Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Kronika miasta Dąbrówna.
Zebrana przez rektora Chrystiana Benjamina Bocka.


Spis treści

Spis treści kroniki królewskiego miasta Dąbrówna
[według oryginału]

rozdział pierwszy

O mieście w ogóle oraz o otaczających go okolicach
Przywilej na 1440 łanów w ziemi sasińskiej
Szczupliny i Rychnowo położone w ziemi sasińskiej
Cziplini, staropruski ród, do których należał Szczuplin
Przypuszczalne granice ziemi sasińskiej
Ziemia ostródzka
Opisanie rzeki Wkry
Jezioro Dąbrowa, Wielka i Mała
Położenie miasta Dąbrówna
Założenie miasta
Dąbrówno nazywało się w przeszłości Lilienburg
Przywilej dla miasta
Kalborno, niezamieszkany majątek o powierzchni 22 łanów
Przywilej na zakup lasu Miejska Wola
Budynki publiczne miasta
Przywilej w sprawie młyna
Farbiarnia i przywilej na jej założenie
Pompy i mosty miejskie
Herb miasta

rozdział drugi

O teraźniejszym zamku dąbrowieńskim i dawnym zamku Gellensburg
Zniszczenie Gellensburga
Zamek Leszcz zostaje zniszczony
Wójtowie miasta Dąbrówna w okresie Zakonu Krzyżackiego
Gablentz v. pierwszym starostą w Dąbrównie
Przywilej na 40 łanów
Przywilej na wolny połów ryb w jeziorze Dąbrowa
Przywilej w sprawie majątków synów v. Gablentza
Starostowie dziedziczni
Oelsnitz v. d., Fryderyk, pierwszy starosta dziedziczny
List zamiany Dąbrówna miedzy margrabią Albrechtem v. Brandenburg i nadmarszałkiem Fryderykiem v. d. Oelsnitzem
Kwiryn v. d. Oelsnitz objął po ojcu, nadmarszałku, stanowisko starosty dziedzicznego w Dąbrównie
Kwiryn v. d. Oelsnitz sprzedał majątek w dąbrówieński Feliksowi v. Finckenstein
Kontrakt zakupu lenna Dąbrówno
Starostowie
Burgrabiowie starostwa
Sprawiedliwość lenna

rozdział trzeci

O okolicach Dąbrówna i jego osobliwościach

rozdział czwarty

O losach miasta i zamku Dąbrówno
Szczuplin i inne silne zamki zostają zniszczone
Leszcz, zamek i rynek zostaje zniszczony
Los Dąbrówna podczas bitwy pod Grunwaldem
Władysław zdobywa Dąbrówno
Dąbrówno zostaje odłączone od Zakonu
Bracia Czescy (husyci) przybywają do Dąbrówna
Ci sami opuszczają Dąbrówno
Ugoda pomiędzy miastem i właścicielem dotycząca jeziora Brzeźno
Dąbrówno w płomieniach ognia
Polacy zajmują miasto
Szwedzi zajmują miasto
Tatarzy palą i plądruja Dąbrówno
Spory miedzy miastem i panem lennym
Król Fryderyk Wilhelm I w Dąbrównie
Zakończone wcześniej spory pomiędzy miastem i panem lennym znów odnowione
Zakończenie tego procesu i jego rozstrzygniecie
Proces z powodu sporów w zakresie polowań w lesie Miejska Wola

rozdział piąty

Wszystko o magistracie i wczesnym sądzie
Burmistrzowie miasta
Sędziowie
Pisarze miejscy
Kamlarze miejscy
Rajcy miejscy i członkowie rady miejskiej
O sądzie
Poborcy akcyzowi
Kontrolerzy akcyzowi

rozdział szósty

O kościele i szkole oraz o ich losach
Hrabiowski grób rodzinny
Opis kościoła
Epitafia i nagrobki
Wydarzenia w kościele i w szkole

rozdział siódmy

Nauczyciele w kościele i w szkole
Kaznodzieje Braci Czeskich
Epitafium kaznodziei czeskiego Sioninusa

błędy i uzupełnienia

Akt sprzedaży dóbr dąbrówieńskich przez Kwiryna v.d. Oelsnitz Feliksowi v. Finck

   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive