Badania 1969-1973. Tom I-II, Warszawa 1993, 1996, 415, 497 s., 120 zł

6069. SANTARCANGELI Paolo, Księga labiryntu, Warszawa 1982, 395 s., 24 zł

6070. SAPIEGU Gimines Dokumentai, Vilnius 1995, 73, [16], [2] s., 25 zł

6071. SARBIEWSKI Maciej Kazimierz, Liryki (Lyrica) oraz Droga rzymska i fragmenty Lechiady, Warszawa 1980, XI, 665 s., 36 zł

6072. SARNOWSKA Anna, Tańce warmińskie i mazurskie. Podręcznik dla nauczycieli i instruktorów tańca, Jedwabno 2010, 120 s., 35 zł

6073. SARNOWSKA Wanda, FABIAŃSKI Jan, Łowiectwo na ziemiach polskich, Wrocław 1976, 93, [25] s., 25 zł

6074. SARTRE Jean Paul, Mur, Warszawa 1958, 307 s., 24 zł

6075. SARTRE Jean-Paul, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, Warszawa 1966, 454 s., 36 zł

6076. SARYUSZ-ZALESKI Seweryn, Uprawa kukurydzy, Warszawa 1937, 43 s., 40 zł

6077. SATORA Kazimierz, Emblematy, godło i symbole GL i AL, Warszawa 1973, 143 s., 20 zł

6078. SAWCZENKO Andrzej Cezary, Landszaft z panną, Łódź 1986, 74 s., 15 zł

6079. SAWICKA Franciszka, RUPIŃSKA Jadwiga, Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych 1801-1914 oraz Indeksy, Wrocław 1973, 1987, 504, (44); 197 s., 180 zł

6080. SAWICKA Hanna, Maria Zientara-Malewska. Monografia życia i twórczości, Olsztyn 1998, 292 s., 25 zł

6081. SAWICKA Hanna, Maria Zientara-Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości, Olsztyn 1981, 302 s., 15 zł

6082. SAWICKI Jacek Zygmunt, VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 'Obroża', Warszawa 1990, 378 s., 15 zł

6083. SAWICKI Piotr, Wojna domowa 1936-1939. Ideologiczne konteksty literatury i jej misja społeczna, Warszawa 1985, 646 s., 20 zł

6084. SAWICKI Stefan, Norwida walka z formą, Warszawa 1986, 181 s., 16 zł

6085. SAWKO Zygfryd, Rzeka, Warszawa 1957, 116 s., 15 zł

6086. SAWONIAK Henryk, Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960, Wrocław 1967, 483 s., 30 zł

6087. SAWONIAK Henryk, Międzynarodowy słownik akronimów z zakresu informacji naukowej bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, Wrocław 1976, 244 s., 18 zł

6088. SAŁATA Jerzy, Żniwowisko. Wiersze wybrane, Olsztyn 2007, 167 s., 18 zł

6089. SAŁUDA Bronisław, Królowe polskie na łowach, Olsztyn 2000, 87 s., 24 zł

6090. SAŁUDA Bronisław, Problemy socjologiczne Państwowych Gospodarstw Rolnych, Olsztyn 1973, 114 s., 27 zł

6091. SAŁUDA Bronisław, Łowy władców polskich. Gawęda historyczna, Olsztyn 2007, 260 s., 45 zł

6092. SAŁUDA Bronisław, GRZESIAK Zdzisław, Ekonomiczne problemy starzenia się ludności rolniczej w województwie olsztyńskim, Olsztyn 1970, 54 s., 15 zł

6093. SCHAFF Adam, Dokąd prowadzi droga? Skutki społeczne drugiej rewolucji przemysłowej, Szczecin 1988, 182 s., 12 zł

6094. SCHAFF Adam, Filozofia człowieka, Warszawa 1965, 310 s., 12 zł

6095. SCHAFF Adam, Historia i prawda, Warszawa 1970, 335 s., 24 zł

6096. SCHAFF Adam, Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień metodologii historiografii., Warszawa 1955, 412 s., 27 zł

6097. SCHAFF Adam, Teoria poznania, Warszawa 1958, 149 s., 10 zł

6098. SCHAFF Adam, Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki. Pod redakcją..., Wrocław 1980, 284 s., 21 zł

6099. SCHAFFER Bogusław, Leksykon kompozytorów XX wieku. Tom I A-Ł, Kraków 1965, 326 s., 12 zł

6100. SCHARNHORST Gerhard von, Ausgewahlte militarische Schriften, Berlin 1986, 440 s., 80 zł

6101. SCHARY Dore, Sunrise at Campobello, New York 1958, 125 s., 10 zł

6102. SCHEIBERT Horst, Die Trager des Deutschen Kreuzes in Gold. Kriegsmarine Luftwaffe Waffen-SS und Des Deutschen Kreuzes in Silber Heer Kriegsmarine Luftwaffe Waffen-SS, Friedberg 1984, 551 s., 150 zł

6103. SCHELEIER Hans, Burżuazyjna historiografia w Niemczech weimarskich, Warszawa 1985, 376 s., 24 zł

6104. SCHELER Max, Istota i formy sympatii, Warszawa 1986, 437 s., 25 zł

6105. SCHELER Max, Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1990, 366 s., 27 zł

6106. SCHELER Max, Resentyment a moralność, Warszawa 1977, 216 s., 20 zł

6107. SCHELLING Friedrich Wilhelm Joseph, Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa, Warszawa 1983, 683 s., 24 zł

6108. SCHEMATYZM Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 1995, Warszawa 1995, 292 s., 20 zł

6109. SCHILLER , SCHILLER Leon. W stulecie urodzin 1887-1987, Warszawa 1990, 290 + 50 ilustr. s., 20 zł

6110. SCHILLING Kazimierz, Patrząc na niebo Kopernika. Czyli prawie wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o wszechświecie, Olsztyn 2010, 223 s., 32 zł

6111. SCHMEIER Andre, Necrologium Warmiense, Munster 1997, 180 s., 35 zł

6112. SCHMITZ-KOSTER Dorothee, W imię rasy. Dzieci dla Fuhrera - mity i rzeczywistość, Warszawa 2000, 250 s., 36 zł

6113. SCHNEIDER Kazimierz, Między barykadami, Wickede-Olsztyn 1999, 153 s., 15 zł

6114. SCHNEIDER Leszek, Słowotwórstwo przymiotników odrzeczownikowych w języku staroruskim XI-XVII wieku, Kraków 1965, 129, nlb. s., 20 zł

6115. SCHOLEM Gershom, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki , Warszawa 2007, 502 s., 40 zł

6116. SCHOLEM Gershom, O głównych pojęciach judaizmu, Kraków 1989, 163 s., 30 zł

6117. SCHOLZ Franz, Zwischen Staatsrason und Evangelium. Kardinal Hlond und die Tragodie der ostdeutschen Diozesen, Frankfurt am Main 1988, 229 s., 32 zł

6118. SCHOPENHAUER A(rtur), O religii. Dyalog, Warszawa 1985, 114 s., 20 zł

6119. SCHOPENHAUER Artur, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1976, 100 s., 12 zł

6120. SCHOPENHAUER Artur, O wolności ludzkiej woli, Warszawa 1984, 296 s., 24 zł

6121. SCHOPENHAUER Artur, Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej, Warszawa 1984, 192 s., 28 zł

6122. SCHRAMM Tomasz, Historycy francuscy o genezie Wielkie Wojny, Poznań 1984, 144 s., 24 zł

6123. SCHRAMM Tomasz, Historycy francuscy o genezie Wielkiej Wojny, Poznań 1984, 144 s., 15 zł

6124. SCHREIBER Hermann i Georg, Zaginione miasta. Książka o chwale i upadku, Katowice 1959, 298 s., 27 zł

6125. SCHULZ Bruno, Druga jesień, Kraków 1973, nlb. 48 s., 60 zł

6126. SCHULZ Gottfried, Wianek śpiewów patriotycznych (Śpiewnik dla Mazurów), Dąbrówno 2016, 48 s., 35 zł

6127. SCHWARTE Max, Der deutsche Landkrieg. Dritter Teil. Von Winter 1916/1917 bis zum Kriegsende, Leipzig 1925, 694 s., 80 zł

6128. SCHWITTERS , Kurt Schwitters. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź , 105 s., 24 zł

6129. SCRIVNER Jane, Program całkowitego oczyszczania organizmu. Kuracja usuwająca toksyny. Oczyszczanie umysłu. Zdrowe relacje międzyludzkie, Warszawa 2004, 207 s., 20 zł

6130. SCRUTON Roger, Myśliciele nowej lewicy, Warszawa-Wrocław 1988, 198 s., 24 zł

6131. SCZANIECKI Michał, ŚLASKI Kazimierz, Dzieje Pomorza Słupskiego i innych terenów województwa koszalińskiego w wypisach, Poznań 1961, 244 s., 24 zł

6132. SCZANIECKI Paweł, Tyniec, Kraków 1980, 239 s., 15 zł

6133. SECESJA w Polsce. Katalog wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku V-VI 1967, Płock 1967, s., 15 zł

6134. SECHER Reynald, Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea departament zemsty, Warszawa 2003, 288 s., 33 zł

6135. SEDLAK Włodzimierz, Homo electronicus, Warszawa 1980, 241 s., 12 zł

6136. SEGAŁOWICZ Zusman, Tłomackie 13 (Z unicestwionej przeszłości). Wspomnienia o Żydowskim Związku Literatów i Dziennikarzy w Polsce (1919-1939), Wrocław 2001, 233 s., 30 zł

6137. SEGIET Janusz, Świat Eugenii Śnieżko-Szafnaglowej. Opowieść o ludziach Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Olsztyn 1983, 126 s., 18 zł

6138. SEGUR Filip Paweł de, Pamiętniki Filipa Pawła de Segura adiutanta Napoleona, Warszawa 1967, 391 s., 24 zł

6139. SEHR Marion M., Inteligencja emocjonalna. Testy, Warszawa 1999, 151 s., 12 zł

6140. SEIDLER Barbara, ROSIŃSKI Grzegorz, The Legend of King Piast. O Piaście Kołodzieju, Warszawa 1985, 32 s., 40 zł

6141. SEIDLER Grzegorz, Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1985, 642, [1] s., 30 zł

6142. SEKLUCJAN Jan, Wybór pism, Olsztyn 1979, 217 s., 20 zł

6143. SĘKOWSKI Stefan, Galwanotechnika domowa, Warszawa 1987, 189 s., 20 zł

6144. SEKULSKI Henryk, Jeszcze o wędrowaniu, Warszawa 1985, 39 s., 15 zł

6145. SEKULSKI Jerzy, Bibliografia druków elbląskich 1558-1772, Warszawa 1988, 381, [2] s., 30 zł

6146. SEMCZUK Antoni, Iwan Turgieniew, Warszawa 1988, 312 s., 10 zł

6147. SEMCZUK Antoni, Lew Tołstoj, Warszawa 1987, 448 s., 10 zł

6148. SEMPER Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Warszawa 1990, VIII, 236 tabl. ilustracji, [4] s., 75 zł

6149. SEMPER Fidelis. Wiersze o Lwowie, Warszawa? 1985, 50 s., 20 zł

6150. SEMPIOŁ Władysław, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z krajoznawstwa i turystyki. Część II. Wykorzystywanie przyrodniczych elementów środowiska geograficznego systemu dróg wodnych Kanału Elbląskiego, Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego do krajoznawczo-turystycznych ćwiczeń terenowych, Olsztyn 1983, 26 s., 20 zł

6151. SEMPOLIŃSKI Ludwik, Druga połowa życia, Warszawa 1985, 605 s., 18 zł

6152. SEMPOLIŃSKI Ludwik, Wielcy artyści małych scen, Warszawa 1968, 563 s., 18 zł

6153. SENIUK Bronisław, Wisznice i okolice, Warszawa 1989, 48, [2] s., 12 zł

6154. SENKOWSKA-GLUCK Monika, Europa i świat w epoce napoleońskiej. , Warszawa 1977, 516 s., 20 zł

6155. SENKOWSKA-GLUCK Monika, Francuska historiografia okresu napoleońskiego, Warszawa 1978, 369-381 s., 20 zł

6156. SENS polskiej historii, Warszawa 1990, 336 s., 40 zł

6157. SERAFIŃSKA Stanisława, Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne, Kraków , 609 s., 32 zł

6158. SERAFIŃSKA-DOMAŃSKA Maria, Nowy Wiśnicz w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich, Tarnów 1986, 48, 40 ilustr. poza tekstem s., 24 zł

6159. SERCZYK Władysław A., Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984, 291 s., 12 zł

6160. SERCZYK Władysław Andrzej, Poczet władców Rosji. Romanowowie, Londyn 1992, 264 s., 14 zł

6161. SEREJSKI Marian H., Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa 1977, 331 s., 16 zł

6162. SEREJSKI Marian Henryk, Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne, Wrocław 1965, 267 s., 18 zł

6163. SERENY Gitta, W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, Warszawa 2002, 322, [2] s., 20 zł

6164. SERVAN-SCHREIBER Jean-Jacques, The American Challenge (Le Defi Americain), London br., 210 s., 16 zł

6165. SERWAŃSKI Edward, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939, Poznań 1981, 422 s., 24 zł

6166. SERWAŃSKI Edward, Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku, Warszawa 1963, 274 s., 24 zł

6167. SESJA Kopernikowska Polskiej Akademii Nauk 15-16 IX 1953, Warszawa 1955, 478, [5] s., 30 zł

6168. SEWERYN Tadeusz, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958, 213, 211 ilustracji s., 60 zł

6169. SEWERYN Tadeusz, Krakowskie klejnoty ludowe. Z 13 rycinami w tekście i 3 barwnemi tablicami, Kraków 1935, 36 s., 150 zł

6170. SEWERYN Tadeusz, Parzenice góralskie, Kraków 1930, 55 s., 250 zł

6171. SEWERYN Tadeusz, Restauracja okazów etnograficznych, Kraków 1949, 48 s., 20 zł

6172. SEWERYN Tadeusz, Z żywym kurkiem po dyngusie (Materjały), Kraków 1928, 53, tabl. s., 45 zł

6173. SEWERYN Tadeusz, SZEWCZYK Zygmunt, Ludowa kultura materialna. Przewodnik po wystawie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Kraków 1954, 152 s., 18 zł

6174. SFORZA Carlo hr., Twórcy nowej Europy, Katowice 1932, 410 s., 250 zł

6175. SHAKESPEAR , Opowiadania dla dzieci według Wiliama Shakespearea, Warszawa 20111, 416 s., 30 zł

6176. SHAW Bernard, Geneva, Cymbeline Refinished & Good King Charles, London 1946, 234 s., 12 zł

6177. SHAW George Bernard, Sztuki przyjemne i nieprzyjemne. Tom I Sztuki nieprzyjemne. Tom II Sztuki przyjemne, Warszawa 1956, 516, 316 s., 24 zł

6178. SHERWIN Byron L., Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, Warszawa 1995, 351 s., 50 zł

6179. SHERWOOD Gerald E. , STROH Robert C., Budowa szkieletowego domu drewnianego, Warszawa 1996, 306 s., 320 zł

6180. SHIVELY W. Phillips, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001, 220 s., 30 zł

6181. SHMERUK Chone, Historia literatury jidysz. Zarys, Wrocław 1992, 117, [1] s., 20 zł

6182. SIADEK Bronisław, Wyprawa na Śmiałym, Warszawa 1969, 24 + 182 ilur. s., 24 zł

6183. SIDOR Teresa i Dominik, SARNOWSKA Anna, Wiejski folklor dziecięcy Warmii i Mazur, Olsztyn 2022, 208 s., 60 zł

6184. SIDOR Teresa M.G. i Dominik, Tradycyjne ubiory i stroje na Warmii i Mazurach. Od nogawic do portek, Dywity 2021, 286 s., 64 zł

6185. SIDOROWICZ Wiktoria, Wiersze znad Wisły i Wierzycy, Warszawa 2000, 90 s., 24 zł

6186. SIEDEM 7 lat powiatowych wieczorów z Poezją 2013-2019, Działdowo 2020, 219 s., 30 zł

6187. SIEDEMDZIESIĄT 75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne, Legnica 2020, 276 s., 30 zł

6188. SIEDLECKA Joanna, Obława. Losy pisarzy represjonowanych, Warszawa 2005, 439 s., 30 zł

6189. SIEDLECKA Wiesława, Polskie zegary, Wrocław 1974, 160 + 185 ilustr. s., 20 zł

6190. SIEDLECKI Franciszek, Helena Modrzejewska, Warszwa br., 217 s., 24 zł

6191. SIEG uber Frankreich. Berichte und Bilder, Berlin 1940?, 186, [6] s., 40 zł

6192. SIEKIERKO Jadwiga z Tasiemowiczów, Jezioro Pietronajć sekretem natury, Suwałki 2008, 39 s., 15 zł

6193. SIEMASZKIEWICZ Eugenia, Plotka epoki, Warszawa 1988, 93 s., 12 zł

6194. SIEMASZKO Zbigniew S., Narodowe Siły Zbrojne, London 1982, 259 s., 25 zł

6195. SIEMEK Marek J., W kręgu filozofów, Warszawa 1984, 338 s., 12 zł

6196. SIEMIEŃSKI Józef dr, Konstytucja Trzeciego Maja 1791 r. jako wyraz polskiej kultury politycznej, Zamosć 1921, 32 s., 30 zł

6197. SIEMIEŃSKI Mieczysław, Kadisz za Rozełe, Brzezia Łąka 2012, 46 s., 15 zł

6198. SIEMIEŃSKI Mieczysław, Rozmowy z Erichem Kochem. Próbowałem zmienić świat, Brzezia Łąka 2012, 140 s., 20 zł

6199. SIEMIONOW Aleksy, Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza, Wadowice 1984, 628 + 182 ilustr. s., 60 zł

6200. SIEMIĄTKOWSKI Bolesław, Twierdzą nam będzie każdy próg - moja wojna, Warszawa 2017?, 126, [1] s., 20 zł

6201. SIENIAWSKA Basia, Dominika znikąd, Warszawa 2015, 31 s., 50 zł

6202. SIENICKI Stefan, Historia architektury wnętrz mieszkalnych, Warszawa 1954, 252 s., 39 zł

6203. SIENICKI Stefan, Sklep detaliczny. Sytuacja, projekty, meble, konstrukcje, Lwów 1936, 137 s., 150 zł

6204. SIENIUC Irena Danuta, Szkoła Główna Krakowska w dobie Ks. Warszawskiego, Kraków 1954, 49-79 s., 12 zł

6205. SIENKIEWICZ Henryk, Bitwa pod Grunwaldem. Fragment powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy, Warszawa 1987, 198 s., 10 zł

6206. SIENKIEWICZ Henryk, Krzyżacy. Sztuka w 5 aktach z epilogiem według powieści, Warszawa 1965, 161 s., 24 zł

6207. SIENKIEWICZ Henryk, Krzyżacy. Tom I-II, Warszawa 1966, 352, 414 s., 20 zł

6208. SIENKIEWICZ Henryk, Listy do Mścisława Godlewskiego (1878-1904), Wrocław 1956, 290, [2] s., 30 zł

6209. SIENKIEWICZ Henryk, Nowele, Lorch/Wurttbg. 194?, 60 s., 15 zł

6210. SIENKIEWICZ Jan Wiktor, Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litwińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, 188 s., 18 zł

6211. SIENKIEWICZ Karol, Dziennik podróży po Anglii 1820-1821, Wrocław 1953, XXXVIII, 336, [2], s., 54 zł

6212. SIENKIEWICZ Krystyna, ...zgadnij, z kim leżę?, Warszawa 2005, 159 s., 25 zł

6213. SIERADZAN Jacek, Buddyzm. Wybór tekstów i opracowanie?... oraz Wit Jaworski, Marian Dziwisz, Kraków 1987, 250 s., 15 zł

6214. SIERADZKI Andrzej, Znaczenie imion, Warszawa 2003, 204 s., 20 zł

6215. SIERADZKI Andrzej Józef, Mówione pod wiatr, Warszawa 1986, 55 s., 15 zł

6216. SIERADZKI Józef, Polska wieku XIV. Studium z czasów Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1959, 375 s., 36 zł

6217. SIERADZKI Włodzimierz, Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1924/25 stanowiąca sprawozdanie rektora i dziekanów zestawił rektor w roku szkolnym 1924/25 prof. dr..., Lwów 1925, 160 s., 45 zł

6218. SIERAKOWSKI Władysław, Pracownicy olsztyńskich wyższych uczelni na frontach II wojny światowej, Olsztyn 1983, 238 s., 30 zł

6219. SIERANT Piotr, Działalność służb pułkowych w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii krajowej w zarysie, Lublin 2012, 121, [3] s., 15 zł

6220. SIEROCKA Krystyna, Polonia radziecka 1917-1939. Z działalności kulturalnej i literackiej, Warszawa 1968, 289 s., 30 zł

6221. SIEROŃ-GALUSEK Dorota, GALUSEK łUKASZ, Pogranicze. O odradzaniu się kultury, Wrocław 2012, 215 s., 20 zł

6222. SIEROSZEWSKI Andrzej, Maurycy Beniowski w literackiej legendzie, Warszawa 1970, s., 20 zł

6223. SIEROTWIŃSKI Stanisław, Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Tom I-II, Kraków 1988, VIII, 265, 360 s., 48 zł

6224. SIERPIŃSKI Seweryn Zenon, Obraz miasta Lublina, Lublin 2002, 185, [1] s., 45 zł

6225. SIERPOWSKI Stanisław, Stosunki polsko-włoskie w latach 1918-1940, Warszawa 1975, 690 s., 36 zł

6226. SIGLA codicum manuscriptorum qui olim in Biblioteca Publica Leninopolitana extantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsowiensis asservantur. Edica cura delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commisione peculiari Moscoviae., Kraków 1928, 75, 8 s., 15 zł

6227. SIKIRYCKI Igor, W cieniu mazurskiej sosny, Olsztyn 1985, 72 s., 15 zł

6228. SIKORA Alfons, Osobliwości i zabytki przyrody województwa elbląskiego, Gdańsk 1980, 88, [10] s., 15 zł

6229. SIKORA Nina, Tylko mgła, Lublin 1985, 48 s., 15 zł

6230. SIKORSKI , PADEREWSKI Wladysław Sikorski. Ignacy Paderewski, Lublin 1988, 328 s., 20 zł

6231. SIKORSKI Andrzej, Ślimaczy dzwonnik, Poznań 1985, 64 s., 15 zł

6232. SIKORSKI Janusz, Kanny 216 p.n.e, Warszawa 1984, 191 s., 15 zł

6233. SIKORSKI Janusz, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, Warszawa 1972, 625 s., 36 zł

6234. SIKORSKI Jerzy, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010, 350 s., 50 zł

6235. SiKORSKI Jerzy, Galopem przez stulecia. Dzieje Olsztyna 1353-2013, Olsztyn 2013, 382, [10] s., 40 zł

6236. SIKORSKI Jerzy, Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353-2003, Olsztyn 2003, 222 s., 24 zł

6237. SIKORSKI Jerzy, Grunwald w pamięci Polaków, Olsztyn 1988(?), 32 s., 10 zł

6238. SIKORSKI Jerzy, Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, Olsztyn 1968, 158 s., 45 zł

6239. SIKORSKI Jerzy, Olsztyn. Miasto w Europie. A City in Europe, Bydgoszcz 2007, 96 s., 45 zł

6240. SIKORSKI Jerzy, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1961-1986 i jego rola w olsztyńskim środowisku humanistycznym, Olsztyn 1986, 142 s., 15 zł

6241. SIKORSKI Jerzy, Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999, 95 s., 20 zł

6242. SIKORSKI Władysław, Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Warszawa 1991, 275 s., 30 zł

6243. SIKORSKI Władysław, Przyszła wojna, jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, Warszawa 1984, 292 s., 15 zł

6244. SILNICKI Tadeusz, Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1953, 408 s., 25 zł

6245. SILNICKI Tadeusz, Organizacya archidyakonatu w Polsce, Lwów 1927, 158 s., 60 zł

6246. SILVA Jose Gentil Da, Morskie dzieje Portugalczyków, Gdańsk 1987, 636 s., 28 zł

6247. SIMON Claude, Zaproszenie, Warszawa 1990, 68 s., 10 zł

6248. SIMON Marcel, Cywilzacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warszawa 1979, 531 s., 24 zł

6249. SINGER Isaac Bashevis, Dwór, Warszawa 1982, 354 s., 10 zł

6250. SINGER Isaac Bashevis, Spuścizna, Warszawa 1983, 310 s., 10 zł

6251. SINKO Tadeusz, Echa klasyczne w literaturze polskiej. Dwanaście studjów i szkiców, Kraków 1923, 215 s., 20 zł

6252. SINKO Tadeusz, Od filantropii do humanitaryzmu i humanizmu, Warszawa 1960, 69 s., 15 zł

6253. SIÓDMA 7 Ogólnopolska Wystawa Grafiki Zachęta styczeń - luty 1976, Warszawa 1976, 132 s., 60 zł

6254. SIRE H.J.A., Kawalerowie maltańscy, Warszawa 2000, 487 s., 120 zł

6255. SITARSKA Halina, Ze światłem oczu biegnę, Lublin 1985, 44 s., 15 zł

6256. SITO Jerzy S., Ucieczka do Egiptu, Warszawa 1964, 55 s., 24 zł

6257. SIUCHNIŃSKI Mateusz, Gazeta Tysiąclecia, Warszawa 1968, 202 s., 20 zł

6258. SIUDAK Martyna, Andrzej Sakson. Mazur z wyboru, Dąbrówno 2023, 189, [3] s., 60 zł

6259. SIWICKI Marek, Czarodziej wiatru. Rozmowy z Karolem Jabłońskim, Olsztyn 2003, 135 s., 28 zł

6260. SIWIEC Ryszard, Kanał Elbląski / The Elbląg Canal / Der Elbląger Kanal / Elblonskij kanał, Elbląg 2017, 64 s., 47 zł

6261. SIWIEC Ryszard, Powiat Elbląski. Pasłęk Tolkmicko Młynary Godkowo Gronowo Elbląskie Milejewo Markusy Rychliki gmina Elbląg, Elbląg 2018, 84 s., 55 zł

6262. SIWIŃSKI Józef, Wracać do Was i klepać biedę nie myślę... Listy z Syberii 1873-1879, Lublin 2013, 227, [8] s., 50 zł

6263. SIXSMITH Martin, Akta Litwinienki. Historia śmierci przepowiedzianej, Poznań 2007, 319 s., 16 zł

6264. SKALSKI Jerzy, Rzym a sprawy polskie w okresie porozbiorowym, Warszawa 1986, 148 s., 24 zł

6265. SKARBEK Fryderyk hr., Dzieje Polski. Część II Królestwo Polskie od epoki początku swego do rewolucyi Listopadowej. Część III Królestwo polskie po rewolucyi Listopadowej [współopr]., Poznań 1877, 21,5 cm s., 100 zł

6266. SKARBEK Jan, Badania nad prowincją Królestwa Polskiego w historiografii powstania listopadowego w latach 1918-1975 oraz dezyderaty badawcze, Płock 1980, 215-225 s., 25 zł

6267. SKARBEK Jan, Goniec Płocki (8 grudnia 1830 — 25 stycznia 1831 roku). Efemeryda z czasów powstania listopadowego, Katowice 1981, 155-175 s., 25 zł

6268. SKARBEK Jan, Gwardia Ruchoma piesza województwa lubelskiego podczas powstania listopadowego, Warszawa 1971, 637-658 s., 25 zł

6269. SKARBEK Jan, Pułk Krakusów Lubelskich (10 Pułk Ułanów) w powstaniu 1830-1831 r., Lublin 1980, 49-56 s., 25 zł

6270. SKARBEK Jan, Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Część 1-2, Lublin 2011, 2013, 390, 577 s., 100 zł

6271. SKARBY Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2005, 321 s., 75 zł

6272. SKARBY Biblioteki Narodowej, Warszawa 1993, nlb. 32 s., 12 zł

6273. SKARBY sztuki meksykańskiej. Od czasów prekolumbijskich do naszych dni, Warszawa 1961, 185 + 96 ilustr. s., 12 zł

6274. SKARBY Tysiąclecia. Płockie, Płock br., 64 s., 10 zł

6275. Skarby z poddasza. Przewodnik po wystawie, Frombork 2004, 71 s., 20 zł

6276. SKARGA Piotr, Kazania sejmowe BN, Wrocław 1984, CXVII,210 s., 18 zł

6277. SKARGA Piotr ks. SI, Żywoty świętych polskich , Kraków , 235 s., 15 zł

6278. SKAŁKOWSKI A(dam) M(ieczysław), Aleksander Wielopolski. W świetle archiwów rodzinnych. Tom I Dzieje Ordynacji Myszkowskiej i Margrabiego lata przedhistoryczne, Poznań 1947, 215 s., 30 zł

6279. SKAŁKOWSKI A(dam) M(ieczysław), Na marginesie życiorysu Aleksandra Wielopolskiego, Poznań 1949, 24 s., 25 zł

6280. SKAŁKOWSKI A. M., Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (29 XI 1830-1860). Tom II Trzydzieści lat z życia margrabiego od wybuchu powstania listopadowego do zapowiedzi styczniowego powstania, Poznań 1947, 299 s., 30 zł

6281. SKIBIŃSKI Franciszek, Ardeny. Historia, sztuka operacyjna, służba sztabów, Warszawa 1966, 232 s., 15 zł

6282. SKIBIŃSKI Franciszek, Dowodzenie wojskami koalicji na tle bitwy w Normandii, Warszawa 1968, 21 cm s., 16 zł

6283. SKIBIŃSKI Franciszek, O sztuce wojennej na północno-zachodnim teatrze działań wojennych 1944-1945, Warszawa 1981, 440 s., 15 zł

6284. SKIBIŃSKI Leonard, I Brygada Artylerii Armat 1943-1945. Dzieje I Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema, Warszawa 1984, 269, [4] s., 15 zł

6285. SKIBIŃSKI Stanisław, Kapliczki i świątki powiatu chełmskiego w świetle źródeł archiwalnych, Warszawa 1967, 223-241 s., 15 zł

6286. SKIBIŃSKI Ziemowit, Nadzieje i zwątpienia. O poezji Mariana Piechala, Łódź 1982, 231 s., 14 zł

6287. SKIERKOWSKA Elżbieta, Wyspiański. Artysta książki, Wrocław 1960, 205 s., 20 zł

6288. SKINNER Cornelia Otis, Madame Sarah, Warszawa 1980, 309 s., 12 zł

6289. SKOCZEŃ Stanisław, Spod żagla, Warszawa 1968, 148 s., 14 zł

6290. SKOCZYLAS Anna, Rozmowa z Tobą, Kraków 1984, 47 s., 12 zł

6291. SKOK Henryk, Pisz - Ruciane - Nida, Warszawa 1976, 24 s., 10 zł

6292. SKOMPSKA Lucyna, Bez powodu, Warszawa 1986, 62 s., 15 zł

6293. SKONECZNY Stanisław, Mecz, Kraków 1982, 58 s., 12 zł

6294. SKONECZNY Stanisław, Ptak pod chmurką, Warszawa 1959, 76 s., 24 zł

6295. SKONKA Józef, Śladami Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, Gdańsk 1989, 24 s., 20 zł

6296. SKOROWIDZ Leśny na Rok 1909 Zawierający Wzory Techniczne, Wiadomości Statystyczne i Historyczne z Dziedziny Leśnictwa, oraz Spis Właścicieli Lasów i Personelu Leśnego w Królestwie Polskiem wraz z mapą leśną Królestwa. Rocznik I, Lwów-Warszawa 1909, 367, [10] s., 200 zł

6297. SKORZEPIANKA Melanja, Feliks Oraczewski. Rektor krakowskiej Szkoły Głównej, Kraków 1955, 199 s., 36 zł

6298. SKOTNICKI Mariusz, NOWAKOWSKI Tomasz, Legion Condor, Warszawa 1994, 272 s., 20 zł

6299. SKOWRONEK Jerzy, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa 1969, 380 s., 40 zł

6300. SKOWRONEK Jerzy, Dyplomacja nieistniejącego państwa lub... chętnych do politykowania było dużo, Toruń 1984, 79-94 s., 30 zł

6301. SKOWRONEK Jerzy, Elity społeczno-polityczne i kulturalne u schyłku oświecenia na przykładzie grupy puławskiej w latach 1795-1830, Warszawa 1984, 13-49 s., 25 zł

6302. SKOWRONEK Jerzy, Elity społeczno-polityczne i kulturalne u schyłku Oświecenia na przykładzie grupy puławskiej w latach 1795-1830, Warszawa 1984, 13-49 s., 30 zł

6303. SKOWRONEK Jerzy, Idea niepodległości narodowej w polskiej myśli politycznej pierwszej połowy XIX wieku, Warszawa 1989, 15-43 s., 25 zł

6304. SKOWRONEK Jerzy, Konferencje naukowe z okazji 150-lecia powstania listopadowego, Warszawa 1982, 77-84 s., 20 zł

6305. SKOWRONEK Jerzy, Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984, 283 s., 12 zł

6306. SKOWRONEK Jerzy, Obóz Czartoryskiego a Słowianie bałkańscy w czterdziestych-pięćdziesiątych latach XIX w. , Warszawa 1975, 257-285 s., 25 zł

6307. SKOWRONEK Jerzy, Od obrony rewolucji do krytyki jej rezultatów. Literatura polska przełomu XVIII-XIX wieku wobec rewolucji francuskiej, Warszawa 1988, 19-28 s., 25 zł

6308. SKOWRONEK Jerzy, Ostatni król Rzeczypospolitej: między Rosją i zracjonalizowanym oportunizmem, Warszawa 1990, 10 s., 25 zł

6309. SKOWRONEK Jerzy, Polskie fascynacje Wielką Rewolucją Francuską, Warszawa 1987, 81-89 s., 25 zł

6310. SKOWRONEK Jerzy , Rozważania o pokoju i wojnie Wasyla F. Malinowskiego, Warszawa 1978, 23-57 s., 25 zł

6311. SKOWRONEK Jerzy, Stosunki ludów słowiańskich ze światem niemieckim w pierwszej połowie XIX w., Warszawa 1986, 13-24 s., 25 zł

6312. SKOWRONEK Jerzy, U początków myśli politycznej emigracyjnego ugrupowania Adama J. Czartoryskiego, Toruń 1992, 105-124 s., 25 zł

6313. SKOWRONEK Jerzy, W kwestii uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli, Warszawa 1975, 33-39 s., 20 zł

6314. SKOWRONEK Jerzy, TANTY Mieczysław, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Warszawa 1988, 771 s., 30 zł

6315. SKOWRONEK Jerzy, TESSARO-KOSIMOWA Irena, Warszawa w powstaniu listopadowym, Warszawa 1980, 325 s., 25 zł

6316. SKOWROŃSKI Jarosław, Kraków cesarsko-królewski, Łódź 2003, 167 s., 30 zł

6317. SKOWROŃSKI Ryszard, Gorzkie ziele pamięci, Toruń 1996, 86 s., 16 zł

6318. SKROBACKI Andrzej, Album lekarzy-pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946. Materiały biograficzne, Olsztyn 1980, 167 s., 30 zł

6319. SKROBACKI Andrzej, Nie uzbrojonym okiem lekarza, Olsztyn 1986, 138, [1] s., 15 zł

6320. SKROBACKI Andrzej, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu, Olsztyn 1969, 142 s., 40 zł

6321. SKROBOT Wiesław, GUDACZEWSKI Wojciech, 2010. Rok wielkich rocznic powiatu ostródzkiego, Ostróda 2010, 87 s., 30 zł

6322. SKRODZKI , Eugeniusz Skrodzki-Wielisław. Wieczory piątkowe i inne gawędy, Warszawa 1962, 386 s., 24 zł

6323. SKRZYPEK Józef, Bibliografia pamiętników polskich do 1964 r., Wrocław 1976, XVIII, 523 s., 250 zł

6324. SKRZYPEK Marian, Diderot, Warszawa 1982, 347 s., 15 zł

6325. SKUBISZEWSKI Piotr, Rzeźba nagrobna Wita Stwosza z 162 ilustracjami i 2 tablicami barwnymi, Warszawa 1957, 124, 161 s., 24 zł

6326. SKULINA Tadeusz, Staroruskie imiennictwo osobowe. Część II, Wrocław 1974, 239 s., 40 zł

6327. SKURPSKI , Hieronim Skurpski, Olsztyn 1983, 182, [4] s., 40 zł

6328. SKURPSKI , Hieronim Skurpski, Olsztyn 1994, 32 s., 15 zł

6329. SKURPSKI , Hieronim Skurpski, Olsztyn 2004, 239 s., 49 zł

6330. SKURPSKI , Hieronim Skurpski 2 (teka), Olsztyn 2017?, 21 s., 30 zł

6331. SKURPSKI , Hieronim Skurpski akwarele rysunki water colours drawings Roskilde Kunstrorening, Olsztyn 1977, 20 s., 30 zł

6332. SKURPSKI , Hieronim Skurpski Malarstwo - Rysunek, Olsztyn-Bęsia 1976, 12 s., 20 zł

6333. SKURPSKI , Hieronim Skurpski. Malarstwo, rysunek, Olsztyn 2018, 94 s., 48 zł

6334. SKURPSKI , Hieronim Skurpski. Wystawa malarstwa i rysunków kwiecień 1961. Olsztyn - Zamek, Olsztyn 1961, 15 + 48 ilustr. s., 36 zł

6335. SKURPSKI , Moja żona. Rysunki i akwarele z lat 1939-1995, Olsztyn 1999, 1+4 s., 10 zł

6336. SKURPSKI , Skurpski. Opisanie świata, Olsztyn 2014, 93. [2] s., 40 zł

6337. SKURPSKI Hieronim, Malarstwo Rysunek Akwarela z lat 1979-1989, Olsztyn 1989, 32 s., 36 zł

6338. SKURPSKI Hieronim, Ostatnie prace, Olsztyn 2014, 12 s., 25 zł

6339. SKURPSKI Hieronim, Refleksje Rysunki Dziennik. Pluski - Psiabudka, Olsztyn 2002, 112 s., 20 zł

6340. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1939-1964. Tom I, Olsztyn 2007, 296 s., 57 zł

6341. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1964-1980. Tom II, Olsztyn 2008, 311 s., 55 zł

6342. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1980-2006. Tom III, Olsztyn 2009, 311 s., 55 zł

6343. SKURPSKI Hieronim, Zauroczenia, Olsztyn 1994, 72 s., 25 zł

6344. SKURPSKI Hieronim, OLEKSIK Klemens, Notatnik reszelski. Piórkiem: Hieronim Skurpski, piórem Klemens Oleksik, Stefan Połom, Reszel 1968, 16 s., 30 zł

6345. SKWARCZYŃSKA Stefania, Pomiedzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975, 328 s., 20 zł

6346. SKWARCZYŃSKA Stefania, W kręgu wielkich romantyków polskich, Warszawa 1966, 491 s., 24 zł

6347. SKŁADKOWSKI Sławoj, Kwiatuszki administracyjne i inne, Londyn 1959, 591 s., 50 zł

6348. SKŁODOWSKI Jan, Krzemieniec. Ateny Wołyńskie. Wolyn Athens, Warszawa-Rzeszów 2006, 110 s., 48 zł

6349. SL , Deklaracja ideowo-polityczna Stronnictwa Ludowego, Warszawa 1945, 8 s., 15 zł

6350. SLASKI Kazimierz, Beitraege zur Geschichte Pommerns und Pommerellens, Dortmund 1987, 141 s., 24 zł

6351. SMĘTÓWNA Małgorzata, Kłótnie z lustrem, Lublin 1986, 48 s., 15 zł

6352. SMIRIN M., Reformacja ludowa Tomasza Munzera i wielka wojna chłopska. Cześć pierwsza, Warszawa 1951, 320 s., 24 zł

6353. SMOGORZEWSKI Casimir, La Pomeranie Polonaise. Avec 40 cartes, dont 5 en couleurs et 40 illustrations hors texte, Paris 1932, 462, [2] s., 80 zł

6354. SMOLAK Marzena, Spacer po dawnym Wrocławiu. Pocztówki z lat 1885-1942, Wrocław 2005, 96 s., 50 zł

6355. SMOLEŃSKI Władysław, Jan Henryk Dąbrowski, Warszawa-Lublin-Łódź- Kraków br., 61 s., 30 zł

6356. SMOLEŃSKI Władysław, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, Warszawa 1949, 383 s., 18 zł

6357. SMOLEŃSKI Władysław, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, Warszawa 1979, 494 s., 20 zł

6358. SMOLIŃSKI Aleksander, Z kart wojskowych tradycji Pomorza i Kujaw. Kawaleria oraz szkolnictwo kawaleryjskie i artyleria konna na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII Toruń na tle broni konnych Wojska Polskiego oraz armii wybranych państw europejskich z lat 1918–1939, Gdańsk-Warszawa 2020, 494 s., 24 zł

6359. SMOLIŃSKI Józef, Polskie władze państwowe i wojskowe na uchodźstwie, Warszawa 1999, 126 s., 24 zł

6360. SMOLKA Stanisław, Mieszko Stary i jego wiek oraz Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski Piastowskiej, Warszawa 1959, 718 s., 48 zł

6361. SMOLKA Stanisław, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym. Tom I-II, Kraków 1907, 554, 624 s., 160 zł

6362. SMOLKA Stanisław, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym. Tom I-II, Warszawa 1984, 572; 611 s., 30 zł

6363. SMOLKA Stanisław, Szkice historyczne. Serya pierwsza, Warszawa 1882, 360, [2] s., 200 zł

6364. SMORODINOW Wasilij Grigoriewicz, Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia ze szkolnego życia: Wspomnienia pedagoga, Kielce 2003, 263 s., 25 zł

6365. SMORSTEN Kenneth, A Preface to Action. Interpretations of Politics of America, Pacific Palicades 1976, 310 s., 36 zł

6366. SMULSKI Jerzy, Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu, Toruń 2009, 184 s., 20 zł

6367. SMUŻNIAK Karol, Wrocławski Teatr Pantomimy. Mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego, Wrocław 1991, 174. nlb. s., 30 zł

6368. SMYKOWSKI Bartosz, Lotnictwo Armii "Pomorze" w kampanii polskiej 1939 roku, Bydgoszcz 2017, 139 s., 25 zł

6369. SNOCH Bogdan, Protoplasta książąt śląskich. Władysław II, Katowice 1985, 151, nlb. s., 20 zł

6370. SNOPKIEWICZ Jacek, Bezpieka. Zbrodnia i kara?, Warszawa 2018, 519 s., 30 zł

6371. SOBCZAK , Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń transformacji ustrojowej). Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2002, 513 s., 30 zł

6372. SOBCZAK Jan, Rosyjskie ścieżki Klio, Pułtusk-Warszawa 2007, 402 s., 45 zł

6373. SOBCZAK Kazimierz, Lenino 1943, Warszawa 1983, 184 s., 10 zł

6374. SOBCZAK Marek K., Kondotier, Gołdap 2002, 47 s., 12 zł

6375. SOBCZAK Marek K., Milczenie Andrieja Rublowa, Gołdap 1999, 45 s., 12 zł

6376. SOBCZYK Jan, Astronom z czarną różą, Olsztyn 1972, 54 s., 15 zł

6377. SOBCZYK Jan, Droga na górę, Olsztyn 1983, 114 s., 15 zł

6378. SOBCZYK Jan, W płomieniach sekund, Warszawa 1962, 85, [2] s., 15 zł

6379. SOBCZYK Jan, Święto wiatrów, Olsztyn 1960, 36 s., 15 zł

6380. SOBECKI Michał, Malarstwo doby ostatniej. Ekspresjonizm i kubizm, Poznań 1926, 44, [1] s., 24 zł

6381. SOBICZEWSKI Bernard, Czesław Osiński (1901-1985). Nauczyciel, socjalista, prezydent Siedlec. Biografia polityczna, Siedlce 2015, 216 s., 30 zł

6382. SOBIECHY. Encyklopedia szkoły i wsi, Węgorzewo-Sobiechy 2002, 44 s., 25 zł

6383. SOBIERAJSKI Zenon, Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową. III Wielkopolska - Pomorze, Poznań 1963, 101, [2] s., 40 zł

6384. SOBIESCY Jadwiga i Marian, Polska muzyka ludowa i jej problemy, Kraków 1973, 636 s., 50 zł

6385. SOBIESCY Maria Kazimiera i Jan, Listy z okresu odsieczy wiedeńskiej, Warszawa 1983, 173 s., 15 zł

6386. SOBIESKI , Sobiesciana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 1983, 140 s., 15 zł

6387. SOBIESKI Wacław, Trybun ludu szlacheckiego. Pisma historyczne, Warszawa 1978, 406 s., 24 zł

6388. SOBOL Ula, BOSAK Alina , Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu. Ludzie miejsca potrawy. Powiaty bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki, strzyżowski, Rzeszów 2016, 138, [2] s., 45 zł

6389. SOBOTKA Sławomir, Mazurzy, Olsztyn 2020, 278 s., 58 zł

6390. SOBOUL Albert, Rewolucja francuska 1789-1799, Warszawa 1951, 299 s., 15 zł

6391. SOCHA Janusz, Stronnictwa ludowe po zamachu majowym, Warszawa 1982, 311 s., 24 zł

6392. SOCJOLOGIA nauki. Zarys problematyki. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Krawczyka, Warszawa 1990, 288 s., 14 zł

6393. SOJA Henryk, TKACZ-LASKOWSKA Violetta , 50 lat muzeum w Klukach, Słupsk 2013, 72 s., 30 zł

6394. SÓJKA Jan, Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku. Drukarnia wolrabowska w latach 1636-1689 i jej produkcja, Warszawa 1976, 170 s., 42 zł

6395. SOKOLEWICZ Zofia, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986, 310 s., 9 zł

6396. SOKOLNICKI Michał, Wojna polsko-rosyjska w roku 1831, Poznań 1919, 364, [4] s., 240 zł

6397. SOKÓŁ Tadeusz, Pocisk i lira, Warszawa br. (194?), 73, [4] s., 24 zł

6398. SOKOŁOWSKA Jadwiga, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1961, 219 s., 12 zł

6399. SOKOŁOWSKA Wanda, Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej 1939-1945, Warszawa 1959, 126 s., 24 zł

6400. SOKOŁOWSKI Adam, Postać z drugiego brzegu, Olsztyn 1977, 59 s., 12 zł

6401. SOKOŁOWSKI Adam, Szept gorącego, Olsztyn 1982, 67 s., 12 zł

6402. SOKOŁOWSKI Aleksander W(ładysław), STRUMIŁŁO Andrzej, Wigierski Park Narodowy, Warszawa 1988, 367 s., 25 zł

6403. SOKOŁOWSKI Aleksander W., Białostockie, łomżyńskie i suwalskie. Rezerwaty przyrody, Warszawa 1977, 40 s., 15 zł

6404. SOKOŁOWSKI Jan, Ptaki ziem Polskich. Tom I-II, Warszawa 1958, 441, 569 s., 250 zł

6405. SOKOŁOWSKI Jerzy, Konfesjonał z powietrza, Olsztyn 1962, 51, [1] s., 15 zł

6406. SOKOŁOWSKI Jerzy, Okolica dobrej jesieni, Olsztyn 1965, 55 s., 15 zł

6407. SOKOŁOWSKI Jerzy, Wesele kuglarza, Olsztyn 1970, 68, [2] s., 15 zł

6408. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Koziorożec na koniu. (Wybór poezji), Olsztyn 1984, 156 s., 15 zł

6409. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Panas. Szkic o twórczości, Olsztyn 1982, 120 s., 20 zł

6410. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Początek długiego snu, Olsztyn 1984, 167 s., 15 zł

6411. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Psychomachia, Olsztyn-Białystok 1980, 54, [1] s., 15 zł

6412. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Psychomachia. Poematy muzyczne, Olsztyn 1980, 56 s., 24 zł

6413. SOLARZOWA Zofia, Skalni ludzie, Warszawa 1955, 99, [2] s., 24 zł

6414. SOLC Vaclav, Schwerter und Dolche Indonesiens, Prag 1958, 12 + 66 s., 66 zł

6415. SOLEK Wincenty, Pamiętnik legionisty, Warszawa 1988, 254 s., 15 zł

6416. Solidarność. Głosujcie 4 czerwca! ... Aby jutro były z nas dumne, Olsztyn 2014, 84 s., 25 zł

6417. SOLSKI Ludwik, Wpsomnienia 1893-1954, Kraków 1956, 561 s., 25 zł

6418. SOPOT na starej widokówce, Elbląg 2015, 404 s., 200 zł

6419. SOPUCH Kazimierz, My dwoje, Olsztyn 1960, 40 s., 15 zł

6420. SOPUCH Kazimierz, Rwanie lnu, Gdańsk 1971, 27 s., 15 zł

6421. SOREL Albert, Kwestya Wschodnia w w. XVIII. Rozbiór Polski i traktat w Kajnardżi. Tom II, Warszawa 1905, 160 s., 20 zł

6422. SOROCZYŃSKI Tadeusz, Czas pstrąga, Opole 1995, 58 s., 16 zł

6423. SOROKA Janusz, Feliks Siemienas. Chodzący karnawał, Olsztyn 1993, 87 s., 24 zł

6424. SOROKA Marek, Polskie okręty wojenne 1945-1980, Gdańsk 1986, 202 s., 18 zł

6425. SOSNKOWSKA Jadwiga, KOWALSKI Włodzimierz T., W kręgi mitów i rzeczywistości, Warszawa 1988, 252 s., 12 zł

6426. SOURDEL Janine i Dominique, Cywilizacja islamu, Warszawa 1980, 671 s., 50 zł

6427. SOUTHERN Richard Wiliam, Kształtowanie średniowiecza, Warszawa 1970, 338 s., 25 zł

6428. SOWA Julian, Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, Warszawa 1984, 311 s., 25 zł

6429. SOWA Paweł, Po obu stronach kordonu. Wspomnienia, Olsztyn 1969, 193 s., 24 zł

6430. SOWIŃSKA Teresa, Józef Brandt, Warszawa 1984, 48 s., 5 zł

6431. SOWIŃSKI Janusz, Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982, 211, [2] s., 48 zł

6432. SOWIŃSKI Janusz, Typografia wytworna w Polsce 1919-1939, Wrocław 1995, 253, [2] s., 48 zł

6433. SOWIŃSKI Janusz, Wędrówki przedmiotów. Kolekcje i kolekcjonerzy, Wrocław 1977, 115 s., 33 zł

6434. SÓWKA Alfred, ŚWIERC Piotr, Pieśni opolskie na chór mieszany a capella, Opole 1959, 52 s., 25 zł

6435. SOŁKOWSKI Franciszek, Cień światła. Wiersze z lat 1980-1985, Kraków 1991, 64 s., 15 zł

6436. SOŁOMA Antoni, Między akceptacją a opozycją. Z badań nad rolą Kościołów w III Rzeszy, Warszawa 1988, 243 s., 32 zł

6437. SOŁOMA Antoni, Za każdą cenę. Niemiecki kler katolicki wobec ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939, Warszawa 1978, 394 s., 25 zł

6438. SOŁONIN Mark, 22 czerwca 1941, czyli jak zaczęła się Wielka Wojna ojczyźniania , Poznań 2007, 544 s., 26 zł

6439. SOŁTYK Tadeusz, Błędy i doświadczenia w konstrukcji samolotów, Warszawa 1986, 120 s., 35 zł

6440. SOŁŻENICYN Aleksander, Jeden dzień Iwana Denisowicza, Warszawa 1989, 111 s., 15 zł

6441. SOŚNICKI Kazimierz, Początki logiki. Książka dla miłośników rozrywek umysłowych , Toruń 1948, 151 s., 24 zł

6442. SPACEREM po Kętrzynie. Wiersze laureatów i uczestników konkursu poetyckiego 2004-2007, Kętrzyn 2007, 67 s., 12 zł

6443. SPASOWSKI Władysław dr, Adam Mahrburg i jego poglądy na naukę i filozofję. Analiza porównawcza, Warszawa 1913, 181 s., 60 zł

6444. SPENCE Gerry, Jak skutecznie przekonywać ...wszędzie i każdego dnia, Poznań 1998, 367 s., 20 zł

6445. SPIEGEL Natan, Złoty środek. Rozmowy i wspomnienia, Kraków 1992, 176 s., 30 zł

6446. SPOTKANIA z Suwalszczyzną, Łódź 1980, 343 s., 25 zł

6447. SPOWIEDŹ Archipoety, Warszawa 1958, 51 s., 30 zł

6448. SPÓZ Andrzej, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne 1871-1971, Warszawa 1971, 118 s., 18 zł

6449. SPÓŁDZIELCZOŚĆ pracy na ziemiach zachodnich i północnych 1945-1985. Materiały z konferencji. Olsztyn, 5-6 września 1985 r., Olsztyn 1988, 291 s., 40 zł

6450. SPOŁECZEŃSTWO i kultura do XVI wieku. Materiały z sesji naukowej Olsztyn, 9 maja 1991, Olsztyn 1992, 80 s., 36 zł

6451. SPOŁECZEŃSTWO Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej. Tom I, Warszawa 1965, 402 s., 30 zł

6452. SPOŁECZEŃSTWO Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej. Tom II, Warszawa 1966, 352 s., 40 zł

6453. SPOŁECZNO-demograficzne aspekty migracji osób z wyższym wykształceniem (na przykładzie województwa olsztyńskiego), Olsztyn 1982, 216 s., 24 zł

6454. SPOŁECZNOŚCI lokalne i ich przemiany. Materiały z seminarium 10-13 czerwca 1978, Olsztyn 1980, 276 s., 45 zł

6455. SPOŁEM GDAŃSK. Karta pocztowa, Warszawa? b.r., 1 s., 10 zł

6456. SPRAGUE de CAMP L., Wielcy i mali twórcy cywilizacji. Od Imhotepa do Leonarda da Vinci, Warszawa 1973, 514 s., 12 zł

6457. SPRANGER Eduard, O teorii rozumienia i psychologii nauk o duchu, Warszawa 1985, 56 s., 24 zł

6458. SPRAWA brzeska. Dokumenty i materiały, Warszawa 1987, 410 s., 15 zł

6459. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 3 zeszyt 1-4 1 I 1949 - 31 XII 1949, Toruń 1951, 107 s., 10 zł

6460. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 5 zeszyt 1-4 1 I 1951 - 31 XII 1951, Toruń 1953, 145 s., 10 zł

6461. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 9 zeszyt 1-4 1 I 1955 - 31 XII 1955, Toruń 1958, 111 s., 10 zł

6462. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 10 zeszyt 1-4 1 I 1956 - 31 XII 1956, Toruń 1958, 102 s., 10 zł

6463. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 12 zeszyt 1-4 1 I 1958 - 31 XII 1958, Toruń 1960, 90 s., 10 zł

6464. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 13 zeszyt 1-4 1 I 1959 - 31 XII 1959, Toruń 1961, 119 s., 10 zł

6465. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 20 zeszyt 1 I 1966 - 31 XII 1966, Toruń 1968, 50 s., 10 zł

6466. SPRAWOZDANIE pięćdziesiąte ósme z działalności Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki w latach 1939-1948, Warszawa 1949, 85 s., 18 zł

6467. SPROTT W.J.H., Human groups. A study of how men and women behave in the family, the village, the crowd, and many other forms of association, London 1958, 216 s., 27 zł

6468. SPRUSIŃSKI Michał, Miejsce w słońcu, Warszawa 1984, 116 s., 15 zł

6469. SPYCHALSKI Czesław, Radiestezja w domu i w ogrodzie, Warszawa 1983, 191 s., 15 zł

6470. SREBRNA Góra na Dolnym Śląsku, Wrocław 1969, 24 s., 10 zł

6471. SROCZYŃSKA Krystyna, Bitwa pod Grunwaldem, Warszawa 1976, 48 s., 10 zł

6472. SROKOWSKI Stanisław, Pomorze Zachodnie. Studium geograficzne, gospodarcze i społeczne, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, X, 268 s., 40 zł

6473. STABRO Stanisław, Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kraków 2003, 333 s., 15 zł

6474. STABRO Stanisław, Dzieci Leonarda Cohena, Kraków 1984, 72 s., 12 zł

6475. STABRO Stanisław, Reqiuem, Kraków 1971, 74 s., 18 zł

6476. STABRYŁA Ela, Etiudy na kobietę solo op. 1. Etudes for a Woman Solo Op. 1, Olsztyn-Warszawa 2004, 111 s., 15 zł

6477. STACHURA Edward, Poezja i proza Tom I-V, Warszawa 1984, 462, 423, 383, 270, 469 s., 50 zł

6478. STACHURA Edward, Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka, Warszawa 1975, 289, [3] s., 20 zł

6479. STACHURA Edward, SATANOWSKI Jerzy, Biała lokomotywa, Warszawa 2011, 112 s., 35 zł

6480. STACHURA Jerzy, Czy będę sam czy tylko ten pierwszy, Warszawa 1986, 62 s., 15 zł

6481. STACHURA Mieczysław, Wszedł między lud. Rzecz o słudze bożym ks. Bronisławie Markiewiczu, Warszawa 1981, 86 s., 15 zł

6482. STADTISCHE Fuhrungsgruppen und Gemeinde in der Werdenden Neuzeit, Koln-Wien 1980, XX, 453 s., 60 zł

6483. STAFF Leopold, Kto jest ten dziwny nieznajomy. Wybór poezji, Warszawa 1964, 206 s., 10 zł

6484. STAFF Leopold, Martwa pogoda, Warszawa-Kraków 1946, 112, [3] s., 40 zł

6485. STAFF Leopold, Poezja zebrane. Tom I-II, Warszawa 1980, 1146, 1132 s., 30 zł

6486. STAFF Leopold, W kręgu literackich przyjaźni. Listy, Warszawa 1966, 699 s., 20 zł

6487. STAFF Leopold, Wiklina, Warszawa 1955, 72 s., 15 zł

6488. STAFFA Marek, Karkonosze, Wrocław 1996, 302 s., 32 zł

6489. STAHL Stefanie, Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Klucz do rozwiązania prawie wszystkich problemów, Kraków 2019, 304 s., 25 zł

6490. STAHR Maria, Medale Wazów w Polsce 1587-1668, Wrocław 1990, 247 s., 60 zł

6491. STALIN , Fenomen Stalina, Warszawa 1988, 224 s., 15 zł

6492. STALIN J(ózef) W(isarionowicz), Dzieła. Tom 1-13 + Józef Stalin. Krótki życiorys, Warszawa 1949-1051, 434, 434, 438, 496, 452, 434, 424, 411, 383, 403, 394, 400, 431 s., 200 zł

6493. STALINE J(oseph), Les Questions du Leninisme, Moscou 1949, 811 s., 15 zł

6494. STALMACH Sławomir, Myśl prosta, Gołdap 2007, 56 s., 10 zł

6495. STAN badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej. Materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-267 listopada 1994 r. w Toruniu pod redakcja Mariana Biskupa, Toruń 1995, 185, [1] s., 40 zł

6496. STAN i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, Warszawa 2011, 337 s., 25 zł

6497. STAŃDA , Skrzydlate słowa Wyspiańskiego w ekslibrisach Jana Stańdy, Kraków 1985, 60 s., 50 zł

6498. STANISZEWSKI Andrzej, Książka Gazeta Kancjonał Kalendarz. Studia i szkice z zakresu historii i teorii literatury, kultury i prasoznawstwa, Olsztyn 2023, 811 s., 100 zł

6499. STANISZEWSKI Andrzej, Nasz kochany Jan Kochanowski. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939, Warszawa 1988, 255 s., 24 zł

6500. STANISZEWSKI Andrzej, Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939, Warszawa 1989, 319 s., 24 zł

6501. STANISZEWSKI Andrzej, Ziemia serdecznie znajoma. Szkice o poezji Aleksandra Rymkiewicza, Olsztyn 1994, 157, [1] s., 25 zł

6502. STANISZEWSKI Andrzej, SZATRAWSKI Krzysztof D., Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością, Olsztyn 1997, 255 s., 24 zł

6503. STANISZEWSKI Michał T., Wolność sumienia przed trybunałem II Rzeczypospolitej, Warszawa 1970, 278 s., 24 zł

6504. STANISZKIS Jadwiga, Ontologia socjalizmu, Warszawa 1989, 182 s., 25 zł

6505. STANISŁAWCZYK Barbara, Czterdzieści twardych, Warszawa 1997, 307 s., 30 zł

6506. STANISŁAWCZYK Barbara, Miłosne gry Marka Hłaski, Warszawa 2003, 191 s., 30 zł

6507. STANISŁAWSKA Stefania, Polska a Monachium, Warszawa 1967, 488 s., 20 zł

6508. STANISŁAWSKI Konstanty Siergiejewicz, Moje życie w sztuce, Warszawa 1951, 432 s., 30 zł

6509. STANKIEWICZ , Zofia Stankiewicz akwaforty i akwatinty, Warszawa 1954, k. 13 (z 16) s., 50 zł

6510. STANKIEWICZ Jerzy, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci, budowniczowie gdańscy , Gdańsk 1955, 94, [1] s., [1] k. tabl s., 80 zł

6511. STANKOWA Maria, Dawny powiat szczebrzeski XIV-XVIII wiek, Warszawa 1975, 96 s., 50 zł

6512. STANNY Janusz, Baśń o królu Dardanelu, Warszawa 1963, [22] s., 30 zł

6513. STARE Miasto i Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1988, 160 s., 12 zł

6514. STARNAWSKI Jerzy, Andrzej Frycz Modrzewski. Żywot, dzieło, sława, Łódź 1981, 253 s., 12 zł

6515. STARNAWSKI Jerzy, Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych, Wrocław 1956, 297 s., 30 zł

6516. STARNES Colin, The New Republic. A commentary on Book I of Mores Utopia Showing Its Relation to Platos Republic, Waterloo, Ontario 1999, 122 s., 45 zł

6517. STAROPOLSKA kultura rękopisu, Warszawa 1990, 227 s., 24 zł

6518. STAROPOLSKA poezja ziemiańska. Antologia, Warszawa 1988, 400 s., 24 zł

6519. STAROPOLSKIE pastorałki dramatyczne. Antologia. BN, Wrocław 1989, 375 s., 18 zł

6520. STAROSTWO Powiatowe w Olsztynie 1945-1950. Wybór dokumentów., Olsztyn 2009, 259 s., 30 zł

6521. STAROWICZ Jerzy, Wybrane poezje Horacjusza. Część druga: Epody i Ody. Opracował..., Kraków 1949, 190 s., 20 zł

6522. STAROWICZ Jerzy, Wybrane poezje Horacjusza. Część pierwsza: Satyry i listy. Opracował..., Kraków 1948, 144 s., 20 zł

6523. STAROWICZ Zbigniew, Listy intymne, Wrocław 1989, 261, nlb. 22 s., 15 zł

6524. STAROWIEYSKI Franciszek, Depozyt kolekcji rodziny Starowieyskich, Olsztyn 2000, 48 s., 20 zł

6525. STAROWIEYSKI Franciszek, Plakaty. Retrospektywa. Posters. Retrospective presentation, Olsztyn 2003, 96 s., 45 zł

6526. STAROWOLSKI Szymon, Wybór z pism BN, Wrocław 1991, 398 s., 24 zł

6527. STAROŻYTNA Palestyna w badaniach polskich, Łódź 2003, 164 s., 10 zł

6528. STAROŻYTNY Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, Warszawa 1994, 378, [3] s., 40 zł

6529. STARYM ojców naszych szlakiem 6.VIII.1914-6.VIII. 1964, Londyn 1964, 39 s., 50 zł

6530. STARZENIE się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Warszawa 2-3 grudnia 1974 r., Warszawa-Wrocław 1975, 363 s., 35 zł

6531. STARZEWSKA Maria, JEŻEWSKA Maria, Polski fajans, Wrocław 1978, 139 + 156 ryc. s., 30 zł

6532. STARZYŃSKI Juliusz, Aleksander Gierymski, Warszawa 1969, 49, 189 s., 80 zł

6533. STASIEWICZ , Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej, Olsztyn 2017, 423 s., 40 zł

6534. STASIEWICZ Krystyna, Bieg czasów zawiera w sobie rozmaite zdarzenia. Studia o Krasickim, Olsztyn 2014, 122 s., 33 zł

6535. STASIEWICZ Krystyna, W kręgu polityki i literatury. Źródła i studia o Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim, Olsztyn 2016, 166 s., 31 zł

6536. STASIEWICZ-JASIUKOWA Irena, Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia., Wrocław 1979, 180 s., 39 zł

6537. STASIUK Andrzej, Dziennik pisany później, Wołowiec 2010, 165 s., 24 zł

6538. STASIUK Andrzej, Tekturowy samolot, Wołowiec 2000, 207 s., 15 zł

6539. STASZCZAK Klara Klementyna OSB., Drogi Opatrzności Bożej w czasie II wojny światowej dla Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Wspomnienia., Olsztyn 1998, 116 s., 36 zł

6540. STASZCZAK Zofia, Pogranicze polsko-niemieckie jako pogranicze etnograficzne, Poznań 1978, 161, [1] s., 45 zł

6541. STASZIC , Stanisławowi Staszicowi dwa wiersze, Kraków 1976, 8 s., 40 zł

6542. STASZIC Stanisław, O nauce, jej znaczeniu i organizacji. Wybór pism., Warszawa 1952, 379 s., 21 zł

6543. STASZIC Stanisław, O ziemiorodztwie Karpatow i inncyh gor i rownin Polski. Tom I-II, Warszawa 1955, 107, 390, XX: map 16 s., 50 zł

6544. STASZIC Stanisław, Pisma filozoficzne i społeczne. Tom I-II, Warszawa 1954, XXVIII, 384, 389 s., 48 zł

6545. STASZIC Stanisław, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne. , Wrocław 1956, 331 s., 24 zł

6546. STASZIC Stanisław, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Wrocław 1951, LVIII, 223 s., 15 zł

6547. STATUT Towarzystwa Przyjaciół Książki, Warszawa 1984, 24 s., 20 zł

6548. STATUTY toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI-XVIII w., Warszawa 1990, 260 s., 39 zł

6549. STAWECKA Krystyna, Maciej Kazimierz Sarbiewski. Prozaik i poeta, Lublin 1989, 199 s., 18 zł

6550. STAWECKI Piotr, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, 358 s., 30 zł

6551. STAWECKI Piotr, WRZESIŃSKI Wojciech, Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, Olsztyn 1996, 584 s., 40 zł

6552. STAWIKOWSKI Antoni, Wszechświat Kopernika a kosmologia współczesna, Toruń 1973, 89 s., 9 zł

6553. STAWIŃSKI Jerzy Stefan, Scenariusze filmowe, Warszawa 2009, 427 s., 30 zł

6554. STAWIŃSKI Stanisław, Inny świat. Wiersze, bm. 1989?, 78 s., 16 zł

6555. STAŻEWSKI , Henryk Stażewski, Gdańsk 1990, 16 s., 20 zł

6556. STEBLIK Władysław, Armia "Kraków" 1939, Warszawa 1989, 708 s., 36 zł

6557. STECEWICZ Mirosław, Lenistwa kochania, Warszawa 1987, 122 s., 15 zł

6558. STECEWICZ Mirosław, Listonosz na śniegu, Kraków 1984, 67 s., 12 zł

6559. STECKI Konstanty, Przewodnik literacki po Zakopanem, Warszawa 1980, 97 s., 10 zł

6560. STEENKE , Pochylnia Buczyniec. Album Steenkego z 1865 roku / Geneige Ebene Buchwalde. Album aud dem Jahr 1865 von. G. J. Steenke, Małdyty 2019, 48 s., 30 zł

6561. STEFANOWSKA Zofia, Katechizm pielgrzymstwa polskiego, Warszawa 1955, 144 s., 12 zł

6562. STEFFEN Wiktor, Moja droga przez życie, Olsztyn 1976, 210 s., 15 zł

6563. STEIN Edyta (S. Teresa Benedykta od Krzyża OCD), Światłość w ciemności. Wybór pism duchownych Tom I-II, Kraków 1977, 287, 339 s., 40 zł

6564. STEINBECK John, Grona gniewu, Warszawa 1961, 704 s., 16 zł

6565. STEINBECK John, Perła, Warszawa 1956, 105 s., 25 zł

6566. STEINBORN Bożena, Otmuchów. Paczków, Wrocław 1961, 144 s., 24 zł

6567. STEINER Felix, Ochotnicy Waffen SS. Idea i poświęcenie, Gdańsk 2010, 284 s., 25 zł

6568. STEINER Jean Francois, Warszawa 44 Powstanie, Warszawa 1984, 158 s., 20 zł

6569. STELMACH Jan, Działka przyzagrodowa członka spółdzielni produkcyjnej, Warszawa 1955, 66 s., 20 zł

6570. STELMACHOWSKA Bożena, Polskie grupy etniczne ludności rdzennej Pomorza, Poznań 1948, 156-189 s., 25 zł

6571. STELMACHOWSKA Bożena, Rok obrzędowy na Pomorzu, Gdynia 2016, 280 s., 30 zł

6572. STEMPOWSKI , Jerzy Stempowski w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia, Warszawa 2007, 52 s., 14 zł

6573. STENDHAL (Henri Beyle) , Wybór pism różnych, Warszawa 1965, 746 s., 24 zł

6574. STENOGRAM Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 29-31 października 1980 r., Warszawa 1980, 167, 198, 227, 70, 57 s., 60 zł

6575. STĘPIEŃ Marian, Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918-1939, Kraków 1976, 217 s., 10 zł

6576. STĘPIEŃ Stanisław, Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1984, 360 s., 24 zł

6577. STĘPNIAK Władysław, Dyplomacja polska na Bałkanach 1918-1926, Warszawa 1998, 386 s., 45 zł

6578. STEPNOWSKA Teresa, Maksymilian Gierymski, Warszawa 1984, 48 s., 5 zł

6579. STERKOWICZ Stanisław, Tadeusz Żeleński-Boy. Lekarz - pisarz - społecznik , Warszawa 1974, 330 s., 12 zł

6580. STERLING Claire, Czas morderców. Kulisy zamachu na papieża, Warszawa 1985, 189 s., 18 zł

6581. STERN Anatol, Poezja zbuntowana. Szkice i wspomnienia, Warszawa 1970, 442 s., 18 zł

6582. STĘŻYŃSKI-BANDTKIE Kazimierz Władysław, Numismatyka krajowa, Warszawa 1988, VIII, [1], 159, IX, II, 128, XII, IX, tablic ilustr. 65 s., 120 zł

6583. STIEBER Zdzisław, Zarys dialektologii języków zachodnio-słowiańskich z wyborem tekstów gwarowych, Warszawa 1965, 132 s., 20 zł

6584. STIEBER Zdzisław, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Cześć I-II, Warszawa 1979, 265, 74 s., 24 zł

6585. STILLE Sven Jonas, Podróż do Polski, Warszawa 1985, 148 s., 24 zł

6586. STILLE Sven Jonas, Podróż do Polski, Warszawa 1985, 147 s., 12 zł

6587. STILLER Robert, Strofy o zwierzętach. Antologia, Warszawa 1982, 317 s., 12 zł

6588. STILLER Robert Reuven, Żydowskie abecadło twórców literatury polskiej czyli od A do Zet z prawa na lewo, Kraków 2011, 159 s., 20 zł

6589. STINGL Miroslav, Czciciele gwiazd, Warszawa 1985, 248 s., 15 zł

6590. Sto 100 wybitnych postaci Warmii i Mazur w stulecie niepodległości Polski, Olsztyn 2018, 212 s., 70 zł

6591. STO lat nauki w Wielkopolsce (tytuł okładki). Sto lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Album., Poznań 1957, XIX, 119 s., 60 zł

6592. STOBERSKI Zygmunt, Historia literatury litewskiej. Zarys. , Wrocław 1986, 271 s., 20 zł

6593. STOCHEL Stanisław, Ksiąg jestem niesyty. Aforyzmy o książce zebrał..., Kraków 1986, 110 s., 10 zł

6594. STOCKI Roman, Primitiwnij słowotwir, Warszawa 1929, 200 s., 45 zł

6595. STOCKL A(lbert) dr, WEINGARTNER J(erzy) dr, Historja filozofii w zarysie, Kraków 1927, 507 s., 50 zł

6596. STOFF Andrzej, Formy wypowiedzi lirycznej. Przewodnik do ćwiczeń z poetyki, Toruń 1980, 192 s., 16 zł

6597. STOJANOWSKI Jerzy, Blacharstwo karoseryjne, Warszawa 1986, 251 s., 25 zł

6598. STOKOWA Maria, Przegląd Społeczny 1906-1907. Społeczeństwo 1907-1910. Bibliografia zawartości. Oprac..., Wrocław 1954, 164 s., 30 zł

6599. STOLZMAN Małgorzata, Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora., Warszawa-Kraków 1973, 162 s., 27 zł

6600. STOLZMAN Małgorzata, Nigdy od Ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863), Olsztyn 1987, 278 s., 24 zł

6601. STONERT Henryk, Język i nauka, Warszawa 1964, 270 s., 12 zł

6602. STOSOWNOŚĆ i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, Warszawa 2006, 414 s., 44 zł

6603. STOSUNKI polsko-niemieckie 1831-1848: Wiosna Ludów o okres ją poprzedzający, Wrocław 1981, 239 s., 27 zł

6604. STOSUNKI polsko-niemieckie w historiografii, Część druga. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej, Poznań 1984, 474 s., 24 zł

6605. STOSUNKI polsko-tureckie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Orientalistyczny i Towarzystwo Polska-Turcja w 1988 roku, Warszawa 1995, 105 s., 25 zł

6606. STOWARZYSZENIE Społeczno-Kulturalne "Pojezierze". Sprawozdanie z działalności za rok 1964, Olsztyn 1965, 43 s., 20 zł

6607. STRAMBERG Chr(istian) v(on), Das Rheinufer von Koblenz bis zur Mündung der Nahe. Historisch und topographisch bargestellt durch... Zweiter Band, Coblenz 1853, 808 s., 90 zł

6608. STRATY wojenne - zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945. Tom I Woj. krakowskie i rzeszowskie = Wartime losses - Historic Bells : lost between 1939-1945 within post-1945 borders of Poland. Vol. 1. The Cracow and Rzeszów Woivodships, Poznań 2000, 419 s., 45 zł

6609. STRATY wśród pisarzy polskich (literatów, publicystów, dziennikarzy i redaktorów) w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Warszawa 1980, 96 s., 30 zł

6610. STRAUS Stefan, Bibliografia tytułów czasopism teatralnych., Wrocław 1953, 156 s., 24 zł

6611. STRAWSON P.F., Indywidua. Próba metafizyki opisowej, Warszawa 1980, 251 s., 16 zł

6612. STRĘK-JANUSZ Zofia, Jałbko nieobrane, Rzeszów 1987, 48 s., 15 zł

6613. STRELAU Jan, JURKOWSKI Andrzej, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1975, 487 s., 15 zł

6614. STRELAU Jan, JURKOWSKI Andrzej, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1976, 487 s., 16 zł

6615. STRINDBERG August, Dramaty, Warszawa 1962, 437 s., 14 zł

6616. STROMENGER Karol, Czy należy spalić Luwr. Felietony muzyczne, Kraków 1970, 205 s., 15 zł

6617. STROYNOWSKI Hieronim, Mowa o Konstytucji Rządu 3 Maja 1791 roku, Lublin 2009, 87 s., 15 zł

6618. STRUG Andrzej, Odznaka za wierną służbę, Warszawa br., 157 s., 15 zł

6619. STRUGAŁA Wojciech Izaak, Bruliony autoportretu, Wrocław 1988, 62 s., 15 zł

6620. STRUMIŁŁO Tadeusz, Szkice z polskiego życia muzycznego XIX w., Kraków 1954, 246 s., 18 zł

6621. STRUMPH WOJTKIEWICZ Stanisław, Gwiazda Władysława Sikorskiego, Warszawa 1946, 455 s., 36 zł

6622. STRYJ Franciszek, W cieniu krematorium. Wspomnienia z dziesięciu hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, Katowice 1961, 316 s., 15 zł

6623. STRYJKOWSKI , Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc, Montricher 1991, 276 s., 24 zł

6624. STRYJKOWSKI Julian, Wielki strach, Warszawa 1980, 161 s., 100 zł

6625. STRYJKOWSKI Julina, Wielki strach. To samo, ale inaczej, Warszawa 1990, 367 s., 20 zł

6626. STRYNKIEWICZ , Franciszek Strynkiewicz. Wystawa rzeźby Luty 1956, Warszawa 1956, 15, [32] s., 20 zł

6627. STRZAŁKOWA Maria, Studia polsko-hiszpańskie, Kraków 1960, 185, nlb. s., 20 zł

6628. STRZAŁKOWSKA Inez, Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego pasterza Franciszka Siedliska założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Rzym 1989, 68 s., 20 zł

6629. STRZAŁKOWSKI Piotr, Das Album, Brzezia Łąka 2013, 638 s., 33 zł

6630. STRZELCZYK Jerzy, Goci. Rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984, 460 s., 40 zł

6631. STRZELCZYK Jerzy, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992, 391 s., 40 zł

6632. STRZELCZYK Jerzy, Wybitni historycy Wielkopolski, Poznań 1989, 446 s., 24 zł

6633. STRZELECKI Zenobiusz, Współczesna scenografia polska, Warszawa 1983, 476 s., 70 zł

6634. STRZELEWICZ Konrad, ZAPIS. Opowieść Aleksandra Kulisiewicza, Warszawa 1984, 216, [6] s., 15 zł

6635. STRZEMBOSZ Tomasz, Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944., Warszawa 1983, 547 s., 12 zł

6636. STRZEŚNIEWSKI Stanisław Henryk, Za mundurem... Raport ZOR "Rogatywka", Warszawa 2001, 416, [5] s., 25 zł

6637. STRZEŻEK , Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dr. hab. Jerzego Strzeżka doktora honoris causa. Księga jubileuszowa z okazji 89-lecai urodzin i 56-lecia pracy, Olsztyn 2019, 123 s., 50 zł zł

6638. STRZEŻEK Tomasz, Warszawa 1831, Warszawa 1998, 173, [2] s., 40 zł

6639. STRZYŹEWSKI Czesław, FRANKIEWICZ Bolesław, Wieś Kocanowo gmina Pobiedziska, województwo poznańskie (próba monografii), Pobiedziska 1992, 48 s., 12 zł

6640. STRZYŻ Piotr, Płowce 1331, Warszawa 2009, 203, [1] s., 16 zł

6641. STRZYŻEWSKA Małgorzata, Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939, Olsztyn 1991, 12 s., 15 zł

6642. STRZYŻEWSKI Mirosław, Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego, Toruń 1994, 302 s., 32 zł

6643. STRĄBSKI St(anisław), Sopot, bm. 1946, nlb. 6 s., 12 zł

6644. STRĄK Andrzej, Co się zdarzyło Sejmurowi, Kraków 1984, 62 s., 12 zł

6645. STRĄK Andrzej, Węch, Łódź 1988, 131 s., 16 zł

6646. STUDENCI, Warszawa 1973, 164 s., 14 zł

6647. STUDENCKI Władysław, Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza, Wrocław 1962, 197 s., 25 zł

6648. STUDENCKI Władysław, Ze wspomnień , Opole 1994, 187 s., 27 zł

6649. STUDIA Angerburgica Tom 5, Węgorzewo 2000, 160 s., 40 zł

6650. STUDIA Angerburgica Tom 8, Węgorzewo 2003-2004, 128 s., 25 zł

6651. STUDIA Angerburgica Tom 12, Węgorzewo 2006, 66 s., 30 zł

6652. STUDIA Angerburgica Tom 13, Węgorzewo 2006, 126 s., 35 zł

6653. STUDIA Angerburgica Tom 14, Węgorzewo 2007, 228 s., 33 zł

6654. STUDIA Angerburgica Tom 18, Węgorzewo 2021, 127 s., 35 zł

6655. STUDIA Culmensia Historico-Iuridica czyli Księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego. Tom drugi, Toruń 1988, 435 s., 40 zł

6656. STUDIA Elbląskie. Tom I, Elbląg 1999, 278 s., 25 zł

6657. STUDIA Elbląskie. Tom II, Elbląg 2000, 466 s., 25 zł

6658. STUDIA Elbląskie. Tom III, Elbląg 2001, 334 s., 25 zł

6659. STUDIA Elbląskie. Tom VII, Elbląg 2006, 420 s., 25 zł

6660. STUDIA Elbląskie. Tom X, Elbląg 2009, 494 s., 24 zł

6661. STUDIA Elbląskie. Tom XIX, Elbląg 2019, s., 25 zł

6662. STUDIA Elbląskie. Tom VI, Elbląg 2004/2005, 302 s., 30 zł

6663. STUDIA Gdańskie. Tom II, Gdańsk-Oliwa 1976, 247 s., 15 zł

6664. STUDIA Gdańskie. Tom III, Gdańsk-Oliwa 1978, 229 s., 15 zł

6665. STUDIA Grunwaldzkie Tom I, Olsztyn 1992, 104 s., 24 zł

6666. STUDIA Grunwaldzkie Tom II, Olsztyn 1992, 103 s., 25 zł

6667. STUDIA Historica Slavo-Germanica Nr 1 -1972, Poznań 1973, 359 s., 18 zł

6668. STUDIA Historica Slavo-Germanica Nr 2 -1973, Poznań 1973, 251 s., 18 zł

6669. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom III -1974, Poznań 1974, 210 s., 18 zł

6670. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom IV -1975, Poznań 1975, 265 s., 18 zł

6671. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom V -1976, Poznań 1976, 319 s., 18 zł

6672. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom VI -1977, Poznań 1977, 366 s., 18 zł

6673. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom VII -1978, Poznań 1978, 243 s., 15 zł

6674. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom XI -1982, Poznań 1983, 242 s., 18 zł

6675. STUDIA i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza (34) Tom XVII Zeszyt 2, Warszawa-Poznań 1990, 04 s., 24 zł

6676. STUDIA i materiały z dziejów Śląska. Tom 17, Katowice 1987, 407 s., 15 zł

6677. STUDIA Kaszubsko-Słowińskie. Materiały z II Konferencji Słowińskiej. Łeba 11-13.-5.1992), Łeba 1992, 188 s., 21 zł

6678. STUDIA Lednickie I, Lednica-Poznań 1989, 279 s., 15 zł

6679. STUDIA nad polszczyzną kresową. Tom II, Wrocław 1983, 150 s., 20 zł

6680. STUDIA nad polszczyzną kresową. Tom IV, Wrocław 1986, 122 s., 20 zł

6681. STUDIA o narracji, Wrocław 1982, 312 s., 24 zł

6682. STUDIA Olsztyńskie. Co dalej z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi?, Olsztyn 1991, 87 s., 36 zł

6683. STUDIA Pedagogiczne Tom I, Wrocław 1954, 319 s., 36 zł

6684. STUDIA Pedagogiczne Tom X. Środowisko Pedagogiczne. Zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej, Wrocław 1963, 351 s., 18 zł

6685. STUDIA Pedagogiczne Tom XXIV. Oświata i pedagogika w Polsce i na świecie, Wrocław 1973, 345 s., 15 zł

6686. STUDIA Podlaskie Tom III, Białystok 1991, 282 s., 15 zł

6687. STUDIA Płockie. Tom II. Rok 1974, Płock 1975, 346 s., 20 zł

6688. STUDIA Płockie. Tom IV. Rok 1976, Płock 1976, 275 s., 20 zł

6689. STUDIA Warmińskie. TOM I, Olsztyn 1964, 478 s., 40 zł

6690. STUDIA Warmińskie. TOM II, Olsztyn 1965, 505 s., 40 zł

6691. STUDIA Warmińskie. TOM III, Olsztyn 1966, 446 s., 40 zł

6692. STUDIA Warmińskie. TOM IV, Olsztyn 1967, 570 s., 40 zł

6693. STUDIA Warmińskie. TOM VI, Olsztyn 1969, 635 s., 30 zł

6694. STUDIA Warmińskie. TOM VII, Olsztyn 1970, 382 s., 40 zł

6695. STUDIA Warmińskie. TOM VIII, Olsztyn 1971, 536 s., 30 zł

6696. STUDIA Warmińskie. TOM IX, Olsztyn 1972, 568 s., 40 zł

6697. STUDIA Warmińskie. TOM X, Olsztyn 1973, 546 s., 40 zł

6698. STUDIA Warmińskie. TOM XI, Olsztyn 1974, 655 s., 36 zł

6699. STUDIA Warmińskie. TOM XII, Olsztyn 1975, 652 s., 36 zł

6700. STUDIA Warmińskie. TOM XIII, Olsztyn 1976, 686 s., 40 zł

6701. STUDIA Warmińskie. TOM XV, Olsztyn 1978, 664 s., 40 zł

6702. STUDIA Warmińskie. TOM XVI, Olsztyn 1979, 530 s., 36 zł

6703. STUDIA Warmińskie. TOM XVII, Olsztyn 1980, 472 s., 40 zł

6704. STUDIA Warmińskie. TOM XVIII, Olsztyn 1981, 618 s., 35 zł

6705. STUDIA Warmińskie. TOM XIX, Olsztyn 1982, s., 40 zł

6706. STUDIA Warmińskie. TOM XX, Olsztyn 1991, 574 s., 40 zł

6707. STUDIA Warmińskie. TOM XXI, Olsztyn 1984, 441 s., 30 zł

6708. STUDIA Warmińskie. TOM XXIV, Olsztyn 1987, 367 s., 40 zł

6709. STUDIA Warmińskie. TOM XXVI, Olsztyn 1994, 340 s., 35 zł

6710. STUDIA Warmińskie. TOM XXVIII (1991), olsztyn 1995, 278, XVI s., 39 zł

6711. STUDIA Warmińskie. TOM XXIX (1992), Olsztyn 1996, 308 s., 36 zł

6712. STUDIA Warmińskie. TOM XXXI, Olsztyn 1994, 273 s., 30 zł

6713. STUDIA Warmińskie. TOM XXXII (1995), Olsztyn 1995, 423 s., 40 zł

6714. STUDIA Warmińskie. TOM XXXIII, Olsztyn 1997, 402 s., 32 zł

6715. STUDIA Warmińskie. TOM XXXV/1 (1998/1), Olsztyn 1998, 220 s., 35 zł

6716. STUDIA Warmińskie. TOM XXXV/2 (1998/2), Olsztyn 1998, 221-617 s., 35 zł

6717. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVII/1, Olsztyn 2000, 271 s., 35 zł

6718. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVIII, Olsztyn 2001, 469 s., 30 zł

6719. STUDIA Warmińskie. TOM XXXIX, Olsztyn 2002, 567 s., 30 zł

6720. STUDIA Warmińskie. TOM XL, Olsztyn 2003, 423 s., 40 zł

6721. STUDIA Warmińskie. TOM XLI/XLII 2004/5, Olsztyn 2005, 468 s., 30 zł

6722. STUDIA Warmińskie. TOM XLIII (2006), Olsztyn 2007, 338 s., 30 zł

6723. STUDIA Warmińskie. TOM XLVI (2009), Olsztyn 2010, 370 s., 35 zł

6724. STUDIA Warmińskie. TOM XLVIII (2011), Olsztyn 2011, 362 s., 40 zł

6725. STUDIA Warmińskie. TOM XLIX (2012), Olsztyn 2012, 426 s., 40 zł

6726. STUDIA Warmińskie. TOM L (2013), Olsztyn 2013, 344 s., 32 zł

6727. STUDIA Warmińskie. TOM LI (2014), Olsztyn 2014, 375 s., 40 zł

6728. STUDIA Warmińskie. TOM 52 (2015), Olsztyn 2015, 377 s., 40 zł

6729. STUDIA Warmińskie. TOM 53 (2016), Olsztyn 2016, 459 s., 40 zł

6730. STUDIA Warmińskie. TOM 54 (2017), Olsztyn 2017, 410 s., 40 zł

6731. STUDIA Warmińskie. TOM 55 (2018), Olsztyn 2018, 356 s., 40 zł

6732. STUDIA Warmińskie. TOM 56 (2019), Olsztyn 2019, 465 s., 40 zł

6733. STUDIA Warmińskie. TOM 57 (2020), Olsztyn 2020, 510 s., 40 zł

6734. STUDIA Warmińskie. TOM 58 (2021), Olsztyn 2021, 507 s., 40 zł

6735. STUDIA Warmińskie. TOM 59 (2022), Olsztyn 2022, 472 s., 40 zł

6736. STUDIA Warmińskie. TOM 60 (2023), Olsztyn 2023, 467 s., 40 zł

6737. STUDIA Warszawskie. Tom XX, Warszawa 1974, 24 cm s., 24 zł

6738. STUDIA Węgorapskie. Tom I, Warszawa 2010, 151 s., 30 zł

6739. STUDIA z dziejów epoki renesansu, Lublin br., 332 s., 24 zł

6740. STUDIA z dziejów starożytnego Rzymu, Olsztyn 2007, 112 s., 30 zł

6741. STUDIA z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, Poznań 1986, 634 s., 36 zł

6742. STUPPERICH Robert, Die Reformation in Deutschland. Mit Falkarte, Muenchen 1972, 280 s., 30 zł

6743. STURMEY S. G., Income and Economic Welfare, London 1959, 203 s., 18 zł

6744. STYCZEŃ Tadeusz, ABC etyki, Lublin 1983, 40 s., 12 zł

6745. STYCZYŃSKI , Twórca i dzieło w fotografii Jana Styczyńskiego, Warszawa 1976, 200 s., 25 zł

6746. STYK Maria Barbara, Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918, Lublin 1997, 260 s., 40 zł

6747. STYŚ Wincenty, Drogi postępu gospodarczego wsi. Studium szczegółowe na przykładzie zbiorowości próbnej wsi Husowa, Wrocław 1947, 344 s., 64 zł

6748. STĄPOR Zdzisław, Berlin 1945, Warszawa 1980, 201 s., 10 zł

6749. SUCHODOLSKI Bogdan, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1980, 638 s., 20 zł

6750. SUCHODOLSKI Bogdan, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963, 619 s., 39 zł

6751. SUCHODOLSKI Bogdan, Wychowanie dla przyszlości, Warszawa 1959, 437 s., 10 zł

6752. SUCHODOLSKI Sławomir, OSTAPOWICZ Dariusz, Obalanie mitów i stereotypów. Od Jana III Sobieskiego do Tadeusza Kościuszki, Warszawa 2008, 175 s., 20 zł

6753. SUCHODOLSKI Zbigniew, Krasiński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, 588 s., 39 zł

6754. SUCHOWIECKI Adam, Kurpie z Puszczy Zielonej. Kartki z dziejów, Olsztyn 2010, 190 s., 35 zł

6755. SUDOLSKI Zbigniew, Jeremi. Opowieśc biograficzna o Konradzie Ujejskim, Warszawa 1986, 395 s., 16 zł

6756. SUDOLSKI Zbigniew, Panny Szymanowskie i ich losy. Opowieść biograficzna, Warszawa 1982, 408 s., 10 zł

6757. SUDOŁ Adam, Karol Poznański. Ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej. Zarys ważniejszych dokonań, Bydgoszcz-Toruń 1998, 386 + 75 ilustr. poza tekstem s., 48 zł

6758. SUJKOWSKI Antoni , Polska niepodległa, Warszawa 1926, 206, [1] s., 48 zł

6759. SUKCESJA i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Olsztyn 2018, 177 s., 40 zł

6760. SUKERTOWA-BIEDRAWINA , Niechaj Pani blaskiem świeci. Wspomnienia o Emilii Sukertowej-Biedrawinie. , Olsztyn 1996, 125 s., 20 zł

6761. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Działdowo w XVIII wieku, Działdowo 2009, 96 s., 24 zł

6762. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, GRYGIER Tadeusz, Działacze Mazur i Warmii epoki Mickiewicza. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1956, 46 s., 10 zł

6763. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, GRYGIER Tadeusz, Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie ludności Warmii i Mazur. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1957, 171 s., 25 zł

6764. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilja, Na Szlaku Jagiełłowym. Powiat działdowski a król Władysław Jagiełło, Działdowo 2010, 24 s., 15 zł

6765. SULEJA Włodzimierz, Kosynierzy i strzelcy. Rzecz o irredencie, Wrocław 1997, 248 s., 25 zł

6766. SULEWSKI Wojciech, Konterfekty dziwnych Polaków, Warszawa 1973, 153 s., 12 zł

6767. SULIMA-SURYN Andrzej, Dialogi z Tomaszem, Olsztyn 2003, 64 s., 20 zł

6768. SULLIVAN Luke, Zgnieć pan to, panie Whipple, czyli jak robić świetne reklamy, Warszawa 2001, 292 s., 100 zł

6769. SUMLIŃSKI Wojciech, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, Warszawa 2015, 388 s., 30 zł

6770. SUMMERVILLE Christopher, Polska kampania Napoleona. Pułtusk Pruska Iława Frydland Pokój w Tylży, Warszawa 2008, 208 s., 25 zł

6771. SUPIŃSKI Witold, 100 lat okrętów wojennych, Warszawa 1965, 200 s., 12 zł

6772. SUPRAŚL, Kraków 1972, 36 s., 10 zł

6773. SUPRUNIUK Anna, SUPRUNIUK Mirosław Adam, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach 1919-1939, Toruń 2009, XL, 371 s., 200 zł

6774. SURMINSKI Arno, Jokehnen oder Wie lange fährt man von Ostpreussen nach Deutschland? , Hamburg 1978, 313 s., 24 zł

6775. SURMINSKI Arno, Wieś w Prusach Wschodnich, Neulengbach 2008, 63 s., 25 zł

6776. SURWIŁŁO Jerzy, Zostali tu z nami na dobre. Losy przedwojennej inteligencji Wilna i Wileńszczyzny po 1944, Wilno 2000, 298 s., 27 zł

6777. SUSKI Edward, Zawsze pod wiatr. Wspomnienia, Elbląg 2011, 148 s., 29 zł

6778. SUSSKIND Daniel, Świat bez pracy. Jak technologia i automatyzacja zmienią nasze życie i jak powinniśmy na to zareagować?, Warszawa 2022, 391 s., 50 zł

6779. SUSZ. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 2006, 200 s., 60 zł

6780. SUTARSKI Konrad, Zgęstniałe powietrze, Kraków 83-08-01394, 53 s., 15 zł

6781. SUTOR Julian, Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 1992, 457 s., 40 zł

6782. SUŁEK Zdzisław, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego, Warszawa 1982, 279 s., 36 zł

6783. SUŁKOWSKI Antoni Paweł, Listy do żony z wojen napoleońskich, Warszawa 1987, 489 s., 16 zł

6784. SWARYCZEWSKI Andrzej, Płatnerze krakowscy, Warszawa-Kraków 1987, 218 s., 40 zł

6785. SWAT Tadeusz, Polska pieśń patriotyczna na Warmii w latach 1772-1939, Olsztyn 1982, 192 s., 30 zł

6786. SWETONIUSZ Gajus, Żywoty Cezarów, Wrocław 1987, 362 s., 10 zł

6787. SWIANIEWICZ , Stanisław Swianiewicz (1899-1997). Ekonomista, sowietolog, historyk, Olsztyn 2010, 169 s., 40 zł

6788. SWIANIEWICZ Maria Jolanta, SWIANIEWICZ Eugeniusz, Ja bez Ciebie do Polski nie pojadę. Korespondencja rodzeństwa Swianiewiczów z lat 1945-1946 (Wilno Workuta, Workuta Wilno), Olsztyn 2016, 171 s., 30 zł

6789. SWIANIEWICZ Stanisław, W cieniu Katynia, Paryż 1983, 340 s., 48 zł

6790. SWIANIEWICZOWA Olimpia, Interpretacja Dziadów Mickiewiczowskich na podstawie skarbca kultury Białoruskiej, Toruń 2018, 157, [2] s., 20 zł

6791. SWIET Jakow, Kolumb, Warszawa 1982, s., 15 zł

6792. SWIEŻAWSKI Stefan, Między średniowieczem a czasami nowożytnymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, Warszawa 1983, 312 s., 18 zł

6793. SWIEŻAWSKI Stefan, Między średniowieczem a czasami nowymi, Warszawa 1983, 312 s., 20 zł

6794. SWIEŻAWSKI Stefan, Wielki przelom 1907-1945, Lublin 1989, 420 s., 18 zł

6795. SWINIARSKI Artur Marya, Rozmowa bez kresu. Wiersze własne i cudze, Warszawa 1960, 171 s., 15 zł

6796. SWOLKIEŃ Henryk, Piotr Czajkowski, Warszawa 1976, 555 s., 12 zł

6797. SYDNOR Carles W. Jr, Żołnierze zagłady. Dywizja SS "Totenkopf" 1933-1945 , Warszawa 1988, 304 s., 100 zł

6798. SYGIETYŃSKI Antoni, Pisma krytycznoliterackie, Kraków 1971, 605 s., 18 zł

6799. SYGNETY polskich drukarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalmych odbić zebranych przez Kazimierza Hałacińskiego i Kazimierza Piekarskiego. Zeszyt I-III, Warszawa 1986, 90 s., 100 zł

6800. SYLWAN. Numer czwarty 1821, Warszawa 1821, 176, [4] s., 300 zł

6801. SYLWETKI bibliofilów lubelskich, Lublin 1985, 96 s., 40 zł

6802. SYLWETKI chirurgów polskich, Wrocław 1982, 224 s., 18 zł

6803. SYLWETKI pionierów ziem zachodnich i północnych, Warszawa 1988, 116, [3] s., 24 zł

6804. SYRWID Danuta, Piotrkowskie Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan w latach 1885-1914, Piotrków Trybunalski 2019, 144 s., 30 zł

6805. SYRWID Robert, W cieniu bezprawia. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Olsztynie i w powiecie olsztyńskim w lata 1945-1946. Wybór dokumentów, Olsztyn 2021, 220 s., 45 zł

6806. SYSKA Henryk, Mówią cmentarze, Olsztyn 1969?, 55 s., 20 zł

6807. SYSKA Henryk, Od Kmiotka do Zarania. Z historii prasy ludowej, Warszawa 1949, 272 s., 30 zł

6808. SYTUACJE dydaktyczne w klasach I-III., Katowice 1989, 154 s., 12 zł

6809. SZABLOWSKI Jerzy, Kunstschaetze des Koenigsschlosses Wawel, Warszawa 1999, 286 s., 45 zł

6810. SZACKA Barbara, Stanisław Staszic. Portret mieszczanina, Warszawa 1962, 213 s., 12 zł

6811. SZACKI Jerzy, Historia myśli socjologicznej. Część I-II, Warszawa 1981, 918 (numeracja ciągła) s., 40 zł

6812. SZADY Beata, Wieczny początek. Warmia i Mazury, Wołowiec 2020, 403, [2] s., 24 zł

6813. SZAFER Przemysław T., Nowa architektura polska. Diariusz z lat 1976-1980, Warszawa 1981, 404 s., 20 zł

6814. SZAFER Przemysław T., Współczesna architektura polska, Warszawa 1988, 240 s., 30 zł

6815. SZAFER Władysław, Szata roślinna Polski. Tom I-II, Warszawa 1959, 586, 333, [4] s., 45 zł

6816. SZAFRAN-SZADKOWSKA Lucyna, Ziemia Opolska w czasach starożytnych (I - IV wiek naszej ery), Opole 1991, 169 s., 36 zł

6817. SZAFRANIEC Kazimierz o., O. Augustyn Kordecki w świetle duchowości paulinów polskich XVII w. , Warszawa 1980, 179 s., 20 zł

6818. SZAFRANIEC Lech, Górny Śląsk, Małopolska Południowo-Zachodnia Północno-Zachodnia, Śląsk Opawski, Dolny Śląsk. Zabytkowe ośrodki miejskie, Katowice 1992, 403 s., 49 zł

6819. SZAFRAŃSKA Amelia, Surdut czy rewerenda. Opowieść o Edmundzie Bojanowskim, Warszawa 1976, 391 s., 15 zł

6820. SZAFRAŃSKI Włodzimierz, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1979, 422 s., 15 zł

6821. SZAFRAŃSKI Włodzimierz, Płock we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1983, 247 s., 70 zł

6822. SZAJ Robert, Medaliści Letnich Igrzysk Paraolimipijskich Rio de Janeiro 2016, Elbląg 2016, 123 s., 30 zł

6823. SZAJNOCHA Karol, Mściciel. Z opowiadań o królu Janie III, Lwów 1933, 48 s., 27 zł

6824. SZAJNOCHA Karol, Szkice historyczne (wybór) Serja I. Z portretem autora, 6-oma rycinami, mapką i tablicą genealogiczną Jagiellonów. Cześć I. Tekst, cześć II. Objaśnienia i przyczyny, Warszawa br., 164, 104 s., 30 zł

6825. SZALAPIN Fiodor, Maska i dusza. Moje czterdzieści lat na scenie, Warszawa 1997, 223 s., 24 zł

6826. SZALAPIN Fiodor, Wspomnienia z mojego życia, Kraków 1961, 400 s., 15 zł

6827. SZALAY-GROELLE Waleria, Straszne dziedzictwo. Powieść dla młodzieży z czasów Władysława Jagiełły, Poznań-Warszawa-Lublin 1948, 190 s., 18 zł

6828. SZALAYÓWNA Walerya, Nasze warownie i grody. Opowiadania z dalekiej przeszłości I-II, Warszawa 1991, 70, 78 s., 20 zł

6829. SZALKIEWICZ Wojciech Krzysztof, Szlak Świętej Warmii. Przewodnik turystyczno-pielgrzymkowy, Olsztyn 2020, 158 s., 49 zł

6830. SZAMBORA Tadeusz, Bohaterowie działdowskiego pogranicza. Materiały do dziejów parafii Narzym, Narzym 2010, 48 s., 20 zł

6831. SZAMBORA Tadeusz, Zarys dziejów Nadleśnictwa Lidzbark w latach 1773-2023, Działdowo 2023, 471 s., 60 zł

6832. SZAMBORA Tadeusz Paweł, Białuty Wieś Majątek. Dźwierznia, Szczepka, pruski, Dębiny, Napierki, Wola, Grabowo, Dąbrówka oraz okoliczne siedliska w latach 1371-1945, Działdowo 2020, 420 s., 60 zł

6833. SZANG JUE , Dzieje Chin, Warszawa 1960, 673 s., 24 zł

6834. SZANIAWSKI Jerzy, Most. Komedia w trzech aktach, Kraków 1958, 73 s., 12 zł

6835. SZANIAWSKI Józef, Victoria Polska. Marszałek Piłsudski w obronie Europy, Warszawa 2010, 144 s., 20 zł

6836. SZAREJKO Anna, Echo przestrzeni, Gołdap 2006, 128 s., 10 zł

6837. SZARGAN Mieczysław Michał, Rumianek i wilki, Łódź 1984, 149 s., 15 zł

6838. SZARSZEWSKI Adam, BOGOTKO-SZARSZEWSKA Marta, Imago mundi pauperum. Dom Dobroczynności w Gdańsku według Johanna Jacoba Feyrabenta i Samuela Donneta, Toruń 2006, 200 s., 20 zł

6839. SZARUGA Leszek, Przez zaciśnięte zęby, Warszawa br., 48 s., 12 zł

6840. SZATKOWSKI Jerzy, A może ja już tak wysoko upadłem, Gdańsk 1983, 62 s., 15 zł

6841. SZATRAWSKI Krzysztof, Odjazd, Olsztyn 2006, 158 s., 20 zł

6842. SZATRAWSKI Krzysztof D(ariusz), Tak cicho śpiewa północ, Olsztyn 1997, 64 s., 16 zł

6843. SZATRAWSKI Krzysztof D., Wiek nowy, Olsztyn 2014, 104, [2] s., 20 zł

6844. SZATSNAJDER Jan, Cichocimeni. Z Polski do Polski, Warszawa 1985, 258, 32 s., 10 zł

6845. SZAŁAPAK Edward, Tradycje i zwyczaje w kole łowieckim, Warszawa 1994, 335 s., 20 zł

6846. SZAŁKOWSKI Zdzisław, Na polach Grunwaldu. Informator o miejscach historycznych związanych z Bitwą Grunwaldzką, Olsztyn 1978, 55 s., 15 zł

6847. SZCZAWNICA. Sezony: Letni: od 1 maja do 30 września, Zimowy: od 15 grudnia do 1 marca, Kraków przed 1938, 1, 3 s., 50 zł

6848. SZCZEPANIAK Czesław Mirosław, Na własny rachunek, Łódź 1986, 71 s., 15 zł

6849. SZCZEPANIK Krzysztof, Dyplomacja Polski 1918-2000. Struktury organizacyjne, Warszawa ASKON, 219, (1) s., 40 zł

6850. SZCZEPANOWSKA-NALIWAJEK Kinga, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, Wrocław 1987, 298 + 358 ilustracji s., 100 zł

6851. SZCZEPAŃSCY Helena i Antoni, KUNDA Tadeusz, Pismo święte przeczy nauce świadków Jehowy, Częstochowa 1962-1963, 1988, 255 s., 30 zł

6852. SZCZEPAŃSKI Jacek Emil, Zegrzyńskie Feldposty niemieckiej piechoty zapasowej 1916-1918, Legionowo 2013, 112 s., 18 zł

6853. SZCZEPAŃSKI Jan Alfred, Przygody ze skałą, dziewczyną i śmiercią. Wspomnienia z Tatr, Warszawa 1956, 370 s., 30 zł

6854. SZCZEPAŃSKI Janusz, Dzieje Gąbina do roku 1945, Warszawa 1984, 327 s., 30 zł

6855. SZCZEPAŃSKI Janusz, Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk 1995, 416 s., 70 zł

6856. SZCZEPAŃSKI Leszek Emfazy, KOMAR Michał, Od magii do psychotroniki, Warszawa 1982, 336 s., 10 zł

6857. SZCZEPAŃSKI Seweryn, Iława. Do nas bliżej, Iława 2010, 64 s., 20 zł

6858. SZCZEPAŃSKI Władysław ks. dr T. J., Najstarsze cywilizacje wschodu klasycznego Babilon, Warszawa-Lwów 1923, 179, [2] s., 40 zł

6859. SZCZEPIŃSKA Joanna, Jan Szczepkowski, Warszawa 1957, 25 + 30 tabl. s., 80 zł

6860. SZCZERBATKO Kazimierz, Przewodnik zakroczymski historyczny, Zakroczym 2007, 191 s., 25 zł

6861. SZCZERBOWSKI Robert, Księga żywota. Przy-powieść, Warszawa 1990, ok. 200 (nienumerowane) s., 30 zł

6862. SZCZODROWSKA , Wystawa rzeźby Elżbiety Szczodrowskiej, Olsztyn 1971, 16 s., 20 zł

6863. SZCZUBLEWSKI Józef, Artyści i urzędnicy czyli szaleństwa Leona Schillera, Warszawa 1961, 291 s., 18 zł

6864. SZCZUBLEWSKI Józef, Żywot Modrzejewskiej, Warszawa 1975, 724 s., 24 zł

6865. SZCZUBLEWSKI Józef, Żywot Osterwy, Warszawa 1973, 634 s., 18 zł

6866. SZCZUDLIK Jerzy, cogito ergo ... zoom, Olsztyn 2011, 178 s., 26 zł

6867. SZCZUDLIK Jerzy, Pam - Pam - Pam, Olsztyn 2013, 47 s., 26 zł

6868. SZCZUDLIK Jerzy, panita rhei, Olsztyn 2012, 247 s., 30 zł

6869. SZCZYGIEŁ Mariusz, Kaprysik. Damskie historie, Warszawa 2010, 192 s., 25 zł

6870. SZCZYGIEŁ Mariusz, STANUCH Stanisław, Projekt: prawda. Zawiera powieść Stanisława Stanucha "Portret z pamięci", Warszawa 2016, 353 s., 20 zł

6871. SZCZYGIEŁ Ryszard, Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 1977, 197 s., 40 zł

6872. SZCZYPKA Józef, Kalendarz polski, Warszawa 1979, 341 s., 18 zł

6873. SZCZYPKA Józef, Suplikacje czasu wojny. Antologia polskiej poezji religijnej 1939-1945. , Warszawa 1983, 483 s., 12 zł

6874. SZCZYTNO. Ziemia i miasta, Olsztyn 1971, 160 s., 50 zł

6875. SZE Lao, W cieniu świątyni wielkiego miłosierdzia, Warszawa 1965, 121 s., 18 zł

6876. SZEFER Andrzej, Niemcy wobec konfliktu narodowościowego na Górnym Śląsku po I wojnie światowej. Materiały z sesji naukowej pt. "Górny Śląsk celem rewizjonizmu niemieckiego 1918-1919. W pięćdziesiątą rocznicę wygaśnięcia konwencji genewskiej", Poznań 1989, 225 s., 40 zł

6877. SZEJNERT Małgorzata, Czarny ogród, Kraków 2007, 547, [1] s., 35 zł

6878. SZEKSPIR , Dzieła dramatyczne Wiliama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach. Przekład L. Urlicha z objaśnieniami J. I. Kraszewskiego Tom IV Hamlet. - Król Lear , Kraków 1895, 251, [1] s., 35 zł

6879. SZELBURG ZAREMBINA Ewa, Imię jej Klara, Warszawa 1973, 312 s., 15 zł

6880. SZELBURG ZAREMBINA Ewa, Zakochany w miłości, Warszawa 1977, 384 s., 15 zł

6881. SZELEST Hanna, Marcjalis i jego twórczość, Wrocław 1963, 251 s., 36 zł

6882. SZELIGOWSKA I.M., L`art decorafit Etrusque, Kraków 1938, 95, nlb. s., 30 zł

6883. SZELIGOWSKI , Tadeusz Szeligowski. Studia i wspomnienia, Bydgoszcz 1985, 233, nlb. 20 s., 24 zł

6884. SZELĄG Jan, 13 lat i 113 dni. Felieton historyczny, Warszawa 1968, 347 s., 16 zł

6885. SZELĄGOWSKA Grażyna, Cztery pory roku. O sianiu, zbieraniu i świętowaniu. Komentarz wystawy, Toruń 2001, 64 s., 25 zł

6886. SZEMIOT Stanisław Samuel, Sumariusz wierszów, Warszawa 1981, 416 s., 24 zł

6887. SZENIC Stanisław, Cmentarz Powązkowski 1790-1850. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1979, 480 s., 15 zł

6888. SZENIC Stanisław, Larum na traktach Warszawy, Warszawa 1965, 376 s., 30 zł

6889. SZEWCZUK Włodzimierz, Recepcja treści oświatowych, Wrocław 1966, 214 s., 33 zł

6890. SZEWCZYK Jan, O fenomenologii Edmunda Husserla, Warszawa 1987, 166 s., 30 zł

6891. SZEWCZYK Wilhelm, 13 portretów śląskich, Kraków 1953, 244, [2] s., 16 zł

6892. SZEWCZYK Wilhelm, Literatura niemiecka w XX wieku, Katowice 1962, 384 s., 24 zł

6893. SZEŚĆDZIESIĄT 60 lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Olsztyn 2008, 399 s., 60 zł

6894. SZEŚĆDZIESIĄT lat niepodległości Państwa Polskiego. Materiały z sesji naukowej zoragnizowanej w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 3 listopada 1978 r., Warszawa 1982, 106 s., 15 zł

6895. SZKICE Kędzierzyńsko-Kozielskie II, Opole 1987, 162 s., 16 zł

6896. SZKICE olsztyńskie, Olsztyn 1967, 392 s., 20 zł

6897. SZKICE z dziejów orientalistyki polskiej. Tom I, Warszawa 1957, 261 s., 28 zł

6898. SZKICE z dziejów orientalistyki polskiej. Tom II, Warszawa 1966, 215, [4] s., 32 zł

6899. SZKICE z dziejów papiestwa, Warszawa 1961, 574 s., 24 zł

6900. SZKIRUĆ Zdzisław, STRUMIŁŁO Andrzej, Suwalski Park Krajobrazowy, Warszawa 1986, 237 s., 30 zł

6901. SZKOLNE schroniska wycieczkowe. Informator VIII Rok 1934, Warszawa 1934, 250 s., 30 zł

6902. SZKOLNE wycieczki polonistyczne. Zbiór odczytów pedagogicznych, Warszawa 1967, 160 s., 12 zł

6903. SZKOLNICTWO parafialne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji naukowej w Poznaniu 14-17 lipca 1988 roku, Poznań 1991, 174 s., 24 zł

6904. SZKOLNICTWO Ziemi Kaliskiej w materiałach Archiwum Państwowego w Kaliszu, Kalisz 2008, 231 s., 18 zł

6905. SZLACHCIC Franciszek, MAC Jerzy Sławomir, Gorzki smak władzy. Wspomnienia oraz Przesłuchanie supergliny, Warszawa 1990, 224, 128 s., 15 zł

6906. SZLACHTA - społeczeństwo - państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku, Szczecin 1998, 323 s., 30 zł

6907. SZLACHTA i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku. Przemiany struktur wewnętrznych, Toruń 1993, 147, [2] s., 35 zł

6908. SZLACHTA wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2007, 848 s., 90 zł

6909. SZLAGA Krystyna, Ziemia, Kraków 1986, 54 s., 12 zł

6910. SZLAGOWSKI Antoni ks., Lilia Weneda w świetle Biblji. Mowa wygłoszona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1927-28 w dniu 23 października 1927, Warszawa 1928, 20 s., 25 zł

6911. SZLAKIEM kościołów fundacji Krasińskich. Opinogóra - Pałuki - Krasne, Opinogóra 2015, 68 s., 30 zł

6912. SZLETYŃSKI Henryk, Szkice o teatrze, Warszawa 1979, 295 s., 10 zł

6913. SZMAGLEWSKA Seweryna, Dymy nad Birkenau, Warszawa 1949, 311 s., 15 zł

6914. SZMAŃDA Jan, Polska myśl polityczna w zaborze pruskim. Od rozbiorów do roku 1863. Próba syntezy historycznej, Poznań-Warszawa 1920, 208 s., 60 zł

6915. SZMIDT Andrzej, Szczoteczka do sumienia, Kraków 1984, 72 s., 12 zł

6916. SZMIDT Andrzej, Wyrok nieprawomocny, Warszawa 1987, 46 s., 15 zł

6917. SZMIDT Ireneusz Krzysztof, Jak dobrze jest żyć. Orkiestra doborowa czterech braci Rzępołów. Orzeszek. Scenariusze widowisk dla dziecięcych zespołów artystycznych, Warszawa 1979, 49 s., 12 zł

6918. SZMYDTOWA Zofia, Kompozycje poetyckie Lenartowicza, Kraków 1972, 24 s., 15 zł

6919. SZMYT Andrzej, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833, Olsztyn 2009, 440 s., 35 zł

6920. SZNAJDER Andrzej, Sztuka promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Warszawa 1993, 194 s., 20 zł

6921. SZOBER Stanisław, Wybór pism, Warszawa 1959, 456 s., 24 zł

6922. SZOCKI Józef, Literatura popularna dla ludu na przykładzie Wydawnictwa Ludowego 1882-1920, Kraków 1994, 410 s., 45 zł

6923. SZORC , Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn 2006, 479 s., 48 zł

6924. SZORC Alojzy, Dzieje Diecezji Warmińskiej (1243-1991), Olsztyn 1991, 210 s., 30 zł

6925. SZORC Alojzy, Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1722. Przekazy źródłowe. Część I-II. Część I 1766-1768. Część II 1769-1772, Olsztyn 2002, 314, 303 s., 45 zł

6926. SZORC Alojzy, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 1973, 78 s., 10 zł

6927. SZORC Alojzy, Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520-1621. Źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich, Olsztyn 2002, 537 s., 55 zł

6928. SZORC Alojzy ks., Dzieje Warmii 1454-1660. Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, 157 s., 50 zł

6929. SZORC Alojzy ks., Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór 1565-1626, Olsztyn 1998, 127 s., 35 zł

6930. SZORC Alojzy ks., Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 2013, 127 s., 25 zł

6931. SZORC Alojzy ks., KOPICZKO Andrzej ks., Wyższe Seminarium Duchowne "HOSIANUM". Zarys dziejów, Olsztyn 1995, 168 s., 16 zł

6932. SZÓSTA VI Ogólnopolska Wystawa Grafiki Warszawa grudzień 1973 Zachęta, Warszawa 1973, 40, 80 s., 48 zł

6933. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939, Olsztyn 1990, 285 s., 45 zł

6934. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Stanisław Srokowski (1872-1950) Polityk, dyplomata, geograf, Olsztyn 1999, 107 s., 20 zł

6935. SZOSTAKOWSKI Stanisław, Litwini pruscy od końca XVIII do początków XX wieku, Olsztyn 1989, 41-53 s., 25 zł

6936. SZOSTAKOWSKI Stanisław, Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830-1865, Olsztyn 1987, 349 s., 45 zł

6937. SZOSZKIEWICZ Cezary, Pancerniki II wojny światowej. Tom I-II, Warszawa 1993, 239, 208 s., 24 zł

6938. SZOŁDRSKA Halszka, Lotnictwo Podziemia czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK, Warszawa 1986, 222, nlb. s., 20 zł

6939. SZPACHTA Maria, Satyra, Warszawa 1952, 53 s., 12 zł

6940. SZPAK Jan, Kierunki produkcji dworskiej w ekonomii malborskiej w XVI wieku, Wrocław 1972, 192 s., 45 zł

6941. SZPITAL Miejski im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Olsztyn Towarzystwo Przyjaciół chorym, 40 s., 25 zł

6942. SZPRĘGA , Pro Memoria Augustyn Szpręga (1896-1949), Gdańsk 2008, 343 s., 24 zł

6943. SZRAMOWSKI (Szramus) Marek, Nietypowe techniki zabijania, Warszawa br., 122 s., 36 zł

6944. SZTAKELBERG Jurij, Pieczęcie powstańcze 1863-1864, Warszawa 1988, 388 + tablice s., 50 zł

6945. SZTAUDYNGER Jan, Piórka znalezione, Kraków 1975, 118 s., 10 zł

6946. SZTAUDYNGER Jan Izydor, Krople liryczne, Warszawa 1959, 112 s., 18 zł

6947. SZTAUDYNGER-KALISZEWICZ Anna, Życie nie jest fraszką. Pasje, przyjaźnie, przesądy Jana Sztaudyngera, Bielsko-Biała 1994, 301, [11] s., 24 zł

6948. SZTUKA czasów Michała Anioła. Wystawa w czterechsetną rocznicę śmierci artysty. Katalog. Warszawa grudzień 1963 - marzec 1964., Warszawa 1963, 118 + 80 s., 40 zł

6949. SZTUKA elbląska XX wieku, Elbląg 2012, 94 s., 36 zł

6950. SZTUKA fotografii. Portret, pejzaż, reportaż w fotografii polskiej XIX wieku. Katalog wystawy, Warszawa 1990, 92 s., 25 zł

6951. SZTUKA i odpowiedzialność. Jednodniówka literacka. Biuletyn, Warszawa 1980, 94 s., 25 zł

6952. SZTUKA japońska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1994, 115 s., 24 zł

6953. SZTUKA japońska z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Japanese Art from the Collection of the National Museum in Warsaw, Kraków 2006, 171 s., 30 zł

6954. SZTUKA konserwacji. Katalog wystawy, Olsztyn 1998, 72, nlb. s., 15 zł

6955. SZTUKA ludowa Warmii i Mazur. Wrzesień - Październik 1964, Olsztyn 1964, 24 s., 20 zł

6956. SZTUKA na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Fotografie z XIX wieku, Kraków 2013, 73, [64] s., 40 zł

6957. SZTUKA polska XIX i XX wieku z kolekcji Jerzego Karaska ze Lvovic. Polske umeni XIX a XX stoleti ze sbirky Jiriho Karaska ze Lvovic, Praha 1988, 136 s., 24 zł

6958. SZTUKA szkła. Glass Art. Glaskunst., Bielsko-Biała 1998, 157, [1] s., 75 zł

6959. SZTUKA typograficzna dawnej Warszawy. Katalog wystawy, Warszawa 1978, 56 s., 15 zł

6960. SZTUKA warszawska od średniowiecza do połowy XX wieku : katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej w stulecie powstania Muzeum 1862-1962, Warszawa maj-wrzesień 1962. Część 2. Od wieku oświecenia do połowy XX wieku, Warszawa 1962, LXX, 627, [2] s., [134] s. tabl s., 60 zł

6961. SZTUKA Śląska XVI-XIX w. Schlesische Kunst XVI-XIX Jh., Wrocław 1993, 61 s., 12 zł

6962. SZUBA Andrzej, Na czerwonym świetle, Katowice 1983, 52 s., 15 zł

6963. SZUBA Andrzej, Wejście zapasowe, Katowice 1980, 58 s., 15 zł

6964. SZUBA Ludwik, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956, Lublin 2002, 424 s., 44 zł

6965. SZUBA Ludwik Stanisław, Powszechna Organizacja "Służba Polsce" w latach 1948-1955, Lublin 2006, 312 s., 38 zł

6966. SZUBER Janusz, Wyżej, niżej, już. Plus haut, plus bas, ca y est, Rzeszów 2010, 69, [1] s., 24 zł

6967. SZUDY Józef, Dzieje Studium Rolniczego i Wydziału Rolnego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1923-1939, Toruń 2022, 288 s., 40 zł

6968. SZUJSKI Józef, O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki. Rozprawy i artykuły, Warszawa 1991, 542, [1] s., 24 zł

6969. SZUL Roman, Język Naród Państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009, 415 s., 40 zł

6970. SZULC Maria, Spotkania z podświadomością po latach. Hipnoza Psychostymulacja, Warszawa 1995, 147 s., 15 zł

6971. SZULC Marian, Fotografia na usługach etnografii. Materiały do bibliografii fotografii polskiej, Wrocław 1955, 268 s., 50 zł

6972. SZULCZEWSKI Michał, Informacja społeczna, Warszawa 1979, 182 s., 15 zł

6973. SZULCZEWSKI Michał, Propaganda polityczna. Zarys problematyki teoretycznej, Warszawa 1972, 366 s., 25 zł

6974. SZULCZYK Leonard, Czy był początek i czy będzie koniec świata?, Warszawa 1947, 67 s., 20 zł

6975. SZULKIN Michał, Strajk szkolny 1905 roku, Wrocław 1959, 181 s., 28 zł

6976. SZUMAN Stefan, Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Zagadnienia estetyczne i wychowawcze, Kraków 1951, 129 s., 80 zł

6977. SZUMAN Stefan, O dowcipie i humorze. (Szkic psychologiczny), Lwów 1938, 26 s., 40 zł

6978. SZUMAN Stefan, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, 352 s., 12 zł

6979. SZUMAN-FIKUS Renata, Co jest snem, Katowice 1984, 71 s., 15 zł

6980. SZUMIŁO Mirosław, Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii, Parczew 2014, 400, 10 s., 45 zł

6981. SZURGACZ Herbert, Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945. Studium polityczno-prawne, Wrocław 1971, 250 s., 24 zł

6982. SZWAJCER Jerzy, Ze wspomnień karykaturzysty, Wrocław 1960, 247 s., 16 zł

6983. SZWANKOWSKI Eugeniusz, Teatry Warszawy 1765-1918, Warszawa 1979, 219 s., 24 zł

6984. SZWANKOWSKI Eugeniusz, Ulice i place Warszawy, Warszawa 1970, 298 s., 20 zł

6985. SZWEJKOWSKA Helena, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław-Warszawa 1983, 348 s., 25 zł

6986. SZWEJKOWSKA Helena, Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa 1981, 154 s., 25 zł

6987. SZWEYKOWSKI Z(gmunt), Trylogia Sienkiewicza. Szkice, Poznań 1961, 149 s., 12 zł

6988. SZYCHOWSKA-BOEBEL Barbara, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972, 149 s., 80 zł

6989. SZYDŁOWSKA Joanna, CHŁOSTA Jan, Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949, Olsztyn 1999, 204 s., 30 zł

6990. SZYDŁOWSKI Piotr, Kryzys kultury w polskiej myśli katolickiej 1918-1939, Warszawa 1984, 216 s., 20 zł

6991. SZYDŁOWSKI Piotr, Między renesansem a kontrrefomacją. Poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego 1588-1656, Kraków 1978, 165 s., 45 zł

6992. SZYDŁOWSKI Roman, Bertold Brecht, Warszawa 1973, 712 s., 12 zł

6993. SZYFELBEJN-SOKOLEWICZ Zofia, Wstęp do etnografii Afryki, Warszawa 1968, 156, [1] + 34 ilustr. poza tekstem s., 15 zł

6994. SZYFER Anna, Przemiany społeczno-kulturalne na wsi warmińskiej w latach 1945-1970, Olsztyn 1971, 118 s., 40 zł

6995. SZYFMAN Arnold, Labirynt teatru, Warszawa 1964, 302 s., 24 zł

6996. SZYMANOWSKI , Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Studia i materiały , Kraków 1960, 405 s., 25 zł

6997. SZYMANOWSKI Karol, Preludium, Warszawa 1997, 12 s., 35 zł

6998. SZYMAŃSKA , Olsztyn Marii Szymańskiej (teka), Olsztyn 2017?, 10 grafik w tece s., 35 zł

6999. SZYMAŃSKA Adriana, Do krwi, Olsztyn 1977, 38 s., 15 zł

7000. SZYMAŃSKA Beata, Wiersze, Kraków 1983, 54 s., 12 zł

7001. SZYMAŃSKA Joanna, Pod skrzydłami świątecznych aniołów, Częstochowa 2015, 53 s., 15 zł

7002. SZYMAŃSKA Maria, Bibliografia historii Poznania, Poznań 1960, 270 s., 40 zł

7003. SZYMAŃSKI Adolf Edward, Mazurzy Prus Wschodnich przed zagładą, Dąbrówno 2022, 50 s., 30 zł

7004. SZYMAŃSKI Antoni ks. dr, Zagadnienie społeczne, Lublin 1929, 468 s., 45 zł

7005. SZYMAŃSKI Jan, Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją w latach 1919-1939, Wrocław 1978, 167 s., 30 zł

7006. SZYMAŃSKI Jan, Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją w latach 1919-1939, Wrocław 1978, 167 s., 20 zł

7007. SZYMAŃSKI Józef, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, 775 s., 50 zł

7008. SZYMAŃSKI Józef, Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII wieku, Warszawa 1976, 615 s., 18 zł

7009. SZYMAŃSKI Wiesław Paweł, Odrodzenie i Twórczosć w Krakowie 1945-1950, Wrocław 1981, 144 s., 15 zł

7010. SZYMBORSKA Wisława, Chwila, Kraków 2002, 44, [2] s., 20 zł

7011. SZYMBORSKA Wisława, Koniec i początek, Poznań 1993, 41 s., 20 zł

7012. SZYMBORSKA Wisława, Liebesgedichte, Frankurt 2005, 142 s., 15 zł

7013. SZYMBORSKA Wisława, People on a Bridge. Poems, London-Boston 1996, XVI, 78 s., 24 zł

7014. SZYMICZEK Franciszek, Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we Wroclawiu 1863-1918, Wrocław 1963, 232, (3) s., 32 zł

7015. SZYMKIEWICZ Elżbieta, SZYMKIEWICZ Marian, Muzeum Przyrody w Olsztynie. Oddział Muzeum Warmii i Mazur. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 2011, 32 s., 20 zł

7016. SZYNDLER Bartłomiej, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993, 163 s., 35 zł

7017. SZYNKOWSKI Jerzy, Masuren. Reisefuhrer, Kętrzyn/Ratsenburg 1999, 317, [2] s., 30 zł

7018. SZYPOWSKA Irena, Weyssenhoff, Warszawa 1976, 349 s., 18 zł

7019. SZYPOWSKA Maria, Konopnicka jakiej nie znamy, Szczecin 1985, 635 s., 18 zł

7020. SZYPOWSKA Maria, Szklane tarcze, Warszawa 1985, 256 s., 15 zł

7021. SZYPOWSKA Maria, SZYPOWSKI Andrzej, Jelenia Góra, Warszawa 1967, 82 s., 15 zł

7022. SZYRKOWIEC Anatol, Myśliwska broń palna. Zasady budowy i eksploatacji, Warszawa 1988, 140 s., 20 zł

7023. SŁABCZYŃSKI Wacław, Polscy podróżnicy i odkrywcy, Warszawa 1973, 465 s., 24 zł

7024. SŁABEK Henryk, Intelektualistów obraz własny w świetle dokumentów autobiograficznych 1944-1989, Warszawa 1997, 254 s., 15 zł

7025. SŁAPIK Mirosław, Biel, Olsztyn 2009, 82 s., 12 zł

7026. SŁAPIK Mirosław, Biel, Olsztyn 2009, 82 s., 15 zł

7027. SŁAPIK Mirosław, Dasein, Olsztyn 2010, 72 s., 18 zł

7028. SŁAPIK Mirosław, I dziś i wczoraj, Olsztyn 2002, 40 s., 12 zł

7029. SŁAPIK Mirosław, I dziś i wczoraj, Olsztyn 2002, 40 s., 16 zł

7030. SŁAPIK Mirosław, Szuurga, Gołdap 2008, 57 s., 12 zł

7031. SŁAPIK Mirosław, Szuurga, Gołdap 2008, 57 s., 16 zł

7032. SŁAWEK Tadeusz, Rozmowa, Katowice 1985, 70 s., 15 zł

7033. SŁAWIŃSKA Irena, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990, 433 s., 24 zł

7034. SŁAWSKI Franciszek, Słownik etymologiczny języka polskiego. Tom II K-Kot, Kraków 1958-1965, 560 s., 32 zł

7035. SŁAWSKI Rudolf, Sztuka pantomimy, Warszawa 1965, 186 s., 20 zł

7036. SŁOBODZIANEK Tadeusz, Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach, Gdańsk 2009, 108 s., 20 zł

7037. SŁODKOWSKA Elżbieta, Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego 1820-1871. Studium monograficzne, Warszawa 1970, 270 s., 40 zł

