Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Kronika miasta Dąbrówna.
Zebrana przez rektora Chrystiana Benjamina Bocka.


Wstęp Grzegorza Białuńskiego*

Do 1982 roku prezentowana tutaj Kronika miasta Dąbrówna autorstwa Chrystiana Benjamina Bocka uchodziła za zaginioną. Wcześniej co prawda korzystał z niej obficie Helmut Meye w pracy publikowanej jako nr 1 w "Mojej Mazurskiej Bibliotece"1, ale po zawierusze wojennej ślad po niej jakoby zaginął. Odnalazł ją dopiero i wydał drukiem Klaus Bürger2.

Zachował się jednak inny odpis tej kroniki3, który sporządził przed 1814 rokiem uczeń Ch.B. Bocka Daniel Plichta. Jest to księga obwiązana w półskórek w formacie małego foliantu, licząca ogółem 116 kart. Do niej w roku 1817 Leopold Wilhelm von der Oelsnitz sporządził wykaz, który jednak nie został razem opublikowany przez K. Bürgera, ponieważ nie zawierał żadnych nowych szczegółów. Wymieniony Leopold Wilhelm von der Oelsnitz oraz jego syn Aleksander Karol dodali do odpisu swoje uwagi, tak samo jak pierwszy autor C.B. Bock, który także przeczytał ów odpis. Podczas kiedy pismo Bocka i Plichty są łatwe do odczytania, to niedokładnie dopisane informacje obu von der Oelsnitzów stwarzały K. Bürgerowi miejscami trudności przy czytaniu.

Jakie były losy tego odpisu? Sporządził go Plichta najpewniej na zamówienie Leopolda Wilhelma von Oelsnitza, a przejrzał i naniósł poprawki sam autor kroniki - Ch.B. Bock. Odpis do 1851 roku pozostał w rodzinie von Oelsnitzów, wtenczas Aleksander Karol przekazał go - jak wynika z karty tytułowej4 - archiwiście w Królewcu dr. Meklenburgowi, prawdopodobnie chodziło jednak o Fryderyka Adolfa Meckelburga (1809-1881). Dalsze losy odpisu pozostają nieznane aż do 1958 roku. Wtedy to rękopis został wystawiony na licytację przez berliński dom aukcyjny Gerda Rosena. Jego nabywcą zostało Germanische Nationalmuseum w Norymberdze, w którym znajduje się on do dzisiaj pod sygnaturą Hs 16250225.*Grzegorz Białuński - historyk, dr hab., pracownik Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Autor kilku monografii poświęconych historii ziem pruskich od średniowiecza po XVIII wiek. Redaktor poświęconego dziejom Mazur czasopisma "Masovia".

   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive