Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur


Drzewo tematów

Oficyna wydawnicza

Antykwariat Mazurski

Strona główna

REGULAMIN ZAKUPÓW

Właścicielem Antykwariatu Mazurskiego, działającego pod adresem internetowym http://www.mojabibliotekamazurska.pl/biblioteka/am/, zwanego dalej Antykwariatem, jest Waldemar Mierzwa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Mierzwa RETMAN, z siedzibą w Dąbrównie przy ulicy Działdowskiej 5, 14-120 Dąbrówno, NIP 739-040-22-52, wpisaną do wpisaną do CEIDG.

Kontakt z Antykwariatem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem waldemar.mierzwa@mojabibliotekamazurska.pl oraz telefonicznie pod numerem 603 942 883.

1. Klient, przesyłając do Antykwariatu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Antykwariatem. Wysłane przez Antykwariat potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
- założyć konto w Antykwariacie (lub skorzystać z konta już posiadanego),
- dokonać wyboru zamawianych towarów,
- dokonać wyboru adresu dostawy.

3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Antykwariatu:
- podawane są w złotych polskich,
- zawierają podatek VAT,
- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

4. Płatność za zamówione towary jest dokonywana przelewem na konto Antykwariatu: Waldemar Mierzwa RETMAN, ul. Działdowska 5, 14-120 Dąbrówno, Bank PEKAO SA nr konta 81 1240 5338 1111 0011 2351 1707 w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Płatność za zamówione towary przy odbiorze przesyłki jest możliwa wyłącznie w razie uzgodnienia takiego sposobu zapłaty z Antykwariatem po zawarciu umowy (w formie aneksu do umowy).

5. Wszystkie dostawy dokonywane przez Antykwariat są realizowane przez Pocztę Polską listem poleconym lub paczką ekonomiczną.
Koszty dostawy są zryczałtowane (stałe) i wynoszą:
- w przypadku przelewu na konto - 15 zł;
- w przypadku płatności przy odbiorze - 45 zł.
Jeśli wartość jednorazowego zamówienia przekracza 300 zł koszt wysyłki ponosi Antykwariat.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Antykwariatu.
Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, czyli czas, który upływa od wpłynięcia wpłaty na konto Antykwariatu do nadania przesyłki na Poczcie wynosi maksymalnie 3 dni.
Antykwariat nie realizuje wysyłek za granicę.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub, po wybraniu takiej opcji przez Klienta, faktura VAT.

7. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając w ciągu 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie (odebrania przesyłki) oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z zamówienia) zanim Antykwariat przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Konsument powinien zwrócić towar do Antykwariatu w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Antykwariatu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Antykwariat dokonuje zwrotu wszystkich płatności dokonanych przez Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Antykwariat dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Antykwariat może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Antykwariacie. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności towaru z umową, tzn. w szczególności na niezgodności towaru z opisem w katalogu znajdującym się pod adresem internetowym Antykwariatu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy.
Klient powinien odesłać towar na adres Antykwariatu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Antykwariat, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Antykwariat zwraca koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Antykwariat odpowiada za wady fizyczne stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi (odebrania przez Klienta przesyłki), pod warunkiem złożenia reklamacji przed upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, bieg terminu do złożenia reklamacji kończy się nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi (odebrania przez Klienta przesyłki).

9. Złożenie zamówienia w Antykwariacie jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Zamówienie Biuletynu nowości Antykwariatu (informacji handlowej) jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem przez Klienta dodatkowej zgody na przetwarzanie przez Antykwariat jego adresu e-mail w celu przesyłania mu tegoż Biuletynu. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili odwołana. Dane osobowe Klientów Antykwariatu są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci Antykwariatu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

10. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe http://www.mojabibliotekamazurska.pl/biblioteka 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Do dokonywania zakupów w Antykwariacie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,
- Procesor: 1 GHz,
- RAM: 1 GB pamięci RAM,
- Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,
- Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768,
- Sterowanie: klawiatura, mysz,
- łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
- Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

11. Antykwariat wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://www.mojabibliotekamazurska.pl/biblioteka. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Antykwariat to:
a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony http://www.mojabibliotekamazurska.pl/biblioteka,
c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Antykwariatu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Nie jesteś zalogowanyWyszukiwarka
  
Szukaj wg:
autora tytułu
tematu wydawcy
w opisach

Nowości
MAŁŁEK, Janusz
Zanik ludu mazurskiego...
Cena: 75

WIECHERT, Ernst
Dzieci Jerominów...
Cena: 100

Uwaga! Oczywiście można u nas zamawiać książki także bez zakładania konta - wystarczy wysłać maila na adres: info@mojabibliotekamazurska.pl
   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2004

Projekt i wykonanie NGI