7038. SŁODOWNIK Marek, Żeglowanie, Bielsko-Biała 2008, 327 s., 30 zł

7039. SŁOMKOWSKA Alina, Obrachowanie kosztów na wydawanie gazety dla ludu wojska z roku 1831, Warszawa 1958, 74-82 s., 25 zł

7040. SŁOMKOWSKA Alina, Próby wydania gazet rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1831. Część pierwsza, Warszawa 1965, 5-24 s., 25 zł

7041. SŁOMKOWSKA Alina, Rola Gazety Polskiej w okresie powstania listopadowego, Warszawa 1962, 97-111 s., 25 zł

7042. SŁOMKOWSKA Alina, Ze studiów nad rozwojem prasy w trzydziestoleciu PRL, Warszawa 1975, 197-218 s., 25 zł

7043. SŁONECZNA kantata. Wiersze poetów polskich poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Antologia około 1540-1971, Olsztyn 1975, 213 s., 15 zł

7044. SŁONIEWSKA Halina, Psychologiczna analiza zainteresowania, Poznań 1959, 111 s., 20 zł

7045. SŁONIMSKI Antoni, Alfabet wspomnień, Warszawa 1989, 342 s., 20 zł

7046. SŁONIMSKI Antoni, Ciekawość. Felietony 1973-1976, Warszawa 1981, 244 s., 18 zł

7047. SŁONIMSKI Antoni, Gwałt na Melpomenie. Tom I-II, Warszawa 1959, 582, 534 s., 100 zł

7048. SŁONIMSKI Antoni, Jawa i mrzonka, Warszawa 1966, 80 s., 10 zł

7049. SŁONIMSKI Antoni, Kroniki tygodniowe 1927-1939, Warszawa 1956, 628 s., 25 zł

7050. SŁONIMSKI Antoni, Liryki BP, Warszawa 1958, 126 s., 12 zł

7051. SŁONIMSKI Antoni, Młodość górna Wiek klęski Wiek męski, Warszawa 1965, 382 s., 12 zł

7052. SŁONIMSKI Antoni, Załatwione odmownie Seria II. Felietony 1962-1964, Warszawa 1964, 123 s., 20 zł

7053. SŁOŃSKI Edward, Antologja współczesnej poezji polskiej, Warszawa 1926, 192 s., 40 zł

7054. SŁOWACJA i Słowacy. Tom II Dzieje i Literatura, Kraków 1938, 404, [3] rozkładane mapki poza tekstem s., 90 zł

7055. SŁOWACKI , Juliusz Słowacki. Księga zbiorowa w stulecie zgonu, London 1951, 448 s., 75 zł

7056. SŁOWACKI , W kręgu bliskich poety. Listy rodziny Juliusza Słowackiego, Warszawa 1960, 762 s., 36 zł

7057. SŁOWACKI Juliusz, Lilla Weneda. Tragedja w pięciu aktach. Wraz z Grób Agamemnona. Egz. nierozcięty!, Warszawa-Kraków 1923, 209 s., 12 zł

7058. SŁOWACKI Juliusz, Poezje, Warszawa 1982, 558 s., 30 zł

7059. SŁOWACKI Juliusz, Powieści poetyckie, Wrocław 1949, XL, 233 s., 20 zł

7060. SŁOWACKI Juliusz, Preliminaria Peregrynacji do Ziemi Świętej J O Księcia Radziwiłła Sierotki, Warszawa 1959, 108 s., 20 zł

7061. SŁOWACKI Juljusz, Anhelli, New York br., XXVI, [2], 56 s., 15 zł

7062. SŁOWACKI Juljusz, Beniowski. Poema. Pięć pierwszych pieśni, Chicago 1946, XXXIX, 174 s., 15 zł

7063. SŁOWIKOWSKI Tadeusz, Poglądy na nauczanie historii w Polsce w wieku XVIII oraz Dydaktyczna koncepcja Joachima Lelewela, Kraków 1960, 150 s., 50 zł

7064. SŁOWIŃSKA wieś Kluki, Poznań 1958, 91 s., 27 zł

7065. SŁOWNIK , SŁOWNIK filozofii marksistowskiej, Warszawa 1982, 396 s., 18 zł

7066. SŁOWNIK artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze Rzeźbiarze Graficy Tom I A-C, Wrocław 1971, 418 s., 100 zł

7067. SŁOWNIK artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze Rzeźbiarze Graficy Tom III H - Ki, Wrocław 1979, 417 s., 100 zł

7068. SŁOWNIK biograficzny archiwistów polskich. Tom I 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, 239 s., 36 zł

7069. SŁOWNIK biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce A-J, Warszawa 1991, 199 s., 15 zł

7070. SŁOWNIK biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce R-Ż, Lublin 1995, 223 s., 15 zł

7071. SŁOWNIK biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004, 189, [1] s., 40 zł

7072. SŁOWNIK biograficzny służby melioracyjnej województwa warmińsko-mazurskiego (1945-2005), Olsztyn 2009, 136, [30] s., 48 zł

7073. SŁOWNIK biograficzny teatru polskiego 1765-1965, Warszawa 1973, 906 s., 36 zł

7074. SŁOWNIK elektryczny rosyjsko-polski, Warszawa 1956, 1122 s., 18 zł

7075. SŁOWNIK folkloru polskiego, Warszawa 1965, 487 s., 20 zł

7076. SŁOWNIK geografii turystycznej Polski. Tom I-II. Tom pierwszy A-N. Tom drugi O-Ż, Warszawa 1956, 1959, 1398 (nuemracja ciągła) s., 30 zł

7077. SŁOWNIK geografii turystycznej Polski. Tom pierwszy A-N, Warszawa 1956, 624 s., 15 zł

7078. SŁOWNIK gwar polskich. Tom I Zeszyt 2 (Algieria - Bałachosty), Wrocław 1981, 95-324 s., 10 zł

7079. SŁOWNIK gwar polskich. Tom I Zeszyt 3 (Bałachwasta - Bąga), Wrocław 1982, 325-463 s., 10 zł

7080. SŁOWNIK gwar polskich. Tom II Zeszyt 2(5) (Biegunka - I. Borować), Wrocław 1983, 183-382 s., 10 zł

7081. SŁOWNIK gwar polskich. Tom II Zeszyt 3(6) (I. Borować -Brzód), Wrocław 1983-1986, 383-620 s., 10 zł

7082. SŁOWNIK gwar polskich. Tom V Zeszyt 1(13) (Czarny - Czupiradło), Kraków 1994, V, 214 s., 8 zł

7083. SŁOWNIK języka polskiego. Tom jedenasty. Suplement A - Ż, Warszawa 1969, 564 s., 12 zł

7084. SŁOWNIK mechaniczny rosyjsko-polski, Warszawa 1956, 1238 s., 18 zł

7085. SŁOWNIK naukowo-techniczny polsko-angielski. Polish-English Dictionary of Science and Technology, Warszawa 1983, 846 s., 25 zł

7086. SŁOWNIK polskich teologów katolickich. Tom 1-4, Warszawa 1981-1983, 614, 591, 552, 586 s., 120 zł

7087. SŁOWNIK polskich teologów katolickich. Tom 1-7, Warszawa 1981-1983, ok. 600 stron każdy tom s., 180 zł

7088. SŁOWNIK Polskich Towarzystw Naukowych. Tom I, Wrocław 1978, 550 s., 25 zł

7089. SŁOWNIK polskich towarzystw naukowych. Tom I Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce. Redaktor naukowy Leon Łoś, Wrocław 1978, 550 s., 21 zł

7090. SŁOWNIK pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa-Łódź 1985, 415 s., 30 zł

7091. SŁOWNIK prasłowiański. Tom I. A-B, Wrocław 1974, 487 s., 45 zł

7092. SŁOWNIK prasłowiański. Tom II. C-D, Wrocław 1976, 367 s., 50 zł

7093. SŁOWNIK prasłowiański. Tom III. D, Wrocław 1979, 332 s., 50 zł

7094. SŁOWNIK prasłowiański. Tom IV. D, Wrocław 1981, 287 s., 50 zł

7095. SŁOWNIK prasłowiański. Tom V. D, Wrocław 1984, 235 s., 50 zł

7096. SŁOWNIK Staropolski. Tom I Zeszyt 1 (A-Ażeć), Warszawa 1955, XXXII, 48 s., 20 zł

7097. SŁOWNIK staropolskich nazw osobowych. Tom IV Zeszyt 3 (Pstrocha - Rżeniec), Wrocław 1976, 389-547 s., 24 zł

7098. SŁOWNIK synktatyczno-generatywny czasowników polskich. Tom I A-M, Warszawa 1980, 406 s., 24 zł

7099. SŁOWNIK synktatyczno-generatywny czasowników polskich. Tom II N-Pla, Wrocław 1984, 372 s., 24 zł

7100. SŁOWNIK synktatyczno-generatywny czasowników polskich. Tom III Pla-Prze. , Wrocław 1988, 447 s., 39 zł

7101. SŁOWNIK trudniejszych wyrazów niemieckich w aktach stanów Prus Królewskich T. I-II (1479-1492), Toruń 1959, 105 s., 30 zł

7102. SŁOWNIK łacińsko-polski. Tom I-V, Warszawa 1998-1999, Tom I - A-C, 827, [3], Tom II - D-H, 744, Tom III - I-O 751, To s., 400 zł

7103. SŁOWNIK łaciny średniowiecznej w Polsce Tom III - Zeszyt 1 (19) D - Defalcatio, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, 160 s., 20 zł

7104. SŁOWNIK łaciny średniowiecznej w Polsce Tom VI - Zeszyt 3 (47) Militia - Moror, Wrocław 1987, 322-479 s., 18 zł

7105. SŁUCKI Arnold, Dolina dziwów, Warszawa 1964, 76 s., 30 zł

7106. SŁUCKI Arnold, Życie w pieśni, Warszawa 1955, 67 s., 30 zł

7107. SŁUŻBY bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców (1945–1989). Z warsztatów badawczych, Warszawa 2005, 380 s., 30 zł

7108. TABASZ Grzegorz , Przyroda Beskidu Sądeckiego, Nowy Sącz 2006, 152 s., 20 zł

7109. TABORSKI Roman, Wśród wiedeńskich poloników., Kraków 1983, 248 s., 12 zł

7110. TABORSKI Roman, Życie literackie młodopolskiej Warszawy, Warszawa 1974, 195 s., 24 zł

7111. TACYT , Dzieła. Tom I-II, Warszawa 1957, 499, 531 s., 50 zł

7112. TAJEMNICĄ pojednania jest PAMIĘĆ. Robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni w "Trzeciej Rzeszy". Das Geheimnis der Versoehnung heisst ERINNERUNG. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im "Dritten Reich"., Hamburg 1984, 116 s., 15 zł

7113. TAJNA historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII w., Warszawa 1970, 203 s., 30 zł

7114. TAJNE druki Ossolineum (1832-1834), Wrocław 1977, 16, reprintów broszurowych 9 s., 50 zł

7115. TAK było... Sprawozdania z warszawskiego getta 1939-1943 (Wybór), Warszawa 1988, 135, [16] s., 25 zł

7116. TANIEC siedmiu zasłon. Opowiadania indyjskie, Warszawa 1977, 272 s., 18 zł

7117. TANTY Mieczysław, Narodziny Polski Niepodległej. Wizje - Realia - Opinie. Pod red..., Warszawa 1998, 250 s., 20 zł

7118. TANTY Mieczysław, Studia i szkice z dziejów najnowszych, Warszawa 1987, 283 s., 20 zł

7119. TARCZAŁOWICZ Jacek, Pozór i nieralność, Kraków 1985, 47 s., 12 zł

7120. TARGOSZ Karolina, Jan Heweliusz uczony - artysta, Wrocław 1979, 140 s., 15 zł

7121. TARKA Krzysztof, Komendant Wilk. Z dziejów wileńskiej Armii Krajowej, Warszawa 1990, 148 s., 20 zł

7122. TARKOWSKI Krzysztof A., Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991, 151 s., 20 zł

7123. TARLE Eugeniusz, Dzieje Europy 1871-1919, Warszawa 1961, 663 s., 15 zł

7124. TARLE Eugeniusz, Talleyrand, Warszawa 1951, 331 s., 10 zł

7125. TARNAWSKI Wit, Conrad. Człowiek - pisarz - Polak, Londyn 1972, 306 s., 60 zł

7126. TARNIEWSKI Marek, Płonie Komitet (grudzień 1970 - czerwiec 1976), Warszawa 1989, 198 s., 15 zł

7127. TARNOWSKA Beata, Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy "Kontynenty", Olsztyn 2004, 335, [29] s., 25 zł

7128. TARNOWSKA Beata, Tel Awiw - Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej, Olsztyn 2019, 268 s., 30 zł

7129. TARNOWSKI , Z Dzikowa do Rapperswilu. Korespondencja Artura Tarnowskiego w sprawie dzikowskich miniatur, Tarnobrzeg 2017, 286 s., 30 zł

7130. TARNOWSKIE Zeszyty Historyczne. Nr 15, Tarnobrzeg 1997, 80 s., 15 zł

7131. TASARZ Roman, Czas pożegnań otoczył mnie wokół, Olsztyn 1986, 75 s., 15 zł

7132. TASZYCKI Witold, Odmiana rzeczowników typu sędzia, sędziego... w perspektywie historycznej, Kraków 1964, 67 s., 20 zł

7133. TATARKIEWICZ Paweł, Exodus, Warszawa 1984, 78 s., 15 zł

7134. TATARKIEWICZ Władysław, Dominik Merlini, Warszawa 1955, 189, nlb. 10 s., 18 zł

7135. TATARKIEWICZ Władysław, Historia filozofii Tom I-III, Warszawa 1988, 387, 295, 545 s., 90 zł

7136. TATARKIEWICZ Władysław, Jakiej filozofii Polacy potrzebują. Wyboru dokonał i wstępem poprzedził..., Warszawa 1970, 66 s., 18 zł

7137. TATARKIEWICZ Władysław, Paperga, Warszawa 1978, 141 s., 12 zł

7138. TATARKIEWICZ Władysław, Skupienie i marzenie. Studia z zakresu estetyki, Kraków 1951, 141 s., 20 zł

7139. TATRY i Podtatrze. Atlas satelitarny 1:15 000, Warszawa 2005, 201, [2] s., 120 zł

7140. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Dolina Chochołowska, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

7141. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Kościelisko, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

7142. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Małe Ciche, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

7143. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej 1:10 000, Warszawa 1984, 52 s., 45 zł

7144. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Witów, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

7145. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Łysa Polana, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

7146. TATRY Polskie. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej 1:10 000, Warszawa 1984, 55 s., 15 zł

7147. TAYLOR Edward, Statyka i dynamika w teorji ekonomji, Kraków 1919, 207 s., 60 zł

7148. TAYLOR John, Nauka i zjawiska nadnaturalne, Warszawa 1990, 222 s., 15 zł

7149. TAYLOR Robert Levis, Winston Churchill. An Informal Study of Greatness, Garden City, N.Y. 1952, 433 s., 30 zł

7150. TAZBIR Janusz , Arianie i katolicy, Warszawa 1971, 293 s., 32 zł

7151. TAZBIR Janusz, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1999, 350 s., 45 zł

7152. TAZBIR Janusz, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978, 344 s., 20 zł

7153. TAZBIR Janusz, Polska na zakrętach dziejów, Warszawa 1997, 381 s., 35 zł

7154. TAZBIR Janusz, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1987, 158 s., 12 zł

7155. TAZBIR Janusz, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992, 263 s., 50 zł

7156. TAZBIR Janusz, Spotkania z historią, Warszawa 1979, 280 s., 15 zł

7157. TAZBIR Janusz, Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej, Warszawa 1976, 220 s., 40 zł

7158. TAZBIR Janusz, Tradycje tolerancji religijnej w Polsce, Warszawa 1980, 166 s., 15 zł

7159. TAZBIR Janusz, Zarys historii Polski. Pod redakcją,,,, Warszawa 1979, 861 s., 45 zł

7160. TAZBIR Janusz, Świat panów Pasków. Eseje i studia, Łódź 1986, 390 s., 33 zł

7161. TAŹBIERSKI Zdzisław, Ceremoniał dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacji Polski z Anglią w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 1986, 404 s., 50 zł

7162. TAŹBIERSKI Zdzisław, Wystąpienia prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona w sprawie polskiej, Olsztyn 1989, 66 s., 30 zł

7163. TCHÓRZ Roman, Śmiertelny pocałunek i inne opowiadania, Olsztyn 1993, 80 s., 10 zł

7164. TCHÓRZEWSKI Andrzej, Prostota, Lublin 1980, 59 s., 15 zł

7165. TCHÓRZEWSKI Andrzej, Rok święty, Rzeszów 1986, 64 s., 15 zł

7166. TEATR Krakowski pod dyrekcją Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana 1865-1885. Repertuar, Wrocław 1962, XVIII, 530, [1] s., 36 zł

7167. TEATR lalek w Olsztynie, Warszawa 1981, 40 s., 25 zł

7168. TEATR Ósmego Dnia 1964-2009, Warszawa 2009, 247 s., 25 zł

7169. TEATR Polski w Poznaniu 1875-1975, Poznań 1975, 162 s., 20 zł

7170. TEATROLOGIA w Polsce w latach 1918-1939. Antologia, Warszawa 1979, 610 s., 15 zł

7171. TEC Nechama, Suche łzy, Warszawa 2005, 224, [3] s., 35 zł

7172. TECHNIKA lotnicza. Ilustrowany leksykon lotniczy, Warszawa 1988, 408 s., 18 zł

7173. TEILHARD de CHARDIN Pierre, Wybór pism, Warszawa 1965, 327 s., 15 zł

7174. TEKSTY liberalne. , Warszawa 1993, 109 s., 24 zł

7175. TELAKOWSKA Wanda, Twórczość ludowa w nowym wzornictwie, Warszawa 1954, 124 s., 32 zł

7176. TELAKOWSKA Wanda, Twórczość ludowa w nowym wzornictwie, Warszawa 1954, 37 + 106 ilustracji poza tekstem s., 36 zł

7177. TEMATY polsko-litewskie, Olsztyn 1989, 239 s., 24 zł

7178. TEMATY polsko-ukraińskie, Olsztyn 2001, 367 s., 35 zł

7179. TEMPLE Robert K.G., Dzieje gnozy. Tom II Tajemnica Syriusza, Poznań 1992, 239 s., 15 zł

7180. TEMPSKI Zbigniew, Wrocławski ośrodek przemysłowy., Wrocław 1970, 119 s., 30 zł

7181. TEN jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, Kraków 1966, 635 s., 32 zł

7182. TENEW Dragan, Dzieje sztuki w Bułgarii. Siedem opowiadań o sztuce bułgarskiej, Warszawa 1989, 245 s., 20 zł

7183. TEODORET z Cyru , Lecznie chorób hellenizmu, Warszawa 1981, 297 s., 30 zł

7184. TEODOROWICZ Maria, Oświata polska w walce o przetrwanie w latach drugiej wojny światowej, Olsztyn 1997, 240 s., 40 zł

7185. TEOKRYT , Sielanki BP, Warszawa 1969, 131 s., 12 zł

7186. TEOLOGIA i kultura duchowa starej Rusi, Lublin 1993, 345 s., 40 zł

7187. TEORETYCZNE i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, Kraków 2006, 214 s., 24 zł

7188. TEREJ Jerzy Janusz, Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej, Wrocław 1980, 421 s., 8 zł

7189. TERENCJUSZ AFRYKAŃCZYK Publiusz, Komedie. Eunuch, Bracia, Teściowa, Wrocław 1971, LIX, 304 s., 20 zł

7190. TERLECKI , Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009, 812 s., 24 zł

7191. TERLECKI Olgierd, Generał Sikorski. Tom I-II, Kraków 1986, 1983, 480, 336 s., 12 zł

7192. TERLECKI Olgierd, Na chwałę narodu. Władysław Sikorski 1881-1981, Kraków 1981, 92 s., 20 zł

7193. TERLECKI Ryszard, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944 -1990, Kraków 2007, 391 s., 30 zł

7194. TERNON Yves, HELMAN Socrate, Eksterminacja chorych psychicznie w III Rzeszy. Od teoretyków narodowosocjalistycznych do praktyków z SS, Warszawa 1974, 367 s., 24 zł

7195. TESTART Jacques, Przejrzysta komórka, Warszawa 1990, 172 s., 18 zł

7196. TESTY i zadania egzaminacyjne z języka niemieckiego, Warszawa 1994, 347 s., 10 zł

7197. TETENS T(ete) H(arens), Naziści znowu u władzy, Warszawa 1963, 318 s., 12 zł

7198. TETMAJER , Włodzimierz Tetmajer. Studia Szkice Akwarele Rysunki 1862-1923. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Maj 1972, Olsztyn 1972, 32 s., 24 zł

7199. THE PROMOTIONAL Forest Complex of the Masurian Forests, Olsztyn 2012, 48 + rozkładana mapa s., 33 zł

7200. THE Realm of Reading. Book Four. High Adventure, London 1959, 239 s., 12 zł

7201. THEOBALD Robert, The Rich and The Poor. A Study of The Economics of Rising Expectations, New York 1961, 160 s., 10 zł

7202. THEOKRITOS (Teokryt) , Bion und Moschos, Stuttgart 1855, 270 s., 100 zł

7203. THIETMAR , Kronika Thietmara, Poznań 1953, XCIV, 652, [1] s., 45 zł

7204. THIETMAR , Kronika Thietmara, Kraków 2005, 437 s., 50 zł

7205. THILS Gustave, Problemy teologii religii niechrześcijańskich, Warszawa 1973, 220 s., 15 zł

7206. THOMA Wolfgang, Dome, Kirchen und Kapellen mit 184 Abbildungen, Munchen 198?, 256 s., 30 zł

7207. THOMAS Michael J., Podręcznik marketingu, Warszawa 1998, 645 s., 20 zł

7208. THOMPSON Ewa M., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000, 371, [1] s., 25 zł

7209. THOMPSON Jeremiah A., Biblia i archeologia, Warszawa 1965, 347 s., 24 zł

7210. THORNDIKE Edward Lee, Uczenie się ludzi, Warszawa 1990, 258 s., 20 zł

7211. THUGUTT THUGUTT, Stanisław Thugutt. Autobiografia, Warszawa 1984, 195 s., 21 zł

7212. THULLIE Czesław, Zabytki architektoniczne województw katowickiego i polskiego. Przewodnik, Katowice 1969, 270 s., 24 zł

7213. TIRPITZ Alfred von, Wspomnienia, Warszawa 1997, 415 s., 45 zł

7214. TISCHNER Józef, Etyka Solidarności, Kraków 1981, 105 s., 10 zł

7215. TISCHNER Józef, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, 314 s., 20 zł

7216. TISSOT , Prusacy w Niemczech, Warszawa 1876, 537, [1] s., 45 zł

7217. TKANINA. Ceramika. Szkło, Warszawa 1987, 255 s., 40 zł

7218. TO BEAR Witness. Holocaust Remembrance at Yad Vashem, Jerusalem 2005, 323, [3] s., 60 zł

7219. TOBIASZ Julian, Na tyłach wroga. Obywatele radzieccy w ruchu oporu na ziemiach polskich 1941-1945, Warszawa 1972, 400 s., 24 zł

7220. TOBIASZ Mieczysław, Pionierzy odrodzenia narodowego i politycznego na Śląsku (1763-1914), Katowice 1945, 135 s., 32 zł

7221. TOBIASZ Mieczysław dr, Wojciech Korfanty. Odrodzenie narodowe i polityczne Śląska, Katowice 1947, 238 s., 30 zł

7222. TOCHMAN Wojciech, Krall. Rozmowa, Warszawa 2015, 197 s., 30 zł

7223. TOCQUEVILLE Alexis de, Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 1970, 329 s., 25 zł

7224. TOCZEWSKI Andrzej, Kostrzyn 1945, Warszawa 1988, 112 s., 20 zł

7225. TODD John M., Marcin Luter. Studium biograficzne, Warszawa 1970, 298 s., 15 zł

7226. TOEPPEN Max, Aberglauben aus Masuren. Marchen und Sagen, Berlin 2014, 58 s., 40 zł

7227. TOEPPEN Max P., Wierzenia mazurskie (oraz) Jakuba Turowskiego. Klucz do bardzo ważnych Tajemnic, Dąbrówno 2023, 224 s., 55 zł

7228. TOKARCZUK Ignacy bp, Moc i wytrwałość, Kraków 1988, 223, [5] s., 12 zł

7229. TOKARCZYK Roman, Winstanley, Warszawa 1975, 228 s., 24 zł

7230. TOKARZ Wacław, Rozprawy i szkice. Tom I-II, Warszawa 1959, 568, 578 s., 40 zł

7231. TOKARZ Wacław, Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa, Warszawa 1980, 275 s., 12 zł

7232. TOKARZ Wacław, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831. T. I Tekst, T. II Mapy, Warszawa 1994, 588 s., 100 zł

7233. TOKARZEWSKI Eugeniusz, Kętrzyn 2000 1994-2014. Szkice wywiady eseje, Kętrzyn 2014, 100 s., 15 zł

7234. TOLKE Arnim, TOLKE Ingebora, Fotografujemu i filmujemy obiekty makroskopowe, Warszawa 1981, 290 s., 12 zł

7235. TOLL Johan Christopher, Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego w Warszawie. Raporty J. Ch. Tolla do regenta Szwecji księcia Karola Sudermańskiego i kanclerza Frederika Sparrego (styczeń - sierpień 1974), Warszawa-Kraków 1979, 197 s., 20 zł

7236. TOMANEK J., Niepowrotny czas. Wiersze, Nowy York 1963, 46 s., 30 zł

7237. TOMASIK Wojciech, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, Wrocław 2007, 389 s., 45 zł

7238. TOMASZEWSKA , Toruń w drzeworytach Wandy Tomaszewskiej, Toruń 2009, 29, [3] s., 30 zł

7239. TOMASZEWSKA Ewa, Pocałunek księcia nocy, Warszawa 1988, 47 s., 15 zł

7240. TOMASZEWSKA Marta, Serpente w raju, Kraków 1978, 170 s., 20 zł

7241. TOMASZEWSKA Marta, Tapatiki kontra Mandiable, Warszawa 1976, 127 s., 15 zł

7242. TOMASZEWSKA Marta, Tapatiki na Ziemi, Warszawa 1976, 131 s., 15 zł

7243. TOMASZEWSKI jerzy, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991, 58 s., 12 zł

7244. TOMASZEWSKI Longin, Kronika Wileńska 1939-1941, Warszawa 1991, 257' [6] s., 20 zł

7245. TOMASZEWSKI Longin, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1999, 763 s., 50 zł

7246. TOMASZEWSKI Roman, Pismo drukarskie a estetyka druku, Toruń 1983, 30 s., 40 zł

7247. TOMASZEWSKI Tadeusz, Psychologia, Warszawa 1975, 891 s., 25 zł

7248. TOMASZEWSKI Tadeusz, Wstęp do psychologii, Warszawa 1969, 295 s., 15 zł

7249. TOMASZEWSKI Tadeusz inż., Badania wykresowe nad organizacją pracy w gospodarstwach wiejskich , Warszawa 1938, 75, [1] s., 30 zł

7250. TOMCZYK Damian, Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z XV-XVIII w. i ich znaczenie historyczne, Opole 1975, 188 s., 20 zł

7251. TOMICKI Jan, Norbert Barlicki 1880-1914. Działaność polityczna, Warszawa 1968, 456, [2] s., 20 zł

7252. TOMICKI Jan, Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo - społeczeństwo - kultura. Pod redakcją, Warszawa 1982, 680 s., 20 zł

7253. TOMICKI Jan, Stanisław Dubois, Warszawa 1980, 117 s., 10 zł

7254. TOMICKI Ryszard, Tenochtitlan 1521, Warszawa 1984, 232 s., 15 zł

7255. TOMKIEWICZ Ryszard, Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Zarys problematyki, Oslztyn 2013, 186, [12] s., 20 zł

7256. TOMKIEWICZ Ryszard, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995, 210 s., 20 zł

7257. TOMKIEWICZ Ryszard, Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach, Olsztyn 2007, 210 s., 35 zł

7258. TOMKIEWICZ Ryszard, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956, Olsztyn 2003, 402 s., 40 zł

7259. TOMKIEWICZ Władysław, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1971, 94 s., 10 zł

7260. TOMSIA Teresa, Białe tango, Warszawa 1987, 63 s., 15 zł

7261. TONDEL Janusz, Książka w dawnym Królewcu Pruskim, Toruń 2001, 326 s., 90 zł

7262. TONDEL Janusz, Między książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła, toruńskiego bibliofila i malarza, pasje i rozczarowania, Toruń 2014, 518 s., 150 zł

7263. TONELLI Tiziano, Uzbrojenie kawalerii napoleońskiej z uwzględnieniem Królestwa Włoch i Królestwa Neapolu, Oświęcim 2011, 160 s., 50 zł

7264. TOPIJ Andrzej, Ludność niemiecka wobec rusyfikacji guberni bałtyckich 1882-1905 , Bydgoszcz 1997, 147 s., 40 zł

7265. TOPOLSKA Maria Barbara, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław 1984, 354 s., 24 zł

7266. TOPOLSKI Jerzy, Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku, Warszawa 1987, 206 s., 18 zł

7267. TOPOLSKI Jerzy, Prawda i model w historiografii, Łódź 1982, 392 s., 24 zł

7268. TOPOLSKI Jerzy, Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku, Poznań 1955, 161 s., 64 zł

7269. TOPOROWSKI Marian, Geniusz i caryzm. Rzecz o Puszkinie, Warszawa 1971, 202 s., 15 zł

7270. TORANOVA Eva, Złotnictwo w Słowacji, Warszawa 1985, 246 s., 20 zł

7271. TORNIUS Valerian, Wolfgang Amade. Powieść o Mozarcie, Kraków 1971, 397 s., 12 zł

7272. TORUŃ dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, Warszawa 1983, 660 s., 36 zł

7273. TORUŃ i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera), Toruń 1998, 268 s., 30 zł

7274. TORUŃ i Pomorze pod władzą pruską. Materiały z konferencji z 10-11 grudnia 1993 r. w Toruniu, Toruń 1995, 130 s., 20 zł

7275. TORUŃ. Przewodnik Informator, Warszawa 1957, 144 + 12 str. reklam! s., 20 zł

7276. TORUŃCZYK Barbara, Rozmowy w Maisons-Laffitte 1981, Warszawa 2006, 207, [1] s., 20 zł

7277. TOTJEW Zofia, Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historycznego Zeszyt 2 1967-1968, Warszawa 1970, 54 s., 10 zł

7278. TOURAINE Alain, Myśleć inaczej, Warszawa 2011, 379 s., 25 zł

7279. TOWARZYSTWO Demokratyczne Polskie. O sile zbrojnej narodowej, Warszawa 1960, 145 s., 20 zł

7280. TOWARZYSTWO Naukowe Płockie 1820-1830 - 1907-1957. Szkice i materiały, Płock 1957, 260 s., 48 zł

7281. TOŁSTOJ Lew, Dzienniki. Tom I-II , Kraków 1973, 525, 527 s., 39 zł

7282. TOŁWIŃSKI Garbyel, Akustyka muzyczna, Warszawa 1929, 96 s., 24 zł

7283. TRABA Robert, Historie wzajemnych oddziaływań, Berlin i Warszawa 2014, 480 s., 40 zł

7284. TRACZYŃSKI Edward, Wyposażenie budynków mieszkalnych i gospodarczych w regionie świętokrzyskim w 2 połowie XIX i w XX wieku, Kielce 1986, 45, [28] s., 40 zł

7285. TRADITION auf dem polnischen Tisch, Warszawa 2006, 30 s., 20 zł

7286. TRADITION sur la table polonaise, Warszawa 2006, 30 s., 20 zł

7287. TRADYCJE kulturalne Warmii i Mazur. Muzeum Narodowe w Warszawie 12-26 grudnia 1974 roku, Olsztyn-Warszawa 1974, 24 s., 10 zł

7288. TRAGARZE zdań. Antologia młodej poezji serbskiej, Kraków 1983, 191 s., 18 zł

7289. TRAKTAT Pokojowy. Oficjalne streszczenie Rządu Francuskiego, Warszawa 1919, 47 s., 24 zł

7290. TRAKTATY polsko-austriackie z drugiej połowy XVII wieku, Warszawa 1985, 151 s., 24 zł

7291. TRAVERS P(amela) L)yndon), ORŁOWSKA-GABRYŚ Maria, Agnieszka otwiera drzwi. Wydanie I, Warszawa 1962, 204, [2] s., 45 zł

7292. TRAWIŃSKI Witold H., Odyseja Polskiej Błękitnej Armii. Oprac. i wstępem opatrzył Włodzimierz Suleja, Wrocław 1989, 304 s., 24 zł

7293. TREMBECKI Stanisław, Listy. Tom I-II, Wrocław 1954, XXV, 277, 220 s., 24 zł

7294. TREMBECKI Stanisław, Pisma wszystkie. Tom I-II, Warszawa 1953, CIII, [1], 346, [1] / 371, [1] s., 60 zł

7295. TRENKLER Ryszard, Świątynia Wang. Zabytek sztuki nordyckiej, Warszawa 1963, 20 s., 10 zł

7296. TRESMONTANT Claude, Problem istnienia Boga, Warszawa 1970, 508 s., 16 zł

7297. TRETIAK Andrzej, Lord Byron, Poznań br., 391. [5] s., 50 zł

7298. TRETIAK Józef, Finis Poloniae! Historja legendy maciejowickiej i jej rozwiązanie, Kraków 1921, 95 s., 40 zł

7299. TRETJAKOW Piotr, Plemiona wschodnio-słowiańskie. Zarys popularno-naukowy, Warszawa 1949, 243, [2] s., 20 zł

7300. TREUBURGER Heimatbrief nr 8. Listopad/ grudzień 1984. Plastycy, Olecko 199?, 70 s., 36 zł

7301. TRIGG Roger, Rozum a zaangażowanie, Warszawa 1977, 154 s., 12 zł

7302. TROCKI Lew, Moje życie. Próba autobiografii, Warszawa 1990, 662 s., 60 zł

7303. TROCZYŃSKI Konstanty, Od formizmu do moralizmu. Szkice literackie, Poznań 1935, 86, [1] s., 48 zł

7304. TROJANOWSKA Izabella, Szwajcaria Kaszubska. Przewodnik, Gdańsk 1994, 175 s., 12 zł

7305. TROJANOWSKA Maria, Dokument miejski lubelski od XIV do XVIII wieku. Studium dyplomatyczne, Warszawa-Łódź 1977, 140, [6] s., 40 zł

7306. TROUT Jack, Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji?, Kraków 2001, 244 s., 300 zł

7307. TRUD pierwszych dni. Poznań 1945. Wspomnienia poznaniaków, Poznań 1970, 350 s., 16 zł

7308. TRUDNE drogi. Montaż sceniczny poezji rosyjskiej i radzieckiej, Warszawa 1987, 25 s., 12 zł

7309. TRUNKI poligrafów, Warszawa 2009, 138 s., 25 zł

7310. TRUSEWICZ Jan Zygmunt, Wileńskie tradycje olsztyńskiej chirurgii, Olsztyn 2020, 271 s., 58 zł

7311. TRUSZKOWSKA Teresa, Ornitologia kosmiczna, Kraków 1988, 56 s., 12 zł

7312. TRYLOGIA Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki, Warszawa 1962, 587 s., 40 zł

7313. TRYNISZEWSKI Eugeniusz, Antoni Osuchowski 1849-1928. Zarys biograficzny, Olsztyn 1985, 276 s., 15 zł

7314. TRZEBIATOWSKI Klemens, Poznajemy Pomorze Koszalińskie. Praca zbiorowa pod red..., Koszalin 1965, 291 s., 20 zł

7315. TRZECIA III Ogólnopolska Wystawa Grafiki Artystycznej i Rysunku listopad 1961 - styczeń 1962 Warszawa Zachęta, Warszawa 1961, 20, 102, 40 s., 60 zł

7316. TRZECIAK Przemysław, 1000 tajemnic architektury, Warszawa 1980, 352 s., 40 zł

7317. TRZECIAKOWSKI Jan, Zanim przyszli Aztekowie, Warszawa 1980, 241 s., 10 zł

7318. TRZECIAKOWSKI Lech, Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928, Warszawa 2003, 515, 16 s., 60 zł

7319. TRZECIAKOWSKI Lech, Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej, Poznań 1983, 135 s., 20 zł

7320. TRZECIAKOWSKI Wiesław, SOBECKI Włodzimierz, "Krwawa niedziela" w Bydgoszczy. Jedyny pasujący klucz do wydarzeń z 3 i 4 września 1939, Bydgoszcz przed 2007, 136, [8] s., 30 zł

7321. TRZECIE 3 Biennale grafiki Kraków 1964, Kraków 1964, 112 s., 60 zł

7322. TRZNADEL Jacek, Hańba domowa, Lublin 1990, 339 s., 20 zł

7323. TRZNADEL Jacek, O poezji Mieczysława Jastruna, Wrocław 1954, 136 s., 24 zł

7324. TRZOSKA Jacek, W kwestii gdańskiego młynarstwa i piekarnictwa w XVII-XVIII w. Odpowiedź j. Bartysiowi, Warszawa 1975, 485-489 s., 20 zł

7325. TRZOSKA Jerzy, Gdańsk jako ośrodek zaopatrzenia wojsk podczas wielkiej wojny północnej 1709-1721, Gdańsk 1980, 105-121 s., 25 zł

7326. TRZOSKA Jerzy, Gdańsk jako port drzewny w II połowie XVII i XVIII wieku, Gdańsk 1968, 73-113 s., 25 zł

7327. TRZOSKA Jerzy, Inwentarz Wielkiego Młyna w Gdańsku z 1740 r., Warszawa 1975, 67-76 s., 25 zł

7328. TRZOSKA Jerzy, Możliwość wzbogacenia problematyki dziejów handlu gdańskiego w XVIII w. w archiwach portowych. Archiwum Departamentalne Żyrondy w Bordeaux, Warszawa 1980, 277-293 s., 25 zł

7329. TRZOSKA Jerzy, Odszkodowanie Gdańska dla Francji w związku ze sprawą księcia Contiego, Toruń 1980, 51-70 s., 25 zł

7330. TRZY poetyki klasyczne. Arystoteles - Horacy - Pseudo-Longinos, Wrocław 1951, XXXVIII, 154 s., 20 zł

7331. TRZYDZIESTOLECIE Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 1907-1937, Warszawa 1938, 11 s., 12 zł

7332. TRZYDZIEŚCI 30 lat Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Grójcu 1974-2004, Grójec 2004, 50 s., 12 zł

7333. TRZYDZIEŚCI i trzy. Lipnowska Grupa Literacka, Lipno 1999, 51 s., 24 zł

7334. TRZYDZIEŚCI lat muzealnictwa polskiego na Warmii i Mazurach. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1975, 32 nlb. s., 20 zł

7335. TUBIELEWICZ Jolanta, Historia Japonii, Wrocław 1984, 495 s., 48 zł

7336. TUCHOLSKI Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1988, 573 s., 18 zł

7337. TUCZYŃSKI Jan , Schopenhauer a Młoda Polska, Gdańsk 1969, 262 s., 20 zł

7338. TUJAKOWSKI Alojzy, Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu. Informator. Opracował..., Toruń 1983, 54 s., 12 zł

7339. TUJAKOWSKI Alojzy, Mikołaja Kopernika "De Revolutionibus". Historia wydań, Toruń 1973, 78 s., 9 zł

7340. TUJAKOWSKI Alojzy, Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na Pomorzu. 400 lat drukarstwa w Toruniu 1569-1969, Warszawa 1970, 175 s., 25 zł

7341. TULIBACKI Witold, Wiersze otwarte na oścież, Olsztyn 1998, 31 s., 18 zł

7342. TULIBACKI Witold, Wiersze po wierszach, Olsztyn 2006, 34 s., 20 zł

7343. TULIBACKI Witold, Wiersze z zacisza, Olsztyn 2001, 30 s., 12 zł

7344. TULIK Jan, Budzenie licha, Rzeszów 1985, 67 s., 15 zł

7345. TUNKIEWICZ Michał, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży. Aspekt teologiczno-pastoralny, Olsztyn 2000, 242 s., 24 zł

7346. TURANT Witold, Przespałem, Warszawa 1988, 39 s., 15 zł

7347. TURCZYŃSKI Andrzej, Dialogi z lisem, Gdańsk 1983, 75 s., 15 zł

7348. TURCZYŃSKI Andrzej, Stance północne, Słupsk 1985, 32 s., 15 zł

7349. TUREK Wiesław, Sylwester z niespodzianką. Sztuka w jednym akcie, Warszawa 1987, 47 s., 12 zł

7350. TUREK Władysław ks., Ksiądz infułat Antoni Jagłowski, Olsztyn 1996, 59 s., 20 zł

7351. TURGIENIEW , Turgieniew we wspomnieniach, Kraków 1982, 490 s., 25 zł

7352. TURKOWSKI Leonard, Księga mojego domu, Olsztyn-Białystok 1979, 387 s., 15 zł

7353. TURKOWSKI Leonard, Księga Warmii i Mazur, Olsztyn 1983, 320 s., 20 zł

7354. TURKOWSKI Leonard, Na progu doby, Poznań 1959, 83 s., 16 zł

7355. TURKOWSKI Leonard, Spotkania świąteczne, Olsztyn 1968, 215 s., 15 zł

7356. TURKOWSKI Leonard, Talerz z jabłkami, Olsztyn 1975, 75 s., 15 zł

7357. TURKOWSKI Marek, Marketing usług hotelarskich, Warszawa 1997, 258 s., 20 zł

7358. TURLEJSKA Maria, Rok przed klęską. 1 września 1938 - 1 września 1939, Warszawa 1965, 483 s., 24 zł

7359. TURLEJSKA Maria, Spór o Polskę. Szkice historyczne, Warszawa 1981, 435 s., 10 zł

7360. TURLEJSKA Maria, Spór o Polskę. Szkice historyczne, Warszawa 1981, 435 s., 24 zł

7361. TURLEJSKA Maria, Te pokolenia żałobami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie, Warszawa 1990, 478 s., 24 zł

7362. TURNAU Irena, Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego od XIII do XVIII w., Wrocław 1987, 315 s., 64 zł

7363. TURNAU Irena, Polskie skórnictwo, Wrocław 1983, 205 + ilustr. 127 poza tekstem s., 40 zł

7364. TURNO Leo, Kompletny podręcznik języka esperanto dla początkujących, Warszawa 1932, 71 s., 20 zł

7365. TUROWICZ Jerzy, Bilet do raju, Kraków 1999, 306 s., 12 zł

7366. TUROWSKA Zofia, Janusz Majewski. Film - kobieta jego życia, Warszawa 2017, 413, [2] s., 40 zł

7367. TUROWSKI Paweł, Sto siedemdziesiąt trzy lata walki o mowę ojczystą jednej wsi warmińskiej, Olsztyn 2003, 130 s., 25 zł

7368. Turska Irena, Taniec w Polsce 1945-1960, Warszawa 1962, 218 s., 30 zł

7369. TURSKI Władysław M., Nie samą informatyką, Warszawa 1980, 210 s., 10 zł

7370. TURWID Marian, Malarstwo. Salon Wystawowy BWA Olsztyn Zamek. Październik Listopad 1972, Olsztyn 1972, 16 s., 24 zł

7371. TURYSTYKA w Polsce Ludowej, Warszawa 1952, 312 s., 24 zł

7372. TUSZYŃSKA Wera, Dywany i kilimy, Warszawa 1982, 212, [4], 50 ilustr. poza tekstem s., 15 zł

7373. TUSZYŃSKI Adam, Budowa i obsługa motocykla. Mechanizmy Konserwacja Nauka jazdy, Kraków 1947, 268 s., 64 zł

7374. TUTAJ się ze sobą mijamy. Almanach poezji mrągowskiej, Mrągowo 2008, 96 s., 24 zł

7375. TUWIM Irena, Co okręt wiezie, Warszawa 1979, 28 s., 45 zł

7376. TUWIM Julian, Pegaz dęba czyli panopticum poetyckie, Warszawa 1950, 427, [2] s., 60 zł

7377. TUWIM Julian, Pegaz dęba czyli panopticum poetyckie (I wydanie!), Warszawa 1950, 427, [2] s., 45 zł

7378. TUWIM Julian, Piórem i piórkiem, Warszawa 1957, 214, [4] s., 18 zł

7379. TUWIM Julian, Polska nowela fantastyczna, Warszawa 1952, 324, [3]; 276, [2] s., 20 zł

7380. TUWIM Julian, Wiersz nieznanego poety. Gawęda literacko-obyczajowa, Warszawa 1955, 175 s., 15 zł

7381. TUWIM Julian, WIERCIEŃSKI Andrzej, Wierszyki dla dzieci. Spóźniony słowik. Bambo. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, Warszawa br., 28 s., 80 zł

7382. TWAIN Mark, Pamflety, Warszawa 1956, 153 s., 20 zł

7383. TWARDECKI Alojzy, Szkoła janczarów. Listy do niemieckiego przyjaciela, Olsztyn 1979, 214 s., 15 zł

7384. TWARDOWSKI Jan , Słowik. Skowronek. Mini-antologia ornitologiczna, Toruń 1993, 20 s., 30 zł

7385. TWARDOWSKI Jan, Trzy królowe, Warszawa 2001, nlb. 16 s., 50 zł

7386. TWARDOWSKI Jan ks., Sumienie ruszyło i inne wiersze, Warszawa 1992, 76 s., 12 zł

7387. TWARDOWSKI Jan ks., Łaską zdumiony. Moje szczęśliwe wspomnienia, Warszawa 2002, 149, [3] s., 25 zł

7388. TWARDOWSKI Samuel, Dafnis w drzewo bobkowe przemienieła się, Wrocław 1955, 301 s., 40 zł

7389. TWENTY 20 Best Plays of the Modern American Theatre, New Yrok 1965, 874 s., 50 zł

7390. TWOJE Mazury, Giżycko 2004, każdy nr od 36 do 44 stron s., 60 zł

7391. TWORZENIE regionalnego markowego produktu turystycznego gminy, Stegna 1998, 221 s., 30 zł

7392. TYLOCH Witold, Dzieje ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1981, 459 s., 15 zł

7393. TYMIENIECKI , Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w miediewistyce polskiej, Poznań 1990, 210 s., 24 zł

7394. TYMIENIECKI Kazimierz, Charakterystyka naukowej działalności Stanisława Smolki (1854-1924), Poznań 1950, 84 s., 20 zł

7395. TYMIENIECKI Kazimierz, Dzieje Niemiec do początku ery nowożytnej, Poznań 1948, 664 s., 30 zł

7396. TYMIENIECKI Kazimierz, Polska w średniowieczu, Warszawa 1961, 275 s., 36 zł

7397. TYNC Stanisław, Dzieje Gimnazjum Toruńskiego 1568-1772. Tom I Wiek XVI, Toruń 1928, 230 s., 64 zł

7398. TYNC Stanisław, Dzieje Gimnazjum Toruńskiego. Tom II, Toruń 1949, 264 s., 20 zł

7399. TYNC Stanisław, Ślązak Ulryk Schober korektor i działacz kulturalny torunski 1559-1598, Wrocław 1960, 274 s., 30 zł

7400. TYRAKOWSKI Witold, Instynkt?...O miejsce na ziemi, Warszawa 1971, 226 s., 15 zł

7401. TYRMAND Leopold, Dziennik 1954. Kondycja własna, Warszawa 1982, 468 s., 24 zł

7402. TYRMAND Leopold, Prawo Tyrmanda, Warszawa 1985, 32 s., 12 zł

7403. TYRMAND Leopold, U brzegów jazzu, Warszawa 2008, 232 s., 20 zł

7404. TYROWICZ Marian, Polski Kongres Polityczny we Wrocławiu 1848 r. Z 8 ilustracjami, Kraków 1946, 112 s., 20 zł

7405. TYROWICZ Marian, Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Studia porównawcze, Kraków 1979, 230 s., 20 zł

7406. TYSZKIEWICZ , INTER Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej ofiarowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa 2002, 254 s., 32 zł

7407. TYSZKOWA Maria, Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, Warszawa 1986, 374 s., 12 zł

7408. TYSZKOWSKA Krystyna, Panorama Racławicka. 90 lat niezwykłych dziejów, Wrocław 1986, 108, nlb.1 s., 15 zł

7409. TYTOŃ jego uprawa i wyrób. Z 14 rysunkami, Łódź-Katowice 1926, 104 s., 90 zł

7410. TŁOCZEK Ignacy, Dom mieszkalny na polskiej wsi, Warszawa 1985, 179 + ilustr. s., 32 zł

7411. UDZIELA Seweyn, Hafty kurpiowskie, Kraków 1936, 11, tabl. X s., 120 zł

7412. ULAN. Polska sztuka dekoracyjna. Polish Decorative Art, Warszawa 1995, 160 s., 30 zł

7413. ULICA Świdnicka we Wrocławiu, Wrocław 1995, 64 + 85 ilustr. s., 12 zł

7414. ULLMANN Walter, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, Łódź 1985, 292 s., 18 zł

7415. ULOTNA poezja patriotyczna wojen napoleońskich (1805-1814), Wrocław 1977, 23, reprintów broszurowych 20 s., 50 zł

7416. UMIASTOWSKI Jan Kazimierz, Przez kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji 1939-1942, Warszawa (1985), 133 s., 40 zł

7417. UMIŃSKA Bożena, Razem, osobno, Warszawa 1986, 57 s., 15 zł

7418. UNDERWOOD Leon, Bronzes of West Africa, London 1949, 32 + 64 s., 30 zł

7419. UNDERWOOD Leon, Masks of West Africa, London 1964, 54 + 66 s., 33 zł

7420. UNGEHEUER Marjan, Stosunki kredytowe w Ziemi Przemyskiej w połowie XV wieku, Lwów 1929, VIII, 296, [2] s., 50 zł

7421. UNIVERSITATES Studiorum saec. XVIII et XIX, Warszawa 1982, 206 s., 24 zł

7422. UNIWERSAŁY i rozporządzenia w sprawie chłopskiej z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r., Poznań 1946, 20 s., 12 zł

7423. UNIWERSYTET Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1999-2008 ... Uniwersytet nasz widzę ogromny, Olsztyn 2008, 72, XLVIII s., 20 zł

7424. UNIWERSYTET Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn 2012, 51 s., 25 zł

7425. UNIWERSYTET Warszawski 1945-1965. Materiały bibliograficzne, Warszawa 1974, 362, [4] s., 45 zł

7426. UNSER Programm in Wort und Bild. Das Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschland (beschlossen zu Heidelberg am 18 Sept. 1925, Berlin 1925?, 80 s., 24 zł

7427. URBAN , Jajakobyły. Spowiedź życia Jerzego Urbana. Spowiadali i zapisali Przemysław Ćwikliński, Piotr Gadzinowski, Warszawa 199?, 290 s., 15 zł

7428. URBAN Jerzy, Alfabet Urbana. Od UA do Z, Warszawa 1990, 208 s., 10 zł

7429. URBAN Wiliam, The Baltic Crusade, Chicago 1994, 366 s., 120 zł

7430. URBAŃCZYK Przemysław, Zanim Polska stała się Polską, Toruń 2015, 444 s., 30 zł

7431. URBAŃCZYK Stanisław, Próba "Słownika Staropolskiego", Kraków 1947, 48 s., 18 zł

7432. URBANEK Mariusz, Polska jest jak obwarzanek, Wrocław 1988, 132 s., 10 zł

7433. URBANIAK Józef, Konserwatyzm w poglądach społeczno-politycznych Henryka Rzewuskiego, Poznań 1979, 116 s., 40 zł

7434. URBANKOWSKI Bohdan, Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1988, 283 s., 15 zł

7435. URBANKOWSKI Bohdan, W cieniu, Warszawa 1973, 35 s., 24 zł

7436. URBAŃSKI Edmund Stephen, Hispanoameryka i jej cywilizacje. Hispanoamerykanie i Angloamerykanie, Warszawa 1981, 308 s., 24 zł

7437. URGACZ Tadeusz, Reny, Warszawa 1966, 102 s., 20 zł

7438. UROCZYSTOŚCI milenijne 1966 roku. Sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych, Warszawa 1996, 211 s., 40 zł

7439. URYGA Jan, Rok Polski w życiu, w tradycji i obyczajach ludu, Włocławek 2006, 384 s., 25 zł

7440. URZĘDNICY małopolscy XII-XV wieku. Spisy, Wrocław 1990, 377 s., 32 zł

7441. URZĘDNICY województwa łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1993, 301 s., 30 zł

7442. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 75. Powiat chodzieski województwo poznańskie, Warszawa 1967, 34 s., 12 zł

7443. URZYŃSKA Dorota, Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939-1945, Poznań 2000, 262 s., 20 zł

7444. URZĄDZANIE terenów zielonych, Warszawa 1953, 370 s., 40 zł

7445. USHERWOOD Peter, Układ nerwowy, Warszawa 1976, 186 s., 15 zł

7446. USOPAŁ. XX-lecie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej 1993-2013. Z suplementem 2014. Historia działalności. Tom I-II, Warszawa 2014, 471; 438, [2] s., 80 zł

7447. USOWICZ Aleksander, KŁÓSAK Kazimierz, Konstanty Michalski (1879-1947), Kraków 1949, 249 s., 24 zł

7448. USPIENSKI Borys, Car i imperator. Namaszczenie władcy i semantyka tytułów monarchy, Katowice 2002, 101. [1] s., 15 zł

7449. USTAWA krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku, Olsztyn 2010, 96 s., 25 zł

7450. USTAWA o prawie autorskim z dnia 26 marca 1926 r., Łódź 1945, 24 s., 20 zł

7451. UTOPIŚCI XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole, Wrocław 1972, 388 s., 55 zł

7452. UZIEMBŁO Adam, Niepodległość socjalisty, Warszawa 2008, 324. [16] s., 20 zł

7453. UŁASZYNÓWNA Zofja, O Salutaris. Religijne utwory i fragmenty, Kraków 1935, 248 s., 16 zł

7454. UŻYTEK ekologiczny Mała Biel Drogą Edukacji Ekologicznej. Ścieżka dydaktyczna. Przewodnik przyrodniczy, Szczytno 2009, 64 s., 15 zł

7455. VALENSIN Auguste, O mojej wierze, Warszawa 1979, 96 s., 15 zł

7456. VALLENTIN Antonina, Picasso, Warszawa 1959, 605 s., 15 zł

7457. VANDERVELDE Emil, Ustrój socjalistyczny, Warszawa 1909, 52 s., 30 zł

7458. VARGAS Witold, ZYCH Paweł, Duchy polskich miast i zamków, Olszanica 2013, 207 s., 25 zł

7459. VARILLON Francois, Zarys doktryny katolickiej, Warszawa 1972, 638 s., 15 zł

7460. VASARI Giorgio, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. T. 1-9, Warszawa-Kraków 1985-1990, XLVII, [1], 484; 272; 242; 272, [4]; 412; 420, [3]; 464; 544 s., 150 zł

7461. VERBA volant, scripta manet. 15 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, 180 s., 30 zł

7462. VERLAINE Paul, Poezje BP, Warszawa 1980, 192 s., 15 zł

7463. VERNE Juliusz, FERAT Jules, Tajemnicza wyspa, Warszawa 1955, 520, [7] s., 90 zł

7464. VETULANI Adam, ROMAN Stanisław, Średniowieczny ruski przekład statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, Wrocław 1950, 94 s., 40 zł

7465. VETYKLE. Olstyno rasytoju kurybos rinktine, Kłajpeda 2008, 229 s., 27 zł

7466. VIDAL Laurent, Mazagan. Miasto które przepłynęło Atlantyk. Z Maroka do Amazonii 1769-1783, Warszawa 2008, 266 s., 15 zł

7467. VILNIUS - grafika - taryba, Vilnius 1968, 6, 82, 14 s., 30 zł

7468. VOGEL Christian, Zu Rolle der Beherrschten in der mittelalterlichen Herrschaftslegitimation, Dusseldorf 2011, 343 s., 80 zł

7469. VOGELSGANG Ernst, Das Schutzenbuch der Schutzengilde Mohrungen 1826-1897, Hamburg 2004, 178 s., 40 zł

7470. VOGLER Paweł, Żółta taksówka. Wiersze i rysunki, Kraków 1986, 52 s., 16 zł

7471. VOGT Helmut, Das Bild des Kranken. Die Darstellung aeusserer veraenderungen durch innere Leiden und ihrer Heilmassnahmen von der Renaissance bis in unsere Zeit. Mit 500 Abbildungen im Text und 13 Farbigen tafeln, Muenchen 1969, 384 s., 66 zł

7472. VOGT Joseph, Upadek Rzymu, Warszawa 1993, 346 s., 44 zł

7473. VOISE Waldemar, Historia kopernikanizmu w dwunastu szkicach, Wrocław 1973, 166 s., 35 zł

7474. VOISE Waldemar, Mikołaj Kopernik. Dzieje jednego odkrycia, Toruń 1970, 76 s., 9 zł

7475. VOLKSTUMLICHE Weihnachtskrippen aus Europa. Sonderausstellung 1. Dezember 1958 -1 5. Marz 1959, Bern 1958, 36 s., 30 zł

7476. VON STEIN zu Hardenberg: Dokumente aus dem Interimsministerium Altenstein / Dohna , Berlin 1986, XIV, 820 s., 100 zł

7477. VORAIGNE Jakub de, Złota legenda, Wrocław 1994, 1023 s., 90 zł

7478. VORONOV N., RACHUK S., Soviet Glass, Leningrad 1973, 180 s., 32 zł

7479. W 400 lecie Vaniniego, Lublin 1985, 94 s., 25 zł

7480. W 50 rocznicę Konferencji Monachijskiej - niedocenionego ostrzeżenia dla narodów świata. Materiały z sesji naukowej Bęsia 21-22 września 1988, Olsztyn 1990, 159 s., 36 zł

7481. W 50 rocznicę Konferencji Monachijskiej - niedocenionego ostrzeżenia dla narodów świata. Materiały z sesji naukowej Bęsia 21-22 września 1988, Olsztyn 1990, 159 s., 36 zł

7482. W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. Tom I-II. Tom 1. Tereny dawnych Prus Królewskich. Tom 2. Tereny dawnych Prus Książęcych., Toruń 2017, 577; 835 s., 100 zł

7483. W CIENIU generała Józefa Bema. W 150 rocznicę śmierci, Wegorzewo 2000, 135 s., 40 zł

7484. W CZTERDZIESTYM nas Matko na Sybir zesłali. Polska a Rosja 1939-1942, London 1983, 508 s., 40 zł

7485. W DOLINIE Bugu, Styru i Słuczy. Wołyń w najnowszej historii Polski (Wybrane zagadnienia), Piotrków Trybunalski 2005, 317 s., 36 zł

7486. W DWUDZIESTOLECIE wielkiego strajku chłopskiego 1937-1957, Warszawa 1957, 319 s., 30 zł

7487. W DZIWNYM mieście. Scenariusz dla teatrów piosenek, Warszawa 1976, 23 s., 12 zł

7488. W KRĘGU dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur. Szkoła jako instytucja społeczna, Olsztyn 2022, 286 s., 55 zł

7489. W KRĘGU kultur bałtyckich, Olsztyn 1998, 171 s., 25 zł

7490. W KRĘGU kultury białoruskiej, Olsztyn 1994, 189 s., 40 zł

7491. W KRĘGU kultury litewskiej, Olsztyn 1991, 173 s., 27 zł

7492. W KRĘGU wielkiej reformy. Sesja naukowa w Uniwersytecie Jagiellońskim w dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 24-26 października 1973, Warszawa 1977, 375 s., 30 zł

7493. W OAZIE i na stepie. Myśli muzułmańskiego Wschodu wybrali i przełożyli z oryginałów arabskich, perskich i tureckich Józef Bielawski teksty arabskie, Franciszek Machalski teksty perskie, Edward Tryjarski teksty tureckie, Warszawa 1958, 216 s., 15 zł

7494. W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku, Kraków 1984, 338 s., 20 zł

7495. W OCZACH poetów. Warmia i Mazury 1945-1960, Olsztyn 1960, 276 s., 15 zł

7496. W SETNĄ rocznicę Mickiewiczowską, Lublin 1956, 379 s., 20 zł

7497. W SŁUŻBIE Bogu bogatemu w miłosierdzie: w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii, Olsztyn 2007, 503, [1] s., 75 zł

7498. W SŁUŻBIE dla ojczyzny. Kobieta - żołnierz 2 Korpusu 1941-1946, Rzym 1946, 124 s., 240 zł

7499. W TRZYDZIESTOLECIE śmierci Aleksandra Brucknera (Sesja rocznicowa w Auli Collegium Novum UJ w Krakowie, dnia 31 maja 1969 r.), Kraków 1971, 212 s., 30 zł

7500. WACHOWIAK Bogdan, Gospodarka folwarczna w domenach Księstwa Pomorskiego w XVI i na początku XVII wieku, Warszawa 2005, 235 s., 40 zł

7501. WACHOWIAK Eugeniusz, Woda dla dropia, Bydgoszcz 1987, 58 s., 15 zł

7502. WACHOWIAK Stanisław, Czasy, które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890-1939, Warszawa 1983, 290 s., 20 zł

7503. WACHOWICZ Barbara, Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich, Warszawa 1995, 280 s., 18 zł

7504. WACHOWIEC Roman, Dar Sarąga, Olsztyn 2014, 179 s., 25 zł

7505. WACHOWIEC Roman, Placówka Pieniężnych, Olsztyn br., 112 s., 12 zł

7506. WACHOWIEC Roman, Rozsypane czcionki, Olsztyn 2004, 334 s., 20 zł

7507. WACYK Antoni, Filozofia polska. Zadruga, Wrocław 1994, 38 s., 12 zł

7508. WADDELL Helena, Średniowiecze wagantów, Warszawa 1960, 453 s., 20 zł

7509. WAECHTER Barbara, SALEWSKI Dietrich, Nordost-Bibliothek Lüneburg. Band 3. Bestandskatalog der Druckschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen, Luneburg 1988, XV, 585, [1] [2] s., 160 zł

7510. WAGNER Arkadiusz, Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego. Katalog wystawy, Płock 2020, 342 s., 80 zł

7511. WAGNER Eduard, Hieb- und Stichwaffen, Prag 1978, 254 s., 28 zł

7512. WAGNER Jan, Raport z ziem zachodnich, Warszawa , 199 s., 10 zł

7513. WAGNER Mathias, Fremde Heimat. Atltag in einem masurischen Dorf, Potsdam 2004, 127 s., 60 zł

7514. WAJDA Kazimierz, Klasa robotnicza Pomorza Wschodniego w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku, Warszawa 1981, 183 s., 40 zł

7515. WAJS Hubert, Rachunki królewskie z lat 1393-1395 i 1412. Rachunki podrzęctwa krakowskiego. Rachunki stacji nowosądeckiej, Warszawa 1993, 180 s., 30 zł

7516. WAJSBROT Tamara, Mazury i Warmia w literaturze pięknej 1945-1968. Bibliografia, Olsztyn 1970, 231-250 s., 20 zł

7517. WAKAR Andrzej, Kronika Olsztyna 1945-1950, Olsztyn 1972, 166 s., 20 zł

7518. WAKAR Andrzej, Olsztyn 1353 - 1945, Olsztyn 1971, 432 s., 25 zł

7519. WAKAR Andrzej, Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893, Olsztyn 1963, 113 s., 30 zł

7520. WAKAR Andrzej, Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893, Olsztyn 1982, 180, [2] s., 20 zł

7521. WAKAR Andrzej, Wędrując przez Kubę, Olsztyn 1976, 117 s., 16 zł

7522. WAKAR Andrzej, Wojciech Kętrzyński. Wielki syn ziemi mazurskiej, Olsztyn 1956, 48 s., 15 zł

7523. WAKAR Marcin, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" w latach 1956-1989, Olsztyn 2011, 266 s., 30 zł

7524. WAKAR Marcin, GACH Jarosław, Ło królu i szurku w czepku łurodzonam, Olsztyn br., 20 s., 15 zł

7525. WAKAR Włodzimierz, Polski korytarz czy niemiecka enklawa, Olsztyn 1984, 248 s., 40 zł

7526. WALAS Jan, Rośliny prawnie chronione, Warszawa 1965, [6] s., [62] k. tabl. kolor. s., 40 zł

7527. WALASZEK Bronisław, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym. Dokonanie i skutki, Warszawa 1966, 327 s., 30 zł

7528. WALASZEK Bronisław, Ustalenie ojcostwa małżeńskiego w polskim prawie rodzinnym, w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym, Kraków 1962, 265 s., 24 zł

7529. WALAWSKI Julian, Fizjologia patologiczna. Ogólna i szczegółowa, Warszawa 1960, 940 s., 39 zł

7530. WALCZAK Grzegorz, Autoportret z przeszłości, Warszawa 1989, 87 s., 15 zł

7531. WALCZAK Wojciech, Sudety środkowe i wschodnie. Ziemia Kłodzka i Sudety Wałbrzyskie. Przewodnik turystyczny, Warszawa 1962, 219 s., 12 zł

7532. WALCZAK Wojciech, Znaki topograficzne stosowane najczęściej na mapach polskich Wojskowego Instytutu Geograficznego oraz najważniejsze znaki na mpach byłych zaborów, Kraków 1946, 16 s., 36 zł

7533. WALCZY Zofia, Druki łużyckie i Łużyc dotyczące w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1971, 166 s., 21 zł

7534. WALDORFF Jerzy, Opera Poznańska 1919-1969, Poznań 1970, 221 s., 20 zł

7535. WALEŃCZYK Jerzy, Wino półsłodkie, Warszawa 1957, 84 s., 18 zł

7536. WALEWANDER Edward, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Lublin 1994, 254 s., 20 zł

7537. WALEWANDER Edward ks., Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej, Warszawa 1989, 190 s., 30 zł

7538. WALICHNOWSKI Feliks, Struktura społeczna pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych woj. olsztyńskiego (1963-1965), Olsztyn 1966, 51 s., 20 zł

7539. WALICHNOWSKI Feliks, Warmia Mazury Powiśle 1939-1945, Warszawa 1972, 108, [16] s., 24 zł

7540. WALICHNOWSKI Tadeusz, Izrael a RFN, Warszawa 1967, 224 s., 12 zł

7541. WALICKA Irena Michaela, Kościół i Klasztor Sakramentek w Warszawie. Pomnik zwycięstwa pod Wiedniem., Warszawa 1988, 152 + 255 ilustr. s., 48 zł

7542. WALICKI Andrzej, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1976, 318 s., 40 zł

7543. WALICKI Andrzej , Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji, Warszawa 1983, 374 s., 20 zł

7544. WALICKI Andrzej, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, 668 s., 32 zł

7545. WALICKI Michał, Obrazy bliskie i dalekie, Warszawa 1972, 296 s., 12 zł

7546. WALISZEWSKI K(azimierz), Katarzyna II. Dzieło nagrodzone przez Akademję Francuską, Poznań 1929, XV, 365, [3] s., 64 zł

7547. WALKER Jadwiga, Album soborowy, Poznań - Warszawa 1971, 214 s., 36 zł

7548. WALLIS Aleksander, Ameryka - Miasto, Warszawa 1987, 200 s., 20 zł

7549. WALUDA Bronisław, Od startu do mety po wyboistej drodze, Warszawa 2013, 201 s., 35 zł

7550. WANDURSKI Witold, Plakaty sceniczne, Łódź 1971, s., 33 zł

7551. WAŃKOWICZ Melchior, Na tropach Smętka, Kraków 1974, 344, [2] s., 20 zł

7552. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Mazurów klucz tajemnic, Olsztyn 2021, 232 s., 50 zł

7553. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Na szlaku Świętej Warmii. Podróżnik kulturalny, Olsztyn 2022, 143, [3] s., 35 zł

7554. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Same cudze dzieci. Einsame fremde Kinder, Olsztyn Allenstein 2019, 487, [1] s., 70 zł

7555. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Serwus chrabąszcze, Olsztyn 2014, 187 s., 25 zł

7556. WAPIŃSKI , Polska i Polacy, Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, Gdańsk 2001, 566, [2] s., 40 zł

7557. WAPIŃSKI Roman, Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1930, Gdańsk 1962, 273 s., 48 zł

7558. WAPIŃSKI Roman, Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuchu II wojny światowej, Wrocław 1994, 420 s., 40 zł

7559. WAPIŃSKI Roman, Próba konsolidacji polskich klas posiadających pod hegemonią Narodowej Demokracji w latach 1981-1926, Wrocław 1974, 237-263 s., 25 zł

7560. WAPIŃSKI Roman, Władysław Sikorski, Warszawa 1978, 350 s., 15 zł

7561. WARKOCZEWSKI Stanisław, Położenie robotników rolnych w Wielkopolsce w latach 1929-1939, Warszawa 1965, 416 s., 28 zł

7562. WARMIA i Mazury od czasów Kopernika po dzień dzisiejszy. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1973, 64, 48 s., 20 zł

7563. WARMIA i Mazury w oczach poetów 1940-1970, Olsztyn 1972, 231 s., 20 zł

7564. WARMIA i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce 1989-1991. Wybrane zagadnienia. Część 2, Olsztyn 2023, 137 s., 50 zł

7565. WARMIA i Mazury w Polsce Ludowej, Olsztyn 1985, 155 s., 25 zł

7566. WARMIA i Mazury. Atlas turystyczny, Bydgoszcz 2000, 91 s., 24 zł

7567. WARMIA i MAZURY. Kultura Społeczeństwo Region. Miesięcznik. Grudzień 2000. Nr 2/2, Olsztyn 2000, 48 s., 10 zł

7568. WARMIA i Mazury. Przewodnik, Olsztyn 1993, 364 s., 36 zł

7569. WARMIA i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn 1985, 853 s., 65 zł

7570. WARMIA w czasie baroku, Olsztyn 2023, 183 s., 49 zł

7571. WARMIA. Kraina z historią, Olsztyn 2022, 117, [1] s., 36 zł

7572. WARMIA. Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Kolejarzy polskich, Warszawa br, 2 s., 30 zł

7573. WARMIŃSKI Klub Katolików u progu Trzeciego Tysiąclecia. Materiały z sesji jubileuszowej odbytej w Olsztynie 14 listopada 1998 roku, Olsztyn 2000, 79 s., 20 zł

7574. WARMIŃSKIE drogi do niepodległości, Olsztyn 2018, 71 s., 25 zł

7575. WARMIŃSKO-Mazurski Biuletyn Konserwatorski Rocznik II 2000, Olsztyn 2000, 240 s., 40 zł

7576. WARMIŃSKO-Mazurski Biuletyn Konserwatorski Rocznik V 2003, Olsztyn 2003, 248 s., 50 zł

7577. WARMIŃSKO-MAZURSKIE Studia z Historii Najnowszej. Tom I, Olsztyn 2016, 328 s., 30 zł

7578. WAROT Paweł Piotr, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury - kadry - działalność, Białystok-Warszawa 2021, 935, [6] s., 50 zł

7579. WARSCHAU, Hamburg 1970, 100 s., 24 zł

7580. WARSZAWA 1945-1966, Warszawa 1967, 238 s., 30 zł

7581. WARSZAWA II Rzeczypospolitej 1918-1939. Zeszyt 2, Warszawa 1970, 312 s., 36 zł

7582. WARSZAWA II Rzeczypospolitej 1918-1939. Zeszyt 3, Warszawa 1971, 451 s., 30 zł

7583. WARSZAWA lat wojny i okupacji. 1939-1944. Zeszyt drugi, Warszawa 1972, 367 s., 30 zł

7584. WARSZAWA Przewodnik, Warszawa 1966, 355, nlb. 24 s., 12 zł

7585. WARSZAWA w pamiętnikach I wojny światowej, Warszawa 1971, 593 s., 40 zł

7586. WARSZAWA wieku oświecenia, Warszawa 1954, 370 s., 30 zł

7587. WARSZAWA. Ballada o okaleczonym mieście, Warszawa 2006, 264, [3] s., 30 zł

7588. WARSZAWSKI Józef ks. T.J., Akcja antypapieska w Polsce podczas II wojny światowej, Londyn 1965, 132 s., 45 zł

7589. WASILEWSKA Bożena, Warmia i Mazury. Poradnik bibliograficzny 1945-1984, Olsztyn 1985, 165 s., 18 zł

7590. WASILIEW Leonid, Kulty, religie i tradycje Chin, Warszawa 1974, 470 s., 25 zł

7591. WASYLEWSKI Stanisław, Klasztor i kobieta. Studium z dziejów kultury polskiej w średniowieczu, Kraków 1957, 163 s., 30 zł

7592. WASYLEWSKI Stanisław, Niezapisany stan służby, Warszawa 1937, 236 s., 27 zł

7593. WASYLEWSKI Stanisław, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008, 536, [4] s., 70 zł

7594. WASYLKOWSKI Janusz, Antologia piosenki lwowskiej ulicy, Wrocław 1988, 175 s., 12 zł

7595. WAWIŁOW Danuta, Strasznie ważna rzecz, Warszawa 1980, 36 s., 20 zł

7596. WAWRZAK Jerzy, Linia, Warszawa 1971, 241 s., 40 zł

7597. WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA Dioniza, Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodowego, Warszawa 1977, 598 s., 15 zł

7598. WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA Dioniza, PODSIAD Antoni, Boże, coś Polskę... Monografia historyczno-literacka i muzyczna, Warszawa 1999, 690 s., 30 zł

7599. WAŁBRZYCH na dawnej widokówce ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, Wałbrzych 1996, 64 s., 29 zł

7600. WAŁĘGA Stanisław, Dzieje polityczne Torunia u schyłku Rzeczypospolitej 1724-1793. Tom I, Toruń 1933, XIII, [3], 390, [3] s., 80 zł

7601. WAŁĘSA Lech, Droga nadziei, Kraków 1989, 385 s., 20 zł

7602. WAŚKOWSKI Antoni, Znajomi z tamtych czasów (Literaci, malarze, aktorzy 1892-1939), Kraków 1956, 218 s., 21 zł

7603. WAŻYK Adam, Esej o wierszu, Warszawa 1964, 129 s., 18 zł

7604. WAŻYK Adam, Nowy wybór wierszy, Warszawa 1950, 116, [1] s., 60 zł

7605. WAŻYK Adam, Wiersze i poematy, Warszawa 1957, 173 s., 15 zł

7606. WBREW partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły , Warszawa 2012, 318 s., 30 zł

7607. WCZESNE średniowiecze od 400 do 1000 r., Warszawa 2003, 336 s., 15 zł

7608. WEBER Ewelina, Źródła patrystyczne telogii Stanisława Hozjusza, Olsztyn 2002, 155 s., 30 zł

7609. WEBER Max, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, 296 s., 20 zł

7610. WEBER Paul, Wilna. Eine vergessene Kunststatte, Wilno 1917, 135 s., 80 zł

7611. WĘCLEWICZ , Wystawa darów Brygitty i Wawrzyńca Węclewiczów, Warszawa 1981, 36, [16] s., 24 zł

7612. WĘGIEL, polityka, stal. ludzie... Studia z historii kolei na Śląsku, Rybnik 2018, 627 s., 80 zł

7613. WEGNER Jan, Arkadia, Warszawa 1958, 74 + 38 tabl. s., 25 zł

7614. WEGNER Jan, Nieborów, Warszawa 1954, 174 + 127 ilustr., 20 s., 24 zł

7615. WĘGRZYN Dariusz, DZIUBA Adam, Wypatrując Andersa. Konspiracja niepodległościowa w województwie śląskim 1945-1948, Katowice-Warszawa 2019, 335 s., 25 zł

7616. WEIL Simone, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, Warszawa 1986, 216 s., 27 zł

7617. WEIN Viola, Mezalians, Olsztyn 1996, 87 s., 15 zł

7618. WEIN Viola, Mezalians, Olsztyn 1996, 87 s., 30 zł

7619. WEINMANN Karol, Dzieje muzyki kościelnej, Ratyzbona (Regensburg) 1910?, 244 s., 48 zł

7620. WEISS , Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Sejny 2002, 165 s., 24 zł

7621. Weiss Tomasz, Legenda i prawda Zielonego Balonika, Kraków 1987, 457, [1] s., 12 zł

7622. WEJMAN , Mieczysław Wejman, Warszawa 1965, 32 s., 25 zł

7623. WEJN Aleksander M., KAMIENIECKA Baerta J., Tajemnice pamięci, Warszawa 1976, 266 s., 15 zł

7624. WEJS-MILEWSKA Violetta, Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007, 764 s., 30 zł

7625. WELLEK Rene, WARREN Austin, Teoria literatury, Warszawa 1970, 435 s., 20 zł

7626. WELLS Herbert George, Historia świata BN, Wrocław 1983, LXXV, 387 s., 12 zł

7627. WENCEL-KALEMBKOWA Urszula, Działalność gen. Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1848, Warszawa 1978, 155 s., 48 zł

7628. WENUS polska, Warszawa 1973, 114 s., 24 zł

7629. WENZEL-HOMECKA Zofia, WOJAS Zbigniew, Inwentarz archiwum miasta Kleparza pod Krakowem 1366-1794, Warszawa-Łódź 1968, 100 s., 30 zł

7630. WERALSKI Marian, Polskie prawo finansowe, Warszawa 1978, 374 s., 12 zł

7631. WERESZYCKI Henryk, Historia Austrii, Wrocław 1972, 380 s., 20 zł

7632. WERGILIUSZ , Virgilis Aeneide (in Auswahl), Lipsk 18??, 195 s., 20 zł

7633. WERNER Andrzej, Polskie, arcypolskie, Warszawa 1987, 182 s., 20 zł

7634. WERNEROWA Anna, Rozpalony znak, Katowice 1989, 59 s., 15 zł

7635. WERNICHOWSKA Bogna, Historie z obrączką czyli pamiętne śluby, Warszawa 1990, 176 s., 20 zł

7636. WERNICHOWSKA Bogna, Los uśmiecha się każdego dnia czyli Kalendarz optymisty, Warszawa 1987, 143 s., 12 zł

7637. WERNICHOWSKA Bogna, Tak kochali Galicjanie, Kraków 2005, 214 s., 30 zł

7638. WERSAL, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach? Versailles, the Plebiscite and the future of Warmia and Masuria , Olsztyn 2020, 160 s., 45 zł

7639. WESOŁOWSKA Marta, Gagaku. Dzieje i symbolika japońskiej muzyki dworskiej, Warszawa 2012, 183 s., 48 zł

7640. WESTON Jessie L., Legenda o Graalu. Od starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego, Warszawa 1974, 296 s., 24 zł

7641. WEULERSSE G(eorges), Współczesna Japonia, Warszawa 1904, 153 s., 30 zł

7642. WEYSSENHOFF Teresa, Na początku drogi. Opowieść o Arnoldzie Janssenie, Warszawa 1983, 228 s., 15 zł

7643. WEZWANIE nr 15. Niezależne Pismo Literackie, Warszawa 1989, 140 s., 8 zł

7644. WHARTON Wiliam, Ptasiek, Poznań 1994, 279 s., 10 zł

7645. WHITE Morton, THE Age of Analysis. The 20th Century Philosophers, New York 1964, 253 s., 12 zł

7646. WHITE Reginald James , The Age of George III, London 1968, 251 s., 20 zł

7647. WHITEHEAD Alfred N., Nauka i świat współczesny, Warszawa 1988, 223 s., 12 zł

7648. WHOs who Whats what in Solidarność. Leksykon związkowy , Gdańsk 1981, ok. 250 s., 30 zł

7649. WHY Should We Teach About the Holocaust?, Kraków 2004, 120 s., 20 zł

7650. WIADOMOSC ciekawa każdemu wielce pożyteczna o Skutkach y Mocy Zboż wszelkich, Jarzyn, y Zioł rożnych tak Ogrodowych iako y Polnych, iakie skutki y pożytki przynoszą Człowiekowi w rożnych okolicznościach, osobliwie na poratowanie zdrowia słuząca z powaznych autorow dla wygody ludzkiey krotko zebrana. Y z przydatkiem osobliwszyc ciekawosci w roznych drukarniach odległych za pozwoleniem zwierzchnosci swiezo swiatu okazana teraz na ządanie wielu zacnych osob przedrukowana , Warszawa 198?, 184, [6] s., 20 zł

7651. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVII 1973 (komplet 7 numerów), Łódź 1973, 292 s., 15 zł

7652. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVII Nr 1-3, Łódź 1973, 72 s., 12 zł

7653. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVII Nr 4, Łódź 1973, 73-96 s., 12 zł

7654. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVIII Nr 1, Łódź 1974, 24 s., 12 zł

7655. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVIII Nr 2-3, Łódź 1974, 25-72 s., 12 zł

7656. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVIII Nr 5, Łódź 1974, 97-120 s., 12 zł

7657. WIADOMOŚCI Techniczne Uzbrojenia. Rok szósty. Zeszyt Nr. 25. Warszawa - lipiec 1934 r., Warszawa 1934, 244-380 s., 44 zł

7658. WIDACKI Jan, Czego nie powiedział generał Kiszczak, Warszawa 1992, 224 s., 15 zł

7659. WIDACKI Jan, Kniaź Jarema, Katowice 1984, 303 s., 15 zł

7660. WIECH , Wiech na perłowo, Warszawa 1951, 153, [2] s., 24 zł

7661. WIECH , Zero do kółka. Zbiór felietonów sportowych i turystycznych, Warszawa 1956, 155 s., 12 zł

7662. WIĘCH Kazimierz, PPS w pierwszych latach parlamentaryzmu 1921-1923, Warszawa 1987, 493 s., 24 zł

7663. WIECHERT Ernst, Dzieci Jerominów, Olsztyn 1972, 732 s., 64 zł

7664. WIECHERT Ernst, Dzieci Jerominów, Dąbrówno 2023, 632 s., 100 zł

7665. WIĘCKOWSKA Helena , Katalog rękopisów Bibljoteki Narodowej III. Zbiory batignolskie i Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie 2300-2666. Oprac..., Warszawa 1933, 232 s., 36 zł

7666. WIĘCKOWSKI Andrzej, Wypowiedzieć wojnę Niemcom, Kraków 2001, 269, [1] s., 15 zł

7667. WIECZNIE zielony klon. Antologia opowiadań litewskich, Olsztyn 1990, 372 s., 24 zł

7668. WIECZOREK , Stanisław Wieczorek. Por memoria. 2009. Wydana z okazji piątej rocznicy śmierci 2004, Olsztyn 2014, 81 s., 25 zł

7669. WIECZOREK , Stanisław Wieczorek. Pro memoria, Olsztyn 2014, 81 s., 15 zł

7670. WIECZOREK Milena, Zgaszony dom, Gdańsk 1983, 54 s., 15 zł

7671. WIECZOREK Tadeusz, Historia szkolnictwa rolniczego w Polsce, Warszawa 1983, 287 s., 30 zł

7672. WIECZORKIEWICZ Paweł Piotr , Sprawa Tuchaczewskiego, Warszawa 1994, 263 s., 45 zł

7673. WIECZORKOWSKA Mo, Rozepnijcie mi oczy, chciałabym widzieć, Łódź 2002, 65, [2] s., 20 zł

7674. WIECZYSTY Marian, Tańczyć może każdy, Warszawa 1981, 316 s., 10 zł

7675. WIEJSKIE obszary wyludniające się Polski północno-wschodniej, Olsztyn 1990, 222 s., 30 zł

7676. WIEK Oświecenia 1, Warszawa 1978, 373 s., 24 zł

7677. WIEK Oświecenia 6, Warszawa 1989, 201 s., 24 zł

7678. WIEK Oświecenia 7, Warszawa 1989, 216, (2) s., 24 zł

7679. WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki. Tom I. Wypisy Nr 1-142, Warszawa 1906, XVIII, 480 s., 90 zł

7680. WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki. Tom II. Wypisy Nr 143-273, Warszawa 1907, XI, 460 s., 90 zł

7681. WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki. Tom III. Wypisy Nr 274-462, Warszawa 1907, 526 s., 90 zł

7682. WIELCY Polacy, ich życie i dzieła w rzeźbie ludowej. Ogólnopolska wystawa pokonkursowa. Styczeń czerwiec 1975, Toruń 1975, 58 + 80 ilustr. (w tym kol.) s., 25 zł

7683. WIELECKI Henryk, SIERADZKI Rudolf, Wojsko Polskie 1921-1939. Odznaki pamiątkowe piechoty, Warszawa 1991, 159 s., 30 zł

7684. WIELECKI Henryk, SIERADZKI Rudolf, Wojsko Polskie 1921-1939. Organizacja i odznaki kawalerii, Warszawa 1992, 141 s., 48 zł

7685. WIELEWSKI Marceli, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1978, 140 s., 12 zł

7686. WIELICZKO Mieczysław, Kościoły Warmii, Olsztyn 1991, 124, XV s., 50 zł

7687. WIELICZKO Mieczysław, Olsztyn, Bielsko-Biała 1995, 96 s., 40 zł

7688. WIELICZKO Mieczysław, Olsztyn, Bielsko-Biała 2006, 48 s., 35 zł

7689. WIELICZKO Mieczysław, Olsztyn / między snem a dniem / between day and dream / zwischen Tag und Traum, Olsztyn 2018, 143, [1] s., 35 zł

7690. WIELICZKO Mieczysław, Polski pejzaż Warmia. Polish Landscapes Warmia. Polnische Landschaften Ermland., Bielsko-Biała 1999, 68, [6] s., 45 zł

7691. WIELICZKO Mieczysław, Walki w okolicach Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915 na łamach prasy polskiej, Przemyśl 1992, 53, [5] s., 20 zł

7692. WIELKA Encyklopedia Prawa, Białystok-Warszawa 2000, 1303 s., 45 zł

7693. WIELKIE mowy historii. Tom I-IV, Warszawa 2006, 304, 336, 328, 408 s., 70 zł

7694. WIELKIE Pomorze. Kultura i sztuka, Gdańsk-Słupsk 2013, 447 s., 45 zł

7695. WIELKIE rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, 308 s., 35 zł

7696. WIELKIE rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Wielkie rody. Procesy, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, 308 s., 35 zł

7697. WIELKOPOLANIE XIX wieku. Tom II, Poznań 1969, 492, [1] s., 15 zł

7698. WIELKOPOLANIE XX wieku, Poznań 2001, 699 s., 48 zł

7699. WIELKOPOLSKI Słownik Biograficzny, Warszawa 1981, 890 s., 36 zł

7700. WIELKOPOLSKIE roty sądowe XIV-XV wieku. Tom II Roty Pyzdrskie, Warszawa 1960, 538 s., 50 zł

7701. WIELOKULTUROWY świat Siegfrieda Lenza. Studia, Białystok-Ełk 2014, 319 s., 42 zł

7702. WIELOPOLSKA Maria Jehanne, Pliszka w jaskini lwa. Rozważania nad książką panny Iłłakowiczówna Ścieżka obok drogi, Warszawa 1939, 46, [2] s., 32 zł

7703. WIELOWIEJSKI Jerzy, Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich (I-V w.), Warszawa 1976, 296 s., 25 zł

7704. WIELOWYMIAROWOŚĆ edukacji osób z niepełnosprawnością, Olsztyn 2005, 248 s., 27 zł

7705. WIEN. Eine Auswahl von Stadtbildern. Vienne instantanee. Vienna trough a camera, Wien 19?? (początek XX wieku), 208 s., 120 zł

7706. WIENCH , Julita Wiench. Ścieżki tożsamości, Olsztyn 2017, 3x24=72 s., 30 zł

7707. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie Organ Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok szesnasty (ogólnego zbioru roczników PTT tom 54), Kraków 1938, XII, 243 s., 75 zł

7708. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Rok dwudziesty piąty, Kraków 1956, 312 s., 40 zł

7709. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Rok pięćdziesiąty siódmy 1988-1991 (Ogólnego zbioru , Wrocław - Kraków 1993, 466 s., 21 zł

7710. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Rok pięćdziesiąty ósmy 1992 (Ogólnego zbioru , Kraków 1993, 270 s., 15 zł

7711. WIERCIŃSKA Alina, Zmienność szkieletu kończyn ludności Wiślicy w ciągu ostatniego tysiąclecia, Warszawa(?) 1970, 201-220 s., 20 zł

7712. WIERIESAJEW Wikientij, Puszkin żywy. Wybór autentycznych relacji, Kraków 1978, 410 s., 25 zł

7713. WIERSZU rodzona ma mowo... Wybór poezji współczesnej, Warszawa 1956, 195 s., 15 zł

7714. WIERZBICKA Bożena, Franciszek Ksawery Martynowski 1848-1896. Polihistor, teoretyk restauracji zabytków, krytyk sztuki, Warszawa 1998, 178 s., 10 zł

7715. WIERZBICKA Monika , Dusa, Warszawa 2023, płyta cd s., 50 zł

7716. WIERZBICKI Andrzej, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2010, 324 s., 30 zł

7717. WIERZBICKI Piotr, Bitwa o Wałęsę, Warszawa 1990, 60 s., 10 zł

7718. WIERZBICKI Piotr, Upiorki, Warszawa 1995, 109 s., 12 zł

7719. WIERZCHOSŁAWSKI Antoni, Historia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Pierwsze dziesięciolecie 1992-2002, Kraków 2006, 230 s., 24 zł

7720. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Orzeł Czarny i Orzeł Biały. Problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX stulecia, Olsztyn 2011, 227 s., 39 zł

7721. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wrocław 1980, 255 s., 24 zł

7722. WIERZYŃSKI Kazimierz, Wiersze wybrane BP, Warszawa 1974, 255 s., 12 zł

7723. WIERZYŃSKI Kazimierz, Życie Chopina, Warszawa 1999, 397 s., 24 zł

7724. WIETESKA Józef, x. mgr, Parafia Kompina. Monografia historyczna, Niepokalanów 1948, 208 s., 250 zł

7725. WIKARJAK Jan, Pochodzenie Herodota w świetle greckich przydomków odmiejscowych, Poznań 1952, 47 s., 24 zł

7726. WIKARJAK Jan, Poetae Latini. Wybór tekstów poetyckich do nauki języka i literatury łacińskiej, Warszawa 1981, 297 s., 12 zł

7727. WILAMOWSKI Bohdan, Rozwój mechanizacji gospodarki chłopskiej w woj. olsztyńskim, Olsztyn 1965, 245-264 s., 15 zł

7728. WILCZYŃSKI Kwiryn, Samochód na codzień, Warszawa 1962, 168 s., 15 zł

7729. WILCZYŃSKI Włodzimierz, Świat przedstawiony w dziełach wschodniej Słowiańszczyzny, Zielona Góra 1994, 368 s., 36 zł

7730. WILDIERS Norbert Max, Ku chrześcijańskiemu neohumanizmowi, Warszawa 1967, 162 s., 12 zł

7731. WILDIERS Norbert Max, Obraz świata a teologia, Warszawa 1985, 251 s., 15 zł

7732. WILENGOWSKA Joanna, Japońska wioska, Olsztyn br., 72 s., 10 zł

7733. WILK Mariusz, Dziennik północny. Lotem gęsi, Warszawa 2012, 205 s., 30 zł

7734. WILK Mariusz, Wołoka, Kraków 2011, 253 s., 15 zł

7735. WILKOMSKA-CHOMIŃSKA Krystyna, Twórczość Mikołaja z Krakowa, Kraków 1967, 219, 16 s., 40 zł

7736. WILKOŃSKA Paulina, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Warszawa 1959, 593, ilustr. poza tekstem s., 32 zł

7737. WiLLAUME Juliusz, Fryderyk Raumer o roli Prus w rozbiorach Polski, Poznań 1974, 113-119 s., 20 zł

7738. WiLLAUME Juliusz, Georges Lefebvre jako historyk napoleoński, Lublin 1965, 95-113 s., 25 zł

7739. WiLLAUME Juliusz, Kajetan Koźmian w świetle nowszych badań, Lublin 1976, 87-101 s., 25 zł

7740. WiLLAUME Juliusz, Książę Józef Poniatowski profil historyczny, Warszawa 1975, 17-24 s., 20 zł

7741. WiLLAUME Juliusz, Polska wersja legendy napoleońskiej, Lublin 1975, 19-28 s., 25 zł

7742. WiLLAUME Małgorzata, Polskie relacje o wydarzeniach politycznych lat 1847-1848 w księstwach Mołdawii i Wołoszczyzny, Lublin 1982, 319-333 s., 25 zł

7743. WiLLAUME Małgorzata, Rola Siedmiogrodu i Mołdawii w działalności politycznej polskiej emigracji powstania listopadowego 1831-1846, Lublin 1983, 41-46 s., 20 zł

7744. WILLENBERG Samuel, Bunt w Treblince, Warszawa 1981, 124 s., 24 zł

7745. WILMAŃSKI Jerzy, We mgle, we mgle..., Łódź 1984, 58 s., 15 zł

7746. WILNO jako ognisko oświaty w latach próby. Świadectwa o szkole lat 1939-1945, Białystok 1991, 427 s., 20 zł

7747. WILNO literackie na styku kultur, Kraków 2007, 384 s., 30 zł

7748. WILNO-Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej, Olsztyn 1992, 116 s., 30 zł

7749. WILOCH Tadeusz J., Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej, Warszawa 1970, 235 s., 15 zł

7750. WILSKI Zbigniew Aleksander, Wspomnienia, Warszawa 2014, 71 s., 45 zł

7751. WILSON Ian, Całun turyński, Warszawa 1985, 366 s., 8 zł

7752. WILSON Jr. E. Bright, Wstęp do badań naukowych, Warszawa 1964, 561 s., 20 zł

7753. WIMMER Jan, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, 616 s., 24 zł

7754. WINCZAKIEWICZ Jan, Izrael w poezji polskiej. Antologia, Paryż 1958, 354 s., 120 zł

7755. WINDAKIEWICZ Stranisław, Dzieje Wawelu. Z dziewięciu ilustracjami, Kraków 1986, 233. [2] s., 30 zł

7756. WINKLOWA Barbara, Nad Wisłą i nad Sekwaną. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1998, 234 s., 20 zł

7757. WINKOWSKI Józef ks., Przełom wewnętrzny. Cykl egzort rekolekcyjnych, Kraków 1946, 59 s., 18 zł

7758. WINNICKA Halina, Jarosław Dąbrowski, Warszawa 1963, 44 s., 8 zł

7759. WINNICKA Halina, Romuald Traugutt, Warszawa 1964, 40 s., 8 zł

7760. WINNICKA Halina, Stanisław Staszic, Warszawa 1965, 47 s., 8 zł

7761. WINNICKI Zdzisław Julian, Tematy białorusko-polskie. Antologia, Wrocław 2010, 198, [1] s., 50 zł

7762. WINNICZUK Lidia, Nad Zbruczem, Stryjem, Wisłą. Wspomnienia (1905-1927), Kraków 1988, 220, []16] s., 20 zł

7763. WIPSZYCKA Ewa, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Tom I-II. Pod red..., Warszawa 1985-1986, 372, 429 s., 25 zł

7764. WIRTH Andrzej, Teatr, jaki mógłby być, Warszawa 1964, 300 s., 24 zł

7765. WIRZBIĘTA Maciej, Gospodarstwo dla młodych a nowych gospodarzów, teraz znowu na ten Nowy Rok poprawione i rozszyrzone, Wrocław 1989, 91, [1], faksymile oryginału poza tekstem s., 30 zł

7766. WISEMAN Nicholas, Papież, jego powaga i władza w Kościele Katolickim. Konferencya wygłoszona roku 1836 w Londynie przez biskupa Wisemana, późniejszego Kardynała Arcybiskupa Westminsterskiego, Lublin 1910, 46 s., 36 zł

7767. WISNER Henryk, Kircholm 1605, Warszawa 1987, 150 s., 15 zł

7768. WISZKA Emilian, Systemy polityczne Ukrainy, Toruń 2007, 190 s., 20 zł

7769. WITASZCZYK Jerzy, Poczet znanych postaci Ziemi Łaskiej, Łask 2010, 259, [3] s., 30 zł

7770. WITCZAK Tadeusz, Studia nad twórczością Mikołaja Reja, Warszawa-Poznań 1975, 310 s., 36 zł

7771. WITCZAK Tadeusz, Teatr i dramat staropolski w Gdańsku. (Przegląd historyczno-materiałowy), Gdańsk 1959, 167 s., 24 zł

7772. WITKIEWICZ Stanisław, Listy do syna, Warszawa 1969, 835 s., 40 zł

7773. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, Asymetryczna dama. Eugenia Wyszomirska-Kuźnicka. Tekst Maria Krysiak, Łódź 1991, 59 + 27 ilustr. s., 24 zł

7774. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, Warszawa 1976, 727 s., 45 zł

7775. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, Narkotyki - niemyte dusze, Warszawa 1979, 382 s., 24 zł

7776. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne - teatr, Warszawa 1974, 429 s., 30 zł

7777. WITKOWSKA Alina, Towiańczycy, Warszawa 1989, 251 s., 20 zł

7778. WITKOWSKI Igor, Lekkie i średnie opancerzone wozy bojowe. Tom II, Warszawa 1993, 303 s., 20 zł

7779. WITKOWSKI Leon, Poeci nowołacińscy Torunia, Toruń 1956, 44 s., 20 zł

7780. WITKOWSKI Michał, Świat teatralny młodego Mickiewicza, Warszawa 1971, 349 s., 25 zł

7781. WITKOWSKI Wiesław, Fonetyka leksykonu Pamby Beryndy, Kraków 1964, 53 s., 24 zł

7782. WITKOWSKI Wojciech, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, 470 s., 32 zł

7783. WITTLIN Tadeusz, Pieśniarka Warszawy. Hanka Ordonówna i jej świat, Warszawa 1990, 245 s., 24 zł

7784. WITUCH Tomasz, Garibaldi, Wrocław 1983, 290 s., 12 zł

7785. WITUSIK Adam Andrzej, Młodość Tomasza Zamoyskiego, Lublin 1977, 267 s., 24 zł

7786. WITUSIK Adam Andrzej, O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej, Lublin 1978, 275 s., 24 zł

7787. WITUSIK Adam Andrzej, Z raptularza historyka, Lublin 1982, 357 s., 15 zł

7788. WITWICKA Katarzyna, Węzełek z wiatru, Warszawa 1982, 225 s., 15 zł

7789. WITWICKI Władysław, Pogadanki obyczajowe, Warszawa 1962, 159 s., 12 zł

7790. WITWICKI Władysław, Wiadomości o stylach, Lwów 1934, 22,5 cm s., 60 zł

7791. WITZ Ignacy, Oko i dłoń malarza, Warszawa 1969, 350 s., 12 zł

7792. WITZ Ignacy, Portret w malarstwie, Warszawa 1970, 184 s., 12 zł

7793. WITZ Vitus B., Krajobraz w malarstwie, Warszawa 1970, 224 s., 12 zł

7794. WIZERUNEK Polaka w malarstwie współczesnym., Bydgoszcz 1968, 72 s., 36 zł

7795. WIZYTACJA biskupstwa sambijskiego z 1570 roku, Toruń 2005, 144 s., 20 zł

7796. WIŚNIEWSKA Halina, Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza, Lublin 1985, 340 s., 18 zł

7797. WIŚNIEWSKA Hanna Jolanta, Za rękę z Kalliope. Wybór wierszy z lat 1997-2013, Działdowo 2014, 103 s., 15 zł

7798. WIŚNIEWSKI , Rozmowy z Jurkiem. Pod skrzydłami anioła, Warszawa 2020, 144 s., 45 zł

7799. WIŚNIEWSKI , VIVAT Pomesania. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu Dziejopisowi Pomezanii w 40-lecie święceń kapłańskich i 65 urodzin, Olsztyn 2015, 546 s., 50 zł

7800. WIŚNIEWSKI Jan ks., Parafia Gniew w XVI-XVIII w. Według protokołów wizytacji biskupich, Olsztyn 2011, 207 s., 30 zł

7801. WIŚNIEWSKI Jan ks., Pomezańskie bractwa religijne (do 1821 r.), Olsztyn 2007, 213 s., 40 zł

7802. WIŚNIEWSKI Jan ks., Sacrum i profanum wpisane w codzienność katolików średniowiecza, Olsztyn 2002, 183 s., 40 zł

7803. WIŚNIEWSKI Jan ks., Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej (XVI-XVIII w.), Olsztyn 2013, 446 s., 48 zł

7804. WIŚNIEWSKI Paweł, Rzeczy na ziemi i niebie, Warszawa 1991, 28 s., 15 zł

7805. WIŚNIEWSKI Stanisław, Eugeniusz W. Tarle a legenda napoleońska, Lublin 1969, 151-185 s., 25 zł

7806. WIŚNIOWSKI Tadeusz dr, Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic, Lwów 1900, V, (1), 61 s., 64 zł

7807. WNĘTRZE świata. Antologia poetycka Kręgu Orientacji 1960-1970, Warszawa 1972, 204 s., 24 zł

7808. WNUK Włodzimierz, Ku Tatrom, Warszawa 1970, 221 s., 16 zł

7809. WOBEC faszyzmu, Warszawa 1987, 392 s., 16 zł

7810. WÓDZ Słońca. Autobiografia D.C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi, Warszawa 1964, 454, kart ilustr. 30 s., 20 zł

7811. WODZIŃSKI Cezary, Między anegdotą a doświadczeniem. Rozmowy w Ubliku z udziałem Piotra Augustyniaka, Justyny Góreckiej, Kuby Mikurdy, Marcian Richtera, Gdańsk 2007, 252 s., 24 zł

7812. WODZIŃSKI Marcin, Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław 2008, 283 s., 30 zł

7813. WODZYŃSKI Artur, 8 Dywizja Piechoty, Warszawa 2016, 96 s., 20 zł

7814. WÓJCICKA Janina, Z dna ciemności, Warszawa 1946, 86 s., 45 zł

7815. WOJCIECHOWSCY Maria i Zygmunt, Polska Piastów i Jagiellonów, Poznań 1946, 479 s., 30 zł

7816. WOJCIECHOWSKA Agnieszka, Śladami firmy Bracia Detrychowie w Płocku, Płock 2010, 34, [2] s., [1] k. tabl. złoż. s., 10 zł

7817. WOJCIECHOWSKI , Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, Toruń 2005, 1256 s., 150 zł

7818. WOJCIECHOWSKI Aleksander, O sztuce użytkowej i użytecznej. Zbiór studiów i krytyk z zakresu współpracy plastyki polskiej z rzemiosłem, przemysłem i architekturą w latach 1944-1954, Warszawa 1955, 178, tabl s., 40 zł

7819. WOJCIECHOWSKI Andrzej, A jeśli zgodzisz się być moją Ojczyzną, Olsztyn 2002, 37 s., 15 zł

7820. WOJCIECHOWSKI Andrzej, A jeśli zgodzisz się być moją Ojczyzną, Olsztyn 2002, 37 s., 20 zł

7821. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Dziennik zajęć, Olsztyn 1985, 83 s., 15 zł

7822. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Polskie malarstwo współczesne. Kierunki Programy Dzieła, Warszawa 1977, 180 s., 25 zł

7823. WOJCIECHOWSKI Bronisław, Ignacy Przyjemski starosta łomżyński polityk lokalny czasów saskich, Olsztyn 2004, 144 s., 20 zł

7824. WOJCIECHOWSKI Konstanty, Dzieje literatury polskiej. Z przedmową Ignacego Chrzanowskiego., Poznań 1947, 296 s., 24 zł

7825. WOJCIECHOWSKI Mieczysław, Powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Warszawa-Poznań-Toruń 1981, 231 s., 24 zł

7826. WOJCIECHOWSKI Tadeuz St. ks., Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii, Kraków 1985, 128 s., 20 zł

7827. WOJCIECHOWSKI Zygmunt, Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1948, 405, [1] s., 25 zł

7828. WOJCIECHOWSKI Zygmunt, Studia historyczne, Warszawa 1955, 475 s., 30 zł

7829. WOJCIECHOWSKI Zygmunt, Zygmunt Stary 1506-1548, Warszawa 1979, 436 s., 24 zł

7830. WÓJCIK Barabra s., Charyzmat i łaska w życiu, dziele i pismach bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Olsztyn 2008, 175 s., 27 zł

7831. WÓJCIK Bolesław, Prawda o Katyniu, Warszawa 1952, 188, [1] s., 30 zł

7832. WÓJCIK Przemysław, Z rodowodu socjalistycznej polityki społecznej. Koncepcje i poglądy Stanisława Rychlińskiego, Warszawa 1976, 234 s., 24 zł

7833. WÓJCIK Włodzimierz, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1987, 263 s., 20 zł

7834. WÓJCIK Zbigniew, Dzieje Rosji 1533-1801, Warszawa 1971, 395 s., 20 zł

7835. WÓJCIKIEWICZ Michał, Spóźniony inicjał, Warszawa 1986, 112 s., 15 zł

7836. WOJEŃSKI Jan, Technika liternictwa. Teoria, ćwiczenia, technika, wzory, Warszawa 1953, 281 s., 25 zł

7837. WOJEŃSKI Tadeusz, Przewodnik wędkarski po jeziorach Warmii i Mazur, Warszawa 1987, 200 s., 20 zł

7838. WOJEWÓDZKA wystawa plastyki amatorskiej Nasza Ziemia. Olsztyn - czerwiec 1971. Olsztyńskie Dni Folkloru Olsztyn - Reszel 1971, Olsztyn 1971, 20 s., 20 zł

7839. WOJEWÓDZKA wystawa twórczości ludowej i pamiątkarstwa. Reszel czerwiec -sierpień 1972 r., Olsztyn 1972, 20 s., 20 zł

7840. WOJEWÓDZKI Michał, W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944. Wspomnienia, Warszawa 1978, 438 s., 15 zł

7841. WOJEWÓDZKIE dożynki Warmia i Mazury 1973, Olsztyn 1973, 56 s., 15 zł

7842. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Informator turystyczny, Warszawa 1960, 118 s., 20 zł

7843. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Monografia ekonomiczno-społeczna 1945-1969, Wrocław 1974, 640 s., 36 zł

7844. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Monografia społeczno-ekonomiczna 1970-1974, Wrocław 1978, 324 s., 20 zł

7845. WOJEWÓDZTWO warmińsko-mazurskie 2003/2004, Olsztyn 2003, 136 s., 28 zł

7846. WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie. Region otwarty, Olsztyn 2018, 205, [2] s., 60 zł

7847. WOJNA Romuald, Walka o ziemię w Rosji w 1917 roku, Wrocław 1977, 290 s., 20 zł

7848. WOJNA obronna Polski w 1939 r. Materiały do bibliografii, Warszawa 1969, 176 s., 20 zł

7849. WOJNAR Irena, Bergson, Warszawa 1985, 340 s., 12 zł

7850. WOJNAR Irena, Łunaczarski, Warszawa 1980, 243 s., 10 zł

7851. WOJNOWSKI Edmund, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, 250 s., 20 zł

7852. WOJNOWSKI Edmund, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, 250 s., 15 zł

7853. WOJSKO Polityka Społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności, Wrocław 2013, 736, VIII s., 40 zł

7854. WOJSZNIS Justyn, Polacy na szczytach świata. Wybór tekstów uczestników siedmiu wypraw alpinistycznych w latach 1933-1939 (Andy, Spitsbergen, Atlas, Kaukaz, Andy, Ruwenzori, Himalaje), Warszawa 1966, 550 s., 24 zł

7855. WOJTAS Andrzej, Działalność polityczna ludowców w okresie II wojny światowej. Część i, Warszawa 1979, 302 s., 20 zł

7856. WOJTAS Andrzej, Kryzys programu i polityki ROCHA i powstanie SL Wola Ludu, Warszawa 1976, 178 s., 15 zł

7857. WOJTASIK Janusz, Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907. Koncepcje i próby ich realizacji, Warszawa 1987, 298 s., 30 zł

7858. WOJTASIK Janusz, Podhajce 1698, Warszawa 1990, 183 s., 15 zł

7859. WOJTASIK Mieczysław, Jeśli pytasz naprawdę, Gdańsk 1985, 79 s., 15 zł

7860. WOJTASIK Tadeusz Antoni, Rzeźba (Skulptur), Toruń 2004, 139 s., 30 zł

7861. WOJTCZAK Jarosław, Callao 1866, Warszawa 2015, 211, [1] s., 16 zł

7862. WOJTKOWIAK Stanisław, Lancet i karabin. Dzieje szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, Warszawa 1973, 374 s., 16 zł

7863. WOJTKOWSKA Zofia, Wiek ambasadora. Opowieść o życiu Edwarda Raczyńskiego, Warszawa 2017, 277, [2] s., 30 zł

7864. WÓJTOWICZ Janusz, Miasto europejskie w epoce Oświecenia i rewolucji francuskiej, Warszawa 1972, 427 s., 40 zł

7865. WÓJTOWICZ K(rzysztof), Z wędrówek po ziemi nieznanej i. Nowe Kramsko, Zielona Góra 1956?, 31 s., 30 zł

7866. WÓJTOWICZ Kazimierz, Ramotki, Wrocław 1989, 147 s., 15 zł

7867. WOJTULEWICZ Henryk, Monety i medale polskie. Informator do wystawy, Lublin 1975, 58 s., 12 zł

7868. WOJTYNA Andrzej, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Warszawa 2000, 313 s., 15 zł

7869. WOJTYSKA Henryk Damian O. CP, Miłościwe lata. Dzieje Wielkich Jubileuszy Chrześcijaństwa (z udziałem Polaków), Olsztyn 2000, 139 s., 27 zł

7870. WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA Maria, Prasłowiańskie abstractum. Słowotwórstwo. Semantyka. I. Formacje tematyczne, Warszawa 1992, 185 s., 15 zł

7871. WOKÓŁ Doświadczyńskiego. Antologia romansu i powieści, Warszawa 1969, 581 s., 25 zł

7872. WOKÓŁ Leontiewa i Bierdiajewa. Almanach myśli rosyjskiej, Warszawa 2001, 288 s., 39 zł

7873. WOKÓŁ Rewolucji Rosyjskiej, Warszawa 1980, 44 s., 20 zł

7874. WOKÓŁ słowianofilstwa. Almanach myśli rosyjskiej, Warszawa 1998, 153 s., 30 zł

7875. WOLEŃSKI Jan, Kotarbiński, Warszawa 1990, 256 s., 15 zł

7876. WOLFARTH Włodzimierz, Ascripticii w Polsce, Wrocław 1959, 256 s., 21 zł

7877. WOLFF-ŁOZIŃSKA Barbara, Malowidła stropów polskich 1 poł. XVI w. Dekoracje roślinne i kasetonowe, Warszawa 1971, 243 + 242 ilustr. + tablice s., 40 zł

7878. WOLICA Andrzej, Wiersze wybrane, Warszawa 1961, 156 s., 20 zł

7879. WOLIŃSKI Janusz, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983, 234 s., 20 zł

7880. WOLNIAK Henryk, Żywiec, Wrocław 1977, 33 s., 15 zł

7881. WOLNIEWICZ Janusz, Kursem Srebrnych Flot, Gdynia 1966, 217 s., 10 zł

7882. WOLNOŚĆ. Antologia walczącej poezji i prozy węgierskiej, Warszawa 1953, 448 s., 20 zł

7883. WOLNY Antoni, Okinawa 1945, Warszawa 1983, 222 s., 10 zł

7884. WOLNY Kazimierz, Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945), Kielce 1995, 282 s., 40 zł

7885. WOLNY Mirosław, SUPADY Grzegorz, Hannibal Christiana Dietricha Grabbego. Konteksty historyczne i historyczno-literackie, Olsztyn 2022, 246 s., 40 zł

7886. WOLSKA Barbara, Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Łódź 1995, 61 s., 30 zł

7887. WOLSKA Halina, Katalog czasopism lubelskich. , Lublin 1974, 145 s., 24 zł

7888. WOLSKI Jacek, Jacek Wolski. Projekty 1969-1974. Architektura i rzeźba, Olsztyn 1974, 16 s., 15 zł

7889. WOLSKI Józef, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1965, 461 s., 24 zł

7890. WOLTER , Syn marnotrawny, Wrocław 1951, LXVIII, 96 s., 16 zł

7891. WOLTER (François-Marie Arouet), Pogawędki i dialogi filozoficzne, Warszawa 1954, 203 s., 20 zł

7892. WOODWARD Wiliam Harrison, A Short History of The Expansion of The British Empire 1500-1923, Cambrigde 1924, 363 s., 30 zł

7893. WOOLLEY Leonard, W poszukiwaniu przeszłości, Warszawa 1964, 127 s., 15 zł

7894. WORONCZAK Jerzy, Bogurodzica, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, 418 s., 80 zł

7895. WORONIECKI Jacek O. O.P., Około kultu mowy ojczystej, Lwów-Warszawa 1925, 113 s., 25 zł

7896. WOROSZYLSKI , ALBUM poezji miłosnej, Warszawa 1965, ok. 210 s., 12 zł

7897. WOROSZYLSKI Wiktor, Kto zabił Puszkina?, Warszawa 2004, 590 s., 25 zł

7898. WOROSZYLSKI Wiktor, Noc komunarda. Poemat, Warszawa 1949, 33 s., 24 zł

7899. WORTERBUCH zur deutschen Militargeschichte. Band I-II, Berlin 1985, 1119 (paginacja ciągła) s., 40 zł

7900. WÓYCICKI Kazimierz, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Warszawa 1960, 279 s., 24 zł

7901. WOZNIESIEŃSKI Andrzej, Antyświaty, Warszawa 1967, 55 s., 15 zł

7902. WOŁKOGONOW Dmitrij, Stalin. Tom I-II, Warszawa 1998, 415, 413 [1] s., 50 zł

7903. WOŁKOWICZER I., Początki socjalistycznego ruchu robotniczego w Królestwie Polskim lata 1876-1879. Przyczynek do badań historycznych, Warszawa 1952, 174 s., 25 zł

7904. WÓŁKOWSKI Wojciech, Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje budowlane i problemy konserwatorskie, Olsztyn 2016, 175 s., 45 zł

7905. WOŁODŹKO Elżbieta, Edukacja elementarna. Konteksty - Szanse - Perspektywy. Pod redakcją..., Olsztyn 2004, 304 s., 15 zł

7906. WOŁOS Aleksander, Głowy i główki, Olsztyn 2004, 80 s., 25 zł

7907. WOŁOS Aleksander, Pastelowy humor, Olsztyn 2002, 64 s., 38 zł

7908. WOŁOS Aleksander, Piórkiem i rylcem, Olsztyn 1973, nlb. 64 s., 20 zł

7909. WOŁOSZAŃSKI Bogusław, Tajna wojna Stalina, Warszawa 1999, 362 s., 36 zł

7910. WOŁOSZAŃSKI Bogusław, Ten okrutny wiek, Warszawa 1995, 384 s., 20 zł

7911. WOŁOSZYŃSKI Ryszard W., Pokolenia oświeconych, Szkice z dziejów kultury polskiej XVIII w., Warszawa 1967, 204 s., 24 zł

7912. WOŁOSZYŃSKI Ryszard W., Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801-1830, Warszawa 1974, 491 s., 30 zł

7913. WOŁYŃSKI Olgierd, Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz, Londyn 1988, 68 s., 20 zł

7914. WOŚ Jan Władysław, Le origini della Diocesi di Varsavia, Firenze 1983, 34 s., 15 zł

7915. WOŹNIAK Zenon, Osada grupy tynieckiej w Podłężu woj. krakowskie, Wrocław 1990, 165 s., 36 zł

7916. WOŹNICZKA Jarosław, W płynie, Wrocław 2002, 56 s., 15 zł

7917. WOŹNICZKA-PARUZEL Bronisława, Dzieje ojczyste dla ludu doby romantyzmu, Wrocław 1990, 210 s., 10 zł

7918. WOŹNY Marcin, Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku, Katowice 2020, 506 s., 100 zł

7919. WOŻNIAKOWA Maria, Księgi referendarii koronnej z czasów saskich. Sumariusz. Tom I-II, Warszawa-Łódź 1969-1970, 279; 479 s., 100 zł

7920. WOŻNOWSKI Wacław, Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta, Wrocław 1973, 178, [2] s., 50 zł

7921. WPROWADZENIE do zagadnień teologicznych. Teologia moralna. Praca zbiorowa, Poznań 1967, 1210 s., 39 zł

7922. WRABEC Jan, Legnickie Pole, Wrocław 1991, 115 s., 15 zł

7923. WRÓBEL Zdzisław, Erotyzm w literaturze dawnych wieków, Łódź 1986, 164 s., 10 zł

7924. WRÓBLEWSCY Agnieszka i Krzysztof, Dyplom w herbie, Warszawa 1972, 141 s., 20 zł

7925. WRÓBLEWSKA Kamila, Sztuka średniowieczna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog wystawy. Katalog zbiorów, Olsztyn 1979, 135 s., 25 zł

7926. WRÓBLEWSKA Teresa, Geschichte der Bildungs- und Erziehungsarbeit der polnischen gesellschaftlichen Organisationen in Pommern in der Jahren 1871-1914, Hannover 1980, 185 s., 36 zł

7927. WRÓBLEWSKA Teresa, Polskie organizacje na Pomorzu Gdańskim w latach 1871-1914. Działalność w służbie oświaty, wychowania i kultury, Warszawa 1989, 223 s., 30 zł

7928. WRÓBLEWSKI Bartosz, Legion Arabski (1920-1957), Toruń 2009, 163 s., 20 zł

7929. WRÓBLEWSKI Jan, Armia "Prusy" 1939, Warszawa 1986, 303 s., 24 zł

7930. WRÓBLEWSKI Jan, Bibliotekarze spod znaku Rodła, Olsztyn 1989, 131 s., 24 zł

7931. WRÓBLEWSKI Jan, Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881-1939, Olsztyn 1968, 203 s., 25 zł

7932. WRÓBLEWSKI Jan, Polskich broniły progów, Wrocław 1981, 247 s., 30 zł

7933. WRÓBLEWSKI Jan, Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie 1939, Warszawa 1989, 243 s., 20 zł

7934. WRÓBLEWSKI Romuald, Znajomość Ameryki w Polsce okresu odrodzenia, Warszawa 1977, 158 s., 42 zł

7935. WRÓBLEWSKI Wiesław, Moskwa 1941, Warszawa 1987, 176 s., 10 zł

7936. WROCZYŃSKI Stefan, Wspomnienia o Stefanie Jaraczu., Warszawa 1950, 164 s., 18 zł

7937. WROCŁAW, Warszawa 1953, 132 s., 20 zł

7938. WROCŁAWSKI Bohdan, Dworzec podmiejski, Olsztyn 1983, 59 s., 12 zł

7939. WROCŁAWSKI Bohdan, Podróże w nieobecność, Łódź 1988, 74 s., 15 zł

7940. WROŃSKI Marek, Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego, Warszawa 2007, 460 s., 45 zł

7941. WROŃSKI Michał, Jaśnie pan. Wyspa., Warszawa 1989, 30 s., 12 zł

7942. WROŃSKI Michał, Ostatnia bezludna wyspa. Komedia, Warszawa 1988, 29, [1] s., 12 zł

7943. WRZESIŃSKA Marta, Ziemia pachnąca chlebem. Wieczór estradowy z okazji dożynek, Warszawa 1976, 30 s., 12 zł

7944. WRZESIŃSKI , Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Toruń 2004, 978, [16] s., 50 zł

7945. WRZESIŃSKI Wojciech, Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojennych, Katowice 1971, 72 + 271 ilustr. s., 25 zł

7946. WRZESIŃSKI Wojciech, Polska - Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010, 474 s., 35 zł

7947. WRZESIŃSKI Wojciech, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Poznań 1970, 434 s., 20 zł

7948. WRZESIŃSKI Wojciech, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939, Wrocław 1993, 445 s., 30 zł

7949. WRZESIŃSKI Wojciech, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Olsztyn 1994, 468 s., 25 zł

7950. WRZESIŃSKI Wojciech, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939, Olsztyn 1973, 351 s., 40 zł

7951. WRZESIŃSKI Wojciech, Twórcy polskiej myśli zachodniej. , Olsztyn 1996, 178 s., 25 zł

7952. WRZESIŃSKI Wojciech, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa 1984, 455 s., 39 zł

7953. WRZOSEK Mieczysław, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918-1921, Białystok 1988, 687 s., 150 zł

7954. WSKRZESIĆ Polskę zbawić świat. Antologia polskiej chrześcijańskiej myśli społeczno-radykalnej 1831-1864, Warszawa 1981, 498 s., 20 zł

7955. WSPÓLNA Polsko-Niemiecka komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów. Podręcznik do historii. Zalecenia, Warszawa 2013, 118 s., 35 zł

7956. WSPOMNIENIA aktorów 1800-1925. Tom I-II, Warszawa 1963, 554, 452 s., 30 zł

7957. WSPOMNIENIA dawnych lat pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Puławy 1995, 188 s., 50 zł

7958. WSPOMNIENIA drukarzy 1945-1955, Warszawa 1955, 133 s., 24 zł

7959. WSPOMNIENIA lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w 100-lecie Izb Lekarskich, Olsztyn 2023, s., 64 zł

7960. WSPÓŁCZESNE przemiany instytucji i świadomości religijnej w Polsce. Wybrane zagadnienia w świetle badań empirycznych, Kraków 1981, 132 s., 27 zł

7961. WSPÓŁCZESNE przemiany wsi olsztyńskiej, Olsztyn 1973, 240 s., 25 zł

7962. WSPÓŁCZESNY dramat amerykański. Tom I-III, Warszawa 1967, 599, 615, 652 s., 150 zł

7963. WSPÓŁCZESNY ekslibris polski IV Ogólnopolska Wystawa Rzeszów 1977, Rzeszów 1977, 136 s., 36 zł

7964. WSPÓŁCZEŚNI pisarze województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1972, 186 s., 20 zł

7965. WSPOŁCZEŚNI uczeni polscy. Słownik biograficzny. Tom IV S-Ż, Warszawa 2002, 930 s., 40 zł

7966. WSZOŁEK Jan, Prawica Wielkiej Emigracji wobec narodowego ruchu włoskiego (Przed rewolucją 1848 roku), Wrocław 1970, 138 s., 24 zł

7967. WUJASTYK Stanisław, Jak Hemar zniszczył Związek Sowiecki, Toruń 2004, 25 s., 10 zł

7968. WYBICKI , Józef Wybicki i inni. Wybór publicystyki powstania kościuszkowskiego, Białystok 1996, 172 s., 30 zł

7969. WYBICKI Józef, Myśli polityczne o wolności cywilnej, Wrocław 1984, 233 s., 15 zł

7970. WYBICKI Józef, Wiersze i arietki, Gdańsk 1973, 21 cm s., 15 zł

7971. WYBÓR pieśni Katulla i Horacego, Wrocław 1950, 79, 78 s., 12 zł

7972. WYBÓR pism filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817-1823, Wrocław 1959, CCIX, 488 s., 25 zł

7973. WYBÓR poezyj dla robotników, Genewa 1890, 56, IX s., 15 zł

7974. WYBÓR publicystyki Niezależnej Partii Chłopskiej, Warszawa 1975, 224 s., 20 zł

7975. WYBÓR z dzieł pisarzy greckich i łacińskich w przekładach. Część I, Lwów 1902, 590 s., 90 zł

7976. WYBRANE zagadnienia techniczne filmu amatorskiego, Warszawa 1972, 224 s., 24 zł

7977. WYBRANE zagadnienia wojennomorskie. Materiały do szkolenia politycznego marynarzy i podoficerów służby zasadniczej III rocznika, Gdynia 1980, 214 s., 20 zł

7978. WYCHOWANIE przez sztukę. Analiza, propozycje oraz wnioski z eksperymentalnej współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, Warszawa 1971, 52. nlb. s., 20 zł

7979. WYCZAŃSKA Krystyna, Polacy w Komunie Paryskiej, Warszawa 1971, 369 s., 20 zł

7980. WYCZAŃSKI Andrzej, Historia Powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1987, 248 s., 16 zł

7981. WYCZAŃSKI Andrzej, Polska w epoce odrodzenia. Państwo Społeczeństwo Kultura. Pod redakcją..., Warszawa 1986, 543 s., 24 zł

7982. WYCZAŃSKI Andrzej, Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice. Tom II. Pod redakcją..., Warszawa 1979, 337 s., 24 zł

7983. WYCZAWSKI Hieronim Eug. OFM, Bernardyni polscy. Tom III 1772-1946, Kalwaria Zebrzydowska 1992, 573 s., 24 zł

7984. WYGANOWSKI Józef, Poradnik wędkarski, Warszawa 1954, 136 s., 20 zł

7985. WYGOTSKI Lew S(iemionowicz), Myślenie i mowa, Warszawa 1989, 413 s., 20 zł

7986. WYKA Jan, Wiersze wybrane 1929-1981, Warszawa 1983, 211 s., 15 zł

7987. WYKA Kazimierz, Matejko i Słowacki, Warszawa 1950, 68 s., 15 zł

7988. WYKA Kazimierz, Matejko i Słowacki, Warszawa 1953, 157 + 48 tabl. s., 25 zł

7989. WYKA Kazimierz, Modernizm polski, Kraków 1968, 527 s., 32 zł

7990. WYKA Kazimierz, Pan Tadeusz. Tom I. Studia o poemacie. Tom II Studia o tekście, Warszawa 1963, 327, 413 s., 50 zł

7991. WYKA Kazimierz, Pogranicze powieści. Proza polska w latach 1945-1948, Kraków 1948, 392 s., 50 zł

7992. WYKA Kazmierz, List do Jana Bugaja. Droga do Baczyńskiego, Warszawa 1986, 41, [2] s., 25 zł

7993. WYKRĘTOWICZ Stanisław, Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce 1919-1939, Poznań 1962, 158 s., 30 zł

7994. WYPARTE historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939, Poznań 2022, 700 s., 90 zł

7995. WYPISY źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt dwunasty Polska sztuka wojenna w latach 1815-1831, Warszawa 1959, 411 s., 30 zł

7996. WYPISY źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt siódmy Okres upadku polskiej sztuki wojennej (1683-1764), Warszawa 1953, 60 s., 20 zł

7997. WYRWA-KRZYŻAŃSKI Tadeusz, Fugi z popiołu, Warszawa 1984, 71 s., 16 zł

7998. WYSIEDLENIA Niemców i osadnictwo ludności Polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945-1948. Wybór dokumentów., Wrocław 1997, 632 s., 29 zł

7999. WYSOCKA Barbara, Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919-1939, Poznań 1981, 130 s., 24 zł

8000. WYSOCKA Barbara, KWICZALA Michalina, Szlak Piastowski. Przewodnik, Poznań 1968, 177 s., 8 zł

8001. WYSOCKI Stefan, Żeglarstwo śródlądowe, Warszawa 1995, 200, [20] s., 20 zł

8002. WYSOCKI Władimir, Piosenki i wiersze, Lublin 1986, 64 s., 16 zł

8003. WYSPIAŃSKI St(anisław), Dramaty o Powstaniu Listopadowym, Wrocław 1967, CXXVII, 381 s., 25 zł

8004. WYSPIAŃSKI Stanisław, Poezje BP, Warszawa 1957, 71 s., 12 zł

8005. WYSTAWA grafiki litewskiej. Pałac Kultury i Nauki Warszawa Czerwiec 1957, Warszawa 1957, 22, 25 s., 30 zł

8006. WYSTAWA Kopernika w Olsztynie. Otwarta w 403 rocznicę śmierci wielkiego polskiego astronoma, Olsztyn 1946, 17 s., 20 zł

8007. WYSTAWA Polska wieś drewniana w malarstwie. Ciechanowiec Maj - sierpień 1980 , Ciechanowiec? 1980, 8 s., 20 zł

8008. WYSTAWA Warmińska Rzeźba Ludowa. Czerwiec - wrzesień 1974 r., Olsztyn 1974, 4 s., 20 zł

8009. WYSTAWA współczesnej sztuki austrjackiej. Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie Przewodnik Nr. 54, Warszawa 1930, 30, [30] s., 40 zł

8010. WYSTAWA Żydzi Polscy. Czerwiec - sierpień 1989, Kraków 1989, 99, 39 s., 24 zł

8011. WYSZCZELSKI Lech, Bitwa na przedpolach Warszawy, Warszawa 2000, 459 s., 36 zł

8012. WYSZCZELSKI Lech, Bitwa u wrót Warszawy 1920. Działania wojenne na przedpolu stolicy, Warszawa 2013, 364 s., 25 zł

8013. WYSZCZELSKI Lech, Madryt 1936-1937, Warszawa 1986, 205 s., 15 zł

8014. WYSZCZELSKI Lech, Wojna o polskie Kresy 1918-1921. Walki z czerwoną Rosją, Ukraińcami i Litwinami, Warszawa BELLONA, 490 s., 25 zł

8015. WYSZOGRODZKI Daniel, Satysfakcja. Historia zespołu The Rolling Stones, Łodź 1989, 342 s., 10 zł

8016. WYSZOGRODZKI Daniel, Satysfakcja. Historia zespołu The Rolling Stones, Łódź 1989, 343 s., 60 zł

8017. WYSZYŃSKI Stefan, Kultura bolszewizmu a inteligencja polska, Warszawa 1982, 35 s., 12 zł

8018. WYSZYŃSKI Stefan kard., Druga kromka chleba. Wybór myśli i aforyzmów z kazań, przemówień i rozważań, Poznań 1976, 93 s., 15 zł

8019. WYSZYŃSKI Stefan kard., Listy do moich kapłanów. Część pierwsza: Wspólnie z Trójcą świętą, Paris 1969, 104 s., 15 zł

8020. WYSZYŃSKI Stefan kard., Uświęcenie pracy zawodowej, Paryż 1963, 333 s., 18 zł

8021. WYSZYŃSKI Stefan kardynał, Z rozważań nad kultura ojczystą, Warszawa 1998, 285, [2] s., 20 zł

8022. WYŻLIC Tomasz, Koniec I wojny światowej w satyrze i karykaturze, Olsztyn [2020], 95 s., 39 zł

8023. WYŻSZA Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969-1999, Olsztyn 1999, 83, [5] s., 35 zł

8024. WZGÓRZA Dylewskie - krajobrazy w obrazach. Plener malarski Glaznoty 3-13 VII 2017, Olsztyn 2017, 48 s., 25 zł

8025. WZIĘLI diabli pana. Antologia 1543-1953. Antologia poezji walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne, Warszawa 1955, 545 s., 30 zł

8026. WZÓR kontraktu rybackiego obowiązującego ma państwowych wodach w Wielkopolsce i na Pomorzu, Poznań 1922, 12 s., 25 zł

8027. WĄDOŁOWSKA Halina, Społeczno-wychowawcza działalność Związku Harcerstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w latach 1919-1980, Olsztyn 1988, 193 s., 45 zł

8028. WĄSIK Józef, Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności w Polsce, Wrocław 1981, 239 s., 25 zł

8029. WĄSOWICZ Michał, SEGIEL Stanisław, Kontrakty lwowskie w latach 1676-1686. Les contracts de Lwow de 1676 a 1686. W dodatku: Stanisław Segiel, Kontrakty lwowskie w latach 1717-1724, Lwów 1935, 204, 72 s., 80 zł

8030. WŁADIMIROW Piotr, Dziennik z rejonu specjalnego Chin z lat 1942-1945, Warszawa 1977, 640 s., 12 zł

8031. WŁADYKA Wiesław, Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, 295 s., 27 zł

8032. WŁADYKA Markijan. O historii i dniu dzisiejszym Kościoła katolickiego na Ukrainie z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem rozmawia Włodzimierz Osadczy, Lublin-Łuck 2009, 165, [14] s., 20 zł

8033. WŁADYSŁAW SIKORSKI - żołnierz i polityk. Zbiór rozpraw i artykułów pod red. Józefa Półćwiartka, Rzeszów 1987, 290 s., 27 zł

8034. WŁODARCZYK , TEMPUS nostrum est. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Włodarczykowi w 60. rocznicę urodzin, Szczecin 2016, 474 s., 30 zł

8035. WŁODARCZYK Józef, Tadeusz Korzon. Główne koncepcje historyczne i historiozoficzne, Łódź 1958, 168, XXXIV, 28 s., 48 zł

8036. WŁODARKIEWICZ Wojciech, Wołyń 1939, Warszawa 2016, 334 s., 30 zł

8037. WŁODARKIEWICZ Wojciech, WESOŁOWSKI Andrzej, Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej. Koncepcja przedmościa rumuńskiego w dokumentach, Warszawa 2022, 364 s., 50 zł

8038. WŁODARSKI Bronisław, Chronologia polska, Warszawa 1957, 491 s., 45 zł

8039. WŁODARSKI Maciej, Polsko-bazylejskie więzi kulturalne i literackie w XVI wieku, Kraków 1987, 194 s., 50 zł

8040. WŁODEK Adam, Kleksy, Warszawa 1967, 43 s., 20 zł

8041. WŁODKOWIC , Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Works of Paul Wladimiri (A Selection). Tom I-III., Warszawa 1968, 1966, 1969, 542, 818, 528 s., 100 zł

8042. WŚRÓD starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie, Warszawa 1982, 250, tabl s., 75 zł

8043. X.B.W. , KALENDARZ Obywatelski, Warszawa 1987, 64 s., 25 zł

8044. XAWERY Dunikowski i polscy artyści w obozie koncentracyjnym Auschwitz w latach 1940-1945. Rysunki - Obrazy - Rzeźby., Warszawa 1985, 96, [2] s., 48 zł

8045. YOUNG J.Z., Zarys wiedzy o człowieku, Warszawa 1978, 737 s., 21 zł

8046. Z BOHATERSKIEJ przeszłości Warszawy 1794-1864, Warszawa 1961, 175 s., 30 zł

8047. Z DAWNYCH i nowych dziejów Polski nad Bałtykiem, Poznań 1970, 156 s., 36 zł

8048. Z DYPLOMEM KUL w Polskę. Wspomnienia i relacje, Lublin 1994, 214, [1] s., 25 zł

8049. Z DZIEJÓW klasy robotniczej na Warmii i Mazurach w XIX i początkach XX wieku. Zeszyt I , Olsztyn 1959, 28 s., 25 zł

8050. Z DZIEJÓW klasy robotniczej na Warmii i Mazurach w XIX i początkach XX wieku. Zeszyt II. Klasa robotnicza na Warmii i Mazurach 1914-1920, Olsztyn 1959, 27 s., 25 zł

8051. Z DZIEJÓW klasy robotniczej na Warmii i Mazurach w XIX i początkach XX wieku. Zeszyt V. Klasowy ruch robotniczy Prus Wschodnich w walce z faszyzmem (1929-1933), Olsztyn 1959, 22 s., 25 zł

8052. Z DZIEJÓW kontaktów polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich, Olsztyn 1989, 121 s., 36 zł

8053. Z DZIEJÓW kultury muzycznej. II. Od Oświecenia do Młodej Polski, Kraków 1966, 703 s., 36 zł

8054. Z DZIEJÓW oręża polskiego na morzu. Podręcznik do szkolenia politycznego marynarzy i podoficerów Marynarki Wojennej., Gdynia 1982, 408 s., 18 zł

8055. Z DZIEJÓW podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1961, 316 s., 20 zł

8056. Z DZIEJÓW Polski i Emigracji (1939-1989), Gorzów Wielkopolski 2003, 545 s., 30 zł

8057. Z DZIEJÓW polskiej myśli filozoficznej i społecznej. Tom I-III, Warszawa 1956-1957, 323, 363, 457 s., 48 zł

8058. Z DZIEJÓW prasy Prus Wschodnich w XIX i XX wieku (do 1939 roku), Olsztyn 1988, 141 s., 45 zł

8059. Z DZIEJÓW ruchu ludowego na Kielecczyźnie. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w Kielcach 21-22 stycznia 1967 roku na 70-lecie powstania Ruchu Ludowego w Polsce, Warszawa 1970, 366 s., 24 zł

8060. Z DZIEJÓW starań o budowę kościoła św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu, Rzeszów 2006, 349 s., 30 zł

8061. Z DZIEJÓW Wrocławia w XIX-XX wieku, Wrocław 1985, 136 s., 24 zł

8062. Z DZIEJÓW wychowania wojskowego w Polsce od początku państwa polskiego do 1939 roku, Warszawa 1969, 439 s., 16 zł

8063. Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, Wrocław 1980, 273 s., 39 zł

8064. Z IZRAELSKICH Konturów, Łódź 1998, 127 s., 35 zł

8065. Z POLSKICH studiów slawistycznych. Seria 6. Literaturoznawstwo Folklorystyka Problematyka Historyczna. Prace na IX Kongres Slawistów w Kijowie 1983, Warszawa 1983, 340 s., 36 zł

8066. Z PROBLEMÓW demograficznych województwa olsztyńskiego. Materiały konfrencji z dnia 14 X 1963, Olsztyn 1964, 88 s., 25 zł

8067. Z TRADYCJI ruchu robotniczego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1982, 83 s., 20 zł

8068. Z WĘGORZEWA do Kazimierza. Laureaci Jarmarków Fokloru w Węgorzewie na Festiwalach w Kazimierzu Dolnym, Węgorzewo 2012, 74 s., 18 zł

8069. Z ZAGADNIEŃ języka artystycznego. Materiały I Konferencji Naukowej poświęconej problematyce języka literatury zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ Kraków 17-19 luty 1975. pod redakcją Józefa Bubaka i Aleksandra Wilkonia, Kraków 1977, 382 s., 36 zł

8070. Z zagadnień oświaty i wychowania w Polsce i na Zaolziu., Wrocław 1980, 200 s., 27 zł

8071. ZABIEŁŁO Stanisław, W kręgu historii, Warszawa 1970, 217 s., 18 zł

8072. ZABUŻKO Oksana, Ukraiński palimpsest, Wrocław 2013, 392 s., 20 zł

8073. ZABŁOCKI Grzegorz, Widziałem twarz naszego domu, Warszawa 1978, 40 s., 15 zł

8074. ZABŁOCKI Witold, Co o nas wiedzieli? NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego w dokumentach SB, Kraków 2005, 260 s., 18 zł

8075. ZACHARIAS Michał J., Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932-1936, Wrocław 1981, 300 s., 40 zł

8076. ZADROŻNY Zbigniew, Wklęsłodruk. Fotografia Retusz Montaż, Warszawa 1980, 333 s., 15 zł

8077. ZAGADNIENIA narodowościowe w Prusach Wschodnich w XIX i XX wieku, Olsztyn 1993, 131 s., 48 zł

8078. ZAGAJEWSKI Adam, Drugi oddech, Kraków 1978, 147 s., 15 zł

8079. ZAGÓRSKI Jerzy, Pancerni. Poemat, Warszawa 1964, 122 s., 20 zł

8080. ZAHORSKA Stefania, Przychodź do mnie. Listy do Leonii Jabłonkówny i listy Adama Pragiera, Londyn 1988, 184 s., 30 zł

8081. ZAHORSKA Wanda, Wazon iryzowany. Nowele, Warszawa 1925?, 156, [1] s., 20 zł

8082. ZAHORSKI Andrzej, Centralne instytucje policyjne w Polsce dobie rozbiorowej, Warszawa 1959, 283, [1] s., 45 zł

8083. ZAHORSKI Andrzej, Dzieło sztuki jako element propagandy państwowej w czasach Napoleona, Warszawa 1977, 215-225 s., 25 zł

8084. ZAHORSKI Andrzej, Ignacy Wyssogota Zakrzewski. Prezydent Warszawy, Warszawa 1963, s., 20 zł

8085. ZAHORSKI Andrzej, Ostatni napoleoński czyn zbrojny na ziemiach polskich, Warszawa 1974, 483-494 s., 25 zł

8086. ZAHORSKI Andrzej, Spór o Napoleona we Francji i w Polsce, Warszawa 1974, 335, [2] s., 24 zł

8087. ZAHORSKI Andrzej, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1990, 472 s., 30 zł

8088. ZAHORSKI Andrzej, Stanisław Herbst 12 VII 1907 - 24 VI 1973, Warszawa 1974, 11-17 s., 25 zł

8089. ZAHORSKI Andrzej, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1985, 375 s., 10 zł

8090. ZAHORSKI Witold, Polak we Włoszech, Rzym 1969, 204, XXIV, [1] s., 39 zł

8091. ZAJCHOWSKA Stanisława, Województwo Poznańskie. Zarys geograficzno-gospodarczy, Warszawa 1959, 92 s., 10 zł

8092. ZAJCHOWSKI Zbigniew, Elbląg wczoraj gestern yesterday / Elbląg dziś heute today, Elbląg 2017, 219 s., 135 zł

8093. ZAJEWSKI Władysław, Józef Wybicki i sprawa Konstytucji 3-go Maja, Gdańsk 1991, 16 s., 15 zł

8094. ZAJEWSKI Władysław, Józef Wybicki w katalogu Bibliotheque Nationale w Paryżu, Warszawa 1978, 137-148 s., 25 zł

8095. ZAJEWSKI Władysław, Polska Belgia Europa Wiek XIX, Olsztyn 2007, 255 s., 45 zł

8096. ZAJEWSKI Władysław, Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 1958, 32 s., 15 zł

8097. ZAJEWSKI Władysław, W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831, Warszawa 1984, 449, [1] s., 24 zł

8098. ZAJEWSKi Władysław, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830-1831, Gdańsk 1961, 287 s., 50 zł

8099. ZAJEWSKI Władysław, Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Olsztyn 2005, 244 s., 39 zł

8100. ZAJEWSKI Władysław, Wolność druku w insurekcji kościuszkowskiej i powstaniu listopadowym, Katowice 1984, 144-161 s., 30 zł

8101. ZAJEWSKI Władysław, Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831, Wrocław 1963, 128 s., 45 zł

8102. ZAJĄC Kazimierz, Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii, Wrocław 1977, 175 s., 30 zł

8103. ZAJĄCZKOWSKI Andrzej, Z dziejów inteligencji polskiej. Studia historyczno-socjologiczne., Wrocław 1962, 155 s., 33 zł

8104. ZAKON Krzyżacki w historii, ideologii i działaniu - symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung - historische Symbole, Olsztyn 2010, 295 s., 45 zł

8105. ZAKRZEWSKA Elżbieta, Maseczki szyte na miarę, Działdowo 2021, 367 s., 30 zł

8106. ZAKRZEWSKA Elżbieta, Obrazki działdowskie, Działdowo 2017, 224 s., 20 zł

8107. ZAKRZEWSKA Elżbieta, Wieczór w Hotelu Polskim. Działdowski kryminał retro, Działdowo 2020, 216 s., 25 zł

8108. ZAKRZEWSKA Elżbieta, Zagadka sprzed lat. Powieść z Działdowem w tle, Działdowo 2019, 155, [3] s., 25 zł

8109. ZAKRZEWSKI Andrzej J., Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku, Częstochowa 1988, 301 s., 60 zł

8110. ZAKRZEWSKI Bogdan, "Boże coś Polskę" Alojzego Felińskiego, Wrocław 1983, 64 s., 12 zł

8111. ZAKRZEWSKI Bogdan, "Gdy naród do boju..." Gustawa Ehrenberga, Wrocław 1979, 43 s., 15 zł

8112. ZAKRZEWSKI Bogdan, "Palen dla cara". O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku, Wrocław 1979, 227 s., 20 zł

8113. ZAKRZEWSKI Bogdan, Pan Tadeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana Tadeusza, Wrocław 1984, 34 s., 12 zł

8114. ZAKRZEWSKI Bogdan, Śląskie przygody Aleksandra Fredry, Wrocław 1991, 127, nlb. s., 15 zł

8115. ZAKRZEWSKI Bohdan, "Spowiednicy" Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje, Wrocław 1994, 235 s., 20 zł

8116. ZAKRZEWSKI Kazimierz, U schyłku świata antycznego, Warszawa 1964, 267 s., 32 zł

8117. ZAKRZEWSKI Stanisław, Zagadnienia historyczne. Tom II, Lwów 1936, 274, [1] s., 45 zł

8118. ZAKRZEWSKI Stanisław Zenon, Druh wiatr. Żeglarstwo śródlądowe, Warszawa 1946, 167, [3] s., 28 zł

8119. ZAKŁADAMY spółdzielnie produkcyjne. Statuty spółdzielni produkcyjnych. Uchwały o spółdzielczości produkcyjnej, Warszawa 1956, 135 s., 30 zł

8120. ZAKŁADY przemysłowe w Polsce XIX i XX w.. Studia i materiały, Wrocław 1967, 280 s., 40 zł

8121. ZALESKI Jan, Język Aleksandra Fredry. Część I Fonetyka, Wrocław 1969, 186 s., 32 zł

8122. ZALESKI Wacław, W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej 1939. Z dziejów I Pułku Strzelców Konnych, Warszawa 1988, 312 s., 32 zł

8123. ZALESKI Zygmunt L., O rzeczach błahych i wiecznych. Z drzeworytami Konstantego Brandla, Paryż 1929, 65, [4] s., 250 zł

8124. ZALEWSKA Agata, Na obrzeżach wielkości. Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Warszawa 2009, 273 s., 20 zł

8125. ZALEWSKA Anna, Warkocz złocisty, pocałunek słońca, Poznań 1986, 86 s., 15 zł

8126. ZALEWSKA Anna, FAŁTYNOWICZ Wiesław, Porosty Puszczy Rominckiej, Suwałki 2004, 75, [8] s., 30 zł

8127. ZALEWSKI K., O materialistycznym pojmowaniu dziejów, Wilno 1911, 36 s., 20 zł

8128. ZALEWSKI Krzysztof, Lotniskowce II wojny światowej, Warszawa 1994, 208, 204 s., 20 zł

8129. ZALEWSKI Maciej, Przed granicą, Warszawa 1987, 128 s., 16 zł

8130. ZALEWSKI Zbigniew, Wirujące centrum, Warszawa 1983, 85 s., 15 zł

8131. ZAMBRZYCKA Grażyna, Litery dla Safony i inne wiersze, Olsztyn 2002, 64 s., 10 zł

8132. ZAMBRZYCKA-KUNACHOWICZ Anna, Rzemieślnik w społeczności rolników, Wrocław 1974, 201, [5] s., 50 zł

8133. ZAMECKI Stefan, Koncepcja nauki w szkole lwowsko-warszawskiej, Wrocław 1977, 216 s., 45 zł

8134. ZAMEK Kopernikowski w Olsztynie, Olsztyn 1973, 36 s., 12 zł

8135. ZAMEK malowany. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego, Olsztyn 2011, 119 s., 30 zł

8136. ZAMEK w Koźminie. Część I Dzieje budowlane Cześć II Źródła, Łódź 1994, 1995, 56, 51, 20; 109 s., 80 zł

8137. ZAMENHOF L(udwik), Język międzynarodowy esperanto. Gramatyka i ćwiczenia. Fundamento de esperanto. Gramatiko ekzercaro, Warszawa 1930, 108 s., 20 zł

8138. ZAMOJSZCZYZNA. Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. Tom I-II, Warszawa 1979, 530, 578 s., 60 zł

8139. ZAMOYSKI Adam, Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966-2008, Kraków 2011, 586 s., 64 zł

8140. ZAMOYSKI Jan, Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919, Warszawa 1991, 167 s., 24 zł

8141. ZAMOYSKI Tadeusz, KRZEMIENIEWSKI Eugenjusz, Kodeks honorowy, Warszawa [1924], VII, 72 s., 240 zł

8142. ZANIEWSKI Romuald ks. dr, Teorie o pochodzeniu i rozwoju życia a naturalizm chrześcijański. Z głównych zagadnień biologii porównawczej, Londyn 1959?, 296 s., 20 zł

8143. ZAPIS 6, Londyn 1978, 240 s., 18 zł

8144. ZAPIS nr 7 Lipiec 1978, Warszawa 1978, 156 s., 40 zł

8145. ZAPIS nr 8 Październik 1978, Warszawa 1978, 160 s., 40 zł

8146. ZAPISKI historyczne. Poświęcone historii Pomorza. Tom XXXI - Rok 1966 zeszyt 4, Toruń 1966, 146 s., 15 zł

8147. ZAPISKI historyczne. Poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Tom LI - Rok 1986 zeszyt 3, Toruń 1986, 224 s., 15 zł

8148. ZAPISKI historyczne. Poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Tom LX - Rok 1995 zeszyt 1, Toruń 1995, 170 s., 15 zł

8149. ZAPISKI Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, Olsztyn 2016, 383 s., 50 zł

8150. ZAPOLSKI-DOWNAR Henryk, Dubeltówka śrutowa. Nabój strzelanie, Warszawa 1959, 96 s., 30 zł

8151. ZAREMBA Jan, Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej, Wrocław 1969, 182 s., 45 zł

8152. ZAREMBA Paweł, Historia Stanów Zjednoczonych, London 1968, 21 cm s., 40 zł

8153. ZAREMBA Zygmunt, Wspomnienia. Pokolenie przełomu, Kraków 1983, 382 s., 18 zł

8154. ZAREMSKA , Księga. Teksty o świecie średniowiecznym oferowane Hannie Zaremskiej, Warszawa 2018, 289 s., 25 zł

8155. ZAREMSKA Hanna, Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986, 142, [4] s., 20 zł

8156. ZARUBA Jerzy, Z pamiętnika bywalca. Patrząc na Warszawę, Warszawa 2007, 263 s., 30 zł

8157. ZARYS dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983, 612 s., 20 zł

8158. ZARYS dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. Tom II 1648-1864, Warszawa 1966, 667 s., 70 zł

8159. ZARZECKI Lucjan, Charakter i wychowanie, Warszawa-Kraków -Lublin-Łódź br., 220 s., 27 zł

8160. ZARZYCKA-STAŃCZAK Krystyna, Z badań nad pierwszym rozbiorem Pieśni Horacego, Wrocław 1969, 115 s., 36 zł

8161. ZARZYCKI Kazimierz, WOJEWODA Władysław, Lista roślin wymierających w Polsce. Pod red..., Warszawa 1986, 128 s., 20 zł

8162. ZASADY GHP i GMP w gospodarstwach agroturystycznych. Poradnik dla kwaterodawcy wiejskiego w zakresie żywienia turystów, Warszawa 2007, 32 s., 20 zł

8163. ZASŁUŻENI dla polskiego łowiectwa, Warszawa 2003, 160 s., 40 zł

8164. ZASŁUŻENI dla Włocławka XIII-XX wiek, Włocławek 1991, 237 s., 36 zł

8165. ZASŁUŻENI ludzie Pomorza Nadwiślańskiego XVII wieku. Szkice biograficzne , Wrocław 1982, 200 s., 20 zł

8166. ZASŁUŻENI ludzie Ziemi Łomżyńskiej, Łomża br., 14; [nlb. 4], [nlb. 4] s., 20 zł

8167. ZASŁUŻENI Pomorzanie w latach II wojny światowej. Szkice biograficzne, Wrocław 1984, 276 s., 30 zł

8168. ZATAJONY dokument. Raport Komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach 1949-1968, Warszawa 1984, 175 s., 24 zł

8169. ZAUŁKI Natchnione Poezją przedstawia Małgorzata Dagiel, Łomianki 2004, 78 s., 15 zł

8170. ZAWADA Andrzej, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995, s., 20 zł

8171. ZAWADZKI Konrad, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia Tom I: 1514-1661, Wrocław 1977, 328 s., 36 zł

8172. ZAWADZKI Wojciech ks., Bernhard Poschmann - warmiński badacz wczesnochrześcijańskiej pokuty, Olsztyn 1998, 224, [4] s., 30 zł

8173. ZAWILSKI Apoloniusz, Bitwy polskiego września. Tom I-II, Warszawa 1972, 370, 257 s., 32 zł

8174. ZAWISTOWICZ-ADAMSKA Kazimiera, Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce, Warszawa 1976, 294 s., 20 zł

8175. ZAWISTOWSKI Władysław, Geografia. Wiersze i poematy z lat 1977-1980, Kraków 1983, 64 s., 12 zł

8176. ZAWISTOWSKI Władysław, Powitanie jesieni, Kraków 1987, 36 s., 12 zł

8177. ZAWISZA Alicja, Dzieje i teraźniejszość Dawnej Polonii Wrocławskiej, Wrocław 1979, 16 s., 6 zł

8178. ZAWODNY Janusz Kazimierz, Katyń, Paryż 1989, 329 s., 15 zł

8179. ZAZULA Piotr, Sonet dla zakonnicy, Łódź 1997, 40 s., 20 zł

8180. ZAŁOŻENIA i podstawowe problemy rozwoju społeczno-gospodarczego woj. olsztyńskiego na lata 1971-1975, Olsztyn 1971, 27 s., 15 zł

8181. ZAŁOŻENIA teorii asymilacji, Wrocław 1980, 217 s., 32 zł

8182. ZAŁUCKI Marian, Komu do śmiechu, Warszawa 1970, 118 s., 10 zł

8183. ZAŁUSKI , Programma Literarium ad Bibliophilos Józefa Andrzeja Załuskiego, Warszawa 1972, 32 s., 15 zł

8184. ZAŁUSKI Józef Jędrzej, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących, z przypisami Józefa Epifaniego Minasowicza, kanonika kijowskiego, nowemi przypisami pomnożył i wydał Józef Muczkowski, Warszawa 1979, [6], 188, [12], [1] s., 80 zł

8185. ZAŚCIŃSKI Jan, Pieśń o Warze, Warszawa 1999, 239 s., 15 zł

8186. ZBYSZEWSKA Zofia, Ministerstwo Polskiej Biedy. Z dziejów Towarzystwa Opieki nad Więźniami , Warszawa 1983, 339 s., 16 zł

8187. ZDANOWICZ Bohdan, Szpital zwyczajnego dnia, Szczecin 1989, 66 s., 16 zł

8188. ZDANOWICZ Eugeniusz, Lato Hamleta, Olsztyn 1986, 84 s., 15 zł

8189. ZDEBSKI Janusz, Stary Cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny, Warszawa-Kraków 1986, 95 s., 16 zł

8190. ZDROJKOWSKA Ewa, Literacki atlas Warmii i Mazur, Olsztyn 2020, 145, [2] s., 30 zł

8191. ZDROJKOWSKA Ewa, Literacki atlas Warmii i Mazur, Olsztyn 2021, 144 s., 30 zł

8192. ZDROJKOWSKA Ewa, Rozmówki polsko-polskie. Wywiady radiowe, Olsztyn 2012, 193, [6] s., 30 zł

8193. ZDRÓJKOWSKI Zbigniew, Zarys dziejów prawa chełmińskiego 1233-1862. Studium na siedemsetpięćdziesięciolecie wydania przywileju chełmińskiego oraz lokacji miast Chełmna i Torunia, Toruń 1983, 96 s., 30 zł

8194. ZDZIECHOWSKI Marian, Tragedia Kresów, Warszawa 1989, 119 s., 18 zł

8195. ZE WSCHODU z kapelanem. Rzecz o księdzu - kapelanie 1 Polskiej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki Pułkowniku Wilhelmie Franciszku Kubszu, Nadarzyn 1988, 160, [20] s., 20 zł

8196. ZELENAY Anna, Próba powrotu, Warszawa 1964, 78 s., 20 zł

8197. ZESPÓŁ Pieśni i Tańca "Olsztyn", Olsztyn 1968, 35 s., 25 zł

8198. ZESPÓŁ Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie. Księga pamiątkowa 1962-1997, Olsztyn 1997, 145, [4] s., 25 zł

8199. ZESPÓŁ Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. Księga Jubileuszowa, Rzeszów 2013, 143 s., 30 zł

8200. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 2. Rzemiosło artystyczne, Olsztyn 1998, 178 s., 25 zł

8201. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 3. Sztuka staroobrzędowców, Olsztyn 1999, 106 s., 20 zł

8202. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 5. Kartografia, Olsztyn 2000, 108 s., 25 zł

8203. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 6. Ikona Sacrum i piękno, Olsztyn 2010, 157 s., 30 zł

8204. ZESZYTY Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nr 1. Ekonomika i organizacja rolnictwa Zeszyt 1, Warszawa 1957, 152 s., 24 zł

8205. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 13. Prace Historyczne zeszyt II, Olsztyn 1998, 263 s., 30 zł

8206. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 8. Prace Historyczne zeszyt I, Olsztyn 1977, 212 s., 30 zł

8207. ZESZYTY Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie Nr 9, Gorzów Wielkopolski 2011, 303 s., 20 zł

8208. ZESZYTY Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie Nr 10, Gor 2011, 323 s., 20 zł

8209. ZESZYTY Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie Nr 11, Gorzów Wielkopolski 2013, 361 s., 20 zł

8210. ZESZYTY Oświęcimskie, Oświęcim 1961, 152 s., 36 zł

8211. ZESZYTY Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Tom V, Radomsko 2011, 339 s., 30 zł

8212. ZESZYTY Tarnogórskie PTTK nr 1 1986, Tarnowskie Góry 1986, 100 s., 30 zł

8213. ZESZYTY Tarnogórskie PTTK nr 2 1986, Tarnowskie Góry 1986, 80 s., 24 zł

8214. ZGÓRNIAK Marian, Relikty średniowiecznych powinności skarbowych na wsi małopolskiej XVI-XVIII wieku, Warszawa 1959, 112 s., 70 zł

8215. ZGÓRNIAK Marian, Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r., Warszawa 1979, 343 s., 20 zł

8216. ZGORZELSKI Czesław, O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia, Lublin 1961, 296 s., 30 zł

8217. ZIĘBA Józef, Dlaczego nie zlikwidowano Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie PRL?, Lublin 2018, 484, [12] s., 20 zł

8218. ZIELENIEWSKI Jan, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1965, 664 s., 20 zł

8219. ZIELIŃSKA Anna, KOREJWO Zbigniew, Śpiewnik rajdowy, Olsztyn 1975, 97 s., 40 zł

8220. ZIELIŃSKA-MELKOWSKA Krystyna, Przywilej Chełmiński 1233 i 1251, Toruń 1986, 71, tabl. XV s., 40 zł

8221. ZIELIŃSKI Andrzej, Jan Ludwik Żukowski - zapomniany krytyk i publicysta, Łódź 1960, 93-130 s., 20 zł

8222. ZIELIŃSKI Andrzej, Materiały do bibliografii publicystyki powstania listopadowego, Wrocław 1969, 181-202 s., 25 zł

8223. ZIELIŃSKI Andrzej, Początek wieku. Przemiany kultury narodowej w latach 1807-1831, Łódź 1973, 202 s., 36 zł

8224. ZIELIŃSKI Andrzej, Publicystyka prasowa powstania listopadowego - poglądy i dążenia, Łódź 1961, 83-123 s., 25 zł

8225. ZIELIŃSKI Andrzej, Wrocławski emigrant - Wincenty Kraiński, Wrocław 1963, 148-165 s., 25 zł

8226. ZIELIŃSKI Andrzej, Zagadnienia oświatowe w publicystyce powstania listopadowego, Kraków 1962, 207-218 s., 25 zł

8227. ZIELIŃSKI Henryk, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1983, 427 s., 18 zł

8228. ZIELIŃSKI Jan, Szat Anioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego, Warszawa 2000, 276 s., 18 zł

8229. ZIELIŃSKI Józef Feliks, Wspomnienia z tułactwa, Warszawa 1989, 649 s., 36 zł

8230. ZIELIŃSKI Ludwik, Przyczynek do dziejów Gromady Grudziąż Ludu Polskiego, Gdańsk 1964?, 81-109 s., 25 zł

8231. ZIELIŃSKI Ryszard, ŻELEWSKI Roman, Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu, Warszawa 1982, 235 s., 15 zł

8232. ZIELIŃSKI Tadeusz, Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917-1922, Warszawa 1999, 107 s., 14 zł

8233. ZIELIŃSKI Tadeusz, Świat antyczny a my. Osiem wykładów wygłoszonych na uniwersytecie w Petersburgu w roku 1901, Zamość 1922, 180, IV s., 60 zł

8234. ZIELIŃSKI Tadeusz, Świat antyczny. Rzeczpospolita rzymska. Z ilustracjami, Warszawa Kraków 1935, 502, (6) s., 60 zł

8235. ZIELIŃSKI Zygmunt, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775-1978, Warszawa 1983, 671 s., 15 zł

8236. ZIEMBA , W SŁUŻBIE Bogu bogatemu w miłosierdzie w Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej. Księga Jubileuszowa Księdza Arcybiskupa dra Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego i Wielkiego kanclerza Wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z okazji 50-lecia święceń prezbiteriatu i 35- lecia sakry biskupiej, Olsztyn 2017, 515 s., 64 zł

8237. ZIEMBA Stanisław, Czasy przełomu. Wspomnienia dziennikarza z lat 1944-1946, Kraków 1975, 365 s., 15 zł

8238. ZIEMBA Teofil Dr, Estetyka poezyi, Kraków 1882, 161, [2] s., 50 zł

8239. ZIEMBICKI Stanisław, Warszawa Twoje Miasto. Antologia. Zebrał i opracował..., Warszawa 1951, 200 s., 14 zł

8240. ZIEMIA Malborska - zręby zapomnianej tożsamości, Malbork 2014, 297, [2] s., 40 zł

8241. ZIEMIA Pucka. Przewodnik, Gdańsk 2012, 235 s., 30 zł

8242. ZIEMIA rodzinna, Warszawa 1955, 144 s., 30 zł

8243. ZIEMIA serdecznie znajoma. Przewodnik po wystawie organizowanej z okazji czterdziestolecia powrotu Warmii i Mazur do Macierzy oraz czterdziestolecia Muzeum w Olsztynie, Olsztyn 1985, 15 s., 10 zł

8244. ZIEMIA Tarnowska, Kraków 1965, 72 + nlb. 48 s., 24 zł

8245. ZIEMIA. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Rok II Nr 2, Warszawa [Kraków] 1911, 34 s., 24 zł

8246. ZIEMIA. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Rok II Nr 3, Warszawa [Kraków] 1911, 33-48 s., 20 zł

8247. ZIEMIA. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Rok II Nr 5, Warszawa [Kraków] 1911, 65-80 s., 20 zł

8248. ZIEMIA. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Rok II Nr 6, Warszawa [Kraków] 1911, 81-96 s., 20 zł

8249. ZIEMIE zachodnie i północne Polski 992-1945. Katalog wystawy archiwalnej, Warszawa 1985, 83, 34 ilustr. poza tekstem s., 36 zł

8250. ZIEMKIEWICZ Rafał, Michnikowszcyzna. Zapis choroby, 2006, 398, [1] s., 20 zł

8251. ZIEMKIEWICZ Rafał A., Jakie piękne samobójstwo. Narracje o wojnie, szaleństwie i cynizmie, Lublin 2014, 400 s., 20 zł

8252. ZIEMNOWICZ Mieczysław, Problemy wychowania współczesnego, Warszawa 1931, 268 s., 20 zł

8253. ZIENIEWICZ Andrzej, Idące Wilno. Szkice o Żagarach, Warszawa 1987, 237 s., 15 zł

8254. ZIENTARA Benedykt, MĄCZAK Antoni, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r., Warszawa 1973, 540 s., 20 zł

8255. ZIENTARA-MALEWSKA , Czytaliśmy sercem. Wspomnienia o Marii Zientarze-Malewskiej, Olsztyn 1994, 143 s., 25 zł

8256. ZIENTARA-MALEWSKA , Maria Zientara-Malewska. Życie i twórczość - Bibliografia, Olsztyn 1995, 134 s., 20 zł

8257. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Dla mego ludu śpiewać chcę, Olsztyn 1983, 115 s., 15 zł

8258. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Miłość prostego serca. Wiersze religijne, Olsztyn 1985, 127 s., 15 zł

8259. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Na warmińską nutę, Warszawa 1982, 72 s., 15 zł

8260. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Pieśni Warmianki, Warszawa 1963, 79, [3] s., 20 zł

8261. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, To nie ballada, to prawda!, Olsztyn 1976, 143, [2] s., 15 zł

8262. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Wiersze sercem pisane, Warszawa 2002, 156 s., 15 zł

8263. ZIĘTEK Jerzy, Powstańczy szlak. Rozważania powstańcze., Katowice-Opole 1946, 40 s., 15 zł

8264. ZIMOŃ Henryk SVD, Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba, Warszawa 1992, 160 s., 28 zł

8265. ZINOWIEW Aleksander, Rosja i Zachód, Warszawa 1984, 100 s., 24 zł

8266. ZINOWIEW Aleksander, Świetlana przyszłość, Warszawa 1986, 169 s., 24 zł

8267. ZINOWIEW (Fritz Lyon) Kirił, Rosja w przeddzień rewolucji, Warszawa 1986, 119 s., 20 zł

8268. ZINS Henryk, Polska w oczach Anglików XIV-XVI w., Warszawa 1974, 374 s., 42 zł

8269. ZIOMEK Jerzy, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, 341 s., 20 zł

8270. ZIOMEK Jerzy, Wizerunki polskich pisarzy katolickich. Szkice i polemiki, Warszawa 1963, 195 s., 15 zł

8271. ZIÓŁEK Jan, Dyplomacja polska powstania listopadowego w historiografii, Lublin 1975, 187-204 s., 25 zł

8272. ZIÓŁEK Jan, Dziennik Aleksandra Kryńskiego z 1830/1831 r., Warszawa 1974, 361-381 s., 25 zł

8273. ZIÓŁEK Jan, Kryptonim "Pedagog" i "Zlikwidowani". Związek Bojowników o Wolność. Tajna organizacja niepodległościowa z Łowicza. Moje wspomnienia., Lublin 2009, 146 s., 24 zł

8274. ZIÓŁEK Jan, Oddziały partyzanckie w powstaniu listopadowym, Białystok 1974, 211-230 s., 25 zł

8275. ZIÓŁEK Jan, Rada wojenna w Bolimowie 10 sierpnia 1831 roku, Lublin 1987, 263-267 s., 20 zł

8276. ZIÓŁEK Jan, Stosunek Wielkiej Emigracji do dynastii Bonapartych, Lublin 1980, 155 s., 40 zł

8277. ZIÓŁEK Jan, Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji. Napoleon i Napoleon III, Lublin 1995, 202 s., 25 zł

8278. ZIÓŁEK Jan, Udział duchowieństwa w powstaniu listopadowym. Referował autor 27 XI 1973 r., Lublin 1977, 3-9 s., 20 zł

8279. ZIÓŁEK Jan, Wykorzystanie potencjału wojennego Królestwa Polskiego w czasie powstania 1830-1831, Lublin 1980, 33-48 s., 25 zł

8280. ZIÓŁEK Jan, PRZYTUŁA Agnieszka, Represje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku, Lublin 1999, 283, [2] s., 35 zł

8281. ZJAZD lubelski., Warszawa 1951, 89 s., 20 zł

8282. ZLAT Mieczysław, Ratusz Wrocławski, Wrocław 1975, 154, 102 s., 12 zł

8283. ZLATKES Gwido, Pamiętnik (wiersze 1977-1984), Warszawa 1984, 36 s., 20 zł

8284. ZMOWA. IV rozbiór Polski, Warszawa 1990, 208 s., 10 zł

8285. ZMP kuźnią młodych kadr 6-latki. Materiały z Krajowej Narady Aktywu Robotniczego ZMP 11-12 XI 1950 w Warszawie, Warszawa 1950, 137, [8] s., 30 zł

8286. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 24 2018, Pisz 2018, 287 s., 40 zł

8287. ZNAD Wilii. Wileńskie środowisko artystyczne cześć II, Olsztyn 2000, 44 s., 15 zł

8288. ZNAJOMYM gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu, Katowice 1993, 257 s., 40 zł

8289. ZNAK nr 417-418. Święta Ruś czy Czerwona Rosja. Duchowość rosyjska wobec rewolucji, Kraków 1990, 214 s., 8 zł

8290. ZNAMIEROWSKA-PRUFFEROWA Maria, Rola Muzeum Etnograficznego i Skansenu w Toruniu, Toruń 1959, 36 s., 15 zł

8291. ZNANIECKI Florian, Prawa psychologii społecznej, Warszawa PWN, 403 s., 15 zł

8292. ZOLA Emil, Rozkosze życia. Powieść, Warszawa br., 356 s., 30 zł

8293. ZOWCZAK Magdalena, W cieniu drzewa wiar. Studia nad kultura religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae, Warszawa 2009, 199 s., 24 zł

8294. ZUBILEWICZ Tomasz, Polska na pogodę i niepogodę, Poznań br. (po 2000), 255 s., 24 zł

8295. ZUBKOWICZ Andrzej, Guziki zgubione w rozmowie, Dąbrówno 2008, 40 s., 14 zł

8296. ZUBKOWICZ Andrzej, Lubił czytać. He enjoyed reading. Er las gerne , Olsztyn 2021, nlb. 8 s., 30 zł

8297. ZUBKOWICZ Andrzej, Nic pewnego, Dąbrówno 2023, 220, [8] s., 40 zł

8298. ZUBKOWICZ Andrzej, W uchu pamięci, Dąbrówno 2019, 108, [2] s., 25 zł

8299. ZUBRZYCKI Dyonizy, Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicyi, Lwów 1836, 99, 55 s., 40 zł

8300. ZULINSKI Thaddee, Quelques mots au sujet du cerveau d'un grand-russe, envoyé à la société d'anthropologie de Paris par la section anthropologique de la Société des amis des sciences naturelles de Moscou, Paris 1867, 15 s., 40 zł

8301. ZUMTHOR Paul, Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1968, 254 s., 27 zł

8302. ZUSTRICZI. Kwartalnik ukraiński Nr 1, Warszawa 1990, 177 s., 30 zł

8303. ZUZELSKI Stefan Dr, Stolica Apostolska a świat powojenny, Włocławek 1945, 132 s., 30 zł

8304. ZWECK Albert, Mazury w ujęciu krajoznawczym i etnograficznym, Dąbrówno 2024, 304, [8] s., 80 zł

8305. ZWEIG Ferdynand, Ekonomja i technika, Kraków 1935, 251 s., 45 zł

8306. ZWIERCIADŁO prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej, Wrocław 1978, 400 s., 30 zł

8307. ZWIERZYNIEC mazurski. Bajki, Dąbrówno 2016, 50 s., 35 zł

8308. ZWIĄZEK Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920-1961, Poznań 1939, 404 s., 24 zł

8309. ZWIĄZKI kulturalne między Polską a Rosją XI-XX wieku, Moskwa 1988, 213 s., 24 zł

8310. ZWOLIŃSKI Andrzej ks., Anatomia sekty, Kraków 1996, 218 s., 20 zł

8311. ZWOLIŃSKI Andrzej ks., Wokół masonerii, Kraków 1995, 153 s., 20 zł

8312. ZWOLIŃSKI Tadeusz, Tatry Polskie. Przewodnik po środkowej części Tatr Wysokich i Zachodnich w obrębie granic Polski, Warszawa 1951, 160 s., 13 zł

8313. ZWYCIĘSTWO 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, Paris 1990, 447 s., 30 zł

8314. ZWYCIĘSTWO czy klęska. W 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego, Katowice 1994, 274 s., 45 zł

8315. ZWYCIĘSTWO pod Wiedniem, Warszawa - Wiedeń 1983, 182 s., 25 zł

8316. ZWYKLI niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej, Ostrołęka 2016, 233 s., 60 zł

8317. ZYBURA Urszula, Nieuleczalnie żywa, Kraków 1986, 50 s., 12 zł

8318. ZYCH Tadeusz, Tarnobrzeskie drogi do Niepodległej 1918-1920. Katalog wystawy, Tarnobrzeg 2018, 76 s., 25 zł

8319. ZYGMAŃSKA Barbara, ZYGMAŃSKI Marek, Góry Polski. Atlas. 120 map wszystkich pasm górskich Polski, Warszawa 2018, 448 s., 45 zł

8320. ZYLBERTAL Włodzimierz H., Miejscem człowieka jest ziemia. Ekologia XXI wieku, czyli jak żyć w harmonii ze środowiskiem. Wykłady z ekofilozofii, Białystok 2003, 191 s., 12 zł

8321. ZŁAKOWSKI Zenon, Boży gościniec, Olsztyn 2003, 67 s., 10 zł

8322. ZŁAKOWSKI Zenon, Solidarność olsztyńska w latach 1980-1981. Próba zestawienia faktów, Olsztyn 2000, 233 s., 25 zł

8323. ZŁAKOWSKI Zenon, Solidarność Olsztyńska w latach 1980-1989. Tom I-II, Olsztyn 2020, 386, 415 s., 100 zł

8324. ZŁAKOWSKI Zenon, Solidarność olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych 1981-1989, Olsztyn 2001, 431 s., 25 zł

8325. ZŁAKOWSKI Zenon, Stało się. Tom I Karol, Olsztyn 2013, 479 s., 33 zł

8326. ZŁAKOWSKI Zenon, W Olsztyńskiem bez przełomu, Olsztyn 1992, 140 s., 20 zł

8327. ZŁAZ Marzanna 24-25 III 79 na zamku w Liwie. X Lat Uniwersyteckiego Klubu Turystycznego UNIKAT w Warszawie, Warszawa 1979, 8 s., 15 zł

8328. ŁABĘDŹ Krzysztof, Wydawnictwa historyczne drugiego obiegu w Polsce. Materiały do bibliografii adnotowanej za lata 1980-1987, Warszawa 1989, 399 s., 18 zł

