Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Janusz Małłek, Moje Prusy, moje Mazury. Szkice z dziejów Prus Książęcych, Królewca i Mazur.

Od wydawcy

Zbiór "pruskich" i "mazurskich" prac Profesora wydany z okazji nadania mu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski tytułu doktora honoris causa. Oprócz 25 publikowanych wcześniej tekstów historycznych zawiera także, napisane specjalnie na potrzeby tej publikacji, wspomnienia "Moje mazurskie lata" (do wyjazdu Autora na studia do Torunia) oraz Jego literacki debiut - opowiadanie Heniek (Warmia i Mazury, 1956). Książka zawiera prace:
Michał Meurer - reformator Mazur, Granice państwowe, kościelne i administracyjne Prus Książęcych w XVI wieku, Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich, Regionalna tożsamość oraz etniczne i konfesjonalne mniejszości w Prusach w czasach nowożytnych, Królewiec na drodze przemian od stolicy państwa zakonu krzyżackiego do stolicy Księstwa Pruskiego i rezydencji książęcej, Słup graniczny w Prostkach z roku 1545 symbolem współżycia sąsiadów po jego obu stronach, Mieszkańcy Mrągowa i okolic w czasach nowożytnych, Zróżnicowanie etniczne Mazur w czasach nowożytnych, Początki humanizmu w Prusach, Stanisław Murzynowski: tłumacz Nowego Testamentu, pisarz religijny, osjandrysta, "servulus et clientulus" księcia Albrechta Pruskiego, Życie religijne na Mazurach w czasach nowożytnych, U źródeł samorządności na Mazurach (sejm, samorząd miejski i wiejski w Prusach Książęcych i w Królestwie Pruskim do końca XVIII wieku), Wkład królewieckiej Albertyny w rozwój protestantyzmu w Prusach Książęcych i Polsce w XVI i XVII wieku, "Gdzie się kończy kultura, tam znajdziesz Mazura"? Mazury w ciągu wieków, Jerzy Byszel (Büschel, Bisselius) z Torunia, redaktor "Poczty Królewieckiej" w latach 1718-1720, Migracje ludności niemieckiej, polskiej i litewskiej na ziemie pruskie w XIII-XVI wieku, Z dziejów polskiego czasopiśmiennictwa w Prusach w XVIII wieku. Gazeta "Poczta Królewiecka" w latach 1718-1720. Nowe ustalenia oraz projekt edycji i stan jej zaawansowania, Kardynał Hozjusz i książę Albrecht pruski, Polska wobec luteranizacji Prus, Jednostka i Państwo w konfrontacji z epidemią dżumy w Królewcu i na Mazurach w latach 1709-1711, Z dziejów Kościoła luterańskiego w powiecie szczycieńskim, Z mazurskiego archiwum, Karol Małłek. Kościół ewangelicki, a sprawa mazurska w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, Prusy Książęce a Polska i Litwa w latach 1525-1701, Początki protestantyzmu w Prusach Książęcych.

   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive