Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur


Drzewo tematów

Oficyna wydawnicza

Antykwariat Mazurski

Strona główna » Katalog » Szczegoly

Katalog
Autor: MAŁŁEK Janusz
Tytuł: Inne szkice pruskie. Szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych
Miejsce wydania: Dąbrówno
Data wydania: 2012
Wydawnictwo: RETMAN
Format: 24 cm
Strony: 256
Ilustracje:
Mapy:
Oprawa: opr. oryg. tw. lak.

Druga część edycji najważniejszych artykułów Profesora. Pierwsza - zatytułowana "Moje Prusy, moje Mazury" - ukazała się Oficynie "Retman" w 2009 roku jako 15. tom "Mojej Biblioteki Mazurskiej". Tom "Inne szkice pruskie" zawiera przede wszystkim teksty poświęcone tzw. Prusom Polskim i Książęcym. Spis treści: Próba likwidacji odrębności Prus Królewskich w roku 1530, Reprezentacja stanowa w Prusach Zakonnych (1466-1525) i w Prusach Książęcych (1525-1566/1568), Rola świeckich w kościele ewangelickim w Prusach w XVI-XVIII wieku, Opór jako środek w walce politycznej reprezentacji stanowej przeciw władcom Prus Książęcych i Prus Królewskich od XVI do XVIII wieku, Powstanie poczucia krajowej odrębności w Prusach i jej rozwój w XV i XVI wieku, Początki reformacji w Elblągu, Polityka miasta Królewca wobec Polski w latach 1525-1701, Absolutystyczny zamach stanu w Prusach Książęcych w roku 1663, Ze studiów nad dwuizbowym systemem reprezentacji w Prusach Zakonnych, Prusach Królewskich i Prusach Książęcych od XV do XVIII wieku, Europa w roku 1645. Uwarunkowania polityczne i religijne Colloquium Charitativum w Toruniu, Prusy Polskie (Królewskie) – region autonomiczny 1466-1569, Polscy i litewscy studenci na Uniwersytecie Królewieckim w XVI i XVII wieku, Dwie części Prus – nowsze spojrzenie, Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI wieku (podobieństwa i różnice), Jan Dantyszek a Prusy Książęce w latach 1525-1548 , Stany pruskie (ze szczególnym uwzględnieniem miast: Gdańska, Torunia i Elbląga) – a kwestia tolerancji religijnej w XVI i XVII wieku, Unia parlamentarna Prus Królewskich z Koroną w roku 1569 i jej konsekwencje, Ustrój stanowy i kultura polityczna w obydwu częściach Prus (Prusy Królewskie i Prusy Książęce) w czasach wczesnonowożytnych, Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX wieku w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera, Problematyka dziejowa pruskiej reformacji, Prusy Królewskie a Korona w latach 1454/1466-1569. Centralizm i partykularyzm we wzajemnych stosunkach, Wspólna ordynacja Prus Królewskich i Prus Książęcych z 1529 roku i jej geneza, Społeczeństwo Prus Zakonnych (1466-1525) i Prus Książęcych (1525-1701), Kalwini polscy i litewscy w Królewcu w początkach XVIII wieku, Społeczeństwo „nowopruskie” wobec tradycji krzyżackiej. Indeksy. Dedykacja autora dla jednego z polskich Profesorów (i jego małżonki), dat. Toruń 26. 10. 2012.

Stan: b. dobry
978-83-62552-44-3
Cena: 64 PLN
Hasła przedmiotowe: Prusy Książęce Prusy Polskie

[ Powrót ] [ Książka została już sprzedana. ]


Nie jesteś zalogowanyWyszukiwarka
  
Szukaj wg:
autora tytułu
tematu wydawcy
w opisach

Nowości
MAŁŁEK, Janusz
Zanik ludu mazurskiego...
Cena: 75

WIECHERT, Ernst
Dzieci Jerominów...
Cena: 100

Uwaga! Oczywiście można u nas zamawiać książki także bez zakładania konta - wystarczy wysłać maila na adres: info@mojabibliotekamazurska.pl
   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2004

Projekt i wykonanie NGI