Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Klauzula informacyjna


Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Waldemar Mierzwa "Retman" zwany dalej: "Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Działdowska 5, 14-120 Dąbrówno lub telefonując pod numer: 603 942 883.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  1. dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. realizacja umowy z Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. cel dowodowy - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu uzyskania oferty od Administratora, dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celach opisanych powyżej tj. marketingu produktów, w tym marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uzyskanie oferty lub zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, lub ustalenia przez Administratora, że się zdezaktualizowały.
 6. Administrator przekaże dane osobowe w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związane z obsługą informatyczną, prawną, księgową, handlową, doradczą, ubezpieczeniową, etc. oraz współpracującym producentom.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych: do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive