Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Helmut Meye
Dzieje miasta Dąbrówna w Prusach Wschodnich 1326 -1926


Od wydawcy

W 1926 roku, z okazji sześćsetnej rocznicy powstania miasta i nakładem jego władz, ukazała się książka Helmutha Meye "Dzieje miasta Dąbrówna w Prusach Wschodnich 1326-1926".

O autorze tej pracy nie wiemy zbyt dużo. Urodził się w Dąbrównie w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Jego ojciec był tu lekarzem, matka córką Friedricha Eduarda Triebensee, wielce szanowanego przez mieszkańców wieloletniego pastora tutejszego kościoła. Państwo Meye wzięli ślub w 1878 roku.

Helmuth Meye po studiach na uniwersytecie w Królewcu przyjął posadę nauczyciela historii gimnazjum w Lecu, dzisiejszym Giżycku. Podobno autor sam zgłosił się do burmistrza Dąbrówna z propozycją wydania przez miasto książki o sześciuset latach jego historii.

Decyzja o przetłumaczeniu pracy Meye nie była łatwa. Czytelnicy bez trudu spostrzegą, że - najdelikatniej sprawę ujmując - nie należał on do przyjaciół Polski i Polaków. W wydanej sześć lat po zwycięskim dla Niemców plebiscycie książce roi się od antypolskich wycieczek autora, który nie cofa się przed fałszowaniem historii, starannie próbując zacierać wszelkie ślady polskości w dziejach Dąbrówna. Nie wszędzie mu się to udało. Czasem zadecydowało o tym pewnie przeoczenie gorliwca. Bywały jednak przypadki, w których Meye nie był po prostu w stanie zmienić, funkcjonujących od wieków nazw miejscowych, takich jak Spaleniec czy Pańska Górka.

   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive