W. Jemiołowski, Rehabilitacja legend, Węgorzewski tydzień nr 18 (169) z 5 maja 2006