Wacław Sieradzan, Janusz Bogdan Kozłowski, Spacer po dawnej Ostródzie, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie nr 1 (247), 2005, s. 111-114