Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Miniatury Mazurskie


Emilia Sukertowa-Biedrawina
Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach
Miniatury Mazurskie nr 1
Dąbrówno 2011, 2013, 2015Wydanie nowe rozszerzone i uzupełnione podał do druku Jerzy M. Łapo.
Złożono czcionką BernhardMod i wydrukowano na papierze Olin Regular 100 g w Oficynie Graficznej MKS w Warszawie. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler. Reprodukcje diabłów pochodzą " Z cyklu satanicznego" - wycinanek Doroty Spyry, ze zbiorów Zofii i Wiktoryna Grąbczewskich, Muzeum Prywatne Diabła Polskiego "Przedpiekle".

ISBN 978-83-62552-16-0, s. 62, okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Gottfried Schulz
Wianek śpiewów patriotycznych (Śpiewnik dla Mazurów)
Miniatury Mazurskie nr 2
Pisz 2013


Wydał Gottfried Schulz, pleban ewangelicki w Jansborku (Piszu), 1852. Do druku podał i wstępem opatrzył Grzegorz Jasiński. Edycja wspólna: Burmistrz Pisza, Muzeum Ziemi Piskiej, Oficyna Wydawnicza "Retman".

Złożono czcionką BernhardMod i wydrukowano na papierze Olin Regular 100 g w Oficynie Graficznej MKS w Warszawie w nakładzie 300 egzemplarzy. Rysunkami Śpiewnik ozdobiła Pamela Jaworska. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552-72-6, s. 48, [2], okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Arno Kant, Karol Małłek, Mazurski śpiewnik regionalny
Miniatury Mazurskie nr 3
Działdowo 2013

Wydanie trzecie. Podał do druku i wstępem opatrzył Marian Odachowski. (Wydanie pierwsze nakładem Związku Mazurów w Działdowie, Wąbrzeźno 1936; wydanie drugie nakładem Instytutu Mazurskiego, Olsztyn 1947)
Edycja wspólna: Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Oficyna Wydawnicza "Retman".

Złożono czcionką BernhardMod i wydrukowano na papierze Olin Regular 100 g w Oficynie Graficznej MKS w Warszawie w nakładzie 500 egzemplarzy. Opracowanie graficzne Tomasz Ciciński i Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552-84-9, s. 58, okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm

Cena 30 zł
Michał Kajka
Pieśni Mazurskie
Miniatury Mazurskie nr 4.
Ogródek 2014


Wydanie drugie. Do druku podał i wstępem opatrzył prof. Janusz Jasiński.
(Wydanie pierwsze: Warszawa/Olsztyn 1927. Nakładem "Gazety Mazurskiej". Drukarnia "Współczesna" Warszawa).
Edycja wspólna: Muzeum Michała Kajki w Ogródku (oddział Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu), Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Oficyna Wydawnicza "Retman".

Złożono czcionką BernhardMod i i BernhardTango, wydrukowano na papierze Olin Regular 110 g, w Oficynie Graficznej Małgorzaty i Krzysztofa Szpindlerów w Warszawie w nakładzie 400 egzemplarzy. Przygotowanie do druku Małgorzata Mierzwa. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552-01-6, s. 80, okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Karol Małłek
Plon. Dożynki na Mazurach. Widowisko ludowe.
Miniatury Mazurskie nr 5
Koczarki 2014


Edycja wspólna: Stowarzyszenie Mazurska Kosaczewina, Oficyna Wydawnicza RETMAN. Wydanie czwarte. Wstępem opatrzył Janusz Małłek.

Złożono czcionką BernhardMod i i BernhardTango, wydrukowano na papierze Olin Regular 110 g, w Oficynie Graficznej Małgorzaty i Krzysztofa Szpindlerów w Warszawie w nakładzie 400 egzemplarzy. Przygotowanie do druku Małgorzata Mierzwa. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler. Dodatkiem do tekstu jest płyta z inscenizacją widowiska "Plon" wg Karola Małłka w wykonaniu zespołu "Mazurska Kosaczewina" (Koczarki i Nakomiady k. Kętrzyna, wrzesień 2013).

Cykl: Miasta dawnych Prus Wschodnich w stu ilustrowanych opowieściach. Nr 2.

ISBN 978-83-62552-13-9, s. 40, okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Wilhelm Roschkowski
Na Gody. Na gody. Jutrznia w domach, szkołach i kościołach chrześcijańskich do wzbudzenia miłości ku Zbawicielowiu naszemu
Miniatury Mazurskie nr 6
Olsztynek 2014


Edycja wspólna: Muzem Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, Oficyna Wydawnicza RETMAN. Wstępem opatrzył Grzegorz Jasiński.

Złożono czcionką BernhardMod i i BernhardTango, wydrukowano na papierze Olin Regular 110 g, w Oficynie Graficznej Małgorzaty i Krzysztofa Szpindlerów w Warszawie w nakładzie 300 egzemplarzy. Przygotowanie do druku Małgorzata Mierzwa i Małgorzata Szymańska-Jasińska. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552-25-2, s. 62, okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Kierz róży. Bajki mazurskie z Działdowszczyzny
Miniatury Mazurskie nr 7
Działdowo 2016


Zebrała, do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Ewa Sotomska. Ilustracje Celina Kamecka-Antczak. Złożono czcionką BernhardMod, wydrukowany na papierze Olin Regular 100 g, w Oficynie Graficznej MKS Małgorzaty i Krzysztofa Szpindlerów w Warszawie. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552-45-0, s. 70, okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Zwierzyniec mazurski. Bajki
Miniatury Mazurskie nr 8
Dąbrówno 2016


Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Chojnowski. Ilustracje Magdalena Nowak. Złożono czcionką BernhardMod, wydrukowano na papierze Olin Regular 100 g, w Oficynie Graficznej MKS Małgorzaty i Krzysztofa Szpindlerów w Warszawie. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552-57-3, s. 50, okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Stefania Sempołowska
Mazury Pruskie
Miniatury Mazurskie nr 9
Dąbrówno 2016


Do druku przygotował i wstępem opatrzył Grzegorz Jasiński.
Złożono czcionką BernhardMod, wydrukowany na papierze Olin Regular 100 g, w Oficynie Graficznej MKS Małgorzaty i Krzysztofa Szpindlerów w Warszawie. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552-61-0, s. 52, okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Karol Małłek
Wesele mazurskie. Widowisko ludowe w pięciu aktach
Miniatury Mazurskie nr 10
Działdowo 2017


Do druku podał i wstępem opatrzył Janusz Małłek. Ilustracje Hieronim Skurpski. Złożono czcionką BernhardMod, wydrukowano na papierze Olin Regular 100 g, w Oficynie Graficznej MKS Małgorzaty i Krzysztofa Szpindlerów w Warszawie. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552- 77-1, s. 88, [1], okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Adam Królczyk
Katolik i ewangielik lub różnica Kościoła katolickiego od ewangielickiego podług symbolicznych ksiąg tychże Kościołów we świetle Pisma Świętego przez A.K. kaznodzieję ewangielickiego
Miniatury Mazurskie nr 11
Dąbrówno 2017


Do druku podała Małgorzata Szymańska-Jasińska. Wstępem poprzedził Grzegorz Jasiński. Złożono czcionką BernhardMod, wydrukowany na papierze Olin Regular 100 g, w Oficynie Graficznej MKS Małgorzaty i Krzysztofa Szpindlerów w Warszawie. Opracowanie graficzne Małgorzata Szpindler.

ISBN 978-83-62552-81-8, s. 57, [1], okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna) obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm
Cena 30 zł
Max Rosenheyn
Z Mazur
Miniatury Mazurskie nr 12
Dąbrówno 2021


Partner wydania: Archiwum Państwowe w Olsztynie. Przełożył Grzegorz Supady. Wstępem poprzedził Jan Chłosta. Redaktor Waldemar Mierzwa. Złożono czcionką Spectral, wydrukowany na papierze Alto Naturel Cream 115 g. Opracowanie graficzne Janusz Pilecki.

ISBN 978-83-62552-70-2, s. 53, [3], okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna), obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm

Cena 30 zł
August Maksymilian Grabowski
Podróż do Prus
Miniatury Mazurskie nr 13
Dąbrówno 2021


Partner wydania: Archiwum Państwowe w Olsztynie. Do druku podał i wstępem poprzedził Norbert Kasparek. Złożono czcionką Spectral, wydrukowany na papierze Alto Naturel Cream 115 g. Opracowanie graficzne Janusz Pilecki.

ISBN 978-83-62552-07-0, s. 75, [3], okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna), obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm

Cena 30 zł
Adolf Edward Szymański
Mazurzy Prus Wschodnich przed zagładą
Miniatury Mazurskie nr 14
Dąbrówno 2022


Partnerzy wydania: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Burmistrz Działdowa. Do druku podał i wstępem poprzedził Janusz Małłek. Złożono czcionką Spectral, wydrukowany na papierze Alto Naturel Cream 115 g.

ISBN 978-83-62552-27-6, s. 47, [3], okładka oryginalna + zdobiona (tłoczenie, wklejka ilustracyjna), obwoluta ze skrzydełkami, 19,5 cm x 16,5 cm

Cena 30 zł

   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive