Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, D±brówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Moja Biblioteka Mazurska:


Helmut Meye
Dzieje miasta D±brówna w Prusach Wschodnich 1326 -1926
Moja Biblioteka Mazurska nr 1, Warszawa-D±brówno 2001.

Przełożył Rafał Wolski, not± opatrzył Waldemar Mierzwa.
ISBN 83-910523-1-1. s. 146, il. 2, oprawa twarda, lakierowana, format 24x16,5 cm.
Cena 50 zł
A d±b ro¶nie.
Antologia reportażu o Warmii i Mazurach po 1945 roku
Moja Biblioteka Mazurska nr 2, Warszawa - D±brówno 2002

Wyboru dokonał Tadeusz Prusiński, wstępem opatrzył Andrzej Sakson.
ISBN 83-910523-5-4, s. 254, oprawa twarda, lakierowana, format 24x16,5 cm.
Cena 20 zł.
Kronika miasta D±brówna.
Zebrana przez rektora Chrystiana Benjamina Bocka.
Moja Biblioteka Mazurska nr 3, Warszawa - D±brówno 2003.

Według rękopisu kroniki wydanej przez Klausa Bürgera.
Przełożyła Jadwiga Siedlecka, opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Białuński.
ISBN 83-910523-6-2, s. 147, il. 4, oprawa twarda, lakierowana, format 24x16,5 cm
Cena 50 zł.
Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich.
Ułożona przez proboszcza ryńskiego Alberta Sapatkę z okazji jubileuszu 300-lecia istnienia tutejszego ko¶cioła (1604-1904)
Moja Biblioteka Mazurska nr 4, Warszawa - D±brówno 2003

Przełożyła Małgorzata Szymańska-Jasińska, opracowali oraz wstępem poprzedzili Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński
ISBN 83-910523-2-X. s. 170, il. 2, oprawa twarda, lakierowana, 24x16,5 cm
Cena 50 zł.
Max Toeppen
Historia okręgu i miasta Olsztynka
Moja Biblioteka Mazurska nr 5
D±brówno 2004

Przełożyła Magdalena Sacha
Opracowali i wstępem poprzedzili Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński
ISBN 83-910523-7-0, s. 144, il. 2, oprawa twarda, lakierowana, 24 x 16,5 cm.
Cena 50 zł
Kronika miasta Miłomłyna 1800 - 1922
Moja Biblioteka Mazurska nr 6
D±brówno 2005

Przełożyły: Małgorzata Szymańska-Jasińska i Katarzyna Uchowicz.
Opracował Grzegorz Jasiński.
ISBN 83-910523-8-9, s. 156, nlb. 3, il. 2, plan miasta z 1808 roku.
Oprawa twarda, lakierowana, 24 x 16,5 cm.
Cena 50 zł.
Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich
Moja Biblioteka Mazurska nr 7
D±brówno-Warszawa 2006
Wydano wspólnie z warszawskim wydawnictwem BAOBAB.

Wydania samodzielne: II - D±brówno (2008), III - D±brówno 2016.

Wyboru przepisów dokonał Tadeusz Ostojski, wstępem opatrzył i opracował Rafał Wolski.
ISBN 83-910523-4-6, s. 144. ilustracje
Oprawa twarda, lakierowana, 24 x 17 cm
Cena 45 zł
Jerzy Marek Łapo
W cieniu Zamkowej Góry. Zbiór podań ludowych z Mazur Wschodnich
Moja Biblioteka Mazurska nr 8.
D±brówno 2006
Fotografie Tomasz Mo¶cicki.

ISBN 83-910523-9-7. s. 96, ilustracje, oprawa twarda, lakierowana, format 24x16,5 cm.
Cena 25 zł
Janusz B. Kozłowski
Dawna Ostróda. Obrazy z życia wschodniopruskiego miasta
Moja Biblioteka Mazurska nr 9
D±brówno-Warszawa 2006
Wydano wspólnie z warszawskim wydawnictwem BAOBAB.

Redakcja Waldemar Mierzwa, Rafał Wolski.
Realizacja graficzna Robert Maciej ¦nieciński.
Tłumaczenie na niemiecki Gerard Cygan, Janusz B. Kozłowski, Edgar Steiner
ISBN 83-923991-2-9, s. 248, il. 259. Oprawa twarda, lakierowana. Format 25 x 20 cm.
Cena 79 zł
Janusz B, Kozłowski
Dawna Ostróda. Obrazy z życia wschodniopruskiego miasta
Moja Biblioteka Mazurska nr 9a (wydanie drugie zmienione)
D±brówno 2009

Redakcja Waldemar Mierzwa, Rafał Wolski.
Realizacja graficzna Robert Maciej Śnieciński.
Tłumaczenie na niemiecki Gerard Cygan, Janusz B. Kozłowski, Edgar Steiner
ISBN 83-928024-5-7, s. 240, ilustracji 258. Oprawa twarda, lakierowana. Format 24,5 x 20 cm.
Cena 69 zł
Kurt Obitz
Dzieje ludu mazurskiego
Moja Biblioteka Mazurska nr 10
D±brówno 2007, 2015

Wprowadzenie i opracowanie Grzegorz Jasiński
ISBN 978-83-923991-4-8, s. 112, ilustracje. Oprawa twarda, lakierowana. Format 24x16,5 cm
Cena 31,50 zł
Kurt Obitz
Dzieje ludu mazurskiego
Moja Biblioteka Mazurska nr 10
D±brówno 2007, 2015

Wprowadzenie i opracowanie Grzegorz Jasiński
ISBN 978-83-923991-4-8, s. 112, ilustracje. Oprawa twarda, lakierowana. Format 24x16,5 cm
Cena 35,00 zł
Jerzy Marek Łapo
Tragarz duchów
Zbiór podań ludowych z Mazur
Moja Biblioteka Mazurska nr 11
D±brówno 2007

ISBN 978-83-923991-5-5, s. 136, ilustracje. Oprawa twarda, lakierowana.
Format 24x16,5 cm
Cena 31,50 zł
Max Toeppen
Wierzenia mazurskie
Moja Biblioteka Mazurska nr 12
D±brówno 2008, 2015

Przekład Eugenii Piltzówny językowo opracował i uwspółcze¶nił Tadeusz Ostojski.
Wstępami poprzedzili Anna Szyfer i Władysław Ogrodziński.
Opracowali Paweł Błażewicz i Jerzy M. Łapo.
Ilustracje Mieczysław Wieliczko.
(oraz)
Jakub Turowski, Klucz do bardzo ważnych Tajemnic.
Opracował Paweł Błażewicz.

ISBN 978-83-923991-7-9, s. 224, ilustr., oprawa twarda, 24 cm x 17,5 cm
Cena 44 zł


Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany
Moja Biblioteka Mazurska nr 13
D±brówno 2008

Wydano wspólnie z warszawskim wydawnictwem BAOBAB.
Pod redakcj± Waldemara Mierzwy.
Realizacja graficzna Robert Maciej ¦nieciński.

ISBN 978-83-923991-6-2, s. 248, ilustr., oprawa twarda, 24 cm x 17,5 cm.
Cena 39 zł.
Dzieje literatury mazurskiej
Moja Biblioteka Mazurska nr 14
D±brówno 2009

Zawiera:
Jan Karol Sembrzycki, Krótki przegl±d literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szlęzaków od r. 1670
(oraz)
Juliusz Jan Ossowski, Przyczynek do literatury mazurskiej

Wprowadzenie i opracowanie Grzegorz Jasiński.
ISBN 978-83-928024-2-6, s.168, oprawa twarda, 24 cm x 17,5 cm
Cena 39 zł
Janusz Małłek
Moje Prusy, moje Mazury. Szkice z dziejów Prus Ksi±żęcych, Królewca i Mazur.
Moja Biblioteka Mazurska nr 15
D±brówno 2009

Redakcja Paweł Błażewicz.

ISBN 978-83-928024-3-3, s. 256, oprawa twarda, 24 cm x 17 cm
Cena 39 zł
Erwin Kruk
Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008
Moja Biblioteka Mazurska nr 16
D±brówno 2009

Redakcja Ewa Marecka. Zdjęcie na okładce Mieczysław Wieliczko.

ISBN 978-83-928024-4-0, s. 272, oprawa twarda, 24 cm x 17 cm
Cena 34 zł
Przyjaciel Ludu Łecki (ełcki).
Roczniki 1842 i 1844 wraz z "Przydatkiem".
Moja Biblioteka Mazurska nr 17
Ostróda 2010

Edycja wspólna Oficyna RETMAN, Burmistrz Miasta Ostróda

Wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński.

ISBN 978-83-928024-7-1, s. 308, oprawa twarda, 21 cm x 20,5 cm
Cena 45 zł
Dominik Krysiak
Ewangelicy w Mikołajkach
Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007
Moja Biblioteka Mazurska nr 18
D±brówno 2010


ISBN 978-83-928024-9-5, s. 256, oprawa twarda, 24,5 cm x 17 cm
Cena 44 zł
Marcin Płotek
Trudne pocz±tki. Okręg Mazurski w latach 1945-1946
Moja Biblioteka Mazurska nr 19
D±brówno 2011


ISBN 978-83-62552-36-8, s. 310, [2], mapa, oprawa twarda, 24cm x 17cm
Cena 44 zł
Waldemar Mierzwa
Miasteczko
Moja Biblioteka Mazurska nr 20
D±brówno 2011 (wydanie pierwsze)

D±brówno 2014 (wydanie nowe rozszerzone)


ISBN 978-83-62552-92-4, s. 141, [3], oprawa twarda, 24 cm x 17 cm
Cena 30 zł
Ostróda w fotografii i z archiwum Jan (ojca) i Jana (syna) Liberackich
Moja Biblioteka Mazurska nr 21
D±brówno 2011


ISBN 978-83-62552-20-7, s. 127, [1], oprawa twarda, 33,5 cm x 24 cm
Cena 43 zł
Jerzy M. Łapo
Dawne Węgorzewo w stu ilustrowanych opowie¶ciach
Moja Biblioteka Mazurska nr 22
D±brówno 2013


Cykl: Miasta dawnych Prus Wschodnich w stu ilustrowanych opowie¶ciach. Nr 1.

ISBN 978-83-62552-68-9, s. 112, oprawa twarda, format 28,5 cm x 20 cm
Cena 45 zł
Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński
A Brief History of Warmia and Mazury
Moja Biblioteka Mazurska nr 23
D±brówno 2014


Redakcja Adam Janiszewski, współpraca Michał Karpowicz. Zdjęcia Mieczysław Wieliczko. Przygotowanie do druku/DTP Pracownia Wydawnicza Elset Olsztyn.

ISBN 978-83-62552-40-5, s. 128, ilustr., oprawa twarda, lakier mat, 24 cm x 17,5 cm
Cena 54 złJerzy M. Łapo
Czarci Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur
Moja Biblioteka Mazurska nr 24
D±brówno 2014


Przygotował do druku i wstępem opatrzył Jerzy M. Łapo. Redakcja Waldemar Mierzwa. Grafiki na podstawie zdjęć Mieczysława Wieliczko.

ISBN 978-83-62552-96-2, s. 344 , ilustr., oprawa twarda, lakier punktowy, 24 cm x 17,5 cm.
Cena 45 zł
Mirosław Gworek, Waldemar Mierzwa
Zasmakuj w Mazurach. Rzecz nie tylko o kuchni
Moja Biblioteka Mazurska nr 25
D±brówno 2014


Redakcja Małgorzata Mierzwa. Fotografie: Stanisław Cichocki, Piotr Deptuła, Michał Karpowicz, Waldemar Mierzwa i Mieczysław Wieliczko. Projekt i realizacja graficzna: Robert Maciej

ISBN 978-83-62552-17-7, s. 160, ilustr., oprawa twarda, lakier punktowy puchn±cy, 24 cm x 17,5 cm
Cena 45 złWaldemar Mierzwa
Dawne D±brówno w stu ilustrowanych opowie¶ciach
Moja Biblioteka Mazurska nr 26
D±brówno 2014


Cykl: Miasta dawnych Prus Wschodnich w stu ilustrowanych opowie¶ciach. Nr 2.

ISBN 978-83-62552-29-0, s. 112, ilustr., oprawa twarda, 28,5 x 20 cm
Cena 54 zł
Grzegorz Jasiński
Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach XIX wieku (1817-1914)
Moja Biblioteka Mazurska nr 27
D±brówno 2015


ISBN 978-83-62552-37-5, s. 502. Oprawa twarda, lakier mat. Format 24x16,5 cm.
Cena 60 zł
Janusz Małłek
Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur
Moja Biblioteka Mazurska nr 28
D±brówno 2016


ISBN 978-83-62552-41-2, s. 294. Oprawa twarda, lakier mat. Format 24x16,5 cm.
Cena 49 zł
Andrzej Sakson
Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie
Moja Biblioteka Mazurska nr 29
D±brówno 2017


ISBN 978-83-62552-69-6, s. 311. Oprawa twarda, lakier mat. Format 24x16,5 cm.
Cena 50 zł
Księga Puszczy Piskiej
Moja Biblioteka Mazurska nr 30
D±brówno 2018


Pod redakcj± Waldemara Mierzwy. Projekt i realizacja graficzna Tomasz Ciciński.

ISBN 978-83-62552-02-3, s. 416, oprawa twarda, lakier punktowy. Format 28,5 cm x 20 cm.
Cena 80 zł
Grzegorz Jasiński, Małgorzata Szymańska-Jasińska
Mazury wobec wiary i Ko¶cioła. Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli w XIX wieku
Moja Biblioteka Mazurska nr 31
D±brówno 2018


Współwydawca: Archiwum Państwowe w Olsztynie. Redakcja Waldemar Mierzwa.

ISBN 978-83-62552-26-9, s. 260, [1], oprawa twarda. Format 24 cm x 16,5 cm.
Cena 50 zł

   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive