Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Marcin Płotek, Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945-1946

Spis treści

 • Wstęp
 • Początki polskiej administracji w byłych Prusach Wschodnich
 • Ofensywa Armii Czerwonej. Powstanie komendantur wojennych
 • Przejęcie władzy przez polską administrację oraz stosunki z sowieckimi
 • komendanturami wojennymi
 • Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski i jego struktura
 • Organizacja starostw powiatowych
 • Problemy kształtowania się granicy terytorium Okręgu Mazurskiego
 • Sytuacja polityczna na terenie Okręgu Mazurskiego
 • Początki życia politycznego
 • Tworzenie aparatu bezpieczeństwa
 • Działalność podziemia niepodległościowego
 • Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Okręgu Mazurskim
 • Sytuacja ludności niemieckiej
 • Weryfikacja Warmiaków i Mazurów
 • Napływ ludności polskiej
 • Życie religijne
 • Odbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej i kulturalnej
 • Działalność grup operacyjnych Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu
 • Rolnictwo
 • Komunikacja i poczta
 • Służba zdrowia
 • Kultura i oświata
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Wykaz skrótów
 • Indeks osób
 • Indeks nazw geograficznych


   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive