Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Moja Biblioteka Mazurska:


Helmut Meye
Dzieje miasta Dąbrówna w Prusach Wschodnich 1326 -1926
Moja Biblioteka Mazurska nr 1, Warszawa-Dąbrówno 2001.

Przełożył Rafał Wolski, notą opatrzył Waldemar Mierzwa.
ISBN 83-910523-1-1. s. 146, il. 2, oprawa twarda, lakierowana, format 24x16,5 cm.
Cena 50 zł
A dąb rośnie.
Antologia reportażu o Warmii i Mazurach po 1945 roku
Moja Biblioteka Mazurska nr 2, Warszawa - Dąbrówno 2002

Wyboru dokonał Tadeusz Prusiński, wstępem opatrzył Andrzej Sakson.
ISBN 83-910523-5-4, s. 254, oprawa twarda, lakierowana, format 24x16,5 cm.
Cena 20 zł.
Kronika miasta Dąbrówna.
Zebrana przez rektora Chrystiana Benjamina Bocka.
Moja Biblioteka Mazurska nr 3, Warszawa - Dąbrówno 2003.

Według rękopisu kroniki wydanej przez Klausa Bürgera.
Przełożyła Jadwiga Siedlecka, opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Białuński.
ISBN 83-910523-6-2, s. 147, il. 4, oprawa twarda, lakierowana, format 24x16,5 cm
Cena 50 zł.
Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich.
Ułożona przez proboszcza ryńskiego Alberta Sapatkę z okazji jubileuszu 300-lecia istnienia tutejszego kościoła (1604-1904)
Moja Biblioteka Mazurska nr 4, Warszawa - Dąbrówno 2003

Przełożyła Małgorzata Szymańska-Jasińska, opracowali oraz wstępem poprzedzili Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński
ISBN 83-910523-2-X. s. 170, il. 2, oprawa twarda, lakierowana, 24x16,5 cm
Cena 50 zł.
Max Toeppen
Historia okręgu i miasta Olsztynka
Moja Biblioteka Mazurska nr 5
Dąbrówno 2004

Przełożyła Magdalena Sacha
Opracowali i wstępem poprzedzili Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński
ISBN 83-910523-7-0, s. 144, il. 2, oprawa twarda, lakierowana, 24 x 16,5 cm.
Cena 50 zł
Kronika miasta Miłomłyna 1800 - 1922
Moja Biblioteka Mazurska nr 6
Dąbrówno 2005

Przełożyły: Małgorzata Szymańska-Jasińska i Katarzyna Uchowicz.
Opracował Grzegorz Jasiński.
ISBN 83-910523-8-9, s. 156, nlb. 3, il. 2, plan miasta z 1808 roku.
Oprawa twarda, lakierowana, 24 x 16,5 cm.
Cena 50 zł.
Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich
Moja Biblioteka Mazurska nr 7
Dąbrówno-Warszawa 2006
Wydano wspólnie z warszawskim wydawnictwem BAOBAB.

Wydania samodzielne: II - Dąbrówno (2008), III - Dąbrówno 2016.

Wyboru przepisów dokonał Tadeusz Ostojski, wstępem opatrzył i opracował Rafał Wolski.
ISBN 83-910523-4-6, s. 144. ilustracje
Oprawa twarda, lakierowana, 24 x 17 cm
Cena 45 zł
Jerzy Marek Łapo
W cieniu Zamkowej Góry. Zbiór podań ludowych z Mazur Wschodnich
Moja Biblioteka Mazurska nr 8.
Dąbrówno 2006
Fotografie Tomasz Mościcki.

ISBN 83-910523-9-7. s. 96, ilustracje, oprawa twarda, lakierowana, format 24x16,5 cm.
Cena 25 zł
Janusz B. Kozłowski
Dawna Ostróda. Obrazy z życia wschodniopruskiego miasta
Moja Biblioteka Mazurska nr 9
Dąbrówno-Warszawa 2006
Wydano wspólnie z warszawskim wydawnictwem BAOBAB.

Redakcja Waldemar Mierzwa, Rafał Wolski.
Realizacja graficzna Robert Maciej Śnieciński.
Tłumaczenie na niemiecki Gerard Cygan, Janusz B. Kozłowski, Edgar Steiner
ISBN 83-923991-2-9, s. 248, il. 259. Oprawa twarda, lakierowana. Format 25 x 20 cm.
Cena 79 zł
Janusz B, Kozłowski
Dawna Ostróda. Obrazy z życia wschodniopruskiego miasta
Moja Biblioteka Mazurska nr 9a (wydanie drugie zmienione)
Dąbrówno 2009

Redakcja Waldemar Mierzwa, Rafał Wolski.
Realizacja graficzna Robert Maciej Śnieciński.
Tłumaczenie na niemiecki Gerard Cygan, Janusz B. Kozłowski, Edgar Steiner
ISBN 83-928024-5-7, s. 240, ilustracji 258. Oprawa twarda, lakierowana. Format 24,5 x 20 cm.
Cena 69 zł
Kurt Obitz
Dzieje ludu mazurskiego
Moja Biblioteka Mazurska nr 10
Dąbrówno 2007, 2015, 2019

Wprowadzenie i opracowanie Grzegorz Jasiński
ISBN 978-83-923991-4-8, s. 112, ilustracje. Oprawa twarda, lakierowana. Format 24x16,5 cm
Cena 31,50 zł
Jerzy Marek Łapo
Tragarz duchów
Zbiór podań ludowych z Mazur
Moja Biblioteka Mazurska nr 11
Dąbrówno 2007

ISBN 978-83-923991-5-5, s. 136, ilustracje. Oprawa twarda, lakierowana.
Format 24x16,5 cm
Cena 31,50 zł
Max Toeppen
Wierzenia mazurskie
Moja Biblioteka Mazurska nr 12
Dąbrówno 2008, 2015

Przekład Eugenii Piltzówny językowo opracował i uwspółcześnił Tadeusz Ostojski.
Wstępami poprzedzili Anna Szyfer i Władysław Ogrodziński.
Opracowali Paweł Błażewicz i Jerzy M. Łapo.
Ilustracje Mieczysław Wieliczko.
(oraz)
Jakub Turowski, Klucz do bardzo ważnych Tajemnic.
Opracował Paweł Błażewicz.

ISBN 978-83-923991-7-9, s. 224, ilustr., oprawa twarda, 24 cm x 17,5 cm
Cena 44 zł


Max P. Toeppen
Wierzenia mazurskie
Moja Biblioteka Mazurska nr 12. Wydanie IV
Dąbrówno 2023
(Wydania wcześniejsze 2008, 2014, 2021)


Przekład Eugenii Piltzówny językowo opracował i uwspółcześnił Tadeusz Ostojski. Wstępami poprzedzili Anna Szyfer i Władysław Ogrodziński. Opracowali Paweł Błażewicz i Jerzy M. Łapo. Ilustracje Mieczysław Wieliczko.

(oraz)
Jakub Turowski, Klucz do bardzo ważnych Tajemnic.
Opracował Paweł Błażewicz.

ISBN 978-83-923991-7-9, s. 224, ilustr., oprawa twarda, 24 cm x 17,5 cm
Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany
Moja Biblioteka Mazurska nr 13
Dąbrówno 2008

Wydano wspólnie z warszawskim wydawnictwem BAOBAB.
Pod redakcją Waldemara Mierzwy.
Realizacja graficzna Robert Maciej Śnieciński.

ISBN 978-83-923991-6-2, s. 248, ilustr., oprawa twarda, 24 cm x 17,5 cm.
Cena 39 zł.
Dzieje literatury mazurskiej
Moja Biblioteka Mazurska nr 14
Dąbrówno 2009

Zawiera:
Jan Karol Sembrzycki, Krótki przegląd literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szlęzaków od r. 1670
(oraz)
Juliusz Jan Ossowski, Przyczynek do literatury mazurskiej

Wprowadzenie i opracowanie Grzegorz Jasiński.
ISBN 978-83-928024-2-6, s.168, oprawa twarda, 24 cm x 17,5 cm
Cena 39 zł
Janusz Małłek
Moje Prusy, moje Mazury. Szkice z dziejów Prus Książęcych, Królewca i Mazur.
Moja Biblioteka Mazurska nr 15
Dąbrówno 2009

Redakcja Paweł Błażewicz.

ISBN 978-83-928024-3-3, s. 256, oprawa twarda, 24 cm x 17 cm
Cena 39 zł
Erwin Kruk
Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008
Moja Biblioteka Mazurska nr 16
Dąbrówno 2009

Redakcja Ewa Marecka. Zdjęcie na okładce Mieczysław Wieliczko.

ISBN 978-83-928024-4-0, s. 272, oprawa twarda, 24 cm x 17 cm
Cena 34 zł
Przyjaciel Ludu Łecki (ełcki).
Roczniki 1842 i 1844 wraz z "Przydatkiem".
Moja Biblioteka Mazurska nr 17
Ostróda 2010

Edycja wspólna Oficyna RETMAN, Burmistrz Miasta Ostróda

Wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński.

ISBN 978-83-928024-7-1, s. 308, oprawa twarda, 21 cm x 20,5 cm
Cena 45 zł
Dominik Krysiak
Ewangelicy w Mikołajkach
Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007
Moja Biblioteka Mazurska nr 18
Dąbrówno 2010


ISBN 978-83-928024-9-5, s. 256, oprawa twarda, 24,5 cm x 17 cm
Cena 44 zł
Marcin Płotek
Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945-1946
Moja Biblioteka Mazurska nr 19
Dąbrówno 2011


ISBN 978-83-62552-36-8, s. 310, [2], mapa, oprawa twarda, 24cm x 17cm
Cena 44 zł
Waldemar Mierzwa
Miasteczko
Moja Biblioteka Mazurska nr 20
Dąbrówno 2011 (wydanie pierwsze)

Dąbrówno 2014 (wydanie nowe rozszerzone)


ISBN 978-83-62552-92-4, s. 141, [3], oprawa twarda, 24 cm x 17 cm
Cena 30 zł
Ostróda w fotografii i z archiwum Jan (ojca) i Jana (syna) Liberackich
Moja Biblioteka Mazurska nr 21
Dąbrówno 2011


ISBN 978-83-62552-20-7, s. 127, [1], oprawa twarda, 33,5 cm x 24 cm
Cena 43 zł
Jerzy M. Łapo
Dawne Węgorzewo w stu ilustrowanych opowieściach
Moja Biblioteka Mazurska nr 22
Dąbrówno 2013


Cykl: Miasta dawnych Prus Wschodnich w stu ilustrowanych opowieściach. Nr 1.

ISBN 978-83-62552-68-9, s. 112, oprawa twarda, format 28,5 cm x 20 cm
Cena 45 zł
Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński
A Brief History of Warmia and Mazury
Moja Biblioteka Mazurska nr 23
Dąbrówno 2014


Redakcja Adam Janiszewski, współpraca Michał Karpowicz. Zdjęcia Mieczysław Wieliczko. Przygotowanie do druku/DTP Pracownia Wydawnicza Elset Olsztyn.

ISBN 978-83-62552-40-5, s. 128, ilustr., oprawa twarda, lakier mat, 24 cm x 17,5 cm
Cena 54 złCzarci Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur
Moja Biblioteka Mazurska nr 24. Wydanie III
Dąbrówno 2023

(Wydania wcześniejsze 2014, 2017)

Przygotował do druku i wstępem opatrzył Jerzy M. Łapo Grafiki na podstawie zdjęć Mieczysława Wieliczko.
Opracowanie graficzne Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-96-2, s. 344 , ilustr., oprawa twarda, lakier punktowy, 24 cm x 16,5 cm.
Mirosław Gworek, Waldemar Mierzwa
Zasmakuj w Mazurach. Rzecz nie tylko o kuchni
Moja Biblioteka Mazurska nr 25
Dąbrówno 2014


Redakcja Małgorzata Mierzwa. Fotografie: Stanisław Cichocki, Piotr Deptuła, Michał Karpowicz, Waldemar Mierzwa i Mieczysław Wieliczko. Projekt i realizacja graficzna: Robert Maciej

ISBN 978-83-62552-17-7, s. 160, ilustr., oprawa twarda, lakier punktowy puchnący, 24 cm x 17,5 cm
Cena 45 złWaldemar Mierzwa
Dawne Dąbrówno w stu ilustrowanych opowieściach
Moja Biblioteka Mazurska nr 26
Dąbrówno 2014, 2021


Cykl: Miasta dawnych Prus Wschodnich w stu ilustrowanych opowieściach. Nr 2.

ISBN 978-83-62552-29-0, s. 112, ilustr., oprawa twarda, 28,5 x 20 cm
Cena 54 zł
Grzegorz Jasiński
Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach XIX wieku (1817-1914)
Moja Biblioteka Mazurska nr 27
Dąbrówno 2015


ISBN 978-83-62552-37-5, s. 502. Oprawa twarda, lakier mat. Format 24x16,5 cm.
Cena 60 zł
Janusz Małłek
Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur
Moja Biblioteka Mazurska nr 28
Dąbrówno 2016


ISBN 978-83-62552-41-2, s. 294. Oprawa twarda, lakier mat. Format 24x16,5 cm.
Cena 49 zł
Andrzej Sakson
Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie
Moja Biblioteka Mazurska nr 29
Dąbrówno 2017


ISBN 978-83-62552-69-6, s. 311. Oprawa twarda, lakier mat. Format 24x16,5 cm.
Cena 50 zł
Księga Puszczy Piskiej
Moja Biblioteka Mazurska nr 30
Dąbrówno 2018


Pod redakcją Waldemara Mierzwy. Projekt i realizacja graficzna Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-02-3, s. 416, oprawa twarda, lakier punktowy. Format 28,5 cm x 20 cm.
Cena 80 zł
Grzegorz Jasiński, Małgorzata Szymańska-Jasińska
Mazury wobec wiary i Kościoła. Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli w XIX wieku
Moja Biblioteka Mazurska nr 31
Dąbrówno 2018


Współwydawca: Archiwum Państwowe w Olsztynie. Redakcja Waldemar Mierzwa.

ISBN 978-83-62552-26-9, s. 260, [1], oprawa twarda. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 50 zł
Bajki mazurskie
Moja Biblioteka Mazurska nr 32
Dąbrówno 2019


Wybór Ewa Sotomska. Ilustracje Ewa Kownacka. Redakcja Małgorzata Mierzwa. Projekt i realizacja graficzna Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-30-6, s. 120, oprawa twarda, folia soft touch, lakier punktowy. Format 25 cm x 19 cm.
Cena 45 zł
Bajki mazurskie
Moja Biblioteka Mazurska nr 32. Wydanie III
Dąbrówno 2021
(Wydania wcześniejsze 2019, 2021)


Wybór Ewa Sotomska. Ilustracje Ewa Kownacka. Redakcja Małgorzata Mierzwa. Projekt i realizacja graficzna Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-30-6, s. 120, oprawa twarda, folia soft touch, lakier punktowy. Format 25 cm x 19 cm.

Cena 65zł
Waldemar Mierzwa
Zrozumieć Mazury. Rzecz w 50 odsłonach
Moja Biblioteka Mazurska nr 33
Dąbrówno 2019, 2020, 2021, 2022, 2023


Redakcja Bogumiła Cirocka. Współpraca redakcyjna i indeksy Ryszard Wojciech Pawlicki. Projekt i realizacja graficzna Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-34-4, s. 280, oprawa twarda, folia soft touch, lakier punktowy. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 50 zł
Janusz Małłek
Zanik ludu mazurskiego
Moja Biblioteka Mazurska nr 34
Dąbrówno 2020


Redakcja Waldemar Mierzwa. Współpraca redakcyjna i indeksy Ryszard Wojciech Pawlicki. Projekt i realizacja Ryszard Bogucki. Projekt okładki Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-46-7, s. 248, oprawa twarda, folia soft touch, lakier punktowy. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 50 zł
Waldemar Mierzwa, Mirosław Gworek
Mazury na jeziorach i w kuchni
Moja Biblioteka Mazurska nr 35
Dąbrówno 2020


Współpraca redakcyjna: Małgorzata Mierzwa, Jerzy Pantak, Ryszard Wojciech Pawlicki. Korekta: Tadeusz Prusiński. Projekt i realizacja graficzna: Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-50-4, s. 264, oprawa twarda, folia soft touch, lakier punktowy. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 60 zł
Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi
Moja Biblioteka Mazurska nr 36
Dąbrówno 2020


Partnerzy Projektu: Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przy wsparciu Instytutu Północnego w Olsztynie. Patronat Honorowy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pomysłodawca Projektu "Galeria" Waldemar Mierzwa. Wprowadzenie Andrzej Sakson. Projekt i realizacja graficzna: Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-54-2, s. 160, oprawa twarda, folia soft touch, lakier punktowy. Format 24 cm x 16,5 cm.

Pozycja nie weszła do obrotu handlowego.
Grzegorz Jasiński
Na Mazurach w XIX i XX wieku. Prace historyczne
Moja Biblioteka Mazurska nr 37
Dąbrówno 2020


Redakcja Waldemar Mierzwa. Indeksy i korekta Małgorzata Szymańska-Jasińska. Projekt, skład i przygotowanie do druku Ryszard Bogucki.

ISBN 978-83-62552-58-0, s. 369, oprawa twarda, folia soft touch, lakier punktowy. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 60 zł
Jan Sekta
Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opowieściach
Moja Biblioteka Mazurska nr 38
Dąbrówno 2020, 2021


Cykl: Miasta dawnych Prus Wschodnich w stu ilustrowanych opowieściach. Nr 4.

Redakcja Małgorzata Mierzwa. Projekt, skład i przygotowanie do druku Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-52-7, s. 112, ilustr. oprawa twarda, folia mat. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 60 zł
Janusz B. Kozłowski
Dawna Ostróda w stu ilustrowanych opowieściach
Moja Biblioteka Mazurska nr 39
Dąbrówno 2020


Cykl: Miasta dawnych Prus Wschodnich w stu ilustrowanych opowieściach. Nr 5.

Redakcja Waldemar Mierzwa. Projekt, skład i przygotowanie do druku Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552- 66-5, s. 112, ilustr. oprawa twarda, folia mat. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 60 zł
Janusz Małłek
Mazury i Prusy Małłków i Mallków. Nowe szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur
Moja Biblioteka Mazurska nr 40
Dąbrówno-Olsztyn 2021


Współwydawca: Instytut Północny w Olsztynie. Wydano przy wsparciu finansowym Burmistrza Działdowa. Opracowanie redakcyjne Waldemar Mierzwa. Projekt, realizacja i indeksy Ryszard Bogucki.

ISBN 978-83-62552-74-0, s. 348, oprawa twarda, folia mat. Format 24 cm x 16,5 cm.

Cena 60 zł
Ryszard Wojciech Pawlicki
Dawny Pisz w stu ilustrowanych opowieściach
Moja Biblioteka Mazurska nr 41
Dąbrówno 2021


Cykl: Miasta dawnych Prus Wschodnich w stu ilustrowanych opowieściach. Nr 6.

Wydano przy wsparciu Archiwum Państwowego w Olsztynie. Opracowanie redakcyjne Waldemar Mierzwa. Projekt, skład i przygotowanie do druku Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-78-8, s. 112, oprawa twarda, folia mat. Format 28,5 x 20 cm

Cena 60 zł
Grzegorz Jasiński
Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku
Moja Biblioteka Mazurska nr 42
Dąbrówno 2021


Współwydawca: Instytut Północny w Olsztynie.

Opracowanie redakcyjne i indeksy Małgorzata Szymańska-Jasińska. Projekt i realizacja Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552- 66-5, s. 408, oprawa twarda, folia soft touch, lakier uv. Format 24 cm x 16,5 cm.

Cena 60 zł
Hans Hellmut Kirst
Moje Prusy Wschodnie. Książka pełna uprzedzeń
Moja Biblioteka Mazurska nr 43
Dąbrówno 2022


Tłumaczenie Anita Heigelmann-Siemieńska, opracował i posłowiem opatrzył Mirosław Ossowski. Współpraca redakcyjna: Tadeusz Prusiński.
Projekt i realizacja: Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-11-5, s. 176, oprawa twarda, folia mat. Format 24 cm x 16,5 cm.

Cena 50 zł
Waldemar Mierzwa
Miasteczko. Dziesięć lat później
Moja Biblioteka Mazurska nr 44
Dąbrówno 2022


Współpraca wydawnicza: Tadeusz Prusiński, Małgorzata Mierzwa
Projekt i realizacja Ryszard Bogucki

ISBN 978-83-62552- 15-3, s. 176, oprawa twarda, folia mat. Format 24 cm x 16,5 cm.

Cena 50 zł
Waldemar Mierzwa
Niczyje
Moja Biblioteka Mazurska nr 45
Dąbrówno 2022


Współpraca wydawnicza: Spółdzielnia "Kultura żoliborska", Małgorzata Mierzwa, Tadeusz Prusiński. Projekt i realizacja Ryszard Bogucki.

ISBN 978-83-62552-19-1, s. 312, ilustr. oprawa twarda, folia mat. Format 24 cm x 16,5 cm.

Cena 60 zł
Grzegorza Jasiński
Mazury i Polacy. Relacje z podróży i opinie z przełomu XIX i XX wieku
Moja Biblioteka Mazurska nr 46
Dąbrówno-Olsztyn 2022

Współwydawca: Instytut Północny w Olsztynie.

Opracowanie redakcyjne i indeksy Małgorzata Szymańska-Jasińska. Projekt i realizacja Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-31-3, s. 280. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 64 zł
Ernst Wiechert
Dzieci Jerominów
Moja Biblioteka Mazurska nr 47
Dąbrówno 2023

Posłowie Waldemar Mierzwa. Teksty poświęcone pamięci tłumaczy:
Tadeusza Ostojskiego - Rafał Wolski, Jerzego Ptaszyńskiego - Waldemar Mierzwa.
Redaktor Waldemar Mierzwa. Projekt i realizacja Ryszard Bogucki.

ISBN 978-83-62552-39-9, s. 632, oprawa twarda, folia mat, lakier punktowy.
Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 100 zł

   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive