Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur


Drzewo tematów

Oficyna wydawnicza

Antykwariat Mazurski

Strona główna » Katalog » Szczegoly

Katalog
Autor: MALINOWSKI
Tytuł: Stosunki międzynarodowe Historia - Regiony - Polityka. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Janowi Malinowskiemu
Miejsce wydania: Gdańsk-Warszawa
Data wydania: 2004
Wydawnictwo: IPUGd, Wydawnictwo Naukowe ASKON
Format: 24 cm
Strony: 441
Ilustracje:
Mapy:
Oprawa: opr. oryg. tw. lak.

Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pod redakcją naukową Piotra Czachorowskiego i Rafała Ożarowskiego. Zawiera: Życie i twórczość profesora Marka Jana Malinowskiego Wykaz ważniejszych publikacji profesora Marka Jana Malinowskiego Prace magisterskie i rozprawy doktorskie napisane pod kierunkiem profesora Marka Jana Malinowskiego HISTORIA Związki Tadeusza Kościuszki z Thomasem Jeffersonem -Longin Pastusiak Konflikt arabsko-żydowski na tle brytyjskiej polityki w Palestynie (1918-1920) - Rafał Ożarowski Stany Zjednoczone dołączają do grona mocarstw - Tadeusz Dmochowski Półkula zachodnia w latach II wojny światowej - Wiesław Dobrzycki. Między klęską "wielkiego skoku" a tragedią "wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej". Mao Zedong i Deng Xiaoping w latach 1961-1965 -Jan Rowiński REGIONY Strategia Lizbońska - globalna strategia poprawy konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej - Edward Haliżak Region Morza Bałtyckiego: samorządowa wspólnota a etniczne zróżnicowanie - Grzegorz Grzelak Les activites de 1‘Organisation pour la securite et la cooperation . en Europę dans la Mediterranee - Stanisław Parzymies Partnerstwo euro-śródziemnomorskie na przełomie lat 1980/1990. Zagadnienia bezpieczeństwa -Piotr Czachorowski Konflikt naddniestrzański -Aleksandra Kosińska La construction de 1‘africanite -Anastase Shyaka Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna w strategii politycznej i gospodarczej Unii Europejskiej -Marceli Burdelski POLITYKA Strategia międzynarodowa komunizmu -Roman Kuźniar Dyskusje o sprawach współczesnego świata - Czesław Mojsiewicz Czy świat zmierza do nuklearnej wielobiegunowości? - Wojciech Multan Likwidacja rasizmu i dyskryminacji rasowej w działaniach i instrumentach normatywnych Narodów Zjednoczonych -Janusz Symonides Zagraniczna pomoc gospodarcza i pogłębiająca się luka rozwojowa pomiędzy krajami Północy i Południa -Adam Gwiazda Polityka państwa a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce -Ewa Polak Obecność bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce -Joanna Rosłon-Żmuda Północnokoreańska rodzinna sukcesja władzy - Waldemar J. Dziak Przywódcy ładu mniejszościowego i grup etnicznych - Andrzej Chodubski Poziom partycypacji wyborczej elektoratu a stabilność systemu politycznego - Arkadiusz Żukowski Komunikacja jako metafora społeczna - Waldemar Tłokiński Akcesja z Unią Europejską a strategia polskiej polityki społecznej - Witold Turnowiecki Przeszłość i teraźniejszość stosunków Polski z Republiką Sierra Leone -Jacek Knopek Noty o autorach

Stan: b. dobry
83-87545-68-6
Cena: 30 PLN
Hasła przedmiotowe: Historia powszechna Księgi pamiątkowe Politologia

[ Powrót ]


Nie jesteś zalogowanyWyszukiwarka
  
Szukaj wg:
autora tytułu
tematu wydawcy
w opisach

Nowości
ROSENHEYN, Max
Z Mazur...
Cena: 30

BOGUCKA, Bogumiła
Nasz Biskupiec...
Cena: 64

Uwaga! Oczywiście można u nas zamawiać książki także bez zakładania konta - wystarczy wysłać maila na adres: info@mojabibliotekamazurska.pl
   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2004

Projekt i wykonanie NGI