8329. ŁABOREWICZ Ivo, Pomniki i tablice pamiątkowe Jeleniej Góry, Jelenia Góra 2012, 170 s., 25 zł

8330. ŁACINA jako język elit, Warszawa 2004, 516, [8] s., 36 zł

8331. ŁAGOWSKI Bronisław, Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981, 215 s., 20 zł

8332. ŁANIEC Danuta, Województwo olsztyńskie w latach 1945-1948. Studia z odbudowy pozarolniczych działów gospodarki, Olsztyn 1978, 148, [3] s., 35 zł

8333. ŁANIEC Danuta, Świadomość ekonomiczna młodzieży, Olsztyn 1993, 121 s., 36 zł

8334. ŁANIEC Janina Danuta, Z historii Gminy Ciążeń, Olsztyn 2007, 125 s., 25 zł

8335. ŁANIEC Janina Danuta, ŁANIEC Stanisław, Lidzbark Warmiński w latach 1945-1988, Olsztyn 1992, 145-216 s., 30 zł

8336. ŁANIEC Stanisław, Białoruś w dobie kryzysu społeczno-politycznego (1900-1914), Olsztyn 1993, 133 s., 40 zł

8337. ŁANIEC Stanisław, Białoruś w drugiej połowie XIX stulecia, Olsztyn 1997, 205 s., 45 zł

8338. ŁANIEC Stanisław, Bronisław Szwarce. Romantyk epoki powstańczej, Olsztyn 1988, 81 s., 30 zł

8339. ŁANIEC Stanisław, Działalność Franciszka Sterneta w dobie rewolucji 1905-1907, Olsztyn 1989, 84 s., 36 zł

8340. ŁANIEC Stanisław, Kolejarze Królestwa Polskiego. Walki klasowe i polityczne 1878-1914, Warszawa 1979, 330 s., 40 zł

8341. ŁANIEC Stanisław, Konspiracja i czyn zbrojny kolejarzy w powstaniu styczniowym, Olsztyn 1978, 67 s., 24 zł

8342. ŁANIEC Stanisław, Litwa i Białoruś w dobie konspiracji i powstania zbrojnego (1861-1864), Olsztyn 2002, 196 s., 50 zł

8343. ŁANIEC Stanisław, Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. Kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym, Warszawa 1974, 310 s., 50 zł

8344. ŁANIEC Stanisław, Polska myśl techniczna XIX i początków XX stulecia w kraju i na świecie. Inżynierowie dróg i mostów, Olsztyn 2004, 72 s., 30 zł

8345. ŁANIEC Stanisław, Sieć kolejowa na ziemiach białoruskich. Gubernia Grodzieńska, Olsztyn 2011, 145 s., 40 zł

8346. ŁANIEC Stanisław, Stanisław Moniuszko (1819-1872). Biografia historyczna, Olsztyn 2008, 124 s., 40 zł

8347. ŁANIEC Stanisław, Walki partyzanckie na Grodzieńszczyźnie i wyprawa Zygmunta Sierakowskiego na Żmudź, Olsztyn 2004, 53 s., 30 zł

8348. ŁANIEC Stanisław, Wykaz publikacji naukowych i popularnonaukowych za lata 1966-2013, Olsztyn 2013, 21 s., 30 zł

8349. ŁANIEC Stanisław, Życie i walka dwóch wybitnych przywódców powstania styczniowego, Olsztyn 2009, 89 s., 35 zł

8350. ŁAPIŃSKI Włodzimierz, Przyroda i leśnictwo Warmii i Mazur oraz krain przyległych w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Olsztyn 2007, 128 s., 60 zł

8351. ŁAPIŃSKI Zdzisław, Ja Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji, Lublin 1985, 108 s., 12 zł

8352. ŁARICZEW Witalij, W poszukiwaniu przodków człowieka, Warszawa 1986, 291 s., 15 zł

8353. ŁATAK CRL Kazimierz, PĘGIER Małgorzata , Kronika Stefana Ranatowicza. Studium historyczno-źródłoznawcze, Łomianki 2017, 247 s., 40 zł

8354. ŁAWNICZAK Włodzimierz, O uzasadniającej roli analogii na przykładzie wnioskowań z zakresu historii sztuki, Poznań 1971, 204 s., 16 zł

8355. ŁAWRYNOWICZ Zygmunt, Błędne ogniki, Olsztyn 1984, 67 s., 15 zł

8356. ŁAWSKI Jan, Ochrona granic Polski Ludowej 1945-1948, Warszawa 1974, 279 s., 24 zł

8357. ŁAZARSKI Ryszard, Stenografia. Część 1-2, Warszawa 1968, 219, 154 s., 20 zł

8358. ŁAZOWSKI Wojciech ks., Organizacja kościelna diecezji warmińskiej w latach 1918-1945, Olsztyn 2013, 101 s., 40 zł

8359. ŁAZUKA Władysław, Bliżej o jeden dzień, Warszawa LSW, 80 s., 15 zł

8360. ŁEBKOWSKI Mirosław, WERNER Stanisław, Uskrzydleni i pancerni, Warszawa 1983, 31 s., 12 zł

8361. ŁĘCKI Włodzimierz, Chodzież i okolice, Poznań 1965, 16 s., 8 zł

8362. ŁĘCKI Włodzimierz, Gniezno i okolice. Przewodnik, Poznań 1972, 210 s., 10 zł

8363. ŁĘCKI Włodzimierz, Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, Poznań 1965, 36 s., 8 zł

8364. ŁĘCKI Włodzimierz, JAŚKOWIAK Franciszek, Wielkopolska. Przewodnik, Warszawa 1989, 667 s., 20 zł

8365. ŁĘCKI Włodzimierz, ŻMIDZIŃSKI Franciszek, Piła, Trzcianka i okolice, Poznań 1965, 18 s., 8 zł

8366. ŁĘGA Władysław, Ziemia Chełmińska, Wrocław 1961, 494 s., 100 zł

8367. ŁEMPICKI , Wspomnienia ossolińskie Stanisława Łempickiego, Wrocław 1948, 184 s., 30 zł

8368. ŁEMPICKI Stanisław, Mecenat Wielkiego Kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim, Warszawa 1980, 83-06-00271-7 s., 35 zł

8369. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Biografistyka. Żywotność, tradycjonalizm, nowoczesność, Warszawa 1975, 100-109 s., 25 zł

8370. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Esej o narodzinach epoki współczesnej, Warszawa 1972, 679-684 s., 20 zł

8371. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Katolicyzm i protestantyzm a procesy narodotwórcze na Antylach, Wrocław 1972, 51-67 s., 25 zł

8372. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Nauka historyczna na Kubie, Warszawa 1964, 1007-1016 s., 20 zł

8373. ŁEPKOWSKI Tadeusz, O zasadnicze zmiany w nauczaniu historii, Warszawa 1972, 346-349 s., 20 zł

8374. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Pamiętnik Waleriana Łukasińskiego, Warszawa 1961, 153-163 s., 25 zł

8375. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Piotr Wysocki, Warszawa 1972, 187 s., 18 zł

8376. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Początki klasy robotniczej Warszawy, Warszawa 1956, 398 s., 24 zł

8377. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Propaganda napoleońska w Księstwie Warszawskim, Warszawa 1952, 51-85 s., 25 zł

8378. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Rozważania o losach polskich, Londyn 1987, 206 s., 32 zł

8379. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Uparte trwanie polskości. Nostalgie. Spory Nadzieje Wartości, Londyn -Warszawa 1989, 91 s., 15 zł

8380. ŁĘTOWSKI Maciej, Ruch i koło Poselskie ZNAK 1957-1976, Katowice 1998, 191 s., 20 zł

8381. ŁOBODOWSKI , Łobodowski. W stulecie urodzin Józefa Łobodowskiego. Tom 1. Życie, twórczość, publicystyka, wspomnienia, Lublin 2009, 446 s., 25 zł

8382. ŁODYŃSKI Marian Witold, Uzależnienie Polski od Papiestwa a kanonizacja św. Stanisława, Kraków 1995, 52 s., 10 zł

8383. ŁODYŃSKI Marjan, U kolebki polskiej polityki bibljotecznej (1774-1794), Warszawa 1935, 81 s., 48 zł

8384. ŁÓDZKA Wiosna Poetów 1980-1983, Warszawa 1985, 56 s., 15 zł

8385. ŁÓDŹ w baśni i legendzie, Łódź 2012, 85 s., 18 zł

8386. ŁOJEK Jerzy, Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych, Warszawa 1990, 202 s., 15 zł

8387. ŁOJEK Jerzy, Bibliografia prasy polskiej 1661-1831, Warszawa 1965, 77 s., 20 zł

8388. ŁOJEK Jerzy, Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego, Warszawa 1982, 242 s., 20 zł

8389. ŁOJEK Jerzy, Przed Konstytucją Trzeciego Maja. Z badań nad międzynarodowym położeniem Rzeczypospolitej w latach 1788-1791, Warszawa 1977, 187 s., 40 zł

8390. ŁOJEK Jerzy, Upadek Konstytucji 3 Maja. Studium historyczne, Wrocław 1976, 321, [1] s., 50 zł

8391. ŁOJEK Jerzy, Wiek markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku, Lublin 1982, 377 s., 15 zł

8392. ŁOJEWSKA Maria Izabela, Filozofia nauki, Warszawa 1986, 241 s., 15 zł

8393. ŁOMNICKI Jerzy, Ostrów Lednicki. Pomnik historii kultury narodu polskiego, Poznań 1968, 42 s., 12 zł

8394. ŁOMNIEWSKI Kazimierz, Zalew Wiślany, Warszawa 1958, 106 s., 24 zł

8395. ŁOMŻA i województwo. Krajobraz i architektura, Warszawa 1984, 176 s., 20 zł

8396. ŁOPALEWSKI Tadeusz, Brzemię pustego morza, Warszawa 1965, 391 s., 20 zł

8397. ŁOPIEŃSKA Barbara N., SZYMAŃSKA Ewa, Stare numery, Londyn 1986, 130 s., 24 zł

8398. ŁOPUSZAŃSKI , Tadeusz Jan Łopuszański. Szkoła Doświadczalna, Gimnazjum i Liceum Sułkowskich w Rydzynie. Praca zbiorowa, Warszawa 1995, 100, nlb. s., 18 zł

8399. ŁOSIŃSKI Władysław, TABACZYŃSKA Eleonora, Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Poznań 1959, 119 s., 30 zł

8400. ŁOSSOWSKI Piotr, Kraje nadbałtyckie od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934), Wrocław 1972, 303 s., 45 zł

8401. ŁOSSOWSKI Piotr, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1982, 348 s., 20 zł

8402. ŁOSSOWSKI Piotr, Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa 1986, 256 s., 20 zł

8403. ŁOTYS Zbigniew, Stanisław Staszic filozof i reformator społeczny, Olsztyn 1999, 220 s., 40 zł

8404. ŁOWMIAŃSKI Henryk, Historia Polski Tom I Do roku 1764. Część III. Chronologia. Bibliografia. Indeksy. Tablice genealogiczne. Mapy, Warszawa 1958, 219 s., 10 zł

8405. ŁOWMIAŃSKI Henryk, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983, 579 s., 40 zł

8406. ŁOWMIAŃSKI Henryk, Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich, Warszawa 1957, 202 s., 35 zł

8407. ŁOZIŃSKI Jerzy T., Pomniki sztuki w Polsce. Tom I Małopolska, II część 1 Pomorze, III Mazowsze i Podlasie, Warszawa 1985, 1992, 1999, XXVIII, 489; LXI, 509; 599 s., 120 zł

8408. ŁOZIŃSKI Walery, Ziemia i jej budowa, Lwów 1907, 219 s., 80 zł

8409. ŁOŚ Roman, Artyleria Królestwa Polskiego 1815-1831, Warszawa 1969, 367 s., 60 zł

8410. ŁOŚ Stanisław, Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym, Warszawa 1960, 256 s., 20 zł

8411. ŁUBIENSKA Marja Cecylja Z.S.U. , Święta Aniela Merici i jej dzieło. I. Ojczyzna Świętej Anieli i jej życie, Kraków 1935, 373 s., 25 zł

8412. ŁUCZAK Czesław, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, 276 s., 24 zł

8413. ŁUCZAK Maciej, Miś czyli rzecz o Stanisławie Barei, Warszawa 2001, s., 45 zł

8414. ŁUCZAK Maciej, Rejs czyli szczególnie nie chodzę na polskie filmy, Warszawa 2002, 141 s., 30 zł

8415. ŁUCZAK Maciej, Wniebowzięci czyli jak to się robi hydrozagadkę, Warszawa 2004, 181 s., 30 zł

8416. ŁUCZYCKA Ewa, RUSINOWA Izabella, Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historycznego Zeszyt 3 1969-1970, Warszawa 1972, 35 s., 10 zł

8417. ŁUGOWSKI Bronisław, RUDZIŃSKI Eugeniusz, Polska lewica społeczna wobec oświaty w latach 1919-1939. Wybór materiałów. Wyboru dokonali, wstępem i przypisami opatrzyli..., Warszawa 1960, 487 s., 20 zł

8418. ŁUKASIEWICZ Jacek, Album, Kraków 1983, 142 s., 12 zł

8419. ŁUKASIEWICZ Jacek, Dolina, Warszawa 1972, 51 s., 15 zł

8420. ŁUKASIEWICZ Jacek, Światło mijania, Warszawa 1986, 76 s., 15 zł

8421. ŁUKASIEWICZ Mariusz, Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1988, 364 s., 15 zł

8422. ŁUKASIŃSKI Walerian, Pamiętnik, Warszawa 1986, 220 s., 16 zł

8423. ŁUKASZEWICZ , Pierwszy marca 1887 roku wspomnienia Józefa Łukaszewicza, Warszawa 1981, 188 s., 20 zł

8424. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Prasa Warmii i Mazur w latach 1945-1989, Olsztyn 1991, 12 s., 15 zł

8425. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Raptularz miejski. Olsztyn 1945-2005, Olsztyn 2006, 719 s., 60 zł

8426. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955, Olsztyn 2000, 221 s., 35 zł

8427. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Życiorysy 1945-1956. Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu 1945-1956. Materiały bibliograficzne, Olsztyn 2008, 394 s., 35 zł

8428. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Życiorysy 1947-1956. Ukraińcy z operacji "Wisła" represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947-1956. Materiały biograficzne, Olsztyn 2009, 320 s., 45 zł

8429. ŁUKASZEWICZ Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. Tom I, Poznań 1858, VIII, CIX, 422, [1] s., 250 zł

8430. ŁUKASZEWICZ Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. Tom III, Poznań 1863, 373, VIII s., 250 zł

8431. ŁUKASZEWICZ Michał, Ołowiany dach, Kraków 1984, 87 s., 12 zł

8432. ŁUKASZEWICZ Witold, Targowica i powstanie kościuszkowskie. Ze studiów nad historią Polski XVIII wieku, Warszawa 1953, 299 s., 20 zł

8433. ŁUKASZEWSKI Wojciech, Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956, Kraków 2019, 648 s., 64 zł

8434. ŁUKAWSKI Zygmunt, Rosja Radziecka w okresie rewolucji i wojny domowej 1917-1921, Kraków 1977, 76 s., 21 zł

8435. ŁUKWIŃSKI Bogusław, Stanisław Dominik Wiśniewski 1926-2008. Obywatel Rzeczypospolitej, Hartowiec 2018, 40 s., 10 zł

8436. ŁUNIŃSKI Ernest, Napoleon. legiony i Księstwo Warszawskie. Ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, rycin, pamiątek itp. , Warszawa 1995?, 341, [6] s., 120 zł

8437. ŁUŻNY Ryszard, Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, Lublin 1988, 424 s., 32 zł

8438. ŁYCZKOWSKA Krystyna, SZARZYŃSKA Krystyna, Mitologia Mezopotamii, Wa 1986, 332 s., 10 zł

8439. ŁYCZYWEK Roman, Szkice z dziejów adwokatury polskiej wydane staraniem Ośrodka Badawczego Adwokatury pod red..., Warszawa 1976, 119 s., 24 zł

8440. ŁYSAKOWSKI , Pamięci Adama Łysakowskiego, Warszawa 1973, 288 s., 30 zł

8441. ŁYSAKOWSKI Adam, Podstawa opisu w katalogu przedmiotowym, Bydgoszcz 1931, 12 s., 20 zł

8442. ŁYSAKOWSKI Piotr, Otto von Bismarck. Życie i polityka zagraniczna "żelaznego kanclerza", Warszawa 1997, 215 s., 36 zł

8443. ŁYSIAK Waldemar, Alfabet szulerów. Część 1. Salon 2. A-L, Warszawa 2006, 327 s., 32 zł

8444. ŁYSIAK Waldemar, Rzeczpospolita kłamców. Salon, Warszawa 2004, 343 s., 32 zł

8445. ŁYSKANOWSKI Marcin, Zapiski warszawskiego konsyliarza, Warszawa 1965, 220 s., 10 zł

8446. ŁĄCZEWSKI Jan, Nieciekawa historia nieciekawego życia, Częstochowa 2006, 245 s., 36 zł

8447. ŁĄTKA Jerzy S., Romantyczny kondotier, Katowice 1988, 244 s., 12 zł

8448. ŚCIESIŃSKI Kazimierz, Pies. Utrzymanie i hodowla, Warszawa 1988, 174 + 84 ilustr. s., 12 zł

8449. ŚLADAMI bitwy warszawskiej 1920. Żeromski, Irzykowski, Grzymała-Siedlecki, Warszawa 1990, 95, [2] s., 15 zł

8450. ŚLADAMI Indian. Antologia polskich relacji o Indianach Ameryki Południowej, Wrocław 1979, 174 s., 12 zł

8451. ŚLADAMI Skargi. Kazania i szkice księży Towarzystwa Jezusowego. Tom VII. Okres letni, Kraków 1948, 236 s., 10 zł

8452. ŚLADEWSKI Kazimierz, W gałęziach snu, Olsztyn 1960, 56 s., 16 zł

8453. ŚLADKOWSKI Wiesław, Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej 1914-1918, Wrocław 1976, 310 s., 30 zł

8454. ŚLASKI Jerzy, Polska Walcząca (1939-1945) Tom 1-6 ( w trzech vol.), Warszawa 1985-1986, 441, 533, 605 s., 27 zł

8455. ŚLASKI Jerzy, Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945, Warszawa 1990, 84 s., 15 zł

8456. ŚLASKI Kazimierz, Dawni żeglarze Oceanii, Gdańsk 1979, 176 s., 12 zł

8457. ŚLASKI Kazimierz, Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji, Toruń 1948, 116, [1] s., [1] k. tabl s., 60 zł

8458. ŚLEDZIANOWSKI Jan ks., Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895-1963, Kielce 1991, 356 s., 24 zł

8459. ŚLESIŃSKI Władysław, Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983, 319. nlb. s., 48 zł

8460. ŚLESZYŃSKA Magdalena, ŚLESZYŃSKI Andrzej, A jednak po nas coś zostanie. Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję Olsztyn 1974-2003, Olsztyn 2004, 190 s., 39 zł

8461. ŚLISZ Andrzej, Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji 1915-1919, Warszawa KiW, 565, [2] s., 36 zł

8462. ŚLISZ Andrzej, Prasa polska we Rosji w dobie wojny i rewolucji 1915-1919, Warszawa 1968, 566 s., 30 zł

8463. ŚLIWA Alojzy, Spacerki po Olsztynie, Olsztyn 1970, 97 s., 15 zł

8464. ŚLIWA Michał, Bolesław Limanowski. Człowiek i historia , Kraków 1994, 173 s., 33 zł

8465. ŚLIWIAK Tadeusz, Ruchoma przystań, Kraków 1971, 71 s., 20 zł

8466. ŚLIWIAK Tadeusz, Solizman, Warszawa 1981, 70 s., 15 zł

8467. ŚLIWIAK Tadeusz, Słownik wyrazów światłoczułych, Warszawa 1988, 111 s., 15 zł

8468. ŚLIWIAK Tadeusz, Widnokres, Warszawa 1971, 151 s., 24 zł

8469. ŚLIWIAK Tadeusz, Żywica, Warszawa 1964, 70 s., 35 zł

8470. ŚLIWIŃSKA , Ewa Śliwińska, Warszawa 1965, 32 s., 24 zł

8471. ŚLIWIŃSKA Barbara Gerarda s. CSC, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w latach 1571-1772, Olsztyn 1996?, 246, [2] s., 20 zł

8472. ŚLIWIŃSKA Barbara Gertruda, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. Tom I 1571-1772, Olsztyn 1998, 250 s., 20 zł

8473. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz, Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej. Wybór źródeł, Leszno 2014, 107, [2] s., 45 zł

8474. ŚLIWIŃSKI Józef, Kazimierz Wielki. Kobiety a polityka, Olsztyn 1994, 156 s., 40 zł

8475. ŚLIWINSKI Józef, Lubawa. Z dziejów miasta i gminy, Lubawa 1979, 16 s., 20 zł

8476. ŚLIWIŃSKI Józef, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982, 384 s., 40 zł

8477. ŚLIWIŃSKI Józef Piotr, Cystersi z Łekna - Oliwy - Pelplina od połowy XII do XIV wieku. The Cistercians from Łekno - Oliwa - Pelplin since the middle of the 12th until the 15th century, Olsztyn 2014, 183, [2] s., 40 zł

8478. ŚLIWKA , Karol Śliwka, Warszawa 2001, 20 s., 36 zł

8479. ŚLIZIŃSKI Jerzy, Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa 1978, 436 s., 24 zł

8480. ŚLIZIŃSKI Jerzy, Słowińcy i ich podania, bw. 1960?, 61-72 s., 12 zł

8481. ŚLIZIŃSKI Jerzy, Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.), Wrocław 1959, 187 s., 30 zł

8482. ŚLUSARCZYK Jacek, Stosunki polsko-sowieckie 1939-1945, Warszawa 1993, 325 s., 35 zł

8483. ŚLĄSK a czynniki zewnętrzne w XIX i XX wieku, Wrocław 1992, 299 s., 35 zł

8484. ŚLĄSK Ziemia i ludzie, Katowice-Wrocław 1948., 283 s., 24 zł

8485. ŚLĄSK. Ziemia i ludzie., Katowice-Wrocław 1948, 284 s., 30 zł

8486. ŚLĄSKIE inspiracje poetyckie (oraz] SZLIŚMY do Ciebie, Polsko. Wybór wierszy związanych z I, II i III Powstaniem śląskim, Katowice 1979, 95, 26 [5] s., 30 zł

8487. ŚMIERTELNA Renata, Mała niepoważna czułość, Poznań 1986, 82 s., 15 zł

8488. ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ Dariusz ks., Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, Ząbki 2006, 552 s., 50 zł

8489. ŚNIEŻKO Aleksander, Ballady i pieśni Ziemi Wileńskiej, Wilno 1992, 95 s., 25 zł

8490. ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT Ewa, Tajemnice dekoracji Psałterza Florianskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum, Warszawa 1992, 155 + XXXV + 300 ilustracji s., 30 zł

8491. ŚPIEWAK Jan, Poezje, Warszawa 1955, 200 s., 30 zł

8492. ŚPIEWAK Paweł, Midrasze. Księga nad księgami , Kraków 2004, 284 s., 20 zł

8493. ŚRENIOWSKA Krystyna, Stanisław Zakrzewski. Przyczynek do charakterystyki prądów ideologicznych w historiografii polskiej 1893-1936, Wrocław 1956, 190 s., 24 zł

8494. ŚRENIOWSKI Stanisław, Dzieje chłopów w Polsce. Szkic o ustroju społecznym, Warszawa 1947, 156 s., 16 zł

8495. ŚRENIOWSKI Stanisław, Organizacja sejmiku halickiego, Lwów 1938, 166, [1] s., 120 zł

8496. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Część II. Materiały konferencji naukowych w Cedzynie i Białymstoku w 1986 i 197 roku , Warszawa 1987, 489 s., 39 zł

8497. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Część III, Warszawa 1989, 420 s., 39 zł

8498. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Część IV. Materiały konferencji naukowej w Krynicy w 1989 roku, Warszawa 1990, 395 s., 39 zł

8499. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Część V, Warszawa 1990, 230 s., 39 zł

8500. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Materiały konferencji naukowych w Krakowie i Lublinie 1984 i 1985 , Warszawa 1986, 354 s., 39 zł

8501. ŚRUTKOWSKI Tomasz, "Stawka większa niż życie" - spotkania po latach, Olsztyn 2017, 148, [8] s., 40 zł

8502. ŚRUTKOWSKI Tomasz, 100 lat komunikacji miejskiej w Olsztynie 1907-2007, Olsztyn 2007, 104 s., 45 zł

8503. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Lasy Olsztyna, Olsztyn 2002, 104 s., 30 zł

8504. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Za kamerą Andrzej Wajda. Na planie filmu Brzezina, Olsztyn 2018, 96 s., 40 zł

8505. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Śladami gazowego płomienia, Olsztyn 1999, 96 s., 40 zł

8506. ŚRUTKOWSKI Tomasz, ŻEBROWSKI Waldemar, Historia Nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego, Olsztyn 1998, 72 s., 36 zł

8507. ŚWIADECTWO obecności. Almanach RSTK województwa warmińsko-mazurskiego i Formacji Literackiej Art-Laboro, Ostróda 2001, 64 s., 16 zł

8508. ŚWIADOMOŚĆ historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze , Łódź 1981, 512 s., 20 zł

8509. ŚWIATOPOGLĄD i ekologia. Materiały III Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego Olsztyn - Waplewo 11-13 września 1996 roku, Olsztyn 1997, 269 s., 45 zł

8510. ŚWIATOWIT. Rocznik Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa seria Tom VII (XLIX) Fascykuł B. Archeologia pradziejowa i średniowieczna Polski, Warszawa [Kraków] 2011, 286 + 154 plansze s., 40 zł

8511. ŚWIATŁO Ruta, Plechanow, Warszawa 1979, 279 s., 18 zł

8512. ŚWIDEREK Anna, Hellada Królów, Warszawa 1967, 431 s., 15 zł

8513. ŚWIDERKÓWNA Anna, Biblia a człowiek współczesny, Kraków 2005, 334 s., 33 zł

8514. ŚWIDERKÓWNA Anna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978, 408 s., 25 zł

8515. ŚWIDERKÓWNA Anna, O Biblii prawie wszystko, Warszawa 2002, 327 s., 24 zł

8516. ŚWIDERSKA Anna, Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1801-1900. Druki zwarte., Wrocław 1986, 69 s., 48 zł

8517. ŚWIEBODA Józef, Popijarski zespół architektoniczny w Rzeszowie, Rzeszów 1991, 111, nlb. s., 20 zł

8518. ŚWIĘCH Zbigniew, Budzenie wawelskiej pani królowej Jadwigi, Kalwaria Zebrzydowska 1989, 74, nlb. s., 15 zł

8519. ŚWIECHOWSKI Zygmunt, Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955, 386 s., 30 zł

8520. ŚWIECHOWSKI Zygmunt, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1982, 279, [4] s., 24 zł

8521. ŚWIĘCICKI Witold, Orzecznictwo powojenne Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych 30 VI 1945 - 30 VI 1947 r. Zestawił i oprac..., Łódź 1948, 787 s., 45 zł

8522. ŚWIECZKOWSKI Władysław Maria, Olsztyńska Straż Pożarna w 70-lecie działalności zawodowej służby 1945-2015, Olsztyn 2015, 95, [1] s., 25 zł

8523. ŚWIECZKOWSKI Władysław Maria, MATCZYŃSKI Grzegorz Jan, Ochotnicza służba strażacka w powiecie olsztyńskim (1945-2015). Historia-Tradycja-Organizacja, Olsztyn 2017, 303 s., 50 zł

8524. ŚWIERCZEK Lidia, Zgrupowanie AK Chrobry II w powstaniu warszawskim, Warszawa 2004, 23 s., 25 zł

8525. ŚWIĘTA Jadwiga w sztuce śląskiej, Wrocław 1994, 52, [24], [3] s., 20 zł

8526. ŚWIĘTO Konfraterni. Spotkanie Bractw Śpiewaczych. XVII Sesja IMoDaL. International Meetings on Drama and Liturgy. Międzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia. 16-19 września 2001 Olsztyn - Gietrzwałd - Węgajty, Nowe Kawkowo 2001, 77, [3] s., 25 zł

8527. ŚWIĘTY Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy o powszechności Kościoła, Olsztyn 2009, 432 s., 35 zł

8528. ŚWINARSKI Artur Marya, Achilles i panny. Komedia pozornie cyniczna w trzech aktach, Warszawa 1956, 137, [2] s., 27 zł

8529. ŚWINARSKI Artur Marya, Ararat. Komedia w trzech aktach, Warszawa 1957, 108, [4] s., 27 zł

8530. ŚWINARSKI Artur Marya, Parodie, Warszawa 1956, 170, [4] s., 27 zł

8531. ŚWIĄTEK Marian Ryszard, Pozdrowienia z Żagania. Żagań na starej karcie pocztowej 1898-1918. Gruss aus Sagan. Sagan auf alten Postkarten 1898-1918, Wrocław 2002, 124 s., 50 zł

8532. ŚWIĄTKOWSKI Henryk, Łowickie budownictwo ludowe. Przewodnik, Warszawa 1973, 37+33 ilustr. s., 15 zł

8533. ŹRÓDŁA archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, Warszawa 2001, 600, [16] s., 48 zł

8534. ŹRÓDŁA do dziejów powstań śląskich Tom III część 1 Styczeń - maj 1921, Wrocław 1974, 452 s., 45 zł

8535. ŹRÓDŁA do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 1945-1950, Koszalin 1976, 238 s., 24 zł

8536. ŹRÓDŁA wolności. Berlin Wrocław Lwów. Wystawa sztuki współczesnej towarzysząca 46. Międzynarodowemu Kongresowi Eucharystycznemu we Wrocławiu Maj - czerwiec 1997, Wrocław 1997, 257, [3] s., 25 zł

8537. ŹRÓDŁO i miód mądrości. Antologia aforyzmu polskiego, Wrocław 1984, 175, [5] s., 10 zł

8538. ŻAGIEL Stefan, Dworzec marionetek, Warszawa 1985, 36 s., 15 zł

8539. ŻAGIEL Stefan, Oś asymetrii, Warszawa 1989, 48 s., 15 zł

8540. ŻAMEJĆ Joanna, Dary Laimy. Powieść magiczno-historyczna, Olsztyn 2021, 623 s., 35 zł

8541. ŻAMEJĆ Joanna, Nawrócenie wiedźmy. Magiczno-historyczna powieść z czasów pruskich, Olsztyn 2015, 496 s., 36 zł

8542. ŻAMEJĆ Joanna, Perkunowe wyroki. Powieść magiczno-historyczna, Olsztyn 2018, 487 s., 35 zł

8543. ŻARNOWSKI Janusz, Inteligencja Warszawy 1918-1939, Warszawa 1977, 481-490 s., 20 zł

8544. ŻARNOWSKI Janusz, Listopad. 1918, Warszawa 1982, 216 s., 14 zł

8545. ŻARNOWSKI Janusz, November 1918, Warszawa 1984, 232 s., 21 zł

8546. ŻARNOWSKI Janusz, O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Warszawa 1965, 195 s., 24 zł

8547. ŻARNOWSKI Janusz, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935-1939, Warszawa 1965, 421 s., 32 zł

8548. ŻARNOWSKI Janusz, Powstanie systemu państw narodowych w Europie środkowej (1918), Wrocław 1971, 7-34 s., 25 zł

8549. ŻARNOWSKI Janusz, Przekształcanie się cech charakteru Polaków w latach międzywojennych 1918-1939, Olsztyn 1984, 173-189 s., 25 zł

8550. ŻARNOWSKI Janusz, W sprawie genezy systemu państw narodowych w Europie środkowej i południowo-wschodniej po 1918 r. Między dwiema wojnami światowymi, Warszawa 1970, 585-603 s., 25 zł

8551. ŻAROŃ Piotr, Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej, Warszawa 1990, 428 s., 20 zł

8552. ŻARYN Stanisław, Dlaczego chronimy zabytki, Warszawa 1966, 79 s., 12 zł

8553. ŻBIKOWSKI Piotr, Insurekcja i upadek Rzeczypospolitej w poezjach więziennych Hugona Kołłątaja, Rzeszów 1993, 179 s., 30 zł

8554. ŻBIKOWSKI Tadeusz, Legendy i pradzieje Kraju Środka, Warszawa 1978, 458 s., 16 zł

8555. ŻDŻARSKI Wacław, Historia warszawskiej fotografii, Warszawa 1974, 373, [3] s., 30 zł

8556. ŻEBROWSKA Marta, SZTUKA wątku. Figle z tkaniną na poważnej wystawie. Katalog wystawy, Olsztynek 2020, 55 s., 15 zł

8557. ŻEBROWSKI Leszek, Paszkwil Wyborczej. (Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim), Warszawa 1995, 159 s., 15 zł

8558. ŻEBROWSKI Marek, Dzieje sporu. "Kultura" w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956, Warszawa 2007, 302 s., 24 zł

8559. ŻEBROWSKI Waldemar, Mieczysław Moczar w Olsztyńskiem. Działalność polityczna i jej skutki w latach 1948-1952, Olsztyn 2002, 187 s., 50 zł

8560. ŻEGOTA-JANUSZAJTIS Marian, Życie moje tak burzliwe... Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1993, 367 s., 64 zł

8561. ŻELAZNY Mirosław, Nietzsche "Ten wielki wzgardziciel", Toruń 2007, 225 s., 20 zł

8562. ŻELAZNY Waldemar, Pokój z zabawkami, Warszawa 1986, 68 s., 15 zł

8563. ŻELECHOWSKI Włodzimierz, Trzej budziciele polskości na Śląsku., Warszawa 1947, 87 s., 12 zł

8564. ŻELEŃSKA-CHEŁCHOWSKA Anna, Inwentarz akt Senatu i władz nadrzędnych oraz wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849. Opracowała i wstępem poprzedziła..., Kraków 1962, 142 s., 18 zł

8565. ŻELEŃSKI BOY Tadeusz, O Krakowie, Kraków 1968, 670 s., 32 zł

8566. ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz, Listy Panny de Lespinasse, Warszawa 1957, 435 s., 16 zł

8567. ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz, O literaturze niemoralnej. Szkice literackie., Warszawa 1990, 286 s., 15 zł

8568. ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz, Romanse cieniów. Wybór recenzji teatralnych, Warszawa 1987, 618 s., 20 zł

8569. ŻENCZYKOWSKI Tadeusz, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990, 337 s., 15 zł

8570. ŻERNICKI Janusz, Kurz życie moje, Olsztyn 1978, 63 s., 12 zł

8571. ŻERNICKI Janusz, Menady. Posterotyki, Olsztyn 1983, 90 s., 15 zł

8572. ŻERNICKI Janusz, Neuryty, Szczecin 1986, 59 s., 15 zł

8573. ŻEROMSKA Estera, Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy Tom 1-2, Warszawa 2009, 579, 460 s., 160 zł

8574. ŻEROMSKI , Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Kraków 1976, 710, []1, 56 stron ilustracji s., 40 zł

8575. ŻEROMSKI Stefan, Dzienniki. Tom I 1882-1996. Tom II 1886-1887 Tom III 1888-1891, Warszawa 1953-1956, 562, 642, 701 s., 100 zł

8576. ŻEROMSKI Stefan, Listy do Henryka Bukowskiego, Warszawa 1975, 518 s., 20 zł

8577. ŻEROMSKI Stefan, Ludzie bezdomni BN, Wrocław 1987, CXLVII, 408 s., 12 zł

8578. ŻEROMSKI Stefan, Utwory wybrane. T. I-V, Warszawa 1958, 483,497,726,371,271 s., 40 zł

8579. ŻEROMSKI Stefan, Wilga, Warszawa 1964, 24 s., 16 zł

8580. ŻLABOWA Janina, Wskazówki metodyczne do Ćwiczeń językowych dla szkół śląskich, Katowice 1959, 30 s., 10 zł

8581. ŻMICHROWSKA Maria Jolanta, Hanna Pohoska 1895-1953, Olsztyn 1995, 376 s., 48 zł

8582. ŻMIGRODZKA Maria, Edward Dembowski i polska krytyka romantyczna, Warszawa 1957, 419 s., 30 zł

8583. ŻMUDZIŃSKI Jerzy, Brochów. Miejsce chrztu Fryderyka Chopina, Kraków 2010, 79 s., 30 zł

8584. ŻOLIBORSKA 1. 65 lat istnienia 1935-2000, Warszawa 2000, 95 s., 30 zł

8585. ŻOLIBORZ wczoraj i dziś w drukach, malarstwie i grafice. Katalog wystawy Warszawa kwiecień-maj 1967, Warszawa 1967, 72 s., 16 zł

8586. ŻOR Andrzej, Człowiek na wielu krzesłach. Jan Kanty Steczkowski 1862-1929, Toruń 2009, 352 s., 27 zł

8587. ŻÓŁKIEWSKI Stanisław, Początek i progres wojny moskiewskiej, Warszawa 1966, 240 s., 25 zł

8588. ŻOŁNIERZE Września 1939. Rok 1939 w wojskowych materiałach archiwalnych, Warszawa 2012, 380 s., 60 zł

8589. ŻUKOW Gieorgij, Wspomnienia i refleksje, Warszawa 1973, 724 s., 12 zł

8590. ŻUKOWSKI Marek, Ośrodki odosobnienia w Polsce w latach 1981-1982, Warszawa 2013, 688 s., 60 zł

8591. ŻURAKOWSKI Bogusław, Koncert ciszy, Warszawa 74, 1984 s., 15 zł

8592. ŻURAWSKA Teresa, Polskie powozy, Wrocław 1982, 240, (ryc. w tekście 102), ilustr. poza tekstem 117, ilustr. s., 40 zł

8593. ŻURAWSKI Jerzy, POSTĘPSKI Zdzisław, Łańcut, Warszawa 1969, 72 s., 12 zł

8594. ŻUREK Sławomir Jacek, Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Lublin 2011, 210 s., 36 zł

8595. ŻUROWSKI , Ex libris Tadeusza Romana Żurowskiego. Wystawa Wrocław 1971, Wrocław 1971, 28, 144 s., 20 zł

8596. ŻUROWSKI , Zabytki w ekslibrysie Tadeusza Romana Żurowskiego. Katalog wystawy, Wrocław 1967, 78 s., 20 zł

8597. ŻUROWSKI Marian ks., FĄKA Marian ks., Studia Prawno-Historyczne: Żurowski, Jan Roth profesor-kanonista, Fąka, Synod diecezjalny poznański z roku 1642, Warszawa 1971, 263 s., 36 zł

8598. ŻUŁAWSKI Jerzy, Wiersze wybrane, Warszawa 1965, 115 s., 15 zł

8599. ŻUŁAWSKI Juliusz, Byron nieupozowany, Warszawa 1964, 521 s., 15 zł

8600. ŻUŁAWSKI Juliusz, Wiersze z notatnika, Warszawa 1957, 44 s., 15 zł

8601. ŻUŁAWY wiślane, Gdańsk 1966, 192 s., 20 zł

8602. ŻYCHIEWICZ Tadeusz, Święty Wojciech. Biskup i męczennik, Olsztyn 1987, 48 s., 10 zł

8603. ŻYCHOWSKI Marian, Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1963, 706 s., 33 zł

8604. ŻYCHOWSKI Marian, Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku (do 1918 r.), Warszawa 1976, 510 s., 32 zł

8605. ŻYCIE codzienne w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2011, 208 s., 48 zł

8606. ŻYCIE monastyczne w Rzeczypospolitej, Białystok 2001, 276 s., 50 zł

8607. ŻYCIE prywatne Polaków. Świat dziecka, Łódź-Olsztyn 2016, 341 s., 30 zł

8608. ŻYCIE religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1982, 1016 s., 24 zł

8609. ŻYCIŃSKI Józef, Pisma z kraju UB-u, Warszawa 1989, 173 s., 18 zł

8610. ŻYCIORYSY ks. St. Konarskiego i twórców Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1925, 125 s., 15 zł

8611. ŻYDOWSKI Płock architektoniczne wizje i realizacje. Katalog wystawy, Płock 2014, 125 s., 60 zł

8612. ŻYDZI i chrześcijanie jedną mają przeszłość. Z kardynałem Franzem Koenigiem i Ernstem Ludwigiem Ehrlichem rozmawia Bernhard Moosbrugger, Kraków 2001, 141 s., 28 zł

8613. ŻYDZI i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), Warszawa 1990, 254 s., 24 zł

8614. ŻYDZI lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim. Lublin, 14-16 grudzień 1994 r., Lublin 1996, 158 s., 40 zł

8615. ŻYDZI polscy. Historie niezwykłe, Warszawa 2010, 400 s., 30 zł

8616. ŻYDZI w Łodzi. Dni Kultury Żydowskiej w Łodzi 27.IV - 6.V.1990, Łódź 1990, 62, [2] s., 16 zł

8617. ŻYGULSKI Zdzisław, Fryderyk Holderlin (1770-1843), Wrocław 1964, 197 s., 25 zł

8618. ŻYGULSKI Zdzisław jun., Broń wschodnia. Turcja Persja Indie Japonia, Warszawa 1986, 175 s., 20 zł

8619. ŻYGULSKI Zdzisław jun., Sztuku islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1989, 218 s., 24 zł

8620. ŻYGULSKI Zdzisław Jun., WIELECKI Henryk, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988, 417 s., 70 zł

8621. ŻYGULSKI jun. Zdzisław, Tylko we Lwowie, Kraków , 136 s., 30 zł

8622. ŻYLIŃSKA Jadwiga, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1969, 262 s., 13 zł

8623. ŻYLIŃSKA Regina S. R.M., Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński Arcybiskup Metropolita Warszawski, Rzym 1965, 83, [1] s., 25 zł

8624. ŻYNDA Bolesław, Bibliografia wydawnictw Księgarni Św. Wojciecha 1895-1969. W 75-lecie działalności wydawniczej, Poznań-Warszawa-Lublin 1970, 644 s., 60 zł

8625. ŻYRKIEWICZ Leonard, Na tropach słonia afrykańskiego, Warszawa 1968, 170 s., 12 zł

8626. ŻYROMSKI Stanisław, Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945-1961, Olsztyn 1964, 60 s., 20 zł

8627. ŻYSZKIEWICZ Waldemar, Nibylandia, Szwecja i inne stany duchowe, Kraków 1984, 86 s., 15 zł

8628. ŻYTKOWICZ Leon, Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego, Toruń 1950, 252 s., 60 zł

8629. ŻYTOMIRSKI Eugeniusz, Chodniki psują się powoli. Utwór dramatyczny. Wydanie II, London, Canada 1970, 18 s., 15 zł

8630. ŻYTOMIRSKI Eugeniusz, Chopin. Poemat, Poznań 1949, 16 s., 30 zł

8631. ŻYTYNIEC Rafał, 1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klausa Skibowskich. Lyck im Objektiv von Gisela und Klaus Skibowski, Ełk 2015, 174 s., 32 zł

8632. ŻYTYNIEC Rafał, PILECKI Janusz, Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności?, Ełk 2014, 104 s., 32 zł

8633. ŻYTYNIEC Rafał, PILECKI Janusz, Lyck im Rücken der Geschichte oder im Zentrum der Moderne? , Ełk 2014, 104 s., 32 zł

8634. ŻYWULSKI Łukasz, Katalog starych druków Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Kętrzyn 2016, 78 s., 40 zł