Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich
Ułożona przez proboszcza ryńskiego Alberta Sapatkę z okazji jubileuszu 300-lecia istnienia tutejszego kościoła (1604-1904)


Recenzje

(Sławomir Kędzierski), Ryn. Trzysta lat historii, Gazeta Olsztyńska, 1 sierpnia 2003
(Stanisław Brzozowski), Kronika Rynu, Gazeta Olsztyńska, 14-15 sierpnia 2003
(Jerzy Marek Łapo), Mazurski Turyn, Twoje Mazury, nr 4, wrzesień 2003
(Krzysztof Panasik) kjp, Moja Parafia, Gazeta Olsztyńska, 19 września 2003
Alfred Czesla, Albert Sapatka, Kronika parafii..., Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4 (242), 2003
Alfred Czesla, Albert Sapatka, Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich, Znad Pisy nr 12/2003
(Paweł Hause) P.H., Książki o ewangelicyzmie na Mazurach, Zwiastun, nr 2 z 25 stycznia 2004 roku
Alfred Czesla, Kronika ryńskiego pastora, Myśl protestancka nr 1-2/2004
Alfred Czesla, Geschichte einer alten preussischen Gemeinde, Schlesisches Wochenblatt, 17-23 grudnia 2004


   